Lisensavtale for Microsoft-programvare

MICROSOFT OFFICE 2013-SKRIVEBORDSPROGRAMVARE

Kontroller lisensbetegnelsen for å finne ut hvilket av de to separate settene med lisensvilkår nedenfor som gjelder deg. Den er enten trykt på produktnøkkelen eller kan stå på Ekthetsgarantien eller på nedlastingssiden hvis du anskaffet programvaren elektronisk. Hvis betegnelsen er "FPP", "Retail" eller "PIPC", gjelder Lisensvilkårene for Detaljhandel nedenfor for deg. Hvis den er "OEM", gjelder OEM-lisensvilkårene nedenfor for deg. Hvis du trenger hjelp, kan du gå inn på microsoft.com/office/eula for å fastslå hvilken lisens du har.

LISENSVILKÅR FOR DETALJHANDEL

Takk for at du valgte Microsoft Office 2013. Dette er en lisensavtale mellom deg og Microsoft Corporation (eller, avhengig av hvor du bor, et av Microsofts tilknyttede selskaper) som beskriver din rett til å bruke programvaren Office 2013. For å gjøre det praktisk har vi organisert denne avtalen i to deler. Den første delen inneholder innledende vilkår. Deretter følger Tilleggsvilkår og Begrensede Rettigheter med flere detaljer. Du bør gå gjennom hele avtalen inkludert eventuelle vilkår under koblinger, fordi alle vilkårene er viktige, og samlet utgjør de kontrakten som gjelder for deg. Du kan studere koblede vilkår ved å lime inn koblingen i nettleservinduet. TILLEGGSVILKÅRENE INNEHOLDER EN BESTEMMELSE OM BINDENDE VOLDGIFT OG AVKALL PÅ GRUPPESØKSMÅL. HVIS DU BOR I USA, PÅVIRKER DISSE BESTEMMELSENE RETTIGHETENE DINE VED EN TVIST MED MICROSOFT, OG DU BØR LESE DEM GRUNDIG.
VED Å AKSEPTERE DENNE AVTALEN ELLER VED Å BRUKE PROGRAMVAREN AKSEPTERER DU ALLE DISSE VILKÅRENE OG GIR SAMTYKKE TIL OVERFØRING AV VISSE TYPER INFORMASJON VED AKTIVERING OG I FORBINDELSE MED INTERNETT-BASERTE FUNKSJONER I PROGRAMVAREN. HVIS DU IKKE AKSEPTERER OG OVERHOLDER DISSE VILKÅRENE, KAN DU IKKE BRUKE PROGRAMVAREN ELLER FUNKSJONENE. I stedet bør du returnere den til forhandleren eller stedet der du kjøpte den, for å få refusjon eller kreditt.
Hvordan kan jeg bruke programvaren? Vi selger ikke programvaren vår eller ditt eksemplar av den – vi gir bare lisens. Lisensen betyr at vi gir deg rett til å installere og kjøre dette ene eksemplaret på én datamaskin (den lisensierte datamaskinen) til bruk for én person om gangen, men bare hvis du overholder alle vilkårene i denne avtalen. Programvarelisensen vår tilordnes permanent til den lisensierte datamaskinen. Se Tilleggsvilkår for lisenser og betingelser som gjelder spesielt for visse land, Versjoner av Begrensede Rettigheter og Spesialutgaver av programvaren. Komponentene i programvaren lisensieres som én enkelt enhet. Du har ikke rett til å skille eller virtualisere komponentene og installere dem på andre datamaskiner. Programvaren kan omfatte mer enn én versjon, for eksempel versjoner med 32-biter eller 64-biter, og du kan installere og bruke bare én versjon om gangen. Bortsett fra det som er tillatt bruk beskrevet under "Ekstern tilgang" nedenfor, gjelder denne lisensen direkte bruk av programvaren bare via inndatamekanismene til den lisensierte datamaskinen, for eksempel tastatur, mus eller berøringsskjerm. Den gir ikke tillatelse til å installere programvaren på en server eller for bruk via andre datamaskiner eller enheter som er koblet til serveren via et internt eller eksternt nettverk. Programvaren er heller ikke lisensiert for kommersielle vertstjenester. Du finner mer informasjon om scenarioer med flere brukere og virtualisering under Tilleggsvilkår.
Hvordan kan jeg skaffe en sikkerhetskopi? Du kan bestille eller laste ned en sikkerhetskopi av programvaren fra microsoft.com/office/backup . Du har ikke rett til å distribuere sikkerhetskopien av programvaren. Den kan bare brukes til å installere programvaren på den lisensierte datamaskinen på nytt.
Kan jeg overføre eller overdra programvaren til en annen bruker eller datamaskinr? Du kan ikke overføre programvaren til en annen datamaskin eller bruker. Du kan overføre programvaren direkte til tredjepart bare som den er installert på den lisensierte datamaskinen med Ekthetsgarantien og denne avtalen. Før overføring må den andre parten samtykke i at denne avtalen gjelder for overføring og bruk av programvaren. Du kan ikke beholde noen eksemplarer.
HVIS DU BOR I TYSKLAND, GJELDER IKKE BESTEMMELSEN OVENFOR (Kan jeg overføre eller overdra programvaren til en annen bruker eller datamaskin?) FOR DEG. Den erstattes av følgende: Overføring av programvaren og rettigheten til å bruke programvaren til en tredjepart skal gjøres i tråd med lovfestede bestemmelser.
Hvordan virker Internett-aktivering? Aktiveringen kobler bruken av programvaren til en bestemt datamaskin eller enhet. Under aktivering kontakter programvaren Microsoft eller deres tilknyttede selskap automatisk for å bekrefte at lisensen er knyttet til den lisensierte datamaskinen. Denne prosessen kalles "aktivering". Fordi hensikten med aktivering er å identifisere uautoriserte endringer i lisensierings- eller aktiveringsfunksjoner i programvaren og på andre måter hindre uautorisert bruk av programvaren, har du ikke rett til å bruke tjenesten og etter tiden som er tillatt for aktivering, og du kan ikke omgå aktiveringen. Hvis du ikke har oppgitt en produktnøkkel i løpet av tiden som er tillatt for aktivering, slutter de fleste av funksjonene i programvaren å virke.
Innhenter programvaren personopplysninger fra meg? Hvis du kobler datamaskinen til Internett, kan noen funksjoner i programvaren koble seg til datasystemer hos Microsoft eller tjenesteleverandøren for å sende eller motta informasjon. Du vil ikke nødvendigvis motta en egen melding når de kobles til. Hvis du velger å bruke en av disse funksjonene, aksepterer du å sende eller motta informasjon når du bruker funksjonen. Mange av disse funksjonene kan deaktiveres, eller du kan velge ikke å bruke dem.
Hvordan bruker vi informasjonen fra deg? Microsoft bruker informasjonen selskapet innhenter via programvarefunksjonene, til å oppgradere eller rette programvaren og forbedre produktene og tjenestene på andre måter. I enkelte tilfeller deler vi den også med andre. For eksempel deler vi feilrapporter med aktuelle maskinvare- og programvareleverandører, slik at de kan bruke informasjonen til å forbedre måten produktene deres fungerer sammen med Microsofts produkter på. Du aksepterer at vi kan bruke og utlevere informasjon som beskrevet i vår Personvernerklæring .
Hva gjelder denne avtalen for? Denne avtalen gjelder programvaren, mediet du fikk programvaren på, og også alle Microsofts oppdateringer, tillegg og tjenester knyttet til programvaren, hvis disse ikke leveres med andre vilkår.
Er det ting jeg ikke kan gjøre med programvaren? Ja. Fordi programvaren lisensieres og ikke selges, forbeholder Microsoft seg alle rettigheter (for eksempel i henhold til lover om immaterielle rettigheter) som ikke uttrykkelig er tildelt i denne avtalen. Spesielt gir lisensen deg ikke rett til og du kan ikke: bruke eller virtualisere funksjoner i programvaren separat eller publisere, kopiere (bortsett fra tillatt sikkerhetskopi), leie ut, lease ut eller låne bort programvaren, overføre programvaren (bortsett fra det som er tillatt i denne avtalen), forsøke å omgå tekniske beskyttelsestiltak i programvaren eller drive omvendt utvikling på, dekompilere eller demontere programvaren, hvis ikke lovene i landet der du bor, tillater dette selv om avtalen vår ikke gjør det. I dette tilfellet kan du bare gjøre det lovene tillater. Når du bruker Internett-baserte funksjoner, kan du ikke bruke disse funksjonene på en måte som kan forstyrre andres bruk av dem, eller forsøke å få tilgang til en tjeneste, data, en konto eller et nettverk på en uautorisert måte.
Hva med oppgradering eller konvertering av programvaren? Hvis du installerer programvaren som er dekket av denne avtalen, som en oppgradering eller konvertering av din nåværende programvare, så erstatter oppgraderingen eller konverteringen den opprinnelige programvaren som du oppgraderer eller konverterer. Du beholder ingen rettigheter til den opprinnelige programvaren etter at du har oppgradert, og du kan ikke fortsette å bruke den eller overføre den på noen måte. Denne avtalen regulerer dine rettigheter til å bruke den oppgraderte programvaren og erstatter avtalen om programvaren du oppgraderte fra.

TILLEGGSVILKÅR

 • 1. LISENSRETTIGHETER OG SCENARIOER MED FLERE BRUKERE
  • 1. Datamaskin. I denne avtalen betyr "datamaskin" et maskinvaresystem (fysisk eller virtuelt) med en lagringsenhet som kan kjøre programvaren. En maskinvarepartisjon eller et maskinvareblad regnes som en datamaskin.
  • 2. Kombinerte eller delte tilkoblinger. Du kan ikke bruke maskinvare eller programvare til å multiplekse eller dele tilkoblinger eller på andre måter la flere brukere eller flere datamaskiner eller enheter få tilgang til eller bruke programvaren indirekte via den lisensierte datamaskinen.
  • 3. Bruk i et virtuelt miljø. Hvis du bruker virtualiseringsprogramvare, inkludert Client Hyper-V, til å opprette én eller flere virtuelle datamaskiner på ett enkelt maskinelt datamaskinsystem, regnes hver virtuell datamaskin og den fysiske datamaskinen som en separat datamaskin i denne avtalen. Denne lisensen gir deg tillatelse til å installere bare ett eksemplar av programvaren til bruk på én datamaskin uansett om datamaskinen er fysisk eller virtuell. Hvis du vil bruke programvaren på mer enn én datamaskin, må du skaffe separate eksemplarer av programvaren og en separat lisens for hvert eksemplar. Innhold som er beskyttet av teknologi for administrasjon av digitale rettigheter eller annen krypteringsteknologi for hele diskvolumer, kan være mindre sikkert i et virtualisert miljø.
  • 4. Ekstern tilgang. Brukeren som primært bruker den lisensierte datamaskinen, er "primærbruker". Primærbrukeren kan ha tilgang til og bruke programvaren som er installert på den lisensierte enheten eksternt fra hvilken som helst annen enhet, så lenge programvaren som er installert på den lisensierte enheten, ikke blir brukt ikke-eksternt av en annen bruker samtidig. Som et unntak kan du gi andre tilgang til programvaren samtidig bare for å gi deg teknisk støtte.
 • 2. BINDENDE VOLDGIFT OG AVKALL PÅ GRUPPESØKSMÅL
  • 1. Gyldighetsområde. Avsnitt B gjelder enhver tvist BORTSETT FRA TVIST SOM GJELDER HÅNDHEVELSE ELLER GYLDIGHET AV DINE, MICROSOFTS ELLER EN AV VÅRE LISENSGIVERES IMMATERIELLE RETTIGHETER. Tvist betyr enhver konflikt, søksmål eller uoverensstemmelse mellom deg og Microsoft knyttet til programvaren (inkludert dens pris) eller denne avtalen, uansett om det gjelder kontrakt, begrensede rettigheter, erstatningsansvar utenfor kontrakt, lov, bestemmelse, pålegg eller annet juridisk eller rimelig grunnlag. "Tvist" skal ha den mest omfattende betydningen som er tillatt ifølge lov.
  • 2. Melding om Tvist. Ved en tvist må du eller Microsoft levere en Melding om Tvist til den andre parten. Dette er en skriftlig erklæring med navn, adresse og kontaktopplysninger til parten som leverer den, faktaene som gir opphav til tvisten, og ytelsen man ber om. Melding om Tvist skal sendes i brev til Microsoft Corporation, ATTN: LCA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Et skjema er tilgjengelig her . Microsoft vil sende en Melding om Tvist til deg i brev til din adresse hvis vi har den, og ellers til din e-postadresse. Du og Microsoft skal forsøke å løse tvisten gjennom uformelle forhandlinger innen 60 dager etter datoen da Melding om Tvist ble sendt. Etter 60 dager kan du eller Microsoft kreve voldgift.
  • 3. Domstolen for små krav. Du kan også fremme en tvist for domstolen for små krav (Small Claims Court) i delstatsområdet (county) der du bor, eller i King County i Washington, hvis tvisten oppfyller alle krav til å bli behandlet i domstolen for små krav. Du kan fremme saken for domstolen for små krav uansett om du har forhandlet uformelt først eller ikke.
  • 4. BINDENDE VOLDGIFT. HVIS DU OG MICROSOFT IKKE LØSER EN TVIST VED UFORMELLE FORHANDLINGER ELLER I DOMSTOLEN FOR SMÅ KRAV, SKAL ETHVERT ANNET FORSØK PÅ Å LØSE TVISTEN SKJE UTELUKKENDE VED BINDENDE VOLDGIFT. DU GIR AVKALL PÅ RETTEN TIL Å FREMME ENHVER TVIST (ELLER DELTA I ET GRUPPESØKSMÅL) FOR EN DOMSTOL OVERFOR EN DOMMER ELLER JURY. I stedet skal alle tvister løses ved hjelp av en nøytral voldgiftsmann, og hans eller hennes beslutning er endelig bortsett fra en begrenset ankerett i henhold til Federal Arbitration Act (føderal lov om megling i USA). Enhver domstol med jurisdiksjon over partene kan håndheve voldgiftsmannens vedtak.
  • 5. AVKALL PÅ GRUPPESØKSMÅL. ALLE TILTAK FOR Å LØSE ELLER BEHANDLE EN TVIST I ETHVERT FORUM SKAL GJENNOMFØRES UTELUKKENDE PÅ INDIVIDUELL BASIS. VERKEN DU ELLER MICROSOFT SKAL PRØVE Å FREMME EN TVIST SOM GRUPPESØKSMÅL, PRIVAT SØKSMÅL AV OFFENTLIG INTERESSE (PRIVATE ATTORNEY GENERAL ACTION) ELLER ANDRE SØKSMÅL DER EN PART SØKER Å OPPTRE SOM EN REPRESENTANT. EN VOLDGIFT ELLER ET SØKSMÅL SKAL IKKE KOMBINERES MED ANDRE UTEN FORUTGÅENDE SKRIFTLIG TILLATELSE FRA ALLE PARTER I ALLE DE BERØRTE VOLDGIFTENE ELLER SØKSMÅLENE.
  • 6. Voldgiftsprosedyre, Kostnader, Gebyrer og Insentiver. Enhver voldgift skal behandles av American Arbitration Association ("AAA" – den amerikanske voldgiftsorganisasjonen) i henhold til dens Commercial Arbitration Rules (regler for voldgift ved kommersielle forhold) og i mange tilfeller dens Supplementary Procedures for Consumer-Related Disputes (supplerende prosedyrer for forbrukerrelaterte tvister). Du kan få mer informasjon på adr.org eller ved å ringe 1-800-778-7879. Ved en tvist som omfatter USD 75 000 eller mindre, vil Microsoft straks tilbakebetale dine registreringsavgifter og betale AAAs og voldgiftsmannens gebyrer. Du og Microsoft aksepterer vilkårene for prosedyrer, gebyrer og insentiver på denne siden . Hvis du vil kreve voldgift, sender du inn dette skjemaet til AAA. Du aksepterer å kreve voldgift bare i delstatsområdet (county) der du bor, eller i King County i Washington. Microsoft aksepterer å kreve voldgift bare i delstatsområdet (county) der du bor.
  • 7. Krav eller tvister må fremmes innen ett år. I den grad det er tillatt ved lov, skal alle krav eller tvister i henhold til denne avtalen, som avsnitt B gjelder for, fremmes innen ett år for domstolen for små krav (avsnitt B.3) eller for voldgift (avsnitt B.4). Ettårsperioden starter når kravet eller tvisten kunne blitt fremmet første gang. Krav eller en tvist som ikke er fremmet innen ett år, er utelukket permanent.
  • 8. Delvis ugyldighet. Hvis avkallet på gruppesøksmål i avsnitt B.5 viser seg å være illegalt eller urettskraftig når det gjelder hele tvisten eller deler av en tvist, gjelder ikke avsnitt B (voldgift) for disse delene. I stedet skal disse delene skilles ut og behandles av en domstol, mens de øvrige delene blir behandlet ved voldgift. Hvis det viser seg at en annen bestemmelse i avsnitt B er illegal eller urettskraftig, skal denne bestemmelsen gjøres ugyldig, mens resten av avsnitt B beholder sin gyldighet fullt ut.
 • 3. VALG AV LOV
  • Lovene i delstaten eller landet der du bor, regulerer alle krav og tvister i henhold til denne avtalen, inkludert brudd på kontraktsvilkår og krav i henhold til lover for vern av forbrukere, lover om urimelig konkurranse, lover om underforståtte garantier, om urimelig berikelse og om erstatningsansvar utenfor kontrakt. Hvis du ervervet programvaren i et annet land enn USA, gjelder nasjonal lov. Denne avtalen beskriver bestemte rettigheter. Du kan ha andre rettigheter, inkludert forbrukerrettigheter, i henhold til gjeldende lov i din delstat eller ditt land. Du kan også ha rettigheter med hensyn til den parten du ervervet programvaren fra. Denne avtalen endrer ikke disse andre rettighetene, hvis ikke lovene i delstaten eller landet ditt tillater dette.
 • 4. AKTIVERING
  • 1. Mer om hvordan aktiveringen virker. Under aktiveringen vil programvaren sende informasjon om programvaren og datamaskinen til Microsoft. Denne informasjonen omfatter programvarens versjon, lisensversjon, språk og produktnøkkel, datamaskinens Internett-protokolladresse samt informasjon hentet fra datamaskinens maskinvarekonfigurasjon. For mer informasjon om aktivering, se microsoft.com/piracy/activation.mspx . Hvis den lisensierte datamaskinen er koblet til Internett, vil programvaren koble seg opp mot Microsoft automatisk for aktivering. Du kan også aktivere programvaren manuelt over Internett eller telefon. Uansett kan det påløpe avgift for bruk av Internett-tjenester og tellerskritt.
  • 2. Reaktivering. Enkelte endringer på datamaskinens komponenter eller i programvaren kan kreve at du aktiverer programvaren på nytt.
  • 3. Mislykket aktivering. Under aktivering på Internett mislykkes aktiveringen hvis det viser seg at lisensierings- eller aktiveringsfunksjonene i programvaren er forfalsket eller ikke har gyldig lisens. Programvaren varsler deg hvis det installerte eksemplaret av programvaren ikke har gyldig lisens. Dessuten får du påminnelser om å skaffe et riktig lisensiert eksemplar av programvaren.
  • 4. Oppdateringer og oppgraderinger. Du kan bare motta oppdateringer eller oppgraderinger for programvaren fra Microsoft eller autoriserte kilder. Visse oppgraderinger, støtte og andre tjenester kan bli tilbudt bare til brukere av Ekte Microsoft-programvare. Se howtotell.com for informasjon om hvordan du identifiserer Ekte Microsoft-programvare.
 • 5. INTERNETT-BASERTE FUNKSJONER – PERSONVERN
  • Programvarefunksjonene nedenfor bruker Internett-protokoller som sender informasjon om datamaskinen til Microsoft (eller deres leverandører eller tjenesteleverandører), for eksempel din IP-adresse, type operativsystem, nettleser og navn og versjon på programvaren du bruker, samt språkkoden til datamaskinen som programvaren er installert på. Microsoft bruker denne informasjonen til å gjøre Internett-baserte funksjoner tilgjengelige for deg i samsvar med Personvernerklæringen for Office 2013 . Noen Internett-baserte funksjoner kan bli levert senere via Microsofts oppdateringstjeneste.
  • 1. Samtykke for Internett-baserte Tjenester. Programvarefunksjonene som er beskrevet nedenfor og i Personvernerklæringen for Office 2013, kobler til Microsoft-systemer eller tjenesteleverandørsystemer via Internett. I noen tilfeller vil du ikke motta noen separat melding ved tilkobling. I noen tilfeller kan du deaktivere disse funksjonene eller la være å bruke dem. Hvis du vil ha mer informasjon om disse funksjonene, se Personvernerklæringen for Office 2013 . VED Å TA I BRUK DISSE FUNKSJONENE GIR DU DITT SAMTYKKE TIL Å OVERFØRE DENNE INFORMASJONEN. Microsoft bruker ikke denne informasjonen til å identifisere eller kontakte deg.
  • 2. Customer Experience Improvement Program (CEIP) Denne programvaren bruker CEIP. CEIP sender automatisk informasjon om maskinvaren og hvordan du bruker denne programvaren, til Microsoft. Vi bruker ikke denne informasjonen til å identifisere deg eller kontakte deg. CEIP vil også jevnlig laste ned en liten fil til datamaskinen din. Denne filen hjelper oss med å samle inn informasjon om problemer du har mens du bruker programvaren. Når det er tilgjengelig, kan også ny hjelpeinformasjon om feilene lastes ned automatisk. Hvis du vil vite mer om CEIP, kan du se microsoft.com/products/ceip/NB-NO/privacypolicy.mspx .
  • 3. Elektroniske funksjoner og elektronisk innhold. Funksjoner i programvaren kan hente beslektet innhold fra Microsoft og gjøre det tilgjengelig for deg. Visse funksjoner kan også tillate deg å søke etter og få tilgang til elektronisk informasjon. Eksempler på disse funksjonene er utklipp, maler, elektronisk opplæring, elektronisk hjelp samt Outlook Weather på kalenderen. Hvis du lagrer en mal som er levert av Office.com, blir det sendt elektronisk informasjon til Microsoft, for eksempel informasjon som identifiserer malen, men ikke noe bestemt dokument du har opprettet ved hjelp av malen. Denne informasjonen brukes til å gi deg innholdet du ber om og å forbedre tjenestene våre. Du kan velge ikke å bruke disse elektroniske funksjonene og det elektroniske innholdet. Se Personvernerklæringen for Office 2013 under koblingen på slutten av denne avtalen for å få mer informasjon.
  • 4. Informasjonskapsler. Hvis du velger å bruke nettbaserte funksjoner i programvaren, for eksempel elektronisk hjelp og maler, kan det bli installert informasjonskapsler. Hvis du vil finne ut hvordan du kan blokkere, kontrollere og slette informasjonskapsler, kan du lese avsnittet om informasjonskapsler i Personvernerklæringen for Office 2013 under koblingen på slutten av denne avtalen.
  • 5. Office 2013 på Windows 8. Hvis du kjører programvaren på en Windows 8-datamaskin, du har aktivert programvarens elektroniske funksjoner og innhold, og du logger på Windows 8 med en Microsoft-konto, logges du automatisk på programvaren med den samme Microsoft-kontoen. Dermed kan du lagre og få tilgang til nettbaserte filer i OneDrive og benytte roamingtjenesten i Office uten å bli spurt om å oppgi brukernavn og passord for Microsoft-kontoen din på nytt. Du finner mer informasjon om å logge på programvaren med en Microsoft-konto og Roamingtjenesten for Office i Personvernerklæringen for Office 2013 under koblingen på slutten av denne avtalen.
  • 6. Digitale sertifikater. Programvaren bruker digitale sertifikater. Disse digitale sertifikatene bekrefter identiteten til Internett-brukere som sender informasjon som er kryptert med x.509-standarden. De kan også brukes til å signere filer og makroer digitalt for å verifisere integriteten og opprinnelsen til filinnhold. Programvaren henter sertifikater og oppdaterer tilbakekallingslister for sertifikater ved hjelp av Internett når de er tilgjengelige.
  • 7. Automatisk oppdatering. Programvare med Klikk for å kjøre-teknologi kan jevnlig kontrollere med Microsoft om det finnes oppdateringer og tillegg til programvaren. Hvis det finnes slike oppdateringer og tillegg, kan de bli lastet ned og installert på den lisensierte datamaskinen automatisk.
  • 8. Bruk av informasjon. Microsoft kan bruke informasjonen fra datamaskinen, feilrapporter og rapporter om skadelig programvare til å forbedre våre programvarer og tjenester. Vi kan også dele slik informasjon med andre, for eksempel med leverandører av maskinvare og programvare. Informasjonen kan også brukes til å forbedre måten produktene kjører sammen med Microsoft-programvare på.
  • 9. Misbruk av Internett-baserte tjenester. Du har ikke rett til å bruke disse tjenestene på en måte som kan skade dem eller forringe andres bruk av dem. Du har ikke rett til å bruke tjenestene til å forsøke å få uautorisert tilgang til noen tjeneste, data, konto eller nettverk på noen måte.
  • 10. Information Rights Management. Programvaren inneholder en funksjon som gjør at du kan opprette innhold som ikke kan skrives ut, fremstilles eksemplarer fra eller sendes til andre uten din tillatelse. Det kan hende du må koble deg til Microsoft for å bruke denne funksjonen for første gang, og det kan hende du må koble deg til Microsoft igjen av og til for å oppdatere denne funksjonen. Du finner mer informasjon her . Du kan velge ikke å bruke denne funksjonen.
  • 11. Roamingtjenesten for Office. Hvis du velger å logge på programvaren med Microsoft-kontoen din, kan du slå på Roamingtjenesten for Office. Når du slår på Roamingtjenesten for Office, sendes visse innstillinger (blant annet listen din over sist brukte dokumenter, den egendefinerte ordlisten din og de visuelle temaene dine) til Microsofts servere, der de lagres og lastes ned til datamaskinen din neste gang du logger på tjenesten med Microsoft-kontoen din. Du finner mer informasjon om Roamingtjenesten for Office i Personvernerklæringen for Office 2013 under koblingen på slutten av denne avtalen.
 • 6. LISENSBEVIS
  • 1. Ekte lisensbevis. Hvis du har mottatt programvaren i en fysisk pakke, vil lisensbeviset være den ekte Ekthetsgarantien fra Microsoft med den medfølgende ekte produktnøkkelen samt kjøpsbeviset. Hvis du har anskaffet og lastet ned programvaren på nettet, vil lisensbeviset være den produktnøkkelen eller PIN-koden for Ekte Microsoft for programvaren som du mottok sammen med kjøpet, og kjøpsbeviset vil være fra en autorisert elektronisk leverandør av Ekte Microsoft-programvare. Kjøpsbeviset kan være underlagt verifisering av selgerens register.
  • 2. Oppgraderings- eller konverteringslisens. Hvis du oppgraderer eller konverterer programvaren, er lisensbeviset
   • det ekte lisensbeviset for den tidligere versjonen av programvaren du oppgraderte eller konverterte fra, og
   • det ekte lisensbeviset for den senere versjonen av programvaren du oppgraderte eller konverterte til.
  • Se howtotell.com for informasjon om hvordan du identifiserer Ekte Microsoft-programvare.
 • 7. VERSJONER MED BEGRENSEDE RETTIGHETER
  • Noen versjoner av programvaren, for eksempel Ikke for videresalg og Skoleversjon eller University Edition, distribueres for begrensede formål. Du kan ikke selge programvare som er merket "IFV" eller "Ikke for videresalg", og du må være en Godkjent bruker for undervisningsformål for å bruke programvare som er merket med "Universitet", "Skoleversjon" eller "SV". Hvis du vil finne ut mer om skoleprogramvare, eller hvis du vil finne ut om du er en Godkjent bruker for undervisningsformål, kan du gå inn på microsoft.com/education eller kontakte det Microsoft-tilknyttede selskapet for landet ditt for å få mer informasjon. Programvare for skole eller universitet kan ikke brukes i næringsvirksomhet, ideelle organisasjoner eller inntektsgivende virksomhet.
 • 8. HOME AND STUDENT-PROGRAMVARE
  • Programvaren i "Home and Student"-utgave kan ikke brukes i næringsvirksomhet, ideelle organisasjoner eller inntektsgivende virksomhet.
 • 9. JAPAN
  • Hvis du bor i Japan eller anskaffet programvaren mens du bodde i Japan, gir vi deg følgende rettigheter i henhold til lisensene våre:
   • 1. "PIPC". For programvare merket "PIPC" kan du installere og kjøre ett eksemplar av programvaren på én lisensiert datamaskin, men bare hvis du overholder alle vilkårene i denne avtalen. Programvarelisensen vår tilordnes permanent til den lisensierte datamaskinen.
   • 2. Andre utgaver enn PIPC. Du kan installere og kjøre ett eksemplar av programvaren på én lisensiert datamaskin (den første lisensierte datamaskinen), men bare hvis du overholder alle vilkårene i denne avtalen. Hvis du oppfyller alle vilkårene i denne avtalen, kan du installere et eksemplar nummer to av programvaren på en annen lisensiert datamaskin til bruk for primærbrukeren av den første lisensierte datamaskinen. Du kan lage én kopi av programvaren for sikkerhetsformål, og du kan bruke denne sikkerhetskopien som beskrevet nedenfor. Du kan overføre programvaren til en annen datamaskin som tilhører deg. Du kan også overføre programvaren (sammen med lisensen) til en datamaskin en annen person eier, hvis a) du er den første lisensierte brukeren av programvaren og b) den nye brukeren aksepterer vilkårene i denne avtalen. For å foreta overføringen må du overføre originalmediet, Ekthetsgarantien, produktnøkkelen og kjøpsbeviset til den andre personen uten å beholde noe eksemplar av programvaren. Du kan bruke sikkerhetskopien vi tillater deg å lage, eller mediet som programvaren ble levert på, til å overføre programvaren. Når du overfører programvaren til en annen datamaskin, må du fjerne programvaren fra den forrige datamaskinen. Du kan ikke overføre programvaren for å dele lisenser mellom datamaskiner.
 • 10. PROGRAMVARE FOR MILITÆRET
  • Du må være såkalt "Godkjent militærbruker" for å kunne lisensiere programvare som er merket med "Militær"-versjon. For å være en Godkjent militærbruker i USA, må du være en autorisert kunde i Armed Services Exchanges i samsvar med gjeldende føderale lover og forskrifter i USA. Militær-versjonen av programvaren er ikke lisensiert for bruk i næringsvirksomhet, ideelle organisasjoner eller inntektsgivende virksomhet.
 • 11. PROGRAMVARE FOR DET KANADISKE FORSVARET
  • Du må være såkalt "autorisert CANEX-kunde" for å kunne lisensiere programvare som er merket med "Kanadisk forsvar"-versjon. For å være en Autorisert CANEX-kunde, må du være
  • tjenestegjørende i Det kanadiske forsvaret (CF) eller deres ektefelle,
  • medlem av Det kanadiske forsvarets reserveforsvar,
  • pensjonert medlem av Det kanadiske forsvaret eller sivilt ansatt i Det kanadiske forsvarsdepartementet (DND) som mottar DND-pensjon,
  • fast ansatt på hel- eller deltid i Non-Public Fund (NPF – veldedig organisasjon i Det kanadiske forsvaret) eller DND eller/og deres ektefelle,
  • CANEX-konsesjonær (kun sjefsstillinger),
  • godkjent utenlandsk militærpersonell,
  • pensjonert NPF-ansatt som mottar en NPF-pensjon,
  • fulltidsansatt hos Alternative Service Delivery-kontraktører,
  • enke etter CF-personell som mottar en stønad i henhold til Child Family Services Act, Defence Services Pension Contribution Act, Pension Act eller War Veterans Allowance Act,
  • medlem av Canadian Corps of Commissionaires som er bosatt eller ansatt på en base/avdeling eller
  • medlem av Royal Canadian Mounted Police.
  • Programvaren for Det kanadiske forsvaret er ikke lisensiert for bruk i næringsvirksomhet, ideelle organisasjoner eller inntektsgivende virksomhet.
 • 12. PROGRAMVARE FOR HJEMMEBRUKSPROGRAM
  • Du må være såkalt "Bruker for hjemmebruksprogram" for å kunne bruke programvare som er merket med "Hjemmebruksprogramutgave". For å være en Bruker for hjemmebruksprogram, må du være både:
  • ansatt i en organisasjon som har en Microsoft Volumlisensavtale med Software Assurance, og
  • bruker av et lisensiert eksemplar av programvaren, eller et produkt som inneholder programvaren, med aktiv Software Assurance.
 • 13. TILLEGGSLISENSKRAV OG/ELLER RETTIGHETER FOR BRUK
  • Tredjepartsprogrammer. Programvaren kan omfatte tredjepartsprogrammer som Microsoft, ikke tredjeparten, lisensierer til deg under denne avtalen. Eventuelle merknader til tredjepartsprogrammer er inkludert bare til informasjonsformål.
  • Skrifttypekomponenter. Mens programvaren kjører, kan du bruke skrifttypene til å vise og skrive ut innhold. Du kan laste ned skrifttypene midlertidig til en skriver eller annen utdataenhet for å skrive ut innhold, og du kan legge inn skrifttyper i innhold, men bare i den grad det er tillatt i innleggingsbegrensningene i skrifttypene.
  • Medieelementer. Microsoft gir deg lisens til å kopiere, distribuere, fremføre og vise medieelementer (bilder, utklipp, animasjoner, lyder, musikk, videoklipp, maler og andre former for innhold) som er inkludert i programvaren, i prosjekter og dokumenter, bortsett fra at du ikke kan: (i) selge, lisensiere eller distribuere kopier av medieelementer separat eller som et produkt hvis den primære verdien av produktet er medieelementene; (ii) gi kundene dine rettigheter til å viderelisensiere eller videredistribuere medieelementene; (iii) lisensiere eller distribuere medieelementer for kommersielle formål når de viser til identifiserbare fysiske personer, myndigheter, logoer, varemerker eller symboler, eller bruke slike typer bilder på en måte som gir inntrykk av en anbefaling av eller en tilknytning til ditt produkt, din juridiske person eller din aktivitet; eller (iv) lage obskøne eller skandaløse verk ved hjelp av medieelementene. Andre medieelementer som er tilgjengelige på Office.com eller andre nettsider via funksjoner i programvaren, reguleres av vilkårene på disse nettsidene.
  • Språkpakker og korrekturverktøy. Hvis du anskaffer en språkpakke, en språkgrensesnittpakke eller et korrekturverktøy som gir støtte for flere språkversjoner for programvaren, kan du bruke de andre språkene som er inkludert i pakken eller verktøyet. Språkpakker, språkgrensesnittpakker og korrekturverktøy er en del av programvaren og kan ikke brukes separat.
  • Prøving og omgjøring. Deler av eller hele programvaren kan lisensieres på prøvebasis. Din rett til å bruke prøveprogramvare er begrenset til prøveperioden. Prøveversjonen av programvaren og lengden på prøveperioden oppgis når du aktiverer. Du kan ha mulighet til å gjøre om prøverettighetene dine til abonnement eller permanente rettigheter. Ved utløpet av prøveperioden vil du få alternativer for omgjøring. Hvis prøveperioden utløper uten omgjøring, vil de fleste funksjonene i prøveprogramvaren slutte å virke. DET GIS LISENS PÅ PRØVEPROGRAMVAREN "SOM DEN ER", OG DU BRUKER DEN UTELUKKENDE PÅ EGEN RISIKO. MICROSOFT GIR INGEN UTTRYKKELIG BEGRENSEDE RETTIGHETER, GARANTIER ELLER BETINGELSER. DU KAN HA YTTERLIGERE FORBRUKERRETTIGHETER I HENHOLD TIL LOKAL LOVGIVNING SOM DENNE AVTALEN IKKE KAN ENDRE. I DEN GRAD DET ER TILLATT I HENHOLD TIL LOKALE LOVER, FRASKRIVER MICROSOFT SEG ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET, ANVENDELIGHET FOR SÆRSKILTE FORMÅL OG IKKE-KRENKELSE .
  • Abonnementsprogramvare. Hvis du har lisensiert programvaren på abonnementsbasis, begrenses retten til å bruke programvaren til abonnementsperioden. Du kan få mulighet til å forlenge abonnementet eller gjøre det om til en permanent lisens. Hvis du forlenger abonnementet, kan du fortsette å bruke programvaren til utløpet av den forlengede abonnementsperioden. Se skjermbildene for aktivering av programvare eller annet medfølgende materiale for nærmere opplysninger om abonnement. Når abonnementet utløper, slutter de fleste av funksjonene i programvaren å virke.
 • 14. GEOGRAFISKE BEGRENSNINGER OG EKSPORTBEGRENSNINGER
  • Hvis et geografisk område er angitt på emballasjen til programvaren, kan du aktivere programvaren bare i dette området. Du må også overholde alle nasjonale og internasjonale eksportlover og regler som gjelder for programvaren, som omfatter begrensninger for bestemmelsessteder, sluttbrukere og sluttbruk. Du finner mer informasjon om geografiske begrensninger og eksportbegrensninger på denne siden og microsoft.com/exporting .
 • 15. PROSEDYRER FOR STØTTE OG REFUSJON
 • 16. HELE AVTALEN
  • Denne avtalen (sammen med vilkår som følger med eventuelle programvaretillegg, -oppdateringer og -tjenester som Microsoft leverer, og som du bruker), og vilkårene som finnes under webkoblinger som er oppgitt i denne avtalen, utgjør den fullstendige avtalen for programvaren og alle slike tillegg, oppdateringer og tjenester (med mindre Microsoft oppgir andre vilkår for slike tillegg, oppdateringer eller tjenester). Du kan se på denne avtalen etter at programvaren er begynt å kjøre, ved å gå til Hjelp-skjermbildet i programvaren og klikke på koblingen til Lisensvilkår for Microsoft-Programvare eller gå til microsoft.com/about/legal/en/us/intellectualproperty/useterms/default.aspx . Du kan også lese vilkårene under hvilken som helst av koblingene i denne avtalen ved å skrive inn URLene i nettleseradressefeltet, og du aksepterer å gjøre dette. Du aksepterer at du for hver tjeneste som reguleres av denne avtalen og dessuten spesielle vilkår knyttet til denne avtalen, vil lese vilkårene for denne tjenesten før du bruker den. Du forstår at du ved å bruke denne tjenesten, godtar denne avtalen og vilkårene under koblinger. Det finnes også informasjonskoblinger i denne avtalen. Koblingene som inneholder vilkår som er bindende for deg og oss, er:

BEGRENSEDE RETTIGHETER FOR DETALJHANDEL

Gir Microsoft BEGRENSEDE RETTIGHETER for programvaren? Ja, bortsett fra prøveprogramvare, som blir lisensiert "som den er" og uten uttrykkelig begrensede rettigheter, garantier og betingelser. Microsoft garanterer at programvare med gyldig lisens i hovedsak vil fungere som beskrevet i Microsoft-dokumentasjonen som følger med programvaren. Disse begrensede rettighetene dekker ikke problemer som du forårsaker, eller som kan oppstå når du ikke følger instruksjonene, eller som forårsakes av hendelser som er utenfor Microsofts rimelige kontroll. De begrensede rettighetene etableres når den første brukeren av ditt eksemplar av programvaren anskaffer dette eksemplaret, og de varer i ett år. Eventuelle supplementer, oppdateringer eller utskiftninger som du mottar fra Microsoft i løpet av dette året, dekkes også, men bare i resten av ettårsperioden eller i 30 dager, avhengig av hvilken periode som er lengst. Gyldighetsperioden for disse begrensede rettighetene blir ikke forlenget ved overføring av programvaren. Microsoft gir ingen andre uttrykkelig begrensede rettigheter, garantier eller betingelser. MICROSOFT FRASKRIVER SEG ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, BLANT ANNET GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRENKELSE. HVIS LOKALE LOVER IKKE TILLATER AT MICROSOFT FRASKRIVER SEG UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, GJELDER EVENTUELLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER VILKÅR BARE I GYLDIGHETSPERIODEN FOR DE BEGRENSEDE RETTIGHETENE OG ER BEGRENSET SÅ LANGT DE LOKALE LOVENE TILLATER. HVIS LOKALE LOVER KREVER EN LENGRE PERIODE FOR BEGRENSEDE RETTIGHETER, PÅ TROSS AV DENNE AVTALEN, GJELDER DENNE LENGRE PERIODEN, MEN DU KAN BARE BENYTTE DE BEFØYELSENE SOM ER BESKREVET I DENNE AVTALEN . I et avsnitt mot slutten av denne avtalen forklares det hvordan du kan fremme et krav i henhold til de begrensede rettighetene.
Bare for Australia: Våre varer blir levert med garantier som australsk forbrukerlovgivning ikke kan oppheve. Du har rett til omlevering eller refusjon ved betydelige mangler og kompensasjon for all annen tap eller skade som med rimelighet kan forutses. Du har også rett til å få varene reparert dersom varene ikke har akseptabel kvalitet, og feilen ikke utgjør en betydelig mangel.
Hva om Microsoft krenker de begrensede rettighetene? Hvis Microsoft krenker de begrensede rettighetene, er din eneste beføyelse reparasjon eller utskifting av programvaren. Vi har også mulighet til å refundere summen du betalte for programvaren, i stedet for å reparere eller skifte den ut. Før refusjon må du avinstallere programvaren og levere den tilbake til Microsoft sammen med kjøpsbeviset.
Hva om Microsoft bryter en del av denne avtalen? HVIS DU HAR GRUNNLAG FOR Å KREVE SKADESERSTATNING FRA MICROSOFT, KAN DU BARE FÅ DEKKET DIREKTE SKADER OPP TIL DET BELØPET DU BETALTE FOR PROGRAMVAREN. DU KAN IKKE FÅ DEKKET ANDRE SKADER, HERUNDER FØLGESKADER, TAP AV FORTJENESTE ELLER SPESIELLE, INDIREKTE ELLER TILFELDIGE SKADER. Utelukkelsen av skader og begrensninger i denne avtalen gjelder selv om reparasjon, utskifting eller refusjon ikke gir full kompensasjon for eventuelle tap, eller hvis Microsoft visste om eller burde ha visst om muligheten for skadene. NOEN DELSTATER OG LAND TILLATER IKKE UTELUKKELSE AV ELLER BEGRENSNINGER AV TILFELDIGE SKADER, FØLGESKADER ELLER ANDRE SKADER, SÅ DET KAN HENDE DISSE BEGRENSNINGENE ELLER UTELUKKELSENE IKKE GJELDER FOR DEG. HVIS LOKALE LOVER GIR DEG RETT TIL Å FÅ DEKKET ANDRE SKADER FRA MICROSOFT, SELV OM VI IKKE GIR EN SLIK RETT, KAN DU IKKE FÅ DEKKET MER ENN DU BETALTE FOR PROGRAMVAREN. .

PROSEDYRER FOR BEGRENSEDE RETTIGHETER

Du må fremlegge kjøpsbevis for å kunne benytte tjenester knyttet til de begrensede rettighetene.
 • 1. USA og Canada. For tjenester knyttet til begrensede rettigheter eller informasjon om hvordan du kan få refundert programvare som er kjøpt i USA eller Canada, kan du kontakte Microsoft på telefon på (800) MICROSOFT, i brev til Microsoft Customer Service and Support, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 eller ved å gå inn på microsoft.com/info/nareturns.htm .
 • 2. Europa, Midtøsten og Afrika. Hvis du kjøpte programvaren i Europa, Midtøsten eller Afrika, utstedes disse begrensede rettighetene av Microsoft Ireland Operations Limited. Hvis du vil fremme et krav i henhold til de begrensede rettighetene, må du kontakte enten Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, Atrium Building Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Irland eller det Microsoft-tilknyttede selskapet for landet ditt (se microsoft.com/worldwide ).
 • 3. Australia. Hvis du kjøpte programvaren i Australia, kan du kontakte Microsoft for å fremme et krav på 13 20 58 eller Microsoft Pty Ltd, 1 Epping Road, North Ryde NSW 2113 Australia.
 • 4. Andre land. Hvis du kjøpte programvaren i et annet land, kan du kontakte det Microsoft-tilknyttede selskapet for landet ditt (se microsoft.com/worldwide ).

OEM-LISENSVILKÅR

Takk for at du valgte en datamaskin med forhåndsinstallert Microsoft Office 2013. Dette er en lisensavtale mellom deg og datamaskinprodusenten eller programvareleverandøren som distribuerer Microsoft Office 2013-programvaren sammen med datamaskinen. Denne avtalen beskriver dine rettigheter ved bruk av Office 2013-programvaren. For enkelthets skyld har vi organisert denne avtalen i to deler. Den første delen inneholder innledende vilkår. Deretter følger Tilleggsvilkår og Begrensede Rettigheter med flere detaljer. Du bør gå gjennom hele avtalen inkludert eventuelle vilkår under koblinger, fordi alle vilkårene er viktige, og samlet utgjør de kontrakten som gjelder for deg. Du kan studere koblede vilkår ved å lime inn koblingen i nettleservinduet. TILLEGGSVILKÅRENE INNEHOLDER EN BESTEMMELSE OM BINDENDE VOLDGIFT OG AVKALL PÅ GRUPPESØKSMÅL. HVIS DU BOR I USA, PÅVIRKER DISSE BESTEMMELSENE RETTIGHETENE DINE VED EN TVIST MED PRODUSENTEN ELLER LEVERANDØREN, ELLER MED MICROSOFT, OG DU BØR LESE DEM GRUNDIG.
VED Å AKSEPTERE DENNE AVTALEN ELLER VED Å BRUKE PROGRAMVAREN AKSEPTERER DU ALLE DISSE VILKÅRENE OG GIR SAMTYKKE TIL OVERFØRING AV VISSE TYPER INFORMASJON VED AKTIVERING OG I FORBINDELSE MED INTERNETT-BASERTE FUNKSJONER I PROGRAMVAREN. HVIS DU IKKE AKSEPTERER OG OVERHOLDER DISSE VILKÅRENE, KAN DU IKKE BRUKE PROGRAMVAREN ELLER FUNKSJONENE. I stedet kan du kontakte produsenten eller leverandøren for å få opplysninger om retningslinjene for retur og returnere programvaren eller datamaskinen for å få refusjon eller kreditt i henhold til disse retningslinjene. Du må overholde de vilkårene, som kan kreve at du returnerer programvaren sammen med hele datamaskinen der programvaren er installert, for å få refusjon eller kreditt.
Hvordan kan jeg bruke programvaren? Programvaren lisensieres. Den selges ikke. I henhold til denne avtalen gir vi deg rett til å kjøre ett eksemplar bare på datamaskinen du kjøpte programvaren med (den lisensierte datamaskinen), til bruk for én person om gangen, men bare hvis du overholder alle vilkårene i denne avtalen. Programvarelisensen vår tilordnes permanent til den lisensierte datamaskinen. Se Tilleggsvilkår for lisenser og betingelser som gjelder spesielt for visse land, Versjoner av Begrensede Rettigheter og Spesialutgaver av programvaren. Komponentene i programvaren lisensieres som én enkelt enhet. Du har ikke rett til å skille eller virtualisere komponentene og installere dem på andre datamaskiner. Programvaren kan omfatte mer enn én versjon, for eksempel versjoner med 32-biter eller 64-biter, og du kan bruke bare én versjon om gangen. Bortsett fra det som er tillatt bruk beskrevet under "Ekstern tilgang" nedenfor, gjelder denne lisensen direkte bruk av programvaren bare via inndatamekanismene til den lisensierte datamaskinen, for eksempel tastatur, mus eller berøringsskjerm. Den gir ikke tillatelse til å installere programvaren på en server eller for bruk via andre datamaskiner eller enheter som er koblet til serveren via et internt eller eksternt nettverk. Programvaren er heller ikke lisensiert for kommersielle vertstjenester. Du finner mer informasjon om scenarioer med flere brukere og virtualisering under Tilleggsvilkår.
Hvordan kan jeg skaffe en sikkerhetskopi? Du kan bestille eller laste ned en sikkerhetskopi av programvaren fra microsoft.com/office/backup . Du har ikke rett til å distribuere sikkerhetskopien av programvaren. Den kan bare brukes til å installere programvaren på den lisensierte datamaskinen på nytt.
Kan jeg overføre programvaren til en annen datamaskin eller bruker? Du kan ikke overføre programvaren til en annen datamaskin eller bruker. Du kan overføre programvaren direkte til tredjepart bare som den er installert på den lisensierte datamaskinen med Ekthetsgarantien og denne avtalen. Før overføring må den andre parten samtykke i at denne avtalen gjelder for overføring og bruk av programvaren. Du kan ikke beholde noen eksemplarer.
HVIS DU BOR I TYSKLAND, GJELDER IKKE BESTEMMELSEN OVENFOR (Kan jeg overføre programvaren til en annen datamaskin?) FOR DEG. Den erstattes av følgende: Overføring av programvaren og rettigheten til å bruke programvaren til en tredjepart skal gjøres i tråd med lovfestede bestemmelser.
Hvordan virker Internett-aktivering? Aktiveringen kobler bruken av programvaren til en bestemt datamaskin eller enhet. Under aktivering kontakter programvaren Microsoft eller deres tilknyttede selskap automatisk for å bekrefte at lisensen er knyttet til den lisensierte datamaskinen. Denne prosessen kalles "aktivering". Fordi hensikten med aktivering er å identifisere uautoriserte endringer i lisensierings- eller aktiveringsfunksjoner i programvaren og på andre måter hindre uautorisert bruk av programvaren, har du ikke rett til å bruke programvaren etter tiden som er tillatt for aktivering, og du kan ikke omgå aktiveringen . Hvis du ikke har oppgitt en produktnøkkel i løpet av tiden som er tillatt for aktivering, slutter de fleste av funksjonene i programvaren å virke.
Innhenter programvaren personopplysninger fra meg? Hvis du kobler datamaskinen til Internett, kan noen funksjoner i programvaren koble seg til datasystemer hos Microsoft eller tjenesteleverandøren for å sende eller motta informasjon. Du vil ikke nødvendigvis motta en egen melding når de kobles til. Hvis du velger å bruke en av disse funksjonene, aksepterer du å sende eller motta informasjon når du bruker funksjonen. Mange av disse funksjonene kan deaktiveres, eller du kan velge ikke å bruke dem.
Hvordan bruker Microsoft informasjonen fra deg? Microsoft bruker informasjonen selskapet innhenter via programvarefunksjonene, til å oppgradere eller rette programvaren og forbedre sine produkter og tjenester på andre måter. I enkelte tilfeller deler også Microsoft informasjonen med andre. For eksempel deler Microsoft feilrapporter med aktuelle maskinvare- og programvareleverandører, slik at de kan bruke informasjonen til å forbedre måten produktene deres fungerer sammen med Microsofts produkter på. Du aksepterer at Microsoft kan bruke og utlevere informasjon som beskrevet i Microsofts Personvernerklæring .
Hva gjelder denne avtalen for? Denne avtalen (inkludert eventuelle trykte lisensvilkår som følger med programvaren) gjelder programvaren, eventuelt medium programvaren ble levert på, samt alle Microsofts oppdateringer, tillegg og tjenester for programvaren, med mindre de leveres med andre vilkår.
Er det ting jeg ikke kan gjøre med programvaren? Ja. Fordi programvaren lisensieres og ikke selges, forbeholder produsenten og leverandøren samt Microsoft seg alle rettigheter (for eksempel i henhold til lover om immaterielle rettigheter) som ikke uttrykkelig er tildelt i denne avtalen. Spesielt gir lisensen deg ikke rett til og du kan ikke: publisere, kopiere (bortsett fra tillatt sikkerhetskopi), leie ut, lease ut eller låne bort programvaren, overføre programvaren (bortsett fra det som er tillatt i denne avtalen), forsøke å omgå tekniske beskyttelsestiltak i programvaren, drive omvendt utvikling på, dekompilere eller demontere programvaren, hvis ikke lovene i landet der du bor, tillater dette selv om avtalen vår ikke gjør det. I dette tilfellet kan du bare gjøre det lovene tillater. Når du bruker Internett-baserte funksjoner, kan du ikke bruke disse funksjonene på en måte som kan forstyrre andres bruk av dem, eller forsøke å få tilgang til tjenester, data, kontoer eller nettverk på en uautorisert måte.
Hva med oppgradering eller konvertering av programvaren? Hvis du installerer programvaren som er dekket av denne avtalen, som en oppgradering eller konvertering av den nåværende programvaren du anskaffet sammen med den lisensierte datamaskinen, så erstatter oppgraderingen eller konverteringen den opprinnelige programvaren som du oppgraderer eller konverterer. Du beholder ingen rettigheter til den opprinnelige programvaren etter at du har oppgradert, og du kan ikke fortsette å bruke den eller overføre den på noen måte. Denne avtalen regulerer dine rettigheter til å bruke den oppgraderte programvaren og erstatter avtalen om programvaren du oppgraderte fra.

TILLEGGSVILKÅR

 • 1. LISENSRETTIGHETER OG SCENARIOER MED FLERE BRUKERE
  • 1. Datamaskin. I denne avtalen betyr "datamaskin" et maskinvaresystem (fysisk eller virtuelt) med en lagringsenhet som kan kjøre programvaren. En maskinvarepartisjon eller et maskinvareblad regnes som en datamaskin.
  • 2. Kombinerte eller delte tilkoblinger. Du kan ikke bruke maskinvare eller programvare til å multiplekse eller dele tilkoblinger eller på andre måter la flere brukere eller flere datamaskiner eller enheter få tilgang til eller bruke programvaren indirekte via den lisensierte datamaskinen.
  • 3. Bruk i et virtuelt miljø. Hvis du bruker virtualiseringsprogramvare, inkludert Client Hyper-V, til å opprette én eller flere virtuelle datamaskiner på ett enkelt maskinelt datamaskinsystem, regnes hver virtuell datamaskin og den fysiske datamaskinen som en separat datamaskin i denne avtalen. Denne lisensen gir deg tillatelse til å bruke bare ett eksemplar av programvaren til bruk på én datamaskin uansett om datamaskinen er fysisk eller virtuell. Hvis du vil bruke programvaren på mer enn én datamaskin, må du skaffe separate eksemplarer av programvaren og en separat lisens for hvert eksemplar. Innhold som er beskyttet av teknologi for administrasjon av digitale rettigheter eller annen krypteringsteknologi for hele diskvolumer, kan være mindre sikkert i et virtualisert miljø.
  • 4. Ekstern tilgang. Brukeren som primært bruker den lisensierte datamaskinen, er "primærbruker". Primærbrukeren kan ha tilgang til og bruke programvaren som er installert på den lisensierte enheten eksternt fra hvilken som helst annen enhet, så lenge programvaren som er installert på den lisensierte enheten, ikke blir brukt ikke-eksternt av en annen bruker samtidig. Som et unntak kan du gi andre tilgang til programvaren samtidig bare for å gi deg teknisk støtte.
 • 2. BINDENDE VOLDGIFT OG AVKALL PÅ GRUPPESØKSMÅL
  • 1. Gyldighetsområde. Avsnitt B gjelder enhver tvist BORTSETT FRA TVIST SOM GJELDER HÅNDHEVELSE ELLER GYLDIGHET AV DINE, PRODUSENTENS, LEVERANDØRENS ELLER EN AV VÅRE LISENSGIVERES IMMATERIELLE RETTIGHETER. Tvist betyr enhver konflikt, søksmål eller uoverensstemmelse mellom deg og produsenten eller leverandøren, eller mellom deg og Microsoft, knyttet til programvaren (inkludert dens pris) eller denne avtalen, uansett om det gjelder kontrakt, begrensede rettigheter, erstatningsansvar utenfor kontrakt, lov, bestemmelse, pålegg eller annet juridisk eller rimelig grunnlag. "Tvist" skal ha den mest omfattende betydningen som er tillatt ifølge lov.
  • 2. Melding om Tvist. Ved en tvist må du eller produsenten eller leverandøren levere en Melding om Tvist til den andre parten. Dette er en skriftlig erklæring med navn, adresse og kontaktopplysninger til parten som leverer den, faktaene som gir opphav til tvisten, og ytelsen man ber om. Send den med brev til produsenten eller leverandøren, ATT.: JURIDISK AVDELING. Produsenten eller leverandøren vil sende en Melding om Tvist til din postadresse hvis den er tilgjengelig, og ellers til din e-postadresse. Du og produsenten eller leverandøren skal forsøke å løse tvisten gjennom uformelle forhandlinger innen 60 dager etter datoen da Melding om Tvist ble sendt. Etter 60 dager kan du eller produsenten eller leverandøren kreve voldgift.
  • 3. Domstolen for små krav. Du kan også fremme en tvist for domstolen for små krav (Small Claims Court) i delstatsområdet (county) der du bor, eller der produsentens eller leverandørens hovedkontor ligger, hvis tvisten oppfyller alle krav til å bli behandlet i domstolen for små krav. Du kan fremme saken for domstolen for små krav uansett om du har forhandlet uformelt først eller ikke.
  • 4. BINDENDE VOLDGIFT. HVIS DU OG PRODUSENTEN ELLER LEVERANDØREN IKKE LØSER EN TVIST VED UFORMELLE FORHANDLINGER ELLER I DOMSTOLEN FOR SMÅ KRAV, SKAL ETHVERT ANNET FORSØK PÅ Å LØSE TVISTEN SKJE UTELUKKENDE VED BINDENDE VOLDGIFT. DU GIR AVKALL PÅ RETTEN TIL Å FREMME ENHVER TVIST (ELLER DELTA I ET GRUPPESØKSMÅL) FOR EN DOMSTOL OVERFOR EN DOMMER ELLER JURY. . I stedet skal alle tvister løses ved hjelp av en nøytral voldgiftsmann, og hans eller hennes beslutning er endelig bortsett fra en begrenset ankerett i henhold til Federal Arbitration Act (føderal lov om megling i USA). Enhver domstol med jurisdiksjon over partene kan håndheve voldgiftsmannens vedtak.
  • 5. AVKALL PÅ GRUPPESØKSMÅL. ALLE TILTAK FOR Å LØSE ELLER BEHANDLE EN TVIST I ETHVERT FORUM SKAL GJENNOMFØRES UTELUKKENDE PÅ INDIVIDUELL BASIS. VERKEN DU, PRODUSENTEN ELLER LEVERANDØREN ELLER MICROSOFT SKAL PRØVE Å FREMME EN TVIST SOM GRUPPESØKSMÅL, PRIVAT SØKSMÅL AV OFFENTLIG INTERESSE (PRIVATE ATTORNEY GENERAL ACTION) ELLER ANDRE SØKSMÅL DER EN PART OPPTRER ELLER FORESLÅR Å OPPTRE SOM EN REPRESENTANT. EN VOLDGIFT ELLER ET SØKSMÅL SKAL IKKE KOMBINERES MED ANDRE UTEN FORUTGÅENDE SKRIFTLIG TILLATELSE FRA ALLE PARTER I ALLE DE BERØRTE VOLDGIFTENE ELLER SØKSMÅLENE.
  • 6. Voldgiftsprosedyre. Enhver voldgift skal behandles av American Arbitration Association ("AAA" – den amerikanske voldgiftsorganisasjonen) i henhold til dens Commercial Arbitration Rules (regler for voldgift ved kommersielle forhold). Hvis du er en person og bruker programvaren til personlige formål eller formål i husholdningen, eller hvis verdien tvisten gjelder, er USD 75 000 eller mindre uansett om du er en person og hvordan du bruker programvaren, gjelder dessuten AAA Supplementary Procedures for Consumer-Related Disputes (AAAs tilleggsprosedyrer for forbrukerrelaterte tvister). For å kreve voldgift sender du inn skjemaet Commercial Arbitration Rules Demand for Arbitration (regler for voldgift ved kommersielle forhold – krav om voldgift) til AAA. Du kan be om høring via telefon eller ved personlig fremmøte i henhold til AAAs regler. Ved en tvist som gjelder USD 10 000 eller mindre, vil alle høringer skje via telefon, med mindre voldgiftsmannen finner en god grunn til å avholde en høring med personlig fremmøte i stedet. Du kan få mer informasjon på adr.org eller ved å ringe 1-800-778-7879 (amerikansk telefonnummer). Du aksepterer å kreve voldgift bare i delstatsområdet (county) der du bor, eller der produsenten eller leverandøren har sitt hovedkontor. Produsenten eller leverandøren aksepterer å kreve voldgift bare i delstatsområdet (county) der du bor. Voldgiftsmannen kan tilkjenne deg samme skadeserstatning individuelt som en domstol kan. Voldgiftsmannen kan tilkjenne stadfestende eller midlertidig forføyning bare til deg som person, og bare i den grad det kreves for å dekke ditt personlige krav.
  • 7. Voldgiftsgebyrer og insentiver.
   • Enhver voldgift skal behandles av American Arbitration Association ("AAA" – den amerikanske voldgiftsorganisasjonen) i henhold til dens Commercial Arbitration Rules (regler for voldgift ved kommersielle forhold). Hvis du er en person og bruker programvaren til personlige formål eller formål i husholdningen, eller hvis verdien tvisten gjelder, er USD 75 000 eller mindre uansett om du er en person og hvordan du bruker programvaren, gjelder dessuten AAA Supplementary Procedures for Consumer-Related Disputes (AAAs tilleggsprosedyrer for forbrukerrelaterte tvister). For å kreve voldgift sender du inn skjemaet Commercial Arbitration Rules Demand for Arbitration (regler for voldgift ved kommersielle forhold – krav om voldgift) til AAA. Du kan be om høring via telefon eller ved personlig fremmøte i henhold til AAAs regler. Ved en tvist som gjelder USD 10 000 eller mindre, vil alle høringer skje via telefon, med mindre voldgiftsmannen finner en god grunn til å avholde en høring med personlig fremmøte i stedet. Du kan få mer informasjon på adr.org eller ved å ringe 1-800-778-7879 (amerikansk telefonnummer). Du aksepterer å kreve voldgift bare i delstatsområdet (county) der du bor, eller der produsenten eller leverandøren har sitt hovedkontor. Produsenten eller leverandøren aksepterer å kreve voldgift bare i delstatsområdet (county) der du bor. Voldgiftsmannen kan tilkjenne deg samme skadeserstatning individuelt som en domstol kan. Voldgiftsmannen kan tilkjenne stadfestende eller midlertidig forføyning bare til deg som person, og bare i den grad det kreves for å dekke ditt personlige krav.
    • 1. Tvister som omfatter USD 75 000 eller mindre. Produsenten eller leverandøren vil straks tilbakebetale dine rettsgebyrer og betale AAAs og voldgiftsmannens gebyrer og utgifter. Hvis du avslår produsentens eller leverandørens siste skriftlige tilbud om forlik, som ble fremsatt før voldgiftsmannen ble utnevnt ("siste skriftlige tilbud"), vil tvisten bli avgjort ved beslutning hos en voldgiftsmann (en "kjennelse" (award)), og hvis voldgiftsmannen tilkjenner deg mer enn det siste skriftlige tilbudet, vil produsenten eller leverandøren gi deg tre insentiver: (1) betale beløpet i kjennelsen eller USD 1000, avhengig av hva som er størst, (2) betale det dobbelte av eventuelt rimelig gebyr til din advokat og (3) tilbakebetale eventuelle utgifter (inkludert gebyrer og kostnader til ekspertvitner) som med rimelighet har påløpt for din advokat ved utredning, forberedelse og fremsettelse av kravet ditt under voldgiften. Voldgiftsmannen fastsetter beløpene.
    • 2. Tvister som omfatter mer enn USD 75 000. AAAs regler gjelder for betaling av rettsgebyrer og AAAs og voldgiftsmannens gebyrer og utgifter.
    • 3. Tvister som omfatter ethvert beløp. Ved enhver voldgift du krever, vil produsenten eller leverandøren kreve å få dekket sine eller AAA-voldgiftsmannens gebyrer og utgifter, eller dine rettsgebyrer som de tilbakebetalte, bare hvis voldgiftsmannen finner voldgiften grunnløs eller fremmet for et urettmessig formål. Ved enhver voldgift produsenten eller leverandøren krever, vil de betale alle rettsgebyrer og alle gebyrer og utgifter til AAA og voldgiftsmannen. De vil ikke kreve å få dekket sine advokatgebyrer eller -utgifter fra deg ved noen voldgift. Gebyrer og utgifter regnes ikke med ved fastsettelse av beløpet tvisten gjelder.
  • 8. Krav eller tvister må fremmes innen ett år. I den grad det er tillatt ved lov, skal alle krav eller tvister i henhold til denne avtalen, som avsnitt B gjelder for, fremmes innen ett år for domstolen for små krav (avsnitt B.3) eller for voldgift (avsnitt B.4). Ettårsperioden starter når kravet eller tvisten kunne blitt fremmet første gang. Krav eller en tvist som ikke er fremmet innen ett år, er utelukket permanent.
  • 9. Delvis ugyldighet. Hvis avkallet på gruppesøksmål i avsnitt B.5 viser seg å være illegalt eller urettskraftig når det gjelder hele tvisten eller deler av en tvist, gjelder ikke avsnitt B (voldgift) for disse delene. I stedet skal disse delene skilles ut og behandles av en domstol, mens de øvrige delene blir behandlet ved voldgift. Hvis det viser seg at en annen bestemmelse i avsnitt B er illegal eller urettskraftig, skal denne bestemmelsen gjøres ugyldig, mens resten av avsnitt B beholder sin gyldighet fullt ut.
  • 10. Tredjepartsmottaker. Microsoft Corporation er ikke en part i denne avtalen, men en tredjepartsmottaker ved din og produsentens eller leverandørens avtale om å løse tvister gjennom uformelle forhandlinger og voldgift. Hvis du har en tvist med Microsoft, aksepterer Microsoft å gjøre alt produsenten eller leverandøren aksepterer å gjøre i henhold til avsnitt B, og du aksepterer å gjøre alt i forhold til Microsoft som avsnitt B krever at du gjør overfor produsenten eller leverandøren. Melding om Tvist med Microsoft skal sendes i brev til Microsoft Corporation, ATTN: LCA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399. Du kan fremme en voldgiftssak eller sak for domstolen for små krav mot Microsoft i delstatsområdet (county) der du bor, eller i King County i Washington.
 • 3. VALG AV LOV
  • Lovene i delstaten eller landet der du bor, regulerer alle krav og tvister i henhold til denne avtalen, inkludert brudd på kontraktsvilkår og krav i henhold til lover for vern av forbrukere, lover om urimelig konkurranse, lover om underforståtte garantier, om urimelig berikelse og om erstatningsansvar utenfor kontrakt. Hvis du ervervet programvaren i et annet land enn USA, gjelder nasjonal lov. Denne avtalen beskriver bestemte rettigheter. Du kan ha andre rettigheter, inkludert forbrukerrettigheter, i henhold til gjeldende lov i din delstat eller ditt land. Du kan også ha rettigheter med hensyn til den parten du ervervet programvaren fra. Denne avtalen endrer ikke disse andre rettighetene, hvis ikke lovene i delstaten eller landet ditt tillater dette.
 • 4. AKTIVERING
  • 1. Mer om hvordan aktiveringen virker. Under aktiveringen vil programvaren sende informasjon om programvaren og datamaskinen til Microsoft. Denne informasjonen omfatter programvarens versjon, lisensversjon, språk og produktnøkkel, datamaskinens Internett-protokolladresse samt informasjon hentet fra datamaskinens maskinvarekonfigurasjon. For mer informasjon om aktivering, se microsoft.com/piracy/activation.mspx . Hvis den lisensierte datamaskinen er koblet til Internett, vil programvaren koble seg opp mot Microsoft automatisk for aktivering. Du kan også aktivere programvaren manuelt over Internett eller telefon. Uansett kan det påløpe avgift for bruk av Internett-tjenester og tellerskritt.
  • 2. Reaktivering. . Enkelte endringer på datamaskinens komponenter eller i programvaren kan kreve at du aktiverer programvaren på nytt.
  • 3. Mislykket aktivering. Under aktivering på Internett mislykkes aktiveringen hvis det viser seg at lisensierings- eller aktiveringsfunksjonene i programvaren er forfalsket eller ikke har gyldig lisens. Programvaren varsler deg hvis det installerte eksemplaret av programvaren ikke har gyldig lisens. Dessuten får du påminnelser om å skaffe et riktig lisensiert eksemplar av programvaren.
  • 4. Oppdateringer og oppgraderinger. Du kan bare motta oppdateringer eller oppgraderinger for programvaren fra Microsoft eller autoriserte kilder. Visse oppgraderinger, støtte og andre tjenester kan bli tilbudt bare til brukere av Ekte Microsoft-programvare. Se howtotell.com for informasjon om hvordan du identifiserer Ekte Microsoft-programvare.
 • 5. INTERNETT-BASERTE FUNKSJONER – PERSONVERN
  • Programvarefunksjonene nedenfor bruker Internett-protokoller som sender informasjon om datamaskinen til Microsoft (eller deres leverandører eller tjenesteleverandører), for eksempel din IP-adresse, type operativsystem, nettleser og navn og versjon på programvaren du bruker, samt språkkoden til datamaskinen som programvaren er installert på. Microsoft bruker denne informasjonen til å gjøre Internett-baserte funksjoner tilgjengelige for deg i samsvar med Personvernerklæringen for Office 2013 . Noen Internett-baserte funksjoner kan bli levert senere via Microsofts oppdateringstjeneste.
  • 1. Samtykke for Internett-baserte Tjenester. Programvarefunksjonene som er beskrevet nedenfor og i Personvernerklæringen for Office 2013, kobler til Microsoft-systemer eller tjenesteleverandørsystemer via Internett. I noen tilfeller vil du ikke motta noen separat melding ved tilkobling. I noen tilfeller kan du deaktivere disse funksjonene eller la være å bruke dem. Hvis du vil ha mer informasjon om disse funksjonene, se Personvernerklæringen for Office 2013 . VED Å TA I BRUK DISSE FUNKSJONENE GIR DU DITT SAMTYKKE TIL Å OVERFØRE DENNE INFORMASJONEN. Microsoft bruker ikke denne informasjonen til å identifisere eller kontakte deg.
  • 2. Customer Experience Improvement Program (CEIP) Denne programvaren bruker CEIP. CEIP sender automatisk informasjon om maskinvaren og hvordan du bruker denne programvaren, til Microsoft. Vi bruker ikke denne informasjonen til å identifisere deg eller kontakte deg. CEIP vil også jevnlig laste ned en liten fil til datamaskinen din. Denne filen hjelper oss med å samle inn informasjon om problemer du har mens du bruker programvaren. Når det er tilgjengelig, kan også ny hjelpeinformasjon om feilene lastes ned automatisk. Hvis du vil vite mer om CEIP, kan du se microsoft.com/products/ceip/NB-NO/privacypolicy.mspx .
  • 3. Elektroniske funksjoner og elektronisk innhold. Funksjoner i programvaren kan hente beslektet innhold fra Microsoft og gjøre det tilgjengelig for deg. Visse funksjoner kan også tillate deg å søke etter og få tilgang til elektronisk informasjon. Eksempler på disse funksjonene er utklipp, maler, elektronisk opplæring, elektronisk hjelp samt Outlook Weather på kalenderen. Hvis du lagrer en mal som er levert av Office.com, blir det sendt elektronisk informasjon til Microsoft, for eksempel informasjon som identifiserer malen, men ikke noe bestemt dokument du har opprettet ved hjelp av malen. Denne informasjonen brukes til å gi deg innholdet du ber om og å forbedre tjenestene våre. Du kan velge ikke å bruke disse elektroniske funksjonene og det elektroniske innholdet. Se Personvernerklæringen for Office 2013 under koblingen på slutten av denne avtalen for å få mer informasjon.
  • 4. Informasjonskapsler. Hvis du velger å bruke nettbaserte funksjoner i programvaren, for eksempel elektronisk hjelp og maler, kan det bli installert informasjonskapsler. Hvis du vil finne ut hvordan du kan blokkere, kontrollere og slette informasjonskapsler, kan du lese avsnittet om informasjonskapsler i Personvernerklæringen for Office 2013 under koblingen på slutten av denne avtalen.
  • 5. Office 2013 på Windows 8. Hvis du kjører programvaren på en Windows 8-datamaskin, du har aktivert programvarens elektroniske funksjoner og innhold, og du logger på Windows 8 med en Microsoft-konto, logges du automatisk på programvaren med den samme Microsoft-kontoen. Dermed kan du lagre og få tilgang til nettbaserte filer i OneDrive og benytte roamingtjenesten i Office uten å bli spurt om å oppgi brukernavn og passord for Microsoft-kontoen din på nytt. Du finner mer informasjon om å logge på programvaren med en Microsoft-konto og Roamingtjenesten for Office i Personvernerklæringen for Office 2013 under koblingen på slutten av denne avtalen.
  • 6. Digitale sertifikater. Programvaren bruker digitale sertifikater. Disse digitale sertifikatene bekrefter identiteten til Internett-brukere som sender informasjon som er kryptert med x.509-standarden. De kan også brukes til å signere filer og makroer digitalt for å verifisere integriteten og opprinnelsen til filinnhold. Programvaren henter sertifikater og oppdaterer tilbakekallingslister for sertifikater ved hjelp av Internett når de er tilgjengelige.
  • 7. Automatisk oppdatering. Programvare med Klikk for å kjøre-teknologi kan jevnlig kontrollere med Microsoft om det finnes oppdateringer og tillegg til programvaren. Hvis det finnes slike oppdateringer og tillegg, kan de bli lastet ned og installert på den lisensierte datamaskinen automatisk.
  • 8. Bruk av informasjon. Microsoft kan bruke informasjonen fra datamaskinen, feilrapporter og rapporter om skadelig programvare til å forbedre våre programvarer og tjenester. Vi kan også dele slik informasjon med andre, for eksempel med leverandører av maskinvare og programvare. Informasjonen kan også brukes til å forbedre måten produktene kjører sammen med Microsoft-programvare på.
  • 9. Misbruk av Internett-baserte tjenester. Du har ikke rett til å bruke disse tjenestene på en måte som kan skade dem eller forringe andres bruk av dem. Du har ikke rett til å bruke tjenestene til å forsøke å få uautorisert tilgang til tjenester, data, kontoer eller nettverk på noen måte.
  • 10. Information Rights Management. Programvaren inneholder en funksjon som gjør at du kan opprette innhold som ikke kan skrives ut, fremstilles eksemplarer fra eller sendes til andre uten din tillatelse. Det kan hende du må koble deg til Microsoft for å bruke denne funksjonen for første gang, og det kan hende du må koble deg til Microsoft igjen av og til for å oppdatere denne funksjonen. Du finner mer informasjon her . Du kan velge ikke å bruke denne funksjonen.
  • 11. Roamingtjenesten for Office. Hvis du velger å logge på programvaren med Microsoft-kontoen din, kan du slå på Roamingtjenesten for Office. Når du slår på Roamingtjenesten for Office, sendes visse innstillinger (blant annet listen din over sist brukte dokumenter, den egendefinerte ordlisten din og de visuelle temaene dine) til Microsofts servere, der de lagres og lastes ned til datamaskinen din neste gang du logger på tjenesten med Microsoft-kontoen din. Du finner mer informasjon om Roamingtjenesten for Office i Personvernerklæringen for Office 2013 under koblingen på slutten av denne avtalen.
 • 6. LISENSBEVIS
  • Elementene i en gyldig lisens omfatter en ekte produktnøkkel, vellykket aktivering av programvaren, en Ekthetsgaranti (Certificate of Authenticity, COA), og et kjøpsbevis fra en leverandør av Ekte Microsoft-programvare. En gyldig lisens omfatter også en Office-aktiveringsfil som produsenten har installert på datamaskinen. Hvis det finnes en Ekthetsgaranti (Certificate of Authenticity, COA) eller annen Office-etikett, må den være festet på datamaskinen eller vises på produsentens eller leverandørens emballasje eller eksterne enheter ved kjøpet. Hvis du mottar en ekthetsetikett atskilt fra datamaskinen, er den ikke et lisensbevis.
  • Se howtotell.com for informasjon om hvordan du identifiserer Ekte Microsoft-programvare.
 • 7. HOME AND STUDENT-PROGRAMVARE
  • Programvaren i "Home and Student"-utgave kan ikke brukes i næringsvirksomhet, ideelle organisasjoner eller inntektsgivende virksomhet.
 • 8. JAPAN
  • Begrensningene vedrørende ikke-kommersiell bruk for Home and Student-utgaven av programvaren gjelder ikke hvis du bor i Japan eller anskaffet programvaren mens du bodde i Japan.
 • 9. TILLEGGSLISENSKRAV OG/ELLER RETTIGHETER FOR BRUK
  • 1. Tredjepartsprogrammer. Programvaren kan omfatte tredjepartsprogrammer som Microsoft, ikke tredjeparten, lisensierer til deg under denne avtalen. Eventuelle merknader til tredjepartsprogrammer er inkludert bare til informasjonsformål.
  • 2. Skrifttypekomponenter. Mens programvaren kjører, kan du bruke skrifttypene til å vise og skrive ut innhold. Du kan laste ned skrifttypene midlertidig til en skriver eller annen utdataenhet for å skrive ut innhold, og du kan legge inn skrifttyper i innhold, men bare i den grad det er tillatt i innleggingsbegrensningene i skrifttypene.
  • 3. Medieelementer. Microsoft gir deg lisens til å kopiere, distribuere, fremføre og vise medieelementer (bilder, utklipp, animasjoner, lyder, musikk, videoklipp, maler og andre former for innhold) som er inkludert i programvaren, i prosjekter og dokumenter, bortsett fra at du ikke kan: (i) selge, lisensiere eller distribuere kopier av medieelementer separat eller som et produkt hvis den primære verdien av produktet er medieelementene; (ii) gi kundene dine rettigheter til å viderelisensiere eller videredistribuere medieelementene; (iii) lisensiere eller distribuere medieelementer for kommersielle formål når de viser til identifiserbare fysiske personer, myndigheter, logoer, varemerker eller symboler, eller bruke slike typer bilder på en måte som gir inntrykk av en anbefaling av eller en tilknytning til ditt produkt, din juridiske person eller din aktivitet; eller (iv) lage obskøne eller skandaløse verk ved hjelp av medieelementene. Andre medieelementer som er tilgjengelige på Office.com eller andre nettsider via funksjoner i programvaren, reguleres av vilkårene på disse nettsidene.
  • 4. Språkpakker og korrekturverktøy. Hvis du anskaffer en språkpakke, en språkgrensesnittpakke eller et korrekturverktøy som gir støtte for flere språkversjoner for programvaren, kan du bruke de andre språkene som er inkludert i pakken eller verktøyet. Språkpakker, språkgrensesnittpakker og korrekturverktøy er en del av programvaren og kan ikke brukes separat.
  • 5. Prøving og omgjøring. Deler av eller hele programvaren kan lisensieres på prøvebasis. Din rett til å bruke prøveprogramvare er begrenset til prøveperioden. Prøveversjonen av programvaren og lengden på prøveperioden oppgis når du aktiverer. Du kan ha mulighet til å gjøre om prøverettighetene dine til abonnement eller permanente rettigheter. Ved utløpet av prøveperioden vil du få alternativer for omgjøring. Hvis prøveperioden utløper uten omgjøring, vil de fleste funksjonene i prøveprogramvaren slutte å virke. DET GIS LISENS PÅ PRØVEPROGRAMVAREN "SOM DEN ER", OG DU BRUKER DEN UTELUKKENDE PÅ EGEN RISIKO. VERKEN PRODUSENTEN ELLER LEVERANDØREN ELLER MICROSOFT GIR UTTRYKKELIG BEGRENSEDE RETTIGHETER, GARANTIER ELLER BETINGELSER. DU KAN HA YTTERLIGERE FORBRUKERRETTIGHETER I HENHOLD TIL LOKAL LOVGIVNING SOM DENNE AVTALEN IKKE KAN ENDRE. I DEN GRAD DET ER TILLATT I HENHOLD TIL LOKALE LOVER, FRASKRIVER PRODUSENTEN ELLER LEVERANDØREN OG MICROSOFT SEG ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET, ANVENDELIGHET FOR SÆRSKILTE FORMÅL OG IKKE-KRENKELSE.
  • 6. Abonnementsprogramvare. Hvis du har lisensiert programvaren på abonnementsbasis, begrenses retten til å bruke programvaren til abonnementsperioden. Du kan få mulighet til å forlenge abonnementet eller gjøre det om til en permanent lisens. Hvis du forlenger abonnementet, kan du fortsette å bruke programvaren til utløpet av den forlengede abonnementsperioden. Se skjermbildene for aktivering av programvare eller annet medfølgende materiale for nærmere opplysninger om abonnement. Når abonnementet utløper, slutter de fleste av funksjonene i programvaren å virke.
 • 10. GEOGRAFISKE BEGRENSNINGER OG EKSPORTBEGRENSNINGER
  • Hvis programvaren bare skal brukes i et begrenset geografisk område, kan du aktivere programvaren bare i dette området. Du må også overholde alle nasjonale og internasjonale eksportlover og regler som gjelder for programvaren, som omfatter begrensninger for bestemmelsessteder, sluttbrukere og sluttbruk. Du finner mer informasjon om geografiske begrensninger og eksportbegrensninger på denne siden og microsoft.com/exporting .
 • 11. PROSEDYRER FOR STØTTE OG REFUSJON
  • For programvaren generelt kontakter du produsenten eller programvareleverandøren når det gjelder brukerstøttemuligheter. Se brukerstøttenummeret som ble levert med programvaren. For oppdateringer og tillegg som er anskaffet direkte fra Microsoft, kan Microsoft tilby begrensede støttetjenester som beskrevet på support.microsoft.com/common/international.aspx . Hvis du bruker programvare som ikke er riktig lisensiert, har du ikke krav på brukerstøtte.
  • Hvis du ønsker refusjon, kan du kontakte produsenten eller leverandøren for å få vite mer om deres returretningslinjer når det gjelder refusjon eller kreditering. Du må overholde de vilkårene, som kan kreve at du returnerer programvaren sammen med hele datamaskinen der programvaren er installert, for å få refusjon.
 • 12. HELE AVTALEN
  • Denne avtalen (sammen med trykte lisensvilkår eller andre vilkår som følger med eventuelle programvaretillegg, -oppdateringer og -tjenester som produsenten, leverandøren eller Microsoft leverer, og som du bruker), og vilkårene som finnes under webkoblinger som er oppgitt i denne avtalen, utgjør den fullstendige avtalen for programvaren og alle slike tillegg, oppdateringer og tjenester (med mindre produsenten, leverandøren eller Microsoft oppgir andre vilkår for slike tillegg, oppdateringer eller tjenester). Du kan lese denne avtalen ved å gå til microsoft.com/about/legal/en/us/intellectualproperty/useterms/default.aspx . Du kan også lese vilkårene under hvilken som helst av koblingene i denne avtalen ved å skrive inn URLene i nettleseradressefeltet, og du aksepterer å gjøre dette. Du aksepterer at du for hver tjeneste som reguleres av denne avtalen, og de spesielle vilkårene som er knyttet til denne avtalen, vil lese vilkårene for denne tjenesten før du bruker den. Du forstår at du ved å bruke denne tjenesten, godtar denne avtalen og vilkårene under koblinger. Det finnes også informasjonskoblinger i denne avtalen. Koblingene som inneholder vilkår som er bindende for deg, er:

BEGRENSEDE RETTIGHETER FOR OEMER

Finnes det BEGRENSEDE RETTIGHETER for programvaren? Ja, bortsett fra prøveprogramvare, som blir lisensiert "som den er" og uten uttrykkelig begrensede rettigheter, garantier og betingelser. Produsenten eller leverandøren garanterer at programvare med gyldig lisens i hovedsak vil fungere som beskrevet i Microsoft-dokumentasjonen som følger med programvaren. Hvis du anskaffer oppdateringer eller tillegg direkte fra Microsoft i løpet av gyldighetsperioden på 90 dager for disse begrensede rettighetene, er det Microsoft, ikke produsenten eller leverandøren, som gir disse begrensede rettighetene for oppdateringene eller tilleggene. Disse begrensede rettighetene dekker ikke problemer som du forårsaker, eller som kan oppstå når du ikke følger instruksjonene, eller som forårsakes av hendelser som er utenfor rimelig kontroll hos produsenten, leverandøren eller Microsoft. Disse begrensede rettighetene etableres når den første brukeren av ditt eksemplar av programvaren anskaffer dette eksemplaret, og de gjelder i 90 dager. Eventuell programvare med tillegg, oppdateringer eller utskiftninger som du mottar fra produsenten, leverandøren eller Microsoft i løpet av disse 90 dagene, dekkes også, men bare i resten av denne perioden eller i 30 dager, avhengig av hvilken periode som er lengst. Gyldighetsperioden for disse begrensede rettighetene blir ikke forlenget ved overføring av programvaren. Produsenten eller leverandøren og Microsoft gir ingen uttrykkelig begrensede rettigheter, garantier eller betingelser. PRODUSENTEN ELLER LEVERANDØREN OG MICROSOFT FRASKRIVER SEG ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, BLANT ANNET GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRENKELSE. HVIS LOKALE LOVER IKKE TILLATER FRASKRIVELSE AV UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, GJELDER EVENTUELLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER VILKÅR BARE I GYLDIGHETSPERIODEN FOR DISSE BEGRENSEDE RETTIGHETENE OG ER BEGRENSET SÅ LANGT DE LOKALE LOVENE TILLATER. Hvis lokale lover krever en lengre periode for begrensede rettigheter, på tross av denne avtalen, gjelder denne lengre perioden, men du kan bare benytte de beføyelsene som er beskrevet i denne avtalen.
Bare for Australia: Henvisninger til "Begrenset Garanti" er henvisninger til de begrensede rettighetene som produsenten eller leverandøren gir. Disse begrensede rettighetene blir gitt i tillegg til andre lovfestede rettigheter du kan ha, inkludert lovfestede rettigheter fastlagt i australsk forbrukerlovgivning. Våre varer blir levert med garantier som australsk forbrukerlovgivning ikke kan oppheve. Du har rett til omlevering eller refusjon ved betydelige mangler og kompensasjon for all annen tap eller skade som med rimelighet kan forutses. Du har også rett til å få varene reparert dersom varene ikke har akseptabel kvalitet, og feilen ikke utgjør en betydelig mangel. Varer som leveres inn til reparasjon, kan erstattes med renoverte varer av samme type i stedet for å bli erstattet. Renoverte deler kan brukes til å reparere varen. Når det gjelder ytterligere informasjon om disse begrensede rettighetene og krav om dekning av utgifter i forbindelse med de begrensede rettighetene (hvis det er relevant), kontakt produsenten eller leverandøren. Se kontaktopplysningene i emballasjen til systemet.
Hva om produsenten, leverandøren eller Microsoft krenker de begrensede rettighetene? HVIS PRODUSENTEN ELLER LEVERANDØREN KRENKER DE BEGRENSEDE RETTIGHETENE, VELGER PRODUSENTEN ELLER LEVERANDØREN ETTER EGET SKJØNN ENTEN Å (I) REPARERE ELLER BYTTE UT PROGRAMVAREN KOSTNADSFRITT, ELLER (II) AKSEPTERE RETUR AV PRODUKTET/PRODUKTENE FOR REFUSJON AV DET DU EVENTUELT BETALTE. PRODUSENTEN ELLER LEVERANDØREN (ELLER MICROSOFT HVIS DU ANSKAFFET DEM DIREKTE FRA MICROSOFT) KAN OGSÅ REPARERE ELLER BYTTE UT TILLEGG, OPPDATERINGER OG ERSTATNINGSPROGRAMVARE ELLER REFUNDERE BELØPET DU EVENTUELT BETALTE FOR DEM. DETTE ER DINE ENESTE BEFØYELSER VED KRENKELSE AV DISSE BEGRENSEDE RETTIGHETENE. Kontakt produsenten eller leverandøren for å undersøke hvordan du kan få service på programvaren i forbindelse med begrensede rettigheter. Du må levere kopi av kjøpsbevis og overholde alle reglene produsenten eller leverandøren har for retur, for å få refusjon. Hvis den fulgte med datamaskinen, må den opprinnelige Ekthetsgarantien inkludert produktnøkkelen fortsatt være festet til datamaskinen.
Hva om produsenten, leverandøren eller Microsoft krenker en del av denne avtalen? MED UNNTAK AV EVENTUELL REFUSJON DU MOTTAR FRA PRODUSENTEN, LEVERANDØREN ELLER MICROSOFT, KAN DU IKKE FÅ ANNEN SKADESERSTATNING, INKLUDERT ERSTATNING FOR DIREKTE SKADER, FØLGESKADER, TAP AV FORTJENESTE ELLER SPESIELLE, INDIREKTE ELLER TILFELDIGE SKADER. Utelukkelsen av skader og begrensninger i denne avtalen gjelder selv om reparasjon, utskifting eller refusjon for programvaren ikke gir full kompensasjon for eventuelle tap, eller hvis produsenten, leverandøren eller Microsoft visste om eller burde ha visst om muligheten for skadene. NOEN DELSTATER OG LAND TILLATER IKKE UTELUKKELSE AV ELLER BEGRENSNINGER AV TILFELDIGE SKADER, FØLGESKADER ELLER ANDRE SKADER, SÅ DET KAN HENDE DISSE BEGRENSNINGENE ELLER UTELUKKELSENE IKKE GJELDER FOR DEG. HVIS LOKALE LOVER GIR DEG RETT TIL Å FÅ DEKKET ANDRE SKADER FRA PRODUSENTEN, LEVERANDØREN ELLER MICROSOFT, SELV OM DENNE AVTALEN IKKE GIR EN SLIK RETT, KAN DU IKKE FÅ DEKKET MER ENN DU BETALTE FOR PROGRAMVAREN.