Exchange

Veelgestelde vragen over Exchange-licenties

Hier vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over Exchange-licenties.

Overstappen tussen Exchange Server-versies

WeergevenVerbergen
Heb ik recht op de Outlook-client wanneer ik Exchange Server 2016- of Exchange Server 2013-licenties koop?
Nee, de Outlook-clientlicentie maakt geen deel meer uit van Exchange-CAL’s na Exchange Server 2003 en moet apart worden aangeschaft voor Exchange Server 2016 of Exchange Server 2013. De Standard CAL voor Exchange Server 2013 biedt het recht op toegang tot e-mail, agenda, contactpersonen en taken via Outlook Web App (OWA) of op een mobiel apparaat via Exchange ActiveSync.
WeergevenVerbergen
Ik gebruik momenteel postvakbeheer in Exchange Server 2003 of beheerde mappen in Exchange Server 2007. Hoe krijg ik licenties voor vergelijkbare functionaliteit in Exchange Server 2016 of Exchange Server 2013?
Deze functies vallen onder de noemer 'Bewaarbeleid' in Exchange Server 2016 en Exchange Server 2013 en bieden nu extra flexibiliteit doordat beleid niet alleen kan worden toegepast op mappen, maar ook op afzonderlijke e-mails. Een uitleg van hoe deze functies zich hebben ontwikkeld in verschillende versies:
 • Exchange Server 2003: Standard CAL omvatte postvakbeheer.
 • Exchange Server 2007: Standard CAL omvatte beheerde standaardmappen en Enterprise CAL omvatte beheerde aangepaste mappen.
 • Exchange Server 2010: Standard CAL omvatte verbeterde functies voor beheerde standaardmappen en Enterprise CAL omvatte verbeterde functies voor beheerde aangepaste mappen.
 • Exchange Server 2013: zowel de Standard CAL als de Enterprise CAL omvat nu bewaarbeleid.
 • Exchange Server 2016: zowel de Standard CAL als de Enterprise CAL omvat nu bewaarbeleid.
 • Exchange Online: Standard CAL omvat standaard bewaarbeleid en Enterprise CAL omvat aangepast bewaarbeleid.
WeergevenVerbergen
Ik gebruikte databasebeschikbaarheidsgroepen in Exchange Server 2010 voor een hoge beschikbaarheid van de postvakserver. Wat zijn mijn opties voor een hoge beschikbaarheid in Exchange Server 2016 en Exchange Server 2013?
Exchange Server 2016 en Exchange Server 2013 blijven gebruikmaken van databasebeschikbaarheidsgroepen, een verzameling postvakservers die continue replicatie gebruiken om databasekopieën bij te werken, communiceren om fouten te beheren en automatische failover kunnen bieden om te herstellen van uiteenlopende problemen die invloed kunnen hebben op de individuele onderdelen, databases, servers en datacenters. Exchange Server 2016 en Exchange Server 2013 bieden ook beheerde beschikbaarheid: interne controle en herstelfuncties die nauw zijn geïntegreerd om storingen te voorkomen, services proactief te herstellen, server-failovers automatisch in gang te zetten of beheerders te waarschuwen wanneer ze actie moeten ondernemen. De focus ligt op het controleren en beheren van de ervaring van de eindgebruikers in plaats van enkel de bedrijfstijd van de server en van onderdelen om er zo voor te zorgen dat de service voortdurend beschikbaar is. Raadpleeg voor meer informatie Vereisten voor Exchange Server 2013.

Serverprijzen en licenties

WeergevenVerbergen
Is voor de Enterprise CAL Enterprise Server vereist of omgekeerd?
Nee. Zowel de Standard CAL als de Enterprise CAL kan worden gebruikt met elke serverversie.
WeergevenVerbergen
Wat zijn de gevolgen voor licenties als ik ervoor kies Exchange Server 2016 of Exchange Server 2013 uit te voeren op een virtuele machine in plaats van rechtstreeks op een fysieke server?
Er is één serverlicentie vereist voor elk actief exemplaar van Exchange Server 2016 of Exchange Server 2013, ongeacht of dit is geïnstalleerd op een fysieke computer of een virtuele machine. Meer informatie over ondersteuning van virtualisatie.
WeergevenVerbergen
Komt er een External Connector-licentie voor Exchange Server 2016 en Exchange Server 2013 voor bedrijven die e-mail willen bieden aan niet-werknemers, zoals oud-werknemers of gepensioneerden (met andere woorden voor 'externe gebruikers')?
Nee. Externe gebruikers hebben geen CAL nodig voor toegang tot Exchange Server 2016 of Exchange Server 2013. Toegangsrechten voor standaard Exchange-functionaliteit door externe gebruikers maken nu deel uit van de Exchange Server 2016- of Exchange Server 2013-licentie zelf.
WeergevenVerbergen
Als meerdere gebruikers dezelfde desktopcomputer delen, hebben ze dan elk een Enterprise CAL voor Exchange nodig?
Klanten kunnen nog steeds Exchange Server 2016- en Exchange Server 2013-licenties met CAL’s per gebruiker of per apparaat kopen. Als meerdere gebruikers een desktopcomputer delen en niet individueel toegang hebben tot de Exchange-server vanaf andere locaties, zoals hun pc thuis, kunnen ze één apparaat-CAL delen.
WeergevenVerbergen
Zijn er een licentievereisten voor Exchange Server 2016 of Exchange Server 2013 of CAL's?
WeergevenVerbergen
Kan een klant bepaalde functies, zoals In-place archief of Unified Messaging, los van de Enterprise CAL aanschaffen?
Klanten kunnen de functies In-place archief en In-place bewaring krijgen via Exchange Online Archiving voor Exchange Server en ze kunnen geavanceerde beveiliging krijgen via Exchange Online Protection. Alle andere premium-functies zijn alleen beschikbaar in de Enterprise CAL- of E-CAL-suite.
WeergevenVerbergen
Maken services nog steeds deel uit van de Enterprise CAL?
Ja. Klanten betalen jaarlijks voor abonnementen op Exchange Online Protection om hun gebruikers te beschermen tegen virussen en spam, en voor preventie van gegevensverlies (DLP) in Exchange Online (gezamenlijk 'services' genoemd). Klanten kunnen er ook voor kiezen de Exchange Enterprise CAL zonder services te kopen als ze geen DLP of antivirus- en antispambeveiliging nodig hebben.
WeergevenVerbergen
Kan ik de Enterprise CAL zonder services aanschaffen?
Als de Exchange Enterprise CAL is gekocht als een Open-licentie, is deze beschikbaar met of zonder services. Bij aanschaf als een Select-licentie hebben klanten twee opties. Ze kunnen de licentie (alleen L) kopen en krijgen de CAL zonder Software Assurance of services. Als ze Software Assurance (L en SA) willen, moeten ze ook de services kopen.

Prijzen en licenties voor Exchange Online

WeergevenVerbergen
Hoe wordt Exchange Online in licentie gegeven?
Exchange Online wordt in licentie gegeven via een abonnementsmodel, waarbij elke gebruiker een licentie voor een gebruikersabonnement nodig heeft. Er zijn drie soorten abonnementen beschikbaar: Exchange Online Kiosk, Exchange Online Abonnement 1 en Exchange Online Abonnement 2. Deze abonnementen kunnen los worden gekocht of als onderdeel van een Office 365-abonnement dat SharePoint Online, Skype voor Bedrijven Online en Office ProPlus omvat.
WeergevenVerbergen
Waar vind ik gedetailleerde informatie over de verschillende soorten abonnementen voor Exchange Online?
Als u de verschillende abonnementen wilt vergelijken, raadpleegt u Exchange Online-abonnementen vergelijken. Of raadpleeg voor uitgebreidere informatie de Servicebeschrijving van Exchange Online.
WeergevenVerbergen
Zijn voor vergaderruimten abonnementen vereist? Is er een limiet voor het aantal abonnementen?
Nee. Resourcepostvakken, met inbegrip van postvakken voor vergaderruimten en apparatuur, zijn speciale soorten postvakken die gratis worden aangeboden als onderdeel van Exchange Online. Er is geen limiet voor het aantal abonnementen voor vergaderruimten.
WeergevenVerbergen
Zijn voor gedeelde postvakken abonnementen vereist?
Nee. Gedeelde postvakken hebben geen aanmeldingsreferenties, zodat ze alleen toegankelijk zijn voor gelicentieerde gebruikers die gemachtigde toegang hebben (volledige machtiging voor het postvak, verzenden als of verzenden namens). Gebruikers van Exchange Online Kiosk hebben geen gemachtigde toegang, zodat zij geen toegang hebben tot gedeelde postvakken.

Gedeelde postvakken hebben een kleiner quotum dan normale postvakken (10 GB) en omvatten geen persoonlijk archief of mogelijkheden voor juridische bewaring. Als u deze functies nodig hebt, kunt u Exchange Online Abonnement 1 of Abonnement 2 kopen en toewijzen aan het gedeelde postvak.

Er is geen limiet voor het aantal gedeelde postvakken.
WeergevenVerbergen
Kan ik het In-place archief inschakelen voor een gedeeld postvak?
U moet Exchange Online Abonnement 1 plus Exchange Online Archiving of Exchange Online Abonnement 2 toewijzen aan het gedeelde postvak om een In-place archief te kunnen inschakelen. Een gedeeld postvak kan niet worden gebruikt voor het archiveren van e-mail voor een organisatie, met uitzondering van berichten die zijn verzonden vanuit het gedeelde postvak of die zijn ontvangen door het gedeelde postvak.

Een In-place archief kan alleen worden gebruikt voor het archiveren van e-mail voor één gebruiker of entiteit waarvoor een licentie is toegepast. Het is niet toegestaan een In-place archief te gebruiken voor het opslaan van e-mail van meerdere gebruikers of entiteiten. IT-beheerders kunnen bijvoorbeeld geen gedeelde postvakken maken en gebruikers een gedeeld postvak (via CC of een transportregel) laten kopiëren met het uitdrukkelijke doel van archivering.
WeergevenVerbergen
Kan ik In-place bewaring inschakelen voor een gedeeld postvak?
U moet Exchange Online Abonnement 2 toewijzen aan het gedeelde postvak om hiervoor In-place bewaring te kunnen gebruiken.
WeergevenVerbergen
Zijn voor postvakken die worden gebruikt om e-mail te verzenden via SMTP (zoals postvakken die worden gebruikt voor Line-Of-Business-toepassingen en on-premises apparaten) abonnementen vereist?
Ja, voor deze postvakken zijn abonnementen vereist. Het abonnementstype kan Exchange Online Kiosk of Exchange Online Abonnement 1 of Abonnement 2 zijn.
WeergevenVerbergen
Zijn voor postvakken voor detectiezoekopdrachten (die worden gebruikt om resultaten van zoekopdrachten in meerdere postvakken op te slaan) abonnementen vereist?
Nee. Zie Een postvak voor een detectiezoekopdracht maken om zoekresultaten op te slaan voor meer informatie over deze postvakken.
WeergevenVerbergen
Wat zijn de licentievereisten voor postvakken voor openbare mappen in Exchange Online?
Postvakken voor openbare mappen zijn beschikbaar in Exchange Online Abonnement 1 en Abonnement 2. Ze zijn niet beschikbaar voor gebruikers van Exchange Online Kiosk.
WeergevenVerbergen
Kan ik logboekopname of transportregels gebruiken om berichten te kopiëren naar een Exchange Online-postvak met als doel archivering?
Nee. Het gebruik van logboekopname, transportregels of regels voor automatisch doorsturen om berichten naar een Exchange Online-postvak te kopiëren voor dubbele bezorging is niet toegestaan. Als u berichten wilt bewaren, moet u In-place bewaring gebruiken voor gebruikersinhoud of de berichten opslaan in een extern logboek.
WeergevenVerbergen
Is er een limiet voor de periode die berichten worden bewaard in het primaire postvak of het archief?
Er gelden geen beperkingen voor de duur van het bewaarbeleid. U kunt de duur instellen op basis van de behoeften van uw bedrijf.
WeergevenVerbergen
Wat is de betekenis van 'onbeperkte opslag' in Exchange Online Abonnement 2?
De functie In-place archief in Exchange Online Abonnement 2 biedt onbeperkte opslag van e-mailgegevens voor één gebruiker. Het standaardquotum van het In-place archief is groot genoeg voor een redelijk gebruik, met inbegrip van het importeren van de oude e-mail van één gebruiker. In het onwaarschijnlijke geval dat een gebruiker dit quotum bereikt, is een telefoontje naar de ondersteuning van Office 365 vereist. Voor meer informatie over archiveren raadpleegt u de Servicebeschrijving van Exchange Online.
WeergevenVerbergen
Gelden er kosten voor Historical Data Load (HDL) in het In-place archief?
Microsoft biedt de mogelijkheid om PST-bestanden vast te leggen voor selfservice bulksgewijs laden van historische gegevens in het In-place archief. Eindgebruikers of beheerders kunnen Outlook ook gebruiken om items uit de PST-bestanden in het In-place archief te importeren. Als u uw migratie naar Office 365 nog aan het plannen bent, kunt u daarnaast de PST-inhoud importeren in on-premises postvakken voordat de postvakken naar Exchange Online worden verplaatst. Er zijn geen extra kosten verbonden aan een van deze methoden om historische gegevens te laden.
WeergevenVerbergen
Wat zijn mijn opties als een gebruiker mijn bedrijf verlaat en ik een kopie van de gegevens in zijn of haar postvak en In-place archief wil bewaren?
U hebt verschillende opties:
 • U kunt de gegevens van die gebruiker exporteren naar een PST-bestand en dit on-premises opslaan.
 • U kunt de gegevens in het postvak van die gebruiker behouden door In-place bewaring in te stellen voor die gebruiker en het postvak als inactief te markeren zoals hier wordt beschreven. U hoeft geen gebruikersabonnementslicentie voor het niet-actieve postvak te houden.
 • Als u een hybride implementatie van Exchange Server en Exchange Online hebt, kunt u het postvak weer on-premises migreren. Meer informatie over hybride implementaties vindt u hier.
WeergevenVerbergen
Welke functies zijn niet beschikbaar voor gebruikers van Exchange Online Kiosk?
Exchange Online Kiosk is bedoeld voor gebruikers die minder berichtfuncties nodig hebben omdat ze geen eigen computer hebben. Het abonnement biedt 2 GB postvakruimte per gebruiker en webtoegang via Outlook Web App. Bepaalde functies zijn uitgeschakeld voor Kiosk-gebruikers, waaronder regels voor Postvak IN, postvakken voor openbare mappen, teampostvakken, gedeelde postvakken en gemachtigde toegang tot andere postvakken. Raadpleeg de Servicebeschrijving van Exchange Online voor meer informatie.
WeergevenVerbergen
Bieden abonnementen voor Kiosk-gebruikers functies zoals In-place eDiscovery en aangepast bewaarbeleid?
Ja, alle Exchange Online-abonnementen, met inbegrip van Exchange Online Kiosk, ondersteunen functies voor de hele organisatie, zoals In-place eDiscovery, logboekopname, aangepast bewaarbeleid en uitstekende antispam- en antimalwarefilters via Exchange Online Protection.
WeergevenVerbergen
Hebben Kiosk-gebruikers andere geografische redundantie en serviceovereenkomsten (SLA) voor beschikbaarheid dan andere soorten abonnementen?
Gebruikers met Kiosk-postvakken worden beschermd door dezelfde SLA voor beschikbaarheid en geografische redundantie als andere Exchange Online-postvakken.
WeergevenVerbergen
Kan ik In-place bewaring inschakelen voor een Kiosk-postvak?
Als u In-place bewaring wilt inschakelen voor een Kiosk-postvak, moet u een upgrade uitvoeren naar Exchange Online Abonnement 2 of de invoegtoepassing Exchange Online Archiving voor Exchange Online kopen.
WeergevenVerbergen
Kunnen klanten gebruikersabonnementen voor Skype voor Bedrijven Online kopen om chatfuncties en aanwezigheidsgegevens te gebruiken in Outlook Web App voor Kiosk-gebruikers?
Nee. Wanneer een Kiosk-abonnement is toegewezen aan een gebruiker, is integratie van chat en aanwezigheidsgegevens in Outlook Web App uitgeschakeld, zelfs als de gebruiker een abonnement op Skype voor Bedrijven Online heeft. Omdat de toegang van Exchange Web Services tot Kiosk-postvakken is geblokkeerd, worden aanwezigheidsgegevens op basis van de agenda in Skype voor Bedrijven niet bijgewerkt voor Kiosk-werknemers en worden afwezigheidsberichten niet weergegeven. Aan gebruikers die deze mogelijkheden nodig hebben, moet Exchange Online Abonnement 1 worden toegewezen.
WeergevenVerbergen
Kan ik een gebruiker opwaarderen van Exchange Online Abonnement 1 naar Exchange Online Abonnement 2?
Ja. In de Microsoft Online Services-portal kunt u aan de gebruiker een nieuw abonnement toewijzen en het oude abonnement verwijderen. Hiermee worden de mogelijkheden van de gebruiker in Exchange Online automatisch bijgewerkt. De procedure voor de aankoop van nieuwe abonnementen en het annuleren van oude verschilt. Raadpleeg uw specifieke gebruiksrechtovereenkomst voor meer informatie.
WeergevenVerbergen
Kan ik een gebruiker downgraden van Exchange Online Abonnement 2 naar Exchange Online Abonnement 1?
Ja. In de Microsoft Online Services-portal kunt u aan de gebruiker een nieuw abonnement toewijzen en het oude abonnement verwijderen. Hiermee worden de mogelijkheden van de gebruiker in Exchange Online automatisch bijgewerkt. Voor een vloeiende overgang moet u een eventuele In-place bewaring uit het postvak van de gebruiker verwijderen voordat u het nieuwe abonnement toewijst. De downgrade werkt als volgt:
 • Postvakgegevens: alle gegevens in het postvak en het archief van de gebruiker worden bewaard. Als het primaire postvak plus het archief van de gebruiker in totaal meer dan 50 GB aan gegevens bevatten, lukt de conversie, maar zal het postvak pas aan de licentievoorwaarden voldoen nadat de overtollige gegevens door de gebruiker zijn verwijderd.
 • In-place bewaring: als In-place bewaring is ingeschakeld voor het postvak, blijft dit van kracht. Het postvak voldoet echter pas weer aan de licentievoorwaarden nadat In-place bewaring is uitgeschakeld. Als u Directory-synchronisatie gebruikt, kunt u In-place bewaring uitschakelen door het Active Directory-object van de gebruiker bij te werken. Zo niet, dan moet u de ondersteuning bellen om dit te doen.
 • Gehoste voicemail: deze functie wordt automatisch uitgeschakeld voor de gebruiker als onderdeel van de overgang.
De procedure voor de aankoop van nieuwe abonnementen en het annuleren van oude verschilt. Raadpleeg uw specifieke gebruiksrechtovereenkomst voor meer informatie.
WeergevenVerbergen
Kan ik een gebruiker downgraden van Exchange Online Abonnement 1 naar Exchange Online Kiosk?
Ja. In de Microsoft Online Services-portal kunt u aan de gebruiker een nieuw abonnement toewijzen en het oude abonnement verwijderen. Hiermee worden de mogelijkheden van de gebruiker in Exchange Online automatisch bijgewerkt. Voor een vloeiende overgang moet u de regels voor het Postvak IN van de gebruiker en sms-meldingen verwijderen voordat u het nieuwe abonnement toewijst. De downgrade werkt als volgt:
 • Postvakgrootte: als het postvak groter is dan 2 GB, mislukt de actie.
 • Regels voor Postvak IN: bestaande regels voor Postvak IN blijven bestaan, maar kunnen niet worden bewerkt. U kunt de ondersteuning van Office 365 bellen en de regels van de gebruiker namens u laten verwijderen zodat het postvak voldoet aan de licentievoorwaarden.
 • Sms-meldingen: bestaande sms-meldingen blijven bestaan, maar er kunnen geen nieuwe worden gemaakt. U kunt de ondersteuning van Office 365 bellen en de bestaande sms-meldingen van de gebruiker laten verwijderen zodat het postvak voldoet aan de licentievoorwaarden.
De procedure voor de aankoop van nieuwe abonnementen en het annuleren van oude verschilt. Raadpleeg uw specifieke gebruiksrechtovereenkomst voor meer informatie.
WeergevenVerbergen
Wat zijn de licentievereisten als ik Exchange Server 2003 of Exchange Server 2007 on-premises uitvoer en een Exchange Server 2010-server implementeer om uitgebreide hybride mogelijkheden met Exchange Online te krijgen?
Als u een Exchange 2010-server alleen installeert om te fungeren als brug tussen de oude on-premises omgeving met Exchange Server 2003/2007 en Exchange Online, kunt u een Hybrid Edition-serversleutel voor de licentie van de server aanvragen.
WeergevenVerbergen
Als ik meerdere Hybrid Edition-servers heb geïmplementeerd uit het oogpunt van redundantie, kan ik dan meerdere Hybrid Edition-serversleutels krijgen?
Ja. U kunt de Hybrid Edition-serversleutel gebruiken voor meerdere servers, mits de Hybrid Edition-server wordt gebruikt binnen de hierboven beschreven richtlijnen.
WeergevenVerbergen
Als in mijn organisatie Exchange Server 2016 of Exchange Server 2013 wordt uitgevoerd, heb ik dan een Hybrid Edition-sleutel nodig?
Nee. Exchange Server 2016 en Exchange Server 2013 omvatten ingebouwde hybride mogelijkheden, zodat u uw organisatie met Exchange Server 2016 of Exchange Server 2013 kunt verbinden met Exchange Online zonder een Hybrid Edition-server. De Hybrid Edition is alleen bedoeld voor organisaties met Exchange Server 2007 of Exchange Server 2010. Klanten met Exchange Server 2010 kunnen hun organisatie ook rechtstreeks blijven verbinden met Exchange Online zonder een aanvullende Hybrid Edition-server als ze een update hebben uitgevoerd naar het nieuwste Service Pack. Ze kunnen er echter ook voor kiezen een hybride Exchange Server 2016- of Exchange Server 2013-server te installeren. Klanten met Exchange 2003 kunnen Exchange 2010 Hybrid Edition-servers blijven gebruiken voor verbinding met Exchange Online met het nieuwste Service Pack.
WeergevenVerbergen
Wat moet ik doen als ik al een serverlicentie met een 'Hybrid Edition'-sleutel heb en ik de licentie wil wijzigen in een Standard Edition-sleutel of een Enterprise Edition-sleutel?
U kunt PowerShell gebruiken om de nieuwe productcode in te voeren.
WeergevenVerbergen
Als sommige gebruikers worden gehost in Exchange Online en andere gebruikers on-premises, kan ik mijn MX-record dan laten wijzen naar Office 365 in plaats van mijn on-premises servers? Zo ja, heb ik dan Exchange Online Protection-abonnementen nodig voor de on-premises gebruikers?
In een hybride implementatie kunt u uw MX-record laten wijzen naar Exchange Online. In dit geval biedt Exchange Online Protection (EOP) antispam- en antimalwarefilters voor inkomende e-mail voor de on-premises gebruikers, dus deze on-premises gebruikers hebben een EOP-abonnement nodig.
WeergevenVerbergen
Als mijn organisatie momenteel Exchange Server 2010 uitvoert of met Exchange 2010 Hybrid Edition-servers gebruikt om verbinding te maken met een Exchange Online-omgeving, kan ik voor mijn on-premises servers dan een upgrade uitvoeren naar Exchange Server 2016 of Exchange Server 2013?
Uw Exchange Online-tenant (en Exchange Online Archiving-postvakken indien van toepassing) moet eerst volledig worden bijgewerkt naar de nieuwe versie van Exchange Online, op basis van Exchange Server 2013, voordat u Exchange Server 2016 of Exchange Server 2013-servers on-premises installeert. De Exchange Server 2016- en Exchange Server 2013-installatie omvatten een controle die helpt voorkomen dat uw organisatie niet meer wordt ondersteund. Nadat uw Exchange Online-tenant is bijgewerkt of als u voor het eerst verbinding maakt met een nieuwe Exchange Online-omgeving, kunt u Exchange Server 2016 of Exchange Server 2013 installeren zodra aan de benodigde vereisten wordt voldaan.
WeergevenVerbergen
Wat zijn de licentievereisten als ik Exchange Server 2003 of Exchange Server 2007 on-premises uitvoer en een Exchange Server 2010-server implementeer om uitgebreide hybride mogelijkheden met Exchange Online te krijgen?
Als u een Exchange Server 2010-server alleen installeert om te fungeren als brug tussen de oude on-premises omgeving met Exchange Server 2003/2007 en Exchange Online, kunt u een Hybrid Edition-serversleutel voor de licentie van de server aanvragen. Als u een Exchange 2013-server alleen installeert om te fungeren als brug tussen de oude on-premises omgeving met Exchange 2007/2010 en Exchange Online, kunt u ook een Hybrid Edition-serversleutel voor de licentie van de server aanvragen.

{"pmgControls":[{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"},

{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper1|.accordionBtn1|.accordionContent1|.showIcon1|.hideIcon1|.showHideAll1"},

{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper2|.accordionBtn2|.accordionContent2|.showIcon2|.hideIcon2|.showHideAll2"},

{"functionName":"AddDynaCss","params":"#653bd7df-98ab-ad2c-daf6-3ea14bfa0616|pmg-float-right|680"},

{"functionName":"AddDynaCss","params":"#497531a8-4829-01d4-5785-f4ca3fe2c2ab|pmg-float-right|680"},

{"functionName":"AddDynaCss","params":"#0efad239-ef96-54e3-8292-4059389ff6c1|pmg-float-right|680"}]}