LICENCSZERZŐDÉS MICROSOFT-SZOFTVERHEZ

MICROSOFT OFFICE 2013 ALKALMAZÁSSZOFTVER ASZTALI SZÁMÍTÓGÉPRE

Annak megállapításához, hogy az alábbi két külön licencfeltétel-csomag közül melyik vonatkozik Önre, nézze meg a licenc meghatározását. Ez a termékkulcsra vagy az Eredetiséget Igazoló Tanúsítványra ("Certificate of Authenticity" vagy "COA") nyomtatva található, illetve ha a szoftvert online módon szerezte be, a letöltési oldalon olvasható. Ha a licenc meghatározása "FPP," "Retail" vagy "PIPC," akkor az alábbi Kiskereskedelmi licencfeltételek vonatkoznak Önre. Ha OEM, akkor az alábbi OEM licencfeltételek vonatkoznak Önre. Ha segítségre van szüksége, látogasson el a microsoft.com/office/eula webhelyre – itt megállapíthatja, hogy milyen licenccel rendelkezik.

KISKERESKEDELMI LICENCFELTÉTELEK

Köszönjük, hogy a Microsoft Office 2013 szoftver használata mellett döntött. A jelen dokumentumban foglalt licencfeltételek olyan szerződést képeznek a Microsoft Corporation (vagy az Ön lakhelyétől függően annak egy társvállalata) és Ön között, amely az Ön használati jogait határozza meg az Office 2013 szoftverre vonatkozóan. Kényelmi szempontból a jelen szerződést két részre osztottuk. Az első rész alapfogalmakat tisztáz, az azt követő További feltételek és a Korlátozott jótállás című rész pedig részletesebb feltételeket tartalmaz. Önnek a teljes szerződést át kell tanulmányoznia, a benne található hivatkozásokkal együtt, hiszen az összes feltétel fontos, és együttesen alkotja az Önre vonatkozó jelen szerződést. A hivatkozott rendelkezésekről úgy tud tájékozódni, hogy a hivatkozást bemásolja a böngésző ablakába. A TOVÁBBI FELTÉTELEK A BÉKÉLTETŐ TESTÜLET DÖNTÉSÉNEK KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ ELFOGADÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEKET TARTALMAZNAK, VALAMINT A PERTÁRASÁGOKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL JOGÁRÓL VALÓ LEMONDÁST ÍRJÁK ELŐ. HA AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN LAKIK, AKKOR EZEK A RENDELKEZÉSEK BEFOLYÁSOLJÁK A MICROSOFTTAL SZEMBENI VITÁS KÉRDÉSEK MEGOLDÁSÁRA VONATKOZÓ JOGAIT, EZÉRT FIGYELMESEN OLVASSA EL ŐKET.
A JELEN SZERZŐDÉS ELFOGADÁSÁVAL, ILLETVE A SZOFTVER HASZNÁLATÁVAL ÖN ELFOGADJA AZ ÖSSZES FELTÉTELT, ÉS HOZZÁJÁRUL BIZONYOS ADATOK ÁTVITELÉHEZ AZ AKTIVÁLÁS SORÁN, ILLETVE A SZOFTVER INTERNETALAPÚ SZOLGÁLTATÁSAI SZÁMÁRA. HA NEM FOGADJA EL A JELEN FELTÉTELEKET, ILLETVE NEM AZOKNAK MEGFELELŐEN CSELEKSZIK, AKKOR NEM HASZNÁLHATJA SEM A SZOFTVERT, SEM ANNAK SZOLGÁLTATÁSAIT. A vételár visszatérítése vagy jóváírása érdekében a szoftvert vissza kell juttatnia ahhoz a kiskereskedőhöz vagy más helyre, ahol a szoftverlicencet megvásárolta.
Hogyan használhatom a szoftvert? A szoftvert vagy annak az Önhöz került példányát mi nem eladjuk, hanem csupán licencbe adjuk Önnek. A licencszerződés értelmében Önnek jogában áll telepíteni és használni a szoftver egyetlen példányát egyetlen számítógépen (a licencelt számítógépen) úgy, hogy azt egyszerre csak egyetlen személy használja, feltéve, hogy betartja jelen szerződés összes feltételét. A szoftver licence véglegesen hozzá van rendelve a licencelt számítógéphez. Az egyes országokra, a szoftver Korlátozott Jogokat Biztosító Verzióira és Speciális Kiadásaira vonatkozó licencek és feltételek a További feltételek című részben találhatók. A licencjog a szoftver alkotórészeire mint egységes termékre vonatkozik. Az alkotórészeket nem különítheti el, nem virtualizálhatja és nem telepítheti különböző számítógépekre. A szoftver több verziót (például 32 és 64 bites verziót) tartalmazhat; Önnek e verziók közül egyszerre csak egyet áll jogban telepíteni és használni. Az alábbi "Távoli hozzáférés" című szakaszban megengedett esetektől eltekintve a jelen licenc a szoftvernek kizárólag a licencelt számítógép beviteli eszközeinek (billentyűzet, egér, érintőképernyő) segítségével történő közvetlen használatát engedélyezi. Nem engedi meg a szoftver telepítését kiszolgálóra, sem olyan módon, hogy a szoftvert belső vagy külső hálózaton át a kiszolgálóhoz csatlakozó számítógépek(ről) vagy eszközök(ről) használják. A szoftver licence kereskedelmi szoftverüzemeltetési (hosting) szolgáltatást nyújtását sem engedi meg. A többfelhasználós használatra és a virtualizációra vonatkozóan a További feltételek adnak részletes tájékoztatást.
Hogyan juthatok hozzá biztonsági másolathoz? A microsoft.com/office/backup. A szoftver biztonsági másolatát nem terjesztheti. Ezt Ön kizárólag a szoftver licencelt számítógépen való újratelepítésére használhatja.
Átrendelhetem a szoftvert egy másik számítógéphez, illetve átruházhatom egy másik felhasználóra? A szoftvert nem ruházhatja át másik felhasználóra. Ön a szoftvert közvetlenül egy harmadik félre kizárólag a licencelt számítógépre telepítve, az Eredetiséget Igazoló Tanúsítvány címkéjével és a jelen szerződéssel együtt ruházhatja át. Az átruházás előtt a másik félnek el kell fogadnia, hogy ez a szerződés vonatkozik az átruházásra és a szoftver használatára. Ön nem őrizhet meg semmiféle másolatot. Ön ezt a szoftver átrendelheti egy másik számítógéphez, de 90 napon belül csak egy alkalommal. Átrendeléskor ez a másik számítógép lesz a "licencelt számítógép". Ha azonban a licencelt számítógépet hardverhiba miatt kivonja a használatból, a licencet hamarabb is átrendelheti.
HA ÖN NÉMETORSZÁGBAN ÉL, AKKOR A FENTI RENDELKEZÉS (Átrendelhetem a szoftvert egy másik számítógéphez, illetve átruházhatom egy másik felhasználóra?) NEM VONATKOZIK ÖNRE. Helyébe a következő lép: A szoftvernek és szoftver használati jogának bármely, harmadik félre történő átruházása összhangban kell legyen a jogszabályokban foglalt törvényi előírásokkal.
Hogyan megy az internetes aktiválás? Az aktiválás összerendeli a szoftver használatát egy adott számítógéppel, illetve eszközzel. Az aktiválás során a szoftver automatikusan felveszi a kapcsolatot a Microsofttal vagy annak társvállalatával annak ellenőrzése céljából, hogy a szoftver eredeti-e és a licenc a licencelt számítógéphez tartozik-e. Ez a folyamat az "aktiválás". Mivel az aktiválás célja az, hogy felfedezze a szoftver licencének, illetve aktiváló funkcióinak illetéktelen módosítását, valamint hogy egyébként megakadályozza a szoftver illetéktelen használatát, Ön nem használhatja a szoftvert az aktiválásra fenntartott időtartam lejárta után, és nem kerülheti ki vagy meg az aktiválást. Ha az aktiválásra fenntartott időtartam alatt nem adja meg a termékkulcsot, a szoftver legtöbb funkciója többé nem fog működni.
Összegyűjti a szoftver a személyes adataimat? Amikor Ön számítógépével az internethez csatlakozik, a szoftver egyes funkciói kapcsolatba léphetnek a Microsoft vagy szolgáltatói számítógépes rendszerével, hogy velük adatokat cseréljenek. Ön nem minden eseten kap külön értesítést a kapcsolódáskor. Azzal, hogy használja e szolgáltatások valamelyikét, beleegyezik abba, hogy az illető szolgáltatás használata során ilyen adatokat küldjön és fogadjon. Számos ilyen szolgáltatás kikapcsolható, illetve lehetősége van arra, hogy igénybe vegye vagy ne vegye igénybe őket.
Hogyan használjuk fel az Ön adatait? A Microsoft a szoftver szolgáltatásainak használata során gyűjtött adatokat a szoftver frissítésére és javítására, továbbá termékeinek és szolgáltatásainak egyéb továbbfejlesztésére használja fel. Bizonyos körülmények között másokkal is megosztjuk ezeket az adatokat. Például a hibajelentéseket megosztjuk az illetékes hardver- és szoftverszállítókkal, hogy azok segítségével ők továbbfejleszthessék a Microsoft-termékekkel együtt működő termékeiket. Ön hozzájárul ahhoz, hogy az adatokat az r.office.microsoft.com/r/rlidOOPrivacyState15HighLight?clid=1038.
Mire vonatkozik ez a szerződés? Ez a szerződés a szoftverre, arra az adathordozóra, amelyen Ön a szoftvert megkapta, továbbá a Microsofttól a szoftverhez kapott frissítésekre, kiegészítésekre és szolgáltatásokra vonatkozik, hacsak ezeket más feltételek nem kísérik.
Van valami, amit nem tehetek meg a szoftverrel? Igen. Mivel a szoftvert Önnek licencbe adja, nem pedig eladja, a Microsoft fenntart minden olyan jogot (például a szellemi tulajdon védelméről szóló jogszabályok által biztosított jogokat), amelyet a jelen szerződésben kifejezetten nem ad át Önnek. Ez a licenc különösen nem ad jogot Önnek a következőkre, így Ön nem teheti a következőket: nem használhatja, illetve virtualizálhatja külön a szoftver szolgáltatásait, nem teheti közzé, nem másolhatja le (a megengedett biztonsági másolat kivételével), nem adhatja bérbe, tartós bérletbe, kölcsönbe a szoftvert, nem ruházhatja át a szoftvert (kivéve a jelen szerződés által megengedett módon), nem kísérelheti meg megkerülni a szoftver technikai védelmi funkcióit, nem fordíthatja vissza és nem fejtheti vissza a szoftvert, továbbá nem nyerheti vissza annak forráskódját, kivéve, ha azt a helyi jogszabályok erre a jelen szerződés tiltása ellenére megengedik. Ez esetben csak azt teheti meg, amire a törvény feljogosítja. Az internetalapú szolgáltatások használatakor semmilyen olyan módon nem használhatja ezeket a szolgáltatásokat, amely megzavarja e szolgáltatások mások általi használatát, illetve annak érdekében, hogy jogosulatlanul próbáljon hozzáférni valamilyen szolgáltatáshoz, adathoz, fiókhoz vagy hálózathoz.
Mit kell tudni a szoftver frissítéséről és konvertálásáról? Ha a jelen szerződés tárgyát képező szoftvert az Ön meglévő szoftverének frissítéseként vagy konvertálásaként telepíti, akkor a frissítés, illetve konvertálás felváltja a frissített, illetve konvertált eredeti szoftvert. Frissítés után Ön minden jogát elveszíti az eredeti operációs rendszerre vonatkozóan, és semmilyen módon nem használhatja azt tovább, illetve nem ruházhatja azt át senki számra. Ez a szerződés szabályozza az Ön jogait a frissítő szoftverre vonatkozóan, és a frissített szoftverre vonatkozó szerződés helyébe lép.

TOVÁBBI FELTÉTELEK

 • 1. LICENCJOGOK ÉS TÖBBFELHASZNÁLÓS HASZNÁLAT
  • 1. Számítógép. A jelen szerződésben a "számítógép" kifejezés egy tárolóeszközzel rendelkező olyan (fizikai vagy virtuális) hardverrendszert jelent, amely alkalmas a szoftver futtatására. Egy hardverpartíció vagy beillesztett egység (blade) is számítógépnek minősül.
  • 2. Több vagy készletezett kapcsolat. Sem hardver, sem szoftver segítségével nem vonhatja készletbe a kapcsolatokat (pooling), nem csökkentheti a szoftvert elérő vagy használó eszközök vagy felhasználók számát (multiplexing), sem pedig más módon nem engedheti meg, hogy több felhasználó vagy több számítógép vagy eszköz közvetve, a licencelt számítógépen keresztül érje el és használja a szoftvert.
  • 3. Használat virtualizált környezetben. Ha virtualizáló szoftverrel, ideértve az ügyféloldali Hyper V-t is, hoz létre egy vagy több virtuális számítógépet egy számítógép-hardverrendszeren, akkor minden ilyen virtuális számítógép és a fizikai számítógép is külön számítógépnek számít a jelen szerződés vonatkozásában. A licenc csak azt engedélyezi Önnek, hogy a szoftver egyetlen példányát egyetlen számítógépre telepítse, függetlenül attól, hogy az fizikai vagy virtuális-e. Ha a szoftvert több számítógépen kívánja használni, akkor ehhez a szoftver külön példányait kell beszereznie, és mindegyik példányhoz külön licencet is be kell szereznie. Virtualizált környezetben való használat esetén előfordulhat, hogy a digitális jogkezelési vagy más, a teljes kötetű merevlemez-titkosítást alkalmazó technológiával védett tartalom nem annyira biztonságos.
  • 4. Távoli hozzáférés: Az a felhasználó, aki a licencelt számítógépet elődlegesen használja, az "elsődleges felhasználó". Az elsődleges felhasználó a licencelt eszközre telepített szoftvert egy másik eszközről távolról is elérheti és használhatja, feltéve, hogy a licencelt eszközre telepített szoftvert ugyanakkor egy másik felhasználó nem használja nem táveléréssel. Kivételt jelent ez alól az az eset, amikor Ön mások számára is engedélyezheti, hogy a szoftverhez egyidejűleg hozzáférjenek, de kizárólag terméktámogatási szolgáltatást nyújtásának céljából.
 • 2. BÉKÉLTETŐ TESTÜLET KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ DÖNTÉSE ÉS LEMONDÁS PERTÁRASÁGOKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL JOGÁRÓL
  • 1. Alkalmazás. Ez a B szakasz vonatkozik minden vitás kérdésre, KIVÉVE, HA AZ NEM VET FEL AZ ÖN, A MICROSOFT VAGY VALAMELYIK LICENCBE ADÓNK SZELLEMI TULAJDONJOGÁNAK ÉRVÉNYESÍTÉSÉVEL VAGY ÉRVÉNYESSÉGÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉST. A vitás kérdés minden olyan vitát, tevékenységet vagy egyéb ellentétet jelent Ön és a Microsoft között, amely a szoftverre (ideértve annak árát is), illetve a jelen szerződésre vonatkozik, függetlenül attól, hogy alapját szerződés, jótállás, szerződésen kívüli károkozás, törvény, jogszabály, rendelet vagy egyéb jogi vagy igazságossági megfontolás képezi-e. A "vita" és a "vitás kérdés" kifejezés a jogszabályok által megengedett legszélesebb értelemben értendő.
  • 2. Notice of Dispute (Értesítés vitás kérdésről). Vita esetén Önnek, illetve a Microsoftnak Notice of Dispute (Értesítés Vitás Kérdésről) értesítést kell küldenie a másik félnek; ez egy olyan írásba foglalt nyilatkozat, amely tartalmazza az illető fél nevét, címét és kapcsolattartási adatait, a vitát kiváltó tényeket, valamint a kívánt megoldást. A Notice of Dispute (Értesítés Vitás Kérdésről) dokumentumot Önnek postán kell elküldenie a következő címre: Microsoft Corporation, ATTN: LCA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Űrlap a következő címen érhető el: go.microsoft.com/fwlink/?linkid=245499. A Microsoft a Notice of Dispute (Értesítés Vitás Kérdésről) dokumentumot Önnek postán küldi meg az Ön címére, ha az ismert, ellenkező esetben e-mail címére küldi meg. A Notice of Dispute (Értesítés Vitás Kérdésről) dátumától számított 60 napon belül Ön és a Microsoft informális egyeztetéseken kísérlik meg rendezni a vitás kérdést. 60 nap múltával a Microsoft választottbírósági eljárást kezdeményezhet.
  • 3. Small Claims Court (Kis értékű polgári jogi ügyek bírósága). Önnek jogában áll a lakhelye szerint illetékes, illetve a Washington állambeli King megyei Small Claims Court kis értékű polgári jogi ügyekkel foglalkozó bírósághoz fordulni, amennyiben a vita eleget tesz a Small Claims Court bíróság elé vihető ügyekre vonatkozó összes követelménynek. Önnek attól függetlenül jogában áll Small Claims Court bírósághoz fordulni, hogy előzőleg folytatott-e informális egyeztetést.
  • 4. BÉKÉLTETŐ TESTÜLET KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ DÖNTÉSE. HA ÖN ÉS MICROSOFT NEM TUDJA MEGOLDANI A VITÁS KÉRDÉSEKET INFORMÁLIS EGYEZTETÉSSEL VAGY SMALL CLAIM COURT BÍRÓSÁG ELŐTT, A MEGOLDÁSRA MINDEN TOVÁBBI KÍSÉRLET KIZÁRÓLAG BÉKÉLTETŐ TESTÜLET ELŐTT TEHETŐ, MELYNEK DÖNTÉSÉT MINDKÉT FÉL KÖTELEZŐ ÉRVÉNNYEL ELFOGADJA. ÖN LEMOND ARRÓL A JOGÁRÓL, HOGY BÁRMILYEN VITÁS KÉRDÉSSEL KAPCSOLATBAN BÍRÓSÁGI ELJÁRÁST VAGY PERT INDÍTSON (VAGY HOGY PERTÁRSASÁG TAGJA LEGYEN). Ehelyett minden vitás kérdést egy pártatlan békebíró vagy választottbíróság előtt oldanak meg, akinek döntése jogerős, eltekintve a Federal Arbitration Act törvényben megfogalmazott korlátozott fellebbezési lehetőségektől. A békebíró, illetve választottbíróság döntését a felek vonatkozásában bármely bíróság vagy joghatóság érvényesítheti.
  • 5. LEMONDÁS PERTÁRASÁGBAN VALÓ RÉSZVÉTEL JOGÁRÓL. MINDEN VITÁS KÉRDÉS MEGOLDÁSÁRA TETT ELŐTERJESZTÉS VAGY PER MINDEN FÓRUMON KIZÁRÓLAG EGYEDILEG TÖRTÉNHET. SEM ÖN, SEM A MICROSOFT NEM PRÓBÁLJA MEG A VITÁT PERTÁRSASÁG TAGJAKÉNT, MAGÁNÜGYVÉD SEGÍTSÉGÉVEL, VAGY BÁRMILYEN MÁS OLYAN MÓDON RENDEZNI, AMELYBEN BÁRMELYIK FÉL KÉPVISELŐKÉNT VAGY KÉPVISELETI CÉLLAL LÉP FEL. SEMMILYEN BÉKÉLTETÉS VAGY ELŐTERJESZTÉS SEM VONHATÓ ÖSSZE EGY MÁSIKKAL AZ ÖSSZES ÉRINTETT FÉL ELŐZETES ÍRÁSOS BELEEGYEZÉSE NÉLKÜL.
  • 6. Választottbírósági eljárás, költségek, díjak és ösztönzők. Minden választottbírósági eljárást az American Arbitration Association ("AAA") hajt végre a Commercial Arbitration Rules (Kereskedelmi Választottbírósági Szabályok) szabályoknak, és sok esetben a hozzá tartozó Supplementary Procedures for Consumer-Related Disputes (Kiegészítő Eljárások Fogyasztókkal Kapcsolatos Vitákhoz) kiegészítésnek megfelelően. További tájékoztatás az adr.org webhelyen, illetve a +1-800-778-7879 telefonszámon kapható. A legfeljebb 75 000 $ értékű viták esetén a Microsoft azonnal megtéríti az Ön perköltségét és kifizeti az AAA díját, valamint a választottbírósági díjakat. Ön és a Microsoft megállapodik abban, hogy az eljárásokra, a díjakra és az ösztönzőkre vonatkozóan elfogadják a go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=261245 webhelyen található feltételeket. A választottbírósági eljárás megkezdéséhez küldje be a go.microsoft.com/fwlink/?linkid=245497 webhelyen található űrlapot az AAA-hoz. Ön vállalja, hogy választottbírósági eljárást kizárólag a lakhelye szerinti megyében vagy a Washington állambeli King megyében indít. A Microsoft vállalja, hogy választottbírósági eljárást kizárólag az Ön lakhelye szerinti megyében indít.
  • 7. Az igényeket és a vitás kérdéseket egy éven belül bíróság vagy választottbíróság elé kell vinni. A vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben, minden olyan igényt és vitás kérdést, amelyre a B szakasz vonatkozik, egy éven belül Small Claims Court bíróság (B.3 szakasz) vagy választottbíróság (B.4 szakasz) elé kell vinni. Az egyéves időszak akkor kezdődik, amikor az igény, illetve a vitás kérdés először bíróság vagy békéltető testület elő vihető lett volna. Amennyiben az igény, illetve a vitás kérdés ezen időn belül nem kerül bíróság vagy békéltető testület elé, az véglegesen elévül.
  • 8. Részleges érvénytelenség. Ha a B.5 szakaszban körülírt lemondás a pertársaságban való részvételi jogról jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak bizonyulna egy vita egyes részeit vagy egészét illetően, akkor ezekre a részekre nem vonatkozik a B szakasz (választottbírósági eljárás). Ezekkel a részekkel kapcsolatban rendes bírósági eljárásnak van helye, a fennmaradó részekre pedig választottbírósági eljárások alkalmazandók. Ha a B szakasz bármely más rendelkezése jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, az illető rendelkezés érvényét veszti, de a B szakasz többi része teljes mértékben érvényben marad.
 • 3. ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK
  • Minden egyéb, a jelen szerződéssel kapcsolatos igény és jogvita tekintetében az Ön lakhelye szerinti állam, illetve ország törvényei az irányadók, beleértve a szerződésszegésből származó igényeket, az állami fogyasztóvédelmi törvényekkel kapcsolatos igényeket, a tisztességtelen verseny tilalmára, a vélelmezett jótállásra és a jogtalan gyarapodás tilalmára vonatkozó törvények megszegéséből, valamint a szerződésen kívüli károkozásból adódó igényeket. Ha a szoftvert bármely más országban szerezte be, az adott ország törvényei az irányadók. Ez a szerződés bizonyos jogokat határoz meg. Előfordulhat hogy az Ön államának vagy országának törvényei más jogokat biztosítanak Önnek, ideértve a fogyasztói jogokat is. Önt azon féllel szemben is megillethetik bizonyos jogok, akitől a szoftvert beszerezte. A jelen szerződés nem módosítja az ilyen jogokat, ha az állam vagy az ország törvényei ezt nem engedélyezik.
 • 4. AKTIVÁLÁS
  • 1. Az aktiválás részletei. Az aktiválás során a szoftver adatokat küld a szoftverről és a számítógépről a Microsoftnak. Ilyen adat a szoftver verziószáma, licencverziója, nyelve és termékkulcsa, a számítógép IP-címe, valamint a számítógép hardverkonfigurációjából származó adatok. Az aktiválásról további tájékoztatást a microsoft.com/piracy/activation.mspx webhelyen talál. Ha a licencelt számítógép az internethez csatlakozik, a szoftver automatikusan hozzákapcsolódik a Microsoft számítógépes rendszeréhez aktiválás céljából. Ön a szoftvert manuális úton, az interneten vagy telefonon keresztül is aktiválhatja. Ilyen esetben szolgáltatási díjköltségek merülhetnek fel.
  • 2. Újraaktiválás. A számítógép alkotórészeinek vagy a szoftvernek bizonyos módosításai miatt szükségessé válhat a szoftver újraaktiválása.
  • 3. Sikertelen aktiválás. Ha az online aktiválás során a szoftver licencelő vagy aktiváló szolgáltatásai hamisnak vagy nem megfelelően licenceltnek bizonyulnak, akkor az aktiválás sikertelen lesz. A szoftver értesíti Önt arról, hogy a szoftver telepített példánya megfelelően van-e licencelve. Ezen túlmenően Ön emlékeztetőket is kap a szoftver megfelelően licencelt példányának beszerzésére.
  • 4. Frissítések. Ön javításokat és frissítéseket a szoftverhez kizárólag a Microsofttól vagy felhatalmazott forrásoktól kaphat. A Microsoft egyes frissítéseket, terméktámogatást és egyéb szolgáltatásokat kizárólag eredeti Microsoft-szoftverek felhasználói számára nyújt. A Microsoft-szoftver eredetiségének ellenőrzéséről a howtotell.com webhelyen olvasható további tájékoztatás.
 • 5. INTERNETALAPÚ SZOLGÁLTATÁSOK; SZEMÉLYES ADATOK
  • Az alábbi szoftverszolgáltatások internetes protokollokat használnak, amelyek a Microsoftnak (vagy szállítóinak vagy szolgáltatóinak) különféle számítógépadatokat küldenek, például az Ön IP-címét, az operációs rendszer típusát, a böngésző adatait, a használt szoftver nevét és verziószámát, valamint azon számítógép nyelvi kódját, amelyre a szoftver telepítve van. A Microsoft arra használja ezeket az adatokat az r.office.microsoft.com/r/rlidOOPrivacyState15HighLight?clid=1038 webhelyen olvasható Office 2013 Adatvédelmi Nyilatkozatában ismertetett módon, hogy internetalapú szolgáltatásokat nyújtson Önnek. Egyes Internetalapú szolgáltatások nyújtására később, a Microsoft Update frissítési szolgáltatáson keresztül kerülhet sor.
  • 1. Hozzájárulás az internetalapú szolgáltatások használatához. Az alábbiakban és az Office 2013 Adatvédelmi nyilatkozatában ismertetett szoftverfunkciók az interneten keresztül kapcsolódnak a Microsoft vagy a szolgáltató számítógéprendszereihez. Bizonyos esetekben Ön nem kap külön értesítést a kapcsolódáskor. Bizonyos esetekben ezeket a funkciókat kikapcsolhatja, vagy lehetősége van nem használni őket. Ha bővebb tájékoztatást szeretne kapni ezekről a funkciókról, olvassa el az Office 2013 Adatvédelmi nyilatkozatát az r.office.microsoft.com/r/rlidOOPrivacyState15HighLight?clid=1038 webhelyen. E SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉVEL ÖN HOZZÁJÁRUL AZ ADATOK ÁTVITELÉHEZ. A Microsoft nem használja fel az említett adatokat sem az Ön azonosítására, sem az Önnel való kapcsolatfelvételre.
  • 2. Felhasználói élmény fokozása program (Customer Experience Improvement Program; CEIP). Ez a szoftver a Felhasználói élmény fokozása program funkciót használja, amely automatikusan információt küld a Microsoftnak a hardverről és a szoftver használati módjáról. A Microsoft nem használja fel az említett adatokat sem az Ön azonosítására, sem az Önnel való kapcsolatfelvételre. Az CEIP rendszeres időközönként egy kisméretű fájlt is letölt az Ön számítógépére. A fájl segítségével a Microsoft össze tudja gyűjteni a szoftver használata során előforduló hibákkal kapcsolatos adatokat. A szolgáltatás a hibákkal kapcsolatban elérhető új súgóinformációkat is letöltheti számítógépére. Ha bővebb tájékoztatást szeretne kapni a Felhasználói élmény fokozása programról, látogasson el a microsoft.com/products/ceip/HU-HU/privacypolicy.mspx webhelyre.
  • 3. Online szolgáltatások és tartalom. A szoftver szolgáltatásai képesek az Ön számára online tartalmat lehívni a Microsofttól. Egyes funkciók azt is lehetővé tehetik, hogy Ön megkeressen és elérhessen online információt. Ilyen szolgáltatás például a ClipArt, a sablonok, az online oktatás, az online segítségnyújtás, a súgó és a Naptár Outlook Weather funkciója. Ha ment egy Office.com-ról származó sablont, akkor a szoftver adatokat küld el a Microsoftnak az interneten keresztül, például a sablont azonosító adatokat, de a sablonnal Ön által létrehozott konkrét dokumentumokat nem küldi el. Ezeket az adatokat a Microsoft szolgáltatásai továbbfejlesztésére és arra használja fel, hogy Önnek kérésre tartalmat biztosítson. Ön dönthet úgy, hogy nem használja ezeket az online szolgáltatásokat és tartalmakat. Ha bővebb tájékoztatást szeretne kapni, olvassa el az Office 2013 szoftvernek a jelen szerződés végén hivatkozásként megadott Adatvédelmi nyilatkozatát.
  • 4. Cookie-k. Ha Ön úgy dönt, hogy használja a szoftver online szolgáltatásait, illetve funkcióit, például az online súgó és támogatás szolgáltatást vagy a sablonokat, akkor előfordulhat, hogy cookie-k kerülnek beállításra. Ha bővebb tájékoztatást szeretne kapni a cookie-k blokkolásáról, szabályozásáról és törléséről, akkor olvassa el az Office 2013 szoftvernek a jelen szerződés végén hivatkozásként megadott Adatvédelmi nyilatkozatát.
  • 5. Office 2013 a Windows 8 operációs rendszeren. Ha a szoftvert Windows 8 operációs rendszert használó számítógépen futtatja, és bekapcsolta a szoftver online funkció- és tartalomszolgáltatását, akkor amikor egy Microsoft-fiókkal bejelentkezik a Windows 8 rendszerbe, ugyanazzal a Microsoft-fiókkal egyúttal automatikusan bejelentkezik a szoftverbe is. Ez lehetővé teszi, hogy a OneDrive online tárterületen tároljon és érjen el fájlokat, és anélkül élvezze az Office Roaming Service szolgáltatást, hogy újra és újra meg kellene adnia Microsoft-fiókjának felhasználónevét és jelszavát. Ha bővebb tájékoztatást szeretne kapni az Office Roaming Service szolgáltatásról és arról, hogyan lehet Microsoft-fiókkal bejelentkezni a szoftverbe, olvassa el az Office 2013 szoftvernek a jelen szerződés végén hivatkozásként megadott Adatvédelmi nyilatkozatát.
  • 6. Digitális tanúsítványok. A szoftver digitális tanúsítványokat használ. Ezek a digitális tanúsítványok hitelesítik az X.509 szabványnak megfelelően kódolt információt küldő internethasználókat. Ezenkívül felhasználhatók fájlok és makrók digitális aláírására a fájltartalom sértetlenségének és eredetének vizsgálata érdekében. A szoftver tanúsítványokat hív le, és frissíti a visszavont tanúsítványok listáit az interneten keresztül, ha azok elérhetők.
  • 7. Automatikus frissítés. A Click-to-Run technológiával ellátott szoftver rendszeresen ellenőrizheti a Microsoftnál a szoftver frissítéseit és bővítéseit. Ha a szoftver ilyen frissítéseket vagy bővítéseket talál, előfordulhat, hogy azok automatikusan letöltésre és telepítésre kerülnek a licencelt számítógépen.
  • 8. Az adatok felhasználása. A számítógépadatokat, a hibajelentéseket és a kártékony programokkal kapcsolatos jelentéseket a Microsoft felhasználhatja szoftverei és szolgáltatásai fejlesztésére. Azokat meg is oszthatjuk másokkal, például a hardver- vagy szoftvergyártókkal. Az adatokat az ilyen felek arra használhatják, hogy javítsák termékeik együttműködését a Microsoft szoftverekkel.
  • 9. Az internetalapú szolgáltatásokkal való visszaélés. Tilos a szolgáltatások bármely olyan módon történő használata, amelynek következtében azok károsodhatnak, illetve amely zavarhatja e szolgáltatások bármely más fél általi használatát. Ön nem használhatja a szolgáltatásokat arra, hogy bármilyen módon jogosulatlanul hozzáférést próbáljon szerezni bármilyen szolgáltatáshoz, adathoz, fiókhoz vagy hálózathoz.
  • 10. Információs jogok kezelése. A szoftver olyan funkciót tartalmaz, amely lehetővé teszi, hogy Ön olyan tartalmat hozzon létre, amely az Ön engedélye nélkül nem nyomtatható, nem másolható és nem küldhető el mások részére. Előfordulhat, hogy a funkció első alkalommal történő használatához csatlakoznia kell a Microsoft számítógépes rendszereihez, és hogy a funkció frissítéséhez rendszeresen meg kell ismételnie a csatlakozást a Microsofthoz. További tájékoztatást az o15.officeredir.microsoft.com/r/rlidIRMHelp?clid=1038 webhelyen olvashat. Önnek lehetősége van arra, hogy ne használja ezt a szolgáltatást.
  • 11. Office Roaming Service. Ha úgy dönt, hogy Microsoft-fiókjával jelentkezik be a szoftverbe, akkor egyúttal bekapcsolja az Office Roaming Service szolgáltatást is. Ha bekapcsolja az Office Roaming Service szolgáltatást, akkor a rendszer bizonyos beállításokat (többek között a Legutóbb használt dokumentumok listáját, az Ön saját szótárát és a használt megjelenítési témákat) az interneten keresztül elküldi a Microsoft kiszolgálóinak, ahol azok tárolásra kerülnek, és ahonnan majd letöltődnek az Ön számítógépére, amikor legközelebb Microsoft-fiókjával bejelentkezik a szolgáltatásba. Ha bővebb tájékoztatást szeretne kapni az Office Roaming Service szolgáltatásról, olvassa el az Office 2013 szoftvernek a jelen szerződés végén hivatkozásként megadott Adatvédelmi nyilatkozatát.
 • 6. A LICENC IGAZOLÁSA ("PROOF OF LICENSE" VAGY "POL")
  • 1. A licenc eredetiségének igazolása. Ha Ön a szoftvert fizikai csomagban szerezte be, akkor az Ön licencének igazolása az eredeti Microsoft Eredetiséget Igazoló Tanúsítvány ("Certificate of Authenticity" vagy "COA") címke az azt kísérő eredeti termékkulccsal, valamint a vásárlás igazolása. Ha Ön a szoftvert online úton szerezte be és töltötte le, akkor az Ön licencének igazolása a szoftverhez tartozó, vásárláskor kapott eredeti Microsoft termékkulcs vagy PIN-kód és az eredeti Microsoft szoftverek hivatalos elektronikus szállítójától kapott vásárlási igazolás. A vásárlás igazolása kereskedője nyilvántartása alapján ellenőrzés tárgyát képezheti.
  • 2. Frissítési vagy konvertálási licenc. Ha Ön frissíti vagy konvertálja a szoftvert, a licenc igazolására a következők szolgálnak:
   • az eredeti licencigazolás a szoftver azon korábbi verziójához, amelyet frissít, illetve konvertál, valamint
   • az eredeti licencigazolás a szoftver azon későbbi verziójához, amelyre frissít, illetve konvertál.
  • A Microsoft-szoftver eredetiségének ellenőrzéséről a howtotell.com webhelyen olvasható további tájékoztatás.
 • 7. KORLÁTOZOTT JOGOKAT BIZTOSÍTÓ VERZIÓK
  • A szoftver egyes verziói (például a szoftver "Kereskedelmi forgalomba nem hozható" ("Not for Resale" vagy "NFR"), illetve "Oktatási változat" vagy "Egyetemi változat" ("Academic Edition" vagy "AE", illetve "University") változata) korlátozott céllal kerülnek forgalomba. A "Kereskedelmi forgalomba nem hozható" ("Not for Resale" vagy "NFR") felirattal megjelölt szoftvert Ön nem adhatja el, az "Egyetemi változat" vagy "Oktatási változat" ("University," "Academic Edition" vagy "AE") felirattal megjelölt szoftvert pedig csak akkor használhatja, ha Ön Minősített Oktatási Felhasználó. Ha többet szeretne megtudni a szoftverek oktatási változatáról, vagy ha ki szeretné deríteni, hogy Ön Minősített Oktatási Felhasználó-e, akkor látogasson el a microsoft.com/education webhelyre, vagy vegye fel a kapcsolatot a Microsoft helyi társvállalatával. Oktatási és Egyetemi ("Academic" és "University") szoftver nem használható kereskedelmi, nonprofit vagy jövedelemszerzésre irányuló tevékenységre.
 • 8. OTTHONI ÉS TANULÓI HASZNÁLATRA SZÁNT SZOFTVER
  • A szoftver "Otthoni és tanulói használatra szánt" ("Home and Student") kiadása nem használható kereskedelmi, nonprofit vagy jövedelemszerzésre irányuló tevékenységre.
 • 9. JAPÁN
  • Ha Ön Japánban él, vagy ha akkor vásárolta a szoftvert, amikor Japánban élt, a licenc a következő jogokat biztosítja Önnek:
   • 1. "PIPC." "PIPC" jelzésű szoftver eresén Ön a szoftver egyetlen példányát egyetlen licencelt számítógépen telepítheti és használhatja, feltéve, hogy betartja jelen szerződés összes feltételét. A szoftver licence véglegesen hozzá van rendelve a licencelt számítógéphez.
   • 2. Nem PIPC jelzésű kiadások. Önnek jogában áll telepíteni és használni a szoftver egyetlen példányát egy licencelt számítógépen (az első licencelt számítógépen), feltéve, hogy betartja jelen szerződés összes feltételét. Feltéve, hogy betartja a jelen szerződés összes előírását, Ön telepítheti a szoftver egy másik példányát egy második licencelt számítógépre, hogy azt ott az első licencelt számítógép elsődleges felhasználója használja. A szoftverről készíthet egyetlen biztonsági másolatot, és ezt a biztonsági másolatot az alább leírtaknak megfelelően használhatja. A szoftvert átviheti az Ön egy saját másik számítógépére. A szoftvert (a licenccel együtt) átviheti valaki más számítógépére, feltéve, hogy a) Ön a szoftver első licencelt felhasználója és b) az új felhasználó elfogadja jelen szerződés feltételeit. Az átruházáshoz át kell adnia az eredeti adathordozót, az Eredetiséget Igazoló Tanúsítványt ("Certificate of Authenticity" vagy "COA"), a termékkulcsot és a vásárlás igazolását közvetlenül a másik személynek; Ön a szoftver egyetlen példányát sem tarthatja meg. Az átruházáshoz felhasználhatja a biztonsági másolat megengedett példányát, illetve azt az eredeti adathordozót, amelyen a szoftvert megszerezte. Amikor a szoftvert átviszi egy új számítógépre, a szoftvert le kell törölnie a korábbi számítógépről. A szoftver nem viheti át azzal a céllal, hogy licenceket osszon meg számítógépek között.
 • 10. KATONAI SZOLGÁLATOT MÉLTÁNYOLÓ SZOFTVERKIADÁS ("Military Appreciation")
  • Önnek "Minősített katonai felhasználónak" kell lennie a Katonai szolgálatot méltányoló kiadás ("Military Appreciation") jelöléssel ellátott szoftver licencbe vételéhez. Ahhoz, hogy Ön Minősített katonai felhasználó lehessen az Egyesült Államokban, Önnek a Fegyveres Erők (Armed Services Exchanges) pártfogójának kell lennie az Egyesült Állomok szövetségi alapszabályai és szabályozásai szerint. A szoftver katonai szolgálatot méltányoló (Military Appreciation) kiadásának licence nem terjed ki semmiféle kereskedelmi, nonprofit vagy jövedelemszerzésre irányuló tevékenységre.
 • 11. KANADAI FEGYVERES ERŐKNEK SZÁNT SZOFTVER
  • Önnek "Hivatalos CANEX pártfogónak" ("CANEX Authorized Patron") kell lennie a "Kanadai Fegyveres Erők" ("Canadian Forces") jelöléssel ellátott szoftver licencbe vételéhez. Ahhoz, hogy Ön Hivatalos CANEX pártfogó lehessen, Önnek:
  • A Kanadai Fegyveres Erők (CF) tagjaként kell szolgálnia, vagy ilyen személy házastársának kell lennie;
  • Tagjának kell lennie a Kanadai Fegyveres Erők tartalékos állományának;
  • A Kanadai Fegyveres Erők nyugalmazott tagjának vagy a Nemzetvédelmi Osztály (DND) olyan civil alkalmazottjának kell lennie, aki DND-nyugdíjat kap;
  • "Állandó teljes vagy részmunkaidős NPF- (Non-Public Fund) vagy DND-alkalmazottnak, illetve házastársának kell lennie;
  • CANEX koncesszió kedvezményezettjének kell lennie (csak megbízók);
  • Minősített külföldi katonai személyzet tagjának kell lennie;
  • NPF-nyugdíjban részesülő NPF-alkalmazottnak kell lennie;
  • Alternatív szolgálatot teljesítő vállalkozó teljes munkaidős alkalmazottjának kell lennie;
  • CF-személyzet özvegyének kell lennie, aki a "Child Family Services Act", a "Defence Services Pension Contribution Act", a "Pension Act" vagy a "War Veterans Allowance Act" törvény értelmében kap juttatást,
  • A Kanadai Biztonsági Testület (Canadian Corps of Commissionaires) tagjának kell lennie bázison/szárnyon való állomásozás, illetve alkalmazás esetén; vagy
  • A kanadai Királyi Lovasrendőrség (Royal Canadian Mounted Police) tagjának kell lennie.
  • A szoftver Kanadai Fegyveres Erőknek szánt (Canadian Forces) kiadásának licence nem terjed ki semmiféle kereskedelmi, nonprofit vagy jövedelemszerzésre irányuló tevékenységre.
 • 12. OTTHONI HASZNÁLATI PROGRAMHOZ TARTOZÓ SZOFTVER
  • Önnek "Otthoni használati programra jogosult felhasználónak" kell lennie az "Otthoni használati program" ("Home Use Program") jelöléssel ellátott szoftver használatához. Ahhoz hogy Ön Otthoni használati programra jogosult felhasználó lehessen, teljesítenie kell mindkét alábbi feltételt:
  • egy olyan szervezet alkalmazottja, amely Frissítési garanciát is magában foglaló Microsoft Mennyiségi licencszerződéssel rendelkezik, valamint
  • olyan szoftver vagy termék licencelt példányának felhasználója, amelyhez érvényes Frissítési garancia tartozik.
 • 13. TOVÁBBI LICENCBEADÁSI FELTÉTELEK ÉS/VAGY HASZNÁLATI JOGOK
  • Harmadik féltől származó programok. A szoftver tartalmazhat olyan, harmadik féltől származó programot, amelynek licencét a jelen szerződés értelmében a Microsoft, nem pedig a harmadik fél biztosítja. A harmadik féltől származó programmal kapcsolatos bármilyen értesítés csak tájékoztatási célokat szolgál.
  • Betűkészlet-összetevők. A szoftver futása során a tartalom megjelenítésére és nyomtatására használhatja annak betűkészleteit. Átmenetileg letöltheti a betűkészleteket egy nyomtatóra vagy más kimeneti eszközre nyomtatás céljából, a betűkészletek tartalomba történő beágyazása kizárólag a betűkészletek beágyazására vonatkozó korlátozások betartásával megengedett.
  • Multimédiás elemek. A Microsoft licencet ad Önnek arra, hogy a szoftverben található multimédiás elemeket (képeket, ClipArt grafikákat, animációkat, hangokat, zenét, videoklipeket, sablonokat és más formátumú tartalmat) projektjeinek és dokumentumainak készítése, szerkesztése során másolja, terjessze, felhasználja és megjelenítse, de Önnek nem áll jogában a következőket tenni: (i) nem értékesítheti, nem adhatja licencbe és nem terjesztheti a multimédiás elemek példányait önmagukban vagy olyan termék részeként, amelyben a termék elsődleges értékét a multimédiás elemek képviselik; (ii) nem engedélyezheti ügyfelei számára a multimédiás elemek licencbe adását és terjesztését; (iii) nem értékesítheti és nem adhatja licencbe kereskedelmi célból az olyan multimédiás elemeket, amelyek azonosítható személyek, hatóságok, jelképek, védjegyek vagy emblémák ábrázolását tartalmazzák, és nem használhatja fel az ilyen típusú képeket oly módon hogy az az Ön termékének, szervezetének vagy tevékenységének támogatását vagy az azzal való kapcsolatukat kifejezze, vagy arra utaljon; valamint (iv) nem alkothat a multimédiás elemek felhasználásával szeméremsértő vagy megbotránkoztató műveket. A szoftver szolgáltatásaival, illetve funkcióival az Office.com webhelyen vagy más webhelyeken elérhető egyéb multimédiás elemek használatát az illető webhelyeken található feltételek szabályozzák.
  • Nyelvi csomagok és ellenőrző eszközök. Ha Ön olyan nyelvi csomagot, LIP-csomagot vagy ellenőrző eszközt szerez be, amely a szoftver más nyelvi verziójának támogatását is felkínálja, akkor Ön használhatja az illető csomagban vagy eszközben található további nyelveket is. A nyelvi csomag, a LIP-csomag és az ellenőrző eszközök a szoftver részét képezik, és nem használhatók különállóan.
  • Kipróbálás és konvertálás. Előfordulhat, hogy néhány vagy minden szoftver licencelése kipróbálási alapon történik. A kipróbálási szoftver használatára vonatkozó jogai a próbaidőszakra korlátozódnak. A kipróbálási szoftver és a próbaidőszak hossza az aktiválási folyamat során kerül ismertetésre. Önnek lehetősége van a kipróbálási jogát előfizetési vagy végleges joggá konvertálni. A konvertálási lehetőségekről a próbaidőszak lejártakor kap értesítést. A próbaidőszak lejárta után, ha nem hajtott végre konvertálást, a kipróbálási szoftver legtöbb funkciója a továbbiakban nem működik. A LICENC AZ "ADOTT ÁLLAPOTÚ" KIPRÓBÁLÁSRA SZÁNT SZOFTVERHEZ BIZTOSÍT ÖNNEK JOGOKAT; ÖN VISELI A KIPRÓBÁLÁSRA SZÁNT SZOFTVER HASZNÁLATÁNAK VALAMENNYI KOCKÁZATÁT. A MICROSOFT NEM NYÚJT SEMMIFÉLE KIFEJEZETT JÓTÁLLÁST, GARANCIÁT VAGY FELTÉTELT. A HELYI TÖRVÉNYEK SZERINT ÖN TOVÁBBI FOGYASZTÓI JOGOKKAL IS RENDELKEZHET, AMELYEKET EZ A SZERZŐDÉS NEM MÓDOSÍTHAT. A MICROSOFT EZÚTON A HELYI JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN KIZÁR BÁRMIFÉLE, A FORGALMAZHATÓSÁGRA, ILLETVE AZ ADOTT CÉLRA TÖRTÉNŐ ALKALMAZHATÓSÁGRA ÉS A JOGBITORLÁS-MENTESSÉGRE VONATKOZÓ, VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST .
  • Előfizetéses szoftver. Amennyiben Ön a szoftvert előfizetéses alapon licencelte, a szoftver használatára vonatkozó jogai az előfizetési időszakra korlátozódnak. Önnek lehetősége van meghosszabbítani az előfizetést vagy végleges licenccé konvertálni azt. Amennyiben Ön meghosszabbítja előfizetését, a meghosszabbított előfizetési időszak lejártáig folytathatja a szoftver használatát. Az előfizetés részleteivel kapcsolatban a szoftver aktiválási képernyőin vagy egyéb kísérő anyagokon tájékozódhat. Az előfizetés lejárta után a szoftver legtöbb funkciója a továbbiakban nem működik.
 • 14. FÖLDRAJZI ÉS EXPORTKORLÁTOZÁSOK
  • Ha a szoftver csomagolásán egy adott földrajzi terület van feltüntetve, akkor Ön csak azon a földrajzi területen jogosult aktiválni a szoftvert. Ön köteles betartani a szoftverre vonatkozó, a célterületet, a végfelhasználókat és a végfelhasználást illető korlátozásokat tartalmazó valamennyi hazai és nemzetközi jogszabályt és előírást is. A földrajzi és exportkorlátozásokról további tájékoztatást a go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=141397 és a microsoft.com/exporting webhelyen talál.
 • 15. TERMÉKTÁMOGATÁSI ÉS VISSZATÉRÍTÉSI ELJÁRÁSOK
  • A Microsoft a megfelelően licencelt szoftverhez a support.microsoft.com/common/international.aspx webhelyen leírtak szerint korlátozott terméktámogatási szolgáltatást nyújt.
  • Ha Ön visszatérítésre tart igényt, de nem kapja meg ott, ahol a szoftvert beszerezte, akkor a Microsoft visszatérítési szabályzatával kapcsolatos tájékoztatásért forduljon a Microsofthoz. Látogassa meg a microsoft.com/worldwide webhelyet, illetve Észak-Amerikában hívja a (800) MICROSOFT telefonszámot, vagy látogasson el a microsoft.com/info/nareturns.htm webhelyre.
 • 16. A SZERZŐDÉS TELJESSÉGE
  • A jelen szerződés (a Microsoft által Önnek biztosított és Ön által használt szoftver-kiegészítésekhez, -frissítésekhez és -szolgáltatásokhoz tartozó feltételekkel együtt), valamint a jelen szerződés webes hivatkozásaiban található feltételek együttesen képezik a szoftverre és az ilyen kiegészítésekre, frissítésekre és szolgáltatásokra vonatkozó szerződést (hacsak a Microsoft más feltételeket nem szab az ilyen kiegészítésekre, frissítésekre és szolgáltatásokra). A szoftver futtatása közben Ön a jelen szerződést úgy tudja megtekinteni, hogy elmegy a szoftver Súgó képernyőjére, és rákattint a Microsoft szoftverlicenc-szerződés hivatkozásra, vagy meglátogatja a microsoft.com/about/legal/en/us/intellectualproperty/useterms/default.aspx webhelyet. Megtekintheti a jelen szerződés hivatkozásaiban megfogalmazott feltételeket is: ehhez be kell írnia az URL-címeket a böngésző címsorába, és jóvá kell hagynia a műveletet. Ön vállalja, hogy a jelen szerződés, valamint a benne hivatkozott különös feltételek hatálya alá tartozó minden szolgáltatás használata előtt elolvassa az illető szolgáltatásra vonatkozó feltételeket. Ön tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás használatával Ön elfogadja a jelen szerződés feltételeit és a benne hivatkozott feltételeket. A jelen szerződés tájékoztató jellegű hivatkozásokat is tartalmaz. Az Ön és a Microsoft számára kötelezettséget tartalmazó hivatkozások a következők:

KISKERESKEDELMI KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS

Nyújt a Microsoft amelyeket "adott állapotban" ad licencbe, minden kifejezett szavatosság, garancia és feltétel nélkül. KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁST a szoftverhez? Igen, a kipróbálásra szánt szoftverek kivételével, A Microsoft szavatolja, hogy a megfelelően licencelt szoftver alapvetően a szoftvert kísérő Microsoft-dokumentációban foglaltaknak megfelelően fog működni. Ez a korlátozott jótállás nem vonatkozik az olyan problémákra, amelyeket Ön okoz, amelyek azért következtek be, mert Ön nem követte az utasításokat, vagy amelyeket a Microsoft ésszerű belátás szerinti hatáskörén kívül eső események idéztek elő. A korlátozott jótállás időszaka akkor veszi kezdetét, amikor az Ön szoftverpéldányát az első felhasználó megszerzi, és egy évig tart. Ez a korlátozott jótállás érvényes az év folyamán a Microsofttól esetlegesen kapott minden kiegészítésre, frissítésre, illetve csereszoftverre, de csupán az eredeti jótállásból hátralevő ideig vagy 30 napig – e kettő közül a hosszabb időtartamig. A szoftver átruházása nem hosszabbítja meg a korlátozott jótállás érvényességi idejét. A Microsoft nem nyújt semmiféle egyéb kifejezett jótállást, garanciát vagy feltételt. A MICROSOFT EZÚTON KIZÁR MINDEN VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST, IDEÉRTVE A FORGALMAZHATÓSÁGRA, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMAZHATÓSÁGRA ÉS A JOGBITORLÁS-MENTESSÉGRE VONATKOZÓ JÓTÁLLÁST IS. HA A HELYI JOGSZABÁLYOK NEM ENGEDIK MEG A VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁS KIZÁRÁSÁT, AKKOR MINDENFÉLE VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁS, GARANCIA ÉS FELTÉTEL KIZÁRÓLAG A KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS IDŐTARTAMA ALATT ÉRVÉNYESÍTHETŐ, A HELYI JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT MAXIMÁLIS KORLÁTOZÁSSAL. HA A HELYI JOGSZABÁLYOK A JELEN SZERZŐDÉS ELLENÉRE IS HOSSZABB JÓTÁLLÁSI IDŐTARTAMOT ÍRNAK ELŐ, AKKOR A JÓTÁLLÁS IDŐTARTAMA EZ A HOSSZABB IDŐSZAK, DE A JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK KIZÁRÓLAG A JELEN SZERZŐDÉSBEN FOGLALTAKRA KORLÁTOZÓDNAK . A jelen szerződés egyik utolsó szakasza ismerteti, hogyan tud igénnyel fellépni a jelen korlátozott jótállás keretén belül.
Csak Ausztráliában: Termékeinkhez olyan garancia tartozik, amelyet az Ausztrál Fogyasztóvédelmi Törvény alapján nem lehet kizárni. Nagy hiba esetén Ön jogosult cseretermékre vagy visszatérítésre, valamint jogosult kártérítésre minden egyéb ésszerűen előre látható vesztességért és kárért. Önnek jogában áll továbbá megjavíttatni vagy kicseréltetni a terméket, ha az nem elfogadható minőségű és a hiba nem számít nagy hibának.
Mi történik akkor, ha a Microsoft nem teljesíti jótállási kötelezettségeit? Ha a Microsoft nem teljesíti korlátozott jótállási kötelezettségeit, az Ön számára az egyetlen jogorvoslati lehetőség a szoftver kijavítása vagy cseréje. A Microsoft azt is választhatja, hogy a szoftver kijavítása vagy kicserélése helyett visszafizeti a vásárláskor Ön által fizetett összeget. A visszatérítés előtt Önnek le kell törölnie a szoftvert, és a vásárlás igazolásával együtt vissza kell juttatnia a Microsofthoz.
Mi a helyzet, ha a Microsoft megszegi a jelen szerződés valamely részét? HA ÖNNEK BÁRMIFÉLE ALAPJA VAN ARRA, HOGY KÁRTÉRÍTÉST KÉRJEN A MICROSOFTTÓL, ÖN A MICROSOFTTÓL CSAK KÖZVETLEN KÁR ESETÉN, A SZOFTVERÉRT TÉNYLEGESEN KIFIZETETT ÖSSZEG EREJÉIG KAPHAT KÁRTÉRÍTÉST. ÖN NEM JOGOSULT KÁRTÉRÍTÉSRE SEMMIFÉLE EGYÉB KÁRÉRT, BELEÉRTVE A KÖVETKEZMÉNYI, AZ ÜZLETI HASZON ELMARADÁSÁBÓL EREDŐ, A KÜLÖNLEGES, A KÖZVETETT ÉS A VÉLETLENSZERŰ KÁROKAT IS. Jelen szerződés kárkizárásai és korlátozásai akkor is érvényben maradnak, ha a szoftver javítása, cseréje vagy az érte nyújtott visszatérítés Önt nem kártalanítja teljes mértékben a veszteségekért, vagy ha a Microsoft tudott vagy a Microsoftnak tudnia kellett volna az ilyen károk bekövetkezésének lehetőségéről. EGYES ÁLLAMOK ÉS ORSZÁGOK NEM TESZIK LEHETŐVÉ A VÉLETLENSZERŰ, A KÖVETKEZMÉNYI ÉS EGYÉB KÁROKÉRT VALÓ FELELŐSSÉG KIZÁRÁSÁT, ILLETVE KORLÁTOZÁSÁT, EZÉRT ELŐFORDULHAT, HOGY AZ ILYEN JELLEGŰ KORLÁTOZÁSOK, ILLETVE KIZÁRÁSOK ÖNRE NEM VONATKOZNAK. HA A JELEN KORLÁTOZÁSOK ÉS KIZÁRÁSOK ELLENÉRE A HELYI HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK ALAPJÁN ÖN MÁS KÁROKÉRT IS KÁRTÉRÍTÉSRE LEHET JOGOSULT A MICROSOFTTÓL, AKKOR IS CSAK A SZOFTVERÉRT TÉNYLEGESEN KIFIZETETT ÖSSZEG EREJÉIG KAPHAT KÁRTÉRÍTÉST. .

JÓTÁLLÁSI ELJÁRÁSOK

A korlátozott jótállási szolgáltatáshoz a vásárlás igazolása szükséges.
 • 1. Az Amerikai Egyesült Államokban és Kanadában. A korlátozott jótállási szolgáltatásokat, illetve az Amerikai Egyesült Államokban vagy Kanadában vásárolt szoftverrel kapcsolatos visszatérítést illetően lépjen kapcsolatba a Microsofttal a (800) MICROSOFT telefonszámon, vagy írjon levelet a Microsoft Customer Service and Support, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA címre, vagy látogasson el a microsoft.com/info/nareturns.htm honlapra.
 • 2. Európában, a Közel-Keleten és Afrikában. Ha a szoftvert Európában, Afrikában vagy a Közel-Keleten szerezte be, a korlátozott jótállást a Microsoft Ireland Operations Limited cég nyújtja Önnek. Ha igénnyel kíván fellépni a korlátozott jótállás keretén belül, akkor vagy a Microsoft Ireland Operations Limited (Customer Care Centre, Atrium Building Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland) céggel, vagy a Microsoft helyi társvállalatával (lásd: microsoft.com/worldwide) vegye fel a kapcsolatot.
 • 3. Ausztráliában. Ha a szoftvert Ausztráliában szerezte be, a Microsoftnál jótállási igénnyel itt léphet fel: 13 20 58; vagy Microsoft Pty Ltd, 1 Epping Road, North Ryde NSW 2113 Australia.
 • 4. Más országban. Ha a szoftvert a más országban szerezte be, forduljon a Microsoft helyi társvállalatához (lásd: microsoft.com/worldwide).

OEM LICENCFELTÉTELEK

Köszönjük, hogy olyan számítógépet választott, amelyre már előre telepítették a Microsoft Office 2013 szoftvert. A jelen licencszerződés megállapodást jelent Ön és azon számítógépgyártó, illetve szoftvertelepítő között, aki a Microsoft Office 2013 szoftvert a számítógéppel együtt terjeszti. A jelen szerződés az Ön Office 2013 szoftver használatával kapcsolatos jogait írja le. Kényelmi szempontból a jelen szerződést két részre osztottuk. Az első rész alapfogalmakat tisztáz, az azt követő További feltételek és a Korlátozott jótállás című rész pedig részletesebb feltételeket tartalmaz. Önnek a teljes szerződést át kell tanulmányoznia, a benne található hivatkozásokkal együtt, hiszen az összes feltétel fontos, és együttesen alkotja az Önre vonatkozó jelen szerződést. A hivatkozott rendelkezésekről úgy tud tájékozódni, hogy a hivatkozást bemásolja a böngésző ablakába. A TOVÁBBI FELTÉTELEK A BÉKÉLTETŐ TESTÜLET DÖNTÉSÉNEK KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ ELFOGADÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEKET TARTALMAZNAK, VALAMINT A PERTÁRASÁGOKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL JOGÁRÓL VALÓ LEMONDÁST ÍRJÁK ELŐ. HA AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN LAKIK, AKKOR EZEK A RENDELKEZÉSEK BEFOLYÁSOLJÁK A GYÁRTÓVAL VAGY A TELEPÍTŐVEL, ILLETVE A MICROSOFTTAL SZEMBENI VITÁS KÉRDÉSEK MEGOLDÁSÁRA VONATKOZÓ JOGAIT, EZÉRT FIGYELMESEN OLVASSA EL ŐKET.
A JELEN SZERZŐDÉS ELFOGADÁSÁVAL, ILLETVE A SZOFTVER HASZNÁLATÁVAL ÖN ELFOGADJA AZ ÖSSZES FELTÉTELT, ÉS HOZZÁJÁRUL BIZONYOS ADATOK ÁTVITELÉHEZ AZ AKTIVÁLÁS SORÁN, ILLETVE A SZOFTVER INTERNETALAPÚ SZOLGÁLTATÁSAI SZÁMÁRA. HA NEM FOGADJA EL A JELEN FELTÉTELEKET, ILLETVE NEM AZOKNAK MEGFELELŐEN CSELEKSZIK, AKKOR NEM HASZNÁLHATJA SEM A SZOFTVERT, SEM ANNAK SZOLGÁLTATÁSAIT. Ilyen esetben forduljon a gyártóhoz vagy a telepítőhöz, érdeklődjön a visszavételi feltételekről, és azoknak megfelelően visszatérítésért vagy hitelért adja vissza a szoftvert, illetve a számítógépet. Önnek be kell tartania a visszatérítési rend feltételeit – ez előírhatja, hogy visszatérítésért vagy hitelért a szoftvert azzal a teljes számítógéppel együtt kell visszajutatnia, amelyre telepítve van.
Hogyan használhatom a szoftvert? Ön csak a szoftver licencét szerezte meg, a tulajdonjogát nem. A jelen szerződés értelmében Önnek jogában áll használni a szoftver egyetlen példányát azon a számítógépen, amellyel együtt a szoftvert beszerezte (ez a licencelt számítógép), úgy, hogy azt egyszerre csak egyetlen személy használja, feltéve, hogy betartja jelen szerződés összes feltételét. A szoftver licence véglegesen hozzá van rendelve a licencelt számítógéphez. Az egyes országokra, a szoftver Korlátozott Jogokat Biztosító Verzióira és Speciális Kiadásaira vonatkozó licencek és feltételek a További feltételek című részben találhatók. A licencjog a szoftver alkotórészeire mint egységes termékre vonatkozik. Az alkotórészeket nem különítheti el, nem virtualizálhatja és nem telepítheti különböző számítógépekre. A szoftver több verziót (például 32 és 64 bites verziót) tartalmazhat; Önnek e verziók közül egyszerre csak egyet áll jogban használni. Az alábbi "Távoli hozzáférés" című szakaszban megengedett esetektől eltekintve a jelen licenc a szoftvernek kizárólag a licencelt számítógép beviteli eszközeinek (billentyűzet, egér, érintőképernyő) segítségével történő közvetlen használatát engedélyezi. Nem engedi meg a szoftver telepítését kiszolgálóra, sem olyan módon, hogy a szoftvert belső vagy külső hálózaton át a kiszolgálóhoz csatlakozó számítógépek(ről) vagy eszközök(ről) használják. A szoftver licence kereskedelmi szoftverüzemeltetési (hosting) szolgáltatást nyújtását sem engedi meg. A többfelhasználós használatra és a virtualizációra vonatkozóan a További feltételek adnak részletes tájékoztatást.
Hogyan juthatok hozzá biztonsági másolathoz? A microsoft.com/office/backup webhelyről Ön letölthet vagy megrendelhet egy biztonsági másolatot. A szoftver biztonsági másolatát nem terjesztheti. Ezt Ön kizárólag a szoftver licencelt számítógépen való újratelepítésére használhatja.
Átvihetem a szoftvert egy másik számítógépre, illetve átruházhatom egy másik felhasználóra? A szoftvert nem viheti át másik számítógépre, és nem ruházhatja át másik felhasználóra. Ön a szoftvert közvetlenül egy harmadik félre kizárólag a licencelt számítógépre telepítve, az Eredetiséget Igazoló Tanúsítvány címkéjével és a jelen szerződéssel együtt ruházhatja át. Az átruházás előtt a másik félnek el kell fogadnia, hogy ez a szerződés vonatkozik az átruházásra és a szoftver használatára. Ön nem őrizhet meg semmiféle másolatot.
HA ÖN NÉMETORSZÁGBAN ÉL, AKKOR A FENTI RENDELKEZÉS (Átvihetem a szoftvert egy másik számítógépre, illetve átruházhatom egy másik felhasználóra?) NEM VONATKOZIK ÖNRE. Helyébe a következő lép: A szoftvernek és szoftver használati jogának bármely, harmadik félre történő átruházása összhangban kell legyen a jogszabályokban foglalt törvényi előírásokkal.
Hogyan megy az internetes aktiválás? Az aktiválás összerendeli a szoftver használatát egy adott számítógéppel, illetve eszközzel. Az aktiválás során a szoftver automatikusan felveszi a kapcsolatot a Microsofttal vagy annak társvállalatával annak ellenőrzése céljából, hogy a szoftver eredeti-e és a licenc a licencelt számítógéphez tartozik-e. Ez a folyamat az "aktiválás". Mivel az aktiválás célja az, hogy felfedezze a szoftver licencének, illetve aktiváló funkcióinak illetéktelen módosítását, valamint hogy egyébként megakadályozza a szoftver illetéktelen használatát, Ön nem használhatja a szoftvert az aktiválásra fenntartott időtartam lejárta után, és nem kerülheti ki vagy meg az aktiválást . Ha az aktiválásra fenntartott időtartam alatt nem adja meg a termékkulcsot, a szoftver legtöbb funkciója többé nem fog működni.
Összegyűjti a szoftver a személyes adataimat? Amikor Ön számítógépével az internethez csatlakozik, a szoftver egyes funkciói kapcsolatba léphetnek a Microsoft vagy szolgáltatói számítógépes rendszerével, hogy velük adatokat cseréljenek. Ön nem minden eseten kap külön értesítést a kapcsolódáskor. Azzal, hogy használja e szolgáltatások valamelyikét, beleegyezik abba, hogy az illető szolgáltatás használata során ilyen adatokat küldjön és fogadjon. Számos ilyen szolgáltatás kikapcsolható, illetve lehetősége van arra, hogy igénybe vegye vagy ne vegye igénybe őket.
Hogyan használja fel a Microsoft az Ön adatait? A Microsoft a szoftver szolgáltatásainak használata során gyűjtött adatokat a szoftver frissítésére és javítására, továbbá termékeinek és szolgáltatásainak egyéb továbbfejlesztésére használja fel. Bizonyos körülmények között a Microsoft másokkal is megosztja ezeket az adatokat. Például a hibajelentéseket a Microsoft megosztja az illetékes hardver- és szoftverszállítókkal, hogy azok segítségével a szállítók továbbfejleszthessék termékeik Microsoft-termékekkel történő együttműködését. Ön hozzájárul ahhoz, hogy az adatokat a Microsoft r.office.microsoft.com/r/rlidOOPrivacyState15HighLight?clid=1038 webhelyen közzétett Adatvédelmi Nyilatkozatában ismertetett módon a Microsoft felhasználja és mások számára is elérhetővé tegye.
Mire vonatkozik ez a szerződés? Ez a szerződés (ideértve a szoftverhez mellékelt minden nyomtatott licencszerződést is) a szoftverre, arra az adathordozóra, amelyen Ön a szoftvert megkapta (ha van ilyen), továbbá a Microsofttól a szoftverhez kapott frissítésekre, kiegészítésekre és szolgáltatásokra vonatkozik, hacsak ezeket más feltételek nem kísérik.
Van valami, amit nem tehetek meg a szoftverrel? Igen. Mivel a szoftvert Önnek licencbe adja, nem pedig eladja, a gyártó, a telepítő és a Microsoft fenntart minden olyan jogot (például a szellemi tulajdon védelméről szóló jogszabályok által biztosított jogokat), amelyet a jelen szerződésben kifejezetten nem ad át Önnek. Ez a licenc különösen nem ad jogot Önnek a következőkre, így Ön nem teheti a következőket: nem teheti közzé, nem másolhatja le (a megengedett biztonsági másolat elkészítésének kivételével), nem adhatja bérbe, tartós bérletbe, kölcsönbe a szoftvert, nem ruházhatja át a szoftvert (kivéve a jelen szerződés által megengedett módon), nem kísérelheti meg megkerülni a szoftver technikai védelmi funkcióit, nem fordíthatja vissza és nem fejtheti vissza a szoftvert, továbbá nem nyerheti vissza annak forráskódját, kivéve, ha azt a helyi jogszabályok erre a jelen szerződés tiltása ellenére megengedik. Ez esetben csak azt teheti meg, amire a törvény feljogosítja. Az internetalapú szolgáltatások használatakor semmilyen olyan módon nem használhatja ezeket a szolgáltatásokat, amely megzavarja e szolgáltatások mások általi használatát, illetve annak érdekében, hogy jogosulatlanul próbáljon hozzáférni valamilyen szolgáltatáshoz, adathoz, fiókhoz vagy hálózathoz.
Mit kell tudni a szoftver frissítéséről és konvertálásáról? Ha a jelen szerződés tárgyát képező szoftvert az Ön licencelt számítógéppel együtt beszerzett meglévő szoftverének frissítéseként vagy konvertálásaként telepíti, akkor a frissítés, illetve konvertálás felváltja a frissített, illetve konvertált eredeti szoftvert. Frissítés után Ön minden jogát elveszíti az eredeti operációs rendszerre vonatkozóan, és semmilyen módon nem használhatja azt tovább, illetve nem ruházhatja azt át senki számra. Ez a szerződés szabályozza az Ön jogait a frissítő szoftverre vonatkozóan, és a frissített szoftverre vonatkozó szerződés helyébe lép.

TOVÁBBI FELTÉTELEK

 • 1. LICENCJOGOK ÉS TÖBBFELHASZNÁLÓS HASZNÁLAT
  • 1. Számítógép. A jelen szerződésben a "számítógép" kifejezés egy tárolóeszközzel rendelkező olyan (fizikai vagy virtuális) hardverrendszert jelent, amely alkalmas a szoftver futtatására. Egy hardverpartíció vagy beillesztett egység (blade) is számítógépnek minősül.
  • 2. Több vagy készletezett kapcsolat. Sem hardver, sem szoftver segítségével nem vonhatja készletbe a kapcsolatokat (pooling), nem csökkentheti a szoftvert elérő vagy használó eszközök vagy felhasználók számát (multiplexing), sem pedig más módon nem engedheti meg, hogy több felhasználó vagy több számítógép vagy eszköz közvetve, a licencelt számítógépen keresztül érje el és használja a szoftvert.
  • 3. Használat virtualizált környezetben. Ha virtualizáló szoftverrel, ideértve az ügyféloldali Hyper V-t is, hoz létre egy vagy több virtuális számítógépet egy számítógép-hardverrendszeren, akkor minden ilyen virtuális számítógép és a fizikai számítógép is külön számítógépnek számít a jelen szerződés vonatkozásában. A licenc csak azt engedélyezi Önnek, hogy a szoftver egyetlen példányát egyetlen számítógépen használja, függetlenül attól, hogy az fizikai vagy virtuális-e. Ha a szoftvert több számítógépen kívánja használni, akkor ehhez a szoftver külön példányait kell beszereznie, és mindegyik példányhoz külön licencet is be kell szereznie. Virtualizált környezetben való használat esetén előfordulhat, hogy a digitális jogkezelési vagy más, a teljes kötetű merevlemez-titkosítást alkalmazó technológiával védett tartalom nem annyira biztonságos.
  • 4. Távoli hozzáférés. Az a felhasználó, aki a licencelt számítógépet elődlegesen használja, az "elsődleges felhasználó". Az elsődleges felhasználó a licencelt eszközre telepített szoftvert egy másik eszközről távolról is elérheti és használhatja, feltéve, hogy a licencelt eszközre telepített szoftvert ugyanakkor egy másik felhasználó nem használja nem táveléréssel. Kivételt jelent ez alól az az eset, amikor Ön mások számára is engedélyezheti, hogy a szoftverhez egyidejűleg hozzáférjenek, de kizárólag terméktámogatási szolgáltatást nyújtásának céljából.
 • 2. BÉKÉLTETŐ TESTÜLET KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ DÖNTÉSE ÉS LEMONDÁS PERTÁRASÁGOKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL JOGÁRÓL
  • 1. Alkalmazás. Ez a B szakasz vonatkozik minden vitás kérdésre, KIVÉVE HA AZ AZ ÖN, A GYÁRTÓ VAGY A TELEPÍTŐ VAGY VALAMELYIK LICENCBE ADÓNK SZELLEMI TULAJDONJOGÁNAK ÉRVÉNYESÍTÉSÉVEL VAGY ÉRVÉNYESSÉGÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉST VET FEL. A vitás kérdés minden olyan vitát, tevékenységet vagy egyéb ellentétet jelent Ön és a gyártó vagy a telepítő, illetve Ön és a Microsoft között, amely a szoftverre (ideértve annak árát is), illetve a jelen szerződésre vonatkozik, függetlenül attól, hogy alapját szerződés, jótállás, szerződésen kívüli károkozás, törvény, jogszabály, rendelet vagy egyéb jogi vagy igazságossági megfontolás képezi-e. A "vita" és a "vitás kérdés" kifejezés a jogszabályok által megengedett legszélesebb értelemben értendő.
  • 2. Notice of Dispute (Értesítés vitás kérdésről). Vita esetén Önnek, illetve a gyártónak vagy a telepítőnek Notice of Dispute (Értesítés Vitás Kérdésről) értesítést kell küldenie a másik félnek; ez egy olyan írásba foglalt nyilatkozat, amely tartalmazza az illető fél nevét, címét és kapcsolattartási adatait, a vitát kiváltó tényeket, valamint a kívánt megoldást. Az értesítést postán küldje meg a gyártó vagy a telepítő JOGI OSZTÁLYÁNAK (ATTN: LEGAL DEPARTMENT). A gyártó vagy a telepítő a Notice of Dispute (Értesítés Vitás Kérdésről) dokumentumot Önnek postán küldi meg az Ön címére, ha az ismert, ellenkező esetben e-mail címére küldi meg. A Notice of Dispute (Értesítés Vitás Kérdésről) dátumától számított 60 napon belül Ön és a gyártó vagy a telepítő informális egyeztetéseken kísérli meg rendezni a vitás kérdést. 60 nap múltával a gyártó vagy a telepítő békéltető testületi eljárást kezdeményezhet.
  • 3. Small Claims Court (Kis értékű polgári jogi ügyek bírósága). Önnek jogában áll a lakhelye, illetve a gyártó vagy a telepítő székhelye szerint illetékes Small Claims Court kis polgári jogi ügyekkel foglalkozó bírósághoz fordulni, amennyiben a vita eleget tesz a Small Claims Court bíróság elé vihető ügyekre vonatkozó összes követelménynek. Önnek attól függetlenül jogában áll Small Claims Court bírósághoz fordulni, hogy előzőleg folytatott-e informális egyeztetést.
  • 4. BÉKÉLTETŐ TESTÜLET KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ DÖNTÉSE. HA ÖN ÉS A GYÁRTÓ VAGY A TELEPÍTŐ NEM TUDJA MEGOLDANI A VITÁS KÉRDÉSEKET INFORMÁLIS EGYEZTETÉSSEL VAGY SMALL CLAIMS COURT BÍRÓSÁG ELŐTT, A MEGOLDÁSRA MINDEN TOVÁBBI KÍSÉRLET KIZÁRÓLAG BÉKÉLTETŐ TESTÜLET ELŐTT TEHETŐ, MELYNEK DÖNTÉSÉT MINDKÉT FÉL KÖTELEZŐ ÉRVÉNNYEL ELFOGADJA. ÖN LEMOND ARRÓL A JOGÁRÓL, HOGY BÁRMILYEN VITÁS KÉRDÉSSEL KAPCSOLATBAN BÍRÓSÁGI ELJÁRÁST VAGY PERT INDÍTSON (VAGY HOGY PERTÁRSASÁG TAGJA LEGYEN) . Ehelyett minden vitás kérdést egy pártatlan békebíró vagy választottbíróság előtt oldanak meg, akinek döntése jogerős, eltekintve a Federal Arbitration Act törvényben megfogalmazott korlátozott fellebbezési lehetőségektől. A békebíró, illetve választottbíróság döntését a felek vonatkozásában bármely bíróság vagy joghatóság érvényesítheti.
  • 5. LEMONDÁS PERTÁRASÁGBAN VALÓ RÉSZVÉTEL JOGÁRÓL. MINDEN VITÁS KÉRDÉS MEGOLDÁSÁRA TETT ELŐTERJESZTÉS VAGY PER MINDEN FÓRUMON KIZÁRÓLAG EGYEDILEG TÖRTÉNHET. SEM ÖN, SEM A GYÁRTÓ VAGY A TELEPÍTŐ NEM PRÓBÁLJA MEG A VITÁT PERTÁRSASÁG TAGJAKÉNT, MAGÁNÜGYVÉD SEGÍTSÉGÉVEL, VAGY BÁRMILYEN MÁS OLYAN MÓDON RENDEZNI, AMELYBEN BÁRMELYIK FÉL KÉPVISELŐKÉNT VAGY KÉPVISELETI CÉLLAL LÉP FEL. SEMMILYEN BÉKÉLTETÉS VAGY ELŐTERJESZTÉS SEM VONHATÓ ÖSSZE EGY MÁSIKKAL AZ ÖSSZES ÉRINTETT FÉL ELŐZETES ÍRÁSOS BELEEGYEZÉSE NÉLKÜL.
  • 6. Békéltető eljárás. Minden békéltető eljárást az American Arbitration Association ("AAA") hajt végre a Commercial Arbitration Rules (Kereskedelmi Békéltetési Szabályok) szabályoknak megfelelően. Ha Ön magánszemély és a szoftvert személyes vagy otthoni célra használja, illetve ha a vita értéke nem haladja meg a 75 000 $ összeget, függetlenül attól, hogy Ön magánszemély-e és hogy milyen célra használja a szoftvert, akkor az AAA Supplementary Procedures for Consumer-Related Disputes (Kiegészítő Eljárások Fogyasztókkal Kapcsolatos Vitákhoz) kiegészítés rendelkezései is érvényesek. A békéltető eljárás elindításához küldje meg a Commercial Arbitration Rules Demand for Arbitration (Kereskedelmi Békéltetési Szabályok – Békéltetési Igény) űrlapot az AAA-nak. Az AAA szabályai szerint telefonos vagy személyes meghallgatást kérhet. Legfeljebb 10 000 $-os értékhatárig a meghallgatás telefonon történik, hacsak a békéltető alapos okot nem talál a személyes meghallgatásra. További tájékoztatás az adr.org webhelyen, illetve a +1-800-778-7879 telefonszámon kapható. Ön vállalja, hogy békéltetést kizárólag lakhelye vagy a gyártó vagy a telepítő telephelye szerinti megyében indít. A gyártó, illetve a telepítő vállalja, hogy békéltetést kizárólag az Ön lakhelye szerinti megyében indít. A békebíró ugyanolyan Önt ért károkat állapíthat meg, mint egy bíróság. A békebíró csak személyesen az Ön javára állapíthat meg jogorvoslatot, és kizárólag az Ön igényének kielégítéséhez szükséges mértékben.
  • 7. Békéltetési díjak és ösztönzők.
    • 1. Legfeljebb 75 000 $ értékű viták esetén. A gyártó, illetve a telepítő azonnal megtéríti az Ön eljárási költségét és kifizeti az AAA díját, valamint a békebíró díját és költségeit. Ha Ön visszautasítja a gyártó vagy a telepítő utolsó, még a békebíró kinevezése előtt tett írásos egyezségi ajánlatát ("utolsó írásos ajánlat" vagy "last written offer"), és a vitát a békebíró döntése ("ítélet" vagy "award") úgy zárja le, hogy többet ítél Önnek, mint az utolsó írásos ajánlatban foglalt összeg, akkor a gyártó, illetve a telepítő háromféle összeget (ösztönzőt (incentive)) fizet meg önnek: (1) megfizeti a megítélt összeget, de legalább 1000 $-t; (2) megfizeti az Ön ésszerű ügyvédi költéségnek kétszeresét, ha van ügyvédi költsége; valamint (3) megtéríti az Ön ügyvédjének minden, a békéltetési igény során ésszerű keretek között felmerülő, vizsgálati, felkészülési és munkaköltségét (a szakértő tanúk díját és költségét is). Az összegeket a békebíró állapítja meg.
    • 2. A 75 000 $-t meghaladó értékű viták esetén. Az eljárási költségek, továbbá az AAA és a békebíró díjának és költségeinek megfizetésére az AAA szabályai az irányadóak.
    • 3. Bármekkora értékű vita esetén. Bármely Ön által kezdeményezett békéltetés esetén a gyártó, illetve a telepítő csak akkor követeli, hogy Ön fizesse meg az általa az AAA-nak és a békebírónak kifizetett díjakat és költségeket, és hogy Ön fizesse vissza az Önnek megtérített eljárási díjat, ha a békebíró úgy találja, hogy a békéltetés alaptalan volt vagy tisztességtelen céllal lett kezdeményezve. A gyártó, illetve a telepítő által kezdeményezett bármely békéltetés esetén a gyártó, illetve a telepítő fizet meg minden eljárási, valamint az AAA-nak és a békebírónak fizetendő díjat és költséget. Semmilyen békéltetéssel kapcsolatos ügyvédi díját és költségét nem követeli Öntől. A vita összegébe nem számít bele semmilyen díj vagy költség.
  • 8. Az igényeket és a vitás kérdéseket egy éven belül bíróság vagy választottbíróság elé kell vinni. A vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben, minden olyan igényt és vitás kérdést, amelyre a B szakasz vonatkozik, egy éven belül Small Claims Court bíróság (B.3 szakasz) vagy választottbíróság (B.4 szakasz) elé kell vinni. Az egyéves időszak akkor kezdődik, amikor az igény, illetve a vitás kérdés először bíróság vagy békéltető testület elő vihető lett volna. Amennyiben az igény, illetve a vitás kérdés ezen időn belül nem kerül bíróság vagy békéltető testület elé, az véglegesen elévül.
  • 9. Részleges érvénytelenség. Ha a B.5 szakaszban körülírt lemondás a pertársaságban való részvételi jogról jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak bizonyulna egy vita egyes részeit vagy egészét illetően, akkor ezekre a részekre nem vonatkozik a B szakasz (választottbírósági eljárás). Ezekkel a részekkel kapcsolatban rendes bírósági eljárásnak van helye, a fennmaradó részekre pedig választottbírósági eljárások alkalmazandók. Ha a B szakasz bármely más rendelkezése jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, az illető rendelkezés érvényét veszti, de a B szakasz többi része teljes mértékben érvényben marad.
  • 10. Kedvezményezett harmadik fél. Jelen szerződés vonatkozásában a Microsoft Corporation nem harmadik fél, hanem az Ön és a gyártó, illetve a telepítő között a vitás kérdések informális tárgyalások vagy békéltetés útján történő megoldására létrejött egyezség kedvezményezettje. Ha Önnek a Microsofttal van vitája, akkor a Microsoft vállalja, hogy mindent megtesz, amit a B szakasz szerint a gyártó, illetve a telepítő megtenni vállal, Ön pedig vállalja, hogy a Microsoft vonatkozásában mindent megtesz, amit a B szakasz a gyártó, illetve a telepítő vonatkozásában Önnek megtenni előír. Küldje el postán a Notice of Dispute with Microsoft (Értesítés Vitás Kérdésről a Microsofttal) dokumentumot a következő címre: Microsoft Corporation, ATTN: LCA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Ön békéltetést és Small Claims Court bírósági eljárást kizárólag a lakhelye szerinti megyében vagy a Washington állambeli King megyében indíthat a Microsoft ellen.
 • 3. ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK
  • Minden egyéb, a jelen szerződéssel kapcsolatos igény és jogvita tekintetében az Ön lakhelye szerinti állam, illetve ország törvényei az irányadók, beleértve a szerződésszegésből származó igényeket, az állami fogyasztóvédelmi törvényekkel kapcsolatos igényeket, a tisztességtelen verseny tilalmára, a vélelmezett jótállásra és a jogtalan gyarapodás tilalmára vonatkozó törvények megszegéséből, valamint a szerződésen kívüli károkozásból adódó igényeket. Ha a szoftvert bármely más országban szerezte be, az adott ország törvényei az irányadók. Ez a szerződés bizonyos jogokat határoz meg. Előfordulhat hogy az Ön államának vagy országának törvényei más jogokat biztosítanak Önnek, ideértve a fogyasztói jogokat is. Önt azon féllel szemben is megillethetik bizonyos jogok, akitől a szoftvert beszerezte. A jelen szerződés nem módosítja az ilyen jogokat, ha az állam vagy az ország törvényei ezt nem engedélyezik.
 • 4. AKTIVÁLÁS
  • 1. Az aktiválás részletei. Az aktiválás során a szoftver adatokat küld a szoftverről és a számítógépről a Microsoftnak. Ilyen adat a szoftver verziószáma, licencverziója, nyelve és termékkulcsa, a számítógép IP-címe, valamint a számítógép hardverkonfigurációjából származó adatok. Az aktiválásról további tájékoztatást a microsoft.com/piracy/activation.mspx webhelyen talál. Ha a licencelt számítógép az internethez csatlakozik, a szoftver automatikusan hozzákapcsolódik a Microsoft számítógépes rendszeréhez aktiválás céljából. Ön a szoftvert manuális úton, az interneten vagy telefonon keresztül is aktiválhatja. Ilyen esetben szolgáltatási díjköltségek merülhetnek fel.
  • 2. Újraaktiválás. A számítógép alkotórészeinek vagy a szoftvernek bizonyos módosításai miatt szükségessé válhat a szoftver újraaktiválása.
  • 3. Sikertelen aktiválás. Ha az online aktiválás során a szoftver licencelő vagy aktiváló szolgáltatásai hamisnak vagy nem megfelelően licenceltnek bizonyulnak, akkor az aktiválás sikertelen lesz. A szoftver értesíti Önt arról, hogy a szoftver telepített példánya megfelelően van-e licencelve. Ezen túlmenően Ön emlékeztetőket is kap a szoftver megfelelően licencelt példányának beszerzésére.
  • 4. Frissítések. Ön javításokat és frissítéseket a szoftverhez kizárólag a Microsofttól vagy felhatalmazott forrásoktól kaphat. A Microsoft egyes frissítéseket, terméktámogatást és egyéb szolgáltatásokat kizárólag eredeti Microsoft-szoftverek felhasználói számára nyújt. A Microsoft-szoftver eredetiségének ellenőrzéséről a howtotell.com webhelyen olvasható további tájékoztatás.
 • 5. INTERNETALAPÚ SZOLGÁLTATÁSOK; SZEMÉLYES ADATOK
  • Az alábbi szoftverszolgáltatások internetes protokollokat használnak, amelyek a Microsoftnak (vagy szállítóinak vagy szolgáltatóinak) különféle számítógépadatokat küldenek, például az Ön IP-címét, az operációs rendszer típusát, böngészőjének adatait, a használt szoftver nevét és verziószámát, valamint azon számítógép nyelvi kódját, amelyre a szoftver telepítve van. A Microsoft arra használja ezeket az adatokat az r.office.microsoft.com/r/rlidOOPrivacyState15HighLight?clid=1038 webhelyen olvasható Office 2013 Adatvédelmi Nyilatkozatában ismertetett módon, hogy internetalapú szolgáltatásokat nyújtson Önnek. Egyes Internetalapú szolgáltatások nyújtására később, a Microsoft Update frissítési szolgáltatáson keresztül kerülhet sor.
