Resurssien hallinta

Microsoft-projektisalkun hallinnan avulla organisaatiot voivat ennakoivasti hallita resurssien käyttöä, tunnistaa pullonkaulat ajoissa, ennustaa resurssitarpeet tarkasti ja parantaa projektin valintaa ja toimitusten oikea-aikaisuutta.

Paranna resurssien optimointia ja projektitoimituksia

Tabletin näyttö, jossa näkyy Project Web Appin Resurssipyynnöt-ikkuna.
 

Resurssien varauksen avulla voit pyytää ja lukita resursseja, jotta projekteissasi on aina sopivasti työvoimaa.

Tabletin näyttö, jossa näkyy Microsoft Projectin kapasiteetin ja varausten lämpökartta Office 365:ssä.
 
 

Tarkastele resurssien käyttöä kapasiteetin lämpökarttojen avulla. Tunnista nopeasti ali- ja ylikäytetyt resurssit tehtävien optimoimista varten.

Tabletin näyttö, jossa näkyy useita Power BI:n valmiita raportteja.
 
 

Vertaile resursseja eri vakiotietojen suhteen ja tee käyttöennusteita. Valmiiden raporttien avulla voit seurata edistymistä ja tarttua huolenaiheisiin.

Tabletin näyttö, jossa näkyy Gantt-kaavio Microsoft Projectissa ja pikaviesti Skype for Businessissa
 
 

Edistä yhteiskäyttöä Skype for Businessin kaltaisilla työkaluilla. Työryhmät voivat käyttää Skypeä projektisuunnitelmissa, jolloin ei ole tarvetta siirtyä sovellusten välillä.

Tabletti ja matkapuhelin, joissa näkyvät mobiililaitteilla tapahtuvan tehtävien- ja ajanhallinnan projektitiedot Office 365:ssä.
 
 

Tue käyttäjien omien laitteiden käyttöä mobiililaitteilla tapahtuvan tehtävien- ja ajanhallinnan sovelluksilla, jolloin käyttäjät voivat julkaista päivityksiä millä tahansa laitteella ja seurata edistymistä paikasta riippumatta.

Resurssien hallinnan asiakaskertomuksia

Asiakaskertomukset ovat saatavilla vain englanniksi

Microsoft Project -näyttö, lue lisää siitä, kuinka Project Online auttoi Microsoftin työryhmää parantamaan projektinhallintaa -kuva

Erillistuotanto

Microsoft IT -esimerkkitapaus

Työryhmä sai käyttöönsä keskitetyt projektinäkymät paikasta riippumatta.

Microsoft Infrastructure and Collaboration Services -työryhmä sai Project Online Premiumin avulla käyttöönsä entistä tehokkaammat projektinhallinnan toiminnot ja pääsi eroon palvelimien ylläpitokustannuksista. Projektipäälliköt saavat nyt päivitykset välittömästi kaikista sijainneista ja laitteista.

Lue lisää
Arup-logo, lue, miten Arup hyödyntää Microsoft Projectia -kuva

Valmistus, yritykset, Project Online Premium

ARUP

Arup on luova yritys, joka toimii monissa maailman rakennetun ympäristön merkittävimmissä projekteissa. Arupin suunnittelijat, insinöörit ja konsultit toteuttavat innovatiivisia projekteja maailmanlaajuisesti. Yrityksellä on yli 90 toimistoa eri puolilla maailmaa.

Tilanne:
Arupilla oli globaali IT portfolion hallintatoimisto (PMO), mutta sen piti manuaalisesti luoda tilaraportteja käyttämällä aluetoimistoilta saamiaan laskentataulukkoja ja sähköpostipäivityksiä.

Edut:

  • Nopea ja helppo näkökulma projektin tilaan
  • Yksinkertainen, mutta tehokas ideointiympäristö
  • Projektitietojen tarkastelu missä tahansa
  • Ympäristö jatkuvaan kehittämiseen

Lue lisää
TEI-tutkimuksesta saatu kaavio, jossa näytetään yrityksenlaajuisen muunnoksen luomisen nelivaiheinen strategia, lue lisää Microsoft-projektisalkun hallinnan taloudellisesta kokonaisvaikutuksesta -kuva

Teknologiatuotteet ja -palvelut

T E I-tutkimus

Microsoft-projektisalkun hallinnan taloudellinen kokonaisvaikutus

Lue lisää siitä, miten yritykset ovat pystyneet Microsoft-projektisalkun hallinnan avulla kehittämään yhdenmukaisempia projektinhallinnan käytäntöjä ja saamaan paremman näkyvyyden projektisalkkujen tilanteeseen.

Lisätietoja
Microsoft Surface -tabletti, jossa näkyy Project Online Premiumin Uusi projekti -ikkuna.

Project Online Premium

Project Online Premiumilla hallitset kaikki portfoliot, ohjelmat ja resurssit, jolloin saavutat parhaat mahdolliset tulokset. Aloita käyttö jo tänään.

Katso lisätietoja palvelupaketeista ja hinnoittelusta