LICENCNI UGOVOR ZA MICROSOFTOV SOFTVER

SOFTVERSKA APLIKACIJA ZA STOLNA RAČUNALA MICROSOFT OFFICE 2013

Da biste odredili koji se skup licencnih odredbi odnosi na vas, provjerite oznaku licence. Ona je ispisana na ključu proizvoda ili se nalazi na Potvrdi o autentičnosti ili pak na stranici s koje ste preuzeli softver. Ako je vaša oznaka „FPP“, „Retail“ ili „PIPC“, tada se na vas primjenjuju dolje navedene maloprodajne licencne odredbe. Ako je vaša oznaka OEM, tada se na vas primjenjuju dolje navedene licencne odredbe za OEM-ove. Ako vam je potrebna pomoć, idite na microsoft.com/office/eula da biste odredili koju licencu imate.

MALOPRODAJNE LICENCNE ODREDBE

Hvala vam što ste odabrali Microsoft Office 2013. Ovo je licencni ugovor između vas i tvrtke Microsoft Corporation (ili, ovisno o tome gdje živite, nekog od njezinih povezanih društava) koji opisuje vaše pravo korištenja softvera Office 2013. Iz praktičnih razloga podijelili smo ovaj ugovor na dva dijela. Prvi dio obuhvaća uvodne odredbe, a iza toga slijede Dodatne odredbe i Ograničeno jamstvo koji sadrže više pojedinosti. Pregledajte cijeli ugovor, uključujući sve povezane uvjete, jer su svi uvjeti važni i zajedno čine ovaj ugovor koji se primjenjuje na vas. Odredbe na koje upućuju veze možete pregledati tako da u prozor preglednika zalijepite odgovarajuću vezu. DODATNI UVJETI SADRŽE OBVEZUJUĆU KLAUZULU ARBITRAŽE I ODRICANJE OD PRAVA NA ZAJEDNIČKU TUŽBU. AKO ŽIVITE U SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA, TO UTJEČE NA VAŠA PRAVA NA RJEŠAVANJE SPOROVA S MICROSOFTOM I TREBALI BISTE IH PAŽLJIVO PROČITATI.
PRIHVAĆANJEM OVOG UGOVORA ILI KORIŠTENJEM SOFTVERA IZRAŽAVATE SVOJ PRISTANAK DA VAS OBVEZUJU SVE ODREDBE OVOG UGOVORA I DAJETE PRIVOLU ZA PRIJENOS ODREĐENIH PODATAKA TIJEKOM AKTIVACIJE TE POTREBNIH ZA KORIŠTENJE ZNAČAJKI SOFTVERA TEMELJENIH NA INTERNETU. AKO NE PRIHVAĆATE ODREDBE OVOG UGOVORA I NE POSTUPATE U SKLADU S NJIMA, NISTE OVLAŠTENI KORISTITI SOFTVER ILI ZNAČAJKE. Umjesto toga trebali biste ga vratiti prodavaču ili na drugo mjesto gdje ste kupili softversku licencu i zatražiti povrat novca.
Kako mogu koristiti softver? Mi ne prodajemo naš softver ili vašu kopiju našeg softvera – mi ga samo licenciramo. Na temelju naše licence dajemo vam pravo instalirati i koristiti vašu jednu kopiju softvera na jednom računalu (licencirano računalo), a koju istovremeno može koristiti jedna osoba, ali samo ako postupate u skladu sa svim odredbama ovog ugovora. Naša licenca za softver trajno se dodjeljuje licenciranom računalu. U Dodatnim odredbama potražite licence i uvjete specifične za pojedine države, verzije s ograničenim pravima i posebna izdanja softvera. Komponente softvera licenciraju se kao jedna jedinica. Nije dopušteno razdvajanje ni virtualizacija komponenti kao ni instaliranje komponenti na druga računala. Softver može obuhvaćati više verzija, npr. 32-bitnu i 64-bitnu, ali ste ovlašteni instalirati i koristiti samo jednu od tih verzija. Osim dopuštenog korištenja opisanog u odjeljku „Daljinski pristup“ u nastavku, ova licenca je za izravnu upotrebu softvera samo putem mehanizama za unos licenciranog računala kao što su tipkovnica, miš ili dodirni zaslon. Ne daje dopuštenje za instalaciju softvera na poslužitelj ili upotrebu od strane ili pomoću drugih računala ili uređaja povezanih s poslužiteljem putem interne ili eksterne mreže. Softver nije licenciran za komercijalni hosting. Dodatne informacije o scenarijima s više korisnika i virtualizaciji potražite u odjeljku Dodatne odredbe.
Kako mogu doći do sigurnosne kopije? Možete naručiti ili preuzeti sigurnosnu kopiju softvera s web-mjesta microsoft.com/office/backup . Nije vam dopušteno distribuirati sigurnosnu kopiju softvera. Možete je koristiti isključivo u svrhu ponovnog instaliranja softvera na licencirano računalo.
Smijem li prenijeti ili preraspodijeliti softver na drugog korisnika ili računalo? Ne smijete prenijeti softver na drugog korisnika. Softver možete prenijeti izravno trećoj osobi samo onako kako je instaliran na licenciranom računalu uz naljepnicu s Potvrdom o autentičnosti i ovim ugovorom. Prije prijenosa treća se strana mora složiti da se ovaj ugovor primjenjuje na prijenos i korištenje softvera. Ne smijete zadržati nijedan primjerak softvera. Ovu softversku licencu možete prenijeti na drugo računalo koliko god puta želite, ali ne češće od jednom svakih 90 dana. Ako prenesete licencu, drugo računalo postaje „licencirano računalo“. Ako licencu povučete s računala zbog hardverskog kvara, možete ranije prenijeti licencu.
Kako funkcionira aktivacija putem interneta? Aktivacija povezuje korištenje softvera s određenim računalom ili uređajem. Softver će tijekom aktivacije automatski kontaktirati Microsoft ili njegovo povezano društvo da bi potvrdio da je licenca povezana s licenciranim računalom. Taj se postupak naziva „aktivacija“. Budući da je svrha aktivacije otkrivanje neovlaštenih promjena licencnih ili aktivacijskih funkcija softvera, kao i sprječavanje drugih oblika korištenja nelicenciranog softvera, nemate pravo na korištenje softvera nakon dopuštenog razdoblja za aktivaciju i nije dopušteno zaobilaženje postupka aktivacije. Ako niste unijeli ključ proizvoda tijekom razdoblja koje smije proteći do aktivacije, većina značajki softvera prestat će funkcionirati.
Prikuplja li softver moje osobne podatke? Ako se vaše računalo povezuje s internetom, neke značajke softvera mogu se povezivati s Microsoftovim računalnim sustavima ili računalnim sustavima davatelja usluga radi slanja ili primanja informacija. Možda nećete uvijek primiti posebnu obavijest prilikom njihova povezivanja. Ako odaberete korištenje bilo koje od tih značajki, pristajete na slanje i primanje tih podataka prilikom korištenja te značajke. Većinu tih značajki možete isključiti ili ih ne koristiti.
Kako koristimo vaše podatke? Podatke koje prikupi putem značajki softvera Microsoft koristi za nadogradnju ili popravak softvera ili za druge načine poboljšanja svojih proizvoda i usluga. Pod određenim okolnostima dijelimo ih s drugima. Na primjer, dijelimo izvješća o pogreškama s relevantnim dobavljačima hardvera i softvera kako bi oni te podatke mogli iskoristiti u svrhu poboljšanja kompatibilnosti svojih proizvoda s Microsoftovim proizvodima. Dajete privolu za naše korištenje i otkrivanje podataka na način kako je određeno u našoj Izjavi o zaštiti privatnosti na adresi http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=401326 .
Na što se odnosi ovaj ugovor? Ovaj ugovor primjenjuje se na softver, instalacijski medij na kojem ste dobili softver i na sva Microsoftova ažuriranja, dodatke i usluge za softver, ako nisu isporučeni zajedno s vlastitim zasebnim odredbama.
Postoji li nešto što ne smijem činiti sa softverom? Da. Budući da se softver licencira, a ne prodaje, Microsoft pridržava sva prava (kao što su prava prema zakonima o intelektualnom vlasništvu) koja nisu izričito dana u ovom ugovoru. Točnije, ova licenca ne daje vam pravo i niste ovlašteni: zasebno koristiti ili virtualizirati značajke softvera, objavljivati, kopirati (osim izrade dopuštenog sigurnosnog primjerka), iznajmljivati, davati u zakup ili posuđivati softver; prenositi softver (osim na način dopušten ovim ugovorom), pokušati zaobići tehničke mjere zaštite u softveru, vršiti obrnuti inženjering, dekompilirati ili deasemblirati softver, osim ako je to dopušteno na temelju važećih pravnih propisa države u kojoj vi živite čak i kada to nije dopušteno prema odredbama našeg ugovora. U tom slučaju možete činiti samo ono što vaš zakon dopušta. Kada koristite značajke temeljene na internetu, ne smijete koristiti takve značajke na bilo koji način na koji bi se moglo ometati njihovo korištenje od strane drugih osoba, niti kako biste pokušali ostvariti neovlašteni pristup bilo kojoj usluzi, podacima, računu ili mreži.
Što s nadogradnjom ili pretvorbom softvera? Ako instalirate softver na koji se odnosi ovaj ugovor kao nadogradnju ili pretvorbu vašeg postojećeg softvera, tada nadogradnja ili pretvorba zamjenjuje postojeći softver koji nadograđujete ili pretvarate. Nakon nadogradnje ne zadržavate nikakva prava na izvorni softver i ne smijete ga nastaviti koristiti niti ga na bilo koji način prenositi. Vaša prava korištenja nadograđenog softvera određena su ovim ugovorom koji zamjenjuje ugovor koji se primjenjivao na softver koji ste nadogradili.

DODATNI UVJETI

 • A. LICENCNA PRAVA I SCENARIJI S VIŠE KORISNIKA
  • 1. Računalo. U ovom ugovoru pojam „računalo“ znači hardverski sustav (fizički ili virtualni) s uređajem za pohranu na kojem je moguće koristiti softver. Hardverska particija ili blade smatra se računalom.
  • 2. Višestruka ili akumulirana spajanja. Ne možete koristiti hardver ili softver za multipleksiranje ili akumuliranje broja spajanja ili na drugi način dopustiti većem broju računala, uređaja ili korisnika pristup ili korištenje softvera neizravno putem licenciranog računala.
  • 3. Korištenje u virtualiziranom okruženju. Ako koristite virtualizacijski softver, što obuhvaća Client Hyper-v, za stvaranje jednog ili više virtualnih računala na jednom računalnom hardverskom sustavu, prema ovom ugovoru svako virtualno računalo i fizičko računalo smatra se zasebnim računalom. Ova licenca omogućuje vam da instalirate jednu kopiju softvera za korištenje na jednom računalu, bilo da je to računalo fizičko ili virtualno. Ako želite koristiti softver na više računala, morate nabaviti zasebne kopije softvera i zasebnu licencu za svaku kopiju softvera. Sadržaj zaštićen tehnologijom za upravljanje digitalnim pravima ili drugom tehnologijom za šifriranje cijele jedinice diskovnog pogona može biti manje siguran u virtualiziranom okruženju.
  • 4. Daljinski pristup: Glavni korisnik licenciranog računala njegov je „primarni korisnik“. Primarni korisnik softveru instaliranom na licenciranom uređaju može daljinski pristupiti s bilo kojeg drugog uređaja sve dok softver instaliran na licenciranom uređaju istovremeno lokalno ne upotrebljava drugi korisnik. Iznimno, možete dopustiti istovremen pristup drugih osoba softveru samo radi pružanja usluga tehničke podrške.
 • B. OBVEZUJUĆA ARBITRAŽA I ODRICANJE OD PRAVA NA ZAJEDNIČKU TUŽBU
  • 1. Primjena. Ovaj Članak B odnosi se na sve sporove OSIM SPOROVA KOJI SE ODNOSE NA PROVEDBU I VALJANOST PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA KOJA PRIPADAJU VAMA, MICROSOFTU ILI BILO KOJEM OD NAŠIH DAVATELJA LICENCE. Spor označava bilo koji spor, radnju ili nesuglasicu između vas i Microsofta vezanu uz softver (uključujući njegovu cijenu) ili ovaj ugovor, bilo zbog samog ugovora, jamstva, izvanugovorne odgovornosti, zakona, propisa, pravilnika ili bilo koje druge zakonske ili nepristrane osnove. „Sporu“ će se dati najšire moguće značenje koje dopušta zakon.
  • 2. Obavijest o sporu. U slučaju spora vi ili Microsoft morate drugoj strani dostaviti obavijest o sporu, pisanu izjavu s imenom, adresom i kontaktnim podacima strane koja je šalje, činjenicama zbog kojih se javio spor i traženom odštetom. Obavijest o sporu pošaljite poštom na adresu Microsoft Corporation, ATTN: LCA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Obrazac je dostupan na adresi go.microsoft.com/fwlink/?linkid=245499 . Microsoft će vam poslati obavijest o sporu poštom na adresu ako je imamo ili na vašu adresu e-pošte. Vi i Microsoft pokušat ćete riješiti spor neformalnim pregovorima unutar 60 dana od slanja obavijesti o sporu. Nakon 60 dana vi ili Microsoft možete zatražiti arbitražu.
  • 3. Sud za mala potraživanja. Spor možete riješiti i na sudu za manja potraživanja u okrugu gdje živite ili u okrugu King County, Washington ako spor ispunjava sve uvjete za sud za manja potraživanja. Spor se može naći na sudu za manja potraživanja bez obzira na to je li prije toga bilo neformalnih pregovora ili ne.
  • 4. OBVEZUJUĆA ARBITRAŽA. AKO VI I MICROSOFT NE RIJEŠITE SPOR NEFORMALNIM PREGOVORIMA ILI NA SUDU ZA MANJA POTRAŽIVANJA, SPOR ĆE SE RIJEŠITI OBVEZUJUĆOM ARBITRAŽOM. ODRIČETE SE PRAVA NA POKRETANJE SPOROVA NA SUDU (ILI SUDJELOVANJA U NJIMA KAO STRANA ILI ČLAN ZAJEDNIČKE TUŽBE) PRED SUCEM ILI POROTOM. Umjesto toga, svi sporovi rješavat će se pred neutralnim arbitrom čija će odluka biti konačna uz ograničeno pravo žalbe prema Federalnom zakonu o arbitraži. Svaki sud koji ima nadležnost nad stranama može provesti odluku arbitra.
  • 5. ODRICANJE OD PRAVA NA ZAJEDNIČKU TUŽBU. SVI POSTUPCI U SMJERU RJEŠAVANJA BILO KOJEG SPORA NA BILO KOJI NAČIN PODUZIMAT ĆE SE ISKLJUČIVO NA POJEDINAČNOJ OSNOVI. NI VI NI MICROSOFT NEĆETE POKRETATI SPOR KAO ZAJEDNIČKU TUŽBU, OPĆU TUŽBU PRIVATNOG ODVJETNIKA ILI BILO KOJI POSTUPAK U KOJEM BILO KOJA STRANA POSTUPA ILI NAMJERAVA POSTUPATI U FUNKCIJI PREDSTAVNIKA. ARBITRAŽA ILI POSTUPAK NEĆE SE KOMBINIRATI S DRUGIM POSTUPCIMA BEZ PRETHODNOG PISANOG PRISTANKA SVIH STRANA NA SVE ARBITRAŽE ILI POSTUPKE U PITANJU.
  • 6. Postupak, troškovi, naknade i inicijative arbitraže. Sve arbitraže poduzimat će organizacija American Arbitration Association („AAA“) prema svojim pravilima za trgovačku arbitražu i u mnogim slučajevima dodatnim postupcima za sporove vezane uz kupce. Dodatne informacije potražite na adresi adr.org ili nazovite 1-800-778-7879. U sporovima do 75.000 USD Microsoft će u najkraćem roku nadoknaditi vaše troškove podizanja spora i platiti naknade organizaciji AAA i arbitru. Vi i Microsoft pristajete na uvjete koji vrijede za postupke, naknade i inicijative na adresi go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=261245 . Da biste pokrenuli arbitražu, organizaciji AAA pošaljite obrazac koji je dostupan na adresi go.microsoft.com/fwlink/?linkid=245497. Pristajete na pokretanje arbitraže samo u svojem okrugu ili u okrugu King County, Washington. Microsoft pristaje na pokretanje arbitraže samo u okrugu vašeg prebivališta.
  • 7. Potraživanja ili sporovi moraju se pokrenuti unutar jedne godine. Do mjere dopuštene zakonom sva potraživanja i sporovi prema ovom ugovoru na koje se odnosi Članak B moraju se pokrenuti unutar jedne godine na sudu za mala potraživanja (Članak B.3) ili na arbitraži (Članak B.4). Razdoblje od jedne godine počinje od onog trenutka kada se potraživanje ili spor prvi put mogao pokrenuti. Ako takvo potraživanje ili spor nije pokrenut unutar jedne godine, trajno zastarijeva.
  • 8. Djelomična nevaljanost. Ako se otkrije da je odricanje od prava na zajedničku tužbu u Članku B.5 nezakonito ili neizvršivo zbog cijelog spora ili njegovih dijelova, Članak B (arbitraža) neće se odnositi na te dijelove. Umjesto toga, ti će se dijelovi proglasiti nevaljanim i procesuirati na sudu, a ostali dijelovi ići će u arbitražu. Ako se otkrije da je neka druga odredba Članka B nezakonita ili neizvršiva, ta odredba proglasit će se nevaljanom, a ostatak Članka B i dalje će biti u potpunosti valjan.
 • C. ODABIR ZAKONA
  • Zakoni savezne države ili države u kojoj živite mjerodavni su za sva druga potraživanja i sporove prema ovom ugovoru, što obuhvaća i potraživanja zbog povrede ugovora i potraživanja na temelju zakona za zaštitu potrošača, zakona o prešutnom jamstvu, zbog stjecanja bez osnove i izvanugovorne odgovornosti. Ako ste softver kupili u nekoj drugoj državi, primjenjuju se zakoni te države. Ovaj ugovor opisuje određena zakonska prava. Na temelju zakona važećih u vašoj državi možda imate i neka druga prava, uključujući potrošačka prava. Određena prava može vam ustupiti i strana od koje ste kupili softver. Ovim se ugovorom ne mijenjaju ta druga prava ako zakoni vaše savezne države ili države to ne dopuštaju.
 • D. AKTIVACIJA
  • 1. Više o funkcioniranju aktivacije. Softver će tijekom aktivacije Microsoftu poslati informacije o softveru i vašem računalu. Te informacije obuhvaćaju verziju, verziju licence, jezik i ključ proizvoda za softver, IP adresu računala te informacije izvedene iz hardverske konfiguracije računala. Dodatne informacije o aktivaciji potražite na adresi microsoft.com/piracy/activation.mspx . Ako je licencirano računalo povezano s internetom, softver će se automatski povezati s Microsoftom radi aktivacije. Softver možete aktivirati i ručno putem interneta ili telefona. U svakom slučaju, možda ćete morati podmiriti troškove korištenja interneta, odnosno telefona.
  • 2. Ponovna aktivacija. Možda ćete zbog nekih promjena računalnih komponenti ili softvera morati ponovo aktivirati softver.
  • 3. Neuspješna aktivacija. Ako se tijekom aktivacije na internetu otkrije da su softverske funkcije licenciranja ili aktivacije krivotvorene ili neispravno licencirane, aktivacija neće uspjeti. Softver će vas obavijestiti je li instalirana kopija softvera nepravilno licencirana. Osim toga, možda ćete primiti podsjetnike da pribavite ispravno licenciranu kopiju softvera.
  • 4. Ažuriranja i nadogradnje. Ažuriranja ili nadogradnje za softver možete preuzeti samo od Microsofta ili iz ovlaštenih izvora. Određene nadogradnje, podrška i drugi servisi mogu se ponuditi samo korisnicima originalnog Microsoftova softvera. Upute o prepoznavanju originalnog Microsoftova softvera potražite na adresi howtotell.com .
 • E. ZNAČAJKE TEMELJENE NA INTERNETU; PRIVATNOST
  • Sljedeće softverske značajke koriste internetske protokole koji Microsoftu (ili njegovim dobavljačima ili davateljima usluga) šalju podatke o računalu, kao što su vaša IP adresa, vrsta operacijskog sustava, preglednik, naziv i verzija softvera koji koristite te jezični kôd računala na koje ste instalirali softver. Microsoft navedene podatke koristi kako bi vam internetske značajke učinio dostupnima, a u skladu s Izjavom o zaštiti privatnosti koja se primjenjuje na korištenje sustava Office 2013, objavljenom na adresi r.office.microsoft.com/r/rlidOOPrivacyState15HighLight?clid=1050 . Neke internetske značajke mogu biti isporučene naknadno putem značajke Microsoft Update.
  • 1. Pristanak za internetske usluge. Softverske značajke opisane u nastavku te u Izjavi o zaštiti privatnosti za sustav Office 2013 povezuju se putem interneta s Microsoftovim računalnim sustavom ili računalnim sustavima davatelja usluga. U nekim slučajevima nećete primiti posebnu obavijest prilikom povezivanja. U nekim slučajevima možete isključiti te značajke, odnosno ne morate ih koristiti. Dodatne informacije o tim značajkama potražite u Izjavi o zaštiti privatnosti za sustav Office 2013 na adresi r.office.microsoft.com/r/rlidOOPrivacyState15HighLight?clid=1050 . KORIŠTENJEM ZNAČAJKI DAJETE SUGLASNOST ZA PRIJENOS NAVEDENIH INFORMACIJA. Microsoft ne koristi te podatke da bi utvrdio vaš identitet ili stupio u kontakt s vama.
  • 2. Program unaprjeđivanja zadovoljstva korisnika (CEIP). Ovaj softver koristi CEIP. CEIP automatski Microsoftu šalje informacije o hardveru i načinu korištenja softvera. Te informacije ne koristimo kako bismo utvrdili vaš identitet ili stupili u kontakt s vama. CEIP također povremeno na vaše računalo preuzima malu datoteku. Ta nam datoteka olakšava prikupljanje informacija o problemima do kojih dolazi tijekom korištenja softvera. Kad postanu dostupne, nove informacije pomoći za pogreške također će se možda automatski preuzimati. Dodatne informacije o CEIP-u potražite na adresi microsoft.com/products/ceip/HR-HR/privacypolicy.mspx .
  • 3. Mrežne značajke i sadržaj. Značajke softvera mogu pronalaziti i pružati vam mrežne Microsoftove sadržaje. Određene značajke mogu vam dopustiti pretraživanje informacija na mreži i pristup njima. Primjeri tih značajki obuhvaćaju isječke crteža, predloške, internetsku obuku, internetsku pomoć i podršku i značajku Outlook – vremenska prognoza u Kalendaru. Ako spremite predložak koji vam je omogućio Office.com, informacije, kao što su informacije pomoću kojih je moguće prepoznati predložak, putem mreže šalju se Microsoftu, ali neće se slati sam dokument koji ste stvorili pomoću predloška. Te se informacije koriste kako bi vam se omogućio sadržaj koji ste tražili te poboljšali naši servisi. Mrežne značajke i sadržaj možete ne koristiti. Dodatne informacije o tim značajkama potražite u Izjavi o zaštiti privatnosti za sustav Office 2013 kojoj možete pristupiti putem veze na kraju ovog ugovora.
  • 4. Kolačići. Ako odaberete korištenje internetskih značajki softvera kao što su internetska pomoć i podrška i predlošci, možda će biti postavljeni kolačići. O tome kako blokirati, kontrolirati i brisati kolačiće, pročitajte odjeljak o kolačićima Izjave o zaštiti privatnosti za sustav Office 2013 kojoj možete pristupiti putem veze na kraju ovog ugovora.
  • 5. Office 2013 u sustavu Windows 8. Ako softver upotrebljavate na računalu sa sustavom Windows 8 i omogućili ste mrežne značajke i sadržaj, prijavom u Windows 8 putem Microsoftova računa automatski se prijavljujete u softver s istim Microsoftovim računom. To vam omogućuje pohranu mrežnih datoteka i pristup njima putem servisa OneDrive i korištenje servisa Office Roaming Service, a da se od vas ne traži ponovno unošenje korisničkog imena i lozinke za Microsoftov račun. Dodatne informacije o prijavi u softver putem Microsoftova računa i servisa Office Roaming Service potražite u Izjavi o zaštiti privatnosti za sustav Office 2013 kojoj možete pristupiti putem veze na kraju ovog ugovora.
  • 6. Digitalni certifikati. Softver koristi digitalne certifikate. Digitalni certifikati potvrđuju identitet korisnika interneta slanjem šifriranih informacija koje se temelje na standardu X.509. Mogu se koristiti i za digitalno potpisivanje datoteka i makronaredbi te za provjeru integriteta i porijekla sadržaja datoteka. Softver dohvaća certifikate i ažurira popis opozvanih certifikata putem interneta (kada je dostupan).
  • 7. Automatsko ažuriranje. Softver s tehnologijom Click-to-Run može povremeno od Microsofta zatražiti ažuriranja i nadopune za softver. Ako softver pronađe ta ažuriranja i nadopune, može ih automatski preuzeti i instalirati na licencirano računalo.
  • 8. Korištenje podataka. Za poboljšanje svojeg softvera i usluga Microsoft može koristiti podatke o računalu, izvješća o pogreškama i izvješća o zlonamjernom softveru. Navedene podatke možemo podijeliti i s trećim osobama, kao što su dobavljači hardvera i softvera. Te treće osobe mogu koristiti podatke u svrhu poboljšanja kompatibilnosti svojih proizvoda s Microsoftovim softverom.
  • 9. Zlouporaba internetskih usluga. Zabranjeno je korištenje tih usluga na način koji bi ih mogao oštetiti ili drugim korisnicima otežati njihovu upotrebu. Usluge ne smijete koristiti da biste na bilo koji način pokušali dobiti neovlašteni pristup nekoj usluzi, podacima, računu ili mreži.
  • 10. Upravljanje pravima na informacije. Softver sadrži značajku koja omogućuje stvaranje sadržaja koji nije moguće ispisati, kopirati ili poslati drugima bez dopuštenja autora. Prilikom prvog korištenja te značajke možda ćete se morati povezati s tvrtkom Microsoft i ponovno se povremeno povezati radi automatskog ažuriranja. Dodatne informacije dostupne su na adresi o15.officeredir.microsoft.com/r/rlidIRMHelp?clid=1050 . Korištenje značajke nije obvezno.
  • 11. Office Roaming Service. Ako se prijavite u softver putem Microsoftova računa, uključit ćete servis Office Roaming Service. Uključivanjem servisa Office Roaming Service određene postavke (uključujući vaš popis Nedavno korištenih dokumenata, prilagođeni rječnik i vizualne teme) šalju se na Microsoftove poslužitelje s kojih se pohranjuju i preuzimaju na vaše računalo sljedeći puta kada se prijavite na servis putem Microsoftova računa. Dodatne informacije o servisu Office Roaming Service potražite u Izjavi o zaštiti privatnosti za sustav Office 2013 kojoj možete pristupiti putem veze na kraju ovog ugovora.
 • F. DOKAZ O LICENCI
  • 1. Originalan dokaz o licenci. Ako ste softver dobili u fizičkom paketu, vaš je dokaz o licenci originalna Microsoftova naljepnica s Potvrdom o autentičnosti, popratni originalni ključ proizvoda i vaš dokaz o kupnji. Ako ste softver nabavili na internetu i preuzeli ga, vaš je dokaz o licenci autentičan Microsoftov ključ proizvoda ili PIN za softver koji ste primili sa svojom kupovinom te vaš dokaz o kupnji od ovlaštenog elektroničkog dobavljača autentična Microsoftova softvera. Dokaz o kupnji može biti podložan provjeri u dokumentaciji vašeg prodavača.
  • 2. Licenca za nadogradnju ili pretvorbu. Ako nadogradite ili pretvorite softver, dokaz o licenci jest
   • autentičan dokaz o licenci za stariju verziju softvera koju ste nadogradili ili pretvorili i
   • autentičan dokaz o licenci za noviju verziju softvera na koju ste nadogradili ili pretvorili.
  • Upute o prepoznavanju originalnog Microsoftova softvera potražite na adresi howtotell.com .
 • G. VERZIJE S OGRANIČENIM PRAVIMA
  • Neke verzije softvera, kao što su Not for Resale (nije za daljnju prodaju) i Academic ili University Edition (akademsko ili sveučilišno izdanje), distribuiraju se u ograničene svrhe. Ne smijete prodavati softver označen kao „NFR“ ili „Not for Resale“ i morate biti kvalificirani obrazovni korisnik da biste koristili softver označen kao „University“, „Academic Edition“ ili „AE“. Ako želite saznati više o akademskom softveru ili želite saznati spadate li u kategoriju kvalificiranih obrazovnih korisnika, dodatne informacije potražite na stranici microsoft.com/education ili se obratite Microsoftovu povezanom društvu u svojoj državi. Softver s oznakom „Academic“ ili „University“ ne smijete koristiti za komercijalne ili neprofitne aktivnosti ni aktivnosti koje generiraju prihode.
 • H. ‬SOFTVER S OZNAKOM‭ „‬HOME AND STUDENT‭“
  • Softver izdanja‭ „‬Home and Student“‬ ne smijete koristiti za komercijalne ili neprofitne aktivnosti ni aktivnosti koje generiraju prihode.
 • I. JAPAN
  • Ako živite u Japanu ili ste softver nabavili dok ste živjeli u Japanu, u sklopu naših licenci dodjeljujemo vam sljedeća prava:
   • 1. „PIPC“. Za softver s oznakom „PIPC“, možete instalirati i koristiti jednu kopiju softvera na jednom licenciranom računalu, ali samo ako postupate u skladu sa svim odredbama ovog ugovora. Naša licenca za softver trajno se dodjeljuje licenciranom računalu.
   • 2. Izdanja koja nisu PIPC. Možete instalirati i koristiti jednu kopiju softvera na jednom licenciranom računalu (prvo licencirano računalo), ali samo ako postupate u skladu sa svim odredbama ovog ugovora. Pod uvjetom da postupate u skladu sa svim odredbama ovog ugovora, smijete instalirati još jednu kopiju softvera na drugom licenciranom računalu, a smije je koristiti primarni korisnik prvog licenciranog računala. Smijete izraditi jednu kopiju softvera za potrebe stvaranja sigurnosnog primjerka (backup) i koristiti takav sigurnosni primjerak na niže određeni način. Softver smijete prenijeti na drugo računalo koje pripada vama. Softver smijete prenijeti (zajedno s licencom) i na tuđe računalo ako a) ste prvi licencirani korisnik softvera i b) novi korisnik prihvaća odredbe ovog ugovora. Za takav prijenos potrebno je drugoj osobi izravno prenijeti izvorni instalacijski medij, Certifikat o autentičnosti, ključ proizvoda i dokaz o kupnji, bez zadržavanja kopija softvera. Za prijenos softvera smijete koristiti sigurnosnu kopiju koju smijete izraditi ili instalacijski medij na kojem ste dobili softver. Svaki put kada prenosite softver na novo računalo, morate ga ukloniti s prethodnog računala. Ne smijete prenijeti softver da biste licencu koristili na više računala. Ograničenja vezana uz nekomercijalnu upotrebu za izdanja Academic, University i Home and Student ne primjenjuju se na vas ako živite u Japanu ili ste softver nabavili dok ste živjeli u Japanu
 • J. SOFTVER S OZNAKOM „MILITARY APPRECIATION“
  • Morate biti „Kvalificirani vojni korisnik“ da biste smjeli koristiti softver označen kao „Military Appreciation“ (Za vojnu upotrebu). Da biste postali kvalificirani vojni korisnik u Sjedinjenim Američkim Državama, morate biti ovlašteni zaštitnik u programu Armed Services Exchanges u skladu s primjenjivim američkim federalnim zakonima i propisima. Softver izdanja Military Appreciation nije licenciran za korištenje u bilo kakvim komercijalnim ili neprofitnim aktivnostima ni aktivnostima koje generiraju prihode.
 • K. SOFTVER ZA KANADSKU VOJSKU
  • Da biste mogli licencirati softver s oznakom „Canadian Forces“ („Za kanadsku vojsku“), morate nositi titulu „CANEX Authorized Patron“. Da biste stekli titulu „CANEX Authorized Patron“, morate biti
  • aktivan član kanadske vojske (CF – Canadian Forces) ili bračni partner aktivnog člana;
  • član rezervnog sastava kanadske vojske;
  • umirovljeni član kanadske vojske ili civilni djelatnik odjela za narodnu obranu (DND – Department of National Defense) koji prima mirovinu tog odjela;
  • djelatnik zaposlen na puno radno vrijeme ili na pola radnog vremena u fondu Non-Public Fund (NPF), zaposlenik DND-a ili bračni partner gore navedenog djelatnika;
  • koncesionar CANEX-a (samo direktori);
  • kvalificirano strano vojno osoblje;
  • umirovljeni zaposlenik fonda NPF koji prima mirovinu fonda;
  • zaposlenik alternativnog ugovaratelja za pružanje usluga na puno radno vrijeme;
  • udovica pripadnika CF-a koja prima naknadu u skladu s obiteljskim zakonom Child Family Services Act, zakonom o mirovini za pripadnike oružanih snaga Defence Services Pension Contribution Act ili zakonom o mirovini Pension Act te zakonom o naknadi za ratne veterane War Veterans Allowance Act;
  • pripadnik organizacije Canadian Corps of Commissionaires kada prebiva ili je zaposlen u bazi/eskadrili; ili
  • član kanadske konjičke policije Royal Canadian Mounted Police.
 • L. ‬SOFTVER ZA KUĆNU UPOTREBU‭
  • Morate biti korisnik s oznakom‭ „‬Home Use Program User“‭‬ (Korisnik programa za kućnu upotrebu‭) ‬da biste koristili softver označen kao‭ „‬Home Use Program“‬ (Program za kućnu upotrebu‭)‬.‭ ‬Osim toga,‭ ‬morate:
  • biti zaposlenik organizacije koja ima sklopljen Ugovor o količinskom licenciranju s tehnološkim jamstvom Software Assurance tvrtke Microsoft i
  • biti korisnik licenciranog primjerka softvera ili proizvoda koji sadrži taj softver te imati aktivno tehnološko jamstvo Software Assurance.
  • Softver izdanja Canadian Forces nije licenciran za korištenje u bilo kakvim komercijalnim ili neprofitnim aktivnostima ni aktivnostima koje generiraju prihode.
 • M. DODATNI PREDUVJETI ZA LICENCIRANJE I/ILI PRAVA NA KORIŠTENJE
  • Programi trećih osoba. Softver može sadržavati programe treće osobe koje vam licencira Microsoft, a ne treća osoba prema ovom Ugovoru. Obavijesti, ako postoje, vezane uz programe treće osobe samo su informativne.
  • Komponente fontova. Dok je softver pokrenut, njegove fontove možete koristiti za prikaz i ispis sadržaja. Fontove možete privremeno preuzeti na pisač ili na drugi izlazni uređaj da biste ispisali sadržaj, a u sadržaj ih možete ugrađivati na način definiran ograničenjima za ugrađivanje fontova.
  • Medijski elementi. Microsoft vam daje licencu za kopiranje, distribuciju, javno izvođenje i prikazivanje medijskih elemenata (slika, crteža, animacija, zvukova, glazbe, videoisječaka, predložaka i drugih oblika sadržaja) koji se isporučuju uz softver u projektima i dokumentima, osim što ne smijete: (i) prodavati, licencirati ni distribuirati kopije medijskih elemenata same ili kao proizvod čija su primarna vrijednost medijski elementi; (ii) davati klijentima prava na daljnje licenciranje ili distribuiranje medijskih elemenata; (iii) licencirati ili distribuirati u komercijalne svrhe medijske elemente koji obuhvaćaju predstavljanje prepoznatljivih pojedinaca, tijela državne uprave, logotipe, zaštitne znakove ili znakove ili koristiti te vrste slika na način koji podrazumijeva potporu vašem proizvodu, entitetu ili aktivnosti ili vezu s njima ni (iv) stvarati opscena ili skandalozna djela pomoću medijskih elemenata. Na druge medijske elemente koji su dostupni na web-mjestu Office.com ili na drugim web-mjestima putem značajki softvera primjenjuju se uvjeti pružanja usluge na tim web-mjestima.
  • Jezični paketi i alati za jezičnu provjeru. Ako kupite jezični paket, paket jezičnog sučelja ili alat za jezičnu provjeru koji sadrži podršku za dodatne jezike za softver, možete koristiti dodatne jezike koje taj paket ili alat sadrži. Jezični paketi, paketi jezičnog sučelja i alati za jezičnu provjeru dio su softvera te se ne smiju zasebno koristiti.
  • Probno razdoblje i pretvorba. Neki ili svi programi mogu se licencirati na određeno probno razdoblje. Vaša prava na korištenje probnog softvera ograničena su na probno razdoblje. Probni softver i duljina probnog razdoblja zadaju se tijekom postupka aktivacije. Može postojati mogućnost pretvaranja prava za probno razdoblje u prava uz pretplatu ili trajna prava. Mogućnosti pretvorbe bit će prikazane nakon isteka probnog razdoblja. Nakon isteka probnog razdoblja bez korištenja pretvorbe prestat će funkcionirati većina značajki probnog softvera. PROBNI SOFTVER LICENCIRA SE „KAKAV JEST“ I VI SNOSITE RIZIK NJEGOVA KORIŠTENJA. MICROSOFT NE DAJE NIKAKVA IZRIČITA JAMSTVA NI PRAVA. PREMA LOKALNIM VAM ZAKONIMA MOŽDA PRIPADAJU JOŠ NEKA DODATNA POTROŠAČKA PRAVA. OVAJ IH UGOVOR NE MOŽE OGRANIČITI NI PROMIJENITI. DO MJERE DO KOJE TO DOPUŠTAJU LOKALNI ZAKONI MICROSOFT ISKLJUČUJE PREŠUTNA JAMSTVA VEZANA UZ POTREBNA SVOJSTVA ZA REDOVITU UPOTREBU ILI ZA PROMET I ZA NAROČITU UPOTREBU TE JAMSTVA DA PRAVA TREĆIH STRANA NISU POVRIJEĐENA. .
  • Softver na koji ste pretplaćeni. Ako ste licencirali softver na temelju pretplate, vaša prava na njegovo korištenje ograničena su na razdoblje pretplate. Može vam se nuditi mogućnost produljenja pretplate ili prijelaz na trajnu licencu. Ako produljite pretplatu, možete nastaviti koristiti softver sve do kraja razdoblja produljene pretplate. Dodatne pojedinosti o pretplati pronaći ćete na zaslonima za aktivaciju softvera i u drugim pratećim materijalima. Nakon isteka razdoblja pretplate većina značajki softvera prestat će funkcionirati.
 • N. ZEMLJOPISNA OGRANIČENJA I OGRANIČENJA IZVOZA
  • Ako je na pakiranju softvera naznačeno zemljopisno područje, ovlašteni ste aktivirati taj softver samo na tom području. Morate se pridržavati svih lokalnih i međunarodnih izvoznih zakona i propisa primjenjivih na softver koji obuhvaćaju odredbe o ograničenjima u pogledu odredišta, krajnjih korisnika i krajnjeg korištenja. Dodatne informacije o zemljopisnim ograničenjima i ograničenjima izvoza potražite na adresama go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=141397 i microsoft.com/exporting .
 • O. POSTUPCI U SVEZI PODRŠKE I POVRATA
  • Microsoft pruža ograničene usluge podrške za valjano licencirani softver na način kako je određeno na web-mjestu support.microsoft.com/common/international.aspx .
  • Ako tražite povrat plaćenog iznosa, a ne možete ga ostvariti na mjestu gdje ste kupili softver, dodatne informacije o Microsoftovim pravilima o povratu plaćenog iznosa zatražite od Microsofta. Posjetite web-mjesto microsoft.com/worldwide ili, ako ste u Sjevernoj Americi, nazovite (800) MICROSOFT ili posjetite web-mjesto microsoft.com/info/nareturns.htm .
 • P. CJELOVITOST UGOVORA
  • Ovaj ugovor (i uvjeti koji se odnose na softverske dodatke, ažuriranja i usluge koje pruža Microsoft, a vi ih koristite) i uvjeti koji se nalaze na web-vezama navedenim u ovom ugovoru predstavljaju cjelokupan ugovor za softver i sve takve dodatke, ažuriranja i servise (ako Microsoft ne pruža druge uvjete s takvim dodacima, ažuriranjima ili servisima). Ovaj ugovor možete pregledati nakon što pokrenete softver tako da otvorite zaslon pomoći za softver i kliknete vezu Licencne odredbe za Microsoftov softver ili odete na stranicu microsoft.com/about/legal/en/us/intellectualproperty/useterms/default.aspx . Ugovorne odredbe možete također pregledati na bilo kojoj od veza navedenih u ovom ugovoru, tako da u adresnu traku preglednika upišete URL-ove, te se obvezujete da ćete tako i postupiti. Obvezujete se za svaku uslugu na koju se primjenjuje ovaj ugovor zajedno s posebnim odredbama na koje upućuju veze navedene u ovom ugovoru pročitati odredbe koje se primjenjuju na takvu uslugu, i to prije njenog korištenja. Izjavljujete da ste razumjeli da će se smatrati da ste korištenjem usluge izrazili svoj prihvat ovog ugovora i pripadajućih odredbi na koje upućuju odgovarajuće veze. U ovom ugovoru nalaze se i veze s informacijama. Veze koje sadrže uvjete koji obvezuju vas i nas su:

OGRANIČENO MALOPRODAJNO JAMSTVO

Može li Microsoft ponuditi OGRANIČENO JAMSTVO za softver? Da, osim za probni softver, koji se licencira „kakav jest“ i bez izričitih jamstava, garancija i uvjeta. Microsoft jamči da će valjano licencirani softver funkcionirati u skladu s odgovarajućim opisom u Microsoftovoj dokumentaciji koju ste dobili uz softver. Ovo ograničeno jamstvo ne obuhvaća probleme koji ste vi prouzročili ili koji su nastali jer niste slijedili naše upute ili su posljedica događaja na koje Microsoft ne može utjecati. Ograničeno jamstvo započinje kada prvi korisnik vaše kopije softvera nabavi tu kopiju i traje godinu dana. Ako tijekom te godine primite nadopune, ažuriranja ili zamjenski softver, na njih će se jamstvo primjenjivati do isteka jamstvenog roka ili roka od 30 dana, ovisno o tome koje je od ta dva razdoblja dulje. Prijenos softvera neće produžiti trajanje ograničenog jamstva. Microsoft ne daje nikakva druga izričita jamstva ni uvjete. MICROSOFT ISKLJUČUJE SVA PREŠUTNA JAMSTVA VEZANA UZ POTREBNA SVOJSTVA ZA REDOVITU UPOTREBU ILI PROMET, POTREBNA SVOJSTVA ZA NAROČITU UPOTREBU TE JAMSTVO DA PRAVA TREĆIH OSOBA NISU POVRIJEĐENA. AKO PREMA VAŠEM NACIONALNOM PRAVU NIJE DOPUŠTENO ISKLJUČENJE PREŠUTNIH JAMSTAVA OD STRANE MICROSOFTA, ONDA TAKVA PREŠUTNA JAMSTVA ILI UVJETI TRAJU SAMO ZA VRIJEME OGRANIČENOG JAMSTVA, TE SU OGRANIČENA DO NAJVEĆE MJERE DOPUŠTENE PREMA VAŠEM NACIONALNOM PRAVU. AKO JE PREMA VAŠEM NACIONALNOM PRAVU PREDVIĐEN DUŽI JAMSTVENI ROK OD TRAJANJA OGRANIČENOG JAMSTVA, BEZ OBZIRA NA ODREDBE OVOG UGOVORA, ONDA ĆE SE PRIMJENJIVATI TAKAV DUŽI ROK, MEĐUTIM OVLAŠTENI STE KORISTITI ISKLJUČIVO PRAVNA SREDSTVA ODREĐENA OVIM UGOVOROM . Članak na kraju ovog ugovora objašnjava kako možete podnijeti zahtjev na temelju ograničenog jamstva.
Samo za Australiju: naši proizvodi isporučuju se s jamstvima koja nije moguće izuzeti prema australskom Zakonu o zaštiti potrošača. Imate pravo na zamjenu proizvoda ili povrat novca u slučaju značajnog kvara, kao i na kompenzaciju za svaki drugi gubitak ili štetu koju je razumno bilo moguće predvidjeti. Imate pravo i na popravak ili zamjenu proizvoda ako proizvodi nisu prihvatljive kvalitete, a kvar ne predstavlja značajni kvar.
Što ako Microsoft prekrši svoje jamstvo? Ako Microsoft prekrši svoje ograničeno jamstvo, vaš je jedini pravni lijek popravak ili zamjena softvera. Imamo i mogućnost vraćanja iznosa koji ste platili za softver umjesto njegova popravka ili zamjene. Prije povrata plaćenog iznosa morate deinstalirati softver i vratiti ga Microsoftu zajedno s dokazom o kupnji.
Što ako Microsoft prekrši bilo koji dio ovog ugovora? AKO IMATE OSNOVU ZA TRAŽENJE ODŠTETE OD MICROSOFTA, NADOKNADIT ĆE VAM SAMO IZRAVNU ŠTETU DO IZNOSA KOJI STE STVARNO PLATILI ZA SOFTVER. NE MOŽETE OSTVARITI NAKNADU DRUGIH VRSTA ŠTETE, UKLJUČUJUĆI POSLJEDIČNU ŠTETU, IZGUBLJENU ZARADU TE POSEBNU, NEIZRAVNU I SLUČAJNU ŠTETU. Isključenje i ograničenje odgovornosti za štetu određeno u ovom ugovoru primjenjuje se čak i u slučaju ako popravak, zamjena ili povrat iznosa plaćenog za softver nije u potpunosti nadoknadio svu štetu ili ako je Microsoft znao ili je trebao znati za mogućnost nastanka štete. NEKE SAVEZNE DRŽAVE I DRŽAVE NE DOPUŠTAJU ISKLJUČENJE ILI OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI ZA SLUČAJNE, POSLJEDIČNE ILI DRUGE ŠTETE, STOGA GORE NAVEDENA OGRANIČENJA ILI ISKLJUČENJA NE MORAJU VRIJEDITI ZA VAS. AKO VAŠI LOKALNI ZAKONI DOPUŠTAJU NADOKNADU DRUGE ŠTETE OD MICROSOFTA ČAK I AKO MI TO NE DOPUŠTAMO, NE MOŽETE DOBITI POVRAT U IZNOSU VEĆEM OD IZNOSA KOJI STE STVARNO PLATILI ZA SOFTVER.

POSTUPCI TRAŽENJA JAMSTVA

Da biste zatražili servis pod ograničenim jamstvom, potreban vam je dokaz o kupnji.
 • 1. Sjedinjene Američke Države i Kanada. Za ostvarivanje prava po osnovi ograničenog jamstva i informacije o povratu iznosa koji ste platili za softver nabavljen u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi, obratite se Microsoftu, i to pozivom na telefonski broj (800) MICROSOFT; putem pošte na poštansku adresu: Microsoft Customer Service and Support, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA; ili posjetite web-adresu microsoft.com/info/nareturns.htm .
 • 2. Europa, Bliski istok i Afrika. Ako ste softver nabavili u Europi, na Bliskom istoku ili u Africi, za ograničeno jamstvo zadužena je tvrtka Microsoft Ireland Operations Limited. Da biste pokrenuli potraživanje na temelju ograničenog jamstva, morate kontaktirati ili Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, Atrium Building Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland ili Microsoftovo povezano društvo u svojoj državi (pogledajte microsoft.com/worldwide ).
 • 3. Australija. Ako ste softver nabavili u Australiji, da biste podnijeli zahtjev, obratite se Microsoftu na telefonski broj 13 20 58 ili poštom na adresu Microsoft Pty Ltd, 1 Epping Road, North Ryde NSW 2113 Australia.
 • 4. Ostale države. Ako ste softver nabavili u drugoj državi, obratite se Microsoftovu povezanom društvu u svojoj državi (pogledajte microsoft.com/worldwide ).

LICENCNE ODREDBE ZA OEM-OVE

Hvala vam što ste odabrali računalo s prethodno instaliranim sustavom Microsoft Office 2013. Ovo je licencni ugovor između vas i proizvođača računala ili strane koja instalira softver i distribuira softver Microsoft Office 2013 s računalom. Ovaj ugovor opisuje vaša prava na korištenje softvera Office 2013. Iz praktičnih razloga podijelili smo ovaj ugovor na dva dijela. Prvi dio obuhvaća uvodne odredbe, a iza toga slijede Dodatne odredbe i Ograničeno jamstvo koji sadrže više pojedinosti. Pregledajte cijeli ugovor, uključujući sve povezane uvjete, jer su svi uvjeti važni i zajedno čine ovaj ugovor koji se primjenjuje na vas. Odredbe na koje upućuju veze možete pregledati tako da u prozor preglednika zalijepite odgovarajuću vezu. DODATNI UVJETI SADRŽE OBVEZUJUĆU KLAUZULU ARBITRAŽE I ODRICANJE OD PRAVA NA ZAJEDNIČKU TUŽBU. AKO ŽIVITE U SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA, TO UTJEČE NA VAŠA PRAVA NA RJEŠAVANJE SPOROVA S PROIZVOĐAČEM, STRANOM KOJA INSTALIRA SOFTVER ILI MICROSOFTOM I TREBALI BISTE IH PAŽLJIVO PROČITATI.
PRIHVAĆANJEM OVOG UGOVORA ILI KORIŠTENJEM SOFTVERA IZRAŽAVATE SVOJ PRISTANAK DA VAS OBVEZUJU SVE ODREDBE OVOG UGOVORA I DAJETE PRIVOLU ZA PRIJENOS ODREĐENIH PODATAKA TIJEKOM AKTIVACIJE TE POTREBNIH ZA KORIŠTENJE ZNAČAJKI SOFTVERA TEMELJENIH NA INTERNETU. AKO NE PRIHVATITE OVE UVJETE I NE PRIDRŽAVATE IH SE, NEĆETE MOĆI KORISTITI SOFTVER ILI ZNAČAJKE. Umjesto toga, možete se obratiti proizvođaču ili strani koja je instalirala softver da biste saznali kakva su njihova pravila glede povrata i vratite im softver ili računalo u zamjenu za uplaćeni iznos sukladno tim pravilima. Morate se pridržavati tih pravila koja za povrat uplaćenog iznosa mogu od vas tražiti da vratite softver s cijelim računalom na kojemu je softver instaliran.
Kako mogu koristiti softver? Mi ne prodajemo naš softver ili vašu kopiju našeg softvera mi ga samo licenciramo. Na temelju naše licence dajemo vam pravo instalirati i koristiti vašu jednu kopiju softvera na jednom računalu (licencirano računalo), a koju istovremeno može koristiti jedna osoba, ali samo ako se postupate u skladu sa svim odredbama ovog ugovora. Naša licenca za softver trajno se dodjeljuje licenciranom računalu. U Dodatnim odredbama potražite licence i uvjete specifične za pojedine države, verzije s ograničenim pravima i posebna izdanja softvera. Komponente softvera licenciraju se kao jedna jedinica. Nije dopušteno razdvajanje ni virtualizacija komponenti kao ni instaliranje komponenti na druga računala. Softver može obuhvaćati više verzija, npr. 32-bitnu i 64-bitnu, ali ste ovlašteni koristiti samo jednu od tih verzija. Osim dopuštenog korištenja opisanog u odjeljku „Daljinski pristup“ u nastavku, ova licenca je za izravnu upotrebu softvera samo putem mehanizama za unos licenciranog računala kao što su tipkovnica, miš ili dodirni zaslon. Ne daje dopuštenje za instalaciju softvera na poslužitelj ili upotrebu od strane ili pomoću drugih računala ili uređaja povezanih s poslužiteljem putem interne ili eksterne mreže. Softver nije licenciran za komercijalni hosting. Dodatne informacije o scenarijima s više korisnika i virtualizaciji potražite u odjeljku Dodatne odredbe.
Kako mogu doći do sigurnosne kopije? Možete naručiti ili preuzeti sigurnosnu kopiju softvera s web-mjesta microsoft.com/office/backup . Nije vam dopušteno distribuirati sigurnosnu kopiju softvera. Možete je koristiti isključivo u svrhu ponovnog instaliranja softvera na licencirano računalo.
Smijem li prenijeti softver na drugo računalo ili na drugog korisnika? Ne smijete prenijeti softver na drugo računalo ili na drugog korisnika. Softver možete prenijeti izravno trećoj osobi samo onako kako je instaliran na licenciranom računalu uz naljepnicu s Potvrdom o autentičnosti i ovim ugovorom. Prije prijenosa treća se strana mora složiti da se ovaj ugovor primjenjuje na prijenos i korištenje softvera. Ne smijete zadržati nijedan primjerak softvera.
Kako funkcionira aktivacija putem interneta? Aktivacija povezuje korištenje softvera s određenim računalom ili uređajem. Softver će tijekom aktivacije automatski kontaktirati Microsoft ili njegovo povezano društvo da bi potvrdio da je licenca povezana s licenciranim računalom. Taj se postupak naziva „aktivacija“. Budući da je svrha aktivacije otkrivanje neovlaštenih promjena licencnih ili aktivacijskih funkcija softvera, kao i sprječavanje drugih oblika korištenja nelicenciranog softvera, nemate pravo na korištenje softvera nakon dopuštenog razdoblja za aktivaciju i nije dopušteno zaobilaženje postupka aktivacije. . Ako niste unijeli ključ proizvoda tijekom razdoblja koje smije proteći do aktivacije, većina značajki softvera prestat će funkcionirati.
Prikuplja li softver moje osobne podatke? Ako se vaše računalo povezuje s internetom, neke značajke softvera mogu se povezivati s Microsoftovim računalnim sustavima ili računalnim sustavima davatelja usluga radi slanja ili primanja informacija. Možda nećete uvijek primiti posebnu obavijest prilikom njihova povezivanja. Ako odaberete korištenje bilo koje od tih značajki, pristajete na slanje i primanje tih podataka prilikom korištenja te značajke. Većinu tih značajki možete isključiti ili ih ne koristiti.
Kako Microsoft koristi vaše podatke? Microsoft podatke koje prikupi putem značajki softvera koristi za nadogradnju ili popravak softvera ili za druge načine poboljšanja svojih proizvoda i usluga. Pod određenim okolnostima Microsoft podatke dijeli s drugima. Na primjer, dijelimo izvješća o pogreškama s relevantnim dobavljačima hardvera i softvera kako bi oni te podatke mogli iskoristiti u svrhu poboljšanja kompatibilnosti svojih proizvoda s Microsoftovim proizvodima. Pristajete da Microsoft koristi i otkriva podatke na način kako je određeno u Microsoftovoj Izjavi o zaštiti privatnosti na adresi http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=401326 .
Na što se odnosi ovaj ugovor? Ovaj ugovor (uključujući licencne odredbe koje su ispisane na papiru i priložene uz softver) primjenjuje se na softver, instalacijski medij na kojem ste dobili softver i na sva Microsoftova ažuriranja, dodatke i usluge za softver, ako nisu isporučeni sa zasebnim odredbama.
Postoji li nešto što ne smijem činiti sa softverom? Da. Budući da se softver licencira, a ne prodaje, proizvođač ili strana koja instalira softver i Microsoft pridržavaju sva prava (kao što su prava temeljem zakona o intelektualnom vlasništvu) koja nisu izričito dana u ovom ugovoru. Točnije, ova licenca ne daje vam pravo i niste ovlašteni: objavljivati, kopirati (osim izrade dopuštenog sigurnosnog primjerka), iznajmljivati, davati u zakup ili posuđivati softver; prenositi softver (osim na način dopušten ovim ugovorom), pokušati zaobići tehničke mjere zaštite u softveru, vršiti obrnuti inženjering, dekompilirati ili deasemblirati softver, osim ako je to dopušteno na temelju važećih pravnih propisa države u kojoj vi živite čak i kada to nije dopušteno prema odredbama našeg ugovora. U tom slučaju možete činiti samo ono što vaš zakon dopušta. Kada koristite značajke temeljene na internetu, ne smijete koristiti takve značajke na bilo koji način na koji bi se moglo ometati njihovo korištenje od strane drugih osoba, niti kako biste pokušali ostvariti neovlašteni pristup bilo kojoj usluzi, podacima, računu ili mreži.
Što s nadogradnjom ili pretvorbom softvera? Ako instalirate softver na koji se odnosi ovaj ugovor kao nadogradnju ili pretvorbu postojećeg softvera koji ste nabavili s licenciranim računalom, tada nadogradnja ili pretvorba zamjenjuje postojeći softver koji nadograđujete ili pretvarate. Nakon nadogradnje ne zadržavate nikakva prava na izvorni softver i ne smijete ga nastaviti koristiti niti ga na bilo koji način prenositi. Vaša prava korištenja nadograđenog softvera određena su ovim ugovorom koji zamjenjuje ugovor koji se primjenjivao na softver koji ste nadogradili.

DODATNI UVJETI

 • A. LICENCNA PRAVA I SCENARIJI S VIŠE KORISNIKA
  • 1. Računalo. U ovom ugovoru pojam „računalo“ znači hardverski sustav (fizički ili virtualni) s uređajem za pohranu na kojem je moguće koristiti softver. Hardverska particija ili blade smatra se računalom.
  • 2. Višestruka ili akumulirana spajanja. Ne možete koristiti hardver ili softver za multipleksiranje ili akumuliranje broja spajanja ili na drugi način dopustiti većem broju računala, uređaja ili korisnika pristup ili korištenje softvera neizravno putem licenciranog računala.
  • 3. Korištenje u virtualiziranom okruženju. Ako koristite virtualizacijski softver, što obuhvaća Client Hyper-v, za stvaranje jednog ili više virtualnih računala na jednom računalnom hardverskom sustavu, prema ovom ugovoru svako virtualno računalo i fizičko računalo smatra se zasebnim računalom. Ova licenca dopušta vam korištenje samo jedne kopije softvera na jednom računalu, bez obzira na to je li takvo računalo fizičko ili virtualno. Ako želite koristiti softver na više računala, morate nabaviti zasebne kopije softvera i zasebnu licencu za svaku kopiju softvera. Sadržaj zaštićen tehnologijom za upravljanje digitalnim pravima ili drugom tehnologijom za šifriranje cijele jedinice diskovnog pogona može biti manje siguran u virtualiziranom okruženju.
  • 4. Daljinski pristup: Glavni korisnik licenciranog računala njegov je „primarni korisnik“. Primarni korisnik softveru instaliranom na licenciranom uređaju može daljinski pristupiti s bilo kojeg drugog uređaja sve dok softver instaliran na licenciranom uređaju istovremeno lokalno ne upotrebljava drugi korisnik. Iznimno, možete dopustiti istovremen pristup drugih osoba softveru samo radi pružanja usluga tehničke podrške.
 • B. OBVEZUJUĆA ARBITRAŽA I ODRICANJE OD PRAVA NA ZAJEDNIČKU TUŽBU
  • 1. Primjena. Ovaj odjeljak B odnosi se na sve sporove OSIM SPOROVA KOJI SE ODNOSE NA PROVEDBU I VALJANOST PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA KOJA PRIPADAJU VAMA, PROIZVOĐAČU ILI STRANI KOJA INSTALIRA SOFTVER ILI BILO KOJEM OD NAŠIH DAVATELJA LICENCE. Spor označava bilo koji spor, radnju ili sporno pitanje između vas i proizvođača ili strane koja instalira softver ili između vas i Microsofta vezanu uz softver (uključujući njegovu cijenu) ili ovaj ugovor, bilo zbog samog ugovora, jamstva, izvanugovorne odgovornosti, zakona, propisa, pravilnika ili bilo koje druge pravne osnove ili osnove pravičnosti. „Sporu“ će se dati najšire moguće značenje koje dopušta zakon.
  • 2. Obavijest o sporu. U slučaju spora vi ili proizvođač ili strana koja instalira softver morate drugoj strani dostaviti Obavijest o sporu koja se sastoji od pisane izjave s imenom, adresom i kontaktnim podacima strane koja je šalje, činjenicama zbog kojih je došlo do spora i traženom odštetom. Pošaljite je poštom proizvođaču ili strani koja instalira softver s oznakom ATTN: LEGAL DEPARTMENT (upućeno pravnom odjelu). Proizvođač ili strana koja instalira softver poslat će vam Obavijest o sporu poštom na adresu ako je dostupna ili na vašu adresu e-pošte. Vi i proizvođač ili strana koja instalira softver pokušat ćete riješiti spor neformalnim pregovorima unutar 60 dana od slanja Obavijesti o sporu. Nakon 60 dana vi ili proizvođač ili strana koja instalira softver možete zatražiti arbitražu.
  • 3. Sud za mala potraživanja. Postupak za rješavanje spora možete pokrenuti i na sudu za mala potraživanja u okrugu gdje živite ili u mjestu poslovanja proizvođača ili strane koja instalira softver ako spor ispunjava sve uvjete za pokretanje na sudu za mala potraživanja. Spor se može naći na sudu za manja potraživanja bez obzira na to je li prije toga bilo neformalnih pregovora ili ne.
  • 4. OBVEZUJUĆA ARBITRAŽA. AKO VI I PROIZVOĐAČ ILI STRANA KOJA INSTALIRA SOFTVER ILI VI I MICROSOFT NE RIJEŠITE SPOR NEFORMALNIM PREGOVORIMA ILI NA SUDU ZA MALA POTRAŽIVANJA, SPOR ĆE SE RIJEŠITI OBVEZUJUĆOM ARBITRAŽOM. ODRIČETE SE PRAVA NA POKRETANJE SPOROVA NA SUDU (ILI SUDJELOVANJA U NJIMA KAO STRANA ILI ČLAN ZAJEDNIČKE TUŽBE) PRED SUCEM ILI POROTOM . Umjesto toga, svi sporovi rješavat će se pred neutralnim arbitrom čija će odluka biti konačna uz ograničeno pravo žalbe prema Federalnom zakonu o arbitraži. Svaki sud koji ima nadležnost nad stranama može provesti odluku arbitra.
  • 5. ODRICANJE OD PRAVA NA ZAJEDNIČKU TUŽBU. SVI POSTUPCI U SMJERU RJEŠAVANJA BILO KOJEG SPORA NA BILO KOJI NAČIN PODUZIMAT ĆE SE ISKLJUČIVO NA POJEDINAČNOJ OSNOVI. NI VI NI PROIZVOĐAČ ILI STRANA KOJA INSTALIRA SOFTVER NI MICROSOFT NEĆETE POKRETATI SPOR KAO ZAJEDNIČKU TUŽBU, OPĆU TUŽBU PRIVATNOG ODVJETNIKA ILI BILO KOJI POSTUPAK U KOJEM BILO KOJA STRANA POSTUPA ILI NAMJERAVA POSTUPATI U FUNKCIJI PREDSTAVNIKA. ARBITRAŽA ILI POSTUPAK NEĆE SE KOMBINIRATI S DRUGIM POSTUPCIMA BEZ PRETHODNOG PISANOG PRISTANKA SVIH STRANA NA SVE ARBITRAŽE ILI POSTUPKE U PITANJU.
  • 6. Postupak arbitraže. Arbitražu će voditi organizacija American Arbitration Association („AAA“) prema svojim Pravilima za trgovačku arbitražu. Ako ste pojedinac i softver koristite u osobne svrhe ili u kućanstvu ili ako je vrijednost spora 75.000 USD ili manje, bez obzira na to jeste li pojedinac i kako koristite softver, primjenjuju se i AAA Dodatni postupci za Sporove vezane uz kupce. Da biste pokrenuli arbitražu, organizaciji AAA pošaljite obrazac Trgovačka arbitražna pravila Zahtjev za arbitražom. Možete slijediti AAA pravila i zatražiti osobno ili telefonsko saslušanje. Ako je vrijednost spora 10.000 USD ili manje, sva saslušanja bit će putem telefona osim ako arbitar ne pronađe dobar razlog za održavanje osobnog saslušanja. Dodatne informacije potražite na adresi adr.org ili nazovite 1-800-778-7879. Pristajete na pokretanje arbitraže samo u svojem okrugu ili u mjestu poslovanja proizvođača ili strane koja instalira softver. Proizvođač ili strana koja instalira softver pristaje na pokretanje arbitraže samo u okrugu vašeg prebivališta. Arbitar vama individualno može dodijeliti nadoknadu štete u jednakom iznosu kao i sud. Arbitar samo vama individualno može dodijeliti oslobađanje ili oslobađanje po nalogu i to samo do one mjere potrebne da se zadovolji vaš individualni zahtjev.
  • 7. ‬Naknade i poticaji arbitraže.
   • Arbitražu će voditi organizacija American Arbitration Association („AAA“) prema svojim Pravilima za trgovačku arbitražu. Ako ste pojedinac i softver koristite u osobne svrhe ili u kućanstvu ili ako je vrijednost spora 75.000 USD ili manje, bez obzira na to jeste li pojedinac i kako koristite softver, primjenjuju se i AAA Dodatni postupci za Sporove vezane uz kupce. Da biste pokrenuli arbitražu, organizaciji AAA pošaljite obrazac Trgovačka arbitražna pravila Zahtjev za arbitražom. Možete slijediti AAA pravila i zatražiti osobno ili telefonsko saslušanje. Ako je vrijednost spora 10.000 USD ili manje, sva saslušanja bit će putem telefona osim ako arbitar ne pronađe dobar razlog za održavanje osobnog saslušanja. Dodatne informacije potražite na adresi adr.org ili nazovite 1-800-778-7879. Pristajete na pokretanje arbitraže samo u svojem okrugu ili u mjestu poslovanja proizvođača ili strane koja instalira softver. Proizvođač ili strana koja instalira softver pristaje na pokretanje arbitraže samo u okrugu vašeg prebivališta. Arbitar vama individualno može dodijeliti nadoknadu štete u jednakom iznosu kao i sud. Arbitar samo vama individualno može dodijeliti oslobađanje ili oslobađanje po nalogu i to samo do one mjere potrebne da se zadovolji vaš individualni zahtjev.
    • i. Sporovi u vrijednosti 75.000 USD ili manje. Proizvođač ili strana koja instalira softver će vam u najkraćem roku nadoknaditi vaše troškove podizanja spora i platiti naknade i troškove organizaciji AAA i arbitru. Ako odbijete zadnju pisanu nagodbu proizvođača ili strane koja instalira softver prije imenovanja arbitra („zadnja pisana ponuda“), vaš spor nastavlja se do odluke arbitra („odluka“). Ako vam arbitar dodjeli više od iznosa zadnje pisane ponude, proizvođač ili strana koja instalira softver ponudit će vam tri poticaja: (1) platiti iznos odluke ili 1000 USD, ovisno koji je iznos veći; (2) platiti dvostruki iznos razumnih odvjetničkih naknada, ako postoje; i (3) nadoknaditi sve razumne troškove (uključujući troškove i pristojbe sudskih vještaka) vašeg odvjetnika nastale prilikom istraživanja, pripreme i traženja obeštećenja tijekom arbitraže. Arbitar će odrediti iznose.
    • ii. Sporovi u vrijednosti više od 75.000 USD. Pravila AAA upravljat će plaćanjem troškova podizanja spora i plaćanjem naknade i troškova organizacije AAA i arbitra.
    • iii. Sporovi bilo koje vrijednosti. Za svaku arbitražu koju zatražite, proizvođač i strana koja instalira softver tražiti će isplatu naknade i troškova organizacije AAA i arbitra ili vaših troškova podizanja spora ako su vam nadoknađeni samo ako arbitar utvrdi da je arbitraža neosnovana ili zatražena u nepodobne svrhe. Za svaku arbitražu koju zatraže proizvođač ili strana koja instalira softver, platit će sve troškove podizanja spora i sve naknade i troškove organizaciji AAA i arbitru. Od vas neće tražiti plaćanje naknada i troškova svojih odvjetnika za bilo koju arbitražu. Troškovi i naknade nisu uračunate u izračun vrijednosti spora.
  • 8. Potraživanja ili sporovi moraju se pokrenuti unutar jedne godine. Do mjere dopuštene zakonom sva potraživanja i sporovi prema ovom ugovoru na koje se odnosi Članak B moraju se pokrenuti unutar jedne godine na sudu za mala potraživanja (Članak B.3) ili na arbitraži (Članak B.4). Razdoblje od jedne godine počinje od onog trenutka kada se potraživanje ili spor prvi put mogao pokrenuti. Ako takvo potraživanje ili spor nije pokrenut unutar jedne godine, trajno zastarijeva.
  • 9. Djelomična nevaljanost. Ako se otkrije da je odricanje od prava na zajedničku tužbu u Članku B.5 nezakonito ili neizvršivo zbog cijelog spora ili njegovih dijelova, Članak B (arbitraža) neće se odnositi na te dijelove. Umjesto toga, ti će se dijelovi proglasiti nevaljanim i procesuirati na sudu, a ostali dijelovi ići će u arbitražu. Ako se otkrije da je neka druga odredba Članka B nezakonita ili neizvršiva, ta odredba proglasit će se nevaljanom, a ostatak Članka B i dalje će biti u potpunosti valjan.
  • 10. Korisnik treća strana. Microsoft Corporation nije strana u ovom ugovoru, ali je korisnik treća strana svih sporova između vas i proizvođača ili strane koja instalira softver riješenih neformalnim pregovorima ili arbitražom. Ako je vaš spor s Microsoftom, Microsoft pristaje učiniti sve na što pristanu proizvođač ili strana koja instalira softver u Članku B, a vi pristajete učiniti sve vezano uz Microsoft što se od vas traži u Članku B u vezi proizvođača i strane koja instalira softver. Obavijest o sporu s Microsoftom pošaljite Microsoft Corporationu s oznakom ATTN: LCA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399. Arbitražu ili spor na sudu za mala potraživanja smijete pokrenuti protiv Microsofta samo u svojem okrugu ili u okrugu King County, Washington.
 • C. ODABIR ZAKONA
  • Zakoni savezne države ili države u kojoj živite mjerodavni su za sva druga potraživanja i sporove prema ovom ugovoru, što obuhvaća i potraživanja zbog povrede ugovora i potraživanja na temelju zakona za zaštitu potrošača, zakona o prešutnom jamstvu, zbog stjecanja bez osnove i izvanugovorne odgovornosti. Ako ste softver kupili u nekoj drugoj državi, primjenjuju se zakoni te države. Ovaj ugovor opisuje određena zakonska prava. Na temelju zakona važećih u vašoj državi možda imate i neka druga prava, uključujući potrošačka prava. Određena prava može vam ustupiti i strana od koje ste kupili softver. Ovim se ugovorom ne mijenjaju ta druga prava ako zakoni vaše savezne države ili države to ne dopuštaju.
 • D. AKTIVACIJA
  • 1. Više o funkcioniranju aktivacije. Softver će tijekom aktivacije Microsoftu poslati informacije o softveru i vašem računalu. Te informacije obuhvaćaju verziju, verziju licence, jezik i ključ proizvoda za softver, IP adresu računala te informacije izvedene iz hardverske konfiguracije računala. Dodatne informacije o aktivaciji potražite na adresi microsoft.com/piracy/activation.mspx . Ako je licencirano računalo povezano s internetom, softver će se automatski povezati s Microsoftom radi aktivacije. Softver možete aktivirati i ručno putem interneta ili telefona. U svakom slučaju, možda ćete morati podmiriti troškove korištenja interneta, odnosno telefona.
  • 2. Ponovna aktivacija . Možda ćete zbog nekih promjena računalnih komponenti ili softvera morati ponovo aktivirati softver.
  • 3. Neuspješna aktivacija. Ako se tijekom aktivacije na internetu otkrije da su softverske funkcije licenciranja ili aktivacije krivotvorene ili neispravno licencirane, aktivacija neće uspjeti. Softver će vas obavijestiti je li instalirana kopija softvera nepravilno licencirana. Osim toga, možda ćete primiti podsjetnike da pribavite ispravno licenciranu kopiju softvera.
  • 4. Ažuriranja i nadogradnje. Ažuriranja ili nadogradnje za softver možete preuzeti samo od Microsofta ili iz ovlaštenih izvora. Određene nadogradnje, podrška i drugi servisi mogu se ponuditi samo korisnicima originalnog Microsoftova softvera. Upute o prepoznavanju originalnog Microsoftova softvera potražite na adresi howtotell.com .
 • E. ZNAČAJKE TEMELJENE NA INTERNETU; PRIVATNOST
  • Sljedeće softverske značajke koriste internetske protokole koji Microsoftu (ili njegovim dobavljačima ili davateljima usluga) šalju podatke o računalu, kao što su vaša IP adresa, vrsta operacijskog sustava, preglednik, naziv i verzija softvera koji koristite, te jezični kôd računala na kojem je softver instaliran. Microsoft navedene podatke koristi kako bi vam internetske značajke učinio dostupnima, a u skladu s Izjavom o zaštiti privatnosti koja se primjenjuje na korištenje sustava Office 2013, objavljenom na adresi http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=401326 . Neke internetske značajke mogu biti isporučene naknadno putem značajke Microsoft Update.
  • 1. Pristanak za internetske usluge. Softverske značajke opisane u nastavku te u Izjavi o zaštiti privatnosti za sustav Office 2013 povezuju se putem interneta s Microsoftovim računalnim sustavom ili računalnim sustavima davatelja usluga. U nekim slučajevima nećete primiti posebnu obavijest prilikom povezivanja. U nekim slučajevima možete isključiti te značajke, odnosno ne morate ih koristiti. Dodatne informacije o tim značajkama potražite u Izjavi o zaštiti privatnosti za sustav Office 2013 na adresi http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=401326 . KORIŠTENJEM ZNAČAJKI DAJETE SUGLASNOST ZA PRIJENOS NAVEDENIH INFORMACIJA. Microsoft ne koristi te podatke da bi utvrdio vaš identitet ili stupio u kontakt s vama.
  • 2. Program unaprjeđivanja zadovoljstva korisnika (CEIP). Ovaj softver koristi CEIP. CEIP automatski Microsoftu šalje informacije o hardveru i načinu korištenja softvera. Te informacije ne koristimo kako bismo utvrdili vaš identitet ili stupili u kontakt s vama. CEIP također povremeno na vaše računalo preuzima malu datoteku. Ta nam datoteka olakšava prikupljanje informacija o problemima do kojih dolazi tijekom korištenja softvera. Kad postanu dostupne, nove informacije pomoći za pogreške također će se možda automatski preuzimati. Dodatne informacije o CEIP-u potražite na adresi microsoft.com/products/ceip/HR-HR/privacypolicy.mspx .
  • 3. Mrežne značajke i sadržaj. Značajke softvera mogu pronalaziti i pružati vam mrežne Microsoftove sadržaje. Određene značajke mogu vam dopustiti pretraživanje informacija na mreži i pristup njima. Primjeri tih značajki obuhvaćaju isječke crteža, predloške, internetsku obuku, internetsku pomoć i podršku i značajku Outlook vremenska prognoza u Kalendaru. Ako spremite predložak koji vam je omogućio Office.com, informacije, kao što su informacije pomoću kojih je moguće prepoznati predložak, putem mreže šalju se Microsoftu, ali neće se slati sam dokument koji ste stvorili pomoću predloška. Te se informacije koriste kako bi vam se omogućio sadržaj koji ste tražili te poboljšali naši servisi. Mrežne značajke i sadržaj možete ne koristiti. Dodatne informacije o tim značajkama potražite u Izjavi o zaštiti privatnosti za sustav Office 2013 kojoj možete pristupiti putem veze na kraju ovog ugovora.
  • 4. Kolačići. Ako odaberete korištenje internetskih značajki softvera kao što su internetska pomoć i podrška i predlošci, možda će biti postavljeni kolačići. O tome kako blokirati, kontrolirati i brisati kolačiće, pročitajte odjeljak o kolačićima Izjave o zaštiti privatnosti za sustav Office 2013 kojoj možete pristupiti putem veze na kraju ovog ugovora.
  • 5. Office 2013 u sustavu Windows 8. Ako softver upotrebljavate na računalu sa sustavom Windows 8 i omogućili ste mrežne značajke i sadržaj, prijavom u Windows 8 putem Microsoftova računa automatski se prijavljujete u softver s istim Microsoftovim računom. To vam omogućuje pohranu mrežnih datoteka i pristup njima putem servisa OneDrive i korištenje servisa Office Roaming Service, a da se od vas ne traži ponovno unošenje korisničkog imena i lozinke za Microsoftov račun. Dodatne informacije o prijavi u softver putem Microsoftova računa i servisa Office Roaming Service potražite u Izjavi o zaštiti privatnosti za sustav Office 2013 kojoj možete pristupiti putem veze na kraju ovog ugovora.
  • 6. Digitalni certifikati. Softver koristi digitalne certifikate. Digitalni certifikati potvrđuju identitet korisnika interneta slanjem šifriranih informacija koje se temelje na standardu X.509. Mogu se koristiti i za digitalno potpisivanje datoteka i makronaredbi te za provjeru integriteta i porijekla sadržaja datoteka. Softver dohvaća certifikate i ažurira popis opozvanih certifikata putem interneta (kada je dostupan).
  • 7. Automatsko ažuriranje. Softver s tehnologijom Click-to-Run može povremeno od Microsofta zatražiti ažuriranja i nadopune za softver. Ako softver pronađe ta ažuriranja i nadopune, može ih automatski preuzeti i instalirati na licencirano računalo.
  • 8. Korištenje podataka. Za poboljšanje svojeg softvera i usluga Microsoft može koristiti podatke o računalu, izvješća o pogreškama i izvješća o zlonamjernom softveru. Navedene podatke možemo podijeliti i s trećim osobama, kao što su dobavljači hardvera i softvera. Te treće osobe mogu koristiti podatke u svrhu poboljšanja kompatibilnosti svojih proizvoda s Microsoftovim softverom.
  • 9. Zlouporaba internetskih usluga. Zabranjeno je korištenje tih usluga na način koji bi ih mogao oštetiti ili drugim korisnicima otežati njihovu upotrebu. Usluge ne smijete koristiti da biste na bilo koji način pokušali dobiti neovlašteni pristup nekoj usluzi, podacima, računu ili mreži.
  • 10. Upravljanje pravima na informacije. Softver sadrži značajku koja omogućuje stvaranje sadržaja koji nije moguće ispisati, kopirati ili poslati drugima bez dopuštenja autora. Prilikom prvog korištenja te značajke možda ćete se morati povezati s tvrtkom Microsoft i ponovno se povremeno povezati radi automatskog ažuriranja. Dodatne informacije dostupne su na adresi o15.officeredir.microsoft.com/r/rlidIRMHelp?clid=1050 . Korištenje značajke nije obvezno.
  • 11. Office Roaming Service. Ako se prijavite u softver putem Microsoftova računa, uključit ćete servis Office Roaming Service. Uključivanjem servisa Office Roaming Service određene postavke (uključujući vaš popis Nedavno korištenih dokumenata, prilagođeni rječnik i vizualne teme) šalju se na Microsoftove poslužitelje s kojih se pohranjuju i preuzimaju na vaše računalo sljedeći puta kada se prijavite na servis putem Microsoftova računa. Dodatne informacije o servisu Office Roaming Service potražite u Izjavi o zaštiti privatnosti za sustav Office 2013 kojoj možete pristupiti putem veze na kraju ovog ugovora.
 • F. DOKAZ O LICENCI
  • Elementi valjane licence uključuju autentični ključ proizvoda, uspješnu aktivaciju softvera, autentičnu Microsoftovu naljepnicu s Potvrdom o autentičnosti (engl. Certificate of Authenticity COA) i dokaz o kupnji od dobavljača originalnog Microsoftova softvera. Valjana licenca sadrži i aktivacijsku datoteku za Office koju je proizvođač instalirao na računalo. Ako postoji COA ili neka druga Office naljepnica, ona mora biti zalijepljena na računalo ili se nalaziti na ambalaži ili perifernim uređajima koje proizvođač ili osoba koja instalira taj softver isporučuju. Ako naljepnicu o autentičnosti dobijete zasebno od računala, ona ne predstavlja dokaz o licenci.
  • Upute o prepoznavanju originalnog Microsoftova softvera potražite na adresi howtotell.com .
 • G. ‬SOFTVER S OZNAKOM‭ „‬HOME AND STUDENT‭“
  • Softver izdanja‭ „‬Home and Student“‬ ne smijete koristiti za komercijalne ili neprofitne aktivnosti ni aktivnosti koje generiraju prihode.
 • H. JAPAN
  • Ograničenja vezana uz nekomercijalnu upotrebu za izdanja Home and Student ne primjenjuju se na vas ako živite u Japanu ili ste softver nabavili dok ste živjeli u Japanu.
 • I. DODATNI PREDUVJETI ZA LICENCIRANJE I/ILI PRAVA NA KORIŠTENJE
  • 1. Programi trećih osoba. Softver može sadržavati programe treće osobe koje vam licencira Microsoft, a ne treća osoba prema ovom Ugovoru. Obavijesti, ako postoje, vezane uz programe treće osobe samo su informativne.
  • 2. Komponente fontova. Dok je softver pokrenut, njegove fontove možete koristiti za prikaz i ispis sadržaja. Fontove možete privremeno preuzeti na pisač ili na drugi izlazni uređaj da biste ispisali sadržaj, a u sadržaj ih možete ugrađivati na način definiran ograničenjima za ugrađivanje fontova.
  • 3. Medijski elementi. Microsoft vam daje licencu za kopiranje, distribuciju, javno izvođenje i prikazivanje medijskih elemenata (slika, crteža, animacija, zvukova, glazbe, videoisječaka, predložaka i drugih oblika sadržaja) koji se isporučuju uz softver u projektima i dokumentima, osim što ne smijete: (i) prodavati, licencirati ni distribuirati kopije medijskih elemenata same ili kao proizvod čija su primarna vrijednost medijski elementi; (ii) davati klijentima prava na daljnje licenciranje ili distribuiranje medijskih elemenata; (iii) licencirati ili distribuirati u komercijalne svrhe medijske elemente koji obuhvaćaju predstavljanje prepoznatljivih pojedinaca, tijela državne uprave, logotipe, zaštitne znakove ili znakove ili koristiti te vrste slika na način koji podrazumijeva potporu vašem proizvodu, entitetu ili aktivnosti ili vezu s njima ni (iv) stvarati opscena ili skandalozna djela pomoću medijskih elemenata. Na druge medijske elemente koji su dostupni na web-mjestu Office.com ili na drugim web-mjestima putem značajki softvera primjenjuju se uvjeti pružanja usluge na tim web-mjestima.
  • 4. Jezični paketi i alati za jezičnu provjeru. Ako kupite jezični paket, paket jezičnog sučelja ili alat za jezičnu provjeru koji sadrži podršku za dodatne jezike za softver, možete koristiti dodatne jezike koje taj paket ili alat sadrži. Jezični paketi, paketi jezičnog sučelja i alati za jezičnu provjeru dio su softvera te se ne smiju zasebno koristiti.
  • 5. Probno razdoblje i pretvorba. Neki ili svi programi mogu se licencirati na određeno probno razdoblje. Vaša prava na korištenje probnog softvera ograničena su na probno razdoblje. Probni softver i duljina probnog razdoblja zadaju se tijekom postupka aktivacije. Može postojati mogućnost pretvaranja prava za probno razdoblje u prava uz pretplatu ili trajna prava. Mogućnosti pretvorbe bit će prikazane nakon isteka probnog razdoblja. Nakon isteka probnog razdoblja bez korištenja pretvorbe prestat će funkcionirati većina značajki probnog softvera. PROBNI SOFTVER LICENCIRA SE „KAKAV JEST“ I VI SNOSITE RIZIK NJEGOVA KORIŠTENJA. PROIZVOĐAČ, OSOBA KOJA INSTALIRA SOFTVER NI MICROSOFT NE DAJU NIKAKVA IZRIČITA JAMSTVA NI PRAVA. PREMA LOKALNIM VAM ZAKONIMA MOŽDA PRIPADAJU JOŠ NEKA DODATNA POTROŠAČKA PRAVA. OVAJ IH UGOVOR NE MOŽE PROMIJENITI. DO MJERE DO KOJE TO DOPUŠTAJU LOKALNI ZAKONI, PROIZVOĐAČ, OSOBA KOJA INSTALIRA SOFTVER I MICROSOFT ISKLJUČUJU PREŠUTNA JAMSTVA VEZANA UZ POTREBNA SVOJSTVA ZA REDOVITU UPOTREBU ILI ZA PROMET I ZA NAROČITU UPOTREBU TE JAMSTVA DA PRAVA TREĆIH STRANA NISU POVRIJEĐENA.
  • 6. Softver na koji ste pretplaćeni. Ako ste licencirali softver na temelju pretplate, vaša prava na njegovo korištenje ograničena su na razdoblje pretplate. Može vam se nuditi mogućnost produljenja pretplate ili prijelaz na trajnu licencu. Ako produljite pretplatu, možete nastaviti koristiti softver sve do kraja razdoblja produljene pretplate. Dodatne pojedinosti o pretplati pronaći ćete na zaslonima za aktivaciju softvera i u drugim pratećim materijalima. Nakon isteka razdoblja pretplate većina značajki softvera prestat će funkcionirati.
 • J. ZEMLJOPISNA OGRANIČENJA I OGRANIČENJA IZVOZA
  • Ako je softveru ograničeno korištenje vezano uz određeno zemljopisno područje, dopušteno vam je aktivirati taj softver samo na tom području. Morate se pridržavati svih lokalnih i međunarodnih izvoznih zakona i propisa primjenjivih na softver koji obuhvaćaju odredbe o ograničenjima u pogledu odredišta, krajnjih korisnika i krajnjeg korištenja. Dodatne informacije o zemljopisnim ograničenjima i ograničenjima izvoza potražite na adresama go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=141397 i microsoft.com/exporting .
 • K. POSTUPCI U SVEZI PODRŠKE I POVRATA
  • Podršku za softver zatražite od proizvođača ili strane koja ga je instalirala. Pogledajte broj za podršku koji ste dobili uz softver. Microsoft može pružiti ograničene servise podrške za ažuriranja i nadopune koje ste dobili izravno od Microsofta kao što je opisano na adresi support.microsoft.com/common/international.aspx . Ako koristite softver koji nije pravilno licenciran, nećete imati pravo na korištenje usluga podrške.
  • Ako tražite povrat uplaćenog iznosa, obratite se proizvođaču ili strani koja je instalirala softver da biste saznali kakva su njihova pravila glede povrata uplaćenog iznosa ili kredita. Morate se pridržavati tih pravila koja za povrat uplaćenog iznosa mogu od vas tražiti da vratite softver s cijelim računalom na kojemu je softver instaliran.
 • L. CJELOVITOST UGOVORA
  • Ovaj ugovor (i licencne odredbe koje su ispisane na papiru ili druge odredbe koje su priložene uz softver, dodatke, ažuriranja i usluge koje pruža proizvođač ili strana koja instalira softver ili Microsoft, a vi ih koristite) i uvjeti koji se nalaze na web-vezama navedenim u ovom ugovoru predstavljaju cjelokupan ugovor za softver i sve takve dodatke, ažuriranja i servise (ako proizvođač ili strana koja instalira softver ili Microsoft ne pruža druge uvjete s takvim dodacima, ažuriranjima ili servisima). Ovaj ugovor možete pregledati na stranici microsoft.com/about/legal/en/us/intellectualproperty/useterms/default.aspx . Ugovorne odredbe možete također pregledati na bilo kojem od veza navedenih u ovom ugovoru tako da u adresnu traku preglednika upišete URL-ove, te se obvezujete da ćete tako i postupiti. Obvezujete se za svaku uslugu na koju se primjenjuje ovaj ugovor s posebnim odredbama na koje upućuju veze navedene u ovom ugovoru pročitati odredbe koje se primjenjuju na takvu uslugu, i to prije njenog korištenja. Izjavljujete da ste razumjeli da će se smatrati da ste korištenjem usluge izrazili svoj prihvat ovog ugovora i pripadajućih odredbi na koje upućuju odgovarajuće veze. U ovom ugovoru nalaze se i veze s informacijama. Veze koje sadrže uvjete koji vas obvezuju su:

OGRANIČENO JAMSTVO ZA OEM-OVE

Postoji li OGRANIČENO JAMSTVO za softver? Da, osim za probni softver, koji se licencira „kakav jest“ i bez izričitih jamstava, garancija i uvjeta. Proizvođač ili strana koja instalira softver jamči da će ispravno licencirani softver funkcionirati kao što je opisano u Microsoftovoj dokumentaciji koju ste dobili uz softver. Ako ažuriranja ili nadopune dobijete izravno od Microsofta tijekom razdoblja od 90 dana ovog ograničenog jamstva, ograničeno jamstvo za njih pruža Microsoft, a ne proizvođač ili strana koja instalira softver. Ovo ograničeno jamstvo ne obuhvaća probleme koje ste vi prouzročili, koji su nastali jer niste slijedili naše upute ili su posljedica događaja na koje Microsoft, proizvođač ili strana koja instalira softver ne može utjecati. Ovo ograničeno jamstvo započinje kada prvi korisnik vaše kopije softvera nabavi tu kopiju i traje 90 dana. Ako tijekom tih 90 dana primite nadopune, ažuriranja ili zamjenski softver od proizvođača ili strane koja instalira softver ili Microsofta, na njih će se jamstvo primjenjivati do isteka jamstva ili 30 dana, ovisno o tome koje je od ta dva razdoblja dulje. Prijenos softvera neće produžiti trajanje ovog ograničenog jamstva. Proizvođač ili osoba koja instalira softver i Microsoft ne daju nikakva druga izričita jamstva ni uvjete. PROIZVOĐAČ, STRANA KOJA INSTALIRA SOFTVER I MICROSOFT ISKLJUČUJU PREŠUTNA JAMSTVA VEZANA UZ MOGUĆNOST PRODAJE, PRIKLADNOST ZA ODREĐENU SVRHU I NEKRŠENJE. AKO VAŠI LOKALNI ZAKONI NE DOPUŠTAJU ISKLJUČENJE PREŠUTNIH JAMSTAVA, PREŠUTNA JAMSTVA ILI UVJETI TRAJU SAMO ZA VRIJEME OVOG OGRANIČENOG JAMSTVA I OGRANIČENI SU DO MJERE DOPUŠTENE VAŠIM LOKALNIM ZAKONIMA. Ako vaši lokalni zakoni zahtijevaju duže razdoblje ograničenog jamstva, unatoč ovom ugovoru, onda će vrijediti to duže razdoblje, ali možete iskoristiti samo pravne lijekove koji su opisani u ovom ugovoru.
Samo za Australiju: pod pojmom „Ograničeno jamstvo“ podrazumijeva se jamstvo koje daje proizvođač ili osoba koja instalira softver. To se jamstvo daje uz druga prava i pravne lijekove koje možda imate prema zakonu, što obuhvaća vaša prava i pravne lijekove u skladu s zakonskim jamstvima prema australskom Zakonu o zaštiti potrošača. naši proizvodi isporučuju se s jamstvima koja nije moguće izuzeti prema australskom Zakonu o zaštiti potrošača. Imate pravo na zamjenu proizvoda ili povrat novca u slučaju značajnog kvara, kao i na kompenzaciju za svaki drugi gubitak ili štetu koju je razumno bilo moguće predvidjeti. Imate pravo i na popravak ili zamjenu proizvoda ako proizvodi nisu prihvatljive kvalitete, a kvar ne predstavlja značajni kvar. Proizvodi koji su doneseni na popravak mogu se zamijeniti obnovljenim proizvodima iste vrste umjesto da se popravljaju. Obnovljeni dijelovi mogu se koristiti za popravak proizvoda. Dodatne informacije o ovom jamstvu zatražite od proizvođača ili strane koja je instalirala softver. Od njih zatražite i naknadu troškova povezanih s jamstvom (ako je primjenjivo). Podaci za kontakt nalaze se na pakiranju.
Što ako Microsoft, proizvođač ili strana koja instalira softver prekrši svoje jamstvo? AKO PROIZVOĐAČ ILI STRANA KOJA INSTALIRA SOFTVER PREKRŠI SVOJE OGRANIČENO JAMSTVO, PROIZVOĐAČ ILI STRANA KOJA JE INSTALIRALA SOFTVER PO VLASTITOM ĆE IZBORU (I) BESPLATNO POPRAVITI ILI ZAMIJENITI SOFTVER ILI (II) PRIHVATITI POVRAT PROIZVODA I VRATITI UPLAĆENI IZNOS, AKO JE PLAĆEN. PROIZVOĐAČ ILI STRANA KOJA JE INSTALIRALA SOFTVER (ILI MICROSOFT AKO STE GA NABAVILI IZRAVNO OD MICROSOFTA) MOGU POPRAVITI ILI ZAMIJENITI DODATKE, AŽURIRANJA ILI ZAMJENSKI SOFTVER ILI PONUDITI POVRAT UPLAĆENOG IZNOSA, AKO JE PLAĆEN. TO SU VAŠI ISKLJUČIVI PRAVNI LIJEKOVI ZA POVREDU PRAVNIH ODREDBI OVOG OGRANIČENOG JAMSTVA. Obratite se proizvođaču ili osobi koja je instalirala softver da biste saznali kako dobiti jamstvenu uslugu za ovaj softver. Za povrat uplaćenog iznosa morate dostaviti kopiju dokaza o kupnji i ispuniti uvjete pravila o povratu novca proizvođača ili strane koja je instalirala softver. Ako je isporučena s računalom, originalna naljepnica s Potvrdom o autentičnosti koja sadrži ključ proizvoda mora biti zalijepljena na računalu.
Što ako Microsoft, proizvođač ili strana koja instalira softver prekrši bilo koji dio ovog ugovora? OSIM NAKNADE KOJU NUDE PROIZVOĐAČ, STRANA KOJA INSTALIRA SOFTVER ILI MICROSOFT, NE MOŽETE OSTVARITI POVRAT DRUGIH ŠTETA, ŠTO OBUHVAĆA I IZRAVNU I POSLJEDIČNU ŠTETU, NEOSTVARENU ZARADU TE POSEBNU, NEIZRAVNU I SLUČAJNU ŠTETU. Isključivanja i ograničenja štete u ovom ugovoru vrijede čak i ako popravak, zamjena ili povrat novca za softver nije u potpunosti nadoknadio svu štetu ili ako je proizvođač, strana koja instalira softver ili Microsoft znao ili je trebao znati za mogućnost nastanka štete. NEKE SAVEZNE DRŽAVE I DRŽAVE NE DOPUŠTAJU ISKLJUČENJE ILI OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI ZA SLUČAJNE, POSLJEDIČNE ILI DRUGE ŠTETE, STOGA GORE NAVEDENA OGRANIČENJA ILI ISKLJUČENJA NE MORAJU VRIJEDITI ZA VAS. AKO VAŠI LOKALNI ZAKONI DOPUŠTAJU NADOKNADU DRUGE ŠTETE OD PROIZVOĐAČA, STRANE KOJA INSTALIRA SOFTVER ILI MICROSOFTA ČAK I AKO MI TO NE DOPUŠTAMO, NE MOŽETE DOBITI POVRAT U IZNOSU VEĆEM OD IZNOSA KOJI STE STVARNO PLATILI ZA SOFTVER.