Uvjeti licenciranja Microsoftova softvera za korisničke pretplate na Office

DODATAK ZA MICROSOFTOV UGOVOR O PRUŽANJU USLUGA

PRETPLATNIČKI SERVIS I SOFTVER ZA KORISNIKE SUSTAVA MICROSOFT OFFICE 365:

MICROSOFT OFFICE 365 HOME

MICROSOFT OFFICE 365 UNIVERSITY

MICROSOFT OFFICE 365 PERSONAL

Hvala vam što ste odabrali Pretplatnički servis za korisnike sustava Microsoft Office 365. Na vaše korištenje Pretplatničkog servisa i softvera za korisnike sustava Office 365 primjenjuju se ugovorne odredbe Microsoftova ugovora o pružanju usluga na koje ste pristali kada ste se prijavili za Microsoftov račun (ranije poznat kao Windows Live ID) te ugovorne odredbe ovog Dodatka, koji zajedno s odredbama objavljenim na web-vezama navedenima u ovom Dodatku predstavljaju ugovor između tvrtke Microsoft Corporation (ili, ovisno o tome gdje se nalazite, nekog od njezinih povezanih društava) i vas. Prilikom instalacije ili korištenja softvera na licenciranom uređaju može se prikazati zasebna licenca, a ta je zasebna licenca mjerodavna u slučaju sukoba s ovim Dodatkom. Iz praktičnih razloga podijelili smo ovaj Dodatak na dva dijela. Prvi dio obuhvaća uvodne odredbe, a iza toga slijede Dodatne odredbe koje sadrže više pojedinosti. Pročitajte cijeli Dodatak, uključujući sve pripadajuće odredbe na koje upućuju odgovarajuće veze, jer su sve odredbe važne i zajedno čine ovaj ugovor koji se primjenjuje na vas. Odredbe na koje upućuju veze možete pregledati tako da u prozor preglednika zalijepite odgovarajuću vezu. U slučaju sukoba između odredbi Microsoftova ugovora o pružanju usluga i ovog Dodatka, važeće su odredbe ovog Dodatka vezano uz vašu upotrebu Pretplatničkog servisa za korisnike sustava Office 365.
PRIHVAĆANJEM OVOG UGOVORA ILI KORIŠTENJEM SOFTVERA/SERVISA IZRAŽAVATE SVOJ PRISTANAK DA VAS OBVEZUJU SVE ODREDBE OVOG UGOVORA I DAJETE PRIVOLU ZA PRIJENOS ODREĐENIH PODATAKA TIJEKOM AKTIVACIJE TE POTREBNIH ZA KORIŠTENJE ZNAČAJKI SOFTVERA/SERVISA TEMELJENIH NA INTERNETU. AKO NE PRIHVAĆATE ODREDBE OVOG UGOVORA I NE POSTUPATE U SKLADU S NJIMA, NISTE OVLAŠTENI KORISTITI SERVIS ILI SOFTVER.
Kako mogu na najbolji način upotrebljavati softver koji je dio servisa? Mi ne prodajemo svoj softver ili vašu kopiju našeg softvera – mi ga samo licenciramo. Na temelju svoje licence dajemo vam pravo instalirati i koristiti vašu jednu kopiju softvera na jednom licenciranom uređaju (prvi licencirani uređaj), a koju istovremeno može koristiti jedna osoba, ali samo ako postupate u skladu sa svim odredbama ovog Dodatka. Korisnik čiji je Microsoftov račun povezan s licencom za softver za prvi licencirani uređaj je „licencirani pretplatnik“. Pod uvjetom da postupate u skladu sa svim odredbama ovog Dodatka, smijete instalirati i koristiti dodatne kopije softvera na licenciranim uređajima (uključujući prvi licencirani uređaj) pod sljedećim uvjetima:
Office 365 Home: na pet PC/Mac računala i pet tableta, za upotrebu samo od strane osoba u kućanstvu licenciranog pretplatnika. 1
Office 365 University: na jednom PC/Mac računalu ili tabletu i jednom dodatnom PC/Mac računalu ili tabletu, za upotrebu samo od strane licenciranog pretplatnika. 2
Office 365 Personal: na jednom PC/Mac računalu i jednom tabletu, za upotrebu samo od strane licenciranog pretplatnika. 1
1 Kvalifikacije i preduvjete koje se primjenjuju na pretplate „Military“ i „Kanadska vojska“ potražite u odjeljku Dodatne odredbe.
