Office 365 Business

עבוד בצורה היעילה ביותר באמצעות יישומי Office מותקנים במלואם בכל המכשירים שלך, בתוספת אחסון ושיתוף קבצים באופן מקוון.

{O365BizAnn|price}

למשתמש לחודש

התחייבות שנתית

{O365BizMonth|price}

למשתמש לחודש

התחייבות חודשית

המחיר אינו כולל מס.
גירסת ניסיון בחינם

פרטים נוספים

כדי לראות את כל התכונות הכלולות, עיין בתיאורי השירות המפורטים.