Project-logo

Project Server 2016

En fleksibel løsning for prosjektporteføljebehandling (PPM) samt daglig arbeid.

En svært skalerbar og fleksibel lokal løsning for prosjektporteføljebehandling

En bærbar datamaskin viser SharePoint-baserte funksjoner i Project Server

Fleksibel prosjektporteføljebehandling

Microsoft Server 2016 er en fleksibel lokal løsning for prosjektporteføljebehandling (PPM) samt daglig arbeid.

Tilgang hvor som helst

Project Server 2016, som en del av SharePoint 2016 (separat lisens), gjør det mulig for gruppemedlemmer, prosjektdeltakere og beslutningstakere å komme raskt i gang, prioritere prosjektporteføljeinvesteringer og levere den intenderte forretningsverdien fra nær sagt hvor som helst.

Funksjoner

Fleksibel lokal løsning

+

Bruk en smartere PPM-løsning

Kom raskere i gang med en velkjent opplevelse, som forbedrer deltakelsen og hjelper arbeidsgrupper å få mer gjort.

 • Bruk de nye, visuelle flisene i Project Web App, nettappen for tilgang til Project Server, for raskt å starte opp eller endre kapasiteten for prosjektporteføljebehandling.
 • Velg mellom forskjellige enheter og nettlesere – Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome med flere – for å vise, redigere, sende inn og samarbeide om prosjekter, porteføljer og daglig arbeid.

Iverksett tiltak

Samkjør formålet og innsatsen for å prioritere initiativer, velge optimale prosjektporteføljer og følge opp forretningsstrategien din.

 • Du kan på en effektiv måte evaluere ideer eller måle det strategiske bidraget til konkurrerende forespørsler for å bestemme retningen på og strømlinjeforme igangsettingen av prosjekter.
 • Opprett arbeidsflyter i Visio og SharePoint Designer for å standardisere prosjektenes fremgang eller avvisning, og for å forbedre styringen og kontrollen.
 • Send raskt en SharePoint-aktivitetsliste til et virksomhetsprosjekt i Project Web App.

Fleksibel prosjektporteføljebehandling

Iverksett tiltak, og hold deg oppdatert på flere steder og enheter enn noen gang før.

 • Se og handle ut fra oppgavene dine (både i jobbsammenheng og privat) på ett og samme sted.
 • Planlegg og håndter oppgaver på en effektiv måte ved hjelp av nye planleggingsfunksjoner.
 • Hold arbeidsgruppene organisert på ett sted – prosjektnettstedet deres – der de kan se prosjektsammendrag, dokumenter, oppgaver, nyhetsmeldinger og kalendere.

Effektiv håndtering av ressurser

Forenkle ressursadministreringen for å se hva arbeidsgruppene gjør, selv når de håndterer daglig arbeid eller ad-hoc-prosjekter i SharePoint.

 • Håndter prosjektene dine og det personalet ditt jobber med, på en bedre måte ved å registrere arbeidsgruppens ideer i SharePoint-aktivitetslister og evaluere dem i Project Web App.
 • Mål ressursutnyttelsen nøyaktig og styr ressurstilordningen bedre i samsvar med strategien din.
 • La informasjonen flyte fritt fra kalenderne til medlemmene i Exchange til Project Server 2016, slik at du kan forenkle planleggingen av prosjekter og oppdatering av status for aktiviteten samtidig som du letter oppgavefordelingen.

Utnytt nye måter å samarbeide og handle raskere på

Styrk det daglige samarbeidet med de sosiale opplevelsene i SharePoint, som fremmer diskusjoner, informasjonsdeling og arbeidsgruppens evne til å få arbeidet unnagjort.

 • Del og vedlikehold det arbeidsgruppene snakker om og jobber med, ved å følge personer, steder, tagger og dokumenter med nyhetsoppdateringer.
 • Utnytt søkekapasiteten i SharePoint for å utføre daglige arbeidsoppgaver og prosjekter på en mer effektiv måte, og finn frem til rett informasjon.
 • Utnytt kraftige sikkerhetsfunksjoner for å dele informasjon og samarbeide med betrodde partnere om prosjekter og daglige arbeidsoppgaver.
 • Skap synlighet med samarbeidsverktøy for å dele kalendere, tilstedeværelse og informasjon om kapasitet sømløst i hele organisasjonen.

Kommuniser sømløst

Kommuniser sømløst med nye måter å dele samtaler for å forbedre gruppearbeid generelt.

 • Før musepekeren over et navn i prosjektet for å se om vedkommende er tilgjengelig for en prat eller direktemeldinger med Lync.
 • Samarbeid raskt med arbeidsgruppen ved å dra og slippe medlemmene inn i et Lync-møte for gruppekonferanser, direktemeldinger, skjermdeling og deling av arbeidsområder.

Få bedre fleksibilitet og kontroll

Ta beslutninger basert på data ved å gi medlemmene i arbeidsgruppene og interessenter den informasjonen de trenger for å holde seg informert og være effektive.

 • Optimaliser utnyttelsen og planlegg fordelingen av organisasjonens ressursbehov ved bruk av ressurssenteret i Project Web App.
 • Bruk oppsummerende kontrollpaneler for å skape et grunnlag for innsikt og bedre avgjørelser.
 • Bruk Excel Services til raskt å utvinne og samle data i mange dimensjoner via selvbetjent tilgang.

Forenkle I T

Forenkle I T med en integrert administrasjonsopplevelse i SharePoint.

 • Bruk AD-synkronisering (AD = Active Directory) i Project Web App for å velge hvilken AD-gruppe som inneholder de arbeidsgruppene du ønsker å tildele prosjekter til.
 • Gi enkelt arbeidsgruppene dine og betrodde partnere riktig tilgangsnivå via en ny SharePoint-integrert sikkerhetsmodell i Project Web App.
 • Bruk industristandarder som ODATA (open data protocol) for datautvinning og innsamlede firmaopplysninger.

Rask innovasjon

Driv frem rask innovasjon med en fleksibel plattform for prosjektstyring og porteføljebehandling.

 • Bruk apper fra den nye SharePoint Store til å dekke unike forretningsbehov.
 • Utvikle og lever raskt programmer som kan hjelpe deg å spare tid på enkeltprosesser eller koble deg til egne programvaresystemer.
 • Utnytt integrerte erfaringer i Project Server, SharePoint, Exchange, Lync og Office for å hjelpe deg til raskt å handle og utnytte muligheter.
 • Foren forskjellige kategorier som ALM, NPD og IPM med en sammenkoblet og skalerbar plattform for prosjektstyring og porteføljebehandling.

Enkel administrasjon og styring

+

Kom i gang

Med Project kan organisasjonen raskt starte prosjekter, prioritere prosjektporteføljeinvesteringer og levere resultater med den tiltenkte forretningsverdien.

Active Directory-integrasjon

Administrer brukerlegitimasjon og -rettigheter.

PowerShell

Enkelt å bruke og kontrollere. Du legger til og fjerner brukere på noen minutter. Bruk PowerShell til å skrive egendefinerte skript og automatisere prosesser.

Styring

Opprett arbeidsflyter i Visio og SharePoint Designer uten koding, for å standardisere prosjektenes fremgang eller avvisning, og for å forbedre styringen og kontrollen.

Samarbeid og kommunikasjon

+

Samarbeid

Styrk arbeidsgruppens samarbeidsevne og gjør prosjektene mer vellykket med sosiale foretaksfunksjoner, enkel kommunikasjon med direktemeldinger, gruppenettsteder og andre brukervennlige samarbeidsmuligheter.

Tilgang uansett hvor du er

Vær produktiv på nær sagt en hvilken som helst enhet fra nesten hvor som helst.

Administrasjon på tvers av aktiviteter

+

Jobbadministrasjon

Enkelt administrere og samarbeide på arbeidet som en arbeidsgruppe uten å bruke samme struktur som i et prosjekt, men ha innsyn i arbeidet for planleggings- og rapporteringsformål.

Behovsstyring

Få innsikt i prosjekter, driftsaktiviteter og daglig arbeid. Effektiviser prosjektstarten og -fremdriften ved å ha god styring og kontroll.

Administrasjon av tid og oppgaver

Bruk en sentralisert og vanlig tilnærming til tidsrapportering og oppgavebehandling.

Ressursbehandling

Lever resultater med arbeidsstyrken i dag, og foreta fremtidsrettet planlegging for å behandle overskudd og underskudd på tvers av en planleggingsgrense.

Tidsplanstyring

Fullfør prosjektet i tide med kartlegging av rammeverk for gjennomføring og levering for å holde oversikt over fremdrift og styre endringer.

Programstyring

Lever de forventede fordelene ved det overordnede programmet i alle underliggende, pågående prosjekter, og dra i tillegg fordel av oppretting og utnytting av teknikker som gir et rammeverk for programstart og -valg.

Avansert porteføljebehandling

+

Økonomistyring

Ta i bruk prosesser for økonomistyring, og spor effektivt kostnader for å sikre levering innenfor budsjettet og at porteføljen realiserer de forventede fordelene.

Analyse og valg av portefølje

Foreta effektiv identifisering, valg og leveranse av prosjektporteføljer i samsvar med organisasjonens forretningsstrategi, og maksimerer avkastningen på investeringen.

Datadrevne beslutninger

+

Problem- og risikostyring

Forhindre, identifiser og reduser potensielle forretnings- eller prosjektrelaterte risikoer og problemer.

Rapportering og innsamlede firmaopplysninger

Samle inn, kategoriser, forstå og ta beslutninger vedrørende prosjektdata. Bruk innsamlede firmaopplysninger for å levere innsikt og støtte til beslutninger for foregripende styring av prosjekter, programmer og porteføljer.

Office 365

+

Utvidelsesmuligheter

Installer apper fra SharePoint Store for å dekke kundenes forretningsbehov, skrive egne programmer og integrere med bransjesystemer.

Kundestøtte

Planer for døgnåpen telefonstøtte for avanserte I T-spørsmål. Microsofts forumstøtte gir svar via Internett og formidler veiledningsressurser og kontakt med andre Project-kunder.

Økosystemet til partner for prosjektstyring og porteføljebehandling

Microsofts PPM-løsning støttes av hundrevis av Microsoft-partnere som har opparbeidet seg PPM-kompetanse, tatt relevante eksamener og utført tallrike distribusjoner i over 80 land. Når du trenger hjelp til vurdering, planlegging, distribusjon eller opplæring og er klar til å involvere profesjonelle tjenesteorganisasjoner, er det bare å kontakte en PPM-partner i din region.

Vanlige spørsmål

Vis alle

Project Online Premium er vår nye tjeneste for prosjektstyring og porteføljebehandling (PPM), som leveres gjennom Office 365. Project Server 2016 er PPM-produktet vårt for lokal installasjon.

Internet Explorer 10, Internet Explorer 9, Internet Explorer 8, FireFox 10, Safari 5 og Google Chrome 17.

Nei, Project Server 2016 inkluderer ikke SharePoint Server 2016. Du må imidlertid installere SharePoint 2016 før du installerer Project Server 2016. Videre informasjon om krav til maskin- og programvare finnes på TechNet.

Project Server 2016 kan ikke eksistere sammen med tidligere versjoner av Project Server. Mer informasjon om planlegging av oppgradering og overføring er tilgjengelig på TechNet.

Du kan få kontakt med oss via Project-forumene.

Mange ressurser er tilgjengelige på nettet (men er kanskje ikke tilgjengelig på ditt språk):
Generell informasjon
Kom i gang med Project Online Premium
IT-fagfolk (TechNet)
Utviklere (MSDN)
Blogg

Du får tilgang til PWA via Project Online Premium eller Project Online Premium med Project Online Professional. Hvis du har Project Server 2016, kan du også få tilgang til PWA med Project Professional 2016 når du er koblet til Project Server 2016 eller en klientadgangslisens (CAL).

Finn ut mer

Innhold er kanskje ikke tilgjengelig på alle språk.

En mann sitter på et kontor og leser kundehistorier om hvordan organisasjoner bruker Project.

Kundehistorier

Les suksesshistorier om Project Server fra bedriftskunder som bruker de nyeste PPM-løsningene våre lokalt for å levere god forretningsverdi.

Project-logo, lær om installasjon og konfigurasjon av Project Server

Gå gjennom installasjonsprosessen

Lær hovedtrinnene i installasjon og konfigurasjon av Project Server 2016 i denne kortfattede oversikten over installasjonen og distribusjonen.

SharePoint-logo, lær om hvordan SharePoint-oppgavelister kan kobles til Project Web App

SharePoint-tilkobling

Hjelp gruppene dine med å organisere seg og prioritere oppgaver ved å koble SharePoint-oppgavelister til Project Web App.

Microsoft Surface-nettbrett som viser Nytt prosjekt-vindu i Project Online Professional.

Microsoft PPM-partnere

PPM-partnere har dokumentert ekspertise i implementering og utvidelse av Project. Få kontakt med en deltakende partner som kan hjelpe deg med å bedømme behovene dine og implementere en løsning som passer behovene i virksomheten din.

Prøv nå med en partner