Office 365 Government

הבחירה הטובה ביותר לארגונים ממשלתיים בעלי דרישות IT מתקדמות המעוניינים בגמישות שתאפשר להם לעבור לענן בקצב שלהם.

השווה בין התוכניות

iTunes,‏ iPhone ו- iPad הם סימנים מסחריים רשומים של Apple Inc.‎, הרשומים בארה"ב ובמדינות אחרות. Android הוא סימן מסחרי של Google Inc.‎.