Licentiebepalingen voor Microsoft-software voor Office Consumer Subscriptions

SUPPLEMENT BIJ MICROSOFT-SERVICEOVEREENKOMST

MICROSOFT OFFICE 365 ABONNEMENTSERVICE EN –SOFTWARE VOOR CONSUMENT:

MICROSOFT OFFICE 365 HOME

MICROSOFT OFFICE 365 UNIVERSITEIT

MICROSOFT OFFICE 365 PERSONAL

Bedankt voor het kiezen van Microsoft Office 365 Abonnement voor consument. Uw gebruik van Office 365 Abonnementenservice en -software voor consumenten wordt bepaald door de algemene voorwaarden van de Microsoft-serviceovereenkomst waarmee u akkoord bent gegaan op het moment dat u zich hebt aangemeld voor een Microsoft-account (voorheen bekend als Windows Live ID) en de algemene voorwaarden van dit Supplement, die samen met andere voorwaarden uit weblinks, die in dit Supplement genoemd worden, een overeenkomst vormen tussen u en Microsoft Corporation (of, afhankelijk van waar u woont, een van haar gelieerde ondernemingen). U kunt een afzonderlijke licentie aangeboden krijgen wanneer u de software installeert of gebruikt op een gelicentieerd apparaat. Die afzonderlijke licentie prevaleert in gevallen waarin deze strijdig is met dit Supplement. Voor uw gemak hebben wij dit Supplement in tweeën gedeeld. Het eerste onderdeel bevat inleidende bepalingen; het tweede deel bevat de Aanvullende Voorwaarden en meer details. U dient dit gehele Supplement door te lezen, inclusief eventuele bepalingen waarnaar een koppeling is opgenomen, omdat alle bepalingen belangrijk zijn en samen dit contract vormen dat op u van toepassing is. U kunt bepalingen waarnaar een koppeling is opgenomen, doorlezen door de koppeling in uw browservenster te plakken. Indien de Microsoft-serviceovereenkomst en dit Supplement elkaar tegenspreken, regeert dit Supplement met betrekking tot uw gebruik van een Office 365 Abonnement voor consument.
DOOR DEZE OVEREENKOMST TE ACCEPTEREN OF DOOR DE SOFTWARE/SERVICE TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET AL DEZE VOORWAARDEN EN STEMT U IN MET HET VERZENDEN VAN BEPAALDE GEGEVENS ZOWEL TIJDENS HET ACTIVEREN ALS TEN BEHOEVE VAN INTERNETFUNCTIES VAN DE SOFTWARE/SERVICE. ALS U DEZE VOORWAARDEN NIET ACCEPTEERT OF ALS U ZICH NIET AAN DEZE VOORWAARDEN HOUDT, MAG U DE SERVICE OF SOFTWARE NIET GEBRUIKEN.
Hoe kan ik de software gebruiken die als onderdeel van de service wordt geleverd? Wij verkopen onze software of uw exemplaar ervan niet. Wij verlenen uitsluitend licenties ervoor. Op grond van onze licentie verlenen wij u het recht om dat ene exemplaar van de software te installeren en te gebruiken op één apparaat (het eerste gelicentieerde apparaat), voor gebruik door één persoon tegelijk, en alleen als u voldoet aan alle voorwaarden van dit Supplement. Het Microsoft-account van de gebruiker dat is gekoppeld aan de softwarelicentie voor het eerste gelicentieerde apparaat is de "gelicentieerde abonnee". Op voorwaarde dat u aan alle voorwaarden van dit Supplement voldoet, mag u exemplaren van de software op gelicentieerde apparaten (met inbegrip van het eerste gelicentieerde apparaat) op de volgende manier installeren en uitvoeren:
Office 365 Home: Op vijf pc´s/Macs en vijf tablets, alleen voor gebruik door leden van hetzelfde huishouden als de gelicentieerde abonnee.1
Office 365 University: Op één pc/Mac of tablet en een aanvullende pc/Mac of tablet, alleen voor gebruik door de gelicentieerde abonnee.2
Office 365 Personal: Op één pc/Mac en één tablet, alleen voor gebruik door de gelicentieerde abonnee.1
1 Raadpleeg de Aanvullende Voorwaarden voor bevoegdheden en vereisten die van toepassing zijn op de "Military"-en "Canadian Forces"-abonnementen.
2 Raadpleeg de Aanvullende Voorwaarden voor bevoegdheden en vereisten die van toepassing zijn op "Gekwalificeerde Onderwijsgebruikers."
Slechts één persoon mag tegelijk de software gebruiken op elk gelicentieerd apparaat. De service/software mag niet worden gebruikt voor commerciële, non-profit en inkomsten genererende activiteiten. De componenten van de software zijn gelicentieerd als één eenheid en u mag de componenten niet scheiden of virtualiseren en ze op verschillende apparaten installeren. Met uitzondering van het toegestane gebruik onder "Externe toegang" hieronder, is deze licentie alleen voor direct gebruik van de software via de invoermechanismen van het gelicentieerde apparaat, zoals een toetsenbord, muis of touchscreen. De licentie geeft geen toestemming om de software op een server te installeren, of voor gebruik door of via andere apparaten die aan de server gekoppeld zijn via een intern of extern netwerk. De software is ook niet gelicentieerd voor commercieel hosten. Zie de Aanvullende Voorwaarden voor meer informatie over situaties met meerdere gebruikers en virtualisatie.
Hoe lang kan ik de software gebruiken? Uw recht met betrekking tot het gebruik van de service/software beperkt zich tot de abonnementsperiode. Het kan zijn dat u de mogelijkheid wordt geboden het abonnement te verlengen. Als u uw abonnement verlengt, kunt u de service/software blijven gebruiken tot het einde van de verlengde abonnementsperiode. Zie de softwareactiveringsschermen of andere meegeleverde materialen voor nadere gegevens over abonnementen. Na het aflopen van uw abonnement zullen de meeste functies van de service en software niet meer werken.
Kan ik de software toewijzen aan of overzetten naar een ander apparaat of een andere gebruiker? Het overzetten van licenties is niet toegestaan. U mag de software-licentie aan een andere computer of ander apparaat toewijzen in overeenstemming met de bovengenoemde rechten voor installatie en gebruik. Op het moment dat u de software-licentie toewijst aan een nieuw apparaat, zal de software niet langer op het oorspronkelijke apparaat werken.
Hoe werkt activering via internet? Activering koppelt het gebruik van de dienst/software aan een specifiek apparaat. De activering is vereist voor ieder gelicentieerd apparaat waaraan de software-licentie is toegewezen. Tijdens de activering neemt de software automatisch contact op met Microsoft of haar gelieerde onderneming om te bevestigen dat de betreffende licentie is gekoppeld aan het gelicentieerde apparaat. Omdat activering bedoeld is om ongeoorloofde wijzigingen aan de licentie- of activeringsfunctie van de software te detecteren, en om anderszins ongelicentieerd gebruik van de software te voorkomen, heeft u geen recht om de service en software te gebruiken na de tijd die is toegestaan voor activering en mag u de activering niet overslaan of omzeilen.. Indien u de productcode niet hebt opgegeven in de tijd die is toegestaan voor activering, zullen de meeste functies van de service en software niet meer werken.
Worden mijn persoonsgegevens verzameld door de software? Indien u uw apparaat aansluit op internet, is het mogelijk dat bepaalde functies van de service of software verbinding maken met Microsoft of computersystemen van de serviceprovider om gegevens te verzenden of ontvangen. U ontvangt mogelijk niet altijd een afzonderlijke melding wanneer verbinding wordt gemaakt. Als u ervoor kiest een van deze functies te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat deze gegevens worden verzonden of ontvangen bij het gebruik van die functie. Voor veel van deze functies geldt dat ze kunnen worden uitgeschakeld of dat u ervoor kunt kiezen ze niet te gebruiken.
Hoe gebruiken we uw gegevens? Microsoft gebruikt de gegevens die door middel van de functies van de dienst en de software worden verzameld voor bijwerken en repareren van de services en software en voor het anderszins aanpassen van de gebruikersbeleving aan de individuele gebruiker of het verbeteren van onze producten en services. We kunnen deze gegevens gebruiken om uw identiteit vast te stellen en contact met u op te nemen. In bepaalde omstandigheden kunnen we deze ook delen met anderen om onze producten en services te verbeteren. We delen bijvoorbeeld foutrapporten met relevante hardware- en softwarefabrikanten, zodat ze deze informatie kunnen gebruiken om de werking van hun producten in combinatie met producten van Microsoft te verbeteren. U gaat ermee akkoord dat we de gegevens mogen gebruiken en bekend mogen maken zoals beschreven in onze Privacyverklaring.
AANVULLENDE VOORWAARDEN
 • 1. LICENTIERECHTEN EN SITUATIES MET MEERDERE GEBRUIKERS
  • 1. Apparaat. In deze overeenkomst betekent "apparaat" een computerhardwaresysteem (fysiek dan wel virtueel) met een opslagapparaat of een mobiel apparaat waarop de software kan worden uitgevoerd. Een hardwarepartitie of blade wordt beschouwd als een apparaat.
  • 2. Meerdere of gebundelde verbindingen. U mag hardware of software niet gebruiken voor multiplexing of het bij elkaar brengen van verbindingen, of op andere wijze meerdere gebruikers of meerdere apparaten toestaan de software indirect via het gelicentieerde apparaat te openen of te gebruiken.
  • 3. Gebruik in een gevirtualiseerde omgeving. Als u virtualisatiesoftware (bijvoorbeeld client hyper-V) gebruikt om een of meer virtuele apparaten te maken op één computerhardwaresysteem, wordt elk virtueel apparaat en het fysieke apparaat in het kader van deze overeenkomst beschouwd als een afzonderlijk apparaat. Met deze licentie kunt u slechts één exemplaar van de software installeren voor gebruik op ieder apparaat dat onder de bovengenoemde rechten voor installatie en gebruik is toegestaan, of dit apparaat nu fysiek of virtueel is. Indien u de software wilt virtualiseren, moet u afzonderlijke exemplaren van de software en een afzonderlijke licentie voor elk exemplaar aanschaffen. Inhoud die wordt beschermd door DRM-technologie of andere technologie voor volledige schijfstationversleuteling, kan minder veilig zijn in een gevirtualiseerde omgeving.
  • 4. Externe toegang. De gelicentieerde abonnee mag de software die geïnstalleerd is op het gelicentieerde apparaat extern openen en gebruiken vanaf een ander apparaat, zolang de software die geïnstalleerd is op het gelicentieerde apparaat niet tegelijkertijd intern wordt gebruikt door een andere gebruiker. Als uitzondering mag u anderen alleen toestaan de software tegelijkertijd te gebruiken om u technische ondersteuning aan te bieden.
 • 2. ACTIVERING
  • 1. Meer informatie over activering. Tijdens de activering verzendt de software gegevens over de software en het apparaat naar Microsoft. Hieronder vallen de versie, licentiecode, taal en productcode van de software, het IP-adres van het apparaat en gegevens die uit de hardwareconfiguratie van het apparaat zijn afgeleid. Meer informatie over activering vindt u op deze pagina. Als het gelicentieerde apparaat in verbinding staat met internet, maakt de software automatisch verbinding met Microsoft ten behoeve van activering. U kunt de software ook handmatig activeren via internet. Er worden mogelijk kosten voor internetgebruik in rekening gebracht.
  • 2. Heractivering. Bij bepaalde wijzigingen in de componenten of de software van het apparaat dient u de software mogelijk opnieuw te activeren.
  • 3. Niet geslaagde activering. Tijdens online activering zal, indien de licentie- of activeringsfuncties van de software falsificaties blijken te zijn of onjuist gelicentieerd blijken te zijn, de activering mislukken. U wordt middels de software geïnformeerd of u voor het geïnstalleerde exemplaar van de software over een onjuiste licentie beschikt. Daarnaast krijgt u een herinnering dat u een exemplaar van de software met de juiste licentie dient te verkrijgen.
  • 4. Updates en Upgrades. U mag alleen updates of upgrades ophalen bij Microsoft of overige bevoegde bronnen. Bepaalde upgrades, ondersteuning en andere services worden mogelijk alleen aangeboden aan gebruikers van legitieme Microsoft-software. Meer informatie over hoe u legitieme Microsoft-software kunt herkennen, vindt u op howtotell.com.
 • 3. OP INTERNET GEBASEERDE FUNCTIES; PRIVACY
  • Voor de volgende softwarefuncties worden internetprotocollen gebruikt, die apparaatgegevens naar Microsoft (of haar leveranciers of serviceproviders) verzenden, zoals uw IP-adres, het type besturingssysteem, het type browser, de naam en versie van de software die u gebruikt, en de taalcode van het apparaat waarop u de software hebt geïnstalleerd. Microsoft gebruikt deze gegevens om de op internet gebaseerde functies aan u beschikbaar te stellen, overeenkomstig de Office 2013-privacyverklaring. Sommige op internet gebaseerde functies kunnen op een later tijdstip geleverd worden via de Updateservice van Microsoft.
  • 1. Toestemming voor op internet gebaseerde services. De hieronder in de privacyverklaring van Office 2013 beschreven softwarefuncties maken via internet verbinding met computersystemen van Microsoft of van de serviceprovider. In sommige gevallen ontvangt u geen afzonderlijke melding wanneer verbinding wordt gemaakt. In sommige gevallen kunt u deze functionaliteit uitschakelen of niet gebruiken. Meer informatie over deze functies vindt u in de Office 2013-privacyverklaring. DOOR DEZE FUNCTIONALITEIT TE GEBRUIKEN GAAT U AKKOORD MET HET VERZENDEN VAN DEZE GEGEVENS. Microsoft gebruikt deze gegevens niet om uw identiteit te bepalen of om contact met u op te nemen.
  • 2. Office Personalization Experience Program (OPEP) U hebt de mogelijkheid om u aan te sluiten bij OPEP. Indien u zich aansluit, verzendt OPEP automatisch informatie naar Microsoft over uw hardware en de manier waarop u deze software en onze services gebruikt. Wij verzamelen deze informatie om trends en gebruikspatronen te herkennen zodat we uw ervaring kunnen personaliseren en de software en services van Office kunnen verbeteren. We kunnen de verzamelde informatie gebruiken om u te identificeren en om contact met u op te nemen. Daarnaast downloadt OPEP regelmatig een klein bestand op het apparaat. Met dit bestand kunnen we informatie verzamelen over problemen die u ondervindt tijdens het gebruik van de software en service. Indien beschikbaar wordt ook automatisch nieuwe Help-informatie over de softwarefouten gedownload. Indien u de aanbevolen instellingen kiest wanneer u de software voor het eerst gebruikt, schakelt u OPEP in. Meer informatie over OPEP vindt u op deze pagina.
  • 3. Online functies en inhoud. Functies in de service en software kunnen verwante online inhoud ophalen bij Microsoft en aan u leveren. Met bepaalde functies heeft u ook toestemming om te zoeken naar online informatie en die te openen. Voorbeelden van deze functies omvatten illustraties, sjablonen, online cursussen, online ondersteuning en Help en Weersverwachting in de Outlook-agenda. Indien u een sjabloon opslaat dat door Office.com is geleverd, wordt er online informatie naar Microsoft verzonden, zoals informatie die het sjabloon identificeert, maar er wordt geen document verzonden dat u maakt met behulp van het sjabloon. Deze informatie wordt gebruikt om u inhoud te leveren waar u om vraagt en voor het verbeteren van onze services en software. U kunt ervoor kiezen om deze online functies en inhoud niet te gebruiken. Ga voor meer informatie naar de Office 2013-privacyverklaring via de koppeling aan het eind van deze overeenkomst.
  • 4. Cookies. Indien u online functies in de service/software wilt gebruiken, zoals online Help- en ondersteuningsfuncties en sjablonen, worden mogelijk cookies geïnstalleerd. Als u wilt weten hoe u cookies kunt blokkeren, beheren en verwijderen, leest u het gedeelte over cookies in de Office 2013-privacyverklaring via de koppeling aan het eind van deze overeenkomst.
  • 5. Office Roaming Service. Als u zich bij de software/service aanmeldt met uw Microsoft-account, schakelt u de Office Roaming Service in. Wanneer de Office Roaming Service wordt ingeschakeld worden bepaalde instellingen (waaronder de lijst met onlangs gebruikte documenten, uw aangepaste woordenlijst en visuele thema’s) online verzonden naar Microsoft-servers. Hier worden deze instellingen opgeslagen en naar uw apparaat gedownload wanneer u zich opnieuw bij de service aanmeldt met uw Microsoft-account. Voor meer informatie over de Office Roaming Service gaat u naar de Office 2013-privacyverklaring via de koppeling aan het einde van deze overeenkomst.
  • 6. Office 2013 op Windows 8. Indien u de software gebruikt op een apparaat met Windows 8 en indien u de online functies en inhoud van de software hebt ingeschakeld, zult u zich met het aanmelden op Windows 8 met een Microsoft-account automatisch aanmelden voor de software met hetzelfde Microsoft-account. Hiermee kunt u online bestanden opslaan en openen in OneDrive en profiteren van de Office Roaming Service zonder dat u wordt gevraagd om opnieuw de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw Microsoft-account in te vullen. Voor meer informatie over aanmelden voor de service/software met een Microsoft-account en de Office Roaming Service, gaat u naar Office 2013-privacyverklaring via de koppeling aan het eind van deze overeenkomst.
  • 7. Digitale certificaten. De software maakt gebruik van digitale certificaten. Deze digitale certificaten vormen de bevestiging van de identiteit van internetgebruikers die informatie verzenden die is gecodeerd volgens de X.509-standaard. Deze kunnen ook worden gebruikt om bestanden en macro's digitaal te ondertekenen en de integriteit en oorsprong van de inhoud van bestanden te verifiëren. De software haalt certificaten op en werkt intrekkingslijsten voor certificaten bij, voor zover beschikbaar.
  • 8. Automatische updates. Software met Click-to-Run-technologie kan zo nu en dan contact opnemen met Microsoft voor updates en aanvullingen op de software. Indien updates of aanvullingen worden aangetroffen, worden deze mogelijk automatisch gedownload en geïnstalleerd op uw gelicentieerde apparaat.
  • 9. Gebruik van gegevens. Microsoft is gerechtigd de apparaatgegevens, foutrapporten en rapporten inzake schadelijke software te gebruiken ter verbetering van haar software en services. Deze informatie wordt mogelijk ook gedeeld met anderen, zoals leveranciers van hardware en software. Zij kunnen de informatie gebruiken om de werking van hun producten in combinatie met Microsoft-software te verbeteren.
  • 10. Misbruik van op het internet gebaseerde services. U mag deze services op geen enkele wijze zodanig gebruiken dat u hieraan schade toebrengt of dat de beschikbaarheid van deze services voor anderen in het gedrang komt. U mag de services niet gebruiken om uzelf op wat voor manier dan ook onbevoegd toegang te verschaffen tot services, gegevens, accounts of netwerken.
  • 11. Information Rights Management. De software bevat een functie waarmee u inhoud kunt maken die niet kan worden afgedrukt, gekopieerd of naar anderen kan worden verzonden zonder uw toestemming. Misschien moet u verbinding maken met Microsoft wanneer u deze functie voor het eerst wilt gebruiken en misschien moet u periodiek opnieuw verbinding maken om de functie bij te werken. Ga voor meer informatie naar deze pagina. U kunt ervoor kiezen deze functie niet te gebruiken.
 • 4. AANVULLENDE LICENTIEBEPERKINGEN, VEREISTEN EN/OF GEBRUIKSRECHTEN
  • 1. Office 365 Militair Abonnement. Om u aan te melden voor de service/software van het "Militair"-abonnement en om deze te gebruiken, dient u een "Gekwalificeerde Militaire Gebruiker" te zijn. Om te worden beschouwd als een Gekwalificeerde Militaire Gebruiker in de Verenigde Staten moet u officieel zijn verbonden aan de Armed Services Exchanges in overeenstemming met toepasselijke Federale statuten en voorschriften.
  • 2. Canadian Forces-abonnement. Om u aan te melden voor de service/software van het "Canadian Forces"-abonnement en om deze te gebruiken, dient u een "CANEX Authorized Patron" te zijn. De volgende personen worden beschouwd als CANEX Authorized Patron:
   • Actief lid van de Canadian Forces (CF) of hun partner;
   • Lid van de Canadian Forces Reserve Force;
   • Gepensioneerd lid van de Canadian Forces member of civiele medewerker van het Department of National Defense (DND) dat een DND-pensioen ontvangt;
   • Permanent full-time of part-time Non-Public Fund (NPF) of DND-medewerker en/of hun partner;
   • CANEX Concessionaire (alleen hoofdpersoon);
   • Kwalificerende buitenlandse militaire medewerker;
   • Gepensioneerde NPF-medewerker die een NPF-pensioen ontvangt;
   • Full-time medewerker van Alternative Service Delivery-contractanten;
   • Weduwe van CF-medewerker die een uitkering ontvangt in het kader van de Child Family Services Act, Defence Services Pension Contribution Act, of de Pension Act of de War Veterans Allowance Act;
   • Lid van het Canadian Corps of Commissionaires, woonachtig of werkzaam op een basis; of
   • Lid van de Royal Canadian Mounted Police.
  • 3. University-abonnement. Om u aan te melden voor de service en software van de "University Edition" en om deze te gebruiken, dient u een Gekwalificeerde Onderwijsgebruiker te zijn. Als u meer informatie wilt over het University-abonnement of als u wilt weten of u een Gekwalificeerde Onderwijsgebruiker bent, gaat u naar deze pagina of neemt u contact op met de gelieerde onderneming van Microsoft voor uw land.
  • 4. Not for Resale-abonnement. Not for Resale-abonnementskaarten worden voor beperkte doeleinden gedistribueerd. U mag abonnementskaarten die zijn aangeduid als "NFR" of "Not for Resale" niet verkopen.
  • 5. Programma’s van derden. In de software kunnen programma’s van een derde zijn opgenomen die door Microsoft, en niet door de derde, aan u in licentie worden gegeven op grond van deze overeenkomst. Eventuele kennisgevingen voor het programma van derden zijn slechts ter referentie voor u bijgevoegd.
  • 6. Lettertypeonderdelen. Terwijl de software wordt gebruikt, mag u de fonts gebruiken om inhoud weer te geven en af te drukken. en u mag fonts uitsluitend voor zover toegestaan door de inbouwingsbeperkingen in de fonts inbouwen in inhoud.
  • 7. Media-elementen. Microsoft verleent u een licentie om media-elementen (afbeeldingen, clipart, animaties, geluid, muziek, videoclips, sjablonen en andere vormen van materiaal) die worden geleverd bij de service/software te kopiëren, verspreiden, uit te voeren en weer te geven in projecten en documenten, maar het is niet toegestaan: (i) kopieën van media-elementen afzonderlijk of in een product (als die media-elementen het hoofdbestanddeel van het product vormen) te verkopen, in licentie te geven of te distribueren; (ii) uw klanten het recht te verlenen de media-elementen verder in licentie te geven of te distribueren; (iii) voor commerciële doeleinden media-elementen in licentie te geven of te distribueren die de beeltenis bevatten van herkenbare personen, regeringen, logo's, handelsmerken of emblemen, of deze typen beeltenissen te gebruiken op een wijze die de indruk wekt dat deze een goedkeuring van of verband met uw product, entiteit of activiteiten inhoudt; of (iv) obscene of aanstootgevende werken te maken met behulp van de media-elementen. Andere media-elementen die op andere websites toegankelijk zijn via Office-functies worden bepaald door de voorwaarden op die websites.
  • 8. Evaluatieperiode en omzetting. De service/software kan geheel of gedeeltelijk ter evaluatie in licentie zijn gegeven. Uw rechten met betrekking tot het gebruik van de evaluatieservice/-software beperken zich tot de evaluatieperiode. De evaluatieservice/-software en lengte van het evaluatieabonnement worden tijdens het activeringsproces beschreven. Het kan zijn dat u de mogelijkheid wordt geboden uw evaluatierechten om te zetten in abonnementsrechten of eeuwigdurende rechten. Bij het verstrijken van de evaluatieperiode worden de omzettingsmogelijkheden aan u voorgelegd. Als een evaluatieperiode is verstreken zonder dat er een omzetting heeft plaatsgevonden, zullen de meeste functies van de evaluatieservice/-software niet meer werken.
 • 5. GEOGRAFISCHE EN EXPORTBEPERKINGEN
  • U kunt deze software/dienst alleen activeren in de regio waar u deze hebt verkregen. De software en services van Microsoft zijn onderworpen aan de export- en technologiewetten van de VSen andere rechtsgebieden en u gaat ermee akkoord dat u zich houdt aan alle dergelijke wetten en voorschriften die van toepassing zijn op de software en/of services. De toestemming van de overheid van de VS is vereist om deze software en services om te zetten naar bestuursleden van een geboycot land of bepaalde verboden partijen. (Lees deze PDF voor meer informatie). Daarnaast zijn betaalde services onderworpen aan de exportwetten en -voorschriften van de Verenigde Staten waar u zich aan dient te houden. Dergelijke wetten leggen beperkingen op met betrekking tot bestemmingen, eindgebruikers en eindgebruik. Zie voor meer informatie www.microsoft.com/exporting.
 • 6. ONDERSTEUNING
 • 7. GEHELE OVEREENKOMST
  • Dit Supplement (samen met voorwaarden bij softwaresupplementen, updates en services die worden geleverd door Microsoft, en die u gebruikt en een afzonderlijke licentie die u kunt ontvangen wanneer u de software op een gelicentieerd apparaat installeert en gebruikt) en de voorwaarden die in webkoppelingen in dit Supplement zijn opgenomen, vormen de gehele overeenkomst voor de service en software en al die supplementen, updates en services (mits Microsoft andere voorwaarden voor die supplementen, updates of services aanbiedt). U kunt dit Supplement bekijken na het starten van uw software door naar het Help-scherm van de software te gaan en te klikken op de link Microsoft Software Licentievoorwaarden. U kunt de voorwaarden ook bekijken via een van de koppelingen in deze overeenkomst door de URL’s in te voeren op de adresbalk van de browser, en u stemt ermee in dit te doen. U begrijpt dat u door het gebruiken van de service akkoord gaat met dit Supplement en de daaraan gekoppelde voorwaarden. Deze overeenkomst bevat ook koppelingen ter informatie. De koppelingen naar de voorwaarden die u en ons binden zijn: