Komandinio darbo organizavimas naudojant „Microsoft Planner“

A tablet, desktop PC, and smartphone showing Microsoft Planner in use to organize teamwork.
Suvaldykite chaotišką komandos darbą ir nuveikite daugiau! „Planner“ leidžia lengvai kurti naujus planus, tvarkyti ir priskirti užduotis, bendrinti failus, kalbėtis apie tai, ką jūs dirbate, ir gauti naujinimų apie darbo eigą.

A laptop showing Microsoft Planner in use to manage team tasks and information.

Greitas organizavimas


Lengva naudoti


Paleiskite „Planner“ iš „Office 365“ taikomųjų programų vykdyklės vienu spustelėjimu. Tada kurkite naują planą, suburkite komandą, priskirkite užduotis ir atnaujinkite būseną – visa tai tik keliais paprastais veiksmais.

Organizuokite darbą vizualiai


Kiekvienas planas turi savo lentą, kur galite tvarkyti užduotis priskirdami jas atskiroms grupėms. Galite skirstyti užduotis į kategorijas, atsižvelgdami į jų būseną arba į tai, kam jos priskirtos. Norėdami atnaujinti būseną arba pakeisti priskyrimus, tiesiog nuvilkite užduotis į kitą stulpelį.

Lengvai dirbkite kartu


Matomumas ir skaidrumas


Rodinys Mano užduotys teikia išsamų visų jūsų planuojamų užduočių sąrašą ir nurodo jų būseną. Dirbdami kartu, kai planuoja, komandos nariai visada žino, kas ką dirba.

Bendradarbiaukite atlikdami užduotis


Skirta „Office 365“, „Planner“ leidžia pridėti failus prie užduočių, dirbti kartu su šiais failais ir net aptarti su užduotimis susijusias problemas neperjungiant programų. Naudojant „Planner“, visos komandos diskusijos ir atidavimai lieka susieti su planu ir nebūna išmėtyti po atskiras programas.
A desktop monitor showing Microsoft Planner in use to attach files to a task.
A smartphone and a tablet showing status of tasks in Microsoft Planner.

Nelėtinkite tempo


Darbas įvairiuose įrenginiuose


„Planner“ veikia visuose įrenginiuose. Naudojant „Planner“ visi visada yra tame pačiame puslapyje. Vos žvilgtelėję į diagramas galite sužinoti, kas vyksta ir ar komanda pakankamai padarė, siekdama savo tikslų.

El. pašto pranešimai


Naudodami „Planner“ niekada neprarasite tempo! Gaukite el. pašto pranešimus, kai jums priskiriama nauja užduotis arba esate įtraukiami į pokalbį.