Pronalaženje ključa proizvoda za Office 2010

Da biste utvrdili koji se licencni uvjeti primjenjuju, provjerite oznaku licence otisnutu na ključu proizvoda, pored naziva proizvoda na Potvrdi o autentičnosti ili na stranici za preuzimanje ako ste ključ proizvoda dobili putem Interneta.
  • Ako imate oznaku FPP, tada se primjenjuju licencni uvjeti za krajnje korisnike.
  • Ako imate oznaku OEM, primjenjuju se OEM licencni uvjeti koji su uključeni u softver.
  • Ako ste kupili karticu s ključem proizvoda, tada se primjenjuju licencni uvjeti kartice s ključem proizvoda koji su uključeni u softver.
U nastavku se nalaze primjeri i informacije koje će vam pomoći da pronađete oznake licenci; oznake licenci navedene u donjim primjerima služe isključivo kao naputci.

Pakirani proizvod

Lokacija ključa proizvoda na kutiji za DVD
Klasični disk: Ako ste kupili pakirani maloprodajni proizvod od Microsofta, u maloprodajnom dućanu, kod prodavatelja softvera ili mrežnog prodavatelja, a disk sa softverom dobili ste u paketu omotanom folijom, ključ proizvoda trebao bi se nalaziti u paketu na etiketi na kartici nasuprot držaču diska na lijevoj strani kutije za DVD.
Klasični disk: Ako ste kupili pakirani maloprodajni proizvod od Microsofta, u maloprodajnom dućanu, kod prodavatelja softvera ili mrežnog prodavatelja, a disk sa softverom dobili ste paketu omotanom folijom, ključ proizvoda trebao bi se nalaziti u paketu na etiketi na kartici nasuprot držaču diska na lijevoj strani kutije za DVD.
Lokacija ključa proizvoda na kutiji za DVD
Kartica s ključem proizvoda: Ako ste kupili karticu s ključem proizvoda od Microsofta, u maloprodajnoj trgovini, od prodavatelja ili mrežnog prodavatelja, ključ proizvoda nalazi se unutar pakiranja na naljepnici na lijevoj strani kutije.
Kartica s ključem proizvoda: Ako ste kupili karticu s ključem proizvoda od Microsofta, u maloprodajnoj trgovini, od prodavatelja ili mrežnog prodavatelja, ključ proizvoda nalazi se unutar pakiranja na naljepnici na lijevoj strani kutije.
U nastavku su primjeri gdje možete pronaći oznaku licence za engleski, francuski i japanski naznačenu strelicom. Oznaka licence trebala bi biti slična i za druge jezike.
Ključ proizvoda na engleskom jeziku
Ključ proizvoda na engleskom jeziku
Ključ proizvoda na francuskom jeziku
Ključ proizvoda na francuskom jeziku
Ključ proizvoda na japanskom jeziku
Ključ proizvoda na japanskom jeziku

Preuzeti softver

Ako ste softver kupili od Microsofta putem interneta i preuzeli ste ga na računalo (niste dobili disk sa softverom), troslovna oznaka licence trebala bi se nalaziti pored ključa proizvoda s 25 znakova na stranici za potvrdu narudžbe za preuzimanje. U nastavku je primjer gdje možete pronaći oznaku licence za engleski; mjesto oznake licence trebalo bi biti slično i za druge jezike.
Preuzeti softver
Ključ proizvoda na engleskom jeziku

Računalo s unaprijed učitanim softverom

Ako ste kupili osobno računalo sa softverom uključenim u cijenu računala, oznaka licence trebala bi se nalaziti pored ključa proizvoda s 25 znakova. Mjesto ključa proizvoda ovisi o vrsti licence. Pronađite ključ proizvoda i oznaku licence prema dolje navedenim ilustracijama.
OEM: Oznaka licence može se naći:
1. Na Potvrdi o autentičnosti (OEM softver)
Potvrda o autentičnosti (OEM softver)
2. Klikom na Datoteka pa na Pomoć unutar softvera, gdje ćete naći OEM oznaku u ID-u proizvoda.
Ključ proizvoda na engleskom jeziku
Ključ proizvoda na engleskom jeziku
PIPC: Ako ste u Japanu i softver je došao na disku unutar kutije računala, ključ proizvoda i oznaka licence trebali bi biti smješteni s popratnom dokumentacijom softvera unutar kutije.
Ključ proizvoda na japanskom jeziku
Ključ proizvoda na japanskom jeziku
{"pmgControls": [{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"}]}