Help je bedrijf vooruit met de nieuwste functies voor beveiliging en naleving in Office 365 Enterprise E5. Meer informatie

Privacy staat centraal in Office 365

Welkom. Hier delen wij onze toezeggingen en informatie over beveiliging, privacy en naleving.
Kamal Janardhan laat zien hoe je eigenaar bent van je gegevens en hoe je bepaalt wat ermee gebeurt.
Video over hoe je eigenaar bent van je gegevens in Office 365 en hoe je bepaalt wat ermee gebeurt op de pagina afspelen

De inhoud is mogelijk niet beschikbaar in alle talen

Wanneer je jouw gegevens toevertrouwt aan Office 365, blijf je de enige eigenaar van de gegevens: jij behoudt de rechten en aanspraak op en belangen in verband met de gegevens die je opslaat met Office 365. Het is ons beleid om je gegevens niet te misbruiken voor commerciële doeleinden. We gebruiken je gegevens alleen voor doeleinden die nodig zijn voor het bieden van cloudproductiviteitsservices.
 
Alles weergeven
  • Jij bent de eigenaar van je gegevens. Microsoft is de beheerder of verwerker van je gegevens.
  • Het zijn jouw gegevens, dus als je de service ooit verlaat, kun je jouw gegevens meenemen.
  • We misbruiken je gegevens niet voor commerciële doeleinden.
  • We gebruiken je gegevens alleen voor doeleinden die in overeenstemming zijn met het bieden van services waarvoor je ons betaalt. De technici van Microsoft hebben geen vaste toegang tot servicebewerkingen. Meer informatie over Klanten-lockbox voor Office 365.
  • We vermelden het aantal verzoeken van autoriteiten dat we ontvangen regelmatig in onze transparantierapporten.
  • Als een regering ons benadert voor toegang tot klantgegevens, verwijzen wij indien mogelijk de navraag door naar jou, de klant. Wij vechten een eventuele ongeldige wettelijke eis die openbaarmaking van een regeringsaanvraag voor klantgegevens verbiedt, in de rechtszaal aan.
  • Met privacybesturingselementen kun je configureren wie in jouw organisatie waartoe toegang heeft.
  • Met ontwerpelementen wordt voorkomen dat jouw gegevens worden vermengd met die van andere organisaties die Office 365 gebruiken.
  • Met uitgebreide controle en toezicht wordt voorkomen dat beheerders onbevoegde toegang verkrijgen tot jouw gegevens.

Caldera gebruikt Office 365 om de privacy te beschermen

Caldera Health-logo, lees hoe Caldera Health Office 365 gebruikt om de privacy te waarborgen

We wilden overstappen naar een veiliger systeem dat de privacy van onze communicatie via e-mail en documenten beveiligt.
—Damian White

Lees het volledige verhaal

Privacy in Office 365

Lees hoe Microsoft de privacyproblemen oplost met betrekking tot cloudcomputing en onlineservices.

Tien belangrijke functies voor beveiliging en privacy

Bekijk de belangrijkste overwegingen over privacy en beveiliging om vast te stellen hoe veilig en betrouwbaar serviceproviders voor de cloud en hun services zijn.

Bescherming van gegevens en privacy in de cloud

Lees hoe de Microsoft-aanpak ervoor zorgt dat de gegevens van onze klanten in onze bedrijfsservices privé blijven.

lHnxXh8pl6Q
Let op: de video is Engelstalig.