Exchange

Vanlige spørsmål om Exchange

Finn svar på vanlige spørsmål om Exchange, inkludert Exchange Online, Exchange Server 2016 og Exchange Online Protection.
VisSkjul
Kan jeg bruke min eksisterende FAST-infrastruktur til å søke i Exchange?
FAST er opprinnelig integrert i Exchange som standard søkemotor, så du trenger ikke kjøpe en separat lisens for å bruke de robuste indekserings- og søkefunksjonene som finnes i FAST-teknologien.
VisSkjul
Kan jeg bruke Exchange 2010 Edge-servere med mitt nye Exchange Server 2016-miljø?
Exchange 2010 Edge-servere støttes hvis organisasjonen ønsker Edge-beskyttelse i et nytt Exchange-miljø.

Overholdelse av regler og standarder

VisSkjul
Kan jeg søke i alle dataene i organisasjonen fra ett enkelt sted?
Ja. Du kan bruke eDiscovery-senteret til å søke i e-post, kalenderelementer, kontakter, direktemeldinger og dokumenter uten at dette går ut over brukerproduktiviteten.
VisSkjul
Hvordan kan jeg sørge for at informasjon i Exchange beholdes i en viss tidsperiode?
Med tidsbasert originalarkiv kan du beholde e-postdata uendret i den tidsperioden du angir. Dette gjør at organisasjoner kan overholde interne og eksterne forskriftsmessige behov med hensyn til oppbevaring av data.
VisSkjul
Kan jeg sørge for at bare de viktige delene av en eDiscovery-spørring beholdes, og la resten slettes?
Spørringsbasert originalarkiv gir deg muligheten til å velge detaljert hvilke elementer som skal beholdes, og hvilke som kan slettes.

Administrerbarhet

VisSkjul
Trenger jeg bruke flere verktøy og grensesnitt til å administrere Exchange?
Du kan administrere kraftige funksjoner som hindring av tap av data, Outlook-apper og områdepostbokser fra administrasjonssenteret for Exchange, et nettbasert administrasjonsgrensesnitt. Dette strømlinjeformede og intuitive grensesnittet hjelper deg med å administrere Exchange effektivt, delegere oppgaver og fokusere på å drive virksomheten fremover. Du kan også utføre og skrive skript for administrasjonsoppgaver ved hjelp av Windows PowerShell.
VisSkjul
Kan jeg bytte til andre Office 365-abonnementer hvis jeg har Exchange Online som et frittstående abonnement?
  • Ja. Hvis du vil oppgradere, kan du overføre kontoen til en av Office 365 Enterprise-abonnementene, som er i samme tjenesteserie som frittstående Exchange Online-abonnementer. Hvis du vil bytte til en annen tjenesteserie, for eksempel Office 365 Business Essentials eller Office 365 Business Premium, må du først si opp Exchange Online-kontoen og deretter registrere deg for en annen konto. Mer informasjon om oppgradering av Office 365-abonnementer.
Vær oppmerksom på at når du oppgraderer kontoen, overføres domenenavnet til din nye konto, uavhengig av om du tok med deg domenenavnet til kontoen eller om du konfigurerte et domenenavn da du opprettet Exchange Online-kontoen.
VisSkjul
Kan Exchange hjelpe meg med å koble til brukernes smarttelefoner og nettbrett for å motta e-post?
Ja. Exchange opprettet den faktiske standarden for mobil synkronisering av e-post – Exchange ActiveSync. I tillegg gir Exchange også en flott Outlook Web App-opplevelse som virker med enheter som støtter nettlesere, så mobilbrukerne kan få tilgang til e-post på enkle måter.
VisSkjul
Kan Exchange beskytte organisasjonsinformasjonen på mobilenheter?
Ja. Exchange gir mulighet til ekstern sletting for enheter som er tilkoblet via Exchange ActiveSync. For organisasjoner som ønsker å være sikre på at ingen data lagres utenfor organisasjonen, gir Outlook Web App en opplevelse utformet for nettlesertilgang som ikke lagrer noen organisasjonsdata på mobilenheten.
VisSkjul
Hvordan kan jeg beskytte sensitive data og informere brukerne om interne policyer for overholdelse med Exchange?
Med hindring av tap av data kan du identifisere, overvåke og beskytte sensitive data via dyp innholdsanalyse. Exchange tilbyr innebygde policyer for hindring av tap av data basert på forskriftsmessige standarder og klassifiseringer, for eksempel PII og PCI, og kan utvides til å støtte andre policyer som er viktige for bedriften. I tillegg informerer de nye policytipsene i Outlook brukerne om overtredelse av policyer før sensitive data sendes. Disse funksjonene hjelper deg med å holde organisasjonen trygg fra brukere som ved et uhell sender sensitiv firmainformasjon til uautoriserte personer.
VisSkjul
Hvordan beskytter Exchange organisasjonen mot søppelpost og skadelig programvare?
Exchange tilbyr en Internett-basert tjeneste som beskytter organisasjonens innkommende og utgående e-post mot søppelpost, virus, nettfisking og overtredelser av e-postpolicyer. Økonomisk understøttede tjenesteavtaler er en garanti for et høyt servicenivå. Exchange Server 2016 inneholder også innebygd antivirusbeskyttelse.
VisSkjul
Vil Exchange kunne hente mine eksterne kontakter?
Ja. Exchange kan kobles til eksterne kilder, for eksempel sosiale nettverk, for å samle sammen all kontaktinformasjonen din på ett sted. Exchange fjerner til og med doble oppføringer og hjelper deg med å konsolidere informasjon, slik at kontaktkortene dine blir mer oppdatert og listen mer ryddig.

Tilgang til nettet

VisSkjul
Kan Exchange virke sammen med nettleseren jeg bruker i organisasjonen?
Ja. Outlook Web App fungerer med de fleste moderne nettlesere, inkludert Internet Explorer, Safari, Chrome og Firefox. I tillegg er Outlook Web App omskrevet til å virke med berøring, slik at man også får en flott Outlook Web App-opplevelse på nettbrett og smarttelefoner.
VisSkjul
Vil mine nye apper for Outlook også virke i Outlook Web App?
Ja. Med apputviklingsmodellen kan utviklerne skrive programmer som kan brukes i flere klienter. Derfor kan de nye appene dine for Outlook administreres, distribueres og åpnes av administratorer, slik at brukerne både kan vise og bruke dem både i Outlook og Outlook Web App.

{ "pmgControls": [{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"}, {"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper1|.accordionBtn1|.accordionContent1|.showIcon1|.hideIcon1|.showHideAll1"}, {"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper2|.accordionBtn2|.accordionContent2|.showIcon2|.hideIcon2|.showHideAll2"}, {"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper3|.accordionBtn3|.accordionContent3|.showIcon3|.hideIcon3|.showHideAll3"}, {"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper4|.accordionBtn4|.accordionContent4|.showIcon4|.hideIcon4|.showHideAll4"}, {"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper5|.accordionBtn5|.accordionContent5|.showIcon5|.hideIcon5|.showHideAll5"},

{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper6|.accordionBtn6|.accordionContent6|.showIcon6|.hideIcon6|.showHideAll6"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#35e3d91e-d6e6-6bf6-7ac8-6b30eb2ac977|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#7606ede2-4c0c-2880-e468-e1931ad829b2|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#29438c09-281d-8ed0-d17b-e5d19fa497f4|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#48f3e752-b7c8-9df5-1013-3708ef8e592a|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#f62c29f5-ef7d-1de4-1f8f-cd1c7e4c0f68|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#017363b9-7283-2eb1-9a35-d9d3b28d33e7|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#d78efee6-d95a-acdf-d5bf-587a9038126a|pmg-float-right|680"}]}