Office 365 ProPlus

Office המוכר, בכל מקום. קבל את הכלים העדכניים ביותר עבור פרודוקטיביות, שיתוף פעולה ובינה עסקית – באופן סדיר.

‏Office 365 ProPlus כולל יישומי Office עבור PC ו- Mac.

{O365ProPYear|price}

למשתמש לחודש

התחייבות שנתית

המחיר אינו כולל מס.

פרטים נוספים

כדי לראות את כל התכונות הכלולות, עיין בתיאורי השירות המפורטים.
iTunes,‏ iPhone ו- iPad הם סימנים מסחריים רשומים של Apple Inc.‎, הרשומים בארה"ב ובמדינות אחרות. Android הוא סימן מסחרי של Google Inc.‎.