Microsoft Software License Terms for Office Consumer Subscriptions

TILLEGG TIL MICROSOFT-TJENESTEAVTALE

TJENESTER OG PROGRAMVARE I MICROSOFT OFFICE 365:

MICROSOFT OFFICE 365 HOME

MICROSOFT OFFICE 365 UNIVERSITY

MICROSOFT OFFICE 365 PERSONAL

Takk for at du valgte Microsoft Office 365 Consumer Subscription. Din bruk av tjenester og programvare i Office 365 Consumer Subscription reguleres av vilkårene og betingelsene i Microsoft-tjenesteavtalen du aksepterte da du registrerte en Microsoft-konto (tidligere kalt Windows Live ID), og vilkårene og betingelsene i dette Tillegget, som sammen med andre vilkår i webkoblinger i dette Tillegget utgjør en avtale mellom deg og Microsoft Corporation (eller, avhengig av hvor du bor, et av deres tilknyttede selskaper). En separat lisens kan bli presentert når du installerer eller bruker programvaren på en lisensiert enhet. Den separate lisensen gjelder ved eventuell konflikt med dette Tillegget. For enkelhets skyld har vi organisert dette Tillegget i to deler. Den første delen inneholder innledende vilkår. Deretter følger Tilleggsvilkår med flere detaljer. Du bør gå gjennom hele dette Tillegget inkludert eventuelle vilkår under koblinger, fordi alle vilkårene er viktige, og samlet utgjør de kontrakten som gjelder for deg. Du kan studere koblede vilkår ved å lime inn koblingen i nettleservinduet. Ved en eventuell konflikt mellom Microsoft-tjenesteavtalen og dette Tillegget, gjelder dette Tillegget for din bruk av en Office 365 Consumer Subscription.
VED Å AKSEPTERE DENNE AVTALEN ELLER VED Å BRUKE PROGRAMVAREN/TJENESTEN AKSEPTERER DU ALLE DISSE VILKÅRENE OG GIR SAMTYKKE TIL OVERFØRING AV VISSE TYPER INFORMASJON VED AKTIVERING OG I FORBINDELSE MED INTERNETT-BASERTE FUNKSJONER I PROGRAMVAREN/TJENESTEN. HVIS DU IKKE AKSEPTERER OG OVERHOLDER DISSE VILKÅRENE, KAN DU IKKE BRUKE TJENESTEN ELLER PROGRAMVAREN.
Hvordan kan jeg bruke programvaren som leveres som en del av tjenesten? Vi selger ikke programvaren vår eller ditt eksemplar av den – vi gir bare lisens. Lisensen betyr at vi gir deg rett til å installere og kjøre dette ene eksemplaret av programvaren på én lisensiert enhet (den første lisensierte enheten) til bruk for én person om gangen, men bare hvis du overholder alle vilkårene i dette Tillegget. Brukeren som eier Microsoft-kontoen som er knyttet til programvarelisensen for den første lisensierte enheten, er "lisensiert abonnent". Hvis du overholder alle vilkårene i dette Tillegget, kan du installere og kjøre ytterligere eksemplarer av programvaren på lisensierte enheter som angitt nedenfor:
Office 365 Home: På fem PCer/Mac-maskiner og fem nettbrett, for bruk bare av medlemmer av samme husstand som den lisensierte abonnenten.1
Office 365 University: På én PC/Mac eller ett nettbrett og én ekstra PC/Mac eller ett ekstra nettbrett, for bruk bare av den lisensierte abonnenten.2
Office 365 Personal: På én PC/Mac og ett nettbrett, for bruk bare av den lisensierte abonnenten.1
1 Se under Tilleggsvilkår når det gjelder kvalifikasjoner og krav som gjelder "Militærabonnement" og "Abonnement for Det kanadiske forsvaret".
2 Se under Tilleggsvilkår når det gjelder kvalifikasjoner og krav som gjelder "Godkjent utdanningsbruker".
Bare én person om gangen kan bruke programvaren på hver lisensierte datamaskin eller lisensierte. Tjenesten/programvaren kan ikke brukes i næringsvirksomhet, ideelle organisasjoner eller inntektsgivende virksomhet. Komponentene i programvaren er lisensiert som én enkelt enhet, og du kan ikke skille eller virtualisere komponentene og installere dem på ulike enheter. Bortsett fra det som er tillatt bruk beskrevet under "Ekstern tilgang" nedenfor, gjelder denne lisensen direkte bruk av programvaren bare via inndatamekanismene til den lisensierte enheten, for eksempel tastatur, mus eller berøringsskjerm. Den gir ikke tillatelse til å installere programvaren på en server eller for bruk via andre enheter som er koblet til serveren via et internt eller eksternt nettverk. Programvaren er heller ikke lisensiert for kommersielle vertstjenester. Du finner mer informasjon om scenarioer med flere brukere og virtualisering under Tilleggsvilkår.
Hvor lenge kan jeg bruke programvaren? Din rett til å bruke tjenesten/programvaren er begrenset til abonnementsperioden. Du kan ha mulighet til å forlenge abonnementet. Hvis du forlenger abonnementet, kan du fortsette å bruke tjenesten/programvaren til utløpet av den forlengede abonnementsperioden. Se skjermbildene for aktivering av programvare eller annet medfølgende materiale for nærmere opplysninger om abonnement. Når abonnementet utløper, slutter de fleste av funksjonene i tjenesten og programvaren å virke.
Kan jeg overdra eller overføre programvaren til en annen enhet eller bruker? Lisensoverføringer er ikke tillatt. Du kan overdra programvarelisensen til en annen enhet i samsvar med installasjons- og bruksrettighetene ovenfor. Når du overdrar programvarelisensen til en ny enhet, virker ikke programvaren på den forrige enheten.
Hvordan virker Internett-aktivering? Aktiveringen kobler bruken av tjenesten/programvaren til en bestemt enhet. Det kreves aktivering for hver lisensierte enhet som en programvarelisens er tilordnet til. Under aktivering kontakter programvaren Microsoft eller deres tilknyttede selskap automatisk for å bekrefte at lisensen er knyttet til den lisensierte enheten. Fordi hensikten med aktivering er å identifisere uautoriserte endringer i lisensierings- eller aktiveringsfunksjoner i programvaren og på andre måter hindre uautorisert bruk av programvaren, har du ikke rett til å bruke tjenesten og programvaren etter tiden som er tillatt for aktivering, og du kan ikke omgå aktiveringen. Hvis du ikke har oppgitt en produktnøkkel i løpet av tiden som er tillatt for aktivering, slutter de fleste av funksjonene i tjenesten og programvaren å virke.
Innhenter programvaren personopplysninger fra meg? Hvis du kobler enheten til Internett, kan noen funksjoner i tjenesten eller programvaren koble seg til datasystemer hos Microsoft eller tjenesteleverandøren for å sende eller motta informasjon. Du vil ikke nødvendigvis motta en egen melding når de kobles til. Hvis du velger å bruke en av disse funksjonene, aksepterer du å sende eller motta informasjon når du bruker funksjonen. Mange av disse funksjonene kan deaktiveres, eller du kan velge ikke å bruke dem.
Hvordan bruker vi informasjonen fra deg? Microsoft bruker informasjonen selskapet innhenter via tjeneste- og programvarefunksjonene, til å oppgradere eller rette tjenesten og programvaren og tilpasse brukeropplevelsen eller forbedre produktene og tjenestene våre på andre måter. Vi kan bruke informasjonen vi innhenter, til å identifisere deg og kontakte deg. I enkelte tilfeller deler vi den også med andre for å forbedre våre produkter og tjenester. For eksempel deler vi feilrapporter med aktuelle maskinvare- og programvareleverandører, slik at de kan bruke informasjonen til å forbedre måten produktene deres fungerer sammen med Microsofts produkter på. Du aksepterer at vi kan bruke og utlevere informasjon som beskrevet i vår Personvernerklæring.
TILLEGGSVILKÅR
 • 1. LISENSRETTIGHETER OG SCENARIOER MED FLERE BRUKERE
  • 1. Enhet. I denne avtalen betyr "enhet" et maskinvaresystem (fysisk eller virtuelt) med en lagringsenhet eller en mobil enhet som kan kjøre programvaren. En maskinvarepartisjon eller -komponent regnes som en enhet.
  • 2. Kombinerte eller delte tilkoblinger. Du kan ikke bruke maskinvare eller programvare til å multiplekse eller dele tilkoblinger eller på andre måter la flere brukere eller flere enheter få tilgang til eller bruke programvaren indirekte via den lisensierte datamaskinen.
  • 3. Bruk i et virtuelt miljø. Hvis du bruker virtualiseringsprogramvare, inkludert Client Hyper-V, til å opprette én eller flere virtuelle enheter på ett enkelt maskinelt datamaskinsystem, regnes hver virtuelle enhet og den fysiske enheten som en separat enhet i denne avtalen. Denne lisensen gir deg tillatelse til å installere bare ett eksemplar av programvaren til bruk på hver lisensierte enhet som er tillatt i rettighetene for installasjon og bruk ovenfor, uansett om enheten er fysisk eller virtuell. Hvis du vil virtualisere programvaren, må du skaffe separate eksemplarer av programvaren og en separat lisens for hvert eksemplar. Innhold som er beskyttet av teknologi for administrasjon av digitale rettigheter eller annen krypteringsteknologi for hele diskvolumer, kan være mindre sikkert i et virtualisert miljø.
  • 4. Ekstern tilgang. Den lisensierte abonnenten kan ha tilgang til og bruke programvaren som er installert på den lisensierte enheten eksternt fra en hvilken som helst annen enhet, så lenge programvaren som er installert på den lisensierte enheten, ikke blir brukt ikke-eksternt av en annen bruker samtidig. Som et unntak kan du gi andre tilgang til programvaren samtidig bare for å gi deg teknisk støtte.
 • 2. AKTIVERING
  • 1. Mer om hvordan aktiveringen virker. Under aktiveringen vil programvaren sende informasjon om programvaren og enheten til Microsoft. Denne informasjonen omfatter programvarens versjon, lisensversjon, språk og produktnøkkel, enhetens Internett-protokolladresse samt informasjon hentet fra enhetens maskinvarekonfigurasjon. For mer informasjon om aktivering, se denne siden. Hvis den lisensierte enheten er koblet til Internett, vil programvaren koble seg opp mot Microsoft automatisk for aktivering. Du kan også aktivere programvaren manuelt over Internett. Det kan påløpe avgift for bruk av Internett-tjenester hvis du gjør dette.
  • 2. Reaktivering. Enkelte endringer på enhetens komponenter eller i programvaren kan kreve at du aktiverer programvaren på nytt.
  • 3. Mislykket aktivering. Under aktivering på Internett mislykkes aktiveringen hvis det viser seg at lisensierings- eller aktiveringsfunksjonene i programvaren er forfalsket eller ikke har gyldig lisens. Programvaren varsler deg hvis det installerte eksemplaret av programvaren ikke har gyldig lisens. Dessuten får du påminnelser om å skaffe et riktig lisensiert eksemplar av programvaren.
  • 4. Oppdateringer og oppgraderinger. Du kan bare motta oppdateringer eller oppgraderinger for programvaren fra Microsoft eller autoriserte kilder. Visse oppgraderinger, støtte og andre tjenester kan bli tilbudt bare til brukere av Ekte Microsoft-programvare. Se howtotell.comfor informasjon om hvordan du identifiserer Ekte Microsoft-programvare.
 • 3. INTERNETT-BASERTE FUNKSJONER – PERSONVERN
  • Programvarefunksjonene nedenfor bruker Internett-protokoller som sender informasjon om enheten til Microsoft (eller deres leverandører eller tjenesteleverandører), for eksempel din IP-adresse, type operativsystem, nettleser og navn og versjon på programvaren du bruker, og språkkoden til enheten som du installerte Programvaren på. Microsoft bruker denne informasjonen til å gjøre Internett-baserte funksjoner tilgjengelige for deg i samsvar med Personvernerklæringen for Office 2013. Noen Internett-baserte funksjoner kan bli levert senere via Microsofts oppdateringstjeneste.
  • 1. Samtykke for Internett-baserte Tjenester. Programvarefunksjonene som er beskrevet nedenfor og i Personvernerklæringen for Office 2013, kobler til Microsoft-systemer eller tjenesteleverandørsystemer via Internett. I noen tilfeller vil du ikke motta noen separat melding ved tilkobling. I noen tilfeller kan du deaktivere disse funksjonene eller la være å bruke dem. Hvis du vil ha mer informasjon om disse funksjonene, se Personvernerklæringen for Office 2013. VED Å TA I BRUK DISSE FUNKSJONENE GIR DU DITT SAMTYKKE TIL Å OVERFØRE DENNE INFORMASJONEN. Microsoft bruker ikke denne informasjonen til å identifisere eller kontakte deg.
  • 2. Office Personalization Experience Program (OPEP). Du har mulighet til å delta i OPEP. Hvis du deltar, sender OPEP automatisk informasjon om maskinvaren og hvordan du bruker denne programvaren og tjenestene våre, til Microsoft. Vi innhenter denne informasjonen for å identifisere trender og bruksmønstre, slik at vi kan tilpasse din opplevelse og forbedre programvare og tjenester i Office. Vi kan bruke informasjonen vi innhenter, til å identifisere deg og kontakte deg. OPEP vil også jevnlig laste ned en liten fil til enheten din. Denne filen hjelper oss med å samle inn informasjon om problemer du har mens du bruker programvaren og tjenesten. Når den er tilgjengelig, kan også ny hjelpeinformasjon om programvarefeil lastes ned automatisk. Hvis du velger anbefalte innstillinger under første kjøring av programvaren, slår du på OPEP. Hvis du vil vite mer om OPEP, kan du se denne siden.
  • 3. Elektroniske funksjoner og elektronisk innhold. Funksjoner i tjenesten og programvaren kan hente elektronisk innhold fra Microsoft og gjøre det tilgjengelig for deg. Visse funksjoner kan også tillate deg å søke etter og få tilgang til elektronisk informasjon. Eksempler på disse funksjonene er utklipp, maler, elektronisk opplæring, elektronisk hjelp samt Outlook Weather på kalenderen. Hvis du lagrer en mal som er levert av Office.com, blir det sendt elektronisk informasjon til Microsoft, for eksempel informasjon som identifiserer malen, men dokumenter du oppretter med malen, blir ikke sendt. Denne informasjonen brukes til å gi deg innholdet du ber om og å forbedre tjenestene våre og programvaren vår. Du kan velge ikke å bruke disse elektroniske funksjonene og det elektroniske innholdet. Se Personvernerklæringen for Office 2013 under koblingen på slutten av denne avtalen for å få mer informasjon.
  • 4. Informasjonskapsler. Hvis du velger å bruke nettbaserte funksjoner i tjenesten/programvaren, for eksempel elektronisk hjelp og maler, kan det bli installert informasjonskapsler. Hvis du vil finne ut hvordan du kan blokkere, kontrollere og slette informasjonskapsler, kan du lese avsnittet om informasjonskapsler i Personvernerklæringen for Office 2013 under koblingen på slutten av denne avtalen.
  • 5. Roamingtjenesten for Office. Hvis du velger å logge på programvaren/tjenesten med Microsoft-kontoen din, kan du slå på Roamingtjenesten for Office. Når du slår på Roamingtjenesten for Office, sendes visse innstillinger (blant annet listen din over sist brukte dokumenter, den egendefinerte ordlisten din og de visuelle temaene dine) til Microsofts servere, der de lagres og lastes ned til enheten din neste gang du logger på tjenesten med Microsoft-kontoen din. Du finner mer informasjon om Roamingtjenesten for Office i Personvernerklæringen for Office 2013 under koblingen på slutten av denne avtalen.
  • 6. Office 2013 på Windows 8. Hvis du kjører programvaren på en Windows 8-enhet, du har aktivert programvarens elektroniske funksjoner og innhold, og du logger på Windows 8 med en Microsoft-konto, logges du automatisk på programvaren med den samme Microsoft-kontoen. Dermed kan du lagre og få tilgang til nettbaserte filer i OneDrive og benytte roamingtjenesten i Office uten å bli spurt om å oppgi brukernavn og passord for Microsoft-kontoen din på nytt. Du finner mer informasjon om å logge på tjenesten/programvaren med en Microsoft-konto og Roamingtjenesten for Office i Personvernerklæringen for Office 2013 under koblingen på slutten av denne avtalen.
  • 7. Digitale sertifikater. Programvaren bruker digitale sertifikater. Disse digitale sertifikatene bekrefter identiteten til Internett-brukere som sender informasjon som er kryptert med x.509-standarden. De kan også brukes til å signere filer og makroer digitalt for å verifisere integriteten og opprinnelsen til filinnhold. Programvaren henter sertifikater og oppdaterer tilbakekallingslister for sertifikater ved hjelp av Internett når de er tilgjengelige.
  • 8. Automatisk oppdatering. Programvare med Klikk for å kjøre-teknologi kan jevnlig kontrollere med Microsoft om det finnes oppdateringer og tillegg til programvaren. Hvis det finnes slike oppdateringer og tillegg, kan de bli lastet ned og installert på den lisensierte enheten automatisk.
  • 9. Bruk av informasjon. Microsoft kan bruke informasjonen fra enheten, feilrapporter og rapporter om skadelig programvare til å forbedre vår programvare og våre tjenester. Vi kan også dele slik informasjon med andre, for eksempel med leverandører av maskinvare og programvare. De kan bruke informasjonen til å forbedre måten produktene deres kjører sammen med Microsoft-programvare på.
  • 10. Misbruk av Internett-baserte tjenester. Du har ikke rett til å bruke disse tjenestene på en måte som kan skade dem eller forringe andres bruk av dem. Du har ikke rett til å bruke tjenestene til å forsøke å få uautorisert tilgang til tjenester, data, kontoer eller nettverk på noen måte.
  • 11. Information Rights Management. Programvaren inneholder en funksjon som gjør at du kan opprette innhold som ikke kan skrives ut, fremstilles eksemplarer fra eller sendes til andre uten din tillatelse. Det kan hende du må koble deg til Microsoft for å bruke denne funksjonen for første gang, og det kan hende du må koble deg til Microsoft igjen av og til for å oppdatere denne funksjonen. Du finner mer informasjon på denne siden. Du kan velge ikke å bruke denne funksjonen.
 • 4. YTTERLIGERE BEGRENSNINGER, KRAV OG/ELLER BRUKSRETTIGHETER FOR LISENS
  • 1. Office 365 Military Subscription. Du må være en "Godkjent militærbruker" for å abonnere på og bruke tjenesten/programvaren med "Militærabonnement". For å være en Godkjent militærbruker i USA, må du være en autorisert kunde i Armed Services Exchanges i samsvar med gjeldende føderale lover og forskrifter i USA.
  • 2. Abonnement for Det kanadiske forsvaret. Du må være en "Autorisert CANEX-kunde" for å abonnere på og bruke tjenesten/programvaren med "Abonnement for Det kanadiske forsvaret". For å være en Autorisert CANEX-kunde, må du være
   • tjenestegjørende i Det kanadiske forsvaret (CF) eller deres ektefelle,
   • medlem av Det kanadiske forsvarets reserveforsvar,
   • pensjonert medlem av Det kanadiske forsvaret eller sivilt ansatt i Det kanadiske forsvarsdepartementet (DND) som mottar en DND-pensjon,
   • fast ansatt på hel- eller deltid i Non-Public Fund (NPF – veldedig organisasjon i Det kanadiske forsvaret) eller DND eller/og deres ektefelle,
   • CANEX-konsesjonær (kun sjefsstillinger),
   • godkjent utenlandsk militærpersonell,
   • pensjonert NPF-ansatt som mottar en NPF-pensjon,
   • fulltidsansatt hos Alternative Service Delivery-kontraktører,
   • enke etter CF-personell som mottar en stønad i henhold til Child Family Services Act, Defence Services Pension Contribution Act, Pension Act eller War Veterans Allowance Act,
   • medlem av Canadian Corps of Commissionaires som er bosatt eller ansatt på en base/avdeling eller
   • medlem av Royal Canadian Mounted Police.
  • 3. Universitetsabonnement. Du må være en Godkjent bruker for undervisningsformål for å abonnere på og bruke "universitetsutgaven" av tjenesten og programvaren. Hvis du vil finne ut mer om universitetsabonnement, eller hvis du vil finne ut om du er en Godkjent bruker for undervisningsformål, kan du gå inn på denne siden eller kontakte det Microsoft-tilknyttede selskapet for landet ditt for å få mer informasjon.
  • 4. Ikke for videresalg. Abonnementskort merket "Ikke for videresalg" distribueres for begrensede formål. Du har ikke rett til å selge abonnementskort som er merket med "IFV" eller "Ikke for videresalg".
  • 5. Tredjepartsprogrammer. Programvaren kan omfatte tredjepartsprogrammer som Microsoft, ikke tredjeparten, lisensierer til deg under denne avtalen. Eventuelle merknader til tredjepartsprogrammer er inkludert bare til informasjonsformål.
  • 6. Skrifttypekomponenter. Mens programvaren kjører, kan du bruke skrifttypene til å vise og skrive ut innhold. Du kan laste ned skrifttypene midlertidig til en skriver eller annen utdataenhet for å skrive ut innhold, og du kan legge inn skrifttyper i innhold, men bare i den grad det er tillatt i innleggingsbegrensningene i skrifttypene.
  • 7. Medieelementer. Microsoft gir deg lisens til å kopiere, distribuere, fremføre og vise medieelementer (bilder, utklipp, animasjoner, lyder, musikk, videoklipp, maler og andre former for innhold) som er inkludert i tjenesten/programvaren, i prosjekter og dokumenter, bortsett fra at du ikke kan: (i) selge, lisensiere eller distribuere kopier av medieelementer separat eller som et produkt hvis den primære verdien av produktet er medieelementene; (ii) gi kundene dine rettigheter til å viderelisensiere eller videredistribuere medieelementene; (iii) lisensiere eller distribuere medieelementer for kommersielle formål når de viser til identifiserbare fysiske personer, myndigheter, logoer, varemerker eller symboler, eller bruke slike typer bilder på en måte som gir inntrykk av en anbefaling av eller en tilknytning til ditt produkt, din juridiske person eller din aktivitet; eller (iv) lage obskøne eller skandaløse verk ved hjelp av medieelementene. Andre medieelementer som er tilgjengelige på andre webområder via Office-funksjoner, reguleres av vilkårene på disse webområdene.
  • 8. Prøving og omgjøring. Deler av eller hele tjenesten/programvaren kan lisensieres på prøvebasis. Din rett til å bruke en prøvetjeneste/-programvare er begrenset til prøveperioden. Prøveversjonen av tjenesten/programvaren og lengden på prøveabonnementet oppgis når du aktiverer. Du kan ha mulighet til å gjøre om prøverettighetene dine til abonnement eller permanente rettigheter. Ved utløpet av prøveperioden vil du få alternativer for omgjøring. Hvis prøveperioden utløper uten omgjøring, vil de fleste funksjonene i prøvetjenesten/-programvaren slutte å virke.
 • 5. GEOGRAFISKE BEGRENSNINGER OG EKSPORTBEGRENSNINGER
  • Du kan aktivere tjenesten/programvaren bare i regionen der den ble kjøpt. Microsofts programvare og tjenester er underlagt eksport- og teknologilover i USAog andre jurisdiksjoner, og du godtar å etterleve alle slike gjeldende lover og regler som gjelder for programvaren og/eller tjenestene. Du trenger tillatelse fra myndighetene i USA for å overføre denne programvaren og disse tjenestene til myndigheter i land underlagt eksportforbud, eller til visse forbudte parter. (Se denne PDF-filen for mer informasjon.) I tillegg er betalte tjenester underlagt USAs eksportlover og -regler, som du må overholde. Disse lovene omfatter begrensninger i forhold til bestemmelsessteder, sluttbrukere og sluttbruk. Hvis du vil ha mer informasjon, se www.microsoft.com/exporting.
 • 6. STØTTE
 • 7. HELE AVTALEN
  • Dette Tillegget (sammen med vilkårene som følger med eventuelle programvaretillegg, oppdateringer og tjenester som Microsoft leverer, og som du bruker, og en eventuell separat lisens som kan bli presentert når du installerer og bruker programvaren på en lisensiert enhet), og vilkårene under webkoblingene som er oppgitt i dette Tillegget, utgjør hele avtalen for tjenesten og programvaren og alle slike tillegg, oppdateringer og tjenester (med mindre Microsoft leverer andre vilkår sammen med slike tillegg, oppdateringer eller tjenester). Du kan studere dette Tillegget etter at programvaren er begynt å kjøre, ved å gå til Hjelp-skjermbildet for programvaren og klikke på koblingen for Lisensvilkår for Microsoft-programvare. Du kan også lese vilkårene under hvilken som helst av koblingene i denne avtalen ved å skrive inn URLene i nettleseradressefeltet, og du aksepterer å gjøre dette. Du forstår at du ved å bruke denne tjenesten, godtar dette Tillegget og vilkårene under koblinger. Det finnes også informasjonskoblinger i denne avtalen. Koblingene som inneholder vilkår som er bindende for deg og oss, er: