Microsoft Project

Usprawnij obsługę projektów, zasobów i portfeli dzięki programowi Microsoft Project, który pomaga monitorować projekty i zachować dobrą organizację działania.

Zarządzanie projektami

Rozwiązanie Microsoft Project & Portfolio Management pomaga w łatwym realizowaniu projektów. Wbudowane szablony i znajome narzędzia do planowania zapewniają wydajność pracy menedżerów projektów oraz ich zespołów.

Urządzenie z otwartym plikiem programu Project i wyświetlonymi narzędziami do planowania

Zarządzanie portfelem

Oceń i zoptymalizuj swój portfel projektów w celu określenia priorytetu inicjatyw i uzyskania zamierzonych wyników. Bezproblemowa integracja z usługą Power BI zapewnia zaawansowane funkcje analityczne. Wbudowane raporty pozwalają być na bieżąco wszystkim zainteresowanym.

Obraz przedstawiający wykres, wykres kołowy i sekcję arkusza kalkulacyjnego Kluczowe wskaźniki wydajności

Zarządzanie zasobami

Uzyskaj wgląd w sposób wykorzystania zasobów i współpracuj, korzystając ze zintegrowanych narzędzi. Dzięki uproszczonej obsłudze zadań i czasu zespoły mogą wprowadzać zmiany z dowolnego miejsca, co zapewnia menedżerom wgląd w dokładniejsze dane.

Urządzenie z wyświetlonym arkuszem kalkulacyjnym z raportem Żądanie zasobów oraz ekran telefonu przedstawiający widoki kalendarza do monitorowania harmonogramów dla innych zadań.

Zacznij korzystać z programu Project

Więcej funkcji usługi Office 365

Ogłoszenie udostępnienia aplikacji Office 365 Project Time Reporter

Wiadomości dotyczące programu Project

Funkcje adaptacyjne w programie Microsoft Project

Dzięki funkcjom adaptacyjnym programu Microsoft Project możesz zarządzać projektami Agile przy użyciu prostych, wizualnych tablic zadań, które obsługują przepływy pracy Scrum, Kanban i niestandardowe. Wybierz metodologię, która najbardziej odpowiada danemu projektowi: adaptacyjną, kaskadową lub hybrydową.

PRZECZYTAJ CAŁĄ HISTORIĘ

Najnowszą wersją programu Project jest program Microsoft Project 2016 w ramach subskrypcji usługi Office 365. Poprzednie wersje obejmują programy Project 2013, Project 2010 i Project 2007. Program Project 2016 jest zgodny z systemami Windows 10, Windows 8.1 i Windows 7.