Project

ניהול פרוייקטים

Project management

Microsoft Project עוזר לך להתחיל בעבודה במהירות ולבצע פרוייקטים בקלות. תבניות מוכללות וכלי תזמון מוכרים מסייעים למנהלי פרוייקטים ולצוותים לעבוד ביעילות.


Device with Project New file menu open with thumbnails of templates

תבניות מוכללות

תבניות מוכללות הניתנות להתאמה אישית מתבססות על שיטות עבודה מומלצות בתעשייה כדי לעזור לך להתחיל בעבודה בנתיב הנכון – כך שאין צורך ליצור תוכניות פרוייקט מאפס.

תכנון פרוייקטים

תכונות תזמון מוכרות, כגון תרשימי גנט ותפריטים נפתחים המאוכלסים מראש, מסייעות בצמצום זמן ההדרכה ומפשטות את תהליך תכנון הפרוייקט.
Device with Project file open showing scheduling features
Device with Project file open to a report title Resource Overview

דוחות מוכנים לשימוש

שתף דוחות ברחבי הארגון כדי לוודא שכולם יישארו מעודכנים. לרשותך עומדים דוחות רבים, מתרשימי התקדמות ועד נתונים פיננסיים.

צירי זמן מרובים

הצג במהירות את כל פעילויות הפרוייקט, מפעילויות שוטפות ועד אבני הדרך הקרובות. התאם אישית את צירי הזמן כדי לייצג נתונים ספציפיים ושתף אותם בקלות עם בעלי העניין עבור הפרוייקט.
Device with Project file open to a consolidated project timeline
Device with Project employee reporting portal open showing numerical data and data visualizations

דיווח בזמן אמת

עקוב אחר הצלחת הפרוייקט באופן חזותי ודינאמי באמצעות דוחות מוכנים לשימוש מתוך ערכת התוכן של PPM עבור Power BI, לצורך הסתעפות והשגת תובנות במהירות.

עקוב אחר Project

Follow Project on LinkedIn

עקוב אחר Project ב- LinkedIn

Follow Project on Twitter

עקוב אחר Project ב- Twitter

Follow Project on Facebook

עקוב אחר Project ב- Facebook

Follow Project On Blog

הבלוג של Project