Microsoft szoftverlicenc-szerződés fogyasztói Office-előfizetésekhez

KIEGÉSZÍTÉS A MICROSOFT SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSÉHEZ

MICROSOFT OFFICE 365 CONSUMER SUBSCRIPTION SZOLGÁLTATÁS ÉS SZOFTVER:

MICROSOFT OFFICE 365 OTTHONI VERZIÓ

MICROSOFT OFFICE 365 EGYETEMISTA VERZIÓ

MICROSOFT OFFICE 365 EGYSZEMÉLYES VERZIÓ

Köszönjük, hogy Microsoft Office 365 Consumer Subscription előfizetést választott. Az Office 365 Consumer Subscription előfizetési szolgáltatás és szoftver Ön általi használatára annak a Microsoft Szolgáltatási Szerződésnek a feltételei vonatkoznak, amelyet akkor fogadott el, amikor Microsoft-fiókot (korábban Windows Live ID azonosító) hozott létre magának, vonatkoznak rá továbbá a jelen Kiegészítés feltételei és kikötései is, és mindezek a feltételek és kikötések a jelen Kiegészítésben előforduló webes hivatkozásokban található feltételekkel együtt alkotják az Ön és a Microsoft Corporation (vagy az Ön lakhelye alapján annak egy társvállalata) között létrejött megállapodást. Amikor a szoftvert licencelt eszközre telepíti vagy ilyenen használja, külön licenc jelenhet meg, és ez a külön licenc az irányadó, amennyiben ellentmond a jelen Kiegészítés rendelkezéseinek. Az Ön kényelme érdekében a jelen Kiegészítést két részre osztottuk. Az első rész alapfogalmakat tisztáz, az azt követő További feltételek című rész pedig részletesebb feltételeket tartalmaz. Önnek ezt a teljes Kiegészítést át kell tanulmányoznia, a benne található hivatkozásokkal együtt, hiszen az összes feltétel fontos, és együttesen alkotja az Önre vonatkozó jelen szerződést. A hivatkozott rendelkezésekről úgy tud tájékozódni, hogy a hivatkozást bemásolja a böngésző ablakába. Jelen Kiegészítés és a Microsoft Szolgáltatási Szerződés közötti ellentmondás esetén a jelen szerződés az irányadó az Office 365 Consumer Subscription előfizetés Ön általi használatára.
A JELEN SZERZŐDÉS ELFOGADÁSÁVAL, ILLETVE A SZOFTVER/SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁVAL ÖN ELFOGADJA AZ ITT KÖRÜLÍRT ÖSSZES FELTÉTELT, ÉS HOZZÁJÁRUL BIZONYOS ADATOK ÁTVITELÉHEZ AZ AKTIVÁLÁS SORÁN, ILLETVE A SZOFTVER/SZOLGÁLTATÁS INTERNETALAPÚ FUNKCIÓI SZÁMÁRA. HA NEM FOGADJA EL A JELEN FELTÉTELEKET, ILLETVE NEM AZOKNAK MEGFELELŐEN CSELEKSZIK, AKKOR NEM HASZNÁLHATJA A SZOFTVERT, ILLETVE A SZOLGÁLTATÁST.
Hogyan használhatom a szolgáltatás részét képező szoftvert? A szoftvert vagy annak az Önnél lévő példányát mi nem eladjuk, hanem licencbe adjuk Önnek. A licencszerződés értelmében Önnek jogában áll telepíteni és használni a szoftver egyetlen példányát egyetlen eszközön (az első licencelt eszközön) úgy, hogy azt egyszerre csak egyetlen személy használja, feltéve, hogy betartja jelen Kiegészítés összes feltételét. Az a felhasználó, akinek Microsoft-fiókja hozzá van rendelve az első licencelt eszközhöz tartozó szoftverlicenchez, a "licencelt előfizető". Feltéve, hogy Ön betartja a jelen Kiegészítés összes előírását, Önnek jogában áll a szoftver példányait licencelt eszközökre (ideértve az első licencelt eszközt is) telepíteni és azokon futtatni az alábbiak szerint:
Office 365 Otthoni verzió: Öt (5) személyi/Macintosh számítógépen és öt (5) táblagépen, kizárólag a licencelt előfizetővel közös háztartásban élők általi használatra. 1
Office 365 Egyetemista verzió: Egy (1) személyi/Macintosh számítógépen vagy táblagépen és egy (1) további személyi/Macintosh számítógépen, kizárólag a licencelt előfizető általi használatra. 2
Office 365 Egyszemélyes verzió: Egy (1) személyi/Macintosh számítógépen és egy (1) táblagépen, kizárólag a licencelt előfizető általi használatra. 1
1 A "Katonai" ("Miliraty") és a "Kanadai Fegyveres Erőknek szánt" ("Canadian Forces") előfizetésre vonatkozó minősítő feltételek és követelmények a További feltételek című részben találhatók.
2 A "Minősített Oktatási Felhasználókra" vonatkozó minősítő feltételek és követelmények a További feltételek című részben találhatók.
Egy-egy licencelt eszközön a szoftvert egyszerre csak egyetlen személy használhatja. A szolgáltatás/szoftver nem használható kereskedelmi, nonprofit vagy jövedelemszerzésre irányuló tevékenységre. A licencjog a szoftver alkotórészeire, mint egységes termékre vonatkozik; az alkotórészeket nem különítheti el, nem virtualizálhatja és nem telepítheti különböző eszközökre. Az alábbi "Távelérés" című szakaszban körülírt megengedett használat esetét kivéve a jelen licenc a szoftvernek kizárólag a licencelt eszköz beviteli eszközeinek (billentyűzet, egér, érintőképernyő) segítségével történő közvetlen használatát engedélyezi. Nem engedi meg a szoftver telepítését kiszolgálóra, és azt sem, hogy a szoftvert belső vagy külső hálózaton át a kiszolgálóhoz csatlakozó eszközök(ről) használják. A szoftver licence kereskedelmi szoftverüzemeltetési (hosting) szolgáltatás nyújtását sem engedi meg. A többfelhasználós használatra és a virtualizációra vonatkozóan a További feltételek adnak részletes tájékoztatást.
Mennyi ideig használhatom a szoftvert? Az Ön szolgáltatás/szoftver használatára vonatkozó joga az előfizetési időszakra korlátozódik. Önnek lehetősége van meghosszabbítani az előfizetést. Ha Ön meghosszabbítja előfizetését, a meghosszabbított előfizetési időszak lejártáig folytathatja a szolgáltatás/szoftver használatát. Az előfizetés részleteivel kapcsolatban a szoftver aktiválási képernyőin vagy egyéb kísérő anyagokból tájékozódhat. Az előfizetés lejárta után a szolgáltatás és a szoftver legtöbb funkciója tovább már nem működik.
Átrendelhetem a szoftvert egy másik eszközhöz, illetve átruházhatom egy másik felhasználóra? A licenc átruházása nem megengedett. A szoftverlicencet a fenti telepítési és használati jogosultságoknak megfelelően átrendelheti egy másik eszközhöz. Amikor a szoftverlicencet egy új eszközhöz rendeli át, a szoftver többé nem fog futni a korábbi eszközön.
Hogyan működik az internetes aktiválás? Az aktiválás a szolgáltatás/szoftver használatát egy adott eszközhöz társítja. Aktiválásra minden olyan licencelt eszköz esetén szükség van, amelyhez szoftverlicencet rendelt hozzá. Az aktiválás során a szoftver automatikusan felveszi a kapcsolatot a Microsofttal vagy a Microsoft egy társvállalatával annak ellenőrzése céljából, hogy a szoftver eredeti-e és a licenc a licencelt eszközhöz van-e társítva. Mivel az aktiválás célja az, hogy felfedezze a szoftver licencének, illetve aktiváló funkcióinak illetéktelen módosítását, valamint hogy egyébként megakadályozza a szoftver illetéktelen használatát, Ön nem használhatja a szolgáltatást és a szoftvert az aktiválásra fenntartott időtartam lejárta után, és nem kerülheti ki vagy meg az aktiválást. Ha az aktiválásra fenntartott időtartam alatt nem adja meg a termékkulcsot, a szolgáltatás és a szoftver legtöbb funkciója többé nem fog működni.
