Velg faktureringsland/område:
{"pmgControls":[ {"functionName":"DynamicMarket","params":"server|.pmgDynaMarket|#pmgSKUChooserCntry|off|PMGSKUMarketCk"}]}

Velg en plan

Prosjektledere
Prosjektledere
Teammedlemmer
Teammedlemmer
PMO/direktører
PMO/direktører

Project Pro for Office 365

Project Pro for Office 365

Project Professional

Project Professional

Project Standard

Project Standard

Project Lite

Project Lite

Project Online

Project Online

Project Server

Project Server

Skrivebordsklient med nettskyabonnement
Skrivebordsklient
Skrivebordsklient
Tilleggsmodul
Nettskyabonnement
Lokal server
{PP365Buy|price}
{PP365Buy|price}
bruker/måned
{PPBuy|price}
{PPBuy|price}
{"pmgControls":[{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll "},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#18df3eff-5327-7392-2137-642baf158dd2|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height1"}]}
{PSBuy|price}
{PSBuy|price}
{"pmgControls":[{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll "},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#18df3eff-5327-7392-2137-642baf158dd2|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height1"}]}
{ProLiteMonthSubAnn|price}
{ProLiteMonthSubAnn|price}
bruker/måned
Kjøp nå
{POBuy|price}
{POBuy|price}
bruker/måned
Kjøp nå
Prosjektplanlegging og kostnadsberegning
Prosjektplanlegging og kostnadsberegning
Inkludert
Inkludert
Inkludert
SharePoint-aktivitetssynkronisering
SharePoint-aktivitetssynkronisering
Inkludert
Inkludert
Lync-tilstedeværelse
Lync-tilstedeværelse
Inkludert
Inkludert
Inkludert
Inkludert
Inkludert
Project Server/Project Online-synkronisering
Project Server/Project Online-synkronisering
Inkludert
Inkludert
Klikk for å kjøre distribusjonen
Klikk for å kjøre distribusjonen
Inkludert
Versjonsoppgraderinger
Versjonsoppgraderinger
Inkludert
Inkludert
Send inn timelister
Send inn timelister
Inkludert
Inkludert
Inkludert
Administrer oppgaver
Administrer oppgaver
Inkludert
Inkludert
Inkludert
Dele dokumenter / samarbeid
Dele dokumenter / samarbeid
Inkludert
Inkludert
Inkludert
Behovsstyring
Behovsstyring
Inkludert
Inkludert
Porteføljevalg og optimalisering
Porteføljevalg og optimalisering
Inkludert
Inkludert
Ressursstyring
Ressursstyring
Inkludert
Inkludert
Inkludert
Inkludert
Rapportering og innsamlede firmaopplysninger
Rapportering og innsamlede firmaopplysninger
Inkludert
Inkludert
Inkludert
Inkludert
VisSkjul
Project Pro for Office 365
Skrivebordsklient med nettskyabonnement
{PP365Buy|price}
bruker/måned
Kjøp nå
Prosjektplanlegging og kostnadsberegning
Inkludert
SharePoint-aktivitetssynkronisering
Inkludert
Lync-tilstedeværelse
Inkludert
Project Server/Project Online-synkronisering
Inkludert
Klikk for å kjøre distribusjonen
Inkludert
Versjonsoppgraderinger
Inkludert
Send inn timelister
Administrer oppgaver
Dele dokumenter / samarbeid
Behovsstyring
Porteføljevalg og optimalisering
Ressursstyring
Inkludert
Rapportering og innsamlede firmaopplysninger
Inkludert
VisSkjul
Project Professional
Skrivebordsklient
{PPBuy|price}
Kjøp nå
{"pmgControls":[{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll "},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#18df3eff-5327-7392-2137-642baf158dd2|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height1"}]}
Prosjektplanlegging og kostnadsberegning
Inkludert
SharePoint-aktivitetssynkronisering
Inkludert
Lync-tilstedeværelse
Inkludert
Project Server/Project Online-synkronisering
Inkludert
Klikk for å kjøre distribusjonen
Versjonsoppgraderinger
Send inn timelister
Administrer oppgaver
Dele dokumenter / samarbeid
Behovsstyring
Porteføljevalg og optimalisering
Ressursstyring
Inkludert
Rapportering og innsamlede firmaopplysninger
Inkludert
VisSkjul
Project Standard
Skrivebordsklient
{PSBuy|price}
Kjøp nå
{"pmgControls":[{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll "},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#18df3eff-5327-7392-2137-642baf158dd2|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height1"}]}
Prosjektplanlegging og kostnadsberegning
Inkludert
SharePoint-aktivitetssynkronisering
Lync-tilstedeværelse
Project Server/Project Online-synkronisering
Klikk for å kjøre distribusjonen
Versjonsoppgraderinger
Send inn timelister
Administrer oppgaver
Dele dokumenter / samarbeid
Behovsstyring
Porteføljevalg og optimalisering
Ressursstyring
Rapportering og innsamlede firmaopplysninger
VisSkjul
Project Lite
Tilleggsmodul
{ProLiteMonthSubAnn|price}
bruker/måned
Kjøp nå
Prosjektplanlegging og kostnadsberegning
SharePoint-aktivitetssynkronisering
Lync-tilstedeværelse
Inkludert
Project Server/Project Online-synkronisering
Klikk for å kjøre distribusjonen
Versjonsoppgraderinger
Send inn timelister
Inkludert
Administrer oppgaver
Inkludert
Dele dokumenter / samarbeid
Inkludert
Behovsstyring
Porteføljevalg og optimalisering
Ressursstyring
Rapportering og innsamlede firmaopplysninger
VisSkjul
Project Online
Nettskyabonnement
{POBuy|price}

bruker/måned

Kjøp nå
Prosjektplanlegging og kostnadsberegning
SharePoint-aktivitetssynkronisering
Lync-tilstedeværelse
Inkludert
Project Server/Project Online-synkronisering
Klikk for å kjøre distribusjonen
Versjonsoppgraderinger
Inkludert
Send inn timelister
Inkludert
Administrer oppgaver
Inkludert
Dele dokumenter / samarbeid
Inkludert
Behovsstyring
Inkludert
Porteføljevalg og optimalisering
Inkludert
Ressursstyring
Inkludert
Rapportering og innsamlede firmaopplysninger
Inkludert
VisSkjul
Project Server
Prosjektplanlegging og kostnadsberegning
SharePoint-aktivitetssynkronisering
Lync-tilstedeværelse
Inkludert
Project Server/Project Online-synkronisering
Klikk for å kjøre distribusjonen
Versjonsoppgraderinger
Send inn timelister
Inkludert
Administrer oppgaver
Inkludert
Dele dokumenter / samarbeid
Inkludert
Behovsstyring
Inkludert
Porteføljevalg og optimalisering
Inkludert
Ressursstyring
Inkludert
Rapportering og innsamlede firmaopplysninger
Inkludert
Inkludert:
Inkludert
Inkludert:
Inkludert
{"pmgControls":[{"functionName":"HorizontalTab","params":"#pmgJS-HorizontalTab|.pmgJS-HTabBtn|.pmgJS-HTabCnt|pmgJS-HTabSelected|"},{"functionName":"PinnedNav","params":"#pmgPDN|#pmgPinnedNavStart|top|.pmgLinkHighLighted|true|#pmg-cmp-desktop|680|.pmg-pinned-end-point"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"}, {"functionName":"Accordion","params":".pmg-mobile-accordion-wrapper|.pmg-mobile-accordion-btn|.pmg-mobile-accordion-content|.pmg-mobile-accordion-showIcon|.pmg-mobile-accordion-hideIcon|.showHideAll|680"},{"functionName":"Accordion","params":".pmg-mobile-accordion-wrapper1|.pmg-mobile-accordion-btn1|.pmg-mobile-accordion-content1|.pmg-mobile-accordion-showIcon1|.pmg-mobile-accordion-hideIcon1|.showHideAll|680"},{"functionName":"CustomTooltip","params":""},{"functionName":"AddDynaCss","params":"#pmgHTabRow|pmg-subhead|1080"}]}