Szybszy i bardziej inteligentny sposób komunikacji

Utrzymywanie kontaktu jest ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Usługa Yammer zapewnia zespołowi prosty sposób współpracy, dzielenia się wiedzą i angażowania wszystkich pracowników firmy.

Utwórz konto bezpłatnie

Telefon komórkowy z wyświetlonymi konwersacjami, ankietami i funkcjami udostępniania plików w grupach usługi Yammer

Grupy

Pracuj nad projektami, inicjatywami i wydarzeniami wspólnie z dowolnymi osobami z firmy. Grupy zapewniają otwarty i elastyczny obszar roboczy dla zespołów i społeczności, zawierający centralną lokalizację dla konwersacji, plików, aktualizacji i nie tylko.

Ekran komputera przenośnego, na którym widać konwersację ze współpracownikami i partnerami zewnętrznymi w usłudze Yammer

Współpraca zewnętrzna

Możesz dodawać do konwersacji grupowych partnerów, klientów i dostawców, aby uzyskać określone informacje. W przypadku długotrwałej współpracy możesz tworzyć dedykowane grupy lub sieci zewnętrzne, umożliwiające tworzenie głębszych relacji i poczucia wspólnoty.

Komputer przenośny i telefon komórkowy z wyświetlonymi wynikami wyszukiwania w usłudze Yammer

Wyszukiwanie

Wyszukuj ekspertów, konwersacje i pliki, aby ograniczyć powielanie pracy. Usługa Yammer korzysta z funkcji Office Graph, aby dostarczać spersonalizowane wyniki wyszukiwania na podstawie Twoich zainteresowań i interakcji ze współpracownikami.

Ekran tabletu z wyświetloną skrzynką odbiorczą i powiadomieniami w usłudze Yammer

Skrzynka odbiorcza i powiadomienia

Skrzynka odbiorcza umożliwia wyświetlanie najważniejszych dla Ciebie treści w usłudze Yammer, zarządzanie nimi i określanie priorytetów. Dzięki ustawieniom powiadomień i priorytetów możesz zająć się najważniejszymi wiadomościami i ogłoszeniami ze wszystkich grup.

Komputer przenośny z wyświetlonym kanałem informacyjnym Odkryj w usłudze Yammer, zawierającym sugestie osób, grup i innych informacji

Kanał informacyjny Odkryj

Kanał informacyjny Odkryj umożliwia Ci pozostawanie na bieżąco ze wszystkim, co dzieje się w firmie. Usługa Yammer wyróżnia osoby, informacje i grupy, które mogą być dla Ciebie istotne.

Komputer przenośny z wyświetloną prezentacją w aplikacji PowerPoint Online i konwersacją w usłudze Yammer na tym samym ekranie

Integracja z pakietem Office

Korzystaj ze znajomego interfejsu i rozbudowanych możliwości pakietu Office bezpośrednio z poziomu usługi Yammer. Wyświetlaj, edytuj i współtwórz dokumenty za pomocą aplikacji Office Online. Twoja praca jest zapisywana automatycznie, możesz też łatwo porównywać wersje i finalizować zmiany.

Logo usługi Yammer

Rozpocznij korzystanie z usługi Yammer