Często zadawane pytania dotyczące usługi Office 365 dla firm

Najważniejsze pytania

|

Office 365 to zintegrowane środowisko aplikacji i usług zaprojektowane, aby pomóc Ci w realizowaniu Twoich pasji i rozwijaniu Twojej firmy. Uzyskaj aplikacje, takie jak Word, Excel, PowerPoint i inne, aktualizowane co miesiąc o najnowsze funkcje i aktualizacje zabezpieczeń.

Korzystaj z poczty e-mail w chmurze, aby docierać do klientów i współpracowników niezależnie od tego, gdzie się udasz.

Współpracuj za pomocą usługi Microsoft Teams, nowego centrum pracy grupowej, w którym można czatować, organizować spotkania i udostępniać pliki.

Zapisuj pliki w usłudze OneDrive z magazynem o rozmiarze jednego terabajta pamięci online, umożliwiając dostęp do nich na różnych urządzeniach i w drodze.

Zarządzaj firmą za pomocą aplikacji biznesowych, które umożliwiają zarządzanie harmonogramem klientów, fakturowaniem, poleceniami itp. — wszystko w jednym miejscu.

Odwiedź naszą witrynę internetową, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak usługa Office 365 może pomóc w bezpiecznym zarządzaniu firmą i rozwijaniu jej.

Wszystkie usługi pakietu Office są dostępne przez 99,9% czasu z gwarancją finansową.

Subskrypcja usługi Office 365 Business, Business Premium lub ProPlus uprawnia do zainstalowania pakietu Office na maksymalnie 5 komputerach PC lub Mac, 5 tabletach i 5 smartfonach. Hybrydowe urządzenia z systemem Windows, takie jak Microsoft Surface Pro, można traktować jako komputer PC albo jako tablet.

Wprowadzenie

|

Możesz dodać swoją nazwę domeny do usługi Office 365, aby utworzyć adresy e-mail oparte na domenie. Znajdź rejestratora domen lub dostawcę hostingu DNS. Porównaj zarządzanie domenami w różnych subskrypcjach usługi Office 365.

Tak. Jeśli kupisz licencje usługi Office 365 dla kont utworzonych podczas korzystania z bezpłatnej wersji próbnej, informacje i ustawienia konfiguracji z tych kont użytkowników pozostaną niezmienione. Po wygaśnięciu bezpłatnej wersji próbnej będziesz mieć dodatkowych 30 dni na zakup usługi Office 365, zanim informacje dotyczące konta zostaną wymazane. Po wymazaniu informacji dotyczących konta wersji próbnej nie będzie można ich odzyskać.

Artykuł Konfigurowanie usługi Office 365 zawiera instrukcje krok po kroku. Wystarczy kilka szybkich czynności, aby utworzyć konto w usłudze Office 365, skonfigurować nazwę domeny organizacji i dodać konta użytkowników, zainstalować pakiet Office oraz przenieść dotychczasową pocztę e-mail do usługi Office 365.

Pomoc techniczna i ceny

|

Subskrypcje usługi Office 365 zapewniają pomoc techniczną 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez telefon i Internet. Istnieją dodatkowe opcje pomocy technicznej w zależności od etapu decyzji o uaktualnieniu do usługi Office 365. Zobacz wszystkie opcje pomocy technicznej na stronie pomocy technicznej usługi Office 365.

Aplikacje pakietu Office instalowane na komputerze PC lub Mac, takie jak Word, Excel, PowerPoint i Outlook, są dostępne także poza trybem online. Wraz z usługą OneDrive w usłudze Office 365 otrzymujesz 1 TB przestrzeni dyskowej na pliki, za pomocą którego możesz synchronizować pliki między usługą a komputerem. W razie wprowadzenia zmian w trybie offline zostaną one zsynchronizowane z usługą OneDrive i pozostałymi urządzeniami po ponownym nawiązaniu połączenia.

Stosujemy zaawansowane mechanizmy ochrony danych klientów przed nieupoważnionym dostępem i używaniem przez nieautoryzowane osoby, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, oraz mechanizmy uniemożliwiające klientom uzyskiwanie dostępu do danych innych klientów. Aby uzyskać więcej szczegółów, zobacz Kto ma dostęp do danych klientów i na jakich warunkach.

Płacić można wszystkimi popularnymi kartami kredytowymi, a kwota za subskrypcję będzie figurowała na wyciągu z karty kredytowej. W przypadku planów usługi Office 365 dla firm istnieje możliwość otrzymania faktury, a rozliczenie może być miesięczne lub roczne, zależnie od wybranych usług. Gdy tylko faktura będzie gotowa do wglądu, otrzymasz stosowną wiadomość e-mail. Jeśli podczas kupowania subskrypcji został podany numer zamówienia, będzie on zamieszczony na fakturze.

Aby klienci mieli jak największą swobodę, dostępne są różne opcje płatności.

W przypadku planów Office 365 Business, Business Essentials i Business Premium możliwe są tylko opłaty miesięczne lub roczne.
  • Opłaty z odnawianiem comiesięcznym: płacisz co miesiąc i możesz anulować subskrypcję w dowolnym czasie.
  • Opłaty z odnawianiem corocznym: wykupujesz roczną subskrypcję, ale możesz wybrać opłaty miesięczne albo zapłacić za cały rok przy tworzeniu konta. Ta opcja płatności umożliwia uzyskanie rabatu.
W przypadku planów Office 365 Enterprise (włącznie z planami autonomicznymi, takimi jak Exchange Online) i Office 365 ProPlus możliwe są opłaty z odnawianiem corocznym.


Tak. Jeśli chcesz rozszerzyć plan, możesz przenieść swoje konto do innego planu. Na przykład plan usługi Office 365 Business można rozszerzyć do planu usługi Office 365 Enterprise.

Tak, można mieszać i dopasowywać plany usługi Office 365. Pamiętaj, że istnieją pewne ograniczenia licencyjne na poziomie planu. Plany usługi Office 365 Business, Business Essentials i Business Premium mają ograniczenie do 300 użytkowników, a plany Enterprise są dla nieograniczonej liczby użytkowników. Na przykład w ramach jednej dzierżawy możesz kupić 300 stanowisk planu Business Premium, 300 stanowisk planu Business Essentials i 500 stanowisk planu Enterprise E3.

Wielu klientów kupuje wersję produktu dla firm, a następnie, w zależności od potrzeb, mogą oni wybrać dowolną liczbę usług w postaci dodatków do usługi Office 365, aby dopełnić swoje implementacje usługi Office 365. Do dostępnych dodatków należą Zaawansowana ochrona przed zagrożeniami, usługa Advanced Compliance oraz konferencje głosowe. 1

Ponadto klienci mogą zdecydować się na zakup funkcji od jednego z tysięcy zewnętrznych dostawców dostępnych w Sklepie Office.

Subskrypcję można anulować w dowolnym momencie. Jednak zależnie od produktu i typu wykupionej subskrypcji może występować kara za anulowanie umowy przed jej zakończeniem. Subskrypcje odnawiane i opłacane co miesiąc można anulować w dowolnym momencie bez kary. W subskrypcjach odnawianych corocznie, które są opłacane co miesiąc, mogą występować pewne kary w przypadku wcześniejszego anulowania. W subskrypcjach odnawianych corocznie, które są opłacane z góry, opłata nie jest zwracana w przypadku anulowania subskrypcji przed zakończeniem pełnego okresu umowy. Przeczytaj całą umowę subskrypcyjną dotyczącą usług online firmy Microsoft.

Twoje dane należą do Ciebie. Jeśli anulujesz subskrypcję usługi Office 365, możesz pobrać swoje dane (np. wiadomości e-mail i dokumenty z witryn zespołów) i zapisać je w innej lokalizacji. Przed anulowaniem zapisz dane. Po anulowaniu subskrypcji dane skojarzone z kontem usługi Office 365 będą dostępne dla administratorów na koncie o ograniczonej funkcjonalności przez 90 dni.

Firma Microsoft ma doskonały ekosystem partnerów, którzy są ekspertami w zakresie instalowania, dołączania i wdrażania usługi Office 365. Mogą oni również współpracować z klientem w celu opracowania niestandardowych rozwiązań dla jego firmy. Możesz znaleźć partnera firmy Microsoft w swojej okolicy.

iTunes, iPhone i iPad są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Android jest znakiem towarowym firmy Google Inc.
1 Dostępność konferencji głosowych i pakietów telefonicznych zależy od kraju/regionu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz obsługiwane kraje i regiony.