Office 365 Business Premium

הגדל את ההשפעה שלך והרחב את טווח הפעילות שלך עם כלי Office המופעלים באמצעות הענן – הכלים החיוניים לעסקים כיום.

{O365BizPremAnn|price}

למשתמש לחודש

התחייבות שנתית

{O365BizPremMonth|price}

למשתמש לחודש

התחייבות חודשית

המחיר אינו כולל מס.

Office בכל המכשירים

קבל תמיד את הגירסה העדכנית ביותר של יישומי Office המוכרים, ללא קשר למכשיר שבו אתה משתמש – PC או Mac, טלפון או Tablet.

עבוד עם אנשים אחרים בקלות

אחסן, סנכרן ושתף קבצים באופן מקוון כדי שהם יהיו מעודכנים תמיד. בנוסף, תוכל לערוך מסמכים עם אנשים אחרים בזמן אמת.

הגדרה וניהול בקלות

באמצעות הדרכה מפורטת, תוכל להגדיר משתמשים בקלות ולהתחיל להשתמש בשירותים במהירות. Office 365 יטפל במשימות ה- IT עבורך.

פרטים נוספים

כדי לראות את כל התכונות הכלולות, עיין בתיאורי השירות המפורטים.

iTunes,‏ iPhone ו- iPad הם סימנים מסחריים רשומים של Apple Inc.‎, הרשומים בארה"ב ובמדינות אחרות. Android הוא סימן מסחרי של Google Inc.‎.