  • 1. Hozzájárulás az internetalapú szolgáltatások használatához. Az alábbiakban és az Office 2013 Adatvédelmi nyilatkozatában ismertetett szoftverfunkciók az interneten keresztül kapcsolódnak a Microsoft vagy a szolgáltató számítógéprendszereihez. Bizonyos esetekben Ön nem kap külön értesítést a kapcsolódáskor. Bizonyos esetekben ezeket a funkciókat kikapcsolhatja, vagy lehetősége van nem használni őket. Ha bővebb tájékoztatást szeretne kapni ezekről a funkciókról, olvassa el az Office 2013 Adatvédelmi nyilatkozatát az r.office.microsoft.com/r/rlidOOPrivacyState15HighLight?clid=1038 webhelyen. E SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉVEL ÖN HOZZÁJÁRUL AZ ADATOK ÁTVITELÉHEZ. A Microsoft nem használja fel az említett adatokat sem az Ön azonosítására, sem az Önnel való kapcsolatfelvételre.
  • 2. Felhasználói élmény fokozása program (Customer Experience Improvement Program; CEIP). Ez a szoftver a Felhasználói élmény fokozása program funkciót használja, amely automatikusan információt küld a Microsoftnak a hardverről és a szoftver használati módjáról. A Microsoft nem használja fel az említett adatokat sem az Ön azonosítására, sem az Önnel való kapcsolatfelvételre. Az CEIP rendszeres időközönként egy kisméretű fájlt is letölt az Ön számítógépére. A fájl segítségével a Microsoft össze tudja gyűjteni a szoftver használata során előforduló hibákkal kapcsolatos adatokat. A szolgáltatás a hibákkal kapcsolatban elérhető új súgóinformációkat is letöltheti számítógépére. Ha bővebb tájékoztatást szeretne kapni a Felhasználói élmény fokozása programról, látogasson el a microsoft.com/products/ceip/HU-HU/privacypolicy.mspx webhelyre.
  • 3. Online szolgáltatások és tartalom. A szoftver szolgáltatásai képesek az Ön számára online tartalmat lehívni a Microsofttól. Egyes funkciók azt is lehetővé tehetik, hogy Ön megkeressen és elérhessen online információt. Ilyen szolgáltatás például a ClipArt, a sablonok, az online oktatás, az online segítségnyújtás, a súgó és a Naptár Outlook Weather funkciója. Ha ment egy Office.com-ról származó sablont, akkor a szoftver adatokat küld el a Microsoftnak az interneten keresztül, például a sablont azonosító adatokat, de a sablonnal Ön által létrehozott konkrét dokumentumokat nem küldi el. Ezeket az adatokat a Microsoft szolgáltatásai továbbfejlesztésére és arra használja fel, hogy Önnek kérésre tartalmat biztosítson. Ön dönthet úgy, hogy nem használja ezeket az online szolgáltatásokat és tartalmakat. Ha bővebb tájékoztatást szeretne kapni, olvassa el az Office 2013 szoftvernek a jelen szerződés végén hivatkozásként megadott Adatvédelmi nyilatkozatát.
  • 4. Cookie-k. Ha Ön úgy dönt, hogy használja a szoftver online szolgáltatásait, illetve funkcióit, például az online súgó és támogatás szolgáltatást vagy a sablonokat, akkor előfordulhat, hogy cookie-k kerülnek beállításra. Ha bővebb tájékoztatást szeretne kapni a cookie-k blokkolásáról, szabályozásáról és törléséről, akkor olvassa el az Office 2013 szoftvernek a jelen szerződés végén hivatkozásként megadott Adatvédelmi nyilatkozatát.
  • 5. Office 2013 a Windows 8 operációs rendszeren. Ha a szoftvert Windows 8 operációs rendszert használó számítógépen futtatja, és bekapcsolta a szoftver online funkció- és tartalomszolgáltatását, akkor amikor egy Microsoft-fiókkal bejelentkezik a Windows 8 rendszerbe, ugyanazzal a Microsoft-fiókkal egyúttal automatikusan bejelentkezik a szoftverbe is. Ez lehetővé teszi, hogy a OneDrive online tárterületen tároljon és érjen el fájlokat, és anélkül élvezze az Office Roaming Service szolgáltatást, hogy újra és újra meg kellene adnia Microsoft-fiókjának felhasználónevét és jelszavát. Ha bővebb tájékoztatást szeretne kapni az Office Roaming Service szolgáltatásról és arról, hogyan lehet Microsoft-fiókkal bejelentkezni a szoftverbe, olvassa el az Office 2013 szoftvernek a jelen szerződés végén hivatkozásként megadott Adatvédelmi nyilatkozatát.
  • 6. Digitális tanúsítványok. A szoftver digitális tanúsítványokat használ. Ezek a digitális tanúsítványok hitelesítik az X.509 szabványnak megfelelően kódolt információt küldő internethasználókat. Ezenkívül felhasználhatók fájlok és makrók digitális aláírására a fájltartalom sértetlenségének és eredetének vizsgálata érdekében. A szoftver tanúsítványokat hív le, és frissíti a visszavont tanúsítványok listáit az interneten keresztül, ha azok elérhetők.
  • 7. Automatikus frissítés. A Click-to-Run technológiával ellátott szoftver rendszeresen ellenőrizheti a Microsoftnál a szoftver frissítéseit és bővítéseit. Ha a szoftver ilyen frissítéseket vagy bővítéseket talál, előfordulhat, hogy azok automatikusan letöltésre és telepítésre kerülnek a licencelt számítógépen.
  • 8. Az adatok felhasználása. A számítógépadatokat, a hibajelentéseket és a kártékony programokkal kapcsolatos jelentéseket a Microsoft felhasználhatja szoftverei és szolgáltatásai fejlesztésére. Azokat meg is oszthatjuk másokkal, például a hardver- vagy szoftvergyártókkal. Az adatokat az ilyen felek arra használhatják, hogy javítsák termékeik együttműködését a Microsoft szoftverekkel.
  • 9. Az internetalapú szolgáltatásokkal való visszaélés. Tilos a szolgáltatások bármely olyan módon történő használata, amelynek következtében azok károsodhatnak, illetve amely zavarhatja e szolgáltatások bármely más fél általi használatát. Ön nem használhatja a szolgáltatásokat arra, hogy bármilyen módon jogosulatlanul hozzáférést próbáljon szerezni bármilyen szolgáltatáshoz, adathoz, fiókhoz vagy hálózathoz.
  • 10. Információs jogok kezelése. A szoftver olyan funkciót tartalmaz, amely lehetővé teszi, hogy Ön olyan tartalmat hozzon létre, amely az Ön engedélye nélkül nem nyomtatható, nem másolható és nem küldhető el mások részére. Előfordulhat, hogy a funkció első alkalommal történő használatához csatlakoznia kell a Microsoft számítógépes rendszereihez, és hogy a funkció frissítéséhez rendszeresen meg kell ismételnie a csatlakozást a Microsofthoz. További tájékoztatást az o15.officeredir.microsoft.com/r/rlidIRMHelp?clid=1038 webhelyen olvashat. Önnek lehetősége van arra, hogy ne használja ezt a szolgáltatást.
  • 11. Office Roaming Service. Ha úgy dönt, hogy Microsoft-fiókjával jelentkezik be a szoftverbe, akkor egyúttal bekapcsolja az Office Roaming Service szolgáltatást is. Ha bekapcsolja az Office Roaming Service szolgáltatást, akkor a rendszer bizonyos beállításokat (többek között a Legutóbb használt dokumentumok listáját, az Ön saját szótárát és a használt megjelenítési témákat) az interneten keresztül elküldi a Microsoft kiszolgálóinak, ahol azok tárolásra kerülnek, és ahonnan majd letöltődnek az Ön számítógépére, amikor legközelebb Microsoft-fiókjával bejelentkezik a szolgáltatásba. Ha bővebb tájékoztatást szeretne kapni az Office Roaming Service szolgáltatásról, olvassa el az Office 2013 szoftvernek a jelen szerződés végén hivatkozásként megadott Adatvédelmi nyilatkozatát.
 • 6. A LICENC IGAZOLÁSA ("PROOF OF LICENSE" VAGY "POL")
  • Az érvényes licenc a következőket tartalmazza: eredeti termékkulcs, a szoftver sikeres aktiválása, egy eredeti Eredetiséget Igazoló Tanúsítvány ("Certificate of Authenticity" vagy "COA") címke, valamint az eredeti Microsoft szoftverek szállítójától kapott vásárlási igazolás. Az érvényes licenc tartalmaz még egy Office-aktiválási fájlt is, amelyet a gyártó az Ön számítógépére telepít. Ha van COA-címke vagy más Office-címke, annak vásárláskor a számítógépre ragasztva kell lennie, vagy a gyártó, illetve a telepítő csomagolásán, illetőleg a periférián kell lennie. A nem a számítógéppel együtt kapott eredetiséget tanúsító címke nem igazolja a licencet.
  • A Microsoft-szoftver eredetiségének ellenőrzéséről a howtotell.com webhelyen olvasható további tájékoztatás.
 • 7. OTTHONI ÉS TANULÓI HASZNÁLATRA SZÁNT SZOFTVER
  • A szoftver "Otthoni és tanulói használatra szánt" ("Home and Student") kiadása nem használható kereskedelmi, nonprofit vagy jövedelemszerzésre irányuló tevékenységre.
 • 8. JAPÁN
  • Ha Ön Japánban él, vagy ha a szoftvert akkor szerezte be, amikor Japánban élt, akkor Önre nem vonatkozik az otthoni és tanulói használatra szánt ("Home and Student") kiadás kereskedelmi célú használatára vonatkozó korlátozás.
 • 9. TOVÁBBI LICENCBEADÁSI FELTÉTELEK ÉS/VAGY HASZNÁLATI JOGOK
  • 1. Harmadik féltől származó programok. A szoftver tartalmazhat olyan, harmadik féltől származó programot, amelynek licencét a jelen szerződés értelmében a Microsoft, nem pedig a harmadik fél biztosítja. A harmadik féltől származó programmal kapcsolatos bármilyen értesítés csak tájékoztatási célokat szolgál.
  • 2. Betűkészlet-összetevők. A szoftver futása során a tartalom megjelenítésére és nyomtatására használhatja annak betűkészleteit. Átmenetileg letöltheti a betűkészleteket egy nyomtatóra vagy más kimeneti eszközre nyomtatás céljából, a betűkészletek tartalomba történő beágyazása kizárólag a betűkészletek beágyazására vonatkozó korlátozások betartásával megengedett.
  • 3. Multimédiás elemek. A Microsoft licencet ad Önnek arra, hogy a szoftverben található multimédiás elemeket (képeket, ClipArt grafikákat, animációkat, hangokat, zenét, videoklipeket, sablonokat és más formátumú tartalmat) projektjeinek és dokumentumainak készítése, szerkesztése során másolja, terjessze, felhasználja és megjelenítse, de Önnek nem áll jogában a következőket tenni: (i) nem értékesítheti, nem adhatja licencbe és nem terjesztheti a multimédiás elemek példányait önmagukban vagy olyan termék részeként, amelyben a termék elsődleges értékét a multimédiás elemek képviselik; (ii) nem engedélyezheti ügyfelei számára a multimédiás elemek licencbe adását és terjesztését; (iii) nem értékesítheti és nem adhatja licencbe kereskedelmi célból az olyan multimédiás elemeket, amelyek azonosítható személyek, hatóságok, jelképek, védjegyek vagy emblémák ábrázolását tartalmazzák, és nem használhatja fel az ilyen típusú képeket oly módon hogy az az Ön termékének, szervezetének vagy tevékenységének támogatását vagy az azzal való kapcsolatukat kifejezze, vagy arra utaljon; valamint (iv) nem alkothat a multimédiás elemek felhasználásával szeméremsértő vagy megbotránkoztató műveket. A szoftver szolgáltatásaival, illetve funkcióival az Office.com webhelyen vagy más webhelyeken elérhető egyéb multimédiás elemek használatát az illető webhelyeken található feltételek szabályozzák.
  • 4. Nyelvi csomagok és ellenőrző eszközök. Ha Ön olyan nyelvi csomagot, LIP-csomag enőrző eszközt szerez be, amely a szoftver más nyelvi verziójának támogatását is felkínálja, akkor Ön használhatja az illető csomagban vagy eszközben található további nyelveket is. A nyelvi csomag, a LIP-csomag és az ellenőrző eszközök a szoftver részét képezik, és nem használhatók különállóan.
  • 5. Kipróbálás és konvertálás. Előfordulhat, hogy néhány vagy minden szoftver licencelése kipróbálási alapon történik. A kipróbálási szoftver használatára vonatkozó jogai a próbaidőszakra korlátozódnak. A kipróbálási szoftver és a próbaidőszak hossza az aktiválási folyamat során kerül ismertetésre. Önnek lehetősége van a kipróbálási jogát előfizetési vagy végleges joggá konvertálni. A konvertálási lehetőségekről a próbaidőszak lejártakor kap értesítést. A próbaidőszak lejárta után, ha nem hajtott végre konvertálást, a kipróbálási szoftver legtöbb funkciója a továbbiakban nem működik. A LICENC AZ "ADOTT ÁLLAPOTÚ" KIPRÓBÁLÁSRA SZÁNT SZOFTVERHEZ BIZTOSÍT ÖNNEK JOGOKAT; ÖN VISELI A KIPRÓBÁLÁSRA SZÁNT SZOFTVER HASZNÁLATÁNAK VALAMENNYI KOCKÁZATÁT. SEM A GYÁRTÓ, SEM A TELEPÍTŐ, SEM PEDIG A MICROSOFT NEM NYÚJT SEMMIFÉLE KIFEJEZETT JÓTÁLLÁST, GARANCIÁT VAGY FELTÉTELT. A HELYI TÖRVÉNYEK SZERINT ÖN TOVÁBBI FOGYASZTÓI JOGOKKAL IS RENDELKEZHET, AMELYEKET EZ A SZERZŐDÉS NEM MÓDOSÍTHAT. A GYÁRTÓ, ILLETVE A TELEPÍTŐ ÉS A MICROSOFT EZÚTON A HELYI JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN KIZÁR BÁRMIFÉLE, A FORGALMAZHATÓSÁGRA, ILLETVE AZ ADOTT CÉLRA TÖRTÉNŐ ALKALMAZHATÓSÁGRA ÉS A JOGBITORLÁS-MENTESSÉGRE VONATKOZÓ, VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST.
  • 6. Előfizetéses szoftver. Amennyiben Ön a szoftvert előfizetéses alapon licencelte, a szoftver használatára vonatkozó jogai az előfizetési időszakra korlátozódnak. Önnek lehetősége van meghosszabbítani az előfizetést vagy végleges licenccé konvertálni azt. Amennyiben Ön meghosszabbítja előfizetését, a meghosszabbított előfizetési időszak lejártáig folytathatja a szoftver használatát. Az előfizetés részleteivel kapcsolatban a szoftver aktiválási képernyőin vagy egyéb kísérő anyagokon tájékozódhat. Az előfizetés lejárta után a szoftver legtöbb funkciója a továbbiakban nem működik.
 • 10. FÖLDRAJZI ÉS EXPORTKORLÁTOZÁSOK
  • Ha a szoftver csak egy adott földrajzi területen használható, akkor Ön csak azon a földrajzi területen jogosult aktiválni a szoftvert. Ön köteles betartani a szoftverre vonatkozó, a célterületet, a végfelhasználókat és a végfelhasználást illető korlátozásokat tartalmazó valamennyi hazai és nemzetközi jogszabályt és előírást is. A földrajzi és exportkorlátozásokról további tájékoztatást a go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=141397 és a microsoft.com/exporting webhelyen talál.
 • 11. TERMÉKTÁMOGATÁSI ÉS VISSZATÉRÍTÉSI ELJÁRÁSOK
  • A szoftverre vonatkozó általános kérdésekkel kapcsolatos támogatási lehetőségekért forduljon a gyártóhoz vagy a telepítőhöz. Hivatkozzon a szoftverhez mellékelt támogatási azonosítószámra. A Microsofttól közvetlenül beszerzett frissítésekhez és bővítésekhez a Microsoft a support.microsoft.com/common/international.aspx webhelyen leírtak szerint nyújthat korlátozott terméktámogatási szolgáltatást. Ha Ön nem megfelelően licencelt szoftvert használ, nem jogosult a terméktámogatási szolgáltatások igénybe vételére.
  • Visszatérítésért forduljon a gyártóhoz vagy a telepítőhöz a vételár visszatérítésére vagy jóváírására vonatkozó visszatérítési rend meghatározása érdekében. Önnek be kell tartania a visszatérítési rend feltételeit – ez előírhatja, hogy visszatérítésért a szoftvert azzal a teljes számítógéppel együtt kell visszajutatnia, amelyre telepítve van.
 • 12. A SZERZŐDÉS TELJESSÉGE
  • A jelen szerződés (a gyártó vagy a telepítő, illetve a Microsoft által Önnek biztosított és Ön által használt szoftver-kiegészítésekhez, -frissítésekhez és -szolgáltatásokhoz tartozó nyomtatott licencszerződéssel és egyéb feltételekkel együtt), valamint a jelen szerződés webes hivatkozásaiban található feltételek együttesen képezik a szoftverre és az ilyen kiegészítésekre, frissítésekre és szolgáltatásokra vonatkozó szerződést (hacsak a gyártó vagy a telepítő, illetve a Microsoft más feltételeket nem szab az ilyen kiegészítésekre, frissítésekre és szolgáltatásokra). Ön ezt a szerződést úgy tekintheti meg, hogy ellátogat a microsoft.com/about/legal/en/us/intellectualproperty/useterms/default.aspx webhelyre. Megtekintheti a jelen szerződés hivatkozásaiban megfogalmazott feltételeket is: ehhez be kell írnia az URL-címeket a böngésző címsorába, és jóvá kell hagynia a műveletet. Ön vállalja, hogy a jelen szerződés, valamint a benne hivatkozott különös feltételek hatálya alá tartozó minden szolgáltatás használata előtt elolvassa az illető szolgáltatásra vonatkozó feltételeket. Ön tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás használatával Ön elfogadja a jelen szerződés feltételeit és a benne hivatkozott feltételeket. A jelen szerződés tájékoztató jellegű hivatkozásokat is tartalmaz. Az Ön és a Microsoft számára kötelezettséget tartalmazó hivatkozások a következők:

OEM KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS

Van KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS a szoftverhez? Igen, a kipróbálásra szánt szoftverek kivételével, amelyeket "adott állapotban" ad licencbe, minden kifejezett szavatosság, garancia és feltétel nélkül. A gyártó vagy a telepítő szavatolja, hogy a megfelelően licencelt szoftver alapvetően a szoftvert kísérő Microsoft-dokumentációban foglaltaknak megfelelően fog működni. Ha közvetlenül a Microsofttól szerez be frissítést vagy bővítést, akkor ezekre a korlátozott garanciavállalás 90 napos időszakában nem a gyártó vagy a telepítő, hanem a Microsoft biztosítja Önnek a korlátozott jótállást. Ez a korlátozott jótállás nem vonatkozik az olyan problémákra, amelyeket Ön okoz, amelyek azért következtek be, mert Ön nem követte az utasításokat, vagy amelyeket a gyártó vagy a telepítő, illetve a Microsoft ésszerű belátás szerinti hatáskörén kívül eső események idéztek elő. A jelen korlátozott jótállás időszaka akkor veszi kezdetét, amikor az Ön szoftverpéldányát az első felhasználó megszerzi, és 90 napig tart. Ez a korlátozott jótállás érvényes a 90 napos időszakban a gyártótól vagy a telepítőtől, illetve a Microsofttól esetlegesen kapott minden kiegészítésre, frissítésre, illetve csereszoftverre, de csupán az eredeti jótállásból hátralevő ideig, de legalább 30 napig. A szoftver átruházása nem hosszabbítja meg a jelen korlátozott jótállás érvényességi idejét. A gyártó vagy a telepítő és a Microsoft nem nyújt semmiféle egyéb kifejezett jótállást, garanciát vagy feltételt. A GYÁRTÓ VAGY A TELEPÍTŐ ÉS A MICROSOFT EZÚTON KIZÁR MINDEN VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST, IDEÉRTVE A FORGALMAZHATÓSÁGRA, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMAZHATÓSÁGRA ÉS A JOGBITORLÁS-MENTESSÉGRE VONATKOZÓ VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST IS. HA A HELYI JOGSZABÁLYOK NEM ENGEDIK MEG A VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁS KIZÁRÁSÁT, AKKOR MINDENFÉLE VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁS, GARANCIA ÉS FELTÉTEL KIZÁRÓLAG A JELEN KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS IDŐTARTAMA ALATT ÉRVÉNYESÍTHETŐ, A HELYI TÖRVÉNYEK ÁLTAL MEGENGEDETT MAXIMÁLIS KORLÁTOZÁSSAL. Ha a helyi jogszabályok a jelen szerződés ellenére is hosszabb jótállási időtartamot írnak elő, akkor a jótállás időtartama ez a hosszabb időszak, de a jogorvoslati lehetőségek kizárólag a jelen szerződésben foglaltakra korlátozódnak.
Csak Ausztráliában: A "Korlátozott jótállásra" vonatkozó hivatkozások a gyártó vagy a telepítő által biztosított jótállásra vonatkozó hivatkozások. Ez a jótállás a törvény által biztosított egyéb jogokon és jogorvoslati lehetőségeken (ideértve az Ausztrál Fogyasztóvédelmi Törvényben kötelezően biztosított jogokat és jogorvoslati lehetőségeket is) felül jár önnek. Termékeinkhez olyan garancia tartozik, amelyet az Ausztrál Fogyasztóvédelmi Törvény alapján nem lehet kizárni. Nagy hiba esetén Ön jogosult cseretermékre vagy visszatérítésre, valamint jogosult kártérítésre minden egyéb ésszerűen előre látható vesztességért és kárért. Önnek jogában áll továbbá megjavíttatni vagy kicseréltetni a terméket, ha az nem elfogadható minőségű és a hiba nem számít nagy hibának. A javításra leadott termékekért cserébe ugyanolyan típusú felújított termékek is adhatók újak helyett. A termékek javításához felújított alkatrészek is használhatók. A jelen jótállásra vonatkozó és a jótállási visszatérítéssel (ha van ilyen) kapcsolatos tájékoztatásért forduljon a gyártóhoz, illetve a telepítőhöz; a kapcsolattartási adatok a rendszer csomagolásán találhatók.
Mi történik akkor, ha a gyártó vagy a telepítő, illetve a Microsoft nem teljesíti jótállási kötelezettségeit? HA A GYÁRTÓ VAGY A TELEPÍTŐ NEM TELJESÍTI KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉGEIT, AKKOR A GYÁRTÓ VAGY A TELEPÍTŐ SAJÁT VÁLASZTÁSA SZERINT VAGY (I) DÍJMENTESEN KIJAVÍTJA VAGY KICSERÉLI A SZOFTVERT, VAGY (II) VISSZAVESZI A TERMÉKET VAGY TERMÉKEKET, ÉS VISSZAFIZETI AZ ÉRTÜK FIZETETT ÖSSZEGET (HA VAN ILYEN). A GYÁRTÓ VAGY A TELEPÍTŐ (ILLETVE A MICROSOFT, HA A BESZERZÉS KÖZVETLENÜL A MICROSOFTTÓL TÖRTÉNT) MEGJAVÍTHATJA VAGY KICSERÉLHETI A FRISSÍTÉST, A BŐVÍTÉST VAGY A CSERESZOFTVERT IS, ILLETVE VISSZATÉRÍTHETI AZ ÉRTÜK ÖN ÁLTAL FIZETETT ÖSSZEGET (HA VAN ILYEN). A JELEN KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉGEK MEGSÉRTÉSE ESETÉN KIZÁRÓLAG AZ ITT LEÍRT JOGORVOSLAT JÁR ÖNNEK. A szoftverre vonatkozó jótállási szolgáltatások elérésével kapcsolatos tájékoztatásért forduljon a gyártóhoz vagy a telepítőhöz. A visszatérítéshez Önnek be kell mutatnia a vásárlás igazolását, és be kell tartania a gyártó vagy telepítő visszatérítési rendjét. A termékkulcsot is tartalmazó eredeti Eredetiséget Igazoló Tanúsítvány ("Certificate of Authenticity" vagy "COA") címkéjét a számítógépre ragasztva kell hagyni, ha kapott ilyen címkét a számítógéppel.
Mi történik akkor, ha a gyártó vagy a telepítő, illetve a Microsoft megszegi a jelen szerződés valamely részét? A GYÁRTÓ VAGY A TELEPÍTŐ, ILLETVE A MICROSOFT ÁLTAL ESETLEG NYÚJTOTT VISSZATÉRÍTÉS KIVÉTELÉVEL ÖN NEM KAPHAT KÁRTÉRÍTÉST SEMMIFÉLE EGYÉB KÁRÉRT, IDEÉRTVE A KÖZVETLEN, A KÖVETKEZMÉNYI, AZ ÜZLETI HASZON ELMARADÁSÁBÓL EREDŐ, A KÜLÖNLEGES, A KÖZVETETT ÉS A VÉLETLENSZERŰ KÁROKAT IS. Jelen szerződés kárkizárásai és korlátozásai akkor is érvényben maradnak, ha a szoftver javítása, cseréje vagy az érte nyújtott visszatérítés Önt nem kártalanítja teljes mértékben a veszteségekért, vagy ha a gyártó, a telepítő, illetve a Microsoft tudott vagy a gyártónak, a telepítőnek, illetve a Microsoftnak tudnia kellett volna az ilyen károk bekövetkezésének lehetőségéről. EGYES ÁLLAMOK ÉS ORSZÁGOK NEM TESZIK LEHETŐVÉ A VÉLETLENSZERŰ, A KÖVETKEZMÉNYI ÉS EGYÉB KÁROKÉRT VALÓ FELELŐSSÉG KIZÁRÁSÁT, ILLETVE KORLÁTOZÁSÁT, EZÉRT ELŐFORDULHAT, HOGY AZ ILYEN JELLEGŰ KORLÁTOZÁSOK, ILLETVE KIZÁRÁSOK ÖNRE NEM VONATKOZNAK. HA A JELEN KORLÁTOZÁSOK ÉS KIZÁRÁSOK ELLENÉRE A HELYI HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK ALAPJÁN ÖN MÁS KÁROKÉRT IS KÁRTÉRÍTÉSRE LEHET JOGOSULT A GYÁRTÓTÓL VAGY A TELEPÍTŐTŐL, ILLETVE A MICROSOFTTÓL, AKKOR IS CSAK A SZOFTVERÉRT TÉNYLEGESEN KIFIZETETT ÖSSZEG EREJÉIG KAPHAT KÁRTÉRÍTÉST.