Talouspalvelut

Talouspalvelujen ammattilaiset hoitavat monia asioita kaupallisesta lainauksesta fuusioiden ja yritysostojen tapahtumiin. Tehokkaiden ajoitus- ja yhteiskäyttötyökalujen ansiosta Microsoft-projektisalkun hallinta tarjoaa kokonaisratkaisun kaikille organisaatiosi käyttäjille.

Microsoft-projektisalkun hallinta talouspalveluille

Microsoft Surface -tabletin näyttö, jossa näkyy Project-tiedosto ja projektin aikajana sekä Gantt-kaavio Project Professionalissa.

Kaupallinen lainaus

Käytä hyviksi koettuja lainausprosesseja tuomalla olemassa olevia työnkulkuja. Paranna asiakasläpinäkyvyyttä mukautettavilla aikajanoilla, jotka voi jakaa tuttujen Office-sovellusten avulla.

Fuusiot ja yritysostot

Paranna tehokkuutta ja yhteiskäyttöä automaattisen ajoituksen ja integroitujen viestintätyökalujen avulla. Päätä mittaustoimintojen avulla saatujen strategisten arvojen ja kustannusten perusteella, mitä projekteja aloitetaan.

Säädösten noudattaminen

Hallinnoi kaikkia vaatimustenmukaisuutta edellyttäviä projekteja ja kehitä vahvoja säädösten mukaisia prosesseja sakkojen ja negatiivisen julkisuuden välttämiseksi. Käytä integroituja yhteiskäyttöominaisuuksia, joiden avulla kaikki pysyvät ajan tasalla.

Uuden tuotteen esittely

Kehitä tuotteita tietoihin perustuvilla työkaluilla, jotka tutkivat tavoitteita, budjetteja ja tarvittavia resursseja. Toteuta tuotteita työkaluilla, jotka tarjoavat näkökulmia ajankäytön ja tehtävien merkintään.

Parhaat ratkaisut ja tuotteet talouspalveluille

Asiakaskertomukset ovat saatavilla vain englanniksi

ARUP -logon kuva

Konsultointi, yritykset, Project Online

ARUP

Arup on luova yritys, joka toimii monissa maailman rakennetun ympäristön merkittävimmissä projekteissa. Arupin suunnittelijat, insinöörit ja konsultit toteuttavat innovatiivisia projekteja maailmanlaajuisesti. Yrityksellä on yli 90 toimistoa eri puolilla maailmaa.

Tilanne:
Arupilla oli globaali IT portfolion hallintatoimisto (PMO), mutta sen piti manuaalisesti luoda tilaraportteja käyttämällä aluetoimistoilta saamiaan laskentataulukkoja ja sähköpostipäivityksiä.

Edut:

  • Nopea ja helppo näkökulma projektin tilaan
  • Yksinkertainen, mutta tehokas ideointiympäristö
  • Projektitietojen tarkastelu missä tahansa
  • Ympäristö jatkuvaan kehittämiseen

Lue lisää
Microsoft Project -näyttökuva

Ammattilaispalvelut

Microsoft IT -esimerkkitapaus

Työryhmä sai käyttöönsä keskitetyt projektinäkymät paikasta riippumatta.

Microsoft Infrastructure and Collaboration Services -työryhmä sai Project Onlinen avulla käyttöönsä entistä tehokkaammat projektinhallinnan toiminnot ja pääsi eroon palvelimien ylläpitokustannuksista. Projektipäälliköt saavat nyt päivitykset välittömästi kaikista sijainneista ja laitteista.

Lue lisää
TEI-tutkimuksen kaavion kuva

Teknologiatuotteet ja -palvelut

TEI-tutkimus

Microsoft-projektisalkun hallinnan taloudellinen kokonaisvaikutus

Lue lisää siitä, miten yritykset ovat pystyneet Microsoft-projektisalkun hallinnan avulla kehittämään yhdenmukaisempia projektinhallinnan käytäntöjä ja saamaan paremman näkyvyyden projektisalkkujen tilanteeseen.

Lue lisää
Microsoft Surface -tabletti, jossa näkyy Project Online Professionalin Uusi projekti -ikkuna.

Microsoft-projektisalkun hallinnan kumppanit

Microsoft-projektisalkun hallinnan kumppaneilla on todettua osaamista Projectin käyttöönotoista ja laajentamisesta. Ota yhteyttä kumppaniin, joka auttaa määrittämään tarpeet ja toteuttamaan ratkaisun, joka sopii liiketoimintasi tarpeisiin.

Kokeile nyt kumppanin kanssa