Zwiększ znaczenie danych

Twórz łatwo aplikacje bazy danych w formatach najodpowiedniejszych dla Twojej firmy.
Access

Zwiększ znaczenie danych

Twórz łatwo aplikacje bazy danych w formatach najodpowiedniejszych dla Twojej firmy.
Tablet, na którego ekranie widać bazę danych w programie Microsoft Access 2013.
Tablet, na którego ekranie widać bazę danych w programie Microsoft Access 2013.
Access

Zwiększ znaczenie danych

Twórz łatwo aplikacje bazy danych w formatach najodpowiedniejszych dla Twojej firmy.
Tablet, na którego ekranie widać bazę danych w programie Microsoft Access 2013.
Tablet, na którego ekranie widać bazę danych w programie Microsoft Access 2013.
Zrzut ekranu aplikacji bazy danych w programie Access 2013 przedstawiający, jak łatwo dodawać tabele.

Szybkie tworzenie niestandardowych aplikacji bez pomocy dewelopera*

Więcej niż bazy danych dla komputerów stacjonarnych
Program Access służy do tworzenia już nie tylko baz danych, lecz także opartych na przeglądarce aplikacji baz danych, dzięki czemu można sprawniej zarządzać firmą. Dane są automatycznie zapisywane w bazie SQL, przez co są bardziej bezpieczne i można je łatwo udostępniać współpracownikom.
Szablony aplikacji
Łatwe tworzenie niestandardowych aplikacji na podstawie własnych pomysłów lub nowych, profesjonalnie zaprojektowanych szablonów.
Szablony tabeli
Wiesz już, jakie dane ma śledzić Twoja niestandardowa aplikacja? Po prostu zacznij wpisywać to w polu tekstowym „Dodaj tabele”, a następnie wybierz odpowiednie z nich, by szybko zdefiniować pola, relacje i reguły pomiędzy nimi. Nowa działająca aplikacja powstanie w ciągu kilku minut!

Szablony aplikacji
Łatwe tworzenie niestandardowych aplikacji na podstawie własnych pomysłów lub nowych, profesjonalnie zaprojektowanych szablonów.
Szablony tabeli

Wiesz już, jakie dane ma śledzić Twoja niestandardowa aplikacja? Po prostu zacznij wpisywać to w polu tekstowym „Dodaj tabele”, a następnie wybierz odpowiednie z nich, by szybko zdefiniować pola, relacje i reguły pomiędzy nimi. Nowa działająca aplikacja powstanie w ciągu kilku minut!

Ekran przedstawiający widok listy aplikacji bazy danych w programie Access 2013.

Tworzenie łatwych w użyciu aplikacji, które rosną wraz z Twoją firmą*

Wygodna obsługa

Dzięki atrakcyjnemu, przejrzystemu interfejsowi i łatwej w obsłudze aplikacji użytkownicy nie „pogubią się” w danych. Access sam obsługuje kod zapewniający ten profesjonalny widok.

Kontrolka Elementy pokrewne

Aby uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych danych, nie trzeba otwierać nowego ekranu, co ułatwia sprawdzenie kontekstu podczas przeglądania lub wprowadzania danych.

Kontrolka Autouzupełnianie

Wprowadzanie danych jest teraz znacznie prostsze i dokładniejsze dzięki listom rozwijanym i rekomendacjom podawanym z chwilą rozpoczęcia wpisywania danych. Odnośniki pozwalają na rysowanie relacji między danymi w różnych tabelach.

Ekran przedstawiający widok listy aplikacji bazy danych w programie Access 2013.
Kontrolka Elementy pokrewne
Aby uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych danych, nie trzeba otwierać nowego ekranu, co ułatwia sprawdzenie kontekstu podczas przeglądania lub wprowadzania danych.
Kontrolka Autouzupełnianie

Wprowadzanie danych jest teraz znacznie prostsze i dokładniejsze dzięki listom rozwijanym i rekomendacjom podawanym z chwilą rozpoczęcia wpisywania danych. Odnośniki pozwalają na rysowanie relacji między danymi w różnych tabelach.

Ekran laptopa przedstawiający ekran niestandardowej aplikacji sieci Web w programie Access 2013.

Łatwe udostępnianie i prosta kontrola dostępu do danych*

Ekran laptopa przedstawiający ekran niestandardowej aplikacji sieci Web w programie Access 2013.

Łatwe udostępnianie i prosta kontrola dostępu do danych*

Aplikacje do wdrażania programu SharePoint
Dzięki usługom programu Access i SharePoint Online lub zainstalowanemu lokalnie programowi SharePoint Server 2013 aplikacje programu Access mogą być łatwo zarządzane i kontrolowane z poziomu witryny SharePoint. W ten sposób dostęp do nich ma wielu użytkowników, uprawnienia są odpowiednio kontrolowane, a korzystanie z aplikacji — należycie monitorowane.
Dane w bazie SQL

System obsługi przeniesiono do programu SQL Server i bazy danych Microsoft Azure SQL, aby zapewnić niezawodność, większe bezpieczeństwo, skalowalność i możliwość długoterminowego zarządzania danymi. Aplikacje programu Access korzystają już zatem ze standardowej składni SQL i odpowiedniego systemu obsługi, niezależnie od tego, czy są wdrożone lokalnie czy w chmurze.


Aplikacje do wdrażania programu SharePoint
Dzięki usługom programu Access i SharePoint Online lub zainstalowanemu lokalnie programowi SharePoint Server 2013 aplikacje programu Access mogą być łatwo zarządzane i kontrolowane z poziomu witryny SharePoint. W ten sposób dostęp do nich ma wielu użytkowników, uprawnienia są odpowiednio kontrolowane, a korzystanie z aplikacji — należycie monitorowane.
Dane w bazie SQL

System obsługi przeniesiono do programu SQL Server i bazy danych Windows Azure SQL, aby zapewnić niezawodność, większe bezpieczeństwo, skalowalność i możliwość długoterminowego zarządzania danymi. Aplikacje programu Access korzystają już zatem ze standardowej składni SQL i odpowiedniego systemu obsługi, niezależnie od tego, czy są wdrożone lokalnie czy w chmurze.


*Usługi programu Access są niezbędne. Usługi te są sprzedawane osobno jako element usług Office 365, SharePoint Online i SharePoint Server 2013.
{"pmgControls":[{"functionName":"PinnedNav","params":"#pmgPDN|#pmgPinnedNavStart|top|.pmg-pinned-nav-highlighted|true||680|.pmg-pinned-end-point|500"},{"functionName":"BtnFlyout","params":"#container1|.targetBtn1|.dropDownCtn1"},{"functionName":"BtnFlyout","params":"#container2|.targetBtn2|.dropDownCtn2"},{"functionName":"BtnFlyout","params":"#container3|.targetBtn3|.dropDownCtn3"},{"functionName":"BtnFlyout","params":"#container4|.targetBtn4|.dropDownCtn4"},{"functionName":"BtnFlyout","params":"#container5|.targetBtn5|.dropDownCtn5"},{"functionName":"BtnFlyout","params":"#container6|.targetBtn6|.dropDownCtn6"},{"functionName":"BtnFlyout","params":"#container7|.targetBtn7|.dropDownCtn7"},{"functionName":"BtnFlyout","params":"#container8|.targetBtn8|.dropDownCtn8"},{"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"},{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"},{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"}]}