Pelan Office 365 Government

Sila sahkan bahawa anda layak untuk menyertai sebagai organisasi kerajaan. Anda akan dikehendaki menandatangani kontrak dan membuktikan bahawa anda adalah pelanggan yang layak.
Microsoft berhak untuk mengesahkan kelayakan pada bila-bila masa dan menggantung perkhidmatan bagi pelanggan yang tidak layak.
Organisasi kerajaan biasanya (a) mana-mana agensi kerajaan, pejabat jabatan, bahagian, unit atau entiti negeri lain atau kerajaan tempatan atau (b) mana-mana wilayah, daerah perbandaran, komanwel, bandar raya, kawasan perbandaran, bandar, perbandaran, daerah bertujuan khas atau jenis agensi kerajaan yang serupa yang ditubuhkan oleh undang-undang negeri pelanggan dan terletak di bawah bidang kuasa dan sempadan geografi negeri pelanggan atau (c) mana-mana entiti lain di negeri pelanggan yang diberikan kebenaran secara nyata oleh undang-undang negeri pelanggan untuk membuat pembelian di bawah kontrak negeri. Baca keperluan kelayakan terperinci untuk negara anda.
Perbandingan pelan Office 365 Kerajaan A.S.
Ciri Yang Tersedia

Exchange Online (Pelan 1) (Harga Kerajaan) butiran ciri dan banyak lagi

Exchange Online (Pelan 2) (Harga Kerajaan) butiran ciri dan banyak lagi

Office 365 Enterprise E1 (Harga Kerajaan) butiran ciri dan banyak lagi

Office 365 Enterprise E3 (Harga Kerajaan) butiran ciri dan banyak lagi

Office 365 Enterprise E4 (Harga Kerajaan) butiran ciri dan banyak lagi

CiriAplikasi Office dipasang penuh Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher dan OneNote pada sehingga 5 PC atau Mac setiap pengguna Petua alat dengan maklumat tentang ketersediaan Publisher dan Access serta keserasian Office 365 dengan aplikasi Office versi terdahulu
Kini disertakan aplikasi Office 2016 baru untuk PC dan Mac anda.
Ciri ini tidak disertakanCiri ini tidak disertakanCiri ini tidak disertakanCiri ini disertakan
(serta Access)
Ciri ini disertakan
(serta Access)
Ciri Office pada tablet dan telefon untuk pengalaman Office yang dipasang penuh pada sehingga 5 tablet dan 5 telefon Petua alat dengan maklumat tentang aplikasi mudah alih Office 365 dan peranti yang serasi
Ciri ini tidak disertakanCiri ini tidak disertakanCiri ini tidak disertakanCiri ini disertakanCiri ini disertakan
CiriOffice versi dalam talian termasuk Word, Excel, PowerPoint dan pelbagai lagi
Lihat lampiran sahajaLihat lampiran sahajaCiri ini disertakanCiri ini disertakanCiri ini disertakan
CiriStoran dan perkongsian fail dengan 1 TB storan setiap pengguna Petua alat tentang ketersediaan klien segerak OneDrive for Business
Ciri ini tidak disertakanCiri ini tidak disertakanCiri ini disertakanCiri ini disertakanCiri ini disertakan
CiriE-mel kelas perniagaan, kalendar dan kenalan dengan peti masuk 50 GB Petua alat dengan butiran tentang penyambungan Outlook versi terdahulu dengan Office 365
Ciri ini disertakanCiri ini disertakanCiri ini disertakanCiri ini disertakanCiri ini disertakan
CiriMesyuarat dalam talian tanpa had, IM dan persidangan video HD. Termasuk Skype for Business Petua alat tentang ketersediaan dan keupayaan aplikasi Skype for Business untuk Mac
Ciri ini tidak disertakanCiri ini tidak disertakanCiri ini disertakanCiri ini disertakanCiri ini disertakan
CiriLaman pasukan yang dikuasakan sepenuhnya menyediakan satu tempat untuk pasukan anda mencipta dan bekerjasama mengendalikan kandungan dan mempamerkan berita dan aktiviti yang penting.
Ciri ini tidak disertakanCiri ini tidak disertakanCiri ini disertakanCiri ini disertakanCiri ini disertakan
CiriRangkaian sosial korporat untuk membantu pekerja bekerjasama merentasi jabatan dan lokasi
Ciri ini tidak disertakanCiri ini tidak disertakanCiri ini disertakanCiri ini disertakanCiri ini disertakan
CiriPencarian dan penemuan yang diperibadikan merentasi Office 365 menggunakan Office Graph
Ciri ini tidak disertakanCiri ini tidak disertakanCiri ini disertakanCiri ini disertakanCiri ini disertakan
CiriPengurusan aplikasi oleh perusahaan dengan Dasar Kumpulan, Telemetri, Pengaktifan Komputer Kongsi
Ciri ini tidak disertakanCiri ini tidak disertakanCiri ini tidak disertakanCiri ini disertakanCiri ini disertakan
CiriKecerdasan Perniagaan Layan Diri untuk menerokai, menganalisis dan menggambarkan data dengan Excel
Ciri ini tidak disertakanCiri ini tidak disertakanCiri ini tidak disertakanCiri ini disertakanCiri ini disertakan
CiriPematuhan dan perlindungan maklumat Pegangan undang-undang, pengurusan hak dan pencegahan kehilangan data untuk e-mel dan fail
Ciri ini tidak disertakanCiri ini disertakanCiri ini tidak disertakanCiri ini disertakanCiri ini disertakan
CiriPusat ePenemuan alat untuk menyokong pematuhan
Ciri ini tidak disertakanCiri ini tidak disertakanCiri ini tidak disertakanCiri ini disertakanCiri ini disertakan
CiriMel suara Sokongan mel suara berhos dengan keupayaan atendan automatik
Ciri ini tidak disertakanCiri ini tidak disertakanCiri ini tidak disertakanCiri ini disertakanCiri ini disertakan
CiriKomunikasi disatukan untuk membuat panggilan menggunakan PC dan meningkatkan atau menggantikan sistem telefon PBX dengan keupayaan panggilan perusahaan bagi Skype for Business Server 2015 Petua alat dengan keperluan untuk suara Skype for Business
Ciri ini tidak disertakanCiri ini tidak disertakanCiri ini tidak disertakanCiri ini tidak disertakanCiri ini disertakan
CiriePenemuan Lanjutan dengan Pengekodan Ramalan dan Analitis Teks
Ciri ini tidak disertakanCiri ini tidak disertakanCiri ini tidak disertakanCiri ini tidak disertakanCiri ini disertakan
CiriAdvanced Threat Protection membantu mempertahankan data anda daripada perisian berniat jahat dan virus serta melindungi sistem pemesejan anda.
Ciri ini tidak disertakanCiri ini tidak disertakanCiri ini tidak disertakanCiri ini tidak disertakanCiri ini disertakan
CiriAlat analitis untuk wawasan peribadi dan organisasi dengan Power BI Pro dan Analitis Delve
Ciri ini tidak disertakanCiri ini tidak disertakanCiri ini tidak disertakanCiri ini tidak disertakanCiri ini disertakan
CiriPersidangan PSTN untuk membenarkan peserta menyertai mesyuarat Skype for Business dengan mendail masuk daripada talian tetap atau telefon mudah alih
Ciri ini tidak disertakanCiri ini tidak disertakanCiri ini tidak disertakanCiri ini tidak disertakanCiri ini disertakan
CiriPBX Awan bagi pengurusan panggilan berasaskan awan untuk membuat, menerima atau memindahkan panggilan merentasi pelbagai jenis peranti
Ciri ini tidak disertakanCiri ini tidak disertakanCiri ini tidak disertakanCiri ini tidak disertakanCiri ini disertakan
Maksimum pengguna
Maksimum Pengguna untuk Exchange Online Pelan 1 (Harga Kerajaan) adalah Tidak terhadMaksimum Pengguna untuk Exchange Online Pelan 2 (Harga Kerajaan) adalah Tidak terhadMaksimum Pengguna untuk Office 365 Enterprise E1 (Harga Kerajaan) adalah Tidak terhadMaksimum Pengguna untuk Office 365 Enterprise E3 (Harga Kerajaan) adalah Tidak terhadMaksimum Pengguna untuk Office 365 Enterprise E4 (Harga Kerajaan) adalah Tidak terhad
{r2:c1}
{r2:c2}
{r3:c1}
{r3:c2}
{r4:c1}
{r4:c2}
{r5:c1}
{r5:c2}
{r6:c1}
{r6:c2}
{r7:c1}
{r7:c2}
{r8:c1}
{r8:c2}
{r9:c1}
{r9:c2}
{r10:c1}
{r10:c2}
{r11:c1}
{r11:c2}
{r12:c1}
{r12:c2}
{r13:c1}
{r13:c2}
{r14:c1}
{r14:c2}
{r15:c1}
{r15:c2}
{r16:c1}
{r16:c2}
{r17:c1}
{r17:c2}
{r18:c1}
{r18:c2}
{r19:c1}
{r19:c2}
{r20:c1}
{r20:c2}
{r21:c1}
{r21:c2}
{r22:c1}
{r22:c2}
{r23:c1}
{r23:c2}
{r2:c1}
{r2:c3}
{r3:c1}
{r3:c3}
{r4:c1}
{r4:c3}
{r5:c1}
{r5:c3}
{r6:c1}
{r6:c3}
{r7:c1}
{r7:c3}
{r8:c1}
{r8:c3}
{r9:c1}
{r9:c3}
{r10:c1}
{r10:c3}
{r11:c1}
{r11:c3}
{r12:c1}
{r12:c3}
{r13:c1}
{r13:c3}
{r14:c1}
{r14:c3}
{r15:c1}
{r15:c3}
{r16:c1}
{r16:c3}
{r17:c1}
{r17:c3}
{r18:c1}
{r18:c3}
{r19:c1}
{r19:c3}
{r20:c1}
{r20:c3}
{r21:c1}
{r21:c3}
{r22:c1}
{r22:c3}
{r23:c1}
{r23:c3}
{r2:c1}
{r2:c4}
{r3:c1}
{r3:c4}
{r4:c1}
{r4:c4}
{r5:c1}
{r5:c4}
{r6:c1}
{r6:c4}
{r7:c1}
{r7:c4}
{r8:c1}
{r8:c4}
{r9:c1}
{r9:c4}
{r10:c1}
{r10:c4}
{r11:c1}
{r11:c4}
{r12:c1}
{r12:c4}
{r13:c1}
{r13:c4}
{r14:c1}
{r14:c4}
{r15:c1}
{r15:c4}
{r16:c1}
{r16:c4}
{r17:c1}
{r17:c4}
{r18:c1}
{r18:c4}
{r19:c1}
{r19:c4}
{r20:c1}
{r20:c4}
{r21:c1}
{r21:c4}
{r22:c1}
{r22:c4}
{r23:c1}
{r23:c4}
{r2:c1}
{r2:c5}
{r3:c1}
{r3:c5}
{r4:c1}
{r4:c5}
{r5:c1}
{r5:c5}
{r6:c1}
{r6:c5}
{r7:c1}
{r7:c5}
{r8:c1}
{r8:c5}
{r9:c1}
{r9:c5}
{r10:c1}
{r10:c5}
{r11:c1}
{r11:c5}
{r12:c1}
{r12:c5}
{r13:c1}
{r13:c5}
{r14:c1}
{r14:c5}
{r15:c1}
{r15:c5}
{r16:c1}
{r16:c5}
{r17:c1}
{r17:c5}
{r18:c1}
{r18:c5}
{r19:c1}
{r19:c5}
{r20:c1}
{r20:c5}
{r21:c1}
{r21:c5}
{r22:c1}
{r22:c5}
{r23:c1}
{r23:c5}
{r2:c1}
{r2:c6}
{r3:c1}
{r3:c6}
{r4:c1}
{r4:c6}
{r5:c1}
{r5:c6}
{r6:c1}
{r6:c6}
{r7:c1}
{r7:c6}
{r8:c1}
{r8:c6}
{r9:c1}
{r9:c6}
{r10:c1}
{r10:c6}
{r11:c1}
{r11:c6}
{r12:c1}
{r12:c6}
{r13:c1}
{r13:c6}
{r14:c1}
{r14:c6}
{r15:c1}
{r15:c6}
{r16:c1}
{r16:c6}
{r17:c1}
{r17:c6}
{r18:c1}
{r18:c6}
{r19:c1}
{r19:c6}
{r20:c1}
{r20:c6}
{r21:c1}
{r21:c6}
{r22:c1}
{r22:c6}
{r23:c1}
{r23:c6}

Semua pelan Office 365 di atas disertakan:

Perjanjian tahap perkhidmatan yang menjamin masa hidup 99.9% serta disokong secara kewangan
Sokongan web aras IT dan sokongan telefon 24/7 untuk isu kritikal
Penyepaduan Active Directory untuk mengurus kelayakan dan keizinan pengguna dengan mudah
Keselamatan data bertaraf dunia

Keperluan kelayakan

Sila sahkan bahawa anda layak untuk menyertai sebagai organisasi kerajaan. Anda akan dikehendaki menandatangani kontrak dan membuktikan bahawa anda adalah pelanggan yang layak.
Microsoft berhak untuk mengesahkan kelayakan pada bila-bila masa dan menggantung perkhidmatan bagi pelanggan yang tidak layak.
Organisasi kerajaan biasanya (a) mana-mana agensi kerajaan, pejabat jabatan, bahagian, unit atau entiti negeri lain atau kerajaan tempatan atau (b) mana-mana wilayah, daerah perbandaran, komanwel, bandar raya, kawasan perbandaran, bandar, perbandaran, daerah bertujuan khas atau jenis agensi kerajaan yang serupa yang ditubuhkan oleh undang-undang negeri pelanggan dan terletak di bawah bidang kuasa dan sempadan geografi negeri pelanggan atau (c) mana-mana entiti lain di negeri pelanggan yang diberikan kebenaran secara nyata oleh undang-undang negeri pelanggan untuk membuat pembelian di bawah kontrak negeri. Baca keperluan kelayakan terperinci untuk negara anda.