Office 365 Nonprofit

Bereik meer voor goede doelen met Office 365.

Kijk of je organisatie in aanmerking komt (in het Engels)
Twee tablets, een laptop en een smartphone waarop Office 365 wordt gebruikt.

Zorg dat je non-profitorganisatie over de middelen beschikt om succesvol te kunnen zijn.

Zorg dat medewerkers en vrijwilligers over de middelen kunnen beschikken die ze nodig hebben om te slagen met de dynamische set hulpprogramma’s die al onze Office 365 Nonprofit-abonnementen bieden. Voorzie teamleden van gratis e-mail en functies voor het online bewerken en opslaan van documenten. En met videovergaderen, chatberichten en jouw eigen Yammer-site kun je teams over de hele wereld met elkaar in contact brengen.

handen van iemand die Office 365 gebruikt op een mobiele telefoon.

Bereik meer in de cloud

Bied medewerkers en vrijwilligers nieuwe, baanbrekende mogelijkheden om productiever samen te werken in de cloud. Met onlineopslag en externe bestandsshares heb je altijd en overal toegang tot je managementrapporten en subsidieaanvragen. Office 365 biedt je de flexibiliteit om te werken in onlineversies van de vertrouwde Office-toepassingen of om een abonnement te nemen waarmee je de nieuwste versies op pc’s, Macs en mobiele apparaten kunt installeren.

Beveiliging, compliance en privacy

Office 365 is de eerste grote productiviteitsservice in de cloud met geïntegreerde beveiligingsframeworks op basis van de ISO 27001-normen die zijn geverifieerd door een onafhankelijke auditor. Office 365 wordt geleverd inclusief contractuele gegevensverwerkingsovereenkomst met standaard EU-contractclausules en een HIPAA-overeenkomst voor zakenrelaties. Over de beveiliging op mobiele apparaten hoef je je ook geen zorgen te maken. Je kunt de ingebouwde tools om toegang tot gegevens te beheren (in het Engels) gebruiken op telefoons en tablets.

Veelgestelde vragen

Alles weergeven

Deze wereldwijde aanbieding, bedoeld om non-profitorganisaties en NGO’s te helpen meer te bereiken voor goede doelen, biedt in aanmerking komende klanten toegang tot de Office 365-cloudservice met uiterst geavanceerde tools voor verbetering van de productiviteit en samenwerking. Non-profitorganisaties kunnen meer informatie vinden, controleren of ze in aanmerking komen en een donatieverzoek indienen op www.microsoft.com/office365nonprofits (in het Engels).

  1. Meld je aan voor het Microsoft-programma voor non-profitorganisaties (in het Engels).
  2. Als je organisatie in aanmerking komt, worden Office 365 Nonprofit-producten beschikbaar in de Office 365-beheerportal.
  3. Ga in de beheerportal naar het tabblad Licentiebeheer om gebruikers toe te wijzen aan een van de aanbiedingen voor Office 365 Nonprofit, inclusief de gedoneerde aanbiedingen voor E1 en Business Essentials.

Ja. Een klant die in aanmerking komt voor Office 365 Nonprofit-aanbiedingen, kan voortaan commerciële en Nonprofit-aanbiedingen kopen.

Non-profitklanten maken gebruik van het standaardkanaal voor ondersteuning voor Office 365. Informatie over ondersteuningsopties voor Office 365 vind je hier.

In aanmerking komende organisaties: non-profitorganisaties en niet-gouvernementele organisaties moeten in hun land zijn erkend als liefdadigheidsinstellingen om in aanmerking te komen voor non-profitprogramma's van Microsoft. In aanmerking komende organisaties moeten ook zonder winstoogmerk werken en als missie hebben de lokale gemeenschap te helpen. Dit kan onder meer het volgende omvatten:

  • Het verlenen van hulp aan de armen.
  • Bevordering van onderwijs.
  • Verbetering van de sociale voorzieningen.
  • Behoud van cultuur.
  • Behoud of herstel van het milieu.
  • Bevordering van de mensenrechten.
  • Tot stand brengen van een maatschappelijk middenveld.

Voor een gedetailleerde uitleg van de geschiktheidscriteria en koppelingen naar landspecifieke geschiktheidscriteria ga je naar de Pagina over geschiktheid (in het Engels).

Microsoft werkt samen met softwaredonatiepartner TechSoup Global om te bepalen of een non-profitorganisatie aan de algemene vereisten voor geschiktheid voldoet. We streven er altijd naar een organisatie binnen twintig werkdagen uitsluitsel te geven, maar of dit ook lukt, is mede afhankelijk van de snelheid waarmee de non-profitorganisatie reageert op verzoeken om aanvullende documentatie. Vereiste documentatie kan de certificering of registratie omvatten die aan het bestuur van de non-profitorganisatie is verleend. In de Verenigde Staten is bijvoorbeeld een kopie van een speciaal document van de belastingdienst (IRS 501(c)(3)) vereist, waarin de vereisten voor belastingvrijstelling zijn goedgekeurd.

Nonprofit-licenties en -abonnementen zijn alleen bedoeld voor werknemers van erkende non-profitorganisaties. Er wordt alleen een uitzondering gemaakt voor strategische vrijwilligers die belangrijke fiduciaire verantwoordelijkheden voor de organisatie vervullen en die de licentie niet zullen gebruiken voor persoonlijke doeleinden die leiden tot inkomen voor de vrijwilliger, zoals leden van de raad van bestuur. Leden of begunstigden van de non-profitorganisatie komen niet in aanmerking voor Nonprofit-licenties of -abonnementen.

Voor de aanbieding van een donatie van Office 365 Nonprofit E1 geldt inderdaad een limiet voor het aantal gebruikers dat je kunt toewijzen. Wanneer je meer licenties wilt toewijzen, moet je niet-actieve gebruikers verwijderen of contact opnemen met onze ondersteuning om extra licenties aan te vragen voor je in aanmerking komende medewerkers en FTE-staf.