„MICROSOFT“ PROGRAMINĖS ĮRANGOS LICENCIJOS SUTARTIS

„MICROSOFT OFFICE 2013“ KOMPIUTERIO TAIKOMOJI PROGRAMINĖ ĮRANGA

Norėdami sužinoti, kuris iš dviejų toliau pateiktų atskirų licencijos sąlygų rinkinių tinka jums, žiūrėkite licencijos pavadinimą. Jis gali būti išspausdintas ant jūsų produkto kodo, nurodytas autentiškumo sertifikate arba atsisiuntimo puslapyje, jei programinę įrangą įsigijote internetu. Jei pavadinimas yra FPP, „Retail“ arba PIPC, jums taikomos toliau pateiktos mažmeninės prekybos licencijos sąlygos. Jei pavadinimas yra OĮG, jums taikomos OĮG licencijos sąlygos. Jei reikia pagalbos, apsilankykite adresu microsoft.com/office/eula ir sužinokite, kokią licenciją turite.

MAŽMENINĖS PREKYBOS LICENCIJOS SĄLYGOS

Dėkojame, kad pasirinkote „Microsoft Office 2013“. Tai yra licencijos sutartis tarp jūsų ir „Microsoft Corporation“ (arba, atsižvelgiant į jūsų gyvenamąją vietą, vienos iš su ja susijusių įmonių), kurioje apibrėžtos jūsų teisės naudoti „Office 2013“ programinę įrangą. Kad jums būtų patogiau, šią sutartį padalijome į dvi dalis. Pirmojoje dalyje yra įvadinės sąlygos. Tolesnėse dalyse „Papildomos sąlygos“ ir „Ribotoji garantija“ pateikiama daugiau išsamesnės informacijos. Turite peržiūrėti visą sutartį ir visas susijusias sąlygas, nes visos sąlygos yra svarbios ir kartu sudaro šią jums taikomą sutartį. Susijusias sąlygas galite peržiūrėti įklijuodami persiuntimo saitą naršyklės lange. SKYRIUJE „PAPILDOMOS SĄLYGOS“ PATEIKTAS PUNKTAS DĖL PRIVALOMOJO ARBITRAŽO, TAIP PAT – GRUPINIO IEŠKINIO ATSISAKYMO NUOSTATA. JEI GYVENATE JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE, JOS YRA SUSIJĘ SU JŪSŲ TEISĖMIS SPRĘSTI GINČUS SU „MICROSOFT“, TODĖL ATIDŽIAI JAS PERSKAITYKITE.
SUTIKDAMI SU ŠIA SUTARTIMI ARBA NAUDODAMI PROGRAMINĘ ĮRANGĄ, JŪS SUTINKATE SU VISOMIS ŠIOMIS SĄLYGOMIS IR LEIDŽIATE PERDUOTI TAM TIKRĄ INFORMACIJĄ AKTYVINANT IR TEIKIANT PROGRAMINĖS ĮRANGOS FUNKCIJAS INTERNETU. JEI NESUTINKATE LAIKYTIS ŠIŲ SĄLYGŲ, NEGALITE NAUDOTI NEI PROGRAMINĖS ĮRANGOS, NEI FUNKCIJŲ. Tokiu atveju turite grąžinti ją pardavėjui arba ten, kur pirkote programinės įrangos licenciją, kad būtų grąžinti pinigai arba suteiktas kreditas.
Kaip galiu naudoti programinę įrangą? Mes neparduodame nei programinės įrangos, nei jos kopijos – ją tik licencijuojame. Pagal licenciją jums suteikiama teisė įdiegti ir paleisti tą vieną kopiją viename kompiuteryje (licencijuotame kompiuteryje), kad ją vienu metu galėtų naudoti vienas asmuo, tačiau tik tokiu atveju, jei laikotės visų šios sutarties sąlygų. Mūsų programinės įrangos licencija visam laikui priskiriama licencijuotam kompiuteriui. Apie licencijas ir sąlygas, taikomas tam tikrose šalyse, ribotų teisių versijas ir specialiuosius programinės įrangos leidimus žr. papildomose sąlygose. Programinės įrangos komponentai yra licencijuoti kaip vienas vienetas. Negalima komponentų atskirti arba virtualizuoti ir diegti skirtinguose kompiuteriuose. Programinėje įrangoje gali būti kelios versijos (pvz., 32 bitų ir 64 bitų versijos), tačiau jūs vienu metu galite įdiegti ir naudoti tik vieną versiją. Išskyrus leidžiamą naudojimą, aprašytą tolesniame skyriuje „Nuotolinė prieiga“, ši licencija skirta tik tiesioginiam programinės įrangos naudojimui naudojantis licencijuoto kompiuterio įvesties priemonėmis, pvz., klaviatūra, pele arba jutikliniu ekranu. Ji nesuteikia leidimo diegti programinę įrangą serveryje arba naudoti ją per kitus kompiuterius arba įrenginius, prijungtus prie serverio per vidinį arba išorinį tinklą. Be to, šį programinė įranga nelicencijuota komercinei išteklių nuomai. Daugiau informacijos apie keleto vartotojų scenarijus ir virtualizavimą žr. skyriuje „Papildomos sąlygos“.
Kaip gauti atsarginę kopiją? Užsisakyti arba atsisiųsti programinės įrangos atsarginę kopiją galite iš microsoft.com/office/backup. Negalite platinti atsarginės programinės įrangos kopijos. Ją naudoti galite tik iš naujo diegdami programinę įrangą licencijuotame kompiuteryje.
Ar galiu perleisti arba priskirti programinę įrangą kitam vartotojui ar kompiuteriui? Negalite perleisti programinės įrangos kitam vartotojui. Programinę įrangą galite tiesiogiai perduoti trečiajai šaliai tik įdiegtą licencijuotame kompiuteryje, su autentiškumo sertifikato etikete ir šia sutartimi. Prieš perdavimą ta šalis turi sutikti, kad ši sutartis taikoma programinės įrangos perdavimui ir naudojimui. Negalima pasilikti jokių kopijų. Šią programinės įrangos licenciją kitam kompiuteriui galite iš naujo priskirti neribotą skaičių kartų, bet ne daugiau nei kartą per 90 dienų. Jei priskiriate iš naujo, tas kitas kompiuteris tampa „licencijuotasis kompiuteris“. Jei licencijuotojo kompiuterio nebenaudojate dėl aparatūros gedimo, iš naujo priskirti licenciją galite anksčiau.
Kaip aktyvinama internetu? Aktyvinimas susieja programinės įrangos naudojimą su konkrečiu kompiuteriu ar įrenginiu. Aktyvinant programinė įranga automatiškai susisiekia su „Microsoft“ arba susijusia įmone ir patvirtina, kad licencija susieta su licencijuotu kompiuteriu. Šis procesas yra vadinamas aktyvinimu. Aktyvinimo tikslas – nustatyti, ar programinės įrangos licencijavimo arba aktyvinimo funkcijos nebuvo neleistinai pakeistos, taip pat kitais būdais neleisti naudoti programinės įrangos be licencijos, todėl neturite teisės naudoti programinės įrangos po aktyvinimui skirto laiko ir negalite nepaisyti arba apeiti aktyvinimo proceso. Jei neįvesite produkto kodo per aktyvinimui skirtą laiką, dauguma programinės įrangos funkcijų nebeveiks.
Ar programinė įranga renka asmeninę informaciją? Jei kompiuteris prijungtas prie interneto, tam tikros programinės įrangos funkcijos gali prisijungti prie „Microsoft“ arba paslaugų teikėjo kompiuterių sistemų informacijos siuntimo ir gavimo tikslais. Atskiras pranešimas apie prisijungimą pateikiamas ne visada. Jei nutariate naudoti kurią nors iš šių funkcijų, sutinkate, kad naudojant šią funkciją būtų siunčiama arba gaunama ši informacija. Daugelį šių funkcijų galite išjungti arba nutarti jų nenaudoti.
Kaip naudojame jūsų informaciją? „Microsoft“ naudoja per programinės įrangos funkcijas surinktą informaciją programinės įrangos plėtojimui ar pataisymams, taip pat kitaip tobulindama produktus bei paslaugas. Tam tikromis aplinkybėmis mes dalijamės šia informacija su kitais. Pvz., su atitinkamais aparatūros ir programinės įrangos tiekėjais dalijamės klaidų ataskaitomis, kad atsižvelgdami į šią informaciją jie galėtų patobulinti savo produktų veikimą su „Microsoft“ produktais. Jūs sutinkate, kad mes galime naudoti ir atskleisti informaciją, kaip numatyta mūsų privatumo patvirtinime, pateiktame adresu.
Kam taikoma ši sutartis? Ši sutartis taikoma programinei įrangai, laikmenai, kurioje gavote įrašytą programinę įrangą, ir visiems programinei įrangai skirtiems „Microsoft“ naujinimams, papildomoms programoms bei paslaugoms, nebent jiems būtų taikomos kitos sąlygos.
Ar yra veiksmų, kurių neleidžiama daryti naudojant programinę įrangą? Taip. Programinė įranga yra licencijuojama, o ne parduodama, todėl „Microsoft“ pasilieka visas teises (pvz., intelektinės nuosavybės įstatymų numatytas teises), kurios nėra tiesiogiai nurodytos šioje sutartyje. Ypač ši licencija nesuteikia jums jokios teisės atlikti toliau išvardytus veiksmus: atskirai naudoti arba virtualizuoti programinės įrangos funkcijas, publikuoti, kopijuoti (išskyrus leidžiamos atsarginės kopijos kūrimą), išnuomoti, suteikti išperkamosios nuomos pagrindais arba skolinti programinę įrangą; perleisti programinę įrangą (išskyrus taip, kaip leidžiama pagal šią sutartį), bandyti apeiti programinės įrangos techninės apsaugos priemones, perdaryti, dekompiliuoti arba išskaidyti programinę įrangą, nebent tai daryti leidžia jūsų gyvenamosios vietos įstatymai, net tada, kai ši sutartis to neleidžia. Tokiu atveju galite daryti tik tai, ką leidžia jūsų įstatymai. Internetu teikiamų funkcijų negalite naudoti taip, kad trukdytumėte šias funkcijas naudoti kam nors kitam, be to, jas naudodami negalite bandyti neleistinais būdais prisijungti prie kokios nors paslaugos, duomenų, abonemento arba tinklo.
Ką turiu žinoti apie programinės įrangos versijos naujinimą arba konvertavimą? Jei programinę įrangą, kuriai taikoma ši sutartis, diegiate kaip turimos programinės įrangos naujinimą arba konvertavimą, atnaujinta versija arba konvertavimas pakeičia pradinę programinę įrangą, iš kurios atliekate naujinimą arba konvertavimą. Išplėtoję originalią programinę įrangą jokių teisių į ją nebeturite ir nebegalite jos naudoti arba kokiu nors būdu perleisti. Ši sutartis apibrėžia jūsų teises naudoti atnaujintą programinę įrangą ir pakeičia sutartį, taikomą programinei įrangai, kuri buvo atnaujinta.

PAPILDOMOS SĄLYGOS

 • A. LICENCIJOS TEISĖS IR KELETO VARTOTOJŲ SCENARIJAI
  • 1. Kompiuteris. Šioje sutartyje sąvoka „kompiuteris“ reiškia saugyklos įrenginį turinčią aparatūros sistemą (fizinę arba virtualiąją), kurioje gali veikti programinė įranga. Kompiuteriu yra laikomas aparatūros skaidinys.
  • 2. Sudėtiniai arba sutelkti ryšiai. Negalite naudoti aparatinės arba programinės įrangos ryšiams tankinti arba telkti ar siekdami kitaip leisti keliems vartotojams arba keliems kompiuteriams ar įrenginiams pasiekti arba naudoti programinę įrangą netiesiogiai per licencijuotą kompiuterį.
  • 3. Naudojimas virtualizuotoje aplinkoje. Jei naudodami virtualizavimo programinę įrangą, įskaitant kliento „Hyper-V“, vienoje kompiuterio aparatūros sistemoje sukuriate vieną arba keletą virtualiųjų kompiuterių, pagal šią sutartį kiekvienas virtualusis ir fizinis kompiuteris laikomas atskiru kompiuteriu. Pagal šią licenciją leidžiama įdiegti tik vieną programinės įrangos kopiją ir naudoti ją tik viename kompiuteryje, nesvarbu, ar tas kompiuteris yra fizinis, ar virtualusis. Jei programinę įrangą norite naudoti daugiau nei viename kompiuteryje, turite gauti atskiras programinės įrangos kopijas ir atskiras kiekvienos kopijos licencijas. Turinio, kurį saugo skaitmeninių teisių valdymo technologija arba kita viso disko šifravimo technologija, apsauga virtualizuotoje aplinkoje gali būti ne tokia patikima.
  • 4. Nuotolinė prieiga: Vartotojas, kuris pirmiausia naudoja licencijuotą kompiuterį, yra „pradinis vartotojas“. Pradinis vartotojas gali pasiekti ir naudoti licencijuotame įrenginyje įdiegtą programinę įrangą nuotoliniu būdu iš bet kurio kito įrenginio, su sąlyga, kad programinės įrangos, įdiegtos licencijuotame įrenginyje, tuo pačiu metu nenaudoja kitas vartotojas nenuotoliniu būdu. Išimties tvarka galite suteikti kitiems prieigą prie programinės įrangos tuo pačiu metu tik techninės pagalbos teikimo tikslais.
 • B. PRIVALOMAS ARBITRAŽAS IR GRUPINIO IEŠKINIO ATSISAKYMAS
  • 1. Taikymas. Šis B skyrius taikomas sprendžiant bet kokį ginčą, IŠSKYRUS GINČUS, SUSIJUSIUS SU JŪSŲ, „MICROSOFT“ ARBA BET KURIO IŠ MŪSŲ LICENCIJŲ DAVĖJŲ INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISIŲ VYKDYMU ARBA GALIOJIMU. Ginču laikomas bet koks ginčas, veiksmas arba kitoks jūsų ir „Microsoft“ nesutarimas dėl programinės įrangos (įskaitant jos kainą) arba šios sutarties, kylantis dėl sutarties, garantijos, civilinės teisės pažeidimo, įstatymo, nuostatos, dekreto arba turintis bet kurį kitą teisinį ar teisėtą pagrindą. Ginčo sąvokai bus suteikta plačiausia įstatymų leidžiama apibrėžtis.
  • 2. Pranešimas apie ginčą. Kilus ginčui jūs arba „Microsoft“ turite pateikti kitai šaliai pranešimą apie ginčą; tai yra rašytinis pareiškimas, kuriame nurodyti jį pateikusios šalies pavadinimas, adresas ir kontaktinė informacija, išdėstyti faktai, kurių pagrindu kilo ginčas, ir pateiktas reikalavimas atlyginti žalą. Visus pranešimus apie ginčą turite siųsti JAV paštu adresu Microsoft Corporation, ATTN: LCA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399. Formą galite rasti adresu go.microsoft.com/fwlink/?linkid=245499. Visus pranešimus apie ginčą „Microsoft“ siųs JAV paštu jūsų adresu, jei jis bus žinomas, arba jūsų el. pašto adresu. Jūs ir „Microsoft“ 60 dienų nuo pranešimo apie ginčą išsiuntimo datos bet kurį ginčą bandys išspręsti neoficialių derybų keliu. Praėjus 60 dienų jūs arba „Microsoft“ gali kreiptis į arbitražo teismą.
  • 3. Mažų ieškinių teismas. Dėl bet kurio ginčo, kuris pagal savo pobūdį gali būti nagrinėjamas nedidelių ieškinių teisme, galima bylinėtis ir nedidelių ieškinių teisme, esančiame jūsų šalyje arba King County, Vašingtone. Bylinėtis mažų ieškinių teisme galima neatsižvelgiant į tai, ar prieš tai derėtasi neoficialiai.
  • 4. PRIVALOMASIS ARBITRAŽAS. JEI JUMS IR „MICROSOFT“ NEPAVYKSTA IŠSPRĘSTI GINČO NEOFICIALIŲ DERYBŲ KELIU ARBA NEDIDELIŲ IEŠKINIŲ TEISME, TOLIAU GINČAS SPRENDŽIAMAS TIK PRIVALOMO ARBITRAŽO TVARKA. JŪS NETURITE TEISĖS BYLINĖTIS (ARBA DALYVAUTI KAIP ŠALIS ARBA GRUPĖS NARYS), KAI GINČAI NAGRINĖJAMI TEISME DALYVAUJANT TEISĖJUI ARBA PRISIEKUSIESIEMS. Visus ginčus sprendžia bešališkas trečiųjų teismo teisėjas, kurio sprendimas yra galutinis, nebent pasinaudojus ribota teise būtų apskųstas apeliacine tvarka, kaip numato Federalinis arbitražo įstatymas. Bet kuris teismas, į kurio jurisdikciją patenka šalys, gali reikalauti vykdyti arbitražo sprendimą.
  • 5. GRUPINIO IEŠKINIO ATSISAKYMAS. VISI PROCESINIAI VEIKSMAI, SPRENDŽIANT ARBA NAGRINĖJANT BET KURĮ GINČĄ BET KURIAME TEISME, VYKDOMI TIK KAIP ATSKIRI ATVEJAI. NEI JŪS, NEI „MICROSOFT“ NESIEKIA, KAD KURIS NORS GINČAS BŪTŲ NAGRINĖJAMAS KAIP GRUPINIS PRIVATAUS TEISININKO PATEIKTAS VISUOTINIS IEŠKINYS ARBA ATLIEKANT PROCESINIUS VEIKSMUS, KURIUOSE KURI NORS ŠALIS VEIKIA ARBA SIŪLOSI VEIKTI ATSTOVO TEISĖMIS. JOKS ARBITRAŽAS ARBA PROCESINIAI VEIKSMAI NEBUS VYKDOMI SU KITAIS VEIKSMAIS BE IŠANKSTINIO RAŠTIŠKO VISŲ ŠALIŲ SUTIKIMO DĖL ATITINKAMO ARBITRAŽO ARBA PROCESINIŲ VEIKSMŲ.
  • 6. Arbitražo procedūra, išlaidos, mokesčiai ir lengvatos. Bet koks arbitražas bus vykdomas Amerikos arbitražo asociacijos (AAA) vadovaujantis komercinio arbitražo įstatymais ir daugeliu atvejų vykdant papildomas su vartotojais susijusių ginčų procedūras. Jei pageidaujate daugiau informacijos, žr. adresu adr.org arba skambinkite telefonu 1-800-778-7879. Sprendžiant ginčus, susijusius su 75 000 USD arba mažesnėmis sumomis, „Microsoft“ nedelsiant atlygins jūsų sumokėtą pareiškimo pateikimo mokesčių sumą ir sumokės AAA ir arbitražo mokesčius. Jūs ir „Microsoft“ sutinkate su sąlygomis, pagal kurias vykdomos procedūros, mokami mokesčiai ir taikomos lengvatos; žr. go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=261245. Norint kreiptis į arbitražo teismą, AAA reikia pateikti formą, kuri suteikiama adresu go.microsoft.com/fwlink/?linkid=245497. Sutinkate, kad arbitražas turi būti vykdomas tik jūsų šalyje arba King County, Vašingtone. „Microsoft“ sutinka, kad arbitražas turi būti vykdomas tik jūsų šalyje.
  • 7. Ieškiniai arba prašymai dėl ginčo sprendimo turi būti pateikti per vienerius metus. Kaip numatyta įstatymų, bet kokia su šia sutartimi susijusi pretenzija arba pareiškimas apie ginčą, atitinkantis B skyriaus nuostatas, turi būti pateiktas per vienerius metus nedidelių ieškinių (žr. B.3 skyrių) arba arbitražo teismui (žr. B.4 skyrių). Vienerių metų laikotarpis prasideda nuo pirmojo galimo pretenzijos arba pareiškimo apie ginčą pateikimo. Jei tokia pretenzija arba pareiškimas apie ginčą per vienerius metus nepateikiamas, jis visam laikui nutraukiamas.
  • 8. Atskiriamumas. Jei grupinio ieškinio atsisakymas, apibrėžtas B.5 skyriuje, yra neteisėtas arba neįvykdomas, atsižvelgiant į visas arba kai kurias ginčo dalis, B skyriaus (apie arbitražą) nuostatos toms dalims netaikomos. Tos dalys bus atskirtos ir nagrinėjamos bendrajame teisme, o likusios dalys – arbitražo tvarka. Nustačius, kad kuri nors B skyriaus nuostata yra neteisėta arba neįvykdoma, ji bus atskirta, o likusios B skyriaus nuostatos liks galioti tokios, kokios yra.
 • C. TAIKOMI ĮSTATYMAI
  • Visi su šia sutartimi susiję ieškiniai ir ginčai, įskaitant ieškinius dėl sutarties, valstijos vartotojų apsaugos įstatymų, nesąžiningos konkurencijos įstatymų, numanomos garantijos įstatymų pažeidimo, neteisėto praturtėjimo ir civilinės teisės pažeidimo, reglamentuojami jūsų šalies įstatymais. Jei programinę įrangą įsigijote kitoje šalyje, taikomi tos šalies įstatymai. Šioje sutartyje aprašomos tam tikros teisės. Pagal savo šalies įstatymus galite turėti ir kitų teisių, įskaitant vartotojo teises. Be to, galite turėti teisių, susijusių su šalimi, iš kurios įsigijote programinę įrangą. Ši sutartis jokių kitų teisių nepakeičia, nebent tai leidžiama pagal jūsų šalies įstatymus.
 • D. AKTYVINIMAS
  • 1. Daugiau informacijos apie aktyvinimą. Aktyvinant programinė įranga siunčia „Microsoft“ informaciją apie save ir jūsų kompiuterį. Ši informacija apima programinės įrangos versiją, licencijos versiją, kalbą ir produkto kodą, kompiuterio interneto protokolo adresą ir informaciją apie kompiuterio aparatūros konfigūraciją. Daugiau informacijos apie aktyvinimą žr. adresu microsoft.com/piracy/activation.mspx. Jei licencijuotas kompiuteris prijungtas prie interneto, programinė įranga automatiškai prisijungs prie „Microsoft“, kad būtų aktyvinta. Programinę įrangą galima aktyvinti ir patiems – internetu arba telefonu. Bet kuriuo atveju gali būti taikomi interneto arba telefono paslaugų mokesčiai.
  • 2. Aktyvinimas iš naujo. Pakeitus kai kuriuos kompiuterio komponentus arba programinę įrangą, programinę įrangą gali tekti aktyvinti iš naujo.
  • 3. Aktyvinimo triktis. Jei aktyvinant aptinkama, kad programinės įrangos licencijavimo arba aktyvinimo funkcijos yra padirbtos arba netinkamai licencijuotos, aktyvinimas nepavyks. Programinė įranga praneš, jei įdiegta programinės įrangos kopija netinkamai licencijuota. Be to, gausite priminimų įsigyti tinkamai licencijuotą programinės įrangos kopiją.
  • 4. Naujinimai ir plėtotės. Programinės įrangos naujinimus arba plėtotes galite įsigyti tik iš „Microsoft“ arba įgaliotųjų šaltinių. Tam tikros plėtotės, palaikymo ir kitos paslaugos gali būti siūlomos tik autentiškos „Microsoft“ programinės įrangos vartotojams. Kaip identifikuoti autentišką „Microsoft“ programinę įrangą, žr. adresu howtotell.com.
 • E. INTERNETU TEIKIAMOS FUNKCIJOS; PRIVATUMAS
  • Toliau nurodytoms programinės įrangos funkcijoms naudojami interneto protokolai, kurie siunčia „Microsoft“ (arba jos tiekėjams ir paslaugų teikėjams) kompiuterio informaciją, pvz., interneto protokolo adresą, informaciją apie operacinės sistemos tipą, naršyklę ir naudojamos programinės įrangos pavadinimą bei versiją, taip pat kompiuterio, kuriame programinė įranga įdiegta, kalbos kodą. „Microsoft“ naudoja šią informaciją siekdama užtikrinti internetu teikiamų funkcijų veikimą, kaip nurodyta „Office 2013“ privatumo patvirtinime,kurį rasite adresu. Kai kurios internetu teikiamos priemonės gali būti pristatytos vėliau, naudojant „Microsoft’s Update“ tarnybą.
  • 1. Sutikimas dėl internetinių paslaugų. Toliau ir „Office 2013“ privatumo patvirtinime aprašytos programinės įrangos priemonės internetu prisijungia prie „Microsoft“ ar paslaugų teikėjo kompiuterių sistemų. Kai kuriais atvejais negausite atskiro pranešimo apie prisijungimą. Tam tikrais atvejais šias priemones galite išjungti arba jų nenaudoti. Daugiau informacijos apie šias priemones žr. „Office 2013“ privatumo patvirtinime. NAUDODAMI ŠIAS PRIEMONES SUTINKATE, KAD BŪTŲ PERDUODAMA ŠI INFORMACIJA. „Microsoft“ nenaudoja šios informacijos jums identifikuoti ar susisiekti su jumis.
  • 2. Tobulinimo pagal vartotojų patirtį programa (CEIP). Šioje programinėje įrangoje naudojama CEIP. CEIP automatiškai siunčia „Microsoft“ informaciją apie jūsų aparatūrą ir apie tai, kaip ją naudojate. Šios informacijos nenaudojame jums identifikuoti ar su jumis susisiekti. Be to, CEIP reguliariai siųs į jūsų kompiuterį mažą failą. Šis failas mums padeda rinkti informaciją apie problemas, kurios jums gali kilti naudojant programinę įrangą. Be to, jei turima naujos žinyno informacijos apie klaidas, ji gali būti automatiškai atsiunčiama. Daugiau apie CEIP, žr. microsoft.com/products/ceip/LT-LT/privacypolicy.mspx.
  • 3. Internetu teikiamos funkcijos ir turinys. Programinės įrangos funkcijos gali nuskaityti interneto turinį iš „Microsoft“ ir pateikti jį jums. Be to, tam tikros priemonės gali leisti ieškoti informacijos tinkle ir ją pasiekti. Šių priemonių pavyzdžiai yra iliustracijos, šablonai, mokymas internetu, pagalba internetu ir žinynas, taip pat „Outlook Weather“ kalendoriaus priemonėje. Jei įrašote Office.com pateiktą šabloną, į „Microsoft“ internetu siunčiama informacija, pavyzdžiui, informacija, kuri identifikuoja šabloną, bet nenurodo jokių konkrečių dokumentų, kuriuos sukūrėte jį naudodami. Ši informacija naudojama siekiant pateikti jums norimą turinį ir tobulinti mūsų paslaugas. Galite pasirinkti nesinaudoti šiomis tinklo funkcijomis ir turiniu. Daugiau informacijos žr. „Office 2013“ privatumo patvirtinime, kurio nuoroda pateikta šios sutarties gale.
  • 4. Slapukai. Jei nutarsite naudoti į programinę įrangą įtrauktas internetu teikiamas funkcijas, pvz., pagalbos ir žinyno internete funkcijas bei šablonus, gali būti nustatyti slapukai. Norėdami sužinoti, kaip užblokuoti, valdyti ir panaikinti slapukus, skaitykite skyrių apie slapukus „Office 2013“ privatumo patvirtinime, kurio saitą rasite šios sutarties gale.
  • 5. „Office 2013“ sistemoje „Windows 8“. Jei naudojate programinę įrangą kompiuteryje, kuriame įdiegta „Windows 8“, ir įgalinote programinės įrangos tinklo funkcijas bei turinį, prisijungdami prie „Windows 8“ su „Microsoft“ abonementu, automatiškai prisijungsite prie programinės įrangos naudodami tą patį „Microsoft“ abonementą. Tai leis saugoti ir pasiekti internetinius failus „OneDrive“ bei naudotis „Office“ tarptinklinio ryšio paslauga neįvedant „Microsoft“ abonemento vartotojo vardo ir slaptažodžio dar kartą. Daugiau informacijos apie prisijungimą prie programinės įrangos naudojant „Microsoft“ abonementą ir „Office“ tarptinklinio ryšio paslaugą žr. „Office 2013“ privatumo patvirtinime, kurio saitas pateiktas šios sutarties pabaigoje.
  • 6. Skaitmeniniai sertifikatai. Programinė įranga naudoja skaitmeninius sertifikatus. Šie skaitmeniniai sertifikatai patvirtina interneto vartotojų tapatybę, siųsdami pagal X.509 standartą šifruotą informaciją. Juos taip pat galima naudoti norint skaitmeniniu būdu pasirašyti failus ir makrokomandas ir taip patvirtinti failo turinio vientisumą ir kilmę. Programinė įranga, naudodama internetą, kai tai įmanoma, nuskaito sertifikatus ir atnaujina sertifikatų atšaukimo sąrašus.
  • 7. Automatinis naujinimas. Programinė įranga, kurioje naudojama technologija „paleisti spustelėjus“, gali reguliariai tikrinti, ar „Microsoft“ nesiūlo programinės įrangos naujinimų ir papildomų programų. Rasti naujinimai ir papildomos programos gali būti automatiškai atsiųsti ir įdiegti jūsų licencijuotame kompiuteryje.
  • 8. Informacijos naudojimas. „Microsoft“ gali naudoti kompiuterio informaciją, klaidų ir kenkėjiškos programos ataskaitas siekdama tobulinti savo programinę įrangą ir paslaugas. Be to, galime bendrinti ją su kitais, pavyzdžiui, aparatūros ir programinės įrangos tiekėjais. Jie gali naudoti šią informaciją norėdami pagerinti savo produktų veikimą su „Microsoft“ programine įranga.
  • 9. Netinkamas internetinių paslaugų naudojimas. Negalite pažeisti naudojimosi šiomis paslaugomis tvarkos ar trukdyti kitiems vartotojams jomis naudotis. Negalite naudoti šių paslaugų bandydami neteisėtai bet kokiomis priemonėmis pasiekti kokias nors paslaugas, duomenis, abonementus ar tinklus.
  • 10. Informacijos teisių valdymas. Programine iranga turi funkcija, kuri leid˛ia jums kurti turini, kad negalima spausdinti, kopijuoti arba siusti kitiems be jusu leidimo Norint naudotis šia funkcija pirmą kartą, gali reikėti prisijungti prie „Microsoft“; be to, gali reikėti reguliariai jungtis prie „Microsoft“ norint ją atnaujinti. Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite o15.officeredir.microsoft.com/r/rlidIRMHelp?clid=1063. Galite pasirinkti šios funkcijos nenaudoti.
  • 11. „Office“ tarptinklinio ryšio paslauga. Jei pasirenkate prisijungti prie programinės įrangos naudodami „Microsoft“ abonementą, įjungiate „Office“ tarptinklinio ryšio paslaugą. Įjungus „Office“ tarptinklinio ryšio paslaugą tam tikri parametrai (įskaitant jūsų paskutinių naudotų dokumentų sąrašą, vartotojo žodyną ir išvaizdos stilius) internetu siunčiami į „Microsoft“ serverius, kuriuose jie saugomi ir atsiunčiami į jūsų kompiuterį arba įrenginį, kai kitą kartą prisijungiate prie paslaugos naudodami „Microsoft“ abonementą. Daugiau informacijos apie „Office“ tarptinklinio ryšio paslaugą žr. šios sutarties gale nurodytame „Office 2013“ privatumo patvirtinime.
 • F. LICENCIJOS ĮRODYMAS
  • 1. Autentiškas licencijos įrodymas. Jei įsigijote programinę įrangą fizinėje pakuotėje, jūsų licencijos įrodymas yra originali „Microsoft“ autentiškumo sertifikato etiketė su originaliu produkto kodu ir pirkimo įrodymas. Jei programinę įrangą įsigijote ir atsisiuntėte internetu, jūsų licencijos įrodymas yra originalus „Microsoft“ programinės įrangos produkto kodas arba PIN, kurį gavote pirkdami, ir jūsų pirkimo įrodymas, gautas iš įgaliotojo elektroninio originalios „Microsoft“ programinės įrangos tiekėjo. Pirkimo įrodymas gali būti tikrinamas pagal jūsų pardavėjo įrašus.
  • 2. Versijos naujinimo ar konvertavimo licencija. Jei atnaujinote arba konvertavote programinės įrangos versiją, jūsų licencijos įrodymas yra
   • autentiškas ankstesnės programinės įrangos versijos, kurią naujinote ar konvertavote, licencijos įrodymas ir
   • autentiškas vėlesnės programinės įrangos versijos, į kurią atnaujinote arba konvertavote, licencijos įrodymas.
  • Kaip identifikuoti autentišką „Microsoft“ programinę įrangą, žr. adresu howtotell.com.
 • G. RIBOTŲ TEISIŲ VERSIJOS
  • Kai kurių programinės įrangos versijų, pvz., neskirtų parduoti ir švietimo įstaigoms arba universitetams skirtų programinės įrangos leidimų, platinimas yra ribotas. Programinės įrangos, pažymėtos užrašu NFR arba „Not for Resale“ (neskirta parduoti), negalima parduoti, o programinę įrangą, pažymėtą „University“ (universitetas), „Academic Edition“ (akademinis leidimas) arba AE, gali naudoti tik priskirti švietimo institucijų vartotojai. Norėdami daugiau sužinoti apie akademinę programinę įrangą arba išsiaiškinti, ar esate priskirtas švietimo institucijos vartotojas, apsilankykite adresu microsoft.com/education arba kreipkitės į jūsų šalyje veikiančią su „Microsoft“ susijusią įmonę ir teiraukitės daugiau informacijos. Akademinės arba universitetų programinės įrangos negalima naudoti komercinei, ne pelno arba pajamų gavimo veiklai.
 • H. ‬PROGRAMINĖ ĮRANGA NAMŲ VARTOTOJAMS IR STUDENTAMS‭
  • Programinės įrangos leidimo namų vartotojams ir studentams negalima naudoti komercinei, ne pelno arba pajamų gavimo veiklai.
 • I. JAPONIJA
  • Jei gyvenate Japonijoje arba įsigijote programinę įrangą gyvendami Japonijoje, pagal savo licencijas suteikiame jums šias teises:
   • 1. PIPC. Jei programinė įranga pažymėta ženklu PIPC, galite diegti ir paleisti vieną programinės įrangos egzempliorių licencijuotame kompiuteryje, bet tik jei laikotės visų šios sutarties sąlygų. Mūsų programinės įrangos licencija visam laikui priskiriama licencijuotam kompiuteriui.
   • 2. Kiti nei PIPC leidimai. Galite diegti ir paleisti vieną programinės įrangos egzempliorių licencijuotame kompiuteryje (pirmame licencijuotame kompiuteryje), bet tik jei laikotės visų šios sutarties sąlygų. Jei laikotės visų šios sutarties sąlygų, galite diegti dar vieną programinės įrangos licenciją antrame licencijuotame kompiuteryje, kurį naudos pirmojo licencijuoto kompiuterio pradinis vartotojas. Galite sukurti vieną atsarginę programinės įrangos kopiją ir naudoti ją, kaip aprašyta toliau. Programinę įrangą galite perkelti į kitą jums priklausantį kompiuterį. Programinę įrangą (su licencija) galite perkelti ir į kitam asmeniui priklausantį kompiuterį, jei a) esate pirmasis programinės įrangos naudotojas, kuriam suteikta licencija, ir b) naujasis vartotojas sutinka su šios sutarties sąlygomis. Norėdami perleisti, turite tiesiogiai kitam asmeniui perleisti originalią laikmeną, autentiškumo sertifikatą, produkto kodą ir pirkimo įrodymą, nepasilikdami jokių programinės įrangos kopijų. Perleisdami programinę įrangą galite naudoti leidžiamą sukurti atsarginę kopiją arba laikmeną, kurioje programinė įranga buvo įrašyta. Perkėlus programinę įrangą į naują kompiuterį, ji turi būti pašalinta iš ankstesnio kompiuterio. Perleisti programinės įrangos taip, kad jos licencijos būtų bendrinamos keliuose kompiuteriuose, negalima. Jei gyvenate Japonijoje arba akademinės, universitetams arba namų vartotojams ir studentams skirtų versijų programinę įrangą įsigijote gyvendami Japonijoje, nekomercinio naudojimo apribojimai jums netaikomi.
 • J. KARINĖ VERTINAMOJI PROGRAMINĖ ĮRANGA
  • Jei norite naudoti programinės įrangos, pažymėtos kaip karinio vertinimo versija, licenciją, turite būti „tinkamas karinis vartotojas“. Kad galėtumėte būti tinkamas karinis vartotojas JAV, turite būti įgaliotasis Ginkluotųjų pajėgų mainų globėjas pagal taikomus JAV federalinius nuostatus ir taisykles. Karinė vertinamoji programinė įranga nelicencijuojama naudoti komercinei, ne pelno arba pajamų gavimo veiklai.
 • K. KANADOS PAJĖGŲ PROGRAMINĖ ĮRANGA
  • Jei norite naudoti programinės įrangos, pažymėtos kaip Kanados pajėgų versija, licenciją, turite būti „CANEX įgaliotasis globėjas“. „CANEX įgaliotasis globėjas yra
  • tarnaujantis Kanados pajėgų (CF) narys arba jo / jos sutuoktinis;
  • Kanados pajėgų rezervo narys;
  • į pensiją pasitraukęs Kanados pajėgų narys arba Nacionalinės gynybos departamento (DND) civilis darbuotojas, gaunantis DND pensiją;
  • nuolatinis visu arba ne visu etatu dirbantis nevisuomeninio fondo (NPF) arba DND darbuotojas arba jo / jos sutuoktinis;
  • CANEX koncesininkas (tik vadovas);
  • tinkamas užsienio karinių pajėgų darbuotojas;
  • į pensiją pasitraukęs NPF darbuotojas, gaunantis NPF pensiją;
  • visu etatu dirbantis alternatyviosios tarnybos dalyvis;
  • CF darbuotojo našlė, gaunanti išmoką pagal vaikų ir šeimos paslaugų įstatymą, gynybos tarnybų pensijų įmokų įstatymą arba pensijų įstatymą ar karo veteranų išmokų įstatymą;
  • Kanados įgaliotinių korpuso narys, jei gyvena ar dirba bazėje / sparne; arba
  • Kanados karališkosios raitosios policijos narys.
  • Kanados pajėgų programinė įranga nelicencijuojama naudoti komercinei, ne pelno arba pajamų gavimo veiklai.
 • L. ‬NAUDOJIMO NAMUOSE PROGRAMOS PROGRAMINĖ ĮRANGA‭
  • Jei norite naudoti programinę įrangą, pažymėtą kaip „Naudojimo namuose programa“, turite būti „naudojimo namuose programos vartotojas“. Tam turite būti:
  • darbuotojas organizacijos, kuri turi „Microsoft“ bendrosios licencijos sutartį su programinės įrangos naujumo garantija, ir
  • programinės įrangos (arba produkto, apimančio programinę įrangą) su aktyvia programinės įrangos naujumo garantija licencijuotos kopijos vartotojas.
 • M. PAPILDOMI LICENCIJAVIMO REIKALAVIMAI IR (ARBA) NAUDOJIMO TEISĖS
  • Trečiosios šalies programos. Į programinę įrangą gali būti įtraukta trečiosios šalies programų, kurių licenciją pagal šią sutartį suteikia „Microsoft“, o ne trečioji šalis. Pastabos, jei jų yra, dėl trečiosios šalies programos įtraukiamos tik informavimo tikslais.
  • Šrifto komponentai. Kai programinė įranga naudojama, galite naudoti jos šriftus turiniui peržiūrėti ir spausdinti. Norėdami išspausdinti turinį, galite laikinai atsisiųsti į spausdintuvą arba kitą išvesties įrenginį šriftus ir nepažeisdami šriftų įdėjimo apribojimų įdėti juos į turinį.
  • Medijos elementai. „Microsoft“ suteikia jums licenciją kopijuoti, platinti, vykdyti ir peržiūrėti programinėje įrangoje esančius medijos elementus (vaizdus, iliustracijas, animacijas, garsus, muziką, vaizdo įrašus, šablonus ir kitų formų turinį) projektuose ir dokumentuose, išskyrus toliau išvardytus veiksmus: i) parduoti, licencijuoti arba platinti medijos elementų kopijų kaip tokių arba kaip produkto, jei pirminę produkto vertę sudaro medijos elementai; ii) suteikti savo klientams teisės toliau licencijuoti arba platinti medijos elementus; iii) komerciniais tikslais licencijuoti arba platinti medijos elementus, jei iš juose esančių vaizdų galima atpažinti asmenis, valstybės institucijas, logotipus, prekių ženklus ar emblemas, arba naudoti šių tipų vaizdus taip, kad būtų galima numanyti sąsajas su jūsų produktu, subjektu arba veikla; arba iv) naudoti medijos elementų nepadoriems ar skandalingiems darbams kurti. Kitiems medijos elementams, kurie pasiekiami svetainėje Office.com arba kitose svetainėse naudojantis programinės įrangos funkcijomis, taikomos tose svetainėse pateiktos sąlygos.
  • Kalbų paketai ir tikrinimo įrankiai. Jei įsigijote kalbos paketą, kalbos sąsajos paketą arba tikrinimo įrankį, kuriame siūlomas papildomos kalbos versijos palaikymas programinėje įrangoje, galite naudoti papildomas kalbas, įtrauktas į tą paketą arba įrankį. Kalbos paketai, kalbos sąsajos paketai ir tikrinimo įrankiai yra programinės įrangos dalis ir negali būti naudojami atskirai.
  • Bandomoji versija ir konversija. Visa programinė įranga ar jos dalis gali būti licencijuota bandomosios versijos pagrindu. Jūsų teisės naudoti bandomąją programinę įrangą apribotos bandomuoju laikotarpiu. Bandomoji programinė įranga ir bandomojo laikotarpio trukmė nustatomos aktyvinimo procesu metu. Gali būti, kad turėsite galimybę pakeisti bandomosios versijos teises į prenumeratos arba nuolatines teises. Konversijos parinktys jums bus pateiktos baigiantis bandomajam laikotarpiui. Pasibaigus bet kokiam bandomajam laikotarpiui be konversijos, dauguma bandomosios programinės įrangos funkcijų nebeveiks. BANDOMOJI PROGRAMINĖ ĮRANGA LICENCIJUOJAMA „TOKIA, KOKIA YRA“; JŪS PRISIIMATE JOS NAUDOJIMO RIZIKĄ. „MICROSOFT“ NESUTEIKIA JOKIŲ IŠREIKŠTŲ GARANTIJŲ AR SĄLYGŲ. PAGAL VIETOS ĮSTATYMUS GALITE TURĖTI PAPILDOMŲ VARTOTOJO TEISIŲ, KURIŲ ŠI SUTARTIS NEGALI PAKEISTI. KIEK LEIDŽIA VIETOS ĮSTATYMAI, „MICROSOFT“ ATMETA NUMANOMAS GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI ARBA PAŽEIDIMŲ NEBUVIMO.
  • Prenumeratos programinė įranga. Jei programinės įrangos licenciją gavote prenumeratos pagrindu, jūsų teisės naudoti programinę įrangą galioja tik prenumeratos laikotarpiu. Gali būti, kad turėsite galimybę pratęsti savo prenumeratą arba pakeisti į nuolatinę licenciją. Jei pratęsite savo prenumeratą, galėsite toliau naudotis programine įranga, kol pasibaigs pratęstas prenumeratos laikotarpis. Žr. programinės įrangos aktyvinimo ekranus arba kitą pridėtą išsamią medžiagą apie prenumeratą. Pasibaigus prenumeratos galiojimo laikui, dauguma programinės įrangos funkcijų nebeveiks.
 • N. GEOGRAFINIAI IR EKSPORTO APRIBOJIMAI
  • Jei ant programinės įrangos pakuotės yra nurodytas geografinis regionas, vadinasi, jūs galite aktyvinti programinę įrangą tik tame regione. Be to, turite vykdyti visus vietinius ir tarptautinius eksporto įstatymus ir taisykles, taip pat programinei įrangai taikomas nuostatas, įskaitant apribojimus, susijusius su paskirties vieta, galutiniais vartotojais ir galutiniu naudojimu. Daugiau informacijos apie geografinius ir eksporto apribojimus žr. adresais go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=141397 ir microsoft.com/exporting.
 • O. PALAIKYMO IR PINIGŲ GRĄŽINIMO TVARKA
  • Naudojant tinkamai licencijuotą programinę įrangą „Microsoft“ teikia tam tikras palaikymo paslaugas; jos nurodytos adresu support.microsoft.com/common/international.aspx.
  • Jei siekiate susigrąžinti pinigus, bet vietoje, kurioje įsigijote programinę įrangą, to padaryti nepavyksta, kreipkitės į „Microsoft“ ir teiraukitės informacijos apie „Microsoft“ pinigų grąžinimo politiką. Žr. microsoft.com/worldwidearba Šiaurės Amerikoje skambinkite (800) MICROSOFT ar žr. microsoft.com/info/nareturns.htm.
 • P. VIENTISA SUTARTIS
  • Ši sutartis (su sąlygomis, taikomomis bet kokioms „Microsoft“ teikiamoms ir jūsų naudojamoms papildomoms programinės įrangos programoms, naujinimams ir tarnyboms) ir sąlygos, nurodytos šioje sutartyje nurodytais saitais pasiekiamuose puslapiuose, yra laikomi vientisa sutartimi, apibrėžiančia programinės įrangos ir visų papildomų programų, naujinimų ir tarnybų naudojimą (nebent su tokiomis papildomomis programomis, naujinimais arba tarnybomis „Microsoft“ pateiktų kitas sąlygas). Norėdami peržiūrėti šią sutartį paleidę programinę įrangą, eikite į programinės įrangos žinyno ekraną ir spustelėkite „Microsoft“ programinės įrangos licencijos sąlygų saitą arba apsilankykite adresu microsoft.com/about/legal/en/us/intellectualproperty/useterms/default.aspx. Sąlygas taip pat galite peržiūrėti naudodamiesi bet kokiu šios sutarties saitu, įvesdami URL adresus savo naršyklės adresų juostoje, ir sutinkate tai padaryti. Jūs sutinkate, kad prieš naudodami paslaugą, kuriai taikoma ši sutartis ir konkrečios sąlygos, kurių saitai pateikti šioje sutartyje, perskaitysite šiai paslaugai taikomas sąlygas. Jūs suprantate, kad naudodami paslaugą patvirtinate, jog laikysitės šios sutarties sąlygų ir sąlygų, kurių saitai joje pateikiami. Šioje sutartyje pateikta ir informacijos saitų. Toliau pateiktas saitų, per kuriuos pasieksite jus ir mus įpareigojančių sąlygų puslapius, sąrašas.

MAŽMENINĖS PREKYBOS RIBOTOJI GARANTIJA

Ar „Microsoft“ suteikia programinei įrangai RIBOTĄJĄ GARANTIJĄ? Taip, išskyrus bandomąją programinę įrangą, kuri licencijuojama „tokia, kokia yra“ ir be jokių išreikštų garantijų ir sąlygų. „Microsoft“ garantuoja, kad tinkamai licencijuota programinė įranga iš esmės veiks taip, kaip aprašyta prie programinės įrangos pridėtoje „Microsoft“ medžiagoje. Ši ribotoji garantija netaikoma, jei problemos kilo dėl jūsų kaltės, jums nevykdant pateiktų instrukcijų arba dėl įvykių, kurių „Microsoft“ negali kontroliuoti. Ribotoji garantija įsigalioja, kai pirmasis jūsų programinės įrangos kopijos vartotojas įsigyją tą kopiją, ir galioja vienerius metus. Garantija taip pat taikoma visoms papildomoms programoms, naujinimams arba programinės įrangos pakeitimams, kuriuos per tuos metus galite gauti iš „Microsoft“, bet tik iki to vienerių metų laikotarpio pabaigos arba 30 dienų – priklausomai nuo to, kuris laikotarpis ilgesnis. Perleidus programinę įrangą ribotosios garantijos galiojimas nepratęsiamas. „Microsoft“ nesuteikia jokių kitų aiškių garantijų arba sąlygų. „MICROSOFT“ NESUTEIKIA JOKIŲ NUMANOMŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI IR PAŽEIDIMO NEBUVIMO. JEI PAGAL VIETOS ĮSTATYMUS „MICROSOFT“ NELEIDŽIAMA NESUTEIKTI NUMANOMŲ GARANTIJŲ, VISOS NUMANOMOS GARANTIJOS, PATVIRTINIMAI ARBA SĄLYGOS GALIOJA TIK RIBOTOSIOS GARANTIJOS GALIOJIMO LAIKOTARPIU IR YRA MAKSIMALIAI APRIBOTOS, ATSIŽVELGIANT Į VIETOS ĮSTATYMUS. JEI PAGAL VIETOS ĮSTATYMUS, NEATSIŽVELGIANT Į ŠIĄ SUTARTĮ, RIBOTOSIOS GARANTIJOS GALIOJIMO LAIKOTARPIS TURI BŪTI ILGESNIS, BUS TAIKOMAS TOKS ILGESNIS LAIKOTARPIS, BET BUS GALIMA NAUDOTI TIK ŠIOJE SUTARTYJE APRAŠYTAS TEISIŲ GYNIMO PRIEMONES. Beveik paskutiniame šios sutarties skyriuje paaiškinta, kaip reikšti pretenziją pagal ribotąją garantiją.
Tik Australijoje: mūsų prekės pateikiamos su garantijomis, kurių negalima pašalinti pagal Australijos vartotojų įstatymą. Turite teisę į pakeitimą arba lėšų grąžinimą dėl svarbaus gedimo ir teisę į kompensavimą dėl bet kokių kitų pagrįstai numatomų nuostolių arba žalos. Be to, turite teisę į prekių taisymą arba pakeitimą, jei prekių kokybė netinkama, o gedimas nelaikomas svarbiu.
Ką daryti „Microsoft“ pažeidus savo garantiją? „Microsoft“ pažeidus savo ribotąją garantiją, vienintelė teisių gynimo priemonė – reikalauti pataisyti arba pakeisti programinę įrangą. Užuot ją pataisę arba pakeitę, mes taip pat galime grąžinti sumą, sumokėtą perkant programinę. Prieš grąžinant pinigus, jūs turite pašalinti programinę įrangą ir grąžinti ją „Microsoft“ su pirkimo įrodymu.
Ką daryti „Microsoft“ pažeidus kurią nors šios sutarties dalį? JEI GALITE PAGRĮSTAI REIKALAUTI, KAD „MICROSOFT“ ATLYGINTŲ NUOSTOLIUS, ATMINKITE, KAD GALI BŪTI ATLYGINTI TIK TIESIOGINIAI NUOSTOLIAI, DĖL KURIŲ PATIRTOS IŠLAIDOS NEVIRŠIJA UŽ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ SUMOKĖTOS SUMOS. JOKIE KITI NUOSTOLIAI, ĮSKAITANT PRIEŽASTINIUS NUOSTOLIUS, PRARASTĄ PELNĄ, YPATINGUOSIUS, NETIESIOGINIUS ARBA ATSITIKTINIUS NUOSTOLIUS, NĖRA ATLYGINAMI. Šioje sutartyje nurodytos su nuostoliais susijusios išimtys ir apribojimai taikomi net tada, jei programinės įrangos pataisymas, pakeitimas arba už ją sumokėtų pinigų grąžinimas nepadengia visų jūsų nuostolių arba jei „Microsoft“ žinojo arba turėjo žinoti apie nuostolių galimybę. KAI KURIOSE VALSTIJOSE IR ŠALYSE NELEIDŽIAMA NETAIKYTI ARBA APRIBOTI ATSITIKTINIUS, PRIEŽASTINIUS ARBA KITOKIUS NUOSTOLIUS, TODĖL TOKIE APRIBOJIMAI ARBA IŠIMTYS JUMS GALI BŪTI NETAIKOMI. JEI PAGAL VIETOS ĮSTATYMUS LEIDŽIAMA REIKALAUTI, KAD „MICROSOFT“ ATLYGINTŲ KITUS PATIRTUS NUOSTOLIUS, NORS MES TO NENUMATOME, ATMINKITE, KAD KOMPENSACIJA NEGALI BŪTI DIDESNĖ NEI UŽ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ SUMOKĖTA SUMA.

GARANTIJOS PROCEDŪROS

Kad būtų sutektos ribotojoje garantijoje numatytos paslaugos, turite turėti pirkimo įrodymą.
 • 1. Jungtinės Amerikos Valstijos ir Kanada. Kad būtų suteiktos ribotojoje garantijoje numatytos paslaugos arba norėdami gauti informacijos, kaip susigrąžinti pinigus už Jungtinėse Amerikos Valstijose arba Kanadoje įsigytą programinę įrangą, kreipkitės į „Microsoft“ telefonu (800) MICROSOFT, pašto adresu Microsoft Customer Service and Support, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 arba apsilankykite adresu microsoft.com/info/nareturns.htm.
 • 2. Europa, Viduriniai Rytai ir Afrika. Jei programinę įrangą įsigijote Europoje, Viduriniuose Rytuose arba Afrikoje, ribotąją garantiją suteikia „Microsoft Ireland Operations Limited“.Norėdami pareikšti pretenziją pagal ribotąją garantiją, turite kreiptis adresu Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, Atrium Building Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland arba į jūsų šalyje veikiančią su „Microsoft“ susijusią įmonę (žr. microsoft.com/worldwide).
 • 3. Australija. Jei programinę įrangą įsigijote Australijoje, norėdami pareikšti pretenziją į „Microsoft“ kreipkitės telefonu 13 20 58 arba adresu Microsoft Pty Ltd, 1 Epping Road, North Ryde NSW 2113 Australia.
 • 4. Kitos šalys. Jei programinę įrangą įsigijote kitoje šalyje, kreipkitės į jūsų šalyje veikiančią su „Microsoft“ susijusią įmonę (žr. microsoft.com/worldwide).

OĮG LICENCIJOS SĄLYGOS

Dėkojame, kad pasirinkote kompiuterį su iš anksto įdiegta „Microsoft Office 2013“. Tai jūsų ir kompiuterio gamintojo arba programinės įrangos diegėjo, kuris platina „Microsoft Office 2013“ programinė įrangą su kompiuteriu, licencijos sutartis. Sutartyje aprašomos jūsų teisės naudotis „Office 2013“ programine įranga. Kad jums būtų patogiau, šią sutartį padalijome į dvi dalis. Pirmojoje dalyje yra įvadinės sąlygos. Tolesnėse dalyse „Papildomos sąlygos“ ir „Ribotoji garantija“ pateikiama daugiau išsamesnės informacijos. Turite peržiūrėti visą sutartį ir visas susijusias sąlygas, nes visos sąlygos yra svarbios ir kartu sudaro šią jums taikomą sutartį. Susijusias sąlygas galite peržiūrėti įklijuodami persiuntimo saitą naršyklės lange. SKYRIUJE „PAPILDOMOS SĄLYGOS“ PATEIKTAS PUNKTAS DĖL PRIVALOMOJO ARBITRAŽO, TAIP PAT – GRUPINIO IEŠKINIO ATSISAKYMO NUOSTATA. JEI GYVENATE JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE, TAI TAIKOMA JŪSŲ TEISĖMS SPRENDŽIANT GINČĄ SU GAMINTOJU, DIEGĖJU ARBA SU „MICROSOFT“, TODĖL TURĖTUMĖTE ATIDŽIAI PERSKAITYTI.
SUTIKDAMI SU ŠIA SUTARTIMI ARBA NAUDODAMI PROGRAMINĘ ĮRANGĄ, JŪS SUTINKATE SU VISOMIS ŠIOMIS SĄLYGOMIS IR LEIDŽIATE PERDUOTI TAM TIKRĄ INFORMACIJĄ AKTYVINANT IR TEIKIANT PROGRAMINĖS ĮRANGOS FUNKCIJAS INTERNETU. JEI NESUTINKATE LAIKYTIS ŠIŲ SĄLYGŲ, NEGALITE NAUDOTI NEI PROGRAMINĖS ĮRANGOS, NEI FUNKCIJŲ. Tuomet galite kreiptis į gamintoją arba diegėją, sužinoti grąžinimo strategiją, pagal kurią grąžinami pinigai arba suteikiamas kreditas, ir grąžinti programinę įrangą arba kompiuterį. Kad būtų grąžinti sumokėti pinigai arba suteiktas kreditas, turite sutikti su šia strategija, pagal kurią gali būti reikalaujama grąžinti programinę įrangą su visu kompiuteriu, kuriame ji įdiegta.
Kaip galiu naudoti programinę įrangą? Programinė įranga yra licencijuota, o ne parduota. Pagal šią sutartį suteikiame jums teisę įdiegti ir leisti vieną kopiją tik kompiuteryje, su kuriuo įsigijote programinę įrangą (licencijuotas kompiuteris); vienu metu ją gali naudoti vienas asmuo ir tik jei laikomasi visų šios sutarties sąlygų. Mūsų programinės įrangos licencija visam laikui priskiriama licencijuotam kompiuteriui. Apie licencijas ir sąlygas, taikomas tam tikrose šalyse, ribotų teisių versijas ir specialiuosius programinės įrangos leidimus žr. papildomose sąlygose. Programinės įrangos komponentai yra licencijuoti kaip vienas vienetas. Negalima komponentų atskirti arba virtualizuoti ir diegti skirtinguose kompiuteriuose. Programinėje įrangoje gali būti kelios versijos (pvz., 32 bitų ir 64 bitų versijos), jūs vienu metu galite naudoti tik vieną versiją. Išskyrus leidžiamą naudojimą, aprašytą tolesniame skyriuje „Nuotolinė prieiga“, ši licencija skirta tik tiesioginiam programinės įrangos naudojimui naudojantis licencijuoto kompiuterio įvesties priemonėmis, pvz., klaviatūra, pele arba jutikliniu ekranu. Ji nesuteikia leidimo diegti programinę įrangą serveryje arba naudoti ją per kitus kompiuterius arba įrenginius, prijungtus prie serverio per vidinį arba išorinį tinklą. Be to, šį programinė įranga nelicencijuota komercinei išteklių nuomai. Daugiau informacijos apie keleto vartotojų scenarijus ir virtualizavimą žr. skyriuje „Papildomos sąlygos“.
Kaip gauti atsarginę kopiją? Užsisakyti arba atsisiųsti programinės įrangos atsarginę kopiją galite iš microsoft.com/office/backup. Negalite platinti atsarginės programinės įrangos kopijos. Ją naudoti galite tik iš naujo diegdami programinę įrangą licencijuotame kompiuteryje.
Ar galiu perleisti programinę įrangą į kitą kompiuterį arba kitam vartotojui? Negalite perleisti programinės įrangos į kitą kompiuterį arba kitam vartotojui. Programinę įrangą galite tiesiogiai perduoti trečiajai šaliai tik įdiegtą licencijuotame kompiuteryje, su autentiškumo sertifikato etikete ir šia sutartimi. Prieš perdavimą ta šalis turi sutikti, kad ši sutartis taikoma programinės įrangos perdavimui ir naudojimui. Negalima pasilikti jokių kopijų.
Kaip aktyvinama internetu? Aktyvinimas susieja programinės įrangos naudojimą su konkrečiu kompiuteriu ar įrenginiu. Aktyvinant programinė įranga automatiškai susisiekia su „Microsoft“ arba susijusia įmone ir patvirtina, kad licencija susieta su licencijuotu kompiuteriu. Šis procesas yra vadinamas aktyvinimu. Aktyvinimo tikslas – nustatyti, ar programinės įrangos licencijavimo arba aktyvinimo funkcijos nebuvo neleistinai pakeistos, taip pat kitais būdais neleisti naudoti programinės įrangos be licencijos, todėl neturite teisės naudoti programinės įrangos po aktyvinimui skirto laiko ir negalite nepaisyti arba apeiti aktyvinimo proceso. Jei neįvesite produkto kodo per aktyvinimui skirtą laiką, dauguma programinės įrangos funkcijų nebeveiks.
Ar programinė įranga renka asmeninę informaciją? Jei kompiuteris prijungtas prie interneto, tam tikros programinės įrangos funkcijos gali prisijungti prie „Microsoft“ arba paslaugų teikėjo kompiuterių sistemų informacijos siuntimo ir gavimo tikslais. Atskiras pranešimas apie prisijungimą pateikiamas ne visada. Jei nutariate naudoti kurią nors iš šių funkcijų, sutinkate, kad naudojant šią funkciją būtų siunčiama arba gaunama ši informacija. Daugelį šių funkcijų galite išjungti arba nutarti jų nenaudoti.
Kaip „Microsoft“ naudoja jūsų informaciją? Programinės įrangos funkcijų surinktą informaciją „Microsoft“ naudoja programinei įrangai taisyti ir atnaujinti, kitaip produktams ir paslaugoms tobulinti. Tam tikromis aplinkybėmis „Microsoft“ bendrina ją su kitais. Pvz., su atitinkamais aparatūros ir programinės įrangos tiekėjais dalijamės klaidų ataskaitomis, kad atsižvelgdami į šią informaciją jie galėtų patobulinti savo produktų veikimą su „Microsoft“ produktais. Jūs sutinkate, kad „Microsoft“ gali naudoti ir atskleisti informaciją, kaip aprašyta „Microsoft“ privatumo nuostatose adresu.
Kam taikoma ši sutartis? Ši sutartis (įskaitant visas spausdintas licencijos sąlygas, pridėtas prie programinės įrangos) taikoma programinei įrangai, laikmenai, kurioje gavote programinę įrangą (jei yra), ir visiems „Microsoft“ naujinimams, papildomoms programoms ir programinės įrangos paslaugoms, jeigu su jomis negaunama kitokių sąlygų.
Ar yra veiksmų, kurių neleidžiama daryti naudojant programinę įrangą? Taip. Programinė įranga yra licencijuota, o ne parduota, todėl gamintojas arba diegėjas ir „Microsoft“ pasilieka visas teises (pvz., teises pagal intelektinės nuosavybės įstatymus), kurios nėra aiškiai nurodytos šioje sutartyje. Ypač ši licencija nesuteikia jums jokios teisės atlikti toliau išvardytus veiksmus: publikuoti, kopijuoti (išskyrus leidžiamos atsarginės kopijos kūrimą), nuomoti, suteikti išperkamosios nuomos pagrindais arba skolinti programinę įrangą; perleisti programinę įrangą (išskyrus taip, kaip leidžiama pagal šią sutartį), bandyti apeiti programinės įrangos techninės apsaugos priemones, perdaryti, dekompiliuoti arba išskaidyti programinę įrangą, nebent tai daryti leidžia jūsų gyvenamosios vietos įstatymai, net tada, kai mūsų sutartis to neleidžia. Tokiu atveju galite daryti tik tai, ką leidžia jūsų įstatymai. Internetu teikiamų funkcijų negalite naudoti taip, kad trukdytumėte šias funkcijas naudoti kam nors kitam, be to, jas naudodami negalite bandyti neleistinais būdais prisijungti prie kokios nors paslaugos, duomenų, abonemento arba tinklo.
Ką turiu žinoti apie programinės įrangos versijos naujinimą arba konvertavimą? Jei programinę įrangą, kuriai taikoma ši sutartis, diegiate kaip turimos programinės įrangos, kurią įsigijote su licencijuotu kompiuteriu, versijos naujinimą arba konvertavimą, atnaujinta versija arba konvertavimas pakeičia pradinę programinę įrangą, iš kurios atliekate versijos naujinimą arba konvertavimą. Išplėtoję originalią programinę įrangą jokių teisių į ją nebeturite ir nebegalite jos naudoti arba kokiu nors būdu perleisti. Ši sutartis apibrėžia jūsų teises naudoti atnaujintą programinę įrangą ir pakeičia sutartį, taikomą programinei įrangai, kuri buvo atnaujinta.

PAPILDOMOS SĄLYGOS

 • A. LICENCIJOS TEISĖS IR KELETO VARTOTOJŲ SCENARIJAI
  • 1. Kompiuteris. Šioje sutartyje sąvoka „kompiuteris“ reiškia saugyklos įrenginį turinčią aparatūros sistemą (fizinę arba virtualiąją), kurioje gali veikti programinė įranga. Kompiuteriu yra laikomas aparatūros skaidinys.
  • 2. Sudėtiniai arba sutelkti ryšiai. Negalite naudoti aparatinės arba programinės įrangos ryšiams tankinti arba telkti ar siekdami kitaip leisti keliems vartotojams arba keliems kompiuteriams ar įrenginiams pasiekti arba naudoti programinę įrangą netiesiogiai per licencijuotą kompiuterį.
  • 3. Naudojimas virtualizuotoje aplinkoje. Jei naudodami virtualizavimo programinę įrangą, įskaitant kliento „Hyper-V“, vienoje kompiuterio aparatūros sistemoje sukuriate vieną arba keletą virtualiųjų kompiuterių, pagal šią sutartį kiekvienas virtualusis ir fizinis kompiuteris laikomas atskiru kompiuteriu. Pagal šią licenciją leidžiama naudoti tik vieną programinės įrangos kopiją ir naudoti ją tik viename kompiuteryje, nesvarbu, ar tas kompiuteris yra fizinis, ar virtualusis. Jei programinę įrangą norite naudoti daugiau nei viename kompiuteryje, turite gauti atskiras programinės įrangos kopijas ir atskiras kiekvienos kopijos licencijas. Turinio, kurį saugo skaitmeninių teisių valdymo technologija arba kita viso disko šifravimo technologija, apsauga virtualizuotoje aplinkoje gali būti ne tokia patikima.
  • 4. Nuotolinė prieiga: Vartotojas, kuris pirmiausia naudoja licencijuotą kompiuterį, yra „pradinis vartotojas“. Pradinis vartotojas gali pasiekti ir naudoti licencijuotame įrenginyje įdiegtą programinę įrangą nuotoliniu būdu iš bet kurio kito įrenginio, su sąlyga, kad programinės įrangos, įdiegtos licencijuotame įrenginyje, tuo pačiu metu nenaudoja kitas vartotojas nenuotoliniu būdu. Išimties tvarka galite suteikti kitiems prieigą prie programinės įrangos tuo pačiu metu tik techninės pagalbos teikimo tikslais.
 • B. PRIVALOMAS ARBITRAŽAS IR GRUPINIO IEŠKINIO ATSISAKYMAS
  • 1. Taikymas. Šis B skyrius taikomas bet kokiam ginčui, IŠSKYRUS GINČUS, SUSIJUSIUS SU JŪSŲ, GAMINTOJO ARBA DIEGĖJO AR BET KURIO IŠ MŪSŲ LICENCIJŲ DAVĖJŲ INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISIŲ VYKDYMU ARBA GALIOJIMU. Ginčas reiškia bet kokį ginčą, veiksmą arba kitą jūsų ir gamintojo ar diegėjo arba jūsų ir „Microsoft“ nesutarimą dėl programinės įrangos (įskaitant jos kainą) ar dėl šios sutarties, remiantis sutartimi, garantija, civilinės teisės pažeidimu, įstatymu, taisykle, dekretu arba bet kuriuo kitu teisėtu arba teisingu pagrindu. Ginčo sąvokai bus suteikta plačiausia įstatymų leidžiama apibrėžtis.
  • 2. Pranešimas apie ginčą. Kilus ginčui jūs, gamintojas arba diegėjas turi pateikti Pranešimą apie ginčą; tai rašytinis patvirtinimas, kuriame nurodytas pranešimą pateikiančios šalies pavadinimas, adresas, kontaktinė informacija, faktai, dėl kurių kilo ginčas, ir reikalaujama teisių gynimo priemonė. Išsiųskite jį JAV paštu gamintojo arba diegėjo TEISĖS SKYRIUI. Gamintojas arba diegėjas išsiųs Pranešimą apie ginčą jūsų JAV pašto adresu, jei yra, arba jūsų el. pašto adresu. Jūs ir gamintojas arba diegėjas pamėginsite išspręsti ginčą neoficialių derybų būdu per 60 dienų nuo Pranešimo apie ginčą išsiuntimo datos. Po 60 dienų jūs, gamintojas ar diegėjas gali pradėti arbitražą.
  • 3. Mažų ieškinių teismas. Be to, galite bet kurį ginčą nagrinėti savo šalies mažų ieškinių teisme arba gamintojo ar diegėjo pagrindinėje veiklos vietoje, jei ginčas atitinka visus reikalavimus, taikomus svarstant mažų ieškinių teisme. Bylinėtis mažų ieškinių teisme galima neatsižvelgiant į tai, ar prieš tai derėtasi neoficialiai.
  • 4. PRIVALOMAS ARBITRAŽAS.JEIGU JŪS IR GAMINTOJAS ARBA DIEGĖJAS AR „MICROSOFT“ NESPRENDŽIATE JOKIO GINČO NEFORMALIOMIS DERYBOMIS ARBA MAŽŲ IEŠKINIŲ TEISME, BET KURIOS KITOS PASTANGOS IŠSPRĘSTI GINČĄ BUS SUSIJUSIOS SU PRIVALOMUOJU ARBITRAŽU. JŪS NETURITE TEISĖS BYLINĖTIS (ARBA DALYVAUTI KAIP ŠALIS ARBA GRUPĖS NARYS), KAI GINČAI NAGRINĖJAMI TEISME DALYVAUJANT TEISĖJUI ARBA PRISIEKUSIESIEMS. Visus ginčus sprendžia bešališkas trečiųjų teismo teisėjas, kurio sprendimas yra galutinis, nebent pasinaudojus ribota teise būtų apskųstas apeliacine tvarka, kaip numato Federalinis arbitražo įstatymas. Bet kuris teismas, į kurio jurisdikciją patenka šalys, gali reikalauti vykdyti arbitražo sprendimą.
  • 5. GRUPINIO IEŠKINIO ATSISAKYMAS.VISI PROCESINIAI VEIKSMAI, SPRENDŽIANT ARBA NAGRINĖJANT BET KURĮ GINČĄ BET KURIAME TEISME, VYKDOMI TIK KAIP ATSKIRI ATVEJAI. NEI JŪS, NEI GAMINTOJAS ARBA DIEGĖJAS, NEI „MICROSOFT“ NESIEKS, KAD KURIS NORS GINČAS BŪTŲ NAGRINĖJAMAS KAIP GRUPINIS, KAIP BENDRAS PRIVATAUS TEISININKO PATEIKTAS IEŠKINYS ARBA ATLIEKANT PROCESINIUS VEIKSMUS, KAI KURI NORS ŠALIS VEIKIA ARBA SIŪLO VEIKTI NAUDOJANTIS ATSTOVŲ PASLAUGOMIS. JOKS ARBITRAŽAS ARBA PROCESINIAI VEIKSMAI NEBUS VYKDOMI SU KITAIS VEIKSMAIS BE IŠANKSTINIO RAŠTIŠKO VISŲ ŠALIŲ SUTIKIMO DĖL ATITINKAMO ARBITRAŽO ARBA PROCESINIŲ VEIKSMŲ.
  • 6. Arbitražo procedūra. Bet kokį arbitražą vykdys Amerikos arbitražo asociacija (AAA) pagal Komercinio arbitražo taisykles. Jei esate privatus asmuo ir programinę įrangą naudojate asmeniniams ar namų ūkio tikslams arba jei ginčo suma yra 75 000 JAV dol. ar mažesnė, nepaisant to, ar esate privatus asmuo ir kaip naudojate programinę įrangą, bus taikomos ir AAA papildomos su vartotoju susijusių ginčų procedūros. Norėdami pradėti arbitražą, AAA pateikite Komercinio arbitražo taisyklių arbitražo prašymo formą. Pagal šias AAA taisykles galite prašyti telefoninio arba asmeninio nagrinėjimo. Jei ginčo suma 10 000 JAV dol. arba mažesnė, nagrinėjimas bus telefoninis, nebent arbitras nurodys pagrįstą priežastį, kodėl nagrinėjant reikia dalyvauti asmeniškai. Jei pageidaujate daugiau informacijos, žr. adresu adr.org arba skambinkite telefonu 1-800-778-7879. Jūs sutinkate pradėti arbitražą tik savo šalyje arba gamintojo ar diegėjo pagrindinėje veiklos vietoje. Gamintojas arba diegėjas sutinka pradėti arbitražą tik šalyje, kurioje gyvenate. Arbitras gali priteisti atlyginti tokią pat žalą kaip teismas. Arbitras gali priimti sprendimą jums asmeniškai nustatydamas teises arba laikinosios apsaugos priemones tik tokiu mastu, kokiu prašoma patenkinti jūsų asmeninį ieškinį.
  • 7. ‬Arbitražo mokesčiai ir užmokestis.
    • 1. Ginčai dėl 75 000 JAV dol. arba mažesnių sumų. Gamintojas arba diegėjas sumokės jūsų prašymo pateikimo mokesčius, AAA bei arbitražo mokesčius ir kompensuos patirtas išlaidas. Jei atmetate paskutinį rašytinį gamintojo arba diegėjo taikos sutarties pasiūlymą, pateiktą prieš paskiriant arbitrą (paskutinis rašytinis pasiūlymas), jūsų ginčas įveikia visą procesą iki arbitro sprendimo ir arbitras priteisia daugiau, nei nurodyta paskutiniame rašytiniame pasiūlyme, gamintojas arba diegėjas pasiūlys tris variantus: 1) sumokėti didesnę priteistą sumą arba 1000 JAV dol.; 2) sumokėti dvigubai daugiau, nei siekia pagrįsti mokesčiai teisininkui, jei taikytina; 3) atlyginti visas išlaidų sumas (įskaitant ekspertų liudijimo mokesčius), kurias jūsų teisininkas pagrįstai gauna už tyrimą, pasiruošimą ir tolesnį darbą su ieškiniu arbitraže. Sumas nustatys arbitras.
    • 2. Ginčai dėl didesnių kaip 75 000 JAV dol. sumų. Prašymo pateikimo mokesčių mokėjimas ir AAA bei arbitrui skirtų mokesčių ir išlaidų padengimas reglamentuojamas AAA taisyklėmis.
    • 3. Ginčai dėl bet kokios sumos. Bet kokiame pradėtame arbitraže gamintojas arba diegėjas sieks, kad būtų kompensuoti jo mokesčiai ir išlaidos AAA arba arbitrui ar jūsų prašymo pateikimo mokesčiai tik jei arbitras nustato, kad arbitražas nerimtas arba pradėtas netinkamu tikslu. Bet kuriame gamintojo arba diegėjo pradėtame arbitraže visus prašymo pateikimo, AAA ir arbitrui sumokėtus mokesčius sumokės ir išlaidas padengs gamintojas arba diegėjas. Gamintojas arba diegėjas jokiame arbitraže nesieks, kad jūs padengtumėte jo mokesčius teisininkui. Mokesčiai ir išlaidos neįtraukiami nustatant ginčo sumą.
  • 8. Ieškiniai arba prašymai dėl ginčo sprendimo turi būti pateikti per vienerius metus. Kaip numatyta įstatymų, bet kokia su šia sutartimi susijusi pretenzija arba pareiškimas apie ginčą, atitinkantis B skyriaus nuostatas, turi būti pateiktas per vienerius metus nedidelių ieškinių (žr. B.3 skyrių) arba arbitražo teismui (žr. B.4 skyrių). Vienerių metų laikotarpis prasideda nuo pirmojo galimo pretenzijos arba pareiškimo apie ginčą pateikimo. Jei tokia pretenzija arba pareiškimas apie ginčą per vienerius metus nepateikiamas, jis visam laikui nutraukiamas.
  • 9. Atskiriamumas. Jei grupinio ieškinio atsisakymas, apibrėžtas B.5 skyriuje, yra neteisėtas arba neįvykdomas, atsižvelgiant į visas arba kai kurias ginčo dalis, B skyriaus (apie arbitražą) nuostatos toms dalims netaikomos. Tos dalys bus atskirtos ir nagrinėjamos bendrajame teisme, o likusios dalys – arbitražo tvarka. Nustačius, kad kuri nors B skyriaus nuostata yra neteisėta arba neįvykdoma, ji bus atskirta, o likusios B skyriaus nuostatos liks galioti tokios, kokios yra.
  • 10. Naudos gavėjas trečioji šalis. Jums ir gamintojui arba diegėjui sutarus spręsti ginčus neoficialių derybų būdu ir arbitražu „Microsoft Corporation“ nėra šios sutarties šalis, bet naudos gavėjas trečioji šalis. Jei ginčas kyla su „Microsoft“, „Microsoft“ sutinka daryti viską, ką gamintojas ar diegėjas sutinka daryti pagal B skyriaus nuostatas, o jūs sutinkate dėl „Microsoft“ daryti viską, kas B skyriuje reikalaujama daryti gamintojo arba diegėjo atžvilgiu. Pranešimą apie ginčą su „Microsoft“ siųskite „Microsoft Corporation“ adresu: LCA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399. Arbitražą arba mažų ieškinių teismo bylą prieš „Microsoft“ galite pradėti savo šalyje arba Kingo apygardoje, Vašingtone.
 • C. TAIKOMI ĮSTATYMAI
  • Visi su šia sutartimi susiję ieškiniai ir ginčai, įskaitant ieškinius dėl sutarties, valstijos vartotojų apsaugos įstatymų, nesąžiningos konkurencijos įstatymų, numanomos garantijos įstatymų pažeidimo, neteisėto praturtėjimo ir civilinės teisės pažeidimo, reglamentuojami jūsų šalies įstatymais. Jei programinę įrangą įsigijote kitoje šalyje, taikomi tos šalies įstatymai. Šioje sutartyje aprašomos tam tikros teisės. Pagal savo šalies įstatymus galite turėti ir kitų teisių, įskaitant vartotojo teises. Be to, galite turėti teisių, susijusių su šalimi, iš kurios įsigijote programinę įrangą. Ši sutartis jokių kitų teisių nepakeičia, nebent tai leidžiama pagal jūsų šalies įstatymus.
 • D. AKTYVINIMAS
  • 1. Daugiau informacijos apie aktyvinimą. Aktyvinant programinė įranga siunčia „Microsoft“ informaciją apie save ir jūsų kompiuterį.Ši informacija apima programinės įrangos versiją, licencijos versiją, kalbą ir produkto kodą, kompiuterio interneto protokolo adresą ir informaciją apie kompiuterio aparatūros konfigūraciją. Daugiau informacijos apie aktyvinimą žr. adresu microsoft.com/piracy/activation.mspx. Jei licencijuotas kompiuteris prijungtas prie interneto, programinė įranga automatiškai prisijungs prie „Microsoft“, kad būtų aktyvinta. Programinę įrangą galima aktyvinti ir patiems – internetu arba telefonu. Bet kuriuo atveju gali būti taikomi interneto arba telefono paslaugų mokesčiai.
  • 2. Aktyvinimas iš naujo.. Pakeitus kai kuriuos kompiuterio komponentus arba programinę įrangą, programinę įrangą gali tekti aktyvinti iš naujo.
  • 3. Aktyvinimo triktis. Jei aktyvinant aptinkama, kad programinės įrangos licencijavimo arba aktyvinimo funkcijos yra padirbtos arba netinkamai licencijuotos, aktyvinimas nepavyks. Programinė įranga praneš, jei įdiegta programinės įrangos kopija netinkamai licencijuota. Be to, gausite priminimų įsigyti tinkamai licencijuotą programinės įrangos kopiją.
  • 4. Naujinimai ir plėtotės. Programinės įrangos naujinimus arba plėtotes galite įsigyti tik iš „Microsoft“ arba įgaliotųjų šaltinių. Tam tikros plėtotės, palaikymo ir kitos paslaugos gali būti siūlomos tik autentiškos „Microsoft“ programinės įrangos vartotojams. Kaip identifikuoti autentišką „Microsoft“ programinę įrangą, žr. adresu howtotell.com.
 • E. INTERNETU TEIKIAMOS FUNKCIJOS; PRIVATUMAS
  • Toliau nurodytos programinės įrangos funkcijos naudoja interneto protokolus, kurie siunčia „Microsoft“ (arba jos tiekėjams bei paslaugų teikėjams) kompiuterio informaciją, pavyzdžiui, interneto protokolo adresą, operacinės sistemos, naršyklės tipą ir naudojamos programinės įrangos pavadinimą bei versiją, taip pat kompiuterio, kuriame įdiegta programinė įranga, kalbos kodą. „Microsoft“ naudoja šią informaciją siekdama užtikrinti internetu teikiamų funkcijų veikimą, kaip nurodyta „Office 2013“ privatumo patvirtinime, kurį rasite adresu Kai kurios internetu teikiamos priemonės gali būti pristatytos vėliau, naudojant „Microsoft’s Update“ tarnybą.
  • 1. Sutikimas dėl internetinių paslaugų. Toliau ir „Office 2013“ privatumo patvirtinime aprašytos programinės įrangos priemonės internetu prisijungia prie „Microsoft“ ar paslaugų teikėjo kompiuterių sistemų. Kai kuriais atvejais negausite atskiro pranešimo apie prisijungimą. Tam tikrais atvejais šias priemones galite išjungti arba jų nenaudoti. Daugiau informacijos apie šias priemones žr. „Office 2013“ privatumo patvirtinime. NAUDODAMI ŠIAS PRIEMONES SUTINKATE, KAD BŪTŲ PERDUODAMA ŠI INFORMACIJA.„Microsoft“ nenaudoja šios informacijos jums identifikuoti ar susisiekti su jumis.
  • 2. Tobulinimo pagal vartotojų patirtį programa (CEIP). Šioje programinėje įrangoje naudojama CEIP. CEIP automatiškai siunčia „Microsoft“ informaciją apie jūsų aparatūrą ir apie tai, kaip ją naudojate. Šios informacijos nenaudojame jums identifikuoti ar su jumis susisiekti. Be to, CEIP reguliariai siųs į jūsų kompiuterį mažą failą. Šis failas mums padeda rinkti informaciją apie problemas, kurios jums gali kilti naudojant programinę įrangą. Be to, jei turima naujos žinyno informacijos apie klaidas, ji gali būti automatiškai atsiunčiama. Daugiau apie CEIP žr. microsoft.com/products/ceip/LT-LT/privacypolicy.mspx.
  • 3. Internetu teikiamos funkcijos ir turinys. Programinės įrangos funkcijos gali nuskaityti interneto turinį iš „Microsoft“ ir pateikti jį jums. Be to, tam tikros priemonės gali leisti ieškoti informacijos tinkle ir ją pasiekti. Šių priemonių pavyzdžiai yra iliustracijos, šablonai, mokymas internetu, pagalba internetu ir žinynas, taip pat „Outlook Weather“ kalendoriaus priemonėje. Jei įrašote Office.com pateiktą šabloną, į „Microsoft“ internetu siunčiama informacija, pavyzdžiui, informacija, kuri identifikuoja šabloną, bet nenurodo jokių konkrečių dokumentų, kuriuos sukūrėte jį naudodami. Ši informacija naudojama siekiant pateikti jums norimą turinį ir tobulinti mūsų paslaugas. Galite pasirinkti nesinaudoti šiomis tinklo funkcijomis ir turiniu. Daugiau informacijos žr. „Office 2013“ privatumo patvirtinime, kurio nuoroda pateikta šios sutarties gale.
  • 4. Slapukai. Jei nutarsite naudoti į programinę įrangą įtrauktas internetu teikiamas funkcijas, pvz., pagalbos ir žinyno internete funkcijas bei šablonus, gali būti nustatyti slapukai. Norėdami sužinoti, kaip užblokuoti, valdyti ir panaikinti slapukus, skaitykite skyrių apie slapukus „Office 2013“ privatumo patvirtinime, kurio saitą rasite šios sutarties gale.
  • 5. „Office 2013“ sistemoje „Windows 8“. Jei naudojate programinę įrangą kompiuteryje, kuriame įdiegta „Windows 8“, ir įgalinote programinės įrangos tinklo funkcijas bei turinį, prisijungdami prie „Windows 8“ su „Microsoft“ abonementu, automatiškai prisijungsite prie programinės įrangos naudodami tą patį „Microsoft“ abonementą. Tai leis saugoti ir pasiekti internetinius failus OneDrive bei naudotis „Office“ tarptinklinio ryšio paslauga neįvedant „Microsoft“ abonemento vartotojo vardo ir slaptažodžio dar kartą. Daugiau informacijos apie prisijungimą prie programinės įrangos naudojant „Microsoft“ abonementą ir „Office“ tarptinklinio ryšio paslaugą žr. „Office 2013“ privatumo patvirtinime, kurio saitas pateiktas šios sutarties pabaigoje.
  • 6. Skaitmeniniai sertifikatai. Programinė įranga naudoja skaitmeninius sertifikatus. Šie skaitmeniniai sertifikatai patvirtina interneto vartotojų tapatybę, siųsdami pagal X.509 standartą šifruotą informaciją. Juos taip pat galima naudoti norint skaitmeniniu būdu pasirašyti failus ir makrokomandas ir taip patvirtinti failo turinio vientisumą ir kilmę. Programinė įranga, naudodama internetą, kai tai įmanoma, nuskaito sertifikatus ir atnaujina sertifikatų atšaukimo sąrašus.
  • 7. Automatinis naujinimas. Programinė įranga, kurioje naudojama technologija „paleisti spustelėjus“, gali reguliariai tikrinti, ar „Microsoft“ nesiūlo programinės įrangos naujinimų ir papildomų programų. Rasti naujinimai ir papildomos programos gali būti automatiškai atsiųsti ir įdiegti jūsų licencijuotame kompiuteryje.
  • 8. Informacijos naudojimas. „Microsoft“ gali naudoti kompiuterio informaciją, klaidų ir kenkėjiškos programos ataskaitas siekdama tobulinti savo programinę įrangą ir paslaugas. Be to, galime bendrinti ją su kitais, pavyzdžiui, aparatūros ir programinės įrangos tiekėjais. Jie gali naudoti šią informaciją norėdami pagerinti savo produktų veikimą su „Microsoft“ programine įranga.
  • 9. Netinkamas internetinių paslaugų naudojimas. Negalite pažeisti naudojimosi šiomis paslaugomis tvarkos ar trukdyti kitiems vartotojams jomis naudotis. Negalite naudoti šių paslaugų bandydami neteisėtai bet kokiomis priemonėmis pasiekti kokias nors paslaugas, duomenis, abonementus ar tinklus.
  • 10. Informacijos teisių valdymas. Programine iranga turi funkcija, kuri leid˛ia jums kurti turini, kad negalima spausdinti, kopijuoti arba siusti kitiems be jusu leidimo Norint naudotis šia funkcija pirmą kartą, gali reikėti prisijungti prie „Microsoft“; be to, gali reikėti reguliariai jungtis prie „Microsoft“ norint ją atnaujinti. Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite o15.officeredir.microsoft.com/r/rlidIRMHelp?clid=1063. Galite pasirinkti šios funkcijos nenaudoti.
  • 11. „Office“ tarptinklinio ryšio paslauga. Jei pasirenkate prisijungti prie programinės įrangos naudodami „Microsoft“ abonementą, įjungiate „Office“ tarptinklinio ryšio paslaugą. Įjungus „Office“ tarptinklinio ryšio paslaugą tam tikri parametrai (įskaitant jūsų paskutinių naudotų dokumentų sąrašą, vartotojo žodyną ir išvaizdos stilius) internetu siunčiami į „Microsoft“ serverius, kuriuose jie saugomi ir atsiunčiami į jūsų kompiuterį arba įrenginį, kai kitą kartą prisijungiate prie paslaugos naudodami „Microsoft“ abonementą. Daugiau informacijos apie „Office“ tarptinklinio ryšio paslaugą žr. šios sutarties gale nurodytame „Office 2013“ privatumo patvirtinime adresu
 • F. LICENCIJOS ĮRODYMAS
  • Galiojančios licencijos elementai: autentiškas produkto raktas, sėkmingas programinės įrangos aktyvinimas, autentiška „Windows“ etiketė, pvz., autentiškumo sertifikatas (COA), ir pirkimo iš autentiškos „Microsoft“ programinės įrangos tiekėjo įrodymas. Galiojanti licencija taip pat apima „Office“ aktyvinimo failą, kurį jūsų kompiuteryje įdiegė gamintojas. Jei yra CIA etiketė arba kita „Office“ etiketė, įsigijimo metu ji turi būti ant kompiuterio arba gamintojo ar diegėjo pakuotės arba ant išorinės įrangos. Jei autentiškumo etiketę gaunate atskirai (ne ant kompiuterio), ji nėra licencijos įrodymas.
  • Kaip identifikuoti autentišką „Microsoft“ programinę įrangą, žr. adresu howtotell.com.
 • G. ‬PROGRAMINĖ ĮRANGA NAMŲ VARTOTOJAMS IR STUDENTAMS‭
  • Programinės įrangos leidimo namų vartotojams ir studentams negalima naudoti komercinei, ne pelno arba pajamų gavimo veiklai.
 • H. JAPONIJA
  • Jei gyvenate Japonijoje arba namų vartotojams ir studentams skirtų versijų programinę įrangą įsigijote gyvendami Japonijoje, nekomercinio naudojimo apribojimai jums netaikomi.
 • I. PAPILDOMI LICENCIJAVIMO REIKALAVIMAI IR (ARBA) NAUDOJIMO TEISĖS
  • 1. Trečiosios šalies programos. Į programinę įrangą gali būti įtraukta trečiosios šalies programų, kurių licenciją pagal šią sutartį suteikia „Microsoft“, o ne trečioji šalis. Pastabos, jei jų yra, dėl trečiosios šalies programos įtraukiamos tik informavimo tikslais.
  • 2. Šrifto komponentai. Kai programinė įranga naudojama, galite naudoti jos šriftus turiniui peržiūrėti ir spausdinti. Norėdami išspausdinti turinį, galite laikinai atsisiųsti į spausdintuvą arba kitą išvesties įrenginį šriftus ir nepažeisdami šriftų įdėjimo apribojimų įdėti juos į turinį.
  • 3. Medijos elementai. „Microsoft“ suteikia jums licenciją kopijuoti, platinti, vykdyti ir peržiūrėti programinėje įrangoje esančius medijos elementus (vaizdus, iliustracijas, animacijas, garsus, muziką, vaizdo įrašus, šablonus ir kitų formų turinį) projektuose ir dokumentuose, išskyrus toliau išvardytus veiksmus: i) parduoti, licencijuoti arba platinti medijos elementų kopijų kaip tokių arba kaip produkto, jei pirminę produkto vertę sudaro medijos elementai; ii) suteikti savo klientams teisės toliau licencijuoti arba platinti medijos elementus; iii) komerciniais tikslais licencijuoti arba platinti medijos elementus, jei iš juose esančių vaizdų galima atpažinti asmenis, valstybės institucijas, logotipus, prekių ženklus ar emblemas, arba naudoti šių tipų vaizdus taip, kad būtų galima numanyti sąsajas su jūsų produktu, subjektu arba veikla; arba iv) naudoti medijos elementų nepadoriems ar skandalingiems darbams kurti. Kitiems medijos elementams, kurie pasiekiami svetainėje Office.com arba kitose svetainėse naudojantis programinės įrangos funkcijomis, taikomos tose svetainėse pateiktos sąlygos.
  • 4. Kalbų paketai ir tikrinimo įrankiai. Jei įsigijote kalbos paketą, kalbos sąsajos paketą arba tikrinimo įrankį, kuriame siūlomas papildomos kalbos versijos palaikymas programinėje įrangoje, galite naudoti papildomas kalbas, įtrauktas į tą paketą arba įrankį. Kalbos paketai, kalbos sąsajos paketai ir tikrinimo įrankiai yra programinės įrangos dalis ir negali būti naudojami atskirai.
  • 5. Bandomoji versija ir konversija. Visa programinė įranga ar jos dalis gali būti licencijuota bandomosios versijos pagrindu. Jūsų teisės naudoti bandomąją programinę įrangą apribotos bandomuoju laikotarpiu. Bandomoji programinė įranga ir bandomojo laikotarpio trukmė nustatomos aktyvinimo procesu metu. Gali būti, kad turėsite galimybę pakeisti bandomosios versijos teises į prenumeratos arba nuolatines teises. Konversijos parinktys jums bus pateiktos baigiantis bandomajam laikotarpiui. Pasibaigus bet kokiam bandomajam laikotarpiui be konversijos, dauguma bandomosios programinės įrangos funkcijų nebeveiks. BANDOMOJI PROGRAMINĖ ĮRANGA LICENCIJUOJAMA „TOKIA, KOKIA YRA“; JŪS PRISIIMATE JOS NAUDOJIMO RIZIKĄ. NEI GAMINTOJAS AR DIEGĖJAS, NEI „MICROSOFT“ NESUTEIKIA JOKIŲ AIŠKIŲ GARANTIJŲ AR SĄLYGŲ. PAGAL VIETOS ĮSTATYMUS GALITE TURĖTI PAPILDOMŲ VARTOTOJO TEISIŲ, KURIŲ ŠI SUTARTIS NEGALI PAKEISTI. KIEK LEIDŽIA VIETOS ĮSTATYMAI, GAMINTOJAS ARBA DIEGĖJAS IR „MICROSOFT“ ATMETA NUMANOMAS GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI ARBA PAŽEIDIMŲ NEBUVIMO.
  • 6. Prenumeratos programinė įranga. Jei programinės įrangos licenciją gavote prenumeratos pagrindu, jūsų teisės naudoti programinę įrangą galioja tik prenumeratos laikotarpiu. Gali būti, kad turėsite galimybę pratęsti savo prenumeratą arba pakeisti į nuolatinę licenciją. Jei pratęsite savo prenumeratą, galėsite toliau naudotis programine įranga, kol pasibaigs pratęstas prenumeratos laikotarpis. Žr. programinės įrangos aktyvinimo ekranus arba kitą pridėtą išsamią medžiagą apie prenumeratą. Pasibaigus prenumeratos galiojimo laikui, dauguma programinės įrangos funkcijų nebeveiks.
 • J. GEOGRAFINIAI IR EKSPORTO APRIBOJIMAI
  • Jei programinę įrangą galima naudoti tik tam tikrame geografiniame regione, vadinasi, ją galima aktyvinti tik tame regione. Be to, turite vykdyti visus vietinius ir tarptautinius eksporto įstatymus ir taisykles, taip pat programinei įrangai taikomas nuostatas, įskaitant apribojimus, susijusius su paskirties vieta, galutiniais vartotojais ir galutiniu naudojimu. Daugiau informacijos apie geografinius ir eksporto apribojimus žr. adresais go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=141397 ir microsoft.com/exporting.
 • K. PALAIKYMO IR PINIGŲ GRĄŽINIMO TVARKA
  • Jei naudojant programinę įrangą prireikia palaikymo paslaugų, kreipkitės į gamintoją ar diegėją. Skambinkite palaikymo paslaugų numeriu, pateiktu su programine įranga. Naujinimams ir papildomoms programoms, įsigytoms tiesiogiai iš „Microsoft“, „Microsoft“ gali teikti riboto palaikymo paslaugas, kaip aprašyta adresu support.microsoft.com/common/international.aspx. Jei naudojate programinę įrangą, kuri nėra tinkamai licencijuota, palaikymo paslaugos jums nepriklauso.
  • Jei siekiate susigrąžinti pinigus, kreipkitės į gamintoją arba diegėją ir sužinokite lėšų grąžinimo arba kreditavimo strategiją. Kad būtų grąžinti sumokėti pinigai, turite sutikti su šia strategija, pagal kurią gali būti reikalaujama grąžinti programinę įrangą su visu kompiuteriu, kuriame ji įdiegta.
 • L. VIENTISA SUTARTIS
  • Ši sutartis (su išspausdintomis licencijos sąlygomis arba kitomis sąlygomis, taikomomis bet kokioms gamintojo, diegėjo arba „Microsoft“ teikiamoms ir jūsų naudojamoms papildomoms programinės įrangos programoms, naujinimams ir paslaugoms) ir sąlygos, nurodytos šioje sutartyje pateiktais saitais pasiekiamuose puslapiuose, laikomi programinės įrangos ir visų tokių papildomų programų, naujinimų ir paslaugų vientisa sutartimi (nebent su tokiomis papildomomis programomis, naujinimais arba paslaugomis gamintojas, diegėjas arba „Microsoft“ pateiktų kitas sąlygas). Peržiūrėti šią sutartį galite apsilankę adresu microsoft.com/about/legal/en/us/intellectualproperty/useterms/default.aspx. Be to, sutinkate, kad perskaitysite šioje sutartyje saitais pateikiamas sąlygas įvesdami URL adresus savo naršyklės adresų juostoje. Jūs sutinkate, kad prieš naudodami paslaugą, kuriai taikoma ši sutartis ir konkrečios sąlygos, kurių saitai pateikti šioje sutartyje, jūs perskaitysite šiai paslaugai taikomas sąlygas. Jūs suprantate, kad naudodami paslaugą patvirtinate, jog laikysitės šios sutarties sąlygų ir sąlygų, kurių saitai joje pateikiami. Šioje sutartyje pateikta ir informacijos saitų. Saitų, per kuriuos pasieksite privalomųjų sąlygų puslapius, sąrašas:

OĮG RIBOTOJI GARANTIJA

Ar programinei įrangai suteikiama RIBOTOJI GARANTIJA? Taip, išskyrus bandomąją programinę įrangą, kuri licencijuojama „tokia, kokia yra“ ir be jokių išreikštų garantijų ir sąlygų. Gamintojas arba diegėjas garantuoja, kad tinkamai licencijuota programinė įranga iš esmės veiks taip, kaip aprašyta prie jos pridėtoje „Microsoft“ medžiagoje. Jei naujinimus ar papildomas programas įsigijote tiesiogiai iš „Microsoft“, tada 90 dienų trukmės ribotosios garantijos laikotarpį ribotąją garantiją jiems teiks „Microsoft“, o ne gamintojas ar diegėjas. Ši ribotoji garantija netaikoma, jei problemos kilo dėl jūsų kaltės, jei nevykdote pateiktų instrukcijų arba dėl įvykių, kurių gamintojas, diegėjas arba „Microsoft“ negali kontroliuoti. Ribotoji garantija įsigalioja, kai pirmasis jūsų programinės įrangos kopijos vartotojas įsigyja tą kopiją, ir galioja 90 dienų. Visoms papildomoms programoms, naujinimams arba pakaitinei programinei įrangai, kurią per tą 90 dienų laikotarpį galite gauti iš gamintojo, diegėjo arba „Microsoft“, garantija taip pat taikoma, bet tik iki to laikotarpio pabaigos arba 30 dienų – priklausomai nuo to, kuris laikas ilgesnis. Programinę įrangą perleidus šios ribotosios garantijos galiojimas nepratęsiamas. Gamintojas arba diegėjas ir „Microsoft“ nesuteikia kitų aiškių garantijų ar sąlygų. GAMINTOJAS ARBA DIEGĖJAS IR „MICROSOFT“ NEĮTRAUKIA JOKIŲ NUMANOMŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT TINKAMUMO PARDUOTI, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI IR PAŽEIDIMŲ NEBUVIMO GARANTIJAS. JEI PAGAL VIETOS ĮSTATYMUS NUMANOMOS GARANTIJOS BŪTINOS, VISOS NUMANOMOS GARANTIJOS ARBA SĄLYGOS GALIOJA TIK ŠIOS RIBOTOSIOS GARANTIJOS GALIOJIMO LAIKOTARPIU IR YRA MAKSIMALIAI APRIBOTOS, ATSIŽVELGIANT Į VIETOS ĮSTATYMUS. Jei pagal vietos įstatymus, neatsižvelgiant į šią sutartį, ribotosios garantijos galiojimo laikotarpis turi būti ilgesnis, bus taikomas toks ilgesnis laikotarpis, bet bus galima naudoti tik šioje sutartyje aprašytas teisių gynimo priemones.
Tik Australijoje: ribotosios garantijos nuorodos yra garantijos, kurią suteikia gamintojas arba diegėjas, nuorodos. Ši garantija suteikiama greta kitų teisių ir jų gynimo priemonių, kurios galimos pagal įstatymus, įskaitant jūsų teises ir jų gynimo priemones pagal Australijos vartotojų įstatyme nurodytas garantijas. Mūsų prekės pateikiamos su garantijomis, kurių negalima pašalinti pagal Australijos vartotojų įstatymą. Turite teisę į pakeitimą arba lėšų grąžinimą dėl svarbaus gedimo ir teisę į kompensavimą dėl bet kokių kitų pagrįstai numatomų nuostolių arba žalos. Be to, turite teisę į prekių taisymą arba pakeitimą, jei prekių kokybė netinkama, o gedimas nelaikomas svarbiu. Remontuoti pateikiamos prekės gali būti pakeistos atnaujintomis to paties tipo prekėmis, o ne pakeičiamos. Prekėms remontuoti gali būti naudojamos atnaujintos dalys. Jei reikia daugiau informacijos apie šią garantiją ir su garantija susijusių išlaidų kompensavimą (jei taikoma), kreipkitės į gamintoją arba diegėją; žr. sistemos pakuotėje pateiktą kontaktinę informaciją.
Kas bus, jei gamintojas, diegėjas arba „Microsoft“ pažeis garantiją? JEI GAMINTOJAS ARBA DIEGĖJAS PAŽEIS RIBOTĄJĄ GARANTIJĄ, GAMINTOJAS ARBA DIEGĖJAS SAVO NUOŽIŪRA: I) PATAISYS ARBA PAKEIS PROGRAMINĘ ĮRANGĄ NEMOKAMAI ARBA II) PRIIMS PRODUKTĄ (-US), GRĄŽINAMĄ (-US) SIEKIANT SUSIGRĄŽINTI SUMOKĖTAS LĖŠAS, JEI SUMOKĖTA. BE TO, GAMINTOJAS ARBA DIEGĖJAS (ARBA „MICROSOFT“, JEI ĮSIGIJOTE TIESIOGIAI IŠ „MICROSOFT“) GALI PATAISYTI AR PAKEISTI PAPILDOMAS PROGRAMAS, NAUJINIMUS IR PAKAITINĘ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ ARBA GRĄŽINTI SUMĄ, KURIĄ UŽ JUOS SUMOKĖJOTE (JEI SUMOKĖJOTE). TAI VIENINTELĖS JŪSŲ TEISĖS GYNIMO PRIEMONĖS ESANT ŠIOS RIBOTOSIOS GARANTIJOS PAŽEIDIMUI. Jei norite išsiaiškinti, kaip gauti programinės įrangos garantijos paslaugas, kreipkitės į gamintoją arba diegėją. Jei norite, kad jums būtų grąžinti pinigai, turite pateikti pirkimo įrodymo kopiją ir laikytis gamintojo arba diegėjo grąžinimo strategijos. Jei pateikiama su kompiuteriu, originali autentiškumo sertifikato etiketė su produkto kodu turi likti priklijuota prie kompiuterio.
Kas bus, jei gamintojas, diegėjas arba „Microsoft“ pažeis kurią nors šios sutarties dalį? IŠSKYRUS ATVEJUS, KAI GAMINTOJAS, DIEGĖJAS ARBA „MICROSOFT“ GRĄŽINA PINIGUS, NEGALITE GAUTI PINIGŲ UŽ JOKIUS KITUS NUOSTOLIUS, ĮSKAITANT TIESIOGINIUS, PRIEŽASTINIUS NUOSTOLIUS, PRARASTĄ PELNĄ, SPECIALIUOSIUS, NETIESIOGINIUS AR ATSITIKTINIUS NUOSTOLIUS. Šioje sutartyje nurodytos su nuostoliais susijusios išimtys ir apribojimai taikomi net tada, jei pataisius, pakeitus programinę įrangą arba grąžinus už ją sumokėtą sumą atlyginami ne visi nuostoliai arba jei gamintojas, diegėjas ar „Microsoft“ žinojo arba turėjo žinoti apie galimybę patirti nuostolius. KAI KURIOSE VALSTIJOSE IR ŠALYSE NELEIDŽIAMA NETAIKYTI ARBA APRIBOTI ATSITIKTINIUS, PRIEŽASTINIUS ARBA KITOKIUS NUOSTOLIUS, TODĖL TOKIE APRIBOJIMAI ARBA IŠIMTYS JUMS GALI BŪTI NETAIKOMI. JEI PAGAL VIETOS ĮSTATYMUS LEIDŽIAMA REIKALAUTI, KAD GAMINTOJAS, DIEGĖJAS ARBA „MICROSOFT“ ATLYGINTŲ KITUS PATIRTUS NUOSTOLIUS, NORS ŠIOJE SUTARTYJE TAI NENUMATYTA, KOMPENSACIJA NEGALI BŪTI DIDESNĖ NEI UŽ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ SUMOKĖTA SUMA.