Portfolion hallinta

Optimoi projektisalkkusi ja saavuta tavoitteesi Microsoft-projektisalkun hallinnan ratkaisulla. Saumaton integrointi Power B I kanssa tuo käyttöösi kehittyneet salkkuanalytiikan työkalut ja valmiit raportit, joiden avulla kaikki pysyvät ajan tasalla.

Strategian mukaiset toteutukset

Microsoft Surface -tabletin näyttö, jossa näkyy Project Web Appissa käytettävissä olevat kaaviot
 

Microsoft-projektisalkun hallinnan avulla päättäjät voivat helposti mallintaa eri salkkuskenaarioita vertaillen projektiehdotuksia liiketoiminnan strategisiin vaikutustekijöihin ja pohtien organisaation kustannus- ja resurssirajoitteita, mikä auttaa löytämään strategisesti parhaan vaihtoehdon.

iPad-tabletin näyttö, jossa näkyy projektitietoja ja suorituskykyilmaisimia Microsoft Projectissa
 
 

Pidä kaikki organisaatiosi jäsenet ajan tasalla jakamalla jokin valmiista raporteista. Raportit sisältävät kaiken edistymiskaavioista taloudellisiin tietoihin ja ovat käytettävissä eri laitteissa.

Microsoft Surface -tabletin näyttö, jossa näkyy Microsoft-projektisalkun hallinnan Power BI -kaavioita
 
 

Power B I Pro ja Excelin kaltaisilla työkaluilla saat tietoa eri salkuista. OData-ominaisuuksien avulla saat nopeasti koosteen muissa liiketoimintajärjestelmissä olevista salkkuun liittyvistä tiedoista raportointia varten.

Microsoft Surface -tabletin näyttö, jossa näkyy luettelo projekteista ja projektien mittausarvoista Microsoft Projectissa
 
 

Microsoft-projektisalkun hallinnan avulla organisaatiosi voi kerätä projekti-ideoita koko organisaatiosta arvioitavaksi noudattaen standardoitua prosessia, josta saadaan johtajien arvioitavaksi yksityiskohtaisia liiketoimintatapauksia ja projektiasiakirjoja.

Salkunhallinnan asiakaskertomuksia

Asiakaskertomukset ovat saatavilla vain englanniksi

Microsoft Project -näyttö, lue lisää siitä, kuinka Project Online auttoi Microsoftin työryhmää parantamaan projektinhallintaa -kuva

Erillistuotanto

Microsoft IT -esimerkkitapaus

Työryhmä sai käyttöönsä keskitetyt projektinäkymät paikasta riippumatta.

Microsoft Infrastructure and Collaboration Services -työryhmä sai Project Onlinen avulla käyttöönsä entistä tehokkaammat projektinhallinnan toiminnot ja pääsi eroon palvelimien ylläpitokustannuksista. Projektipäälliköt saavat nyt päivitykset välittömästi kaikista sijainneista ja laitteista.

Lue lisää
Arup-logo, lue, miten Arup hyödyntää Microsoft Projectia -kuva

Valmistus, yritykset, Project Online

ARUP

Arup on luova yritys, joka toimii monissa maailman rakennetun ympäristön merkittävimmissä projekteissa. Arupin suunnittelijat, insinöörit ja konsultit toteuttavat innovatiivisia projekteja maailmanlaajuisesti. Yrityksellä on yli 90 toimistoa eri puolilla maailmaa.

Tilanne:
Arupilla oli globaali IT portfolion hallintatoimisto (PMO), mutta sen piti manuaalisesti luoda tilaraportteja käyttämällä aluetoimistoilta saamiaan laskentataulukkoja ja sähköpostipäivityksiä.

Edut

  • Nopea ja helppo näkökulma projektin tilaan
  • Yksinkertainen, mutta tehokas ideointiympäristö
  • Projektitietojen tarkastelu missä tahansa

Ympäristö jatkuvaan kehittämiseen

Lue lisää
Kaavio TEI-tutkimuksesta, lue lisää Microsoft-projektisalkun hallinnan taloudellisista yhteisvaikutuksista

Teknologiatuotteet ja -palvelut

TEI-tutkimus

Microsoft-projektisalkun hallinnan taloudellinen kokonaisvaikutus

Lue lisää siitä, miten yritykset ovat pystyneet Microsoft-projektisalkun hallinnan avulla kehittämään yhdenmukaisempia projektinhallinnan käytäntöjä ja saamaan paremman näkyvyyden projektisalkkujen tilanteeseen.

Lisätietoja
Microsoft Surface -tabletti, jossa näkyy Project Online Professionalin Uusi projekti -ikkuna.

Microsoft-projektisalkun hallinnan kumppanit

Microsoft-projektisalkun hallinnan kumppaneilla on todettua osaamista Projectin käyttöönotoista ja laajentamisesta. Ota yhteyttä kumppaniin, joka auttaa määrittämään tarpeet ja toteuttamaan ratkaisun, joka sopii liiketoimintasi tarpeisiin.

Kokeile nyt kumppanin kanssa