Vanlige spørsmål om Exchange-lisenser

Nedenfor finner du svar på vanlige spørsmål om Exchange-lisenser.

Overgang mellom Exchange Server-versjoner

Vis alle

Nei. Outlook-klientlisensen er ikke lenger inkludert med klientadgangslisensen for Exchange etter Exchange Server 2003 og må kjøpes separat for Exchange Server 2016. Standard klientadgangslisens for Exchange Server 2016 gir tilgangsrettigheter til e-post, kalender, kontakter og oppgaver via Outlook på nettet eller en mobilenhet via Exchange ActiveSync.

Serverprising og -lisenser

Vis alle

Nei. Både standard klientadgangslisens og klientadgangslisensen for Enterprise kan brukes med alle serverutgavene.

Det kreves én serverlisens for hver kjørende forekomst av Exchange Server 2016, enten den er installert opprinnelig på en fysisk maskin eller en virtuell maskin. Lær mer om støtte for virtualisering.

Nei. Eksterne brukere trenger ikke klientadgangslisenser for å få tilgang til Exchange Server 2016. Tilgangsrettigheter til standard Exchange-funksjonalitet for eksterne brukere er nå inkludert i selve Exchange Server 2016-lisensen.

Kunder kan fortsatt gi klientadgangslisenser for Exchange Server 2016 enten per bruker eller per enhet. Hvis flere brukere deler et skrivebord og ikke i utgangspunktet har tilgang til Exchange-serveren fra andre steder, for eksempel private PC-er, kan de få en klientadgangslisens til én enhet.

Ja. Hvis du vil ha mer informasjon, se Forhåndskrav for Exchange Server 2016.

Kundene kan få funksjonene for arkivpostboks eller originalarkiv via Exchange Online Archiving for Exchange Server, og de kan få avansert sikkerhet via Exchange Online Protection. Alle andre premiumfunksjoner er bare tilgjengelige i klientadgangslisensen for Enterprise eller programserien for e-klientadgangslisensen.

Ja. Kundene belastes årlig for abonnementer på Exchange Online Protection for å beskytte brukerne fra virus og søppelpost, samt hindring av tap av data (DLP) i Exchange Online (samlet kalt «tjenester»). Kundene kan også velge å kjøpe klientadgangslisensen for Exchange Enterprise uten tjenester hvis de ikke trenger DLP eller antivirus- og søppelpostbeskyttelse.

Hvis den er kjøpt under «Open», er klientadgangslisensen for Exchange Enterprise tilgjengelig både med og uten tjenester. Hvis den er kjøpt under «Select», har kundene to alternativer. De kan kjøpe lisensen (bare L) og få klientadgangslisensen uten Software Assurance eller tjenester. Hvis de vil ha Software Assurance (L og SA), må de også kjøpe tjenestene.

Priser og typer lisenser for Exchange Online

Vis alle

Exchange Online lisensieres via en abonnementsmodell der hver bruker trenger en USL (User Subscription License). Tre abonnementstyper er tilgjengelige: Exchange Online Kiosk, Exchange Online abonnement 1 og Exchange Online abonnement 2. Disse abonnementene kan kjøpes separat eller som en del av et Office 365-abonnement som inkluderer SharePoint Online, Skype for Business Online og Office ProPlus.

Hvis du vil sammenligne de ulike abonnementene, kan du se Sammenligning av Exchange Online-abonnementer. Hvis du vil ha flere detaljer, se Tjenestebeskrivelse for Exchange Online.

Nei. Ressurspostbokser, inkludert rompostbokser og utstyrspostbokser, er spesielle postbokstyper som tilbys gratis som en del av Exchange Online. Det er ingen grense for antallet abonnementer på konferanserom.

Nei. Delte postbokser har ikke påloggingslegitimasjon, så de er bare tilgjengelige for lisensierte brukere som har fått representanttilgang (full postbokstillatelse, send som eller send på vegne av).

Delte postbokser inkluderer ikke et personlig arkiv eller muligheter til juridisk sperring. Hvis du trenger disse funksjonene, kan du kjøpe Exchange Online plan 1 eller plan 2 og tilordne den til den delte postboksen.

Det er ingen grense for antallet delte postbokser.

Du må tilordne den delte postboksen til enten Exchange Online abonnement 1 pluss abonnement på Exchange Online Archiving, eller ha Exchange Online abonnement 2 for å aktivere Arkivpostboks. En delt postboks kan ikke brukes til å arkivere e-post for en organisasjon, unntatt for de meldingene som er sendt fra den delte postboksen eller mottatt av den delte postboksen.

Arkivpostboks kan bare brukes til å arkivere e-post for én enkelt bruker eller enhet som en lisens er brukt på. Bruk av Arkivpostboks som et middel til å lagre e-post fra flere brukere eller enheter er forbudt. Systemansvarlig kan for eksempel ikke opprette delte postbokser og få brukere til å sende kopi (via CC eller Transportregelen) til en delt postboks for eksplisitte arkiveringsformål.

Du må tilordne den delte postboksen et abonnement av typen Exchange Online abonnement 2 for å plassere den i originalarkivet.

Ja, det kreves et abonnement for disse postboksene. Abonnementstypen kan være Exchange Online Kiosk eller Exchange Online abonnement 1 eller abonnement 2.

Nei. Hvis du vil ha mer informasjon om søkepostbokser, kan du se Opprette en søkepostboks for å lagre søkeresultater.

Postbokser for fellesmapper er tilgjengelige for brukere med Exchange Online abonnement 1 og abonnement 2. De er ikke tilgjengelige for brukere av Exchange Online Kiosk.

Nei. Bruk av loggføring, transportregler eller regler for automatisk videresending til å kopiere meldinger til en Exchange Online-postboks for toveis levering er ikke tillatt. Hvis du vil beholde meldinger, må du plassere brukerinnholdet i originalarkivet eller loggføre meldingene til et eksternt loggmål.

Det er ingen grenser for varigheten av en oppbevaringspolicy. Du kan angi varigheten for oppbevaring basert på dine forretningsbehov.

Funksjonen Arkivpostboks i Exchange Online abonnement 2 gir ubegrenset lagring av e-postdata for én bruker. Arkivpostboks har en standardkvote som er stor nok til normal bruk, inkludert importering av en brukers historiske e-postmeldinger. Hvis en bruker likevel overskrider denne kvoten, må brukerstøtte for Office 365 kontaktes. Hvis du vil ha mer informasjon om arkivering, kan du se Tjenestebeskrivelse for Exchange Online for detaljer.

Du har flere alternativer:

  • Du kan eksportere dataene for denne brukeren til en PST-fil og lagre den lokalt.
  • Du kan beholde dataene i brukerens postboks ved å plassere brukeren i originalarkivet og merke postboksen som inaktiv, slik det beskrives her. Det er ikke nødvendig å opprettholde en brukerabonnementlisens for den inaktive postboksen.
  • Hvis du har en hybriddistribusjon av Exchange Server og Exchange Online, kan du overføre postboksen tilbake lokalt. Lær mer om hybriddistribusjoner her.

Exchange Online Kiosk er utformet for brukere som trenger færre meldingsfunksjoner fordi de ikke har dedikerte datamaskiner. Abonnementet tilbyr 2 GB postboksplass per bruker og nettbasert tilgang via Outlook på nettet. Enkelte funksjoner er deaktivert for Kiosk-brukere, inkludert innboksregler, postbokser for fellesmapper, postbokser for nettsteder, delte postbokser og representanttilgang til andre postbokser. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tjenestebeskrivelse for Exchange Online.

Ja, alle Exchange Online-abonnementer, inkludert Exchange Online Kiosk, tillater funksjoner for hele organisasjonen, for eksempel lokal eDiscovery, loggføring, egendefinerte oppbevaringspolicyer og førsteklasses filtrering av søppelpost og skadelig programvare via Exchange Online Protection.

Brukere med Kiosk-postbokser er beskyttet av den samme tjenestenivåavtalen om oppetid og geo-overflødighet som brukere med andre Exchange Online-postbokser.

Hvis du vil plassere en Kiosk-postboks i originalarkivet, må du oppgradere den til Exchange Online abonnement 2 eller kjøpe tillegget Exchange Online Archiving for Exchange Online.

Nei. Når et Kiosk-abonnement tilordnes en bruker, er direktemeldinger og tilstedeværelsesintegrering i Outlook på nettet deaktivert, selv om brukeren har et abonnement på Skype for Business Online. Siden tilgang til Kiosk-postbokser via Exchange-webtjenester er blokkert, vil kalenderbaserte tilstedeværelsesoppdateringer i Skype for Business ikke forekomme for Kiosk-medarbeidere, og OOF-meldinger i e-post vises ikke. Brukere som trenger disse mulighetene, må bli tilordnet Exchange Online abonnement 1.

Ja. I Microsoft Online Services-portalen kan du tilordne et nytt abonnement til brukeren og fjerne det gamle. Dette vil automatisk oppdatere brukerens funksjoner i Exchange Online. Fremgangsmåten for å kjøpe nye abonnementer og annullere gamle, varierer. Se den spesifikke lisensavtalen din for detaljer.

Ja. I Microsoft Online Services-portalen kan du tilordne et nytt abonnement til brukeren og fjerne det gamle. Dette vil automatisk oppdatere brukerens funksjoner i Exchange Online. Den enkleste overgangen får du ved å fjerne eventuelle originalarkiv fra brukerens postboks før du tilordner det nye abonnementet til brukeren. Nedgraderingsvirkemåten er som følger:

  • Postboksdata: Alle dataene i brukerens postboks og arkiv beholdes. Hvis brukeren har over 50 GB data totalt i den primære postboksen pluss arkivet, vil konverteringen lykkes, men postboksen regnes som ikke å overholde lisensen inntil de overflødige dataene slettes av brukeren.
  • Originalarkiv: Hvis postboksen er i originalarkivet, blir arkivet opprettholdt. Postboksen regnes som ikke å overholde lisensen inntil originalarkivet tømmes. Hvis du bruker katalogsynkronisering, kan du tømme originalarkivet ved å oppdatere brukerens Active Directory-objekt. Hvis ikke må du kontakte brukerstøtte for å tømme det.
  • Vertsbasert talemelding: Denne funksjonen deaktiveres automatisk for brukeren som en del av overgangen.

Fremgangsmåten for å kjøpe nye abonnementer og annullere gamle, varierer. Se den spesifikke lisensavtalen for detaljer.

Ja. I Microsoft Online Services-portalen kan du tilordne et nytt abonnement til brukeren og fjerne det gamle. Dette vil automatisk oppdatere brukerens funksjoner i Exchange Online. Den enkleste overgangen får du ved å slette brukerens innboksregler og SMS-varsler før du tilordner det nye abonnementet til brukeren. Nedgraderingsvirkemåten er som følger:

  • Postboksstørrelse: Hvis størrelsen overskrider 2 GB, vil handlingen mislykkes.
  • Innboksregler: Eksisterende innboksregler beholdes, men de kan ikke redigeres. Du kan kontakte brukerstøtte for Office 365 og få dem til å slette brukerens regler på dine vegne for å få postboksen til å overholde lisensvilkårene.
  • SMS-varsler: Eksisterende SMS-varsler beholdes, men nye kan ikke opprettes. Du kan kontakte brukerstøtte for Office 365 og få dem til å slette brukerens eksisterende SMS-varsler for å få postboksen til å overholde lisensvilkårene.

Fremgangsmåten for å kjøpe nye abonnementer og annullere gamle, varierer. Se den spesifikke lisensavtalen for detaljer.

Hvis du installerer en Exchange 2010-server som utelukkende skal fungere som en bro mellom det eldre lokale Exchange Server 2003/2007-miljøet og Exchange Online, kan du be om en hybridutgave av servernøkkelen for å lisensiere serveren.

Ja. Du kan bruke servernøkkelen i hybridutgave til å lisensiere flere servere, forutsatt at serveren i hybridutgave brukes i henhold til retningslinjene beskrevet ovenfor.

Nei. Exchange Server 2016 inkluderer opprinnelige hybridfunksjoner, så du kan koble Exchange Server 2016-organisasjonen din til Exchange Online uten en server i hybridutgave. Hybridutgaven er bare for organisasjoner som kjører Exchange Server 2007 eller Exchange Server 2010. Exchange Server 2010-kunder kan også fortsatt koble organisasjonene direkte til Exchange Online uten en ekstra server i hybridutgave hvis de har den siste oppdateringspakken (Service Pack), eller de kan installere en Exchange Server 2016-hybridserver. Exchange 2003-kunder kan fortsatt bruke Exchange 2010-servere i hybridutgave til å koble til Exchange Online med den siste oppdateringspakken (Service Pack).

Du kan bruke PowerShell til å angi den nye produktnøkkelen.

Du kan peke MX-posten til Exchange Online i en hybriddistribusjon. I dette scenariet tilbyr Exchange Online Protection (EOP) filtrering av søppelpost og skadelig programvare for innkommende e-post for de lokale serverne, så disse lokale brukerne må ha EOP-abonnement.

Exchange Online-tenanten (og eventuelt Exchange Online Archiving spostboksene) må først oppdateres fullstendig til den nye utgaven av Exchange Online, basert på Exchange Server 2016, før du kan installere Exchange Server 2016-servere lokalt. Installasjonsprogrammet for Exchange Server 2016 inneholder en kontroll for å beskytte organisasjonen mot å komme i en ustøttet tilstand. Når Exchange Online-tenanten er oppdatert, eller hvis du kobler til et nytt Exchange Online-miljø for første gang, kan du installere Exchange Server 2016 når de nødvendige forutsetningene er oppfylt.