Porównanie planów usługi Exchange Online

Uzyskaj pocztę e-mail klasy biznesowej w ramach autonomicznego planu usługi Exchange Online lub w ramach planu usługi Office 365 Business, który zawiera między innymi pakiet Office.

Szukasz dodatkowych informacji?

{EXOp1buy|price}
za użytkownika za miesiąc
(zobowiązanie roczne)

Exchange Online (plan 1)

Cena nie uwzględnia podatku VAT.

Bezpieczna i niezawodna poczta e-mail klasy biznesowej ze skrzynką pocztową o rozmiarze 50 GB na użytkownika.

Aplikacje pakietu Office

(Brak w zestawie)

Usługi

(Brak w zestawie)
 • Każdy użytkownik otrzymuje skrzynkę pocztową o pojemności 50 GB i może wysyłać wiadomości o maksymalnym rozmiarze 150 MB.
 • Użytkownicy mogą połączyć obsługiwane wersje programu Outlook z usługą Exchange Online, aby korzystać z zaawansowanej aplikacji klienckiej, którą już znają.
 • Klient internetowy, aplikacja Outlook w sieci Web, zapewnia bogaty zestaw możliwości dostępnych z poziomu przeglądarki, odzwierciedlając wygląd i funkcjonalność pełnej wersji klienta programu Outlook
 • Priorytetowa skrzynka odbiorcza ułatwia śledzenie najważniejszych wiadomości e-mail. Skrzynka odbiorcza zawiera dwie karty: Priorytetowe — do obsługi wiadomości e-mail wymagających szybkiej reakcji oraz Inne — do obsługi pozostałych wiadomości. Między kartami można swobodnie przechodzić. Zawsze widać też wiadomości przychodzące na kartę Inne
 • Możliwość porównywania kalendarzy w celu planowania spotkań oraz korzystania z funkcji współpracy, takich jak kalendarze udostępnione, grupy, globalna lista adresowa, kontakty zewnętrzne, zadania, sale konferencyjne czy funkcje delegowania
 • Usługa Exchange Online Protection zapewnia najwyższej klasy ochronę wszystkich skrzynek pocztowych przed spamem i złośliwym oprogramowaniem.
 • Automatyczne przenoszenie starych wiadomości do archiwum zbiorczego pozwala na utrzymanie porządku w skrzynce odbiorczej
{EXOp2buy|price}
za użytkownika za miesiąc
(zobowiązanie roczne)

Exchange Online (plan 2)

Cena nie uwzględnia podatku VAT.

Obejmuje wszystkie funkcje subskrypcji Exchange Online (plan 1), a ponadto nieograniczone miejsce do magazynowania, hostowaną pocztę głosową i ochronę przed utratą danych.

Aplikacje pakietu Office

(Brak w zestawie)

Usługi

(Brak w zestawie)
 • Każdy użytkownik otrzymuje skrzynkę pocztową o pojemności 100 GB i może wysyłać wiadomości o maksymalnym rozmiarze 150 MB.
 • Skorzystaj z nieograniczonej ilości miejsca do magazynowania (100 GB pojemności podstawowej skrzynki pocztowej i nieograniczonej pojemności archiwum zbiorczego użytkownika).
 • Skorzystaj z hostowanych usług Unified Messaging, obejmujących funkcje odpowiadania na wywołanie, telefonicznego interfejsu użytkownika oraz firmowej automatycznej recepcjonistki.
 • Kontroluj poufne dane biznesowe za pomocą wbudowanych zasad ochrony przed utratą danych opartych na standardach zgodnych z przepisami, takich jak PII (Personally Identifiable Information — identyfikowalne dane osobowe) i PCI (Payment Card Industry), które ułatwiają identyfikowanie, monitorowanie i chronienie danych poufnych przez dogłębną analizę zawartości
Cena i opcje zakupu {O365BizPremAnn|price}
za użytkownika/miesiąc
(zobowiązanie roczne)

Office 365 Business Premium

1 rok {O365BizPremAnn|price} za użytkownika/miesiąc
Wybierz między rocznym i miesięcznym planem usługi Office 365 Business Premium
1 rok {O365BizPremAnn|price} za użytkownika/miesiąc
1 miesiąc {O365BizPremMonth|price} za użytkownika/miesiąc
Cena nie uwzględnia podatku VAT.
{O365BizPremAnn|price}
za użytkownika/miesiąc
zobowiązanie roczne

Office 365 Business Premium

{O365BizPremMonth|price}
za użytkownika/miesiąc
zobowiązanie miesięczne

Office 365 Business Premium

Cena nie uwzględnia podatku VAT.

Obejmuje wszystkie funkcje subskrypcji Exchange Online (plan 1), a ponadto pełny, zainstalowany pakiet Office, 1 TB na przechowywanie i udostępnianie plików, konferencje wideo i inne korzyści.

Dostępne aplikacje pakietu Office

Outlook
Word
Excel
PowerPoint
Access (tylko komputery PC)
Publisher (tylko komputery PC)

Dostępne usługi

Exchange
OneDrive dla Firm
SharePoint
Skype dla firm
Microsoft Teams
Yammer
 • Hosting poczty e-mail ze skrzynką pocztową o rozmiarze 50 GB i niestandardowym adresem domeny poczty e-mail
 • Wersje klasyczne aplikacji pakietu Office: Outlook, Word, Excel i PowerPoint oraz Access i Publisher tylko na komputery PC
 • OneNote: dostęp do dodatkowych funkcji programu OneNote (funkcje mogą być zróżnicowane)
 • Internetowe wersje aplikacji Word, Excel, PowerPoint i Outlook
 • Jedna licencja obejmuje 5 telefonów, 5 tabletów i 5 komputerów PC lub Mac na użytkownika Etykietka narzędzia z informacjami o zgodności aplikacji w różnych wersjach pakietu Office
 • Przechowywanie i udostępnianie plików dzięki 1 TB przestrzeni dyskowej w usłudze OneDrive
 • Zapewnianie pełnego dostępu do informacji i zaangażowania za pomocą witryn do komunikacji i witryn zespołów w całym intranecie przy użyciu programu SharePoint
 • Hostowanie nieograniczonej liczby spotkań online i wideokonferencji nawet dla 250 osób dzięki usłudze Microsoft Teams etykietka narzędzia z informacjami o aplikacjach mobilnych usługi Office 365 dla firm
 • Obszar roboczy oparty na czacie, zapewniający łączność między zespołami dzięki aplikacji Microsoft Teams
 • Umożliwienie klientom planowania spotkań w trybie online za pomocą aplikacji Microsoft Bookings
 • Współpraca między różnymi działami i lokalizacjami przy użyciu usługi Yammer
 • Zarządzanie zadaniami i pracą zespołową za pomocą usługi Microsoft Planner
 • Maksymalna liczba użytkowników: 300
 • Obsługa wdrożenia FastTrack z zakupem co najmniej 50 stanowisk bez dodatkowych kosztów
 • Pomoc techniczna przez telefon i Internet 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu