Rakan Kongsi Skype for Business

Ekosistem menarik rakan kongsi kami boleh membantu anda menggunakan perkhidmatan kami dengan cara yang paling sesuai untuk memenuhi keperluan komunikasi syarikat anda.

Cari Rakan Kongsi

Bersedia untuk penyelesaian Komunikasi Disatukan yang meningkatkan kerjasama dan produktiviti?

Rakan kongsi kami menawarkan set keupayaan yang luas untuk membantu organisasi anda menyedia dan menggunakan Skype for Business. Mereka boleh membantu anda menggunakan dan mengurus perkhidmatan kami atau membantu dalam penyepaduan aplikasi dan perkakasan sedia ada dengan platform kami.

Ketahui lebih lanjut tentang perkara yang boleh dilakukan oleh rakan kongsi kami yang boleh dipercayai dalam Katalog Rakan Kongsi.

Cari Rakan Kongsi (dalam bahasa Inggeris)

Jadi Rakan Kongsi

Ubah cara orang berkomunikasi dan sediakan capaian luar biasa melangkaui batasan perniagaan mereka.

Bermula melalui kecekapan Microsoft Communications iaitu latihan dan sumber ketersediaan terbaik untuk membantu anda membina tawaran Komunikasi Disatukan yang bersepadu dan menggunakan Skype for Business pada pelanggan anda.

Jadi Rakan Kongsi

Sudah menjadi rakan kongsi? Serlahkan diri daripada persaingan dengan bahan-bahan pemasaran dan jualan yang didatangkan dengan manfaat Microsoft Partner Network anda.

Sumber lain Skype for Business