Programma voor gepersonaliseerde ervaring (OPEP) in Microsoft Office

Bij Microsoft weten we dat de beste onlineservices de services zijn die onze klanten optimaal kunnen benutten. Omdat we uw ervaring willen personaliseren, u willen helpen zoveel mogelijk uit Office 365 te halen en onze services willen verbeteren, verzamelen we rechtstreeks feedback van klanten via bruikbaarheidstests, enquêtes, focusgroepen en andere typen veldonderzoek.

Veel mensen gebruiken echter Office 365, dus het is onmogelijk voor ons om persoonlijk met de meesten van onze klanten contact op te nemen en hun feedback te vragen. Het programma voor gepersonaliseerde ervaring in Office (OPEP, Office Personalized Experience Program) is in het leven geroepen zodat onze klanten een bijdrage kunnen leveren aan het ontwerpen en ontwikkelen van onze services, maar ook ervaringen met onze service kunnen personaliseren om zoveel mogelijk uit Office 365 te halen.

Met het OPEP-programma verzamelen we gegevens over hoe onze klanten Microsoft-programma's gebruiken en welke problemen ze tegenkomen. Microsoft gebruikt deze gegevens om uw ervaring te personaliseren, u te helpen zoveel mogelijk uit Office 365 te halen en onze software en services te verbeteren. Deelname aan het programma is vrijwillig en de eindresultaten zijn software, service en kwaliteitsverbetering om beter aan uw wensen te voldoen. Lees de volgende veelgestelde vragen voor meer informatie.

Veelgestelde vragen

Hoe werkt het OPEP-programma?
Wanneer u ervoor kiest om deel te nemen aan het OPEP-programma, worden automatisch gegevens over uw gebruik van bepaalde producten en services verstuurd vanaf uw computer of apparaat naar Microsoft. Daarna voegen we de gegevens van uw computer samen met andere OPEP-gegevens zodat we in Office 365 problemen kunnen oplossen en uw ervaring kunnen personaliseren. Zodoende kunt u zoveel mogelijk uit onze software en services halen.
Verzamelt Microsoft met het OPEP-programma gegevens over alle producten op mijn computer?
Nee. Met het OPEP-programma verzamelen we alleen gegevens over Office 365-abonnementen/-services.
Neemt Microsoft contact met me op als ik deelneem?
Ja. Met de verzamelde gegevens over uw gebruik van onze producten en services kunnen we uw ervaring personaliseren zodat u zoveel mogelijk uit Office 365 kunt halen. Hiervoor kunnen we specifieke boodschappen op u richten via e-mail of andere marketingkanalen (zoals weergave van advertenties en meldingen in producten) om u bewust te maken van alle mogelijkheden die de service biedt. We doen ons best ervoor te zorgen dat deze berichten tijdig worden verstuurd en relevant zijn, maar u kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor het programma of aangeven dat u onze e-mails niet meer wilt ontvangen.

Opmerking: Microsoft is lid van de Anti-Spam Technical Alliance, een branchegroep met bedrijven zoals AOL, Yahoo, EarthLink, Comcast en British Telecom. Deze alliantie probeert actief de hoeveelheid ongewenste e-mail te verminderen.

Meer over wat Microsoft doet om spam te bestrijden, vind u in dit online voortgangsrapport.
Kan ik me later afmelden als ik ervoor kies om deel te nemen?
Ja. Voor elke vrijgegeven Office 365-service waarbij u kunt deelnemen aan het OPEP-programma, kunt u op elk gewenst moment ervoor kiezen om deelname te starten of stoppen. In de meeste programma's zijn OPEP-opties beschikbaar via het menu Help, maar in sommige producten moet u mogelijk zoeken in menu's met instellingen, opties of voorkeuren. Voor sommige bètaproducten die nog in ontwikkeling zijn, is deelname aan het OPEP-programma mogelijk vereist om ervoor te zorgen dat in de eindversie van de service veelgebruikte functies zijn verbeterd en vaak voorkomende problemen van de bètasoftware zijn opgelost.

Is het programma voor gepersonaliseerde ervaring in Office spyware?
Nee. Met spyware kunnen gegevens worden verzameld of kunnen bewerkingen op uw computer worden uitgevoerd zonder dat u dit weet of hiervoor toestemming hebt gegeven. Met het OPEP-programma worden alleen de bovenstaande bewerkingen uitgevoerd en u kunt ervoor kiezen om deelname op elk gewenst moment te starten of stoppen.

Tip: als u zich zorgen maakt over spyware, vindt u meer informatie en hulpmiddelen voor het verwijderen van spyware op Microsoft Security at Home, de website over spyware.
Kan ik de gegevens bekijken voordat deze naar Microsoft worden gestuurd?
Helaas kunt u de gegevens om enkele redenen niet bekijken:
  • Het OPEP-programma is zo ontworpen dat miljoenen klanten kunnen deelnemen. Voor de ondersteuning van zoveel klanten die gegevens versturen, moeten we de verzamelde gegevens registreren zodat we deze efficiënt kunnen verwerken op onze servers. Door de aard van deze codering is het lastig voor de meeste klanten om de gegevens te bekijken.
  • Via het OPEP-programma worden gegevens meestal naar Microsoft-servers gestuurd nadat de betreffende toepassing is gesloten. U wordt niet in een dialoogvenster gevraagd om de gegevens te bekijken wanneer de toepassing wordt gesloten, maar deze worden automatisch verstuurd zonder dat uw werk wordt onderbroken.
Om deze redenen beperken we in het OPEP-programma welk type gegevens we kunnen verzamelen en hoe we deze gegevens kunnen gebruiken.

We erkennen dat bepaalde klanten het mogelijk geen prettig idee vinden dat de gegevens die worden verzameld via het OPEP-programma, worden verstuurd zonder dat ze deze kunnen bekijken, ook al vallen deze gegevens onder het beleid dat is beschreven in de Microsoft-privacyverklaring. Neem niet deel als u deze gegevens liever niet deelt.
Hoe beschermt Microsoft mijn privacy als ik ervoor kies om deel te nemen?
Met het OPEP-programma verzamelen en gebruiken we uw gegevens om uw ervaring te personaliseren, u te helpen zoveel mogelijk uit Office 365 te halen en onze services te verbeteren. Daarnaast willen we u een effectieve klantenservice bieden; onderzoeken en analysen plannen die erop zijn gericht om onze producten, services en technologieën te verbeteren; en inhoud en marketingberichten weergeven die zijn afgestemd op uw interesses en voorkeuren.

Als u ervoor kiest om deel te nemen aan het OPEP-programma, kunt u informatie over privacy en gegevensverzameling vinden in de Microsoft-privacyverklaring.