Access

Zwiększ znaczenie danych

Twórz łatwo aplikacje bazy danych w formatach najodpowiedniejszych dla Twojej firmy.

Obraz: fragment ekranu komputera z wyświetloną listą dostawców w bazie danych programu Microsoft AccessFragment ekranu komputera z wyświetloną listą dostawców w bazie danych programu Microsoft Access.
Ekran nowej bazy danych w programie Microsoft Access

Szybkie tworzenie niestandardowych aplikacji bez pomocy dewelopera*

Więcej niż bazy danych dla komputerów stacjonarnych

Program Access służy do tworzenia już nie tylko baz danych, lecz także opartych na przeglądarce aplikacji baz danych, dzięki czemu można sprawniej zarządzać firmą. Dane są automatycznie zapisywane w bazie SQL, przez co są bardziej bezpieczne i można je łatwo udostępniać współpracownikom.

Szablony aplikacji

Łatwe tworzenie niestandardowych aplikacji na podstawie własnych pomysłów lub nowych, profesjonalnie zaprojektowanych szablonów.

Szablony tabel

Po wprowadzeniu w polu tekstowym „Dodaj tabele” danych, które mają być śledzone w aplikacji niestandardowej, można na podstawie stosownych tabel szybko zdefiniować odpowiednie pola, relacje i reguły. W ten sposób nowa aplikacja powstanie w ciągu kilku minut.

Łatwe tworzenie aplikacji niestandardowych na podstawie własnych pomysłów lub nowych, profesjonalnie zaprojektowanych szablonów.

Tworzenie łatwych w użyciu aplikacji, które rosną wraz z Twoją firmą*

Wygodna obsługa

Dzięki atrakcyjnemu, przejrzystemu interfejsowi i łatwej w obsłudze aplikacji użytkownicy nie „pogubią się” w danych. Access sam obsługuje kod zapewniający ten profesjonalny widok.

Kontrolka Elementy pokrewne

Aby uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych danych, nie trzeba otwierać nowego ekranu, co ułatwia sprawdzenie kontekstu podczas przeglądania lub wprowadzania danych.

Kontrolka Autouzupełnianie

Wprowadzanie danych jest teraz znacznie prostsze i dokładniejsze dzięki listom rozwijanym i rekomendacjom podawanym z chwilą rozpoczęcia wpisywania danych. Odnośniki pozwalają na rysowanie relacji między danymi w różnych tabelach.

Ekran laptopa z wyświetlonym poleceniem Zapisz jako w programie Access.

Łatwiejsze udostępnianie danych i kontrolowanie dostępu do nich*

Aplikacje do wdrażania programu SharePoint

Dzięki Usługi programu Access i SharePoint Online lub zainstalowanemu lokalnie programowi SharePoint Server 2013 aplikacje programu Access mogą być łatwo zarządzane i kontrolowane z poziomu witryny SharePoint. W ten sposób dostęp do nich ma wielu użytkowników, uprawnienia są odpowiednio kontrolowane, a korzystanie z aplikacji — należycie monitorowane.

Dane w bazie SQL

System obsługi przeniesiono do programu SQL Server i Microsoft Azure SQL Database, aby zapewnić niezawodność, większe bezpieczeństwo, skalowalność i możliwość długoterminowego zarządzania danymi. Aplikacje programu Access korzystają już zatem ze standardowej składni SQL i odpowiedniego systemu obsługi, niezależnie od tego, czy są wdrożone lokalnie czy w chmurze.