Office 365 F1

שפר את ההשפעה של עובדי Firstline Workforce.

{EnterpriseK1|price}

למשתמש לחודש

התחייבות שנתית

המחיר אינו כולל מס.

פרטים נוספים

כדי לראות את כל התכונות הכלולות, עיין בתיאורי השירות המפורטים.

שאלות מובילות

אנחנו שמחים להכריז על עדכונים מרכזיים ב- Office 365 F1, כולל שירותים חזקים חדשים עבור עובדי Firstline Worker. עובדי Firstline Worker עומדים בבסיסם של תחומי הייצור, הקמעונאות, הבריאות, הממשל ותחומים רבים אחרים, והם הראשונים שיוצרים קשר עם הלקוחות, מייצגים את המותג של החברה ורואים את המוצרים והשירותים בפעולה. לעתים קרובות, הם מייצגים את פני הארגון ואת עמדו השדרה שלו. תכונות ויכולות חדשות זמינות למשתמשי Office 365 F1 כדי לספק מענה לצרכים של עובדי Firstline Worker והארגונים שלהם. עדכון זה מספק ערך בארבעה תחומים עיקריים: ניהול לוחות זמנים ופעילויות, תקשורת וקהילה, הדרכה והטמעה וניהול זהויות וגישה. לקבלת מידע נוסף, עיין בתיאור השירות הבא של Office 365.
Office 365 F1 מאפשר לעובדי Firstline Worker לבצע את עבודתם על הצד הטוב ביותר. Office 365 F1 מספק כלים ושירותים קלים לשימוש כדי לעזור לעובדים אלה ליצור, לעדכן ולנהל בקלות לוחות זמנים ופעילויות, לשמור על קשר ולעבוד יחד, לעבור הדרכה והטמעה ולקבל במהירות את החדשות וההכרזות של החברה.
תוכניות Office 365 K הפכו כעת לתוכניות Office 365 F ‏("Firstline Worker").לא בוצעו שינויים אחרים בשירות שניתן ללקוחות בהתאם להסכמי הרישוי הנוכחיים שלהם.
Office 365 F1 זמין באותן מדינות ודרך אותם ערוצים הנתמכים כעת על-ידי Office 365. חלק מההגבלות על התכונות עשויות לחול בהתאם למדינה, והתמיכה בשפות עשויה להשתנות עבור שירותים חדשים. לקבלת מידע נוסף, עיין בתיאור השירות הבא של Office 365.