Osastokohtaiset ratkaisut

Visio tarjoaa ratkaisuja, jotka tukevat erikoistuneita liiketoimintarooleja ja -osastoja. Vision ominaisuuksista hyötyvät niin liiketoimintajohtajat, suunnittelu ja toiminnot, henkilöstöhallinto kuin IT-ammattilaisetkin, aina dokumentointiprosesseista yhteensopivuuteen ja toimintakaavioihin.

Katso lisätietoja palvelupaketeista ja hinnoittelusta
 

Viesti teknisistä prosesseista ja suunnitelmista helposti

Luo toimintaverkkoja ja vuokaavioita, jotka kuvaavat ohjelman logiikkaa valmiiden mallien ja muotojen avulla. Paranna yhdenmukaisuutta nopeasti ja pysy toimintojen tasalla viestimällä visuaalisesti tietoihin linkitetyillä kaavioilla.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Näe Visio käytössä

Valmistajan käyttämällä kaavioratkaisulla prosessitiedostoja voidaan luoda 60 prosenttia nopeammin.

 

Lisää yhteistyötä ja yhteensopivuutta prosessissa

Määritä prosesseja tehokkaasti käyttämällä alan standardien, kuten Liiketoimintaprosessien mallinnusmerkinnät (BPM)- ja Tapahtumaohjatut prosessiketjut (EPC) -standardien, mukaisia valmiita malleja. Tee yhteistyötä koko mallinnuksen elinkaaren ajan tuttuja yhteiskäytön työkaluja käyttämällä ja hyödynnä parempaa näkyvyyttä, yhdenmukaisuutta ja yhteensopivuutta.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Näe Visio käytössä

Hamburg Port Authority edistää yhteistyökulttuuria visuaalisella prosessijohtamisella.

 

Yksinkertaista asettelu- ja suunnitteluprosesseja

Yksinkertaista reaalimaailman pohjapiirrosten, tekniikan arkkitehtuurin ja valmistusprosessien suunnittelua valmiiden muotojen ja mallien avulla. Tee yhteistyötä helposti tuotujen AutoCAD-piirustusten parissa ja pysy toimintojen tasalla tietoihin linkitettyjä kaavioita käyttämällä.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Näe Visio käytössä

Energiayhtiö käynnistää ydinreaktorit nopeammin tietoihin linkitetyllä kaavioratkaisulla.

 

Yhdenmukaista ihmiset ja prosessit

Visualisoi organisaatiorakenne ja henkilöjohtamisprosessit käyttämällä valmista, toimintojen välistä vuokaavion mallia ja ohjattua organisaatiokaavion toimintoa. Lisää läpinäkyvyyttä ja kehitä henkilökeskeistä kulttuuria jakamalla oman näkökulmasi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Näe Visio käytössä

Toista video Vision käytöstä yrityksissä siirtymällä videon sivulle

Hanki Visio

Visuaalista työskentelyä. Helppoa kaavioiden käyttöä.

Katso Vision
Visio Online -palvelupaketin 2 kaaviot kannettavassa tietokoneessa ja iPadissa.
Visio Online -palvelupaketin 2 kaaviot tabletissa ja iPadissa

Etsi tietoa Visiosta:

iTunes, iPhone ja iPad ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Android on Google Inc:n tavaramerkki.
93a2218e-1111-4058-b488-509c0af4cfba
Huomautus: Video on englanninkielinen.