Ammattilaispalvelut

Projektit ovat ammattilaispalvelualan tärkeä osa, jossa kaikki käyttäjät ovat samalla projektipäälliköitä. Microsoft-projektisalkun hallinnan tarjoamat tehtävien seurantaan, aikataulujen luontiin ja resurssien hallintaan tarkoitetut intuitiiviset työkalut tekevät sen käytöstä kaikille helppoa.

Microsoft-projektisalkun hallinta ammattilaispalveluille

Microsoft Surface -tabletin näyttö, jossa näkyy Project-tiedosto ja projektin aikajana sekä Gantt-kaavio Project Professionalissa.

Konsultointi: fuusiot ja yritysostojen integrointi

Yksinkertaista fuusioita ja yritysostoja tehtävienhallinta-, ajoitus- ja yhteiskäyttötyökalujen avulla. Voit käyttää mukautettavia malleja uudelleen, kun parhaat käytännöt ovat käyneet ilmi valmistuneiden töiden myötä.

Mainonta: kampanjan suunnittelu ja toteutus

Määritä portfolioiden optimoinnin avulla, mitkä kampanjat toteutetaan. Luo joustavia markkinointikampanjan hallintamalleja ja valvo sen kaikkia ominaisuuksia, kuten sisäisiä ja ulkoisia resursseja.

Ammattilaispalvelujen asiakaskertomukset

Asiakaskertomukset ovat saatavilla vain englanniksi

Kolme ihmistä kokouksessa -kuva

Konsultointi, yritykset, Project Online

ARUP

Arup on luova yritys, joka toimii monissa maailman rakennetun ympäristön merkittävimmissä projekteissa. Arupin suunnittelijat, insinöörit ja konsultit toteuttavat innovatiivisia projekteja maailmanlaajuisesti. Yrityksellä on yli 90 toimistoa eri puolilla maailmaa.

Tilanne:
Arupilla oli globaali IT portfolion hallintatoimisto (PMO), mutta sen piti manuaalisesti luoda tilaraportteja käyttämällä aluetoimistoilta saamiaan laskentataulukkoja ja sähköpostipäivityksiä.

Edut:
  • Nopea ja helppo näkökulma projektin tilaan
  • Yksinkertainen, mutta tehokas ideointiympäristö
  • Projektitietojen tarkastelu missä tahansa
  • Ympäristö jatkuvaan kehittämiseen
Lue lisää
Bassier, Bergmann & Kindler -logon kuva

Mediat ja viihdevälineet, Project Online

BBK-esimerkkitapaus

Bassier, Bergmann & Kindler (BB&K) on yksi Saksan suurimmista digitaalisista mainostoimistoista. Yritys on erikoistunut asiakaskokemukseen ja kehittää erilaisia digitaalisen ja ihmisten välisen vuorovaikutuksen strategioita.

Vuonna 2007 BB&K otti käyttöön Microsoft Project Server 2007:n korvatakseen sillä oman portaalinsa ja siirtyäkseen kaupallisen projektinhallintasovelluksen käyttöön. Vaikka yrityksen omat projektinhallintatoiminnot olivatkin kehittyneitä, BB&K halusi kasvattaa tuottavuutta entisestään.

Edut:

  • Microsoft Project Server auttoi tehostamaan projektinhallintaa ja vähentämään kustannuksia. Sen avulla pystyttiin myös helpottamaan ja tehostamaan viestintää ja yhteistyötä.

Lue lisää
TEI-tutkimuksen kaavion kuva

Teknologiatuotteet ja -palvelut

TEI-tutkimus

Microsoft-projektisalkun hallinnan taloudellinen kokonaisvaikutus

Lue lisää siitä, miten yritykset ovat pystyneet Microsoft-projektisalkun hallinnan avulla kehittämään yhdenmukaisempia projektinhallinnan käytäntöjä ja saamaan paremman näkyvyyden projektisalkkujen tilanteeseen.

Lue lisää
Microsoft Surface -tabletti, jossa näkyy Project Online Professionalin Uusi projekti -ikkuna.

Microsoft-projektisalkun hallinnan kumppanit

Microsoft-projektisalkun hallinnan kumppaneilla on todettua osaamista Projectin käyttöönotoista ja laajentamisesta. Ota yhteyttä kumppaniin, joka auttaa määrittämään tarpeet ja toteuttamaan ratkaisun, joka sopii liiketoimintasi tarpeisiin.

Kokeile nyt kumppanin kanssa