Office 365 support

התמיכה של Office 365

עזרה מהירה של מומחים, הניתנת במועד ובאופן המתאימים לך.

הפק את המרב מ- Office 365 עם עזרה של מומחים

ל- Microsoft יש את מלוא ההיקף והעומק הנדרשים לתמיכה ולמתן עזרה בהפקת המרב מ- Office 365 ומההשקעות הטכנולוגיות של לקוחותיה. למרות שבמסגרת מנוי Office 365 אתה מקבל רשת גלובלית של מומחים בעלי ידע מצטבר של עשרות שנים בכל הנוגע לכלי היעילות ושיתוף הפעולה של Microsoft, אנו ממליצים ללקוחותינו הארגוניים להשיג שירותי תמיכה נרחבים יותר דרך תמיכה מועדפת עבור Office 365 ושירותי Microsoft. בנוסף, כל הארגונים מקבלים גישה לאפשרויות של עזרה עצמית ותמיכה מסייעת ברמת ה- IT כדי לענות על הצרכים הספציפיים של כל ארגון.1

תכונות תמיכה עבור Office 365

מחפש עזרה עבור תוכנית Office 365 שברשותך? היכנס לחשבון שלך בפורטל Microsoft Online ולחץ על הכרטיסיה 'תמיכה'.

השוואה של אפשרויות תמיכה מונעת עבור תוכניות Business ו- Enterprise של Office 365

התחייבות לזמן פעולה תקינה של 99.9%:

קבל שקט נפשי מהידיעה שהשירותים שלך זמינים עם התחייבות ל- 99.9% זמן פעולה תקינה, עם הסכם רמת שירות (SLA) מגובה פיננסית.

לוח מחוונים של תקינות השירות:

קבל תמיד תמונת מצב עדכנית לגבי תקינות שירותי Office 365 שלך, והצג מידע מפורט אודות בעיות נוכחיות וקודמות.

לוח זמנים של פעולות תחזוקה מתוכננות:

הישאר מעודכן לגבי אירועי תחזוקה מתוכננים של שירותי Office 365 שלך.

התחייבות לזמן פעולה תקינה של 99.9%:

קבל שקט נפשי מהידיעה שהשירותים שלך זמינים עם התחייבות ל- 99.9% זמן פעולה תקינה, עם הסכם רמת שירות (SLA) מגובה פיננסית.

לוח מחוונים של תקינות השירות:

קבל תמיד תמונת מצב עדכנית לגבי תקינות שירותי Office 365 שלך, והצג מידע מפורט אודות בעיות נוכחיות וקודמות.

לוח זמנים של פעולות תחזוקה מתוכננות:

הישאר מעודכן לגבי אירועי תחזוקה מתוכננים של שירותי Office 365 שלך.

השוואה של אפשרויות תמיכה מונעת עבור תוכניות Business ו- Enterprise של Office 365

תוכניות Office 365 Business


תוכניות Office 365 Enterprise*


התחייבות לזמן פעולה תקינה של 99.9%: קבל שקט נפשי מהידיעה שהשירותים שלך זמינים עם התחייבות ל- 99.9% זמן פעולה תקינה, עם הסכם רמת שירות (SLA) מגובה פיננסית.
לוח מחוונים של תקינות השירות:
קבל תמיד תמונת מצב עדכנית לגבי תקינות שירותי Office 365 שלך, והצג מידע מפורט אודות בעיות נוכחיות וקודמות.

לוח זמנים של פעולות תחזוקה מתוכננות: הישאר מעודכן לגבי אירועי תחזוקה מתוכננים של שירותי Office 365 שלך.

השוואה של אפשרויות עזרה עצמית עבור תוכניות Business ו- Enterprise של Office 365

תמיכה מהקהילה:

קהילת Office 365 כוללת בלוגים מועילים, תוכן שימושי ומומחים בעלי ידע רב הנמצאים בפורומים של הקהילה כדי לענות על כל שאלותיך.

פותרי בעיות לעזרה עצמית:

קח את פתרון הבעיות בידיים שלך ופתור בעיות נפוצות במהירות.

תמיכה מהקהילה:

קהילת Office 365 כוללת בלוגים מועילים, תוכן שימושי ומומחים בעלי ידע רב הנמצאים בפורומים של הקהילה כדי לענות על כל שאלותיך.

פותרי בעיות לעזרה עצמית:

קח את פתרון הבעיות בידיים שלך ופתור בעיות נפוצות במהירות.

השוואה של אפשרויות עזרה עצמית עבור תוכניות Business ו- Enterprise של Office 365

תוכניות Office 365 Business


תוכניות Office 365 Enterprise*


תמיכה מהקהילה:

קהילת Office 365 כוללת בלוגים מועילים, תוכן שימושי ומומחים בעלי ידע רב הנמצאים בפורומים של הקהילה כדי לענות על כל שאלותיך.

פותרי בעיות לעזרה עצמית: קח את פתרון הבעיות בידיים שלך ופתור בעיות נפוצות במהירות.

השוואה של אפשרויות תמיכה עם סיוע עבור תוכניות Business ו- Enterprise של Office 365

תמיכה באינטרנט/בדואר אלקטרוני:

מטב את פתרון הבעיות על-ידי שליחת בעיות טכניות דרך האינטרנט. בצורה זו, הבעיות שלך מועברות אל סוכן התמיכה המתאים ביותר במהירות.

תמיכה לפני המכירה:

יש לנו משאבים שיעזרו לך לקבל החלטה לגבי רכישת שירותי Office 365.

תמיכה בנושא חשבונות וחיוב:

יש לנו משאבים שיעזרו לך בכל שאלה ובעיה הקשורה לחשבון ולרשיונות Office 365 שלך.

תמיכה באינטרנט/בדואר אלקטרוני:

מטב את פתרון הבעיות על-ידי שליחת בעיות טכניות דרך האינטרנט. בצורה זו, הבעיות שלך מועברות אל סוכן התמיכה המתאים ביותר במהירות.

תמיכה לפני המכירה:

יש לנו משאבים שיעזרו לך לקבל החלטה לגבי רכישת שירותי Office 365.

תמיכה בנושא חשבונות וחיוב:

יש לנו משאבים שיעזרו לך בכל שאלה ובעיה הקשורה לחשבון ולרשיונות Office 365 שלך.

השוואה של אפשרויות תמיכה עם סיוע עבור תוכניות Business ו- Enterprise של Office 365

תוכניות Office 365 Business


תוכניות Office 365 Enterprise*


תמיכה באינטרנט/בדואר אלקטרוני: מטב את פתרון הבעיות על-ידי שליחת בעיות טכניות דרך האינטרנט. בצורה זו, הבעיות שלך מועברות אל סוכן התמיכה המתאים ביותר במהירות.
תמיכה לפני המכירה: יש לנו משאבים שיעזרו לך לקבל החלטה לגבי רכישת שירותי Office 365.
תמיכה בנושא חשבונות וחיוב: יש לנו משאבים שיעזרו לך בכל שאלה ובעיה הקשורה לחשבון ולרשיונות Office 365 שלך.

השוואה של אפשרויות תמיכה טכנית בטלפון עבור תוכניות Business ו- Enterprise של Office 365

קריטית:

אירועים שמונעים ממך לגשת לשירותים או לנתונים או להשתמש בהם, אירועים שמשפיעים באופן חמור על תאריכי היעד או הרווחיות שלך, או אירועים שמשפיעים על משתמשים או שירותים מרובים.

זמינות: 24/7
זמן תגובה: שעה
גבוהה:

אירועים שמשפיעים על יעילותם של המשתמשים אך בעלי השפעה בינונית על העסק, אירועים שניתן לטפל בהם במהלך שעות העבודה, או אירועים שמשפיעים על משתמש, לקוח או שירות בודד.

זמינות: בשעות העבודה 
זמן תגובה: ללא התחייבות
לא קריטית:

אירועים בעלי השפעה מינימלית על השירות או על הפרודוקטיביות של העסק, כגון משתמש בודד שחווה הפרעה חלקית, אך קיים פתרון עוקף סביר.

זמינות: בשעות העבודה 
זמן תגובה: ללא התחייבות
קריטית:

אירועים שמונעים ממך לגשת לשירותים או לנתונים או להשתמש בהם, אירועים שמשפיעים באופן חמור על תאריכי היעד או הרווחיות שלך, או אירועים שמשפיעים על משתמשים או שירותים מרובים.

זמינות: 24/7 
זמן תגובה: שעה
גבוהה:

אירועים שמשפיעים על יעילותם של המשתמשים אך בעלי השפעה בינונית על העסק, אירועים שניתן לטפל בהם במהלך שעות העבודה, או אירועים שמשפיעים על משתמש, לקוח או שירות בודד.

זמינות: 24/7 
זמן תגובה: יום למחרת
לא קריטית:

אירועים בעלי השפעה מינימלית על השירות או על הפרודוקטיביות של העסק, כגון משתמש בודד שחווה הפרעה חלקית, אך קיים פתרון עוקף סביר.

זמינות: 24/7 
זמן תגובה: ללא התחייבות
השוואה של אפשרויות תמיכה טכנית בטלפון עבור תוכניות Business ו- Enterprise של Office 365

תוכניות Office 365 Business


תוכניות Office 365 Enterprise*


קריטית: אירועים שמונעים ממך לגשת לשירותים או לנתונים או להשתמש בהם, אירועים שמשפיעים באופן חמור על תאריכי היעד או הרווחיות שלך, או אירועים שמשפיעים על משתמשים או שירותים מרובים.
זמינות: 24/7
זמן תגובה: שעה
זמינות: 24/7 
זמן תגובה: שעה
גבוהה: אירועים שמשפיעים על יעילותם של המשתמשים אך בעלי השפעה בינונית על העסק, אירועים שניתן לטפל בהם במהלך שעות העבודה, או אירועים שמשפיעים על משתמש, לקוח או שירות בודד.
זמינות: בשעות העבודה 
זמן תגובה: ללא התחייבות
זמינות: 24/7 
זמן תגובה: יום למחרת
לא קריטית:
אירועים בעלי השפעה מינימלית על השירות או על הפרודוקטיביות של העסק, כגון משתמש בודד שחווה הפרעה חלקית, אך קיים פתרון עוקף סביר.
זמינות: בשעות העבודה 
זמן תגובה: ללא התחייבות
זמינות: 24/7 
זמן תגובה: ללא התחייבות

*לקוחות של התוכניות Office 365 Education ו- Office 365 Government‏2 כפופים לתכונות התמיכה של תוכניות Enterprise.

תמיכה משודרגת

ארגוני Office 365 הזקוקים לתמיכה מותאמת אישית יותר יכולים לרכוש תמיכה נוספת ומשודרגת

שירותי Microsoft

 
עבור ארגונים שמבצעים הערכה של עומסי עבודה בענן

מספק מומחיות לצורך מעבר מנוהל היטב ותפעול שוטף של טכנולוגיית Microsoft. האפשרויות המוצעות כוללות אסטרטגיה ותכנון, פריסה של Office 365, עומסי עבודה אחרים בענן והטמעה בקרב המשתמשים לקיצור הזמן הדרוש ליצירת ערך.

תמיכה מועדפת עבור Office 365

 
עבור לקוחות ארגוניים

מספק תמיכה משודרגת ב- Office 365, כולל תמיכה המנוהלת על-ידי Microsoft ממומחה ענן, שירותי מניעה בלעדיים עבור סביבת Office 365 ותמיכה תגובתית בעדיפות הגבוהה ביותר.

זמינות שפת התמיכה

• תמיכה מהקהילה עבור Office 365 זמינה באיטלקית, אנגלית, גרמנית, דנית, הולנדית, טורקית, יפנית, נורווגית, סינית (מסורתית), סינית (פשוטה), ספרדית, פולנית, פורטוגזית (ברזיל), פינית, צרפתית, קוריאנית, רוסית ושוודית.

• תמיכה טכנית בזמן אמת בטלפון עבור Office 365 זמינה באיטלקית, אנגלית, באהאסה, גרמנית, טורקית, יפנית, סינית (קנטונזית, מנדרינית), ספרדית, עברית, ערבית, ‏‏פולנית, פורטוגזית, פורטוגזית (ברזיל), צרפתית, קוריאנית, רוסית ותאילנדית.

קבל תמיכה נוספת עם שותף מוסמך של Office 365

Office 365 נועד להיות קל לרכישה וקל לשימוש ולספק לך חוויה מוכרת המאפשרת לך להתחיל מיד בעבודה. שותף של Microsoft יכול לעזור לך להפיק את הערך המרבי מההשקעה שלך.

מצא שותף

בין שאתה מעוניין לשלב את Office 365 בהשקעות ה- IT הקיימות שלך או להעביר את ניהול התוכנית שלך למיקור חוץ, תמיד תוכל למצוא מישהו שיעזור לך.
מצא שותף

כיצד שותף יכול לעזור לך במעבר ל- Office 365

לפני שאתה מתחיל להשתמש במנוי Office 365 שלך, שותף יכול לעזור לך בביצוע הפעולות הבאות:

• זיהוי צרכים עסקיים והאופן שבו Office 365 ופתרונות אחרים יכולים לעזור לך לענות על צרכים אלה.

• הערכת תשתית ה- IT הנוכחית שלך, מציאת דרכים לשיפורה והכנתה ל- Office 365.

• בחירת שילוב השירותים המתאים של Office 365 כדי לקבל את השירותים הדרושים להשגת היעדים העסקיים שלך.

• פיתוח מפת דרכים עבור עתיד השקעות ה- IT שלך.

• פריסת סביבת הוכחת רעיון כדי שתוכל לבדוק את Office 365 לפני שתקבל על עצמך התחייבות גדולה יותר.

כיצד שותף יכול לעזור בתמיכת הפריסה שלך

לאחר שנקבעה תוכנית מעבר אל Office 365, שותף יכול לעזור לך להבטיח את הצלחת המעבר על-ידי:
 
 
• מתן סיוע מקיף עבור הפריסה וההעברה להבטחת מעבר חלק.
 
• קביעת התצורה של השירותים כך שיענו על הצרכים שלך והתאמה אישית של SharePoint Online לפי הצרכים/הוורטיקלים הספציפיים שלך.
 
• ניהול שירותים כגון Microsoft Teams.
 
• הדרכת משתמשים ומנהלי IT להפקת המרב מ- Office 365.
 
• ביצוע משימות ניהוליות כגון איפוס סיסמאות והגדרת חשבונות משתמשים חדשים.
 
• תמיכה במשתמשים במסגרת צוות תמיכת IT.
 
• מתן פתרונות הרחבה עבור Office 365, כגון: ארכיון אישי של Exchange Online/‏SharePoint Online, זרימות עבודה של SharePoint Online, פתרונות ניהול מסמכים ועוד.
 


Office 365 FastTrack

שירות ההטמעה של Office 365

FastTrack הוא הטבה של שירות ההטמעה הניתנת ללקוחות Office 365 העומדים בדרישות. מומחי הטמעה של Microsoft יספקו סיוע מותאם אישית כדי להבטיח שהשירות יהיה מוכן לשימוש ברחבי החברה.

1 התמיכה למשתמשי Office 365 מופעלת על-ידי 21Vianet בסין

2 הזמינות של Office 365 Government משתנה בהתאם למדינה/אזור.