Uvjeti licenciranja Microsoftova softvera za Microsoft Office 2010

Pronađite Uvjete licenciranja Microsoftova softvera (MSLT) za svoj proizvod sustava Microsoft Office. Uvjeti licenciranja dostupni su za proizvode za krajnje korisnike, predinstalirane probne verzije i Prava za kućnu upotrebu. Ako niste sigurni koji se uvjeti licenciranja odnose na vas, pogledajte Oznake licenci Microsoft Office paketa iz 2010..
Proizvodi sustava Microsoft Office dostupni su u maloprodajnim trgovinama i od mrežnih prodavatelja.
Home and Student 2010
Home and Business 2010
Professional 2010
Professional Academic 2010
University 2010
Microsoft Word 2010
Microsoft Excel 2010
Microsoft PowerPoint 2010
Microsoft OneNote 2010
Microsoft Outlook 2010
Outlook Social Connector
Microsoft Publisher 2010
Microsoft Access 2010
Microsoft InfoPath 2010
SharePoint Workspace 2010
Microsoft Project Standard 2010
Microsoft Visio Premium 2010
Microsoft Visio Professional 2010
Microsoft Project Professional 2010
Microsoft Excel Home and Student 2010
Microsoft OneNote Home and Student 2010
Microsoft PowerPoint Home and Student 2010
Microsoft Word Home and Student 2010

Microsoft Office Starter 2010

Office Starter 2010 dostupan je samo ako ga unaprijed instaliraju odabrani proizvođači računala.