Project

Portfolion hallinta

Optimoinnin avulla voit priorisoida hankkeet ja saada haluamasi tulokset. Saumaton integrointi Power BI:n kanssa tuo käyttöösi kehittyneen analysoinnin, ja valmiit raportit pitävät kaikki ajan tasalla.

Salkun optimointi

Microsoft Projectin avulla päättäjät voivat helposti mallintaa eri salkkuskenaarioita vertaillen projektiehdotuksia liiketoiminnan strategisiin vaikutustekijöihin ja pohtien organisaation kustannus- ja resurssirajoitteita, mikä auttaa löytämään strategisesti parhaan vaihtoehdon.

Laite, jossa näkyvässä avoimessa Project-tiedostossa on raportteja ja kaavioita

Projektiehdotusten arviointi järjestelmällisesti

Microsoft Projectin avulla organisaatiosi voi kerätä projekti-ideoita koko organisaatiosta arvioitavaksi noudattaen standardoitua prosessia, josta saadaan johtajien arvioitavaksi yksityiskohtaisia liiketoimintatapauksia ja projektiasiakirjoja.

Laite, jossa näkyvässä Project-raportissa on projektiluettelo ja kaavio

Saumaton BI-integrointi

Power BI Pron ja Excelin kaltaisilla työkaluilla saat tietoja eri salkuista. OData-ominaisuuksien avulla saat nopeasti koosteen muissa liiketoimintajärjestelmissä olevista, salkkuun liittyvistä tiedoista raportointia varten.

Laite, jossa näkyy avoin Power BI ja tietojen visualisointi

Valmiit raportit

Pidä kaikki organisaatiosi jäsenet ajan tasalla jakamalla jokin valmiista raporteista. Raportit sisältävät kaiken edistymiskaavioista taloudellisiin tietoihin.

Laite, jossa näkyvässä Project-tiedostossa on kaavioita ja taulukoita