Office 365 Enterprise E3

צעד עם העסק שלך קדימה עם התקנה מלאה של יישומי Office העדכניים ביותר, בתוספת שירותים משולבים של שיתוף פעולה, תכונות תאימות מתקדמות ועוצמת IT מלאה.

{O365E3MonthSubAnn|price}

למשתמש לחודש

התחייבות שנתית

המחיר אינו כולל מס.
ארבעה אנשים עובדים במשרד ומשתמשים ב- Office 365 Enterprise E3.

פרטים נוספים

כדי לראות את כל התכונות הכלולות, עיין בתיאורי השירות המפורטים.

iTunes,‏ iPhone ו- iPad הם סימנים מסחריים רשומים של Apple Inc.‎, הרשומים בארה"ב ובמדינות אחרות. Android הוא סימן מסחרי של Google Inc.‎.