Waar vindt u de Office 2010-productcode

De licentieaanduiding geeft aan welke licentiebepalingen voor u gelden. U vindt de licentieaanduiding bij de productcode, bij de productnaam op het Certificate of Authenticity (Certificaat van Echtheid) of op de downloadpagina als u de productcode online hebt ontvangen.
  • Als uw aanduiding FPP is, gelden voor u de licentiebepalingen van de detailhandel die bij de software zijn geleverd.
  • Als uw aanduiding OEM is, gelden voor u de OEM-licentiebepalingen die bij de software zijn geleverd.
  • Als u een Productcodekaart hebt gekocht, gelden voor u de productcodekaartbepalingen die bij de software zijn geleverd.
Aan de hand van de onderstaande voorbeelden en informatie kunt u de licentieaanduiding vinden. De licentieaanduidingen in onderstaande voorbeelden dienen alleen ter informatie.

Verpakt product

Productcode bevindt zich in het dvd-doosje
Traditionele schijf: als u een volledige pakketversie via Microsoft, een winkel, een leverancier of een webwinkel hebt aangeschaft en de softwareschijf is geleverd in een verpakking met krimpfolie, is de productcode in de verpakking vermeld op een etiket op een kaart tegenover het hoesje links op het dvd-doosje.
Traditionele schijf: als u een volledige pakketversie via Microsoft, een winkel, een leverancier of een webwinkel hebt aangeschaft en de softwareschijf is geleverd in een verpakking met krimpfolie, vindt u de productcode in de verpakking op een etiket op een kaart links in het dvd-doosje.
Productcode bevindt zich in het dvd-doosje
Productcodekaart: als u een productcodekaart via Microsoft, een winkel, een leverancier of een webwinkel hebt aangeschaft, vindt u de productcode in de verpakking op een etiket links in het doosje.
Productcodekaart: als u een productcodekaart via Microsoft, een winkel, een leverancier of een webwinkel hebt aangeschaft, is de productcode in de verpakking vermeld op een label links in het doosje.
In de volgende voorbeelden wordt met de pijl aangegeven waar de licentieaanduiding voor de Engelse, Franse en Japanse versie zich bevindt. De licentieaanduiding voor de overige talen bevindt zich op dezelfde locatie.
Productcode voor de Engelse versie
Productcode voor de Engelse versie
Productcode voor de Franse versie
Productcode voor de Franse versie
Productcode voor de Japanse versie
Productcode voor de Japanse versie

Gedownloade software

Als u de software online bij Microsoft hebt aangeschaft en de software naar de computer hebt gedownload (u ontvangt dan geen schijf met de software), vindt u de drieletterige licentieaanduiding bij de productcode van 25 tekens op de orderbevestigingspagina voor de download. In het volgende voorbeeld wordt aangegeven waar de licentieaanduiding voor de Engelse versie zich bevindt. De licentieaanduiding voor de overige talen bevindt zich op dezelfde locatie.
Gedownloade software
Productcode voor de Engelse versie

Vooraf geïnstalleerde pc

Als u een pc hebt aangeschaft waarbij de software is inbegrepen in de prijs, vindt u de licentieaanduiding bij de productcode van 25 tekens. De locatie van de productcode van 25 tekens is afhankelijk van het licentietype. Aan de hand van de volgende afbeeldingen kunt u de productcode en de licentieaanduiding vinden.
OEM: u vindt de licentieaanduiding:
1. Op het Certificate of Authenticity (Certificaat van echtheid; OEM-software)
Certificate of Authenticity (Certificaat van echtheid; OEM-software)
2. Door in de software op Bestand en Help te klikken. Vervolgens wordt een OEM-aanduiding in de product-id weergegeven.
Productcode voor de Engelse versie
Productcode voor de Engelse versie
PIPC: als u zich in Japan bevindt en de software op een schijf is geleverd in de verpakking van de pc, bevinden de productcode en de licentieaanduiding zich in de documentatie bij de software in de verpakking.
Productcode voor de Japanse versie
Productcode voor de Japanse versie
{"pmgControls": [{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"}]}