Uzyskaj usługę Office 365 bezpłatnie dla całej instytucji edukacyjnej.

Ulepsz współpracę w klasie i szkole za pomocą bezpłatnych narzędzi. Aby skorzystać z tych ofert, należy potwierdzić status akredytowanej instytucji edukacyjnej.

ROZPOCZNIJ PRACĘ — BEZPŁATNIE UCZNIOWIE/STUDENCI I NAUCZYCIELE/WYKŁADOWCY, UTWÓRZCIE KONTA SAMODZIELNIE
BEZP­ŁATNIE
(dla uczniów i studentów)
BEZP­ŁATNIE
(dla nauczycieli, wykładowców i pracowników)

Office 365 A1

Całkowicie bezpłatna wersja pakietu Office oferująca obsługę poczty e-mail i konferencji wideo, dostosowane centrum do pracy zespołowej na zajęciach za pomocą aplikacji Microsoft Teams, narzędzia do zapewniania zgodności i ochronę informacji.

Aplikacje pakietu Office

 • Outlook (tylko wersja Online)
 • Word (tylko wersja Online)
 • Excel (tylko wersja Online)
 • PowerPoint (tylko wersja Online)
 • OneNote

Usługi

 • Exchange
 • OneDrive
 • SharePoint
 • Skype dla firm
 • Teams
 • Sway
 • Forms
 • Stream
 • Flow
 • PowerApps
 • School Data Sync
 • Yammer
 • Internetowe wersje aplikacji Word, PowerPoint, Excel, OneNote i Outlook
 • Klasyczna wersja programu OneNote
 • Microsoft Teams — centrum cyfrowe, w którym zintegrowane są konwersacje, zawartość i aplikacje potrzebne w instytucji edukacyjnej do lepszej współpracy i zwiększania zaangażowania
 • Notesy zajęć i notesy dla personelu
 • Grupy PLC (Professional Learning Community)
 • Testy do samodzielnej oceny w usłudze Forms
 • Opowiadanie historii w formacie cyfrowym za pomocą aplikacji Sway
 • Zapewnianie pełnego dostępu do informacji i zaangażowania za pomocą witryn do komunikacji i witryn zespołów w całym intranecie przy użyciu programu SharePoint
 • Rozwiązania zapewniania zgodności za pomocą ujednoliconego centrum zbierania elektronicznych materiałów dowodowych
 • Zarządzanie prawami, ochrona przed utratą danych i szyfrowanie
 • Usługa wideo dla przedsiębiorstw do bezpiecznego tworzenia i udostępniania klipów wideo oraz zarządzania nimi w całej organizacji
 • Opracowywanie aplikacji bez pisania kodu w celu szybkiego rozszerzania danych biznesowych za pomocą niestandardowych aplikacji mobilnych i sieci Web
 • Automatyzacja procesów biznesowych bez pisania kodu za pomocą automatyzacji przepływów pracy między aplikacjami i usługami
 • Planowanie harmonogramów i dziennych zadań za pomocą aplikacji Microsoft Teams
 • Poczta e-mail ze skrzynką pocztową o pojemności 50 GB Etykietka narzędzia z informacjami o zgodności wersji programu Outlook
 • Nieograniczony osobisty magazyn w chmurzeEtykietka narzędzia informująca o nieograniczonym osobistym magazynie w chmurze
 • Konferencje wideo HD
 • Maksymalna liczba użytkowników: nieograniczona
 • Nieograniczone miejsce do magazynowania wiadomości e-mail z archiwum zbiorczym
 • Zaawansowana poczta e-mail z funkcją archiwizacji, w tym na potrzeby wynikające z przepisów prawa
{O365EduA3Stu|price}
za użytkownika na miesiąc
(dla uczniów i studentów)
{O365EduA3Fac|price}
za użytkownika na miesiąc
(dla nauczycieli, wykładowców i pracowników)
Cena nie uwzględnia podatku VAT.

Office 365 A3

Wszystkie funkcje planu A1 oraz pełny dostęp do aplikacji klasycznych pakietu Office i dodatkowe funkcje zarządzania i narzędzia zabezpieczeń.

Aplikacje pakietu Office

 • Outlook
 • Word
 • Excel
 • PowerPoint
 • OneNote
 • Publisher (tylko komputery PC)
 • Access (tylko komputery PC)

Usługi

 • Exchange
 • OneDrive
 • SharePoint
 • Skype dla firm
 • Teams
 • Sway
 • Forms
 • Stream
 • Flow
 • PowerApps
 • School Data Sync
 • Bookings
 • Yammer
 • Internetowe wersje aplikacji Word, PowerPoint, Excel, OneNote i Outlook
 • Wersje klasyczne aplikacji pakietu Office na maksymalnie 5 komputerach PC lub Mac na użytkownika Etykietka narzędzia z informacjami o zgodności programów Publisher i Access
 • Aplikacje pakietu Office na maksymalnie 5 tabletach i 5 telefonach na użytkownika etykietka narzędzia z informacjami o aplikacjach mobilnych pakietu Office
 • Microsoft Teams — centrum cyfrowe, w którym zintegrowane są konwersacje, zawartość i aplikacje potrzebne w instytucji edukacyjnej do lepszej współpracy i zwiększania zaangażowania
 • Notesy zajęć i notesy dla personelu
 • Grupy PLC (Professional Learning Community)
 • Testy do samodzielnej oceny w usłudze Forms
 • Opowiadanie historii w formacie cyfrowym za pomocą aplikacji Sway
 • Zapewnianie pełnego dostępu do informacji i zaangażowania za pomocą witryn do komunikacji i witryn zespołów w całym intranecie przy użyciu programu SharePoint
 • Rozwiązania zapewniania zgodności za pomocą ujednoliconego centrum zbierania elektronicznych materiałów dowodowych
 • Zarządzanie prawami, ochrona przed utratą danych i szyfrowanie
 • Usługa wideo dla przedsiębiorstw do bezpiecznego tworzenia i udostępniania klipów wideo oraz zarządzania nimi w całej organizacji
 • Opracowywanie aplikacji bez pisania kodu w celu szybkiego rozszerzania danych biznesowych za pomocą niestandardowych aplikacji mobilnych i sieci Web
 • Automatyzacja procesów biznesowych bez pisania kodu za pomocą automatyzacji przepływów pracy między aplikacjami i usługami
 • Planowanie harmonogramów i dziennych zadań za pomocą aplikacji Microsoft Teams
 • Poczta e-mail ze skrzynką pocztową o pojemności 100 GB Etykietka narzędzia z informacjami o zgodności wersji programu Outlook
 • Nieograniczony osobisty magazyn w chmurzeEtykietka narzędzia informująca o nieograniczonym osobistym magazynie w chmurze
 • Nieograniczone miejsce do magazynowania wiadomości e-mail z archiwum zbiorczym
 • Zaawansowana poczta e-mail z funkcją archiwizacji, w tym na potrzeby wynikające z przepisów prawa
 • Konferencje wideo HD
 • Hostowanie spotkań dla nawet 10 000 osób dzięki funkcji Emisja spotkania w Skypie
 • Ocenianie ryzyka i dokładne analizowanie danych dotyczących potencjalnych zagrożeń dzięki usłudze Office 365 Cloud App Security
 • Planowanie w trybie online spotkań z nauczycielami przez rodziców lub opiekunów przy użyciu usługi Microsoft Bookings
 • Maksymalna liczba użytkowników: nieograniczona
{O365BizE5Student|price}
za użytkownika na miesiąc
(dla uczniów i studentów)
{O365BizE5Faculty|price}
za użytkownika na miesiąc
(dla nauczycieli, wykładowców i pracowników)
Cena nie uwzględnia podatku VAT.

Office 365 A5

Wszystkie funkcje planu A3 oraz najlepsze w swojej klasie funkcje inteligentnego zarządzania zabezpieczeniami, zaawansowane funkcje zachowywania zgodności i systemy analityczne firmy Microsoft.

Aplikacje pakietu Office

 • Outlook
 • Word
 • Excel
 • PowerPoint
 • OneNote
 • Publisher (tylko komputery PC)
 • Access (tylko komputery PC)

Usługi

 • Exchange
 • OneDrive
 • SharePoint
 • Skype dla firm
 • Teams
 • Sway
 • Forms
 • Stream
 • Flow
 • PowerApps
 • School Data Sync
 • Bookings
 • Power BI
 • Yammer
 • Internetowe wersje aplikacji Word, PowerPoint, Excel, OneNote i Outlook
 • Wersje klasyczne aplikacji pakietu Office na maksymalnie 5 komputerach PC lub Mac na użytkownika Etykietka narzędzia z informacjami o zgodności programów Publisher i Access
 • Aplikacje pakietu Office na maksymalnie 5 tabletach i 5 telefonach na użytkownika etykietka narzędzia z informacjami o aplikacjach mobilnych pakietu Office
 • Microsoft Teams — centrum cyfrowe, w którym zintegrowane są konwersacje, zawartość i aplikacje potrzebne w instytucji edukacyjnej do lepszej współpracy i zwiększania zaangażowania
 • Notesy zajęć i notesy dla personelu
 • Grupy PLC (Professional Learning Community)
 • Testy do samodzielnej oceny w usłudze Forms
 • Opowiadanie historii w formacie cyfrowym za pomocą aplikacji Sway
 • Zapewnianie pełnego dostępu do informacji i zaangażowania za pomocą witryn do komunikacji i witryn zespołów w całym intranecie przy użyciu programu SharePoint
 • Rozwiązania zapewniania zgodności za pomocą ujednoliconego centrum zbierania elektronicznych materiałów dowodowych
 • Zarządzanie prawami, ochrona przed utratą danych i szyfrowanie
 • Usługa wideo dla przedsiębiorstw do bezpiecznego tworzenia i udostępniania klipów wideo oraz zarządzania nimi w całej organizacji
 • Opracowywanie aplikacji bez pisania kodu w celu szybkiego rozszerzania danych biznesowych za pomocą niestandardowych aplikacji mobilnych i sieci Web
 • Automatyzacja procesów biznesowych bez pisania kodu za pomocą automatyzacji przepływów pracy między aplikacjami i usługami
 • Planowanie harmonogramów i dziennych zadań za pomocą aplikacji Microsoft Teams
 • Poczta e-mail ze skrzynką pocztową o pojemności 100 GB Etykietka narzędzia z informacjami o zgodności wersji programu Outlook
 • Nieograniczony osobisty magazyn w chmurzeEtykietka narzędzia informująca o nieograniczonym osobistym magazynie w chmurze
 • Nieograniczone miejsce do magazynowania wiadomości e-mail z archiwum zbiorczym
 • Zaawansowana poczta e-mail z funkcją archiwizacji, w tym na potrzeby wynikające z przepisów prawa
 • Konferencje wideo HD
 • Hostowanie spotkań dla nawet 10 000 osób dzięki funkcji Emisja spotkania w Skypie
 • Ocenianie ryzyka i dokładne analizowanie danych dotyczących potencjalnych zagrożeń dzięki usłudze Office 365 Cloud App Security
 • Planowanie w trybie online spotkań z nauczycielami przez rodziców lub opiekunów przy użyciu usługi Microsoft Bookings
 • Kontrolowanie sposobu, w jaki pomoc techniczna uzyskuje dostęp do Twojej skrzynki pocztowej, za pomocą skrytki klienta
 • Chroń przed zaawansowanymi zagrożeniami, takimi jak wyłudzanie informacji i złośliwe oprogramowanie typu zero-day dzięki możliwości badania i rozwiązywania problemów spowodowanych przez naruszenia po atakach
 • Zaawansowana analiza osobista i organizacyjna przy użyciu usług MyAnalytics i Power BI Pro
 • Ulepszony wgląd w środowisko usługi Office 365 i kontrola nad nim
 • Tworzenie spotkań z numerem telefonicznym pozwalającym uczestnikom na dołączanie z telefonu dzięki usłudze Konferencje głosowe
 • Maksymalna liczba użytkowników: nieograniczona