Access

Zwiększ znaczenie danych

Twórz łatwo aplikacje bazy danych w formatach najodpowiedniejszych dla Twojej firmy.

Obraz: fragment ekranu komputera z wyświetloną listą dostawców w bazie danych programu Microsoft AccessFragment ekranu komputera z wyświetloną listą dostawców w bazie danych programu Microsoft Access.
Ekran nowej bazy danych w programie Microsoft Access

Tworzenie i udostępnianie aplikacji bez pomocy dewelopera*

Więcej niż bazy danych dla komputerów stacjonarnych

Program Access to znacznie więcej niż tylko program do tworzenia baz danych dla komputerów stacjonarnych. To łatwe w obsłudze narzędzie do tworzenia aplikacji ułatwiających sprawne zarządzanie firmą. Dane programu Access można przechowywać w różnych chmurowych bazach danych, przez co są bezpieczniejsze niż kiedykolwiek wcześniej, a aplikacje programu Access można łatwo udostępniać współpracownikom.

Szybkie rozpoczynanie pracy dzięki szablonom

Łatwo rozpocznij pracę, tworząc aplikację niestandardową, lub zainspiruj się kolekcją nowych, profesjonalnie zaprojektowanych szablonów. Twórz szablony na podstawie własnych aplikacji, aby używać ich ponownie lub udostępniać innym.

Tablet z wyświetloną bazą danych programu Access

Dostosowywanie aplikacji, aby rozwijały się wraz z firmą*

Tworzenie łatwych w dostosowywaniu aplikacji

Twórz aplikacje dopasowane do działań własnych i klientów. Szybko i łatwo wprowadzaj zmiany w aplikacjach, aby spełniać zmieniające się potrzeby organizacji.

Tworzenie formularzy przyjaznych dla użytkowników za pomocą automatyzacji VBA

Korzystaj z olbrzymich możliwości języka Visual Basic for Applications (VBA) i automatyzuj procesy biznesowe oraz zwiększaj przydatność i elegancję formularzy i raportów.

Laptop z wyświetlonym ekranem zapisywania jako w programie Access.

Integrowanie z wieloma źródłami danych*

Integrowanie danych między programem Access a aplikacjami LOB

Biblioteka łączników w programie Access zapewnia wiele metod integrowania danych z aplikacji i źródeł danych, z których korzystają firmy. Scenariusze integracji z różnymi nowoczesnymi źródłami danych pozwalają generować w znanym interfejsie programu Access wizualizacje i wgląd w dane ze zagregowanych źródeł.

Przechowywanie danych w programie SQL

Przechowuj dane w programie SQL Server i usłudze Microsoft Azure SQL, aby zapewnić lepszą niezawodność oraz skalowalność, większe bezpieczeństwo i możliwość długoterminowego zarządzania. Aplikacje programu Access korzystają ze standardowej składni SQL i systemu obsługi zaplecza odpowiedniego dla obciążeń o kluczowym znaczeniu — niezależnie od tego, czy są wdrożone lokalnie, czy w chmurze.