SharePoint Online

שתף ונהל תוכן, ידע ויישומים כדי לשפר את עבודת הצוות, אתר במהירות מידע ושתף פעולה בצורה חלקה ברחבי הארגון כולו.

{SPOP1Buy|price}

למשתמש/לחודש

(SharePoint Online Plan 1)

המחיר אינו כולל מס.
באפשרותך גם לקבל את SharePoint Online עם Office 365.

פרטים נוספים

כדי לראות את כל התכונות הכלולות, עיין בתיאורי השירות המפורטים.

iTunes,‏ iPhone ו- iPad הם סימנים מסחריים רשומים של Apple Inc.‎, הרשומים בארה"ב ובמדינות אחרות. Android הוא סימן מסחרי של Google Inc.‎.