Usługa Yammer

Zmiana stylu pracy

Oferujemy szeroką gamę narzędzi do pracy zespołowej, które pozwalają łatwo komunikować się z innymi osobami w organizacji. Zgromadź wszystkie zadania w jednym miejscu, aby udostępniać konwersacje, współużytkować dokumenty i pracować efektywniej za pomocą usługi Yammer.
Usługa Yammer

Zmiana stylu pracy

Oferujemy szeroką gamę narzędzi do pracy zespołowej, które pozwalają łatwo komunikować się z innymi osobami w organizacji. Zgromadź wszystkie zadania w jednym miejscu, aby udostępniać konwersacje, współużytkować dokumenty i pracować efektywniej za pomocą usługi Yammer.
Kobieta i dwóch mężczyzn w kawiarnianym ogródku przy wspólnej pracy na komputerach przenośnych i tablecie.
Kobieta i dwóch mężczyzn w kawiarnianym ogródku przy wspólnej pracy na komputerach przenośnych i tablecie.
UkryjPokaż
Grupy
Trzy okrągłe ikony osoby otoczone okręgiem w celu przedstawienia grup usługi Yammer.

Grupy: dom dla Twoich zespołów

Grupy usługi Yammer zapewniają elastyczne obszary robocze do pracy zespołowej, które umożliwiają wykonywanie zadań w dowolnym miejscu i czasie. W grupie można między innymi omawiać osie czasu projektu, udostępniać najnowsze wersje plików i zbierać opinie.
Tworzenie grupy
Utworzenie grupy dla dowolnego zespołu, projektu lub obszaru zainteresowań jest bardzo proste i trwa zaledwie kilka sekund. Zaproszenie członków do grupy jest kwestią kilku kliknięć i nie wymaga uprawnień administratora.
Odnajdowanie powiązanych grup
Do grup, w których uczestniczysz, możesz dodawać inne, powiązane grupy oraz nadawać im priorytety. Pozwoli to współpracownikom odnajdować kolejne ważne osoby, precyzyjną zawartość i istotne konwersacje.
Grupy zewnętrzne: już wkrótce
Zaproszeni klienci, partnerzy i dostawcy mogą dołączyć do grupy, aby sprawnie korzystać z potrzebnych informacji.
Ogłoszenia
Udostępniając grupie ogłoszenie, można natychmiast powiadomić jej członków o ważnych aktualizacjach. Po przypięciu ogłoszenia do grupy przez administratora można je łatwo dostrzec.
Wyszukiwanie grupy
Wyszukiwanie w obrębie grupy pozwala na znajdowanie odpowiednich konwersacji i zawartości.
Panel nawigacyjny grupy
Łatwe odnajdowanie najistotniejszych grup projektowych i zespołowych oraz przełączanie się między nimi.
UkryjPokaż
Konwersacje
Konwersacje w usłudze Yammer — dwa dymki konwersacji zawierające wielokropek.

Konwersacje: komunikowanie się z innymi osobami

Usługę Yammer stworzono na potrzeby otwartej komunikacji — wszyscy mogą korzystać z udostępnianych informacji i współtworzyć je.
Publikowanie wiadomości
Skorzystaj z wydawcy, aby udostępnić aktualizacje, dodać pliki, opublikować ankiety, pochwalić kogoś lub wciągnąć daną osobę w konwersację przez @podanie jej nazwy.
Sprawdzanie, kto jest teraz online
Ze współpracownikami, którzy pracują w trybie online, można błyskawicznie rozpocząć prywatną dyskusję. Osoby, z którymi kontaktujesz się najczęściej, są automatycznie sortowane na liście kontaktów.
Wiadomości prywatne
Można prowadzić prywatne rozmowy ze współpracownikami i w dowolnej chwili dodać innych uczestników dialogu.
Udostępnianie konwersacji
Ważne informacje można przekazywać innym grupom, udostępniając konwersacje lub wysyłając wiadomości prywatne.
Skrzynka odbiorcza
Całą komunikację we wszystkich zespołach projektowych, czyli @wzmianki, ogłoszenia grupowe, konwersacje i wiadomości prywatne, możesz obserwować w jednym miejscu.
Komunikacja globalna
Obsługa 28 języków (w tym tych z kierunkiem tekstu od prawej do lewej) umożliwia bezproblemową komunikację ze współpracownikami na całym świecie.
Tłumaczenie wiadomości
Dzięki usłudze tłumaczenia wiadomości bariera językowa nie stanowi przeszkody. Program Microsoft Translator błyskawicznie przetłumaczy konwersacje na Twój język ojczysty.
Wiadomości zewnętrzne
Rozpocznij dyskusję z partnerami, dostawcami i klientami. Aby poznać ich opinię, dodaj odpowiednie adresy e-mail do konwersacji i wiadomości prywatnych w swojej sieci Yammer.
Sieci zewnętrzne
Po utworzeniu dedykowanego obszaru roboczego online można współpracować z kontaktami biznesowymi spoza firmowej sieci Yammer.
UkryjPokaż
Dokumenty
Wiadomość w kopercie z ikonami pióra, żarówki i dymku konwersacji w celu podkreślenia współpracy.

Dokumenty: łatwa współpraca

Wszystkie czynności w ramach tworzenia, udostępniania i omawiania materiałów są wykonywane w przeglądarce. Usługa Yammer umożliwia współpracę nad notatkami w czasie rzeczywistym i prowadzenie konwersacji dotyczących dokumentów aplikacji Office Online.
Przekazywanie i udostępnianie plików
Można udostępniać dokumenty pakietu Microsoft Office, pliki PDF, obrazy i klipy wideo innym zespołom w celu szybkiego uzyskania ich opinii. Po przekazaniu nowej wersji pliku wszystkie osoby mogą zapoznać się z wprowadzonymi zmianami.
Sporządzanie notatek w czasie rzeczywistym
Podczas redagowania wersji roboczych materiałów i współtworzenia witryn typu wiki członkowie zespołu mają precyzyjną kontrolę w czasie rzeczywistym nad wprowadzanymi zmianami.
Wyświetlanie najnowszych zmian
Okienko Ostatnie zmiany pozwala na szybkie uzyskanie wglądu we wszystkie zmiany wprowadzone w dokumencie przez poszczególnych współpracowników. W dowolnym momencie można przywrócić poprzednią wersję.
Oficjalna zawartość
Pliki i notatki mogą być oznaczane jako oficjalne (tylko do odczytu). Dla wygody oficjalna zawartość jest wyświetlana na początku katalogów zawartości i wyników wyszukiwania w skrzynce odbiorczej.
UkryjPokaż
Wykres relacji społecznościowych
Otoczone okręgiem ikony kuli ziemskiej z liniami, osób i wiadomości, połączone w celu podkreślenia komunikacji między zespołami w usłudze Yammer.

Wykres relacji społecznościowych: dowiedz się, czego potrzebujesz

Lepszy dostęp do materiałów przekłada się na podejmowanie trafniejszych decyzji przez członków zespołów. Usługa Yammer oferuje unikatowe możliwości zdobywania informacji i znajdowania odpowiednich osób, dokumentów i konwersacji, dzięki którym można najlepiej zrealizować zadanie.
Odnajdowanie kontekstowe
Funkcja odnajdowania kontekstowego automatycznie wyświetla istotne konwersacje i efekty pracy innych osób w firmie, co zapewnia lepszy wgląd w informacje i umożliwia podejmowanie trafniejszych decyzji.
Wyszukiwanie
Zaawansowany algorytm wyszukiwania w usłudze Yammer ułatwia znajdowanie najważniejszych konwersacji, grup, plików i osób w obrębie całej firmy, dzięki czemu można ograniczyć powielanie pracy.
Inteligentny kanał informacyjny
Śledź na bieżąco informacje o istotnych konwersacjach, plikach i projektach realizowanych w firmie. Kanały informacyjne pozwalają na szybkie angażowanie się w interesujące projekty i konwersacje.
Znajdowanie odpowiednich osób w grupach
Grupy są domyślnie dostępne publicznie, co oznacza, że można przeglądać konwersacje i zapoznawać się z efektami pracy innych osób w firmie, które realizują wspólne cele. Dzięki temu można korzystać z ich doświadczenia.
Profile
Udostępniaj informacje, przekazując obrazy, podając szczegóły kontaktowe i prezentując swoje specjalności. W profilach są agregowane wszystkie Twoje informacje, w tym konwersacje i pliki.
 • Trzy okrągłe ikony osoby otoczone okręgiem w celu przedstawienia grup usługi Yammer.
 • Grupy: dom dla Twoich zespołów

  Grupy usługi Yammer zapewniają elastyczne obszary robocze do pracy zespołowej, które umożliwiają wykonywanie zadań w dowolnym miejscu i czasie. W grupie można między innymi omawiać osie czasu projektu, udostępniać najnowsze wersje plików i zbierać opinie.
Tworzenie grupy
Utworzenie grupy dla dowolnego zespołu, projektu lub obszaru zainteresowań jest bardzo proste i trwa zaledwie kilka sekund. Zaproszenie członków do grupy jest kwestią kilku kliknięć i nie wymaga uprawnień administratora.
Ogłoszenia
Udostępniając grupie ogłoszenie, można natychmiast powiadomić jej członków o ważnych aktualizacjach. Po przypięciu ogłoszenia do grupy przez administratora można je łatwo dostrzec.
Odnajdowanie powiązanych grup
Do grup, w których uczestniczysz, możesz dodawać inne, powiązane grupy oraz nadawać im priorytety. Pozwoli to współpracownikom odnajdować kolejne ważne osoby, precyzyjną zawartość i istotne konwersacje.
Wyszukiwanie grupy
Wyszukiwanie w obrębie grupy pozwala na znajdowanie odpowiednich konwersacji i zawartości.
Grupy zewnętrzne: już wkrótce
Zaproszeni klienci, partnerzy i dostawcy mogą dołączyć do grupy, aby sprawnie korzystać z potrzebnych informacji.
Panel nawigacyjny grupy
Łatwe odnajdowanie najistotniejszych grup projektowych i zespołowych oraz przełączanie się między nimi.
 • Konwersacje w usłudze Yammer — dwa dymki konwersacji zawierające wielokropek.
 • Konwersacje: komunikowanie się z innymi osobami

  Usługę Yammer stworzono na potrzeby otwartej komunikacji — wszyscy mogą korzystać z udostępnianych informacji i współtworzyć je.
Publikowanie wiadomości
Skorzystaj z wydawcy, aby udostępnić aktualizacje, dodać pliki, opublikować ankiety, pochwalić kogoś lub wciągnąć daną osobę w konwersację przez @podanie jej nazwy.
Komunikacja globalna
Obsługa 28 języków (w tym tych z kierunkiem tekstu od prawej do lewej) umożliwia bezproblemową komunikację ze współpracownikami na całym świecie.
Sprawdzanie, kto jest teraz online
Ze współpracownikami, którzy pracują w trybie online, można błyskawicznie rozpocząć prywatną dyskusję. Osoby, z którymi kontaktujesz się najczęściej, są automatycznie sortowane na liście kontaktów.
Tłumaczenie wiadomości
Dzięki usłudze tłumaczenia wiadomości bariera językowa nie stanowi przeszkody. Program Microsoft Translator błyskawicznie przetłumaczy konwersacje na Twój język ojczysty.
Wiadomości prywatne
Można prowadzić prywatne rozmowy ze współpracownikami i w dowolnej chwili dodać innych uczestników dialogu.
Wiadomości zewnętrzne
Rozpocznij dyskusję z partnerami, dostawcami i klientami. Aby poznać ich opinię, dodaj odpowiednie adresy e-mail do konwersacji i wiadomości prywatnych w swojej sieci Yammer.
Udostępnianie konwersacji
Ważne informacje można przekazywać innym grupom, udostępniając konwersacje lub wysyłając wiadomości prywatne.
Sieci zewnętrzne
Po utworzeniu dedykowanego obszaru roboczego online można współpracować z kontaktami biznesowymi spoza firmowej sieci Yammer.
Skrzynka odbiorcza
Całą komunikację we wszystkich zespołach projektowych, czyli @wzmianki, ogłoszenia grupowe, konwersacje i wiadomości prywatne, możesz obserwować w jednym miejscu.
 • Wiadomość w kopercie z ikonami pióra, żarówki i dymku konwersacji w celu podkreślenia współpracy.
 • Dokumenty: łatwa współpraca

  Wszystkie czynności w ramach tworzenia, udostępniania i omawiania materiałów są wykonywane w przeglądarce. Usługa Yammer umożliwia współpracę nad notatkami w czasie rzeczywistym i prowadzenie konwersacji dotyczących dokumentów aplikacji Office Online.
Przekazywanie i udostępnianie plików
Można udostępniać dokumenty pakietu Microsoft Office, pliki PDF, obrazy i klipy wideo innym zespołom w celu szybkiego uzyskania ich opinii. Po przekazaniu nowej wersji pliku wszystkie osoby mogą zapoznać się z wprowadzonymi zmianami.
Wyświetlanie najnowszych zmian
Okienko Ostatnie zmiany pozwala na szybkie uzyskanie wglądu we wszystkie zmiany wprowadzone w dokumencie przez poszczególnych współpracowników. W dowolnym momencie można przywrócić poprzednią wersję.
Sporządzanie notatek w czasie rzeczywistym
Podczas redagowania wersji roboczych materiałów i współtworzenia witryn typu wiki członkowie zespołu mają precyzyjną kontrolę w czasie rzeczywistym nad wprowadzanymi zmianami.
Oficjalna zawartość
Pliki i notatki mogą być oznaczane jako oficjalne (tylko do odczytu). Dla wygody oficjalna zawartość jest wyświetlana na początku katalogów zawartości i wyników wyszukiwania w skrzynce odbiorczej.
 • Otoczone okręgiem ikony kuli ziemskiej z liniami, osób i wiadomości, połączone w celu podkreślenia komunikacji między zespołami w usłudze Yammer.
 • Wykres relacji społecznościowych: dowiedz się, czego potrzebujesz

  Lepszy dostęp do materiałów przekłada się na podejmowanie trafniejszych decyzji przez członków zespołów. Usługa Yammer oferuje unikatowe możliwości zdobywania informacji i znajdowania odpowiednich osób, dokumentów i konwersacji, dzięki którym można najlepiej zrealizować zadanie.
Odnajdowanie kontekstowe
Funkcja odnajdowania kontekstowego automatycznie wyświetla istotne konwersacje i efekty pracy innych osób w firmie, co zapewnia lepszy wgląd w informacje i umożliwia podejmowanie trafniejszych decyzji.
Znajdowanie odpowiednich osób w grupach
Grupy są domyślnie dostępne publicznie, co oznacza, że można przeglądać konwersacje i zapoznawać się z efektami pracy innych osób w firmie, które realizują wspólne cele. Dzięki temu można korzystać z ich doświadczenia.
Wyszukiwanie
Zaawansowany algorytm wyszukiwania w usłudze Yammer ułatwia znajdowanie najważniejszych konwersacji, grup, plików i osób w obrębie całej firmy, dzięki czemu można ograniczyć powielanie pracy.
Profile
Udostępniaj informacje, przekazując obrazy, podając szczegóły kontaktowe i prezentując swoje specjalności. W profilach są agregowane wszystkie Twoje informacje, w tym konwersacje i pliki.
Inteligentny kanał informacyjny
Śledź na bieżąco informacje o istotnych konwersacjach, plikach i projektach realizowanych w firmie. Kanały informacyjne pozwalają na szybkie angażowanie się w interesujące projekty i konwersacje.
{"pmgControls":[{"functionName":"AddDynaCss","params":"#RemoveClass|pmg-list-inline-block-middle|680"}]}
{"pmgControls":[{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame|.pmgJS-target"},{"functionName":"HorizontalTab","params":"#pmgJS-HorizontalTab|.pmgJS-HTabBtn|.pmgJS-HTabCnt|pmgJS-HTabSelected|"},{"functionName":"Accordion","params":".pmg-mobile-accordion-wrapper|.pmg-mobile-accordion-btn|.pmg-mobile-accordion-content|.pmg-mobile-accordion-showIcon|.pmg-mobile-accordion-hideIcon|.showHideAll|680"}]}