Összegyűjti a szoftver a személyes adataimat? Amikor Ön eszközével az internetre csatlakozik, a szolgáltatás, illetve a szoftver egyes funkciói kapcsolatba léphetnek a Microsoft vagy a szolgáltató számítógépes rendszerével, hogy nekik adatokat küldjenek, illetve tőlük adatokat fogadjanak. Ön nem minden esetben kap külön értesítést a kapcsolódáskor. Azzal, hogy Ön használja e szolgáltatások valamelyikét, Ön beleegyezik abba, hogy az illető szolgáltatás használata során ilyen adatokat küldjön, illetve fogadjon. Számos ilyen szolgáltatás kikapcsolható, illetve lehetősége van arra, hogy ne vegye igénybe őket.
Hogyan használjuk fel az Ön adatait? A Microsoft a szolgáltatás és a szoftver funkcióinak használata során gyűjtött adatokat a szolgáltatás és a szoftver frissítésére és javítására, továbbá termékeinek és szolgáltatásainak egyéb továbbfejlesztésére, valamint a felhasználói élmény személyre szabására használja fel. A Microsoft az összegyűjtött adatokat felhasználhatja az Ön azonosítására, illetve az Önnel való kapcsolatfelvételre. Bizonyos körülmények között termékeink és szolgáltatásaink továbbfejlesztése érdekében másokkal is megosztjuk ezeket az adatokat. A hibajelentéseket például megosztjuk az illetékes hardver- és szoftverszállítókkal, hogy azok segítségével ők továbbfejleszthessék termékeik Microsoft-termékekkel való együttműködését. Ön hozzájárul ahhoz, hogy az adatokat az r.office.microsoft.com/r/rlidOOPrivacyState15HighLight?clid=1038 webhelyen közzétett Adatvédelmi nyilatkozatban ismertetett módon felhasználjuk és mások számára is elérhetővé tegyük.
TOVÁBBI FELTÉTELEK
 • 1. LICENCJOGOK ÉS TÖBBFELHASZNÁLÓS HASZNÁLAT
  • 1. Eszköz. A jelen szerződésben az "eszköz" kifejezés egy tárolóeszközzel rendelkező olyan (fizikai vagy virtuális) hardverrendszert vagy egy olyan mobileszközt jelent, amely alkalmas a szoftver futtatására. Egy hardverpartíció vagy beillesztett egység (blade) is eszköznek minősül.
  • 2. Több vagy készletezett kapcsolat. Sem hardver, sem szoftver segítségével nem vonhatja készletbe a kapcsolatokat (pooling), nem csökkentheti a szoftvert elérő vagy használó eszközök vagy felhasználók számát (multiplexing), sem pedig más módon nem engedheti meg, hogy több felhasználó vagy több eszköz közvetve, a licencelt eszközön keresztül érje el és használja a szoftvert.
  • 3. Használat virtualizált környezetben. Ha virtualizáló szoftverrel (ideértve az ügyféloldali Hyper-V-t is) hoz létre egy vagy több virtuális eszközt egy számítógép-hardverrendszeren, akkor minden ilyen virtuális eszköz és a fizikai eszköz is külön eszköznek számít a jelen szerződés vonatkozásában. A licenc csak azt engedélyezi Önnek, hogy a szoftver egyetlen példányát telepítse a telepítésre és használatra vonatkozó fenti jogok által engedélyezett minden egyes licencelt eszközre, függetlenül attól, hogy az illető eszköz fizikai vagy virtuális-e. Ha virtualizálni kívánja a szoftvert, akkor ehhez a szoftver külön példányait kell beszereznie, és mindegyik példányhoz külön licencet is be kell szereznie. Virtuális környezetben való használat esetén előfordulhat, hogy a digitális jogkezelési és más a teljes kötetű merevlemez-titkosítást alkalmazó technológiával védett tartalom kevésbé biztonságos.
  • 4. Távelérés: A licencelt előfizető a licencelt eszközre telepített szoftvert egy másik eszközről távolról is elérheti és használhatja, feltéve, hogy a licencelt eszközre telepített szoftvert ugyanakkor egy másik felhasználó nem használja nem táveléréssel. Kivételt jelent ez alól az az eset, amikor Ön mások számára azért engedélyezi az egyidejű hozzáférést, hogy ők kizárólag terméktámogatási szolgáltatást nyújtsanak.
 • 2. AKTIVÁLÁS
  • 1. Az aktiválás részletei. Az aktiválás során a szoftver adatokat küld a szoftverről és az eszközről a Microsoftnak. Ilyen adat a szoftver verziószáma, licencverziója, nyelve és termékkulcsa, az eszköz IP-címe, valamint az eszköz hardverkonfigurációjából származó adatok. Az aktiválásról további tájékoztatás a microsoft.com/piracy/activation.mspx webhelyen található. Ha a licencelt eszköz az internetre csatlakozik, a szoftver automatikusan hozzákapcsolódik a Microsoft számítógépes rendszeréhez aktiválás céljából. Ön a szoftvert az interneten keresztül kézileg is aktiválhatja. Internetszolgáltatási díjköltségek merülhetnek fel.
  • 2. Újraaktiválás. Az eszköz alkotórészeinek vagy a szoftvernek bizonyos módosításai miatt szükségessé válhat a szoftver újraaktiválása.
  • 3. Sikertelen aktiválás. Ha az online aktiválás során a szoftver licencelő vagy aktiváló szolgáltatásai hamisnak vagy nem megfelelően licenceltnek bizonyulnak, akkor az aktiválás sikertelen lesz. A szoftver értesíteni fogja Önt, ha a szoftver telepített példánya nem megfelelően van licencelve. Ezen túlmenően Ön emlékeztetőket is kap a szoftver megfelelően licencelt példányának beszerzésére.
  • 4. Frissítések. Ön a szoftverhez javításokat és frissítéseket kizárólag a Microsofttól vagy hivatalos forrásból szerezhet be. A Microsoft egyes frissítéseket, terméktámogatást és egyéb szolgáltatásokat kizárólag eredeti Microsoft-szoftverek felhasználói számára nyújt. A Microsoft-szoftver eredetiségének ellenőrzéséről a howtotell.com webhelyen olvasható további tájékoztatás.
 • 3. INTERNETALAPÚ SZOLGÁLTATÁSOK; ADATVÉDELEM
  • Az alábbi szoftverfunkciók internetes protokollokat használnak, amelyek a Microsoftnak (vagy a Microsoft szállítóinak vagy szolgáltatóinak) különféle eszközadatokat küldenek, például az Ön IP-címét, az operációs rendszer típusát, a böngésző adatait, a használt szoftver nevét és verziószámát, valamint annak az eszköznek a nyelvi kódját, amelyre a szoftver telepítve van. A Microsoft arra használja ezeket az adatokat az Office 2013 r.office.microsoft.com/r/rlidOOPrivacyState15HighLight?clid=1038 webhelyen olvasható Adatvédelmi nyilatkozatában ismertetett módon, hogy internetalapú szolgáltatásokat nyújtson Önnek. Egyes Internetalapú szolgáltatások nyújtására később, a Microsoft Update frissítési szolgáltatáson keresztül kerülhet sor.
  • 1. Hozzájárulás az internetalapú szolgáltatások használatához.Az alábbiakban és az Office 2013 Adatvédelmi nyilatkozatában ismertetett szoftverfunkciók az interneten keresztül kapcsolódnak a Microsoft vagy a szolgáltató számítógépes rendszereihez. Bizonyos esetekben Ön nem kap külön értesítést a kapcsolódáskor. Bizonyos esetekben ezeket a funkciókat kikapcsolhatja, vagy lehetősége van nem használni őket. Ha bővebb tájékoztatást szeretne kapni ezekről a funkciókról, olvassa el az Office 2013 Adatvédelmi nyilatkozatát az r.office.microsoft.com/r/rlidOOPrivacyState15HighLight?clid=1038 webhelyen. AZZAL, HOGY ÖN HASZNÁLJA EZEKET A FUNKCIÓKAT, ÖN HOZZÁJÁRUL AZ ILYEN ADATOK ÁTVITELÉHEZ. A Microsoft nem használja fel az említett adatokat sem az Ön azonosítására, sem az Önnel való kapcsolatfelvételre.
  • 2. Az Office felhasználói élményének személyre szabására irányuló program (Office Personalization Experience Program – OPEP). Önnek lehetősége van részt venni az OPEP programban. Ha részt vesz benne, az OPEP automatikusan információt küld a Microsoftnak a hardverről és a szoftver és szolgáltatásaink használati módjáról. Ezeket az adatokat azért gyűjtjük össze, hogy trendeket és használati mintákat állapíthassunk meg, és ezek segítségével személyre szabhassuk az Ön felhasználói élményét, és továbbfejleszthessük az Office szoftvert és szolgáltatásokat. A Microsoft az összegyűjtött adatokat felhasználhatja az Ön azonosítására, illetve az Önnel való kapcsolatfelvételre. Az OPEP rendszeres időközönként egy kisméretű fájlt is letölt az Ön eszközére. A fájl segítségével a Microsoft össze tudja gyűjteni a szoftver és a szolgáltatás használata során előforduló hibákkal kapcsolatos adatokat. A szolgáltatás a szoftverhibákkal kapcsolatban elérhető új súgóinformációkat is automatikusan letöltheti. Ha Ön a szoftver első futtatásakor a javasolt beállításokat választja, akkor ezzel bekapcsolja az OPEP programban való részvételt. Az OPEP programmal kapcsolatos további tájékoztatás itt olvasható: o15.officeredir.microsoft.com/r/rlidOfficeLegal?clid=1038.
  • 3. Online funkciók és tartalom. A szolgáltatás és a szoftver funkciói képesek az Ön számára online tartalmat lehívni a Microsofttól. Egyes funkciók azt is lehetővé tehetik, hogy Ön online információt keressen meg és érjen el. Ilyen funkció például a ClipArt, a sablonok, az online oktatás, az online segítségnyújtás, a súgó és a Naptár Outlook Weather funkciója. Ha ment egy Office.com-ról származó sablont, akkor a szoftver adatokat küld el a Microsoftnak az interneten keresztül, például a sablont azonosító adatokat, de a sablonnal Ön által létrehozott dokumentumokat nem küldi el. Ezeket az adatokat a Microsoft szolgáltatásai és a szoftver továbbfejlesztésére és arra használja fel, hogy Önnek kérésre tartalmat biztosítson. Ön dönthet úgy, hogy nem használja ezeket az online funkciókat és tartalmakat. Ha bővebb tájékoztatást szeretne kapni, akkor olvassa el az Office 2013 szoftvernek a jelen szerződés végén hivatkozásként megadott Adatvédelmi nyilatkozatát.
  • 4. Cookie-k. Ha Ön úgy dönt, hogy használja a szolgáltatás/szoftver online funkcióit, például az online súgó és támogatás funkciót vagy a sablonokat, akkor előfordulhat, hogy cookie-k kerülnek beállításra. Ha bővebb tájékoztatást szeretne kapni a cookie-k blokkolásáról, szabályozásáról és törléséről, akkor olvassa el az Office 2013 szoftvernek a jelen szerződés végén hivatkozásként megadott Adatvédelmi nyilatkozatát.
  • 5. Office Barangoló szolgáltatás. Ha úgy dönt, hogy Microsoft-fiókjával jelentkezik be a szoftverbe/szolgáltatásba, akkor egyúttal bekapcsolja az Office Barangoló szolgáltatást is. Ha bekapcsolja az Office barangoló szolgáltatást, akkor a rendszer bizonyos beállításokat (többek között a Legutóbb használt dokumentumok listáját, az Ön saját szótárát és a használt megjelenítési témákat) az interneten keresztül elküldi a Microsoft kiszolgálóinak, ahol azok tárolásra kerülnek, és ahonnan majd letöltődnek az Ön eszközére, amikor legközelebb Microsoft-fiókjával bejelentkezik a szolgáltatásba. Ha bővebb tájékoztatást szeretne kapni az Office Barangoló szolgáltatásról, akkor olvassa el az Office 2013 szoftvernek a jelen szerződés végén hivatkozásként megadott Adatvédelmi nyilatkozatát.
  • 6. Office 2013 a Windows 8 operációs rendszeren. Ha a szoftvert Windows 8 operációs rendszert használó eszközön futtatja, és bekapcsolta a szoftver online funkciók és tartalom szolgáltatását, akkor amikor egy Microsoft-fiókkal bejelentkezik a Windows 8 rendszerbe, ugyanazzal a Microsoft-fiókkal egyúttal automatikusan bejelentkezik a szoftverbe is. Ez lehetővé teszi, hogy a OneDrive online tárhelyen tároljon és érjen el fájlokat, és anélkül élvezze az Office Barangoló szolgáltatást, hogy újra és újra meg kellene adnia Microsoft-fiókjának felhasználónevét és jelszavát. Ha bővebb tájékoztatást szeretne kapni arról, hogyan lehet Microsoft-fiókkal bejelentkezni a szolgáltatásba/szoftverbe és az Office Barangoló szolgáltatásba, akkor olvassa el az Office 2013 szoftvernek a jelen szerződés végén hivatkozásként megadott Adatvédelmi nyilatkozatát.
  • 7. Digitális tanúsítványok. A szoftver digitális tanúsítványokat használ. Ezek a digitális tanúsítványok hitelesítik az X.509 szabványnak megfelelően kódolt információt küldő internethasználókat. Ezenkívül felhasználhatók fájlok és makrók digitális aláírására a fájltartalom sértetlenségének és eredetének vizsgálata érdekében. A szoftver tanúsítványokat hív le, és frissíti a visszavont tanúsítványok listáit az interneten keresztül, ha azok elérhetők.
  • 8. Automatikus frissítés. Az "Office kattintásra" technológiát használó szoftver rendszeresen megnézheti, van-e a Microsoftnál a szoftverre vonatkozó frissítés vagy kiegészítés. Ha a szoftver ilyen frissítéseket vagy bővítéseket talál, akkor azok automatikusan letöltésre és telepítésre kerülhetnek a licencelt eszközön.
  • 9. Az adatok felhasználása. Az eszközadatokat, a hibajelentéseket és a kártékony programokkal kapcsolatos jelentéseket a Microsoft felhasználhatja szoftverei és szolgáltatásai továbbfejlesztésére. Másokkal is megoszthatjuk őket, például a hardver- és szoftvergyártókkal. Az adatokat az ilyen felek arra használhatják, hogy továbbfejlesszék termékeik együttműködését a Microsoft-szoftverekkel.
  • 10. Visszaélés az internetalapú szolgáltatásokkal. Tilos a szolgáltatások bármely olyan módon történő használata, amelynek következtében azok károsodhatnak, illetve amely zavarhatja e szolgáltatások bármely más fél általi használatát. Ön nem használhatja a szolgáltatásokat arra, hogy bármilyen módon jogosulatlanul hozzáférést próbáljon szerezni bármilyen szolgáltatáshoz, adathoz, fiókhoz vagy hálózathoz.
  • 11. Tartalomvédelmi szolgáltatás. A szoftver által tartalmazott egyik funkcióval Ön olyan tartalmat hozhat létre, amely az Ön engedélye nélkül nem nyomtatható, nem másolható és nem küldhető el másoknak. Előfordulhat, hogy a funkció első alkalommal történő használatához csatlakoznia kell a Microsoft számítógépes rendszeréhez, és hogy a funkció frissítéséhez rendszeresen meg kell ismételnie a csatlakozást a Microsofthoz. További tájékoztatás az o15.officeredir.microsoft.com/r/rlidIRMHelp?clid=1038 webhelyen olvasható.Önnek lehetősége van arra, hogy ne használja ezt a funkciót.
 • 4. TOVÁBBI LICENCBEADÁSI KORLÁTOZÁSOK, KÖVETELMÉNYEK ÉS/VAGY HASZNÁLATI JOGOK
  • 1. Office 365 Military Subscription előfizetés. Önnek "Minősített katonai felhasználónak" kell lennie a "Katonai" ("Military") előfizetés jelöléssel ellátott szolgáltatás/szoftver előfizetéséhez és használatához. Ahhoz, hogy Ön Minősített katonai felhasználó lehessen az Egyesült Államokban, Önnek az Armed Services Exchanges (Fegyveres Erők Átvezénylő Szolgálata) pártfogójának kell lennie az Egyesült Állomok szövetségi törvényei és előírásai szerint.
  • 2. A Kanadai Fegyveres Erőknek szánt előfizetés. Önnek "Hivatalos CANEX Pártfogónak" kell lennie a "Kanadai Fegyveres Erőknek szánt" ("Canadian Forces") előfizetés jelöléssel ellátott szolgáltatás/szoftver előfizetéséhez és használatához. Ahhoz, hogy Ön Hivatalos CANEX pártfogó lehessen, Önnek:
   • a Kanadai Fegyveres Erők (CF) tagjaként kell szolgálnia, vagy ilyen személy házastársának kell lennie;
   • tagjának kell lennie a Kanadai Fegyveres Erők tartalékos állományának;
   • a Kanadai Fegyveres Erők nyugalmazott tagjának vagy a Nemzetvédelmi Osztály (DND) olyan civil alkalmazottjának kell lennie, aki DND-nyugdíjat kap;
   • állandó teljes vagy részmunkaidős NPF- (Non-Public Fund) vagy DND-alkalmazottnak, illetve ilyen házastársának kell lennie;
   • CANEX koncesszió kedvezményezettjének kell lennie (csak igazgatók);
   • minősített külföldi katonai személyzet tagjának kell lennie;
   • NPF-nyugdíjban részesülő NPF-alkalmazottnak kell lennie;
   • alternatív szolgálatot teljesítő vállalkozó teljes munkaidős alkalmazottjának kell lennie;
   • CF-személy olyan özvegyének kell lennie, aki a "Child Family Services Act", a "Defence Services Pension Contribution Act", a "Pension Act" vagy a "War Veterans Allowance Act" törvény értelmében kap juttatást;
   • a Kanadai Biztonsági Testület (Canadian Corps of Commissionaires) tagjának kell lennie bázison/szárnyon való állomásozás, illetve alkalmazás esetén; vagy
   • a kanadai Királyi Lovasrendőrség (Royal Canadian Mounted Police) tagjának kell lennie.
  • 3. Egyetemista előfizetés. Önnek Minősített Oktatási Felhasználónak kell lennie az "Egyetemista" verzió jelöléssel ellátott szolgáltatás és szoftver előfizetéséhez és használatához. Ha többet szeretne megtudni az Egyetemista előfizetésről, vagy ha ki szeretné deríteni, hogy Ön Minősített Oktatási Felhasználó-e, akkor látogasson el a microsoft.com/education webhelyre, vagy vegye fel a kapcsolatot a Microsoft helyi társvállalatával.
  • 4. Kereskedelmi forgalomba nem hozható előfizetés. A Kereskedelmi forgalomba nem hozható előfizetési kártyák korlátozott célú használatra kerülnek terjesztésre. Ön nem értékesítheti a "Not For Resale", "Kereskedelmi forgalomba nem hozható" vagy "NFR" jelöléssel ellátott előfizetési kártyákat.
  • 5. Harmadik féltől származó programok. A szoftver tartalmazhat olyan, harmadik féltől származó programot, amelyet a jelen szerződés értelmében a Microsoft, nem pedig a harmadik fél ad Önnek licencbe. A harmadik féltől származó programmal kapcsolatos bármilyen értesítés csak tájékoztatási célokat szolgál.
  • 6. Betűkészlet-összetevők. A szoftver futása során a tartalom megjelenítésére és nyomtatására használhatja a szoftver betűkészleteit. Átmenetileg letöltheti a betűkészleteket egy nyomtatóra vagy más kimeneti eszközre nyomtatás céljából, de a betűkészletek tartalomba történő beágyazása kizárólag a betűkészletek beágyazására vonatkozó korlátozások betartásával megengedett.
  • 7. Multimédiás elemek. A Microsoft licenced ad Önnek arra, hogy a szolgáltatásban/szoftverben található multimédiás elemeket (képeket, ClipArt grafikákat, animációkat, hangokat, zenét, videoklipeket, sablonokat és más formátumú tartalmat) projektjeinek és dokumentumainak készítése, szerkesztése során másolja, terjessze, felhasználja és megjelenítse, de Önnek nem áll jogában a következőket tenni: (i) nem értékesítheti, nem adhatja licencbe és nem terjesztheti a multimédiás elemek példányait önmagukban vagy olyan termék részeként, amelyben a termék elsődleges értékét a multimédiás elemek képezik; (ii) nem engedélyezheti ügyfelei számára a multimédiás elemek licencbe adását és terjesztését; (iii) nem értékesítheti és nem adhatja licencbe kereskedelmi célból az olyan multimédiás elemeket, amelyek azonosítható személyek, hatóságok, jelképek, védjegyek vagy emblémák ábrázolását tartalmazzák, és nem használhatja fel az ilyen típusú képeket oly módon, hogy az az Ön termékének, szervezetének vagy tevékenységének támogatását vagy az azzal való kapcsolatukat kifejezze, vagy arra utaljon; valamint (iv) nem alkothat a multimédiás elemek felhasználásával szeméremsértő vagy megbotránkoztató műveket. Az Office-funkciók segítségével más webhelyeken elérhető multimédiás elemek használatát az illető webhelyeken található feltételek szabályozzák.
  • 8. Kipróbálás és konvertálás. Előfordulhat, hogy néhány vagy minden szolgáltatás/szoftver licencelése kipróbálási alapon történik. Önnek a kipróbálásra szánt szolgáltatás/szoftver használatára vonatkozó jogai a próbaidőszakra korlátozódnak. A kipróbálásra szánt szolgáltatás/szoftver és a próba-előfizetés hossza az aktiválási folyamat során kerül meghatározásra. Önnek lehetősége lehet a kipróbálási jogát előfizetési vagy végleges joggá konvertálni. A konvertálási lehetőségekről a próbaidőszak lejártakor kap értesítést. Ha nem hajt végre konvertálást, akkor a próbaidőszak lejárta után a kipróbálásra szánt szolgáltatás/szoftver legtöbb funkciója nem fog működni.
 • 5. FÖLDRAJZI HELYRE VONATKOZÓ ÉS EXPORTKORLÁTOZÁSOK
  • Ön csak abban a térségben jogosult aktiválni a szolgáltatást/szoftvert, amelyben megvásárolta. A Microsoft szoftvereire és szolgáltatásaira az USA és más joghatóságok exportálásra és technológiára vonatkozó jogszabályai érvényesek, és Ön beleegyezik abba, hogy betart a szoftvereke és/vagy a szolgáltatásokra alkalmazandó minden ilyen jogszabályt és előírást. Ahhoz, hogy ezek a szoftverek és szolgáltatások embargóval sújtott országba, illetve tiltólistán szereplő bizonyos felekhez kerüljenek, az Amerikai Egyesült Államok kormányának engedélye szükséges. (További információ a treasury.gov/resource-center/Documents/soc_net.pdf dokumentumban található.) A fizetős szolgáltatásokra továbbá az Amerikai Egyesült Államok exportálásra vonatkozó jogszabályai és előírásai érvényesek, és Önnek ezeket mind be kell tartania. Ezek a jogszabályok a végfelhasználókra és a végfelhasználásra, illetve a felhasználási helyre vonatkozó korlátozásokat is tartalmaznak. További tájékoztatás a www.microsoft.com/exporting webhelyen olvasható.
 • 6. TERMÉKTÁMOGATÁS
 • 7. A SZERZŐDÉS TELJESSÉGE
  • A jelen Kiegészítés (a Microsoft által Önnek biztosított és Ön által használt szoftver-kiegészítésekhez, frissítésekhez és szolgáltatásokhoz tartozó licencszerződéssel és minden egyéb, a szoftvernek a licencelt eszközre történő telepítésekor, illetve azon történő használatakor megjelenő külön licenccel együtt), valamint a jelen Kiegészítés webes hivatkozásaiban található feltételek együttesen képezik a szolgáltatásra és a szoftverre és az ilyen kiegészítésekre, frissítésekre és szolgáltatásokra vonatkozó szerződést (kivéve, ha a Microsoft más feltételeket szab az ilyen kiegészítésekre, frissítésekre és szolgáltatásokra). A szoftver futtasásakor a jelen Kiegészítést úgy tudja megtekinteni, hogy elmegy a szoftver Súgó képernyőjére, és rákattint a Microsoft szoftverlicenc-szerződés hivatkozásra. Megtekintheti a jelen szerződés hivatkozásaiban megfogalmazott feltételeket is: ehhez be kell írnia az URL-címeket a böngésző címsorába, és jóvá kell hagynia a műveletet. Ön tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás használatával Ön elfogadja a jelen Kiegészítés feltételeit és a benne hivatkozott feltételeket. A jelen szerződés tájékoztató jellegű hivatkozásokat is tartalmaz. Az Ön és a Microsoft számára kötelezettséget tartalmazó hivatkozások a következők: