Velg faktureringsland/område:
{"pmgControls":[ {"functionName":"DynamicMarket","params":"server|.pmgDynaMarket|#pmgSKUChooserCntry|off|PMGSKUMarketCk"}]}

Velg en plan

Prosjektledere
Prosjektledere
Teammedlemmer
Teammedlemmer
Ledelsen og administrasjonskontoret for prosjektet
Ledelsen og administrasjonskontoret for prosjektet

Project for Office 365

Project for Office 365

Project Professional

Project Professional

Project Standard

Project Standard

Project Lite

Project Lite

Project Online

Project Online

Project Server

Project Server

Skrivebordsklient med nettskyabonnement
Skrivebordsklient
Skrivebordsklient
Tilleggsmodul
Nettskyabonnement
Lokal server
{PP365Buy|price}
{PP365Buy|price}
bruker/måned
{PP2016Buy|price}
{PP2016Buy|price}
{"pmgControls":[{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll "},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#18df3eff-5327-7392-2137-642baf158dd2|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height1"}]}
{PS2016Buy|price}
{PS2016Buy|price}
{"pmgControls":[{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll "},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#18df3eff-5327-7392-2137-642baf158dd2|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height1"}]}
{ProLiteMonthSubAnn|price}
{ProLiteMonthSubAnn|price}
bruker/måned
Kjøp nå
{POBuy|price}
{POBuy|price}
bruker/måned
Kjøp nå
Komplett installert Project-program
Komplett installert Project-program

Inkludert
På opptil fem PC-er

Inkludert
Bare på én PC

Inkludert
Bare én PC

Prosjektplanlegging og kostnadsberegning
Prosjektplanlegging og kostnadsberegning
Inkludert
Inkludert
Inkludert
Administrer oppgaver
Administrer oppgaver
Inkludert
Inkludert
Inkludert
Inkludert
Inkludert
Inkludert
Rapportering og forretningsintelligens
Rapportering og forretningsintelligens
Inkludert
Inkludert
Inkludert
Inkludert
Inkludert
Dele dokumenter
Dele dokumenter
Inkludert
Inkludert
Inkludert
Samarbeid med Skype for Business-tilstedeværelse
Samarbeid med Skype for Business-tilstedeværelse
Inkludert
Inkludert
Inkludert
Inkludert
Inkludert
Ressursstyring
Ressursstyring
Inkludert
Inkludert
Inkludert
Inkludert
SharePoint-aktivitetssynkronisering
SharePoint-aktivitetssynkronisering
Inkludert
Inkludert
Inkludert
Inkludert
Inkludert
Project Online- og Project Server-synkronisering
Project Online- og Project Server-synkronisering
Inkludert
Inkludert
Klikk for å kjøre-distribusjon
Klikk for å kjøre-distribusjon
Inkludert
Versjonsoppgraderinger
Versjonsoppgraderinger
Inkludert
Inkludert
Sende inn timelister
Sende inn timelister
Inkludert
Inkludert
Inkludert
Behovsstyring
Behovsstyring
Inkludert
Inkludert
Porteføljevalg og -optimalisering
Porteføljevalg og -optimalisering
Inkludert
Inkludert
VisSkjul
Project for Office 365
Skrivebordsklient med skyabonnement
{PP365Buy|price}
bruker/måned
Kjøp nå

Komplett installert Project-program

Inkludert
På opptil fem PC-er

Prosjektplanlegging og kostnadsberegning
Inkludert
Administrer oppgaver
Inkludert
Rapportering og forretningsintelligens
Inkludert
Dele dokumenter
Samarbeid med Skype for Business-tilstedeværelse
Inkludert
Ressursstyring
Inkludert
SharePoint-aktivitetssynkronisering
Inkludert
Project Online- og Project Server-synkronisering
Inkludert
Klikk for å kjøre-distribusjon
Inkludert
Versjonsoppgraderinger
Inkludert
Sende inn timelister
Behovsstyring
Porteføljevalg og -optimalisering
VisSkjul
Project Professional
Skrivebordsklient
{PP2016Buy|price}
Kjøp nå
{"pmgControls":[{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll "},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#18df3eff-5327-7392-2137-642baf158dd2|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height1"}]}

Komplett installert Project-program

Inkludert
Bare på én PC

Prosjektplanlegging og kostnadsberegning
Inkludert
Administrer oppgaver
Inkludert
Rapportering og forretningsintelligens
Inkludert
Dele dokumenter
Samarbeid med Skype for Business-tilstedeværelse
Inkludert
Ressursstyring
Inkludert
SharePoint-aktivitetssynkronisering
Inkludert
Project Online- og Project Server-synkronisering
Inkludert
Klikk for å kjøre-distribusjon
Versjonsoppgraderinger
Sende inn timelister
Behovsstyring
Porteføljevalg og -optimalisering
VisSkjul
Project Standard
Skrivebordsklient
{PS2016Buy|price}
Kjøp nå
{"pmgControls":[{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll "},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#18df3eff-5327-7392-2137-642baf158dd2|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height1"}]}
Komplett installert Project-program

Inkludert
Bare én PC

Prosjektplanlegging og kostnadsberegning
Inkludert
Administrer oppgaver
Inkludert
Rapportering og forretningsintelligens
Inkludert
Dele dokumenter
Samarbeid med Skype for Business-tilstedeværelse
Ressursstyring
SharePoint-aktivitetssynkronisering
Project Online- og Project Server-synkronisering
Klikk for å kjøre-distribusjon
Versjonsoppgraderinger
Sende inn timelister
Behovsstyring
Porteføljevalg og -optimalisering
VisSkjul
Project Lite
Tilleggsmodul
{ProLiteMonthSubAnn|price}
bruker/måned
Kjøp nå

Komplett installert Project-program

Prosjektplanlegging og kostnadsberegning
Administrer oppgaver
Inkludert
Rapportering og forretningsintelligens
Dele dokumenter
Inkludert
Samarbeid med Skype for Business-tilstedeværelse
Inkludert
Ressursstyring
SharePoint-aktivitetssynkronisering
Inkludert
Project Online- og Project Server-synkronisering
Klikk for å kjøre-distribusjon
Versjonsoppgraderinger
Sende inn timelister
Inkludert
Behovsstyring
Porteføljevalg og -optimalisering
VisSkjul
Project Online
Nettskyabonnement
{POBuy|price}

bruker/måned

Kjøp nå

Komplett installert Project-program

Prosjektplanlegging og kostnadsberegning
Administrer oppgaver
Inkludert
Rapportering og forretningsintelligens
Inkludert
Dele dokumenter
Inkludert
Samarbeid med Skype for Business-tilstedeværelse
Inkludert
Ressursstyring
Inkludert
SharePoint-aktivitetssynkronisering
Inkludert
Project Online- og Project Server-synkronisering
Klikk for å kjøre-distribusjon
Versjonsoppgraderinger
Inkludert
Sende inn timelister
Inkludert
Behovsstyring
Inkludert
Porteføljevalg og -optimalisering
Inkludert
VisSkjul
Project Server

Komplett installert Project-program

Prosjektplanlegging og kostnadsberegning
Administrer oppgaver
Inkludert
Rapportering og forretningsintelligens
Inkludert
Dele dokumenter
Inkludert
Samarbeid med Skype for Business-tilstedeværelse
Inkludert
Ressursstyring
Inkludert
SharePoint-aktivitetssynkronisering
Inkludert
Project Online- og Project Server-synkronisering
Klikk for å kjøre-distribusjon
Versjonsoppgraderinger
Sende inn timelister
Inkludert
Behovsstyring
Inkludert
Porteføljevalg og -optimalisering
Inkludert
Inkludert:
Inkludert
Inkludert:
Inkludert
{"pmgControls":[{"functionName":"HorizontalTab","params":"#pmgJS-HorizontalTab|.pmgJS-HTabBtn|.pmgJS-HTabCnt|pmgJS-HTabSelected|"},{"functionName":"PinnedNav","params":"#pmgPDN|#pmgPinnedNavStart|top|.pmgLinkHighLighted|true|#pmg-cmp-desktop|680|.pmg-pinned-end-point"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"}, {"functionName":"Accordion","params":".pmg-mobile-accordion-wrapper|.pmg-mobile-accordion-btn|.pmg-mobile-accordion-content|.pmg-mobile-accordion-showIcon|.pmg-mobile-accordion-hideIcon|.showHideAll|680"},{"functionName":"Accordion","params":".pmg-mobile-accordion-wrapper1|.pmg-mobile-accordion-btn1|.pmg-mobile-accordion-content1|.pmg-mobile-accordion-showIcon1|.pmg-mobile-accordion-hideIcon1|.showHideAll|680"},{"functionName":"CustomTooltip","params":""},{"functionName":"AddDynaCss","params":"#pmgHTabRow|pmg-subhead|1080"}]}