Det er dine data

 • Du eier dine egne data, og du beholder alle rettigheter, eiendomsrett og interesser i dataene du lagrer ved hjelp av Office 365
 • Du kan laste ned en kopi av dataene når som helst uten å be om hjelp fra Microsoft.
  • Exchange Online-data, inkludert e-postmeldinger, kalenderavtaler, kontakter og oppgaver, kan lastes ned til en lokal datamaskin av en sluttbruker når som helst ved hjelp av veiviseren for import og Eksportveivisere.
  • SharePoint Online-dokumenter kan når som helst lastes ned fra arbeidsområdet til en lokal datamaskin.
  • Eksempeldomenenavn som contoso.com kan fjernes ved å følge instruksjoner om fjerning av domene i hjelpen for Office 365.
  • Du kan laste ned en kopi av sluttbrukermetadata (for eksempel e-postadresse, fornavn og etternavn osv.) ved hjelp av Powershell-cmdlet-kommandoer, slik som Get-MsolUser Windows Powershell-cmdlet-kommandoen for Office 365. Hvis du bruker Exchange Online, kan du også bruke PowerShell-kommandoene Get-MailUser og Get-User for Exchange.
 • Når abonnementet eller kontrakten for Office 365 utløper eller opphører, gir Microsoft deg som standard ekstra begrenset tilgang i 90 dager slik at du kan eksportere dataene dine.
Merk: Noe av innholdet er bare tilgjengelige på engelsk.