„Microsoft“ programinės įrangos licencijavimo sąlygos, taikomos „Office“ vartotojų prenumeratoms

„MICROSOFT“ PASLAUGŲ SUTARTIES PRIEDAS

„MICROSOFT OFFICE 365“ PASLAUGŲ IR PROGRAMINĖS ĮRANGOS VARTOTOJO PRENUMERATA:

„MICROSOFT OFFICE 365 HOME“

„MICROSOFT OFFICE 365“ UNIVERSITETAMS

ASMENINĖ „MICROSOFT OFFICE 365“

Dėkojame, kad pasirinkote „Microsoft Office 365“ vartotojo prenumeratą. „Office 365“ paslaugų ir programinės įrangos vartotojo prenumeratai taikomi „Microsoft“ paslaugų sutarties terminai ir sąlygos, su kuriomis sutikote prisiregistravę prie „Microsoft“ abonemento (anksčiau žinomo kaip „Windows Live ID“), ir šio Priedo terminai ir sąlygos, kurios kartu su kitomis sąlygomis, kurių saitai nurodyti šiame Priede, sudaro šią sutartį, kuri sudaryta tarp jūsų ir „Microsoft Corporation“ (arba, atsižvelgiant į jūsų gyvenamąją vietą, jos susijusių įmonių). Diegiant arba naudojant programinę įrangą licencijuotame įrenginyje gali būti taikoma atskira licencija. Esant bet kokiems prieštaravimams tarp šios atskiros licencijos ir Priedo, pirmenybė teikiama licencijos nuostatoms. Kad būtų patogiau, šį Priedą padalijome į dvi dalis. Pirmojoje dalyje pateiktos įvadinės sąlygos, paskesnėje dalyje, pavadintoje „Papildomos sąlygos“, pateikta išsamesnė informacija. Turite peržiūrėti visą šį Priedą, įskaitant visas sąlygas, kurių saitai nurodyti šiame Priede, nes visos sąlygos yra svarbios ir kartu sudaro šią jums taikomą sutartį. Susijusias sąlygas galite peržiūrėti įklijuodami persiuntimo saitą naršyklės lange. Atsiradus prieštaravimų tarp šio Priedo ir „Microsoft“ paslaugų sutarties, pirmenybė teikiama šio Priedo nuostatoms, taikomoms „Microsoft Office 365“ vartotojo prenumeratos naudojimui.
SUTIKDAMI SU ŠIA SUTARTIMI ARBA NAUDODAMI PROGRAMINĘ ĮRANGĄ AR PASLAUGĄ JŪS SUTINKATE SU VISOMIS ŠIOMIS SĄLYGOMIS IR LEIDŽIATE PERDUOTI TAM TIKRĄ INFORMACIJĄ AKTYVINANT IR TEIKIANT PROGRAMINĖS ĮRANGOS AR PASLAUGOS FUNKCIJAS INTERNETU. JEI NESUTINKATE LAIKYTIS ŠIŲ SĄLYGŲ, PASLAUGOS AR PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUDOTI NEGALITE.
Kaip naudoti programinę įrangą, teikiamą kaip paslaugos dalis? Mes neparduodame nei programinės įrangos, nei jos kopijos – ją tik licencijuojame. Pagal licenciją jums suteikiama teisė įdiegti ir vykdyti šią vieną programinės įrangos kopiją viename licencijuotame įrenginyje (pirmajame licencijuotame įrenginyje), kad ją vienu metu galėtų naudoti vienas asmuo, ir tik tada, jei laikomasi visų šio Priedo sąlygų. Vartotojas, kurio „Microsoft“ abonementas susietas su pirmojo licencijuoto įrenginio programinės įrangos licencija, yra „licencijuotasis prenumeratorius“. Jei laikotės visų šio Priedo sąlygų, galite įdiegti ir vykdyti programinės įrangos kopijas licencijuotuose įrenginiuose (įskaitant pirmajame licencijuotame įrenginyje), kaip nurodyta toliau:
„Office 365 Home“: penkiuose asmeniniuose kompiuteriuose ir (arba) „Mac“ ir penkiuose planšetiniuose kompiuteriuose, naudojamuose tik to paties namų ūkio (kaip licencijuotojo prenumeratoriaus) narių.1
„Office 365“ universitetams: viename asmeniniame kompiuteryje, „Mac“ arba planšetiniame kompiuteryje ir viename papildomame asmeniniame kompiuteryje, „Mac“ arba planšetiniame kompiuteryje, naudojamuose tik licencijuotojo prenumeratoriaus.2
Asmeninis „Office 365“: viename asmeniniame kompiuteryje, „Mac“ arba planšetiniame kompiuteryje, naudojamame tik licencijuotojo prenumeratoriaus.1
1 Norėdami sužinoti, kokie apribojimai ir reikalavimai taikomi „karinių tarnybų“ ir „Kanados pajėgų“ prenumeratoms, žr. skyrių „Papildomos sąlygos“.
2 Norėdami sužinoti, kokie apribojimai ir reikalavimai taikomi „tinkamiems švietimo sistemos vartotojams“, žr. skyrių „Papildomos sąlygos“.
Vienu metu kiekviename licencijuotame įrenginyje naudoti programinę įrangą gali tik vienas asmuo. Paslaugos ar programinės įrangos negalima naudoti komercinėje, ne pelno siekiančioje ar pajamų uždirbančioje veikloje. Programinės įrangos komponentai yra licencijuoti kaip vienas vienetas. Negalima komponentų atskirti arba virtualizuoti ir įdiegti skirtinguose įrenginiuose. Išskyrus leidžiamą naudojimą, aprašytą tolesniame skyriuje „Nuotolinė prieiga“, ši licencija skirta tik tiesioginiam programinės įrangos naudojimui naudojantis licencijuoto įrenginio įvesties priemonėmis, pvz., klaviatūra, pele arba jutikliniu ekranu. Ji nesuteikia leidimo diegti programinę įrangą serveryje arba naudoti ją per kitus įrenginius, prijungtus prie serverio per vidinį arba išorinį tinklą. Be to, šį programinė įranga nelicencijuota komercinei išteklių nuomai. Daugiau informacijos apie keleto vartotojų scenarijus ir virtualizavimą žr. skyriuje „Papildomos sąlygos“.
Kiek laiko galiu naudoti programinę įrangą? Jūsų teisė naudoti paslaugą ar programinę įrangą apribota prenumeratos laikotarpiu. Gali būti, kad turėsite galimybę pratęsti prenumeratą. Jei pratęsite prenumeratą, galėsite toliau naudotis paslauga ar programine įranga, kol pasibaigs pratęstas prenumeratos laikotarpis. Žr. programinės įrangos aktyvinimo ekranus arba kitą pridėtą išsamią medžiagą apie prenumeratą. Pasibaigus prenumeratos galiojimo laikui, dauguma paslaugos ar programinės įrangos funkcijų nebeveiks.
Ar galiu priskirti ar perleisti programinę įrangą kitam įrenginiui arba vartotojui? Licencijų perleisti neleidžiama. Galite priskirti programinės įrangos licenciją kitam ar įrenginiui atsižvelgdami į anksčiau nurodytas diegimo ir naudojimo teises. Priskyrus programinės įrangos licenciją naujam įrenginiui, ji nebebus vykdoma ankstesniame įrenginyje.
Kaip aktyvinama internetu? Aktyvinimas susieja naudojamą paslaugą ar programinę įrangą su konkrečiu įrenginiu. Būtina aktyvinti kiekvieną licencijuotą įrenginį, kuriam priskirta programinės įrangos licencija. Aktyvinant programinė įranga automatiškai susisiekia su „Microsoft“ arba jos susijusia įmone ir patvirtina, kad licencija susieta su licencijuotu įrenginiu. Aktyvinimo tikslas – nustatyti, ar programinės įrangos licencijavimo arba aktyvinimo funkcijos nebuvo neleistinai pakeistos, taip pat kitais būdais neleisti naudoti programinės įrangos be licencijos, todėl neturite teisės naudotis paslauga ar programine įranga po aktyvinimui skirto laiko ir negalite nepaisyti arba apeiti aktyvinimo proceso. Jei neįvesite produkto kodo per aktyvinimui skirtą laiką, dauguma paslaugos ar programinės įrangos funkcijų nebeveiks.
Ar programinė įranga renka asmeninę informaciją? Jei įrenginys prijungtas prie interneto, tam tikromis paslaugos ar programinės įrangos priemonėmis galima prisijungti prie „Microsoft“ arba paslaugų teikėjo kompiuterių sistemų informacijos siuntimo ir gavimo tikslais. Atskiras pranešimas apie prisijungimą pateikiamas ne visada. Jei nutariate naudoti kurią nors iš šių funkcijų, sutinkate, kad naudojant šią funkciją būtų siunčiama arba gaunama ši informacija. Daugelį šių funkcijų galite išjungti arba nutarti jų nenaudoti.
Kaip naudojame jūsų informaciją? „Microsoft“ naudoja paslaugos ar programinės įrangos priemonėmis surinktą informaciją paslaugos ar programinės įrangos plėtojimui arba pataisymams bei siekdama kitaip tobulinti produktus ir paslaugas ar pritaikyti jų naudojimą vartotojo poreikiams. Šią informaciją galime naudoti jums identifikuoti ir su jumis susisiekti. Tam tikromis aplinkybėmis mes ja dalinamės su kitais asmenimis, kad patobulintume savo produktus ar paslaugas. Pvz., su atitinkamais aparatūros ir programinės įrangos tiekėjais dalijamės klaidų ataskaitomis, kad atsižvelgdami į šią informaciją jie galėtų patobulinti savo produktų veikimą su „Microsoft“ produktais. Jūs sutinkate, kad mes galime naudoti ir atskleisti informaciją, kaip numatyta mūsų privatumo patvirtinime, pateiktame adresu.
PAPILDOMOS SĄLYGOS
 • A. LICENCIJOS TEISĖS IR KELETO VARTOTOJŲ SCENARIJAI
  • 1. Įrenginys. Šioje sutartyje sąvoka „įrenginys“ reiškia saugyklos įrenginį arba mobilųjį įrenginį turinčią kompiuterio aparatūros sistemą (fizinę arba virtualiąją), kurioje gali veikti programinė įranga. Įrenginiu yra laikomas aparatūros skaidinys.
  • 2. Sudėtiniai arba sutelkti ryšiai. Negalite naudoti aparatūros arba programinės įrangos ryšiams tankinti ar telkti ar siekdami kitaip leisti keliems vartotojams arba keliems įrenginiams netiesiogiai pasiekti arba naudoti programinę įrangą per licencijuotą įrenginį.
  • 3. Naudojimas virtualizuotoje aplinkoje. Jei naudodami virtualizavimo programinę įrangą, įskaitant kliento „Hyper-V“, vienoje kompiuterio aparatūros sistemoje sukuriate vieną arba keletą virtualiųjų įrenginių, pagal šią sutartį kiekvienas virtualusis ir fizinis įrenginys laikomas atskiru kompiuteriu. Pagal šią licenciją kiekviename licencijuotame įrenginyje (nesvarbu, ar tas įrenginys yra fizinis, ar virtualusis) leidžiama įdiegti tik vieną programinės įrangos kopiją laikantis anksčiau išdėstytų diegimo ir naudojimo teisių. Jei programinę įrangą norite virtualizuoti, turite gauti atskiras programinės įrangos kopijas ir atskiras kiekvienos kopijos licencijas. Turinio, kurį saugo skaitmeninių teisių valdymo technologija arba kita viso disko šifravimo technologija, apsauga virtualizuotoje aplinkoje gali būti ne tokia patikima.
  • 4. Nuotolinė prieiga. Licencijuotasis prenumeratorius gali pasiekti ir naudoti licencijuotame įrenginyje įdiegtą programinę įrangą nuotoliniu būdu iš bet kokio kito kompiuterio ar įrenginio su sąlyga, kad programinės įrangos, įdiegtos licencijuotame įrenginyje, tuo pačiu metu nenaudoja kitas vartotojas nenuotoliniu būdu. Išimties tvarka galite suteikti kitiems prieigą prie programinės įrangos tuo pačiu metu tik techninės pagalbos teikimo tikslais.
 • B. AKTYVINIMAS
  • 1. Daugiau informacijos apie aktyvinimą. Aktyvinant programinė įranga siunčia „Microsoft“ informaciją apie save bei jūsų įrenginį. Ši informacija apima programinės įrangos versiją, licencijos versiją, kalbą ir produkto kodą, įrenginio interneto protokolo adresą ir informaciją apie įrenginio aparatūros konfigūraciją. Daugiau informacijos apie aktyvinimą žr. adresu microsoft.com/piracy/activation.mspx. Jei licencijuotas įrenginys prijungtas prie interneto, programinė įranga automatiškai prisijungs prie „Microsoft“, kad būtų aktyvinta. Programinę įrangą galite aktyvinti ir neautomatiniu būdu naudodamiesi internetu. Gali būti taikomi interneto paslaugų mokesčiai.
  • 2. Aktyvinimas iš naujo. Pakeitus kai kuriuos įrenginio komponentus arba programinę įrangą, gali prireikti aktyvinimą atlikti iš naujo.
  • 3. Aktyvinimo triktis. Jei aktyvinant aptinkama, kad programinės įrangos licencijavimo arba aktyvinimo funkcijos yra padirbtos arba netinkamai licencijuotos, aktyvinimas nepavyks. Programinė įranga praneš, jei įdiegta programinės įrangos kopija netinkamai licencijuota. Be to, gausite priminimų įsigyti tinkamai licencijuotą programinės įrangos kopiją.
  • 4. Naujinimai ir plėtotės. Programinės įrangos naujinimus arba plėtotes galite įsigyti tik iš „Microsoft“ arba įgaliotųjų šaltinių. Tam tikros plėtotės, palaikymo ir kitos paslaugos gali būti siūlomos tik autentiškos „Microsoft“ programinės įrangos vartotojams. Kaip identifikuoti autentišką „Microsoft“ programinę įrangą, žr. adresu howtotell.com.
 • C. INTERNETU TEIKIAMOS FUNKCIJOS; PRIVATUMAS
  • Toliau nurodytos programinės įrangos priemonės naudoja interneto protokolus, kurie siunčia „Microsoft“ (arba jos tiekėjams bei paslaugų teikėjams) įrenginio informaciją, pvz., interneto protokolo adresą, operacinės sistemos, naršyklės tipus ir naudojamos programinės įrangos pavadinimą bei versiją, taip pat įrenginio, kuriame įdiegta programinė įranga, kalbos kodą. „Microsoft“ naudoja šią informaciją siekdama užtikrinti internetu teikiamų funkcijų veikimą, kaip nurodyta „Office 2013“ privatumo patvirtinime, kurį rasite adresu Kai kurios internetu teikiamos priemonės gali būti pristatytos vėliau, naudojant „Microsoft Update“ tarnybą.
  • 1. Sutikimas dėl internetinių paslaugų. Toliau ir „Office 2013“ privatumo patvirtinime aprašytos programinės įrangos priemonės internetu prisijungia prie „Microsoft“ ar paslaugų teikėjo kompiuterių sistemų. Kai kuriais atvejais negausite atskiro pranešimo apie prisijungimą. Tam tikrais atvejais šias priemones galite išjungti arba jų nenaudoti. Daugiau informacijos apie šias priemones žr. „Office 2013“ privatumo patvirtinime adresu. NAUDODAMI ŠIAS PRIEMONES SUTINKATE, KAD BŪTŲ PERDUODAMA ŠI INFORMACIJA. „Microsoft“ nenaudoja šios informacijos jums identifikuoti ar susisiekti su jumis.
  • 2. „Office“ pritaikymo pagal vartotojų patirtį programa (OPEP). Turite galimybę prisijungti prie OPEP. Prisijungus OPEP automatiškai siunčia „Microsoft“ informaciją apie jūsų aparatūrą ir apie tai, kaip naudojate ją ir mūsų paslaugas. Šią informaciją renkame siekdami nustatyti tendencijas ir naudojimo modelius, kad galėtumėme pritaikyti naudojimą prie jūsų poreikių ir patobulinti „Office“ programinę įrangą bei paslaugas. Surinktą informaciją galime naudoti norėdami jus identifikuoti ir su jumis susisiekti. Be to, OPEP reguliariai siųs į jūsų įrenginį mažą failą. Šis failas mums padeda rinkti informaciją apie problemas, kurios jums gali kilti naudojant programinę įrangą ir paslaugą. Be to, jei turima naujos žinyno informacijos apie programinės įrangos klaidas, ji gali būti automatiškai atsiunčiama. Jei pasirinksite rekomenduojamus parametrus pirmojo programinės įrangos vykdymo metu, įjungsite OPEP. Norėdami daugiau sužinoti apie OPEP, žr. r.office.microsoft.com/r/rlidOOPrivacyState15HighLight?clid=1063.
  • 3. Internetu teikiamos funkcijos ir turinys. Paslaugos ir programinės įrangos priemonės gali nuskaityti tinklo turinį iš „Microsoft“ ir pateikti jį jums. Be to, tam tikros priemonės gali leisti ieškoti informacijos tinkle ir ją pasiekti. Šių priemonių pavyzdžiai yra iliustracijos, šablonai, mokymas internetu, pagalba internetu ir žinynas, taip pat „Outlook Weather“ kalendoriaus priemonėje. Jei išsaugote Office.com pateiktą šabloną, į „Microsoft“ internetu bus siunčiama informacija, pvz., šabloną identifikuojanti informacija, tačiau nebus išsiųstas joks dokumentas, kurį sukūrėte naudodamiesi šablonu. Ši informacija naudojama jūsų norimam turiniui pateikti ir mūsų paslaugoms ir programinei įrangai tobulinti. Galite pasirinkti nesinaudoti šiomis tinklo funkcijomis ir turiniu. Daugiau informacijos žr. „Office 2013“ privatumo patvirtinime, kurio saitas pateiktas šios sutarties pabaigoje.
  • 4. Slapukai. Jei pasirinksite naudoti į paslaugą ar programinę įrangą įtrauktas internetu teikiamas priemones, pvz., pagalbos internetu ir žinyno funkcijas bei šablonus, gali būti nustatyti slapukai. Norėdami sužinoti, kaip užblokuoti, valdyti ir panaikinti slapukus, skaitykite skyrių apie slapukus „Office 2013“ privatumo patvirtinime, kurio saitą rasite šios sutarties gale.
  • 5. „Office“ tarptinklinio ryšio paslauga. Jei pasirenkate prisijungti prie programinės įrangos / paslaugos naudodami „Microsoft“ abonementą, įjungiate „Office“ tarptinklinio ryšio paslaugą. Įjungus „Office“ tarptinklinio ryšio paslaugą tam tikri parametrai (įskaitant jūsų paskutinių naudotų dokumentų sąrašą, vartotojo žodyną ir išvaizdos stilius) internetu siunčiami į „Microsoft“ serverius, kuriuose jie saugomi ir atsiunčiami į jūsų įrenginį, kai kitą kartą prisijungiate prie paslaugos naudodami „Microsoft“ abonementą. Daugiau informacijos apie „Office“ tarptinklinio ryšio paslaugą žr. šios sutarties gale nurodytame „Office 2013“ privatumo patvirtinime.
  • 6. „Office 2013“ sistemoje „Windows 8“. Jei naudojate programinę įrangą įrenginyje, kuriame veikia „Windows 8“, ir įgalinote programinės įrangos interneto funkcijas ir turinį, prisijungdami prie „Windows 8“ su „Microsoft“ abonementu automatiškai prisijungsite prie programinės įrangos naudodami tą patį „Microsoft“ abonementą. Tai leis saugoti ir pasiekti internetinius failus priemonėje „OneDrive“ bei naudotis „Office“ tarptinklinio ryšio paslauga dar kartą neįvedant „Microsoft“ abonemento vartotojo vardo ir slaptažodžio. Daugiau informacijos apie prisijungimą prie paslaugos ar programinės įrangos naudojant „Microsoft“ abonementą ir „Office“ tarptinklinio ryšio paslaugą žr. „Office 2013“ privatumo patvirtinime, kurio saitas pateiktas šios sutarties pabaigoje.
  • 7. Skaitmeniniai sertifikatai. Programinė įranga naudoja skaitmeninius sertifikatus. Šie skaitmeniniai sertifikatai patvirtina interneto vartotojų tapatybę, siųsdami pagal X.509 standartą šifruotą informaciją. Juos taip pat galima naudoti norint skaitmeniniu būdu pasirašyti failus ir makrokomandas ir taip patvirtinti failo turinio vientisumą ir kilmę. Programinė įranga, naudodama internetą, kai tai įmanoma, nuskaito sertifikatus ir atnaujina sertifikatų atšaukimo sąrašus.
  • 8. Automatinis naujinimas. Programinė įranga, kurioje naudojama technologija „paleisti spustelėjus“, gali reguliariai tikrinti, ar „Microsoft“ nesiūlo programinės įrangos naujinimų ir papildomų programų. Jei randama tokių naujinimų ir papildomų programų, jie gali būti automatiškai atsiųsti ir įdiegti jūsų licencijuotame įrenginyje.
  • 9. Informacijos naudojimas. „Microsoft“ gali naudoti įrenginio informaciją, klaidų ir kenkėjiškos programos ataskaitas, siekdama tobulinti programinę įrangą ir paslaugas. Be to, galime bendrinti ją su kitais, pavyzdžiui, aparatūros ir programinės įrangos tiekėjais. Jie gali naudoti šią informaciją norėdami pagerinti savo produktų veikimą su „Microsoft“ programine įranga.
  • 10. Netinkamas internetinių paslaugų naudojimas. Negalite pažeisti naudojimosi šiomis paslaugomis tvarkos ar trukdyti kitiems vartotojams jomis naudotis. Negalite naudoti šių paslaugų bandydami neteisėtai bet kokiomis priemonėmis pasiekti kokias nors paslaugas, duomenis, abonementus ar tinklus.
  • 11. Informacijos teisių valdymas. Programinė įranga turi funkciją, kuri leidžia jums kurti turinį, kurio negalima spausdinti, kopijuoti arba siųsti kitiems be jūsų leidimo. Norint naudotis šia funkcija pirmą kartą, gali reikėti prisijungti prie „Microsoft“; be to, gali reikėti reguliariai jungtis prie „Microsoft“ norint ją atnaujinti. Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite o15.officeredir.microsoft.com/r/rlidIRMHelp?clid=1063. Galite pasirinkti šios funkcijos nenaudoti.
 • D. PAPILDOMI LICENCIJAVIMO APRIBOJIMAI, REIKALAVIMAI IR (ARBA) NAUDOJIMO TEISĖS
  • 1. „Office 365“ karinėms tarnyboms prenumerata. Jei norite prenumeruoti ir naudoti paslaugos / programinės įrangos „karinių tarnybų“ prenumeratą, turite būti „tinkamas karinis vartotojas“. Kad galėtumėte būti tinkamas karinis vartotojas JAV, turite būti įgaliotasis Ginkluotųjų pajėgų mainų globėjas pagal taikytinus JAV federalinius nuostatus ir taisykles.
  • 2. Kanados pajėgų prenumerata. Jei norite prenumeruoti ir naudoti paslaugos / programinės įrangos „Kanados pajėgų“ prenumeratą, turite būti „CANEX įgaliotasis globėjas“. CANEX įgaliotasis globėjas yra
   • tarnaujantis Kanados pajėgų (CF) narys arba jo / jos sutuoktinis;
   • Kanados pajėgų rezervo narys;
   • į pensiją pasitraukęs Kanados pajėgų narys arba Nacionalinės gynybos departamento (DND) civilis darbuotojas, gaunantis DND pensiją;
   • nuolatinis visu arba ne visu etatu dirbantis nevisuomeninio fondo (NPF) arba DND darbuotojas arba jo / jos sutuoktinis;
   • CANEX koncesininkas (tik vadovas);
   • tinkamas užsienio karinių pajėgų darbuotojas;
   • į pensiją pasitraukęs NPF darbuotojas, gaunantis NPF pensiją;
   • visu etatu dirbantis alternatyviosios tarnybos dalyvis;
   • CF darbuotojo našlė, gaunanti išmoką pagal vaikų ir šeimos paslaugų įstatymą, gynybos tarnybų pensijų įmokų įstatymą arba pensijų įstatymą ar karo veteranų išmokų įstatymą;
   • Kanados įgaliotinių korpuso narys, jei gyvena ar dirba bazėje / sparne; arba
   • Kanados karališkosios raitosios policijos narys.
  • 3. Universitetams skirta prenumerata. Jei norite prenumeruoti ir naudoti paslaugos ir programinės įrangos universitetams skirtą leidimą, turite būti tinkamas švietimo sistemos vartotojas. Norėdami daugiau sužinoti apie universitetams skirtą prenumeratą arba išsiaiškinti, ar esate tinkamas švietimo institucijos vartotojas, apsilankykite adresu microsoft.com/education arba kreipkitės į jūsų šalyje veikiančią su „Microsoft“ susijusią įmonę, kad gautumėte daugiau informacijos.
  • 4. Neperparduodama prenumerata. Neperparduodamos prenumeratos kortelės platinamos ribotais tikslais. Negalima parduoti prenumeratos kortelių, paženklintų „NFR“ arba „Not for Resale“ (neperparduoti).
  • 5. Trečiosios šalies programos. Į programinę įrangą gali būti įtraukta trečiosios šalies programų, kurių licenciją pagal šią sutartį suteikia „Microsoft“, o ne trečioji šalis. Pranešimai, jei jų yra, dėl trečiosios šalies programos įtraukiami tik informavimo tikslais.
  • 6. Šrifto komponentai. Kai programinė įranga naudojama, galite naudoti jos šriftus turiniui peržiūrėti ir spausdinti. Norėdami išspausdinti turinį, galite laikinai atsisiųsti į spausdintuvą arba kitą išvesties įrenginį šriftus ir nepažeisdami šriftų įdėjimo apribojimų įdėti juos į turinį.
  • 7. Medijos elementai. „Microsoft“ suteikia jums licenciją kopijuoti, platinti, vykdyti ir peržiūrėti į paslaugą ar programinę įrangą įtrauktus medijos elementus (vaizdus, iliustracijas, animacijas, garsus, muziką, vaizdo įrašus, šablonus ir kitokių formų turinį) projektuose ir dokumentuose, tačiau negalite: i) parduoti, licencijuoti arba platinti medijos elementų kopijų kaip tokių arba kaip produkto, jei pirminę produkto vertę sudaro medijos elementai; ii) suteikti savo klientams teisės toliau licencijuoti arba platinti medijos elementus; iii) komerciniais tikslais licencijuoti arba platinti medijos elementus, jei iš juose esančių vaizdų galima atpažinti asmenis, valstybines institucijas, logotipus, prekių ženklus ar emblemas, arba naudoti šių tipų vaizdus taip, kad būtų galima numanyti sąsajas su jūsų produktu, juridiniu asmeniu arba veikla; arba iv) naudoti medijos elementų nepadoriems ar skandalingiems darbams kurti. Kitiems medijos elementams, kurie pasiekiami naudojantis „Office“ funkcijomis kitose svetainėse, taikomos tose svetainėse pateiktos sąlygos
  • 8. Bandomoji versija ir konversija. Dalis arba visa paslauga ar programinė įranga gali būti licencijuota bandomosios versijos pagrindu. Jūsų teisės naudoti bandomąją paslaugos ar programinės įrangos versiją apribotos bandomuoju laikotarpiu. Bandomoji paslaugos ar programinės įrangos versija ir jos prenumeratos trukmė nustatomos aktyvinimo proceso metu. Gali būti, kad turėsite galimybę pakeisti bandomosios versijos teises į prenumeratos arba nuolatines teises. Konversijos parinktys jums bus pateiktos baigiantis bandomajam laikotarpiui. Pasibaigus bet kokiam bandomajam laikotarpiui be konversijos, dauguma bandomosios paslaugos ar programinės įrangos versijos funkcijų nebeveiks.
 • E. GEOGRAFINIAI IR EKSPORTO APRIBOJIMAI
  • Galite aktyvinti paslaugą ar programinę įrangą tik tame regione, kuriame ją įsigijote. „Microsoft“ programinei įrangai ir paslaugoms taikomi JAVir kitų jurisdikcijų eksporto ir technologijų įstatymai, o jūs sutinkate laikytis visų šių programinei įrangai ir (arba) paslaugoms taikytinų įstatymų ir taisyklių. Norint perleisti šią programinę įrangą ir paslaugas bet kurių valstybių, kurioms taikomas embargas, valdžios institucijoms ar tam tikroms šalims, kurioms draudžiama perleisti šią programinę įrangą ir paslaugas, reikalingas JAV valdžios institucijų leidimas. (Daugiau informacijos žr. treasury.gov/resource-center/Documents/soc_net.pdf) Be to, mokamoms paslaugoms taikomi JAV eksporto įstatymai ir taisyklės, kurių turite laikytis. Tokie įstatymai apima paskirties, galutinių vartotojų ir galutinio vartojimo apribojimus. Daugiau informacijos žr. www.microsoft.com/exporting.
 • F. PALAIKYMAS
 • G. VIENTISA SUTARTIS
  • Šis Priedas (su sąlygomis, taikomomis bet kokioms „Microsoft“ teikiamoms ir jūsų naudojamoms papildomoms programinės įrangos programoms, naujinimams ir paslaugoms, ir su bet kokia atskira licencija, taikoma diegiant ir naudojant programinę įrangą licencijuotame įrenginyje) ir sąlygos, kurių saitai pateikti šiame Priede, laikomi vientisa paslaugos, programinės įrangos ir visų tokių papildomų programų, naujinimų ir paslaugų sutartimi (nebent su tokiomis papildomomis programomis, naujinimais arba paslaugomis „Microsoft“ pateikia kitas sąlygas). Vykdydami programinę įrangą galite peržiūrėti šį Priedą programinės įrangos žinyno ekrane spustelėję „Microsoft“ programinės įrangos licencijos sąlygų saitą. Sąlygas taip pat galite peržiūrėti naudodamiesi bet kokiu šios sutarties saitu, įvesdami URL adresus savo naršyklės adresų juostoje, ir sutinkate tai padaryti. Jūs suprantate, kad naudodami paslaugą sutinkate laikytis šio Priedo ir nurodytų susijusių sąlygų. Šioje sutartyje pateikta ir informacijos saitų. Toliau pateiktas saitų, per kuriuos pasieksite jus ir mus įpareigojančių sąlygų puslapius, sąrašas.