Access

מנף נתונים

צור בקלות יישומי מסד נתונים משלך בתבניות המשרתות באופן הטוב ביותר את העסק שלך.

פינת צג מחשב המציג רשימת ספקים במסד נתונים ב- Microsoft Access. תמונהפינת צג מחשב המציג רשימת ספקים במסד נתונים ב- Microsoft Access.
המסך 'מסד נתונים חדש' ב- Microsoft Access

צור ושתף יישומים מבלי להיות מפתח*

אל תסתפק במסדי נתונים של שולחן העבודה

Access מציע הרבה יותר מאשר יצירת מסדי נתונים של שולחן העבודה. מדובר בכלי קל לשימוש ליצירת יישומים שעוזרים לך לנהל עסקים. ניתן לאחסן את נתוני Access במגוון מסדי נתונים בענן, כך שהם מוגנים יותר מבעבר, ויש לך אפשרות לשתף יישומי Access עם עמיתים לעבודה.

התחל במהירות עם תבניות של מסדי נתונים

התחל בעבודה בקלות על-ידי יצירת יישום מותאם אישית, או קבל השראה מאוסף של תבניות יישומים חדשות בעיצוב מקצועי. צור תבניות מהיישומים שלך כדי להשתמש בהן מחדש או לשתף אותן עם משתמשים אחרים.

טאבלט המציג מסד נתונים של Access

התאם אישית יישומים שיצמחו יחד עם העסק שלך*

צור יישומים הניתנים להתאמה אישית בקלות

צור יישומים המותאמים לדרך שבה אתה והעמיתים שלך מנהלים עסקים. בצע שינויים ביישומים במהירות ובקלות כדי לענות על צרכים ארגוניים מתפתחים.

בנה טפסים ידידותיים למשתמש בעזרת אוטומציה של VBA

השתמש במגוון האפשרויות שמציע Visual Basic for Applications ‏(VBA) כדי להפוך תהליכים עסקיים לאוטומטיים ולרומם את העיצוב והשמישות של טפסים ודוחות.

מחשב נישא המציג את המסך 'שמירה בשם' ב- Access.

שלב עם מקורות נתונים מרובים*

שלב נתונים בין Access לבין יישומים עסקיים

ספריית המחברים ב- Access מציעה דרכים רבות לשילוב נתונים מיישומים וממקורות נתונים המניעים את העסק שלך. תרחישים משולבים ממקורות נתונים מודרניים יוצרים תובנות ופריטים חזותיים מצטברים בממשק המוכר של Access.

אחסן נתונים ב- SQL

אחסן את הנתונים שלך ב- SQL Server וב- Microsoft Azure SQL כדי לשפר את המהימנות והמדרגיות, לחזק את האבטחה ולאפשר יכולת ניהול לטווח ארוך. יישומי Access ממנפים תחביר SQL סטנדרטי וקצה עורפי קריטי למשימה אמיתי, בין שמדובר בפריסה מקומית ובין שמדובר בפריסה בענן.