Exchange

Vanlige spørsmål om Exchange-lisenser

Nedenfor finner du svar på vanlige spørsmål om Exchange-lisenser.

Overgang mellom Exchange Server-versjoner

VisSkjul
Får jeg rettigheter til Outlook-klienten når jeg kjøper Exchange Server 2016- eller Exchange Server 2013-lisenser?
Nei. Outlook-klientlisensen er ikke lenger inkludert med Exchange CAL etter Exchange Server 2003, og den må kjøpes separat for Exchange Server 2016 eller Exchange Server 2013. Exchange Server 2013 Standard CAL gir tilgangsrettigheter til e-post, kalender, kontakter og oppgaver via Outlook Web App (OWA) eller en mobilenhet via Exchange ActiveSync.
VisSkjul
Jeg bruker for øyeblikket Mailbox Manager i Exchange Server 2003 eller behandlede mapper i Exchange Server 2007. Hvordan kan jeg lisensiere lignende funksjonalitet i Exchange Server 2016 eller Exchange Server 2013?
Disse funksjonene utviklet seg til oppbevaringspolicyer i Exchange Server 2016 og Exchange Server 2013 og gir deg nå ekstra fleksibilitet ved at du kan bruke policyer på e-postmeldinger enkeltvis, i tillegg til mapper. Forklaring på hvordan disse funksjonene har utviklet seg på ulike versjoner:
 • Exchange Server 2003: Standard CAL inneholdt Mailbox Manager.
 • Exchange Server 2007: Standard CAL inneholdt behandling av standardmapper, og Enterprise CAL inneholdt behandling av egendefinerte mapper.
 • Exchange Server 2010: Standard CAL inneholdt forbedrede funksjoner for behandling av standardmapper, og Enterprise CAL inneholdt forbedrede funksjoner for behandling av egendefinerte mapper.
 • Exchange Server 2013: Både Standard CAL og Enterprise CAL inneholder nå oppbevaringspolicyer.
 • Exchange Server 2016: Både Standard CAL og Enterprise CAL inneholder nå oppbevaringspolicyer.
 • Exchange Online: Standard CAL inneholder standard oppbevaringspolicyer og Enterprise CAL inneholder egendefinerte oppbevaringspolicyer.
VisSkjul
Jeg brukte grupper for databasetilgjengelighet i Exchange Server 2010 for høy tilgjengelighet for postboksserveren. Hvilke alternativer har jeg for høy tilgjengelighet i Exchange Server 2016 og Exchange Server 2013?
Exchange Server 2016 og Exchange Server 2013 vil fortsatt bruke grupper for databasetilgjengelighet – en samling med postboksservere som bruker fortløpende replikering til å oppdatere databasekopier, kommunisere for å behandle feil, og som kan sørge for automatisk overgang til reserveressurser for å unngå en rekke problemer som kan virke inn på individuelle komponenter, databaser, servere og datasentre. Exchange Server 2016 og Exchange Server 2013 sørger også for styrt tilgjengelighet – intern overvåking og funksjoner rettet mot gjenoppretting som er tett integrert, for å bidra til å unngå feil, gjenopprette tjenester proaktivt, starte reserveservere automatisk eller varsle administratorer om å gripe inn. Fokus er på overvåking og styring av sluttbrukeropplevelsen, i stedet for bare oppetid for server og komponenter, for å bidra til å holde tjenesten tilgjengelig kontinuerlig. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Forhåndskrav for Exchange Server 2013.

Serverprising og -lisenser

VisSkjul
Krever Enterprise CAL Enterprise Server eller omvendt?
Nei. Både Standard CAL og Enterprise CAL kan brukes uansett serverutgave.
VisSkjul
Hva blir de lisensmessige konsekvensene hvis jeg velger å kjøre Exchange Server 2016 og Exchange Server 2013 på en virtuell maskin i stedet for direkte på en fysisk server?
Det kreves én serverlisens for hver kjørende forekomst av Exchange Server 2016 eller Exchange Server 2013 – enten den er installert opprinnelig på en fysisk maskin eller en virtuell maskin. Mer informasjon om støtte for virtualisering.
VisSkjul
Kommer det til å finnes en External Connector License for Exchange Server 2016 og Exchange Server 2013 for firmaer som ønsker å tilby e-post for ikke-ansatte, for eksempel tidligere studenter i virksomheten eller tidligere ansatte (altså «eksterne brukere»)?
Nei. Eksterne brukere trenger ikke klientadgangslisenser for å få tilgang til Exchange Server 2016 eller Exchange Server 2013. Tilgangsrettigheter til standard Exchange-funksjonalitet for eksterne brukere er nå inkludert i selve Exchange Server 2016- eller Exchange Server 2013-lisensen.
VisSkjul
Hvis flere brukere deler det samme skrivebordet, trenger hver bruker da en Exchange Enterprise CAL?
Kunder kan fortsatt gi klientadgangslisenser til Exchange Server 2016 og Exchange Server 2013 per bruker eller per enhet. Hvis flere brukere deler et skrivebord og ikke i utgangspunktet har tilgang til Exchange-serveren fra andre steder, for eksempel hjemmemaskiner, kan de få en klientadgangslisens til én enhet.
VisSkjul
Finnes det noen forhåndskrav til lisensiering for klientadgangslisenser i Exchange Server 2016 eller Exchange Server 2013?
Ja. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Forhåndskrav for Exchange Server 2016 og Forhåndskrav for Exchange Server 2013.
VisSkjul
Kan en kunde kjøpe bestemte funksjoner, for eksempel arkivpostboks eller Unified Messaging, separat fra Enterprise CAL?
Kunder kan få funksjonene arkivpostboks eller originalarkiv via Exchange Online-arkivering for Exchange Server, og de kan få avansert sikkerhet via Exchange Online Protection. Alle andre Premium-funksjoner er bare tilgjengelige i Enterprise CAL eller E-CAL-pakken.
VisSkjul
Er tjenester fortsatt inkludert i Enterprise CAL?
Ja. Kunder belastes årlig for abonnementer på Exchange Online Protection for å beskytte brukerne fra virus og søppelpost og hindring av tap av data i Exchange Online (samlet kalt tjenester). Kunder kan også velge å kjøpe Exchange Enterprise CAL uten tjenester hvis de ikke trenger hindring av tap av data eller antivirus- og antisøppelpostbeskyttelse.
VisSkjul
Kan jeg kjøpe Enterprise CAL uten tjenester?
Hvis den er kjøpt under «Open», er Exchange Enterprise CAL tilgjengelig både med og uten tjenester. Hvis den er kjøpt under «Select», har du to alternativer. Du kan kjøpe lisensen (bare L) og få klientadgangslisensen uten Software Assurance eller tjenester. Hvis du vil ha Software Assurance (L og SA), må du også kjøpe tjenestene.

Priser og typer lisenser for Exchange Online

VisSkjul
Hvordan lisensieres Exchange Online?
Exchange Online lisensieres via en abonnementsmodell der hver bruker trenger en USL (User Subscription License). Tre abonnementstyper er tilgjengelige: Exchange Online Kiosk, Exchange Online plan 1 og Exchange Online plan 2. Disse abonnementene kan kjøpes separat eller som en del av et Office 365-abonnement som inkluderer SharePoint Online, Skype for Business Online og Office ProPlus.
VisSkjul
Hvor kan jeg finne detaljert informasjon om de forskjellige abonnementstypene i Exchange Online?
For å sammenligne de forskjellige abonnementene kan du se Sammenligning av Exchange Online-abonnementer. Hvis du vil ha flere detaljer, kan du se Beskrivelse av Exchange Online-tjenesten.
VisSkjul
Kreves det abonnement for konferanserom? Er det en grense for antallet?
Nei. Ressurspostbokser, inkludert rompostbokser og utstyrspostbokser, er spesielle postbokstyper som tilbys gratis som en del av Exchange Online. Det er ingen grense for antallet abonnementer på konferanserom.
VisSkjul
Kreves det abonnement for delte postbokser?
Nei. Delte postbokser har ikke påloggingslegitimasjon, så de er bare tilgjengelige for lisensierte brukere som har fått representanttilgang (full postbokstillatelse, send som eller send på vegne av). Legg merke til at brukere underlagt Exchange Online Kiosk ikke har representanttilgang, så de har ikke tilgang til delte postbokser.

Delte postbokser har en mindre kvote enn vanlige postbokser (10 GB), og inkluderer ikke et personlig arkiv eller muligheter til juridisk sperring. Hvis du trenger disse funksjonene, kan du kjøpe Exchange Online plan 1 eller plan 2 og tilordne den til den delte postboksen.

Det er ingen grense for antallet delte postbokser.
VisSkjul
Kan jeg aktivere arkivpostboks for en delt postboks?
Du må tilordne den delte postboksen et abonnement av typen Exchange Online plan 1 med abonnement på Exchange Online-arkivering eller Exchange Online plan 2 for å kunne aktivere arkivpostboks. En delt postboks kan ikke brukes til å arkivere e-post for en organisasjon, bortsett fra meldinger sendt fra eller mottatt av den delte postboksen.

En arkivpostboks kan bare brukes til å arkivere e-post for en enkelt bruker eller enhet som har lisens. Bruk av en arkivpostboks som hjelpemiddel til å lagre e-post fra flere brukere eller enheter er forbudt. IT-administratorer kan for eksempel ikke opprette delte postbokser og la brukere kopiere (via kopi- eller transportregelen) en delt postboks kun for arkivering.
VisSkjul
Kan jeg plassere en delt postboks i originalarkivet?
Du må tilordne den delte postboksen et abonnement av typen Exchange Online plan 2 for å plassere den i originalarkivet.
VisSkjul
Kreves det abonnement for postbokser som brukes til å sende e-post via SMTP (for eksempel postbokser brukt av bransjeprogrammer og lokale programmer)?
Ja, det kreves et abonnement for disse postboksene. Abonnementstypen kan være Exchange Online Kiosk eller Exchange Online plan 1 eller plan 2.
VisSkjul
Kreves det abonnement for søkepostbokser (brukt til å lagre søkeresultater fra flere postbokser)?
Nei. Hvis du vil ha mer informasjon om søkepostbokser, kan du se Oppretting av søkepostboks for lagring av søkeresultater.
VisSkjul
Hva er lisensieringskravene for postbokser for fellesmapper i Exchange Online?
Postbokser for fellesmapper er tilgjengelige i Exchange Online plan 1 og plan 2. De er ikke tilgjengelige for brukere underlagt Exchange Online Kiosk.
VisSkjul
Kan jeg bruke loggføring eller transportregler til å kopiere meldinger til en Exchange Online-postboks for arkivering?
Nei. Bruk av loggføring, transportregler eller regler for automatisk videresending til å kopiere meldinger til en Exchange Online-postboks for toveis levering er ikke tillatt. Hvis du vil beholde meldinger, må du plassere brukerinnholdet i originalarkivet eller loggføre meldingene til et eksternt loggmål.
VisSkjul
Er det en grense for hvor lenge meldinger lagres i den primære postboksen eller i arkivet?
Det finnes ingen begrensning på varigheten til oppbevaringspolicyer. Du kan angi varigheten for oppbevaring basert på forretningsbehovene dine.
VisSkjul
Hva betyr «ubegrenset lagring» i Exchange Online plan 2?
Funksjonen for arkivpostboks i Exchange Online plan 2 gir ubegrenset lagring av e-postdata for én bruker. Arkivpostboks har en standardkvote som er stor nok til normal bruk, inkludert importering av en brukers historiske e-postmeldinger. Hvis det likevel skjer at en bruker overskrider denne kvoten, må brukerstøtte for Office 365 kontaktes. Hvis du vil ha detaljert informasjon om arkivering, kan du se Beskrivelse av Exchange Online-tjenesten.
VisSkjul
Koster det noe å plassere HDL (lasting av historiske data) i arkivpostboksen?
Microsoft tilbyr PST-registrering for selvbetjent masselasting av historiske data i arkivpostboks. Sluttbrukere eller administratorer kan også bruke Outlook til å importere elementer fra PST-er i arkivpostboksen. Hvis du fortsatt planlegger en overføring til Office 365, kan du også importere PST-innholdet til lokale postbokser før du flytter postboksene til Exchange Online. Det er ingen tilknyttede avgifter for noen av disse metodene for å laste historiske data.
VisSkjul
Hvilke alternativer har jeg hvis en bruker forlater firmaet mitt og jeg trenger å beholde en kopi av dataene i brukerens postboks og arkivpostboks?
Du har flere alternativer:
 • Du kan eksportere dataene for denne brukeren til en PST-fil og lagre den lokalt.
 • Du kan beholde dataene i brukerens postboks ved å plassere brukeren i originalarkivet og merke postboksen som inaktiv, som beskrevet her. Det er ikke nødvendig å vedlikeholde en brukerabonnementslisens for den inaktive postboksen.
 • Hvis du har en hybriddistribusjon av Exchange Server og Exchange Online, kan du overføre postboksen tilbake lokalt. Mer informasjon om hybriddistribusjoner her.
VisSkjul
Hvilke funksjoner er ikke tilgjengelige for brukere underlagt Exchange Online Kiosk?
Exchange Online Kiosk er utformet for brukere som trenger færre meldingsfunksjoner, fordi de ikke har dedikerte datamaskiner. Abonnementet gir 2 GB postboksplass per bruker og nettbasert tilgang via Outlook Web App. Enkelte funksjoner er deaktivert for brukere av Kiosk, inkludert innboksregler, postbokser for fellesmapper, områdepostbokser, delte postbokser og representanttilgang til andre postbokser. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Beskrivelse av Exchange Online-tjenesten.
VisSkjul
Inkluderer abonnement på Kiosk funksjoner som lokal eDiscovery og egendefinerte oppbevaringspolicyer?
Ja, alle Exchange Online-abonnementer, inkludert Exchange Online Kiosk, tillater funksjoner for hele organisasjonen, for eksempel lokal eDiscovery, loggføring, egendefinerte oppbevaringspolicyer og førsteklasses filtrering av søppelpost og skadelig programvare via Exchange Online Protection.
VisSkjul
Har Kiosk-brukere forskjellig geo-overflødighet og forskjellige serviceavtaler om oppetid enn andre abonnementstyper?
Brukere med Kiosk-postbokser er beskyttet av den samme serviceavtalen om oppetid og geo-overflødighet som andre Exchange Online-postbokser.
VisSkjul
Kan jeg plassere en Kiosk-postboks i originalarkivet?
For å plassere en Kiosk-postboks i originalarkivet må du oppgradere den til Exchange Online plan 2 eller kjøpe tillegget Exchange Online-arkivering for Exchange Online.
VisSkjul
Kan kunder kjøpe brukerabonnementer på Skype for Business Online for å få direktemeldinger og tilstedeværelse i Outlook Web App for Kiosk-brukere?
Nei. Når et Kiosk-abonnement er tilordnet til en bruker, er direktemeldinger og tilstedeværelsesintegrering i Outlook Web App deaktivert, selv om brukeren har et Skype for Business Online-abonnement. Siden tilgang til postbokser via Exchange-nettjenester er blokkert, vil i tillegg kalenderbaserte tilstedeværelsesoppdateringer i Skype for Business ikke forekomme for Kiosk-medarbeidere, og fraværsmeldinger i e-post vises ikke. Brukere som trenger disse mulighetene, må bli tilordnet et abonnement av typen Exchange Online plan 1.
VisSkjul
Kan jeg oppgradere en bruker fra Exchange Online plan 1 til Exchange Online plan 2?
Ja. I Microsoft Online Services-portalen kan du tilordne et nytt abonnement til brukeren og fjerne det gamle. Dette vil automatisk oppdatere brukerens funksjoner i Exchange Online. Fremgangsmåten for å kjøpe nye abonnementer og annullere gamle varierer. Se den spesifikke lisensavtalen din for detaljer.
VisSkjul
Kan jeg nedgradere en bruker fra Exchange Online plan 2 til Exchange Online plan 1?
Ja. I Microsoft Online Services-portalen kan du tilordne et nytt abonnement til brukeren og fjerne det gamle. Dette vil automatisk oppdatere brukerens funksjoner i Exchange Online. Den enkleste overgangen får du ved å fjerne eventuelle originalarkiv fra brukerens postboks før du tilordner det nye abonnementet til brukeren. Nedgraderingsvirkemåten er som følger:
 • Postboksdata: Alle dataene i brukerens postboks og arkiv beholdes. Konverteringen vil lykkes selv om brukeren har over 50 GB data totalt i den primære postboksen pluss arkivet, men postboksen regnes som ikke å overholde lisensen før de overflødige dataene slettes av brukeren.
 • Originalarkiv: Hvis postboksen er i originalarkivmodus, beholdes originalarkivet. Postboksen regnes som ikke å overholde lisensen helt til originalarkivet er tømt. Hvis du bruker katalogsynkronisering, kan du tømme originalarkivet ved å oppdatere brukerens Active Directory-objekt. Hvis ikke må du kontakte brukerstøtte for å tømme det.
 • Vertsbasert talemelding: Denne funksjonen deaktiveres automatisk for brukeren som en del av overgangen.
Fremgangsmåten for å kjøpe nye abonnementer og annullere gamle varierer. Se den spesifikke lisensavtalen din for detaljer.
VisSkjul
Kan jeg nedgradere en bruker fra Exchange Online plan 1 til Exchange Online Kiosk?
Ja. I Microsoft Online Services-portalen kan du tilordne et nytt abonnement til brukeren og fjerne det gamle. Dette vil automatisk oppdatere brukerens funksjoner i Exchange Online. Den enkleste overgangen får du ved å slette brukerens innboksregler og SMS-varsler før du tilordner det nye abonnementet til brukeren. Nedgraderingsvirkemåten er som følger:
 • Postboksstørrelse: Hvis størrelsen overskrider 2 GB, vil handlingen mislykkes.
 • Innboksregler: Eksisterende innboksregler beholdes, men de kan ikke redigeres. Du kan kontakte brukerstøtte for Office 365 og få dem til å slette brukerens regler på dine vegne for å få postboksen til å overholde lisensvilkårene.
 • SMS-varsler: Eksisterende SMS-varsler beholdes, men nye kan ikke opprettes. Du kan kontakte brukerstøtte for Office 365 og få dem til å slette brukerens eksisterende SMS-varsler for å få postboksen til å overholde lisensvilkårene.
Fremgangsmåten for å kjøpe nye abonnementer og annullere gamle varierer. Se den spesifikke lisensavtalen din for detaljer.
VisSkjul
Hva er lisenskravene hvis jeg kjører Exchange Server 2003 eller Exchange Server 2007 lokalt og jeg distribuerer en Exchange 2010-server for å få rike hybridfunksjoner med Exchange Online?
Hvis du installerer en Exchange 2010-server som utelukkende skal fungere som en bro mellom det eldre lokale Exchange Server 2003/2007-miljøet og Exchange Online, kan du be om en hybridutgave av servernøkkelen for å lisensiere serveren.
VisSkjul
Hvis jeg har distribuert flere servere i hybridutgave til overflødighetsformål, kan jeg da få flere servernøkler i hybridutgave?
Ja. Du kan bruke vår servernøkkel i hybridutgave til å lisensiere flere servere, forutsatt at serveren i hybridutgave brukes i henhold til retningslinjene beskrevet ovenfor.
VisSkjul
Hvis organisasjonen min kjører Exchange Server 2016 eller Exchange Server 2013, trenger jeg da en nøkkel i hybridutgave?
Nei. Exchange Server 2016 og Exchange Server 2013 inkluderer opprinnelige hybridfunksjoner, så du kan koble Exchange Server 2016- og Exchange Server 2013-organisasjonen din til Exchange Online uten en server i hybridutgave. Hybridutgaven er bare for organisasjoner som kjører Exchange Server 2007 eller Exchange Server 2010. Exchange Server 2010-kunder kan også fortsatt koble organisasjonene direkte til Exchange Online uten en ekstra server i hybridutgave hvis de har den siste oppdateringspakken, eller de kan installere en Exchange Server 2016- eller Exchange Server 2013-hybridserver. Exchange 2003-kunder kan fortsatt bruke Exchange 2010-servere i hybridutgave til å koble til Exchange Online med den siste oppdateringspakken.
VisSkjul
Jeg har allerede lisensiert en server ved å bruke en nøkkel i hybridutgave, og jeg ønsker å lisensiere den på nytt med en nøkkel i standardutgave eller virksomhetsutgave. Hvordan gjør jeg dette?
Du kan bruke PowerShell til å angi den nye produktnøkkelen.
VisSkjul
Kan jeg peke MX-posten til Office 365 i stedet for mine lokale servere hvis jeg er vert for noen brukere i Exchange Online og noen brukere lokalt? Hvis det er tilfellet, trenger jeg da abonnement på Exchange Online Protection for de lokale brukerne?
Du kan peke MX-posten til Exchange Online i en hybriddistribusjon. I denne situasjonen tilbyr Exchange Online Protection filtrering av søppelpost og skadelig programvare for innkommende e-post for de lokale serverne. Disse lokale brukerne trenger derfor abonnement på Exchange Online Protection.
VisSkjul
Hvis organisasjonen min for øyeblikket bruker Exchange Server 2010 eller Exchange 2010 med servere i hybridutgaven til å koble til et Exchange Online-miljø, kan jeg da oppgradere mine lokale servere til Exchange Server 2016 eller Exchange Server 2013?
Exchange Online-leieren (og Exchange Online-arkiveringspostboksene hvis aktuelt) må først oppdateres fullstendig til den nye utgaven av Exchange Online, basert på Exchange Server 2013, før du kan installere Exchange Server 2016- eller Exchange Server 2013-servere lokalt. Installasjonsprogrammene for Exchange Server 2016 og Exchange Server 2013 inneholder ikke en kontroll for å beskytte organisasjonen mot å komme i en tilstand der den ikke støttes. Når Exchange Online-leieren er oppdatert, eller hvis du kobler til et nytt Exchange Online-miljø for første gang, kan du installere Exchange Server 2016 og Exchange Server 2013 når de nødvendige forutsetningene er oppfylt.
VisSkjul
Hva er lisenskravene hvis jeg kjører Exchange Server 2003 eller Exchange Server 2007 lokalt og jeg distribuerer en Exchange 2010-server for å få rike hybridfunksjoner med Exchange Online?
Hvis du installerer en Exchange 2010-server som utelukkende skal fungere som en bro mellom det eldre lokale Exchange Server 2003/2007-miljøet og Exchange Online, kan du be om en hybridutgave av servernøkkelen for å lisensiere serveren. Hvis du installerer en Exchange Server 2013-server som utelukkende skal virke som en bro mellom det eldre lokale Exchange 2007/2010-miljøet og Exchange Online, kan du også be om en hybridutgave av servernøkkelen for å lisensiere serveren.

{"pmgControls":[{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"},

{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper1|.accordionBtn1|.accordionContent1|.showIcon1|.hideIcon1|.showHideAll1"},

{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper2|.accordionBtn2|.accordionContent2|.showIcon2|.hideIcon2|.showHideAll2"},

{"functionName":"AddDynaCss","params":"#653bd7df-98ab-ad2c-daf6-3ea14bfa0616|pmg-float-right|680"},

{"functionName":"AddDynaCss","params":"#497531a8-4829-01d4-5785-f4ca3fe2c2ab|pmg-float-right|680"},

{"functionName":"AddDynaCss","params":"#0efad239-ef96-54e3-8292-4059389ff6c1|pmg-float-right|680"}]}