2 Kvalifikacije i preduvjete koje se primjenjuju na „Kvalificirane obrazovne korisnike“ potražite u odjeljku Dodatne odredbe.
Na jednom licenciranom uređaju samo jedna osoba istodobno ima pravo koristiti softver. Servis/softver ne smijete koristiti za komercijalne ili neprofitne aktivnosti ni aktivnosti koje generiraju prihode. Komponente softvera licenciraju se kao jedna jedinica i vi ne smijete odvojiti ili virtualizirati komponente i instalirati ih na različite uređaje. Osim dopuštenog korištenja opisanog u odjeljku „Udaljeni pristup“ u nastavku, ova licenca je za izravnu upotrebu softvera samo putem mehanizama za unos licenciranog uređaja kao što su tipkovnica, miš ili dodirni zaslon. Ne daje dopuštenje za instalaciju softvera na poslužitelj ili upotrebu od strane ili pomoću drugih uređaja povezanih s poslužiteljem putem interne ili eksterne mreže. Softver također nije licenciran za komercijalno pružanje usluga hostinga. Više informacija o scenarijima s više korisnika i virtualizaciji potražite u odjeljku Dodatne odredbe.
Koliko dugo mogu koristiti softver? Vaše pravo na korištenje servisa/softvera ograničeno je na razdoblje pretplate. Može vam se nuditi mogućnost produljenja pretplate. Ako produljite pretplatu, možete nastaviti koristiti servis/softver sve do kraja razdoblja produljene pretplate. Dodatne pojedinosti o pretplati pronaći ćete na zaslonima za aktivaciju softvera i u drugim pratećim materijalima. Nakon isteka razdoblja pretplate većina značajki servisa i softvera prestat će funkcionirati.
Smijem li prenijeti softver na drugi uređaj ili korisnika? Prijenosi licence nisu dopušteni. Licencu za softver možete prenijeti na drugi uređaj u skladu s gore navedenim pravima na instalaciju i korištenje. Svaki put kada prenesete licencu za softver na novi uređaj, softver više neće funkcionirati na prethodnom uređaju.
Kako funkcionira aktivacija putem interneta? Aktivacija povezuje korištenje servisa/softvera s određenim uređajem. Aktivacija je obavezna za svaki licencirani uređaj na koji se prenosi licenca za softver. Softver će tijekom aktivacije automatski stupiti u kontakt s tvrtkom Microsoft ili njezinim povezanim društvom da bi potvrdio da je licenca povezana s licenciranim uređajem. Budući da je svrha aktivacije otkrivanje neovlaštenih promjena licencnih ili aktivacijskih funkcija softvera, kao i sprječavanje drugih oblika korištenja nelicenciranog softvera, nemate pravo na korištenje servisa i softvera nakon dopuštenog razdoblja za aktivaciju i nije dopušteno zaobilaženje postupka aktivacije. Ako niste unijeli ključ proizvoda tijekom razdoblja koje smije proteći do aktivacije, većina značajki servisa i softvera prestat će funkcionirati.
Prikuplja li softver moje osobne podatke? Ako se vaš uređaj povezuje s internetom, neke značajke servisa ili softvera mogu se povezivati s Microsoftovim računalnim sustavima ili računalnim sustavima davatelja usluga radi slanja ili primanja informacija. Možda nećete uvijek primiti posebnu obavijest prilikom njihova povezivanja. Ako odaberete korištenje bilo koje od tih značajki, pristajete na slanje i primanje tih podataka prilikom korištenja te značajke. Većinu tih značajki možete isključiti ili ih ne koristiti.
Kako koristimo vaše podatke? Podatke koje prikupi putem značajki servisa i softvera Microsoft koristi za nadogradnju ili popravak servisa i softvera ili za druge načine prilagođavanja korisničkog doživljaja ili poboljšanja svojih proizvoda i servisa. Prikupljene informacije možemo koristiti kako bismo utvrdili vaš identitet i stupili u kontakt s vama. U određenim okolnostima dijelimo ih s drugima u svrhu poboljšanja svojih proizvoda i servisa. Na primjer, dijelimo izvješća o pogreškama s relevantnim dobavljačima hardvera i softvera kako bi oni te podatke mogli iskoristiti u svrhu poboljšanja kompatibilnosti svojih proizvoda s Microsoftovim proizvodima. Dajete privolu za naše korištenje i otkrivanje podataka na način kako je određeno u našoj Izjavi o zaštiti privatnosti na adresi r.office.microsoft.com/r/rlidOOPrivacyState15HighLight?clid=1050 .
DODATNI UVJETI
 • 1. LICENCNA PRAVA I SCENARIJI S VIŠE KORISNIKA
  • 1. Uređaj. U ovom ugovoru pojam „uređaj“ znači računalni hardverski sustav (fizički ili virtualni) s uređajem za pohranu ili mobilni uređaj na kojem je moguće koristiti softver. Hardverska particija ili blade smatra se uređajem.
  • 2. Više veza ili akumulirane veze. Ne možete koristiti hardver ili softver za multipleksiranje ili akumuliranje veza ili na drugi način dopustiti više korisnika ili više uređaja pristup ili korištenje softvera neizravno putem licenciranog uređaja.
  • 3. Korištenje u virtualiziranom okruženju. Ako koristite virtualizacijski softver, što obuhvaća Client Hyper-v, za stvaranje jednog ili više virtualnih uređaja na jednom računalnom hardverskom sustavu, prema ovom ugovoru svaki virtualni uređaj i fizički uređaj smatra se zasebnim uređajem. Ova licenca dopušta vam da instalirate samo jednu kopiju softvera za korištenje na svaki licencirani uređaj dopušten sukladno pravima korištenja i licenciranja bez obzira na to je li takav uređaj fizički ili virtualan. Ako želite virtualizirati softver, morate nabaviti zasebne kopije softvera i zasebnu licencu za svaku kopiju softvera. Sadržaj zaštićen tehnologijom za upravljanje digitalnim pravima ili drugom tehnologijom za šifriranje cijele jedinice diskovnog pogona može biti manje siguran u virtualiziranom okruženju.
  • 4. Udaljeni pristup. Licencirani pretplatnik softveru instaliranom na licenciranom uređaju može udaljeno pristupiti s bilo kojeg drugog uređaja sve dok softver instaliran na licenciranom uređaju istovremeno ne upotrebljava drugi korisnik. Iznimno, možete dopustiti istovremen pristup drugih osoba softveru samo radi pružanja usluga tehničke podrške.
 • 2. AKTIVACIJA
  • 1. Više o funkcioniranju aktivacije. Softver će tijekom aktivacije poslati informacije o softveru i vašem uređaju tvrtki Microsoft. Te informacije obuhvaćaju verziju, verziju licence, jezik i ključ proizvoda za softver, IP adresu uređaja te informacije izvedene iz hardverske konfiguracije uređaja. Dodatne informacije o aktivaciji potražite na adresi microsoft.com/piracy/activation.mspx . Ako je licencirani uređaj povezan s internetom, softver će se automatski povezati s Microsoftom radi aktivacije. Softver možete aktivirati i ručno putem interneta. Možda ćete morati podmiriti troškove internetske usluge.
  • 2. Ponovna aktivacija. Možda ćete zbog nekih promjena komponenti uređaja ili softvera morati ponovno aktivirati softver.
  • 3. Neuspješna aktivacija. Ako se tijekom aktivacije na internetu otkrije da su softverske funkcije licenciranja ili aktivacije krivotvorene ili neispravno licencirane, aktivacija neće uspjeti. Softver će vas obavijestiti je li instalirana kopija softvera nepravilno licencirana. Osim toga, možda ćete primiti podsjetnike da pribavite ispravno licenciranu kopiju softvera.
  • 4. Ažuriranja i nadogradnje. Ažuriranja ili nadogradnje za softver možete preuzeti samo od Microsofta ili iz ovlaštenih izvora. Određene nadogradnje, podrška i druge usluge mogu se ponuditi samo korisnicima originalnog Microsoftova softvera. Upute o prepoznavanju originalnog Microsoftova softvera potražite na adresi howtotell.com .
 • 3. ZNAČAJKE TEMELJENE NA INTERNETU; PRIVATNOST
  • Sljedece softverske znacajke koriste internetske protokole koji Microsoftu (ili njegovim dobavljacima ili davateljima usluga) šalju podatke o uredaju, kao što su vaša IP adresa, vrsta operacijskog sustava, preglednik, naziv i verzija softvera koji koristite te jezicni kôd uredaja na koji ste instalirali softver. Microsoft navedene podatke koristi kako bi vam internetske znacajke ucinio dostupnima, a u skladu s Izjavom o zaštiti privatnosti koja se primjenjuje na korištenje sustava Office 2013, objavljenom na adresi r.office.microsoft.com/r/rlidOOPrivacyState15HighLight?clid=1050. Neke internetske znacajke mogu biti isporucene naknadno putem servisa Microsoft Update.
  • 1. Pristanak za internetske usluge. Softverske značajke opisane u nastavku te u Izjavi o zaštiti privatnosti za sustav Office 2013 povezuju se putem interneta s Microsoftovim računalnim sustavom ili računalnim sustavima davatelja usluga. U nekim slučajevima nećete primiti posebnu obavijest prilikom povezivanja. U nekim slučajevima možete isključiti te značajke, odnosno ne morate ih koristiti. Dodatne informacije o tim značajkama potražite u Izjavi o zaštiti privatnosti za sustav Office 2013 na adresi r.office.microsoft.com/r/rlidOOPrivacyState15HighLight?clid=1050 . KORIŠTENJEM ZNAČAJKI DAJETE SUGLASNOST ZA PRIJENOS NAVEDENIH INFORMACIJA. Microsoft ne koristi te podatke da bi utvrdio vaš identitet ili stupio u kontakt s vama.
  • 2. Program prilagođavanja doživljaja sustava Office (OPEP). Imate mogućnost pridruživanja programu OPEP. Ako se pridružite, OPEP automatski Microsoftu šalje informacije o hardveru i načinu korištenja softvera i servisa. Prikupljamo te informacije kako bismo prepoznali trendove i načine korištenja te prilagodili vaš doživljaj, kao i servis i softver sustava Office. Prikupljene informacije možemo koristiti kako bismo utvrdili vaš identitet i stupili u kontakt s vama. OPEP također povremeno na vaš uređaj preuzima malu datoteku. Ta nam datoteka olakšava prikupljanje informacija o problemima do kojih dolazi tijekom korištenja softvera i servisa. Kad postanu dostupne, nove informacije pomoći za softverske pogreške također će se možda automatski preuzimati. Ako prilikom prvog korištenja softvera odaberete preporučene postavke, aktivirat ćete OPEP. Da biste saznali više o programu OPEP, pogledajte stranicu o15.officeredir.microsoft.com/r/rlidOfficeLegal?clid=1050 .
  • 3. Mrežne značajke i sadržaj. Značajke u servisu i softveru mogu pronalaziti i pružati vam povezane Microsoftove mrežne sadržaje. Određene značajke mogu vam dopustiti pretraživanje informacija na mreži i pristup njima. Primjeri tih značajki obuhvaćaju isječke crteža, predloške, internetsku obuku, internetsku pomoć i podršku i značajku Outlook – vremenska prognoza u Kalendaru. Ako spremite predložak koji vam je omogućio Office.com, informacije, kao što su informacije pomoću kojih je moguće prepoznati predložak, putem mreže šalju se Microsoftu, ali neće se slati dokument koji ste stvorili pomoću predloška. Te se informacije koriste kako bi vam se omogućio sadržaj koji ste tražili te poboljšali naši servisi i softver. Mrežne značajke i sadržaj možete ne koristiti. Dodatne informacije o tim značajkama potražite u Izjavi o zaštiti privatnosti za sustav Office 2013 kojoj možete pristupiti putem veze na kraju ovog ugovora.
  • 4. Kolačići. Ako odaberete korištenje internetskih značajki servisa/softvera kao što su internetska pomoć i podrška i predlošci, možda će biti postavljeni kolačići. O tome kako blokirati, kontrolirati i brisati kolačiće, pročitajte odjeljak o kolačićima Izjave o zaštiti privatnosti za sustav Office 2013 kojoj možete pristupiti putem veze na kraju ovog ugovora.
  • 5. Servis za ažuriranje postavki sustava Office. Ako se prijavite u softver/servis putem Microsoftova računa, uključit ćete servis za ažuriranje postavki sustava Office. Uključivanjem servisa za ažuriranje postavki sustava Office određene postavke (uključujući vaš popis Nedavno korištenih dokumenata, prilagođeni rječnik i vizualne teme) šalju se na Microsoftove poslužitelje s kojih se pohranjuju i preuzimaju na vaš uređaj sljedeći puta kada se prijavite na servis putem Microsoftova računa. Dodatne informacije o servisu za ažuriranje postavki sustava Office potražite u Izjavi o zaštiti privatnosti za sustav Office 2013 kojoj možete pristupiti putem veze na kraju ovog ugovora.
  • 6. Office 2013 u sustavu Windows 8. Ako softver koristite na uređaju sa sustavom Windows 8 i omogućili ste mrežne značajke i sadržaj, prijavom u Windows 8 putem Microsoftova računa automatski se prijavljujete u softver s istim Microsoftovim računom. To vam omogućuje pohranu mrežnih datoteka i pristup njima putem servisa OneDrive i korištenje servisa za ažuriranje postavki sustava Office, a da se od vas ne traži ponovno unošenje korisničkog imena i lozinke za Microsoftov račun. Dodatne informacije o prijavi na servis/softver putem Microsoftova računa i servisa za ažuriranje postavki sustava Office potražite u Izjavi o zaštiti privatnosti za sustav Office 2013 kojoj možete pristupiti putem veze na kraju ovog ugovora.
  • 7. Digitalni certifikati. Softver koristi digitalne certifikate. Digitalni certifikati potvrđuju identitet korisnika interneta slanjem šifriranih informacija koje se temelje na standardu X.509. Mogu se koristiti i za digitalno potpisivanje datoteka i makronaredbi te za provjeru integriteta i porijekla sadržaja datoteka. Softver dohvaća certifikate i ažurira popis opozvanih certifikata putem interneta (kada je dostupan).
  • 8. Automatsko ažuriranje. Softver s tehnologijom klikom do cilja može povremeno od Microsofta zatražiti ažuriranja i nadopune za softver. Ako softver pronađe ta ažuriranja i nadopune, može ih automatski preuzeti i instalirati na licencirani uređaj.
  • 9. Korištenje podataka. Radi poboljšanja svojeg softvera i servisa Microsoft može koristiti podatke o uređaju, izvješća o pogreškama i izvješća o zlonamjernim programima. Navedene podatke možemo podijeliti i s trećim osobama, kao što su dobavljači hardvera i softvera. Te treće osobe mogu koristiti podatke u svrhu poboljšanja kompatibilnosti svojih proizvoda s Microsoftovim softverom.
  • 10. Zlouporaba internetskih usluga. Zabranjeno je korištenje tih usluga na način koji bi ih mogao oštetiti ili drugim korisnicima otežati njihovu upotrebu. Usluge ne smijete koristiti da biste na bilo koji način pokušali dobiti neovlašteni pristup nekom servisu, podacima, računu ili mreži.
  • 11. Upravljanje pravima na informacije. Softver sadrži značajku koja omogućuje stvaranje sadržaja koji nije moguće ispisati, kopirati ili poslati drugima bez dopuštenja autora. Prilikom prvog korištenja te značajke možda ćete se morati povezati s tvrtkom Microsoft i ponovno se povremeno povezati radi automatskog ažuriranja. Dodatne informacije dostupne su na adresi o15.officeredir.microsoft.com/r/rlidIRMHelp?clid=1050 . Korištenje te značajke nije obvezno.
 • 4. DODATNA OGRANIČENJA ZA LICENCIRANJE, PREDUVJETI I/ILI PRAVA KORIŠTENJA
  • 1. Pretplata Office 365 Military. Morate biti „Kvalificirani vojni korisnik“ da biste se smjeli pretplatiti i koristiti servis/softver označen kao pretplata „Military“. Da biste postali kvalificirani vojni korisnik u Sjedinjenim Američkim Državama, morate biti ovlašteni zaštitnik u programu Armed Services Exchanges u skladu s primjenjivim američkim federalnim zakonima i propisima.
  • 2. Pretplata za kanadsku vojsku. Morate imati titulu „CANEX Authorized Patron“ da biste se smjeli pretplatiti i koristiti servis/softver označen kao pretplata „Kanadska vojska“. Da biste stekli titulu „CANEX Authorized Patron“, morate biti
   • aktivan član kanadske vojske (CF – Canadian Forces) ili bračni partner aktivnog člana;
   • član rezervnog sastava kanadske vojske;
   • umirovljeni član kanadske vojske ili civilni djelatnik odsjeka za narodnu obranu (DND – Department of National Defense) koji prima mirovinu tog odjela;
   • djelatnik zaposlen na puno radno vrijeme ili na pola radnog vremena u fondu Non-Public Fund (NPF), zaposlenik DND-a ili bračni partner gore navedenog djelatnika;
   • koncesionar CANEX-a (samo direktori);
   • kvalificirano strano vojno osoblje;
   • umirovljeni zaposlenik fonda NPF koji prima mirovinu fonda;
   • zaposlenik alternativnog ugovaratelja za pružanje usluga na puno radno vrijeme;
   • udovica pripadnika CF-a koja prima naknadu u skladu s obiteljskim zakonom Child Family Services Act, zakonom o mirovini za pripadnike oružanih snaga Defence Services Pension Contribution Act ili zakonom o mirovini Pension Act te zakonom o naknadi za ratne veterane War Veterans Allowance Act;
   • pripadnik organizacije Canadian Corps of Commissionaires kada prebiva ili je zaposlen u bazi/eskadrili; ili
   • član kanadske konjičke policije Royal Canadian Mounted Police.
  • 3. Pretplata University. Morate biti „Kvalificirani obrazovni korisnik“ da biste se smjeli pretplatiti i koristiti servis i softver označen kao „University“. Ako želite saznati više o pretplati University ili želite saznati spadate li u kategoriju kvalificiranih obrazovnih korisnika, dodatne informacije potražite na stranici microsoft.com/education ili se obratite Microsoftovu povezanom društvu u svojoj državi.
  • 4. Pretplata Not for Resale. Kartice za pretplatu označene s Not for Resale (nije za daljnju prodaju) distribuiraju se u ograničene svrhe. Ne smijete prodavati kartice za pretplatu označene kao „NFR“, odnosno „Not for Resale“.
  • 5. Programi trećih osoba. Softver može sadržavati programe treće osobe koje vam licencira Microsoft, a ne treća osoba prema ovom Ugovoru. Obavijesti, ako postoje, vezane uz programe treće osobe samo su informativne.
  • 6. Komponente fontova. Dok je softver pokrenut, njegove fontove možete koristiti za prikaz i ispis sadržaja. Fontove možete privremeno preuzeti na pisač ili na drugi izlazni uređaj da biste ispisali sadržaj, a u sadržaj ih možete ugrađivati na način definiran ograničenjima za ugrađivanje fontova.
  • 7. Medijski elementi. Microsoft vam daje licencu za kopiranje, distribuciju, javno izvođenje i prikazivanje medijskih elemenata (slika, crteža, animacija, zvukova, glazbe, videoisječaka, predložaka i drugih oblika sadržaja) koji se isporučuju uz servis/softver u projektima i dokumentima, osim što ne smijete: (i) prodavati, licencirati ni distribuirati kopije medijskih elemenata same ili kao proizvod čija su primarna vrijednost medijski elementi; (ii) davati klijentima prava na daljnje licenciranje ili distribuiranje medijskih elemenata; (iii) licencirati ili distribuirati u komercijalne svrhe medijske elemente koji obuhvaćaju predstavljanje prepoznatljivih pojedinaca, državnih ustanova, logotipa, žigova ili znakova ili koristiti te vrste slika na način koji podrazumijeva potporu vašem proizvodu, pravnoj osobi ili aktivnosti ili vezu s njima ni (iv) stvarati opscena ili skandalozna djela pomoću medijskih elemenata. Na druge medijske elemente koji su dostupni na drugim web-mjestima putem značajki sustava Office primjenjuju se uvjeti pružanja usluge na tim web-mjestima
  • 8. Probno razdoblje i pretvorba. Neki ili svi servisi/softveri mogu se licencirati na određeno probno razdoblje. Vaša prava na korištenje probnih servisa/softvera ograničena su na probno razdoblje. Probni servis/softver i duljina probne pretplate zadaju se tijekom postupka aktivacije. Može postojati mogućnost pretvaranja prava za probno razdoblje u prava uz pretplatu ili trajna prava. Mogućnosti pretvorbe bit će prikazane nakon isteka probnog razdoblja. Nakon isteka probnog razdoblja bez korištenja pretvorbe prestat će funkcionirati većina značajki probnih servisa/softvera.
 • 5. ZEMLJOPISNA OGRANIČENJA I OGRANIČENJA IZVOZA
  • Ovaj servis/softver možete aktivirati samo u regiji gdje ste ih nabavili. Microsoftov softver i servisi podložni su svim zakonima o tehnologiji i izvoznim propisima SAD-a i drugih država i obvezujete se poštovati sve primjenjive pravne propise koje se odnose na softver i/ili servise. Dopuštenje vlade SAD-a potrebno je za prijenos tog softvera i servisa vladama država za koje postoji embargo ili određenim zabranjenim ugovornim stranama. (Više informacija potražite na adresi HIPERVEZA treasury.gov/resource-center/Documents/soc_net.pdf). Dodatno, plaćeni servisi podložni su izvoznim pravnim propisima Sjedinjenih Država na koje morate pristati. Ti zakoni obuhvaćaju ograničenja vezana uz odredišta, krajnje korisnike i krajnju namjenu. Dodatne informacije potražite na adresi www.microsoft.com/exporting .
 • 6. PODRŠKA
 • 7. CJELOVITOST UGOVORA
  • Ovaj Dodatak (zajedno s odredbama koje su priložene uz softver, dodatke, ažuriranja i usluge koje pruža Microsoft, a vi ih koristite, kao i zasebna licenca koja može biti prisutna prilikom instalacije i korištenja softvera na licenciranom uređaju) i uvjeti koji se nalaze na web-vezama navedenima u ovom Dodatku predstavljaju cjelokupan ugovor za servis i softver i sve takve dodatke, ažuriranja i usluge (ako Microsoft ne pruža druge uvjete s takvim dodacima, ažuriranjima ili uslugama). Možete pregledati ovaj Dodatak nakon pokretanja softvera otvaranjem zaslona pomoći za softver i klikom na vezu Licencne odredbe za Microsoftov softver. Ugovorne odredbe možete također pregledati na bilo kojoj od veza navedenih u ovom ugovoru tako da u adresnu traku preglednika upišete URL-ove, te se obvezujete da ćete tako i postupiti. Izjavljujete da ste razumjeli da će se smatrati da ste korištenjem servisa izrazili svoj prihvat ovog Dodatka i pripadajućih odredbi na koje upućuju odgovarajuće veze. U ovom ugovoru nalaze se i veze s informacijama. Veze koje sadrže uvjete koji obvezuju vas i nas su: