Microsoft programmatūras licences nosacījumi Office Consumer Subscription abonementiem

MICROSOFT PAKALPOJUMU LĪGUMA PAPILDINĀJUMS

PAKALPOJUMS UN PROGRAMMATŪRA MICROSOFT OFFICE 365 CONSUMER SUBSCRIPTION:

MICROSOFT OFFICE 365 HOME

MICROSOFT OFFICE 365 UNIVERSITY

MICROSOFT OFFICE 365 PERSONAL

Paldies, ka izvēlējāties Microsoft Office 365 Consumer Subscription. Pakalpojuma un programmatūras Office 365 Consumer Subscription lietošanu regulē Microsoft pakalpojumu līguma noteikumi un nosacījumi, kuriem piekritāt, reģistrējot Microsoft kontu (iepriekš dēvēts par Windows Live ID), un šajā papildinājumā izklāstītie noteikumi un nosacījumi, kā arī citi noteikumi, kas ir pieejami, izmantojot šajā papildinājumā ietvertās tīmekļa saites. Visu šo noteikumu un nosacījumu kopums veido vienošanos, kas tiek noslēgta starp jums un Microsoft Corporation (vai kādu no korporācijas saistītajiem uzņēmumiem atkarīgi no jūsu dzīvesvietas). Instalējot vai lietojot programmatūru licencētajā ierīcē, var būt nodrošināta atsevišķa licence. Visus ar šo papildinājumu saistītos strīdus regulē šīs atsevišķās licences nosacījumi. Jūsu ērtībai šis papildinājums ir izveidots divās daļās. Pirmo daļu veido noteikumu ievads, pēc tam ir ietverta sadaļa Papildu nosacījumi ar detalizētāku informācijas izklāstu. Jums ir jāpārskata visi šī papildinājuma noteikumi, tostarp visi noteikumi, kuru saites ir ietvertas šajā papildinājumā, jo visi šie noteikumi ir svarīgi un kopā veido šo līgumu, kas jums ir saistošs. Noteikumus, kuru saites ir ietvertas šajā papildinājumā, varat pārskatīt, pārlūkprogrammas logā ielīmējot turpinājuma saiti. Ja rodas nesaskaņas starp Microsoft pakalpojumu līguma noteikumiem un šī papildinājuma noteikumiem, abonementa Office 365 Consumer Subscription lietošanu regulē šī papildinājuma noteikumi.
PIEKRĪTOT ŠĪ LĪGUMA NOTEIKUMIEM VAI LIETOJOT PROGRAMMATŪRU/PAKALPOJUMU, JŪS PIEKRĪTAT VISIEM ŠIEM NOTEIKUMIEM UN PIEKRĪTAT, KA, VEICOT AKTIVIZĒŠANU UN LIETOJOT INTERNETĀ PIEEJAMOS PROGRAMMATŪRAS/PAKALPOJUMA LĪDZEKĻUS, TIEK PĀRSŪTĪTA NOTEIKTA INFORMĀCIJA. JŪS NEDRĪKSTAT LIETOT PAKALPOJUMU VAI PROGRAMMATŪRU, JA NEPIEKRĪTAT ŠIEM NOTEIKUMIEM UN NEIEVĒROJAT TOS.
Kā var lietot programmatūru, kas tiek nodrošināta kā daļa no pakalpojuma? Mēs nepārdodam programmatūru vai tās kopijas — mēs to tikai licencējam. Saskaņā ar šo licenci jums tiek piešķirtas tiesības instalēt un darbināt vienu šīs programmatūras kopiju vienā licencētajā ierīcē (pirmajā licencētajā ierīcē); šo kopiju vienlaikus drīkst izmantot viena persona, taču tikai gadījumā, ja ievērojat visus šī papildinājuma noteikumus. Licencētais lietotājs ir lietotājs, kura Microsoft konts ir saistīts ar programmatūras licenci, kas ir piešķirta pirmajai licencētajai ierīcei. Ja ievērojat visus šī papildinājuma nosacījumus, licencētajās ierīcēs (tostarp pirmajā licencētajā ierīcē) drīkstat instalēt un darbināt tālāk norādītās programmatūras kopijas.
Office 365 Home: kopiju drīkst instalēt un lietot piecos personīgajos/Mac datoros un piecos planšetdatoros; kopiju drīkst lietot tikai personas licencētā abonenta mājsaimniecībā.1
Office 365 University: kopiju drīkst instalēt un lietot vienā personīgajā/Mac datorā vai planšetdatorā un vienā papildu personīgajā/Mac datorā vai planšetdatorā; kopiju drīkst lietot tikai licencētais abonents.2
Office 365 Personal: kopiju drīkst instalēt un lietot vienā personīgajā/Mac datorā un vienā planšetdatorā; kopiju drīkst lietot tikai licencētais abonents.1
1 Informāciju par nepieciešamo kvalifikāciju un prasībām, kas ir piemērojamas militārās iestādes pārstāvjiem vai Kanādas militāro spēku dienējošiem dalībniekiem, skatiet sadaļā Papildu nosacījumi.
2 Informāciju par nepieciešamo kvalifikāciju un prasībām, kas ir piemērojamas kvalificētajiem izglītības iestādes pārstāvjiem, skatiet sadaļā Papildu nosacījumi.
Katrā licencētajā ierīcē programmatūru vienlaikus drīkst lietot tikai viena persona. Pakalpojumu/programmatūru nedrīkst lietot komerciālai vai bezpeļņas darbībai vai ienākumu gūšanas mērķiem. Programmatūras komponenti ir licencēti kā vienots produkts, un jūs nedrīkstat atdalīt vai virtualizēt komponentus un instalēt tos dažādās ierīcēs. Izņemot lietošanas gadījumus, kas ir aprakstīti tālāk sadaļā Attālā piekļuve, šī licence ir paredzēta programmatūras tiešai lietošanai, kas tiek veikta vienīgi, licencētajā ierīcē izmantojot datu ievades mehānismus, piemēram, tastatūru, peli vai skārienekrānu. Saskaņā ar šo licenci jūs nedrīkstat instalēt programmatūru serverī var atļaut lietot programmatūru citām ierīcēm, kas ir savienotas ar serveri, izmantojot iekšējo vai ārējo tīklu, vai personiski lietot programmatūru šādās ierīcēs. Turklāt saskaņā ar šo licenci programmatūru nedrīkst lietot komerciālo programmatūras viesošanas pakalpojumu sniegšanai. Papildinformāciju par vairāku lietotāju scenārijiem un virtualizēšanu skatiet sadaļā Papildu nosacījumi.
Cik ilgi drīkst lietot šo programmatūru? Jums ir tiesības lietot šo pakalpojumu/programmatūru abonēšanas periodā. Jūs varat pagarināt abonementu. Pēc abonementa pagarināšanas varat turpināt pakalpojuma/programmatūras lietošanu līdz pagarinātā abonēšanas perioda beigām. Detalizētu informāciju par abonementu skatiet programmatūras aktivizēšanas ekrānā vai citos pievienotajos materiālos. Pēc abonēšanas perioda beigām pakalpojuma un programmatūras līdzekļu darbība lielākoties tiek pārtraukta.
Vai programmatūras licenci drīkst piešķirt lietošanai citā ierīcē vai tālāknodot citam lietotājam? Licenci nedrīkst tālāknodot. Jūs drīkstat piešķirt programmatūras licenci lietošanai citā ierīcē saskaņā ar iepriekš izklāstītajiem instalēšanas un lietošanas noteikumiem. Ikreiz, piešķirot programmatūras licenci lietošanai jaunā ierīcē, programmatūras darbība iepriekš lietotajā ierīcē tiek pārtraukta.
Kā darbojas aktivizēšana internetā? Aktivizēšanas laikā pakalpojuma/programmatūras lietošana tiek saistīta ar noteiktu ierīci. Aktivizēšana ir jāveic katrā licencētajā ierīcē, kurai ir piešķirta programmatūras licence. Aktivizēšanas laikā programmatūra automātiski izveido savienojumu ar korporācijas Microsoft vai tās saistītā uzņēmuma datorsistēmām, lai apstiprinātu, ka licence ir saistīta ar šo licencēto ierīci. Aktivizēšana tiek veikta, lai programmatūras licencēšanas vai aktivizēšanas funkcijās noteiktu nesankcionēti veiktas izmaiņas un citā veidā novērstu programmatūras nelicencētu lietošanu. Jūs nedrīkstat lietot pakalpojumu un programmatūru pēc norādītā aktivizēšanas perioda, kā arī apiet vai ignorēt aktivizēšanu. Ja norādītajā aktivizēšanas periodā neievadījāt produkta atslēgu, pakalpojuma un programmatūras līdzekļu darbība lielākoties tiek pārtraukta.
Vai programmatūrā tiek apkopota personiskā informācija? Ja ierīcē izveidojat savienojumu ar internetu, atsevišķi pakalpojuma vai programmatūras līdzekļi var izveidot savienojumu ar korporācijas Microsoft vai pakalpojumu sniedzēja datorsistēmām, lai sūtītu vai saņemtu informāciju. Iespējams, atsevišķs paziņojums netiks rādīts ikreiz, kad līdzekļi izveido savienojumu. Lietojot ikvienu no šiem līdzekļiem, jūs piekrītat attiecīgā līdzekļa lietošanas laikā sūtīt vai saņemt šādu informāciju. Daudzus šos līdzekļus var izslēgt, vai arī varat izvēlēties iespēju tos nelietot.
Kā tiek lietota personiskā informācija? Ar pakalpojuma un programmatūras līdzekļiem apkopoto informāciju korporācija Microsoft lieto, lai jauninātu un labotu pakalpojumu un programmatūru, kā arī citā veidā personalizētu lietošanas pieredzi un uzlabotu produktus un pakalpojumus. Šī apkopotā informācija var tikt izmantota, lai jūs identificētu un sazinātos ar jums. Konkrētās situācijās mēs kopīgojam šo informāciju ar trešām pusēm, lai uzlabotu produktus un pakalpojumus. Piemēram, kļūdu paziņojumus mēs kopīgojam ar attiecīgās aparatūras un programmatūras tirgotājiem, lai viņi šo informāciju varētu izmantot savu produktu darbības uzlabošanai Microsoft produktos. Jūs piekrītat, ka mēs drīkstam lietot un izpaust informāciju, kā ir aprakstīts personas datu aizsardzības paziņojumā, kas ir pieejams vietnē.
PAPILDU NOSACĪJUMI
 • 1. LICENCES TIESĪBAS UN VAIRĀKU LIETOTĀJU SCENĀRIJI
  • 1. Ierīce. Ierīce šī līguma izpratnē ir datora aparatūras sistēma (fiziskā vai virtuālā) ar atmiņas ierīci vai mobilo ierīci, kurā var darbināt programmatūru. Aparatūras nodalījums jeb plātņserveris tiek uzskatīts par ierīci.
  • 2. Vairāki savienojumi vai kopu savienojumi. Jūs nedrīkstat lietot aparatūru vai programmatūru, lai veidotu vairākus savienojumus vai kopu savienojumus, vai citā veidā atļaut vairākiem lietotājiem vai ierīcēm piekļūt programmatūrai vai lietot to netiešā veidā, izmantojot licencēto ierīci.
  • 3. Lietošana virtualizētā vidē. Ja izmantojat virtualizācijas programmatūru, tostarp Client Hyper-V, lai vienā datora aparatūras sistēmā izveidotu vienu vai vairākas virtuālās ierīces, saskaņā ar šo līgumu katra virtuālā ierīce un fiziskā ierīce uzskatīta par atsevišķu ierīci. Šī licence nodrošina jums tiesības instalēt tikai vienu programmatūras kopiju, ko drīkstat lietot katrā licencētajā ierīcē, kas tiek izmantota saskaņā ar iepriekš minētājiem instalēšanas un lietošanas noteikumiem, neatkarīgi no tā, vai ierīce ir fiziskā vai virtuālā. Lai virtualizētu programmatūru, ir jāiegādājas atsevišķas programmatūras kopijas un atsevišķa licence katrai kopijai. Ar digitālā satura tiesību pārvaldības tehnoloģiju vai citu pilna apjoma diska šifrēšanas tehnoloģiju aizsargātais saturs virtuālā vidē var nebūt tik drošs.
  • 4. Attālā piekļuve. Izmantojot jebkuru citu ierīci, licencētais abonents drīkst attāli piekļūt licencētajā ierīcē instalētajai programmatūrai un lietot to, ievērojot nosacījumu, ka licencētajā ierīcē instalēto programmatūru vienlaikus drīkst izmantot tikai viens lietotājs, kurš nepiekļūst tai attāli. Izņēmuma gadījumā drīkstat atļaut citiem lietotājiem vienlaikus piekļūt šai programmatūrai vienīgi, lai sniegtu atbalsta pakalpojumus.
 • B. AKTIVIZĒŠANA
  • 1. Papildinformācija par to, kā darbojas aktivizēšana. Aktivizēšanas laikā programmatūra sūta korporācijas Microsoft datorsistēmām informāciju par šo programmatūru un jūsu ierīci. Tiek nosūtīta informācija par programmatūras versiju, licences versiju, valodu un produkta atslēgu, informācija par ierīces interneta protokola adresi, kā arī ierīces aparatūras konfigurēšanas laikā iegūtā informācija. Papildinformāciju par aktivizēšanu skatiet vietnē. Ja licencētajā ierīcē ir izveidots savienojums ar internetu, programmatūra automātiski sazinās ar korporācijas Microsoft datorsistēmām, lai veiktu aktivizēšanu. Programmatūru var aktivizēt arī manuāli, izmantojot internetu. Par interneta pakalpojumu lietošanu, iespējams, būs jāmaksā saskaņā ar tarifiem.
  • 2. Atkārtota aktivizēšana. Ja maināt ierīces komponentus vai programmatūru, iespējams, programmatūra būs jāaktivizē atkārtoti.
  • 3. Aktivizācijas kļūme. Ja tiek noteikts, ka programmatūras licencēšanas funkcijas ir viltotas vai nepareizi licencētas, tiešsaistes aktivizēšanas gaitā rodas kļūme. Ja instalētā programmatūras kopija ir licencēta nepareizi, programmatūrā tiek parādīts attiecīgs ziņojums. Turklāt tiek nodrošināti atgādinājumi par nepieciešamību iegādāties pareizi licencētu programmatūras kopiju.
  • 4. Atjauninājumi un jauninājumi. Programmatūras atjauninājumus un jauninājumus var iegūt tikai no korporācijas Microsoft vai pilnvarotiem avotiem. Noteikti jauninājumi, atbalsts un citi pakalpojumi var tikt piedāvāti tikai oriģinālas Microsoft programmatūras lietotājiem. Lai noskaidrotu, vai Microsoft programmatūra ir oriģināla, skatiet vietni howtotell.com.
 • C. INTERNETĀ PIEEJAMIE LĪDZEKĻI; PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA
  • Tālāk norādītajos programmatūras līdzekļos tiek izmantoti interneta protokoli, kuros korporācijai Microsoft (vai tās piegādātājiem vai pakalpojumu sniedzējiem) tiek sūtīta informācija par ierīci, piemēram, interneta protokola adrese, operētājsistēmas un pārlūkprogrammas tips, izmantotās programmatūras nosaukums un versija, kā arī valodas kods ierīcē, kur šī programmatūra ir instalēta. Korporācija Microsoft lieto šo informāciju, lai nodrošinātu piekļuvi internetā pieejamiem līdzekļiem saskaņā ar Office 2013 personas datu aizsardzības paziņojumu, kas ir pieejams vietnē. Atsevišķi internetā pieejamie līdzekļi var tikt nodrošināti vēlāk, izmantojot pakalpojumu Microsoft Update.
  • 1. Piekrišana internetā pieejamiem pakalpojumiem. Šajā dokumentā un Office 2013 personas datu aizsardzības paziņojumā aprakstītie programmatūras līdzekļi veido interneta savienojumu ar korporācijas Microsoft vai pakalpojumu sniedzēja datorsistēmām. Atsevišķos gadījumos jums netiek sūtīts īpašs paziņojums par savienojuma izveidi, izmantojot šos līdzekļus. Atsevišķos gadījumos jūs drīkstat izslēgt vai nelietot šos līdzekļus. Papildinformāciju par šiem līdzekļiem skatiet Office 2013 personas datu aizsardzības paziņojumā, kas ir pieejams vietnē. LIETOJOT ŠOS LĪDZEKĻUS, JŪS PIEKRĪTAT ŠĪS INFORMĀCIJAS PĀRRAIDĪŠANAI. Korporācija Microsoft neizmanto šo informāciju, lai jūs identificētu vai sazinātos ar jums.
  • 2. Office Personalization Experience Program (OPEP) Jūs varat pievienoties programmai OPEP. Ja pievienojaties, programmā OPEP korporācijas Microsoft datorsistēmām tiek automātiski sūtīta informācija par lietoto aparatūru un veidu, kā izmantojat šo programmatūru un pakalpojumus. Šī informācija tiek apkopota ar mērķi noteikt tendences un lietošanas modeļus, lai personalizētu lietošanas pieredzi un uzlabotu Office programmatūru un pakalpojumus. Šī apkopotā informācija var tikt izmantota, lai jūs identificētu un sazinātos ar jums. Turklāt, izmantojot programmu OPEP, ierīcē periodiski tiek lejupielādēts neliels fails. Izmantojot šo failu, tiek apkopota informācija par problēmām, ar ko saskaraties programmatūras un pakalpojuma lietošanas gaitā. Ja ir pieejami jauni palīdzības materiāli par programmatūras kļūdām, šie materiāli var tikt lejupielādēti automātiski. Ja, pirmo reizi darbinot programmatūru, izvēlaties lietot ieteicamos iestatījumus, programma OPEP tiek ieslēgta. Lai uzzinātu vairāk par programmu OPEP, skatiet vietnē.
  • 3. Tiešsaistes līdzekļi un saturs. Pakalpojumā un programmatūrā ietvertie līdzekļi var nodrošināt korporācijas Microsoft piedāvātā tiešsaistes satura izguvi un turpmāku piegādi jums. Turklāt, izmantojot atsevišķus līdzekļus, varat meklēt informāciju tiešsaistē un piekļūt tai. Šie līdzekļi ir, piemēram, klipkopa, veidnes, tiešsaistes apmācība, tiešsaistes palīdzība, palīdzība un Outlook Weather pakalpojumā Kalendārs. Ja saglabājat vietnē Office.com nodrošināto veidni, korporācijai Microsoft tiek sūtīta konkrēta informācija, piemēram, informācija, kas identificē veidni, taču korporācijai netiek sūtīts dokuments, ko izveidojāt, izmantojot veidni. Šī informācija tiek izmantota, lai nodrošinātu jūsu pieprasīto saturu un uzlabotu pakalpojumus un programmatūru. Jums ir iespēja izvēlēties nelietot šos tiešsaistes līdzekļus un saturu. Papildinformāciju skatiet Office 2013 personas datu aizsardzības paziņojumā; saite uz šo paziņojumu ir ietverta šī līguma nobeigumā.
  • 4. Sīkfaili. Ja izvēlaties pakalpojumā/programmatūrā lietot tiešsaistes līdzekļus, piemēram, tiešsaistes palīdzību, palīdzību vai veidnes, ierīcē var tikt iestatīti sīkfaili. Lai uzzinātu, kā bloķēt, pārvaldīt un dzēst sīkfailus, lūdzu, skatiet sadaļu par sīkfailiem, kas ir pieejama Office 2013 personas datu aizsardzības paziņojumā; saite uz šo paziņojumu ir ietverta šī līguma nobeigumā.
  • 5. Office viesabonēšanas pakalpojums. Ja izvēlaties pierakstīties programmatūrā/pakalpojumā, izmantojot Microsoft kontu, tiek ieslēgts Office viesabonēšanas pakalpojums. Ieslēdzot Office viesabonēšanas pakalpojumu, informācija par noteiktiem iestatījumiem (tostarp nesen lietoto dokumentu saraksts, pielāgotā vārdnīca un vizuālie dizaini) tiek sūtīta tiešsaistē Microsoft serveriem, kuros tā tiek uzglabāta un no kuriem tā tiek lejupielādēta jūsu ierīcē nākamreiz, kad pierakstāties pakalpojumā, izmantojot Microsoft kontu. Papildinformāciju par Office viesabonēšanas pakalpojumu skatiet Office 2013 personas datu aizsardzības paziņojumā; saite uz šo paziņojumu ir ietverta šī līguma nobeigumā.
  • 6. Programmatūra Office 2013 operētājsistēmā Windows 8. Ja programmatūru darbināt ierīcē, kurā darbojas operētājsistēma Windows 8, un programmatūrā ir iespējoti tiešsaistes līdzekļi un saturs, tad, pierakstoties operētājsistēmā Windows 8 ar Microsoft kontu, automātiski tiekat pierakstīts programmatūrā ar šo pašu Microsoft kontu. Tādējādi varat glabāt tiešsaistes failus pakalpojumā OneDrive un piekļūt tiem, kā arī lietot Office viesabonēšanas pakalpojumu, neievadot Microsoft konta lietotājvārdu un paroli atkārtoti. Papildinformāciju par Office viesabonēšanas pakalpojumu un pierakstīšanos pakalpojumā/programmatūrā ar Microsoft kontu skatiet Office 2013 personas datu aizsardzības paziņojumā; saite uz šo paziņojumu ir ietverta šī līguma nobeigumā.
  • 7. Ciparsertifikāti. Šajā programmatūrā tiek izmantoti ciparsertifikāti. Šie ciparsertifikāti apliecina interneta lietotāju identitāti, sūtot atbilstoši standartam X.509 šifrēto informāciju. Turklāt ciparsertifikātus var izmantot, lai failiem un makro pievienotu ciparparakstu, tādējādi apliecinot faila satura integritāti un izcelsmi. Programmatūra izgūst sertifikātus un atjaunina sertifikātu atsaukšanas sarakstus, izmantojot internetu, kad tas ir iespējams.
  • 8. Automātiskā atjaunināšana. Izmantojot tehnoloģiju Click-to-Run, programmatūra var periodiski pārbaudīt, vai ir pieejami tās atjauninājumi no korporācijas Microsoft. Ja tiek atrasti atjauninājumi un papildinājumi, tie var tikt automātiski lejupielādēti un instalēti licencētajā ierīcē.
  • 9. Informācijas lietošana. Korporācija Microsoft drīkst izmantot informāciju par ierīci, kļūdu ziņojumus un ziņojumus par ļaunprātīgu programmatūru, lai uzlabotu programmatūru un pakalpojumus. Turklāt mēs drīkstam kopīgot šo informāciju ar trešām pusēm, piemēram, aparatūras un programmatūras piegādātājiem. Šīs trešās puses drīkst izmantot šo informāciju, lai uzlabotu to produktu darbību, kas tiek lietoti kopā ar Microsoft programmatūru.
  • 10. Internetā pieejamo pakalpojumu ļaunprātīga izmantošana. Šos pakalpojumus nedrīkstat izmantot veidā, kas var traucēt šo pakalpojumu darbību vai var traucēt citiem lietotājiem izmantot šos pakalpojumus. Jūs nedrīkstat izmantot šos pakalpojumus, lai jebkādā veidā mēģinātu iegūt nepilnvarotu piekļuvi jebkādiem pakalpojumiem, datiem, kontiem vai tīkliem.
  • 11. Informācijas piekļuves tiesību pārvaldība. Programmatūrā ir ietverti līdzekli, kurus izmantojot varat izveidot saturu, ko nevar bez jūsu atļaujas izdrukāt, kopēt un sūtīt citiem. Pirmo reizi lietojot šo līdzekli, iespējams, ir jāizveido savienojums ar korporācijas Microsoft datorsistēmām; pēc tam savienojums ar korporācijas Microsoft datorsistēmām ir jāveido periodiski, lai atjauninātu līdzekli. Papildinformāciju skatiet vietnē. Jūs varat izvēlēties nelietot šo līdzekli.
 • D. LICENCĒŠANAS PAPILDU IEROBEŽOJUMI, PRASĪBAS UN/VAI LIETOŠANAS NOTEIKUMI
  • 1. Office 365 Military Subscription. Jums ir jābūt kvalificētajam militārās iestādes pārstāvim, lai abonētu un lietotu pakalpojumu/programmatūru, kas ir pieejama ar abonementu Military. Lai iegūtu kvalificētā militārās iestādes pārstāvja statusu, Amerikas Savienotajās Valstīs jums ir jābūt Bruņoto spēku apvienotā militārā tirdzniecības dienesta (Armed Services Exchanges) pilnvarotajam patronam saskaņā ar piemērojamajiem ASV federālajiem likumiem un normatīvajiem aktiem.
  • 2. Abonements Canadian Forces. Jums ir jābūt CANEX pilnvarotajam patronam, lai abonētu un lietotu pakalpojumu/programmatūru, kas ir pieejama ar abonementu Canadian Forces. Lai iegūtu CANEX pilnvarotā patrona statusu, jums ir jābūt
   • Kanādas militāro spēku (Canadian Forces — CF) dienējošam dalībniekam vai viņa(-as) laulātajai(-am);
   • Kanādas militāro spēku rezerves dalībniekam;
   • pensionētajam Kanādas militāro spēku dalībniekam vai Nacionālās aizsardzības departamenta (Department of National Defense — DND) civilajam darbiniekam, kas saņem DND pensiju;
   • pastāvīgam pilnas slodzes vai pusslodzes Nepubliskā fonda (Non-Public Fund — NPF) vai DND darbiniekam vai viņa(-as) laulātajai(-am);
   • CANEX koncesionāram (tikai priekšniekam);
   • kvalificētajai ārvalstu militārpersonai;
   • pensionētajam NPF darbiniekam, kas saņem NPF pensiju;
   • Alternative Service Delivery uzņēmēju pilnas slodzes darbiniekam;
   • CF darbinieka atraitnei, kas saņem pabalstus saskaņā ar likumu par ģimenēm ar bērniem sniedzamajiem pakalpojumiem (Child Family Services Act), likumu par ieguldījumiem aizsardzības spēku pensijā (Defence Services Pension Contribution Act), likumu par pensijām (Pension Act) vai likumu par kara veterānu pabalstiem (War Veterans Allowance Act);
   • Kanādas komisionāru korpusa (Canadian Corps of Commissionaires) dalībniekam, kas dzīvo vai strādā gaisa militāro spēku grupā, vai
   • Kanādas karaliskās jātnieku policijas (Royal Canadian Mounted Police) dalībniekam.
  • 3. Abonements University. Jums ir jābūt kvalificētajam izglītības iestādes pārstāvim, lai abonētu un lietotu pakalpojuma un programmatūras izdevumu University. Ja vēlaties uzzināt vairāk par abonēšanu izglītības iestādēm vai noskaidrot, vai esat kvalificētais izglītības iestādes pārstāvis, apmeklējiet vietni vai sazinieties ar korporācijas Microsoft saistīto uzņēmumu, kas apkalpo jūsu valsti, lai iegūtu papildinformāciju.
  • 4. Abonements Not for Resale. Abonementa Not for Resale kartes tiek izplatītas ierobežotiem mērķiem. Jūs nedrīkstat pārdot abonementa kartes, uz kurām ir norāde NFR vai Not for Resale (Nav paredzēta tālākpārdošanai).
  • 5. Trešās puses programmas. Programmatūrā var būt ietvertas trešās puses programmas, ko saskaņā ar šo līgumu jūsu lietošanai licencē korporācija Microsoft, nevis trešā puse. Ja ir ietverti paziņojumi par trešās puses programmām, tie ir paredzēti tikai informatīviem nolūkiem.
  • 6. Fontu komponenti. Ja programmatūra ir aktīva, varat izmantot tās fontus satura rādīšanai un drukāšanai. Jūs drīkstat īslaicīgi lejupielādēt fontus printerī vai citā izvades ierīcē, lai drukātu saturu, un iegult fontus saturā, ievērojot fontu iegulšanas ierobežojumus.
  • 7. Multivides elementi. Korporācija Microsoft piešķir jums licenci kopēt, izplatīt, izpildīt un rādīt multivides elementus (attēlus, klipkopu, animācijas, skaņas, mūziku, videoklipus, veidnes un citus satura veidus), kas ir ietverti pakalpojuma/programmatūras projektos un dokumentos, izņemot licenci šīm darbībām: (i) pārdot, licencēt vai izplatīt jebkuru multivides elementu kopijas atsevišķi vai kā produktu, ja produkta pamatvērtība ir multivides elementi; (ii) piešķirt klientiem tiesības turpmākai multivides elementu licencēšanai vai izplatīšanai; (iii) komerciālos nolūkos licencēt vai izplatīt multivides elementus, kuros ir ietverti identificējamu personu, varas iestāžu, logotipu, preču zīmju vai emblēmu atveidojumi vai kuros šādi attēli tiek izmantoti veidā, kas varētu norādīt uz atbalstu jūsu produktam, iestādei vai darbībai vai uz saistību ar to; (iv) veidot nepiedienīgus vai apmelojošus darbus, izmantojot šos multivides elementus. Lietojot citus multivides elementus, kas, izmantojot Office līdzekļus, ir pieejami citās vietnes, ir saistoši attiecīgajās vietnēs sniegtie lietošanas noteikumi
  • 8. Izmēģinājuma versija un pārvēršana. Atsevišķs pakalpojums/programmatūra vai visi pakalpojumi/programmatūras veidi var tikt licencēti kā izmēģinājuma versijas. Jūs drīkstat lietot pakalpojuma/programmatūras izmēģinājuma versiju izmēģinājuma periodā. Pakalpojuma/programmatūras izmēģinājuma versijas lietošana un izmēģinājuma versijas abonēšanas perioda ilgums tiek noteikti aktivizēšanas laikā. Jūs varat pārvērst izmēģinājuma versijas lietošanas tiesības par abonementa lietošanas tiesībām vai par pastāvīgām lietošanas tiesībām. Pārvēršanas iespējas tiek piedāvātas izmēģinājuma perioda beigās. Ja izmēģinājuma versijas lietošanas tiesības nav pārvērstas līdz izmēģinājuma perioda beigām, pakalpojuma/programmatūras izmēģinājuma versijas līdzekļu darbība lielākoties tiek pārtraukta.
 • E. ĢEOGRĀFISKIE UN EKSPORTA IEROBEŽOJUMI
  • Jūs drīkstat aktivizēt šo programmatūru tikai konkrētajā ģeogrāfiskajā reģionā, kurā tā ir iegādāta. Uz korporācijas Microsoft nodrošinātās programmatūras un pakalpojumu lietošanu attiecas ASVun citu jurisdikciju eksporta un tehnoloģijas jomu regulējošie likumi, un jūs piekrītat ievērot visus programmatūrai un/vai pakalpojumiem piemērojamos likumus un normatīvos aktus. Lai tālāknodotu šo programmatūru un pakalpojumus jebkuras tās country valdībai, kurai ir uzlikts embargo, vai atsevišķām personām, ar kurām ir aizliegts slēgt darījumus, ir nepieciešama ASV valdības atļauja. (Papildinformāciju skatiet vietnē treasury.gov/resource-center/Documents/soc_net.pdf .)Turklāt maksas pakalpojumu lietošanu regulē ASV eksporta likumi un normatīvie akti, kas jums ir jāievēro. Šajos tiesību aktos ir noteikti piegādes vietu, lietotāju un lietošanas ierobežojumi. Papildinformāciju skatiet vietnē www.microsoft.com/exporting.
 • F. ATBALSTS
 • G. PILNA APJOMA LĪGUMS
  • Šis papildinājums (tostarp noteikumi, kas ir ietverti jebkuras programmatūras papildinājumos, atjauninājumos un pakalpojumos, ko korporācija Microsoft nodrošina jūsu lietošanai un jūs lietojat, kā arī jebkura atsevišķa licence, kas var tikt nodrošināta, instalējot vai lietojot programmatūru licencētajā ierīcē) un noteikumi, kas ir atrodami, izmantojot šajā papildinājumā ietvertās saites, veido pilna apjoma līgumu attiecībā uz pakalpojumu un programmatūru un visiem papildinājumiem, atjauninājumiem un pakalpojumiem (ja vien korporācija Microsoft šiem papildinājumiem, atjauninājumiem un pakalpojumiem nav sniegusi citus noteikumus). Lai pārskatītu papildinājuma saturu pēc programmatūras darbināšanas, programmatūrā atveriet ekrānu Palīdzība un noklikšķiniet uz saites Microsoft programmatūras licences nosacījumi. Turklāt, lai pārskatītu jebkurus noteikumus, kas šajā līgumā ir ietveri, izmantojot saites, jums ir jāieraksta attiecīgais vietrādis URL pārlūkprogrammas joslā, un jūs apņematies tā rīkoties. Jūs apzināties, ka, izmantojot šo pakalpojumu, jūs piekrītat šī papildinājuma noteikumiem un noteikumiem, kas ir pieejami, izmantojot šajā papildinājumā ietvertās saites. Šajā līgumā ir ietvertas arī saites uz informatīvām vietnēm. Nosacījumi, kas ir saistoši jums un mums, ir pieejami šeit: