Pilih negara/rantau pengebilan anda:
{"pmgControls":[ {"functionName":"DynamicMarket","params":"server|.pmgDynaMarket|#pmgSKUChooserCntry|off|PMGSKUMarketCk"}]}
SharePoint

SharePoint Online

SharePoint Online menjanakan kuasa awan bekerja untuk perniagaan anda.
Pelan 1
{SPOP1Buy|price}
pengguna/bulan
Pelan 2
{SPOP2Buy|price}
pengguna/bulan
Pelan 1 + ePenemuan, Kecerdasan Perniagaan
SharePoint Online
SharePoint

SharePoint Online

SharePoint Online menjanakan kuasa awan bekerja untuk perniagaan anda.
Pelan 1
{SPOP1Buy|price}
pengguna/bulan
Pelan 2
{SPOP2Buy|price}
pengguna/bulan
Pelan 1 + ePenemuan, Kecerdasan Perniagaan
SharePoint Online
SharePoint

SharePoint Online

SharePoint Online menjanakan kuasa awan bekerja untuk perniagaan anda.
Pelan 1
{SPOP1Buy|price}
pengguna/bulan
Pelan 2
{SPOP2Buy|price}
pengguna/bulan
Pelan 1 + ePenemuan, Kecerdasan Perniagaan

OneDrive for Business dengan Office Online

Satu tempat yang selamat untuk semua fail kerja anda. Beli OneDrive for Business sebagai langkah pertama menuju ke awan dan tambah lebih banyak keupayaan SharePoint Online atau Office 365 apabila anda bersedia.

{OneDrive4BizMonth|price}

pengguna/bulan

Office 365

Cara terbaik untuk menikmati pengalaman SharePoint Online adalah dengan pelan Office 365 yang disertakan Skype for Business Online dan Exchange Online.

SharePoint Server 2013

Dapatkan penggunaan pada premis versi SharePoint yang terkini.
Cari maklumat untuk:

{"pmgControls":[{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll "},{"functionName":"CustomTooltip","params":"10px|font-weight: normal; color: red; text-align: left;"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height1"},

{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"},

{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},

{"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